0

Dạy học truyện ngắn hiện thực trong sự so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930 1945

130 57 0
  • Dạy học truyện ngắn hiện thực trong sự so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930   1945

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ TUYẾT DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN Mã số: 601410 HÀ NỘI – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ TUYẾT DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN GIAI ĐOẠN 1930 - 1945 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN Mã số: 601410 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ái Học HÀ NỘI – 2012 DANH MỤC VIẾT TẮT CỦA LUẬN VĂN ĐMPPDH GV HS NXB SGK SGV THCS THPT VHSS DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết điều tra sau 90 Bảng 3.2 Kết dạy thực nghiệm 113 Lời cảm ơn Danh mục viết tắt Danh mục bảng Mục lục MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Lý thuyết văn học so sánh 1.1.1 So sánh gì 1.1.2 Mục đích đối tượng của văn học so sánh 1.1.3 Phạm vi chủ đề nghiên cứu của VHSS 1.1.4 Những phương pháp nghiên cứu sử dụng văn học so sánh 1.1.5 Vai trò của phẩm văn chương 1.2 Một số vấn đề nhà trường 1.2.1 Đối với giáo viên 1.2.2 Đối với học sinh Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN VÀ TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC GIAI ĐOẠN CÁC BIỆN PHÁP SO SÁNH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC VÀ TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN 2.1 Đặc điểm thi pháp truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 2.1.1 Đặc điểm truyện ngắn giai đoạn 1930-1945 2.1.2 Một số loại hình truyện ngắn Việt Nam 2.1.3 Thi pháp truyện ngắn Thạch Lam 2.2 Đặc điểm thi pháp truyện ngắn thực giai đoạn 1930-1945 2.2.1 Cốt truyện, kết cấu 2.2.2 Đề tài, chủ đề 2.2.3 Nghệ thuật xât dựng nhân vật 2.2.4 Ngôn ngữ, giọng điệu 2.3 Sự khác biệt giữa truyện ngắn lãng mạn thực giai đoạn giai đoạn 1930-1945 66 2.3.1 Những điểm tương đồng 66 2.3.2 Những điểm khác biệt 67 2.3.3 Những nét bật tác phẩm “ Chí Phèo” 72 2.4 Các biện pháp dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn 76 2.4.1 Hướng dẫn học sinh so sánh đề tài, chủ đề tác phẩm 77 2.4.2 Hướng dẫn học sinh so sánh cốt truyện, kết cấu tác phẩm 79 2.4.3 Hướng dẫn học sinh so sánh nghệ thuật xây dựng nhân vật tác phẩm 81 2.4.4 Hướng dẫn học sinh so sánh sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu tác phẩm 84 2.4.5 Hướng dẫn học sinh so sánh không gian thời gian tác phẩm 87 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM GIẢNG DẠY TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN GIAI ĐOẠN 1930-1945 89 3.1 Địa điểm đối tượng thực nghiệm 89 3.2 Kế hoạch thực nghiệm 89 3.3 Kết dạy thực nghiệm 113 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Văn học môn khoa học đồng thời môn nghệ thuật đầy phức tạp Văn học thực chất dinh dưỡng nuôi tâm hồn của người, chặng đường mà người tìm hạnh phúc để sống tốt hơn, mở rộng hiểu biết, trí tưởng tượng, đưa tới chân trời, khơng gian đẹp, mà khơng có văn chương người khơng thể cảm nhận đẹp Có thể nói dạy văn nghệ thuật: nghệ thuật cảm thụ đẹp phơ diễn đẹp, lắng đọng tâm hồn của người, khát vọng để ta vươn tới chân thiện mĩ Người giáo viên chính cầu nối thiếu giữa học sinh giá trị của những tác phẩm văn chương Bằng những tri thức vốn hiểu biết lực sư phạm của mình, người thầy đem lại cho những học sinh vốn hiểu biết, niềm đam mê văn chương, để từ chiếm lĩnh tri thức chuẩn bị hành trang vào đời Trong chương trình ngữ văn THPT, khối lượng truyện ngắn lãng mạn truyện ngắn thực lớn, nên việc giảng dạy cho đạt hiệu điều hết sức cần thiết Nó có tác dụng nâng cao trình độ thưởng thức, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách cho học sinh thời đại ngày Truyện ngắn giai đoạn 1930- 1945 đánh dấu bước chuyển mình của văn học dân tộc từ truyền thống sang đại, không ít truyện ngắn giai đoạn đánh giá ngang tầm với tác phẩm xuất sắc của văn học phương tây đại Dù nhà văn có cách nhìn nhận đánh giá, quan điểm, hay phong cách riêng đó, thì nhà văn có đóng góp vào trình cách tân đại hóa thể loại giúp cho truyện ngắn phát triển cách mạnh mẽ bề rộng lẫn chiều sâu theo xu hướng phát triển chung của văn học giới Trong giai đoạn văn học Việt Nam 1930- 1945 nhà văn lãng mạn nhà văn thực có những đóng góp to lớn vào phát triển, trưởng thành cách tân truyện ngắn Trong số những bút xuất sắc của truyện ngắn lãng mạn truyện ngắn thực của văn học Việt Nam đưa vào giảng dạy trường THPT thiếu vắng tên tuổi Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nam Cao,Vũ Trọng Phụng…, truyện ngắn đóng vai trò quan trọng so sánh thể loại khác tiểu thuyết, thơ, kịch, phóng sự… Xuất phát từ những đóng góp to lớn, của những ngòi bút tài hoa , độc đáo Thạch Lam, Nguyễn Tuân, NamCao,Vũ Trọng Phụng…xuất phát từ lòng yêu mến, cảm phục đối với nhà văn lãng mạn thực, chính vì lý chọn đề tài “Dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930-1945” với đề tài này, chúng tơi ḿn có nhìn khoa học phương pháp dạy học so sánh, đồng thời giúp học sinh có nhìn đầy đủ, tồn diện, chính xác truyện ngắn lãng mạn truyện ngắn thực, để từ góp phần đề xuất phương hướng dạy học tác phẩm lãng mạn thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn nói chung dạy học tác phẩm lãng mạn thực nói riêng Lịch sử vấn đề 2.1 Vấn đề đổi phương phương pháp dạy học Vấn đề đổi phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường vấn đề trọng tâm, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học, có nhiều công trình nghiên cứu phương pháp dạy học nhà trường 2.2 Phương pháp dạy học truyện ngắn lãng mạn 1930-1945 Phương pháp giảng dạy tác phẩm văn học lãng mạn 1930-1945 số tác giả quan tâm, nghiên cứu, những tác phẩm làm sống dậy lại vãng, hồi tưởn những kỷ niệm êm đẹp: truyện ngắn Hai đứa trẻ, hồi ức của nhà văn Thế Uyên, người gọi Thạch Lam “cậu sáu”, hay nhà văn kì khu miêu tả những nhã thú cao của người uống trà, thả thơ, chơi chũ…(Vang bóng thời của Nguyễn Tuân) Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường (PGS TS Nguyễn Viết Chữ, Nhà xuất Giáo dục, 2010) Thiết kế học tác phẩm văn chương nhà trường phổ thông (tập 1) (GS Phan Trọng Luận, Nhà xuất Giáo dục, 1998) 2.3 Phương pháp dạy học truyện ngắn thực 1930-1945 Phương pháp giảng dạy tác phẩm văn học thực phê phán 1930-1945 số tác giả quan tâm, nghiên cứu, nhiên dừng lại góc độ học tác phẩm cụ thể dạy học - Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường (PGS TS Nguyễn Viết Chữ, Nhà xuất Giáo dục, 2010) - Thiết kế học tác phẩm văn chương nhà trường phổ thông (tập 1) (GS Phan Trọng Luận, Nhà xuất Giáo dục, 1998) 2.4 Thành tựu truyện ngắn Việt Nam 1930- 1945 Nếu lịch sử văn học dân tộc gắn liền với lịch sử thơ ca khứ thì thì thời đại (thế lỷ XX) gắn với văn xuôi nghệ thuật, truyện ngắn đóng vai trò quan trọng so sánh với thể loại khác tiểu thuyết - thơ - kịch - phóng sự… Truyện ngắn đại Việt Nam thực khởi sắc mùa khoảng thời gian 1930-1945 gắn với tên tuổi đóng góp to lớn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng… Trong giai đoạn chất xung kích của truyện ngắn nhiệm vụ khám phá đời sống những giai đoạn lịch sử nhiều biến động Xã hội Việt Nam 1930-1945 chải dòng thác, mâu thuẫn bộc lộ căng thẳng báo hiệu những cải biến quan trọng, thời kỳ phân hóa xã hội gay gắt, sâu sắc, hết sức phức tạp truyện ngắn tỏ nhạy cảm trước những biến thiên của đời sống trở nên cập nhật, áp sát tới gần đời sống, kể đời của những người bé nhỏ, tầm thường đáy xã hội Truyện ngắn không bỏ qua cảnh đời từ những tình cảnh đáng thương những thú cao của người… Mục đích nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu thực trạng dạy học Ngữ Văn trường THPT nói chung giảng dạy truyện ngắn thực so sánh truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930-1945 nhằm đánh giá tình hình dạy học, để đề xuất phương pháp dạy học cụ thể, tích cực, hiệu trình dạy học tác phẩm 10 113 thôn Việt Nam ? Theo em vì Chí chết + Cái chết của Chí chứng tỏ Chí chết có ý nghĩa gì? hoàn toàn thức tỉnh, anh chết Học sinh trả lời theo ý kiến cá ngưỡng cửa quay sống của nhân Giáo viên chốt lại xã hội lồi người  Qua ta thấy lòng nhân đạo sâu sắc của Nam Cao, từ chết bi thương đó, ta thấy vang lên tiếng kêu cứu của nhà văn “ Hãy cứu lấy nhân phẩm của người, cứu lấy người lương thiện”GS Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét đọc tác phẩm tắt đèn “ Ta tưởng Chị Dậu thân của nỗi khổ cực lớn của người, từ Chí Phèo ngật ngưỡng bước khỏi trang sách của Nam Cao, hiểu đâu nỗi khổ của người” ? Em có nhận xét gì cách miêu tả nghệ thuật nhân vật Chí truyện ngắn Chí Phèo? - Nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lí tài tình của Nam Cao, ông lách sâu vào giới nội tâm người, khơi dòng ý thức, tâm lí, làm lên những trạng thái cảm xúc, những cung bậc tình cảm khác của nhân vật - Bằng giọng văn đa thanh, phức điệu, Nam Cao diễn tả sâu sắc ting tế những diễn biến tâm lý phức Hoạt động tạp của nhân vật Chí Phèo 4.4 Các nhân vật khác 4.4.1 Nhân vật Thị Nở 114 ? Nhân vật Thị Nở nhà - Ngoại hình: Xấu ma chê quỷ văn miêu tả nào? hờn, dở nhà có mả hủi - Khi Chí ớm Thị chăm sóc với tình u thương bình dị của người với người qua “ bát cháo hành”  cảnh ngộ -Thể thành công chủ nghĩa nhân đạo ? Khi xây dựng nhân vật của Nam Cao, dù bất cứ hồn cảnh nhà văn có dụng ý gì? nữa thì đẹp ngời sáng với nhân loại - Nam Cao làm bật bi kịch bị khước từ của Chí Trong xã hội khơng có xấu hơ nữa , mà Thị từ chối tình yêu của Chí - Thị từ chối Chí , khiến cho đến ? Theo em lời từ chối của Thị nhà giết Bá Kiến tự sát có phải nguyên nhân đẩy Chí  Thị Nở nguyên nhân dẫn đến chết không ? đến chết của Chí, chính Thị Học sinh trả lời Giáo viên nạn nhân của xã hội nhận xét 4.4.2 Nhân vật bà cô Thị Nở GV bình: Thị miêu tả độc - Lạ đại diện cho định kiến cay nghiệt, đáo từ ngoại hình, tính cách, những thành kiến vô lý của xã hội, giọng điệu Nhân vật Thị Nở người trực tiếp ngăn cẳn hạnh phúc lên độc đáo, ấn tượng giữa Chí Thị Thi Nở xấu thì bi kịch của Chí Phèo lớn ? Hình ảnh bà cô Thị Nở xuất tác phẩm có ý nghĩ  Tớ cáo xã hội phi nhân tính trà đạp nên nhân phẩm của người, cướp quyền hạnh phúc của người 115 gì ? GV nói thêm: Tuy không trực tiếp miêu tả tính cách của bà Cô Thị Nở qua đoạn văn diễn tả tâm trạng của Bà nghe tin Thị Nở định lấy Chí Phèo bà nguyền rủa, xỉa xói coi nỗi nhục cho cha ông nhà bà → người cay nghiệt, có những thành 4.4.3 Nhân dân làng Vũ Đại kiến vô lý - Là những người hiền lành, lương thiện ? Trước chết của Chí , tâm trạng của dân làng Vũ Đại - Họ dửng dưng, không thương tiếc ? Vì ? chứng kiến chết của Chí Bá Kiến - Vì thân họ sống cảnh , Học sinh trả lời , Giáo viên họ dần tính quan tâm , chốt lại  Họ trở thành vô cảm trước số phận ? Em so sánh cách miêu tả đồng loại nghệ thuật( giọng điệu của Thạch Lam Nam Cao có gì khác biệt)? - Bút pháp nghệ thuật của Thạch Lam chỗ: + Nó hấp dẫn khơng phải dựng lên tình h́ng truyện độc đáo hay cốt truyện li kì, thiên truyện khác + Truyện “ Hai đứa trẻ “ có cớt truyện đơn giản “khơng có chuyện”, tác phẩm ít kiên hành động, lại đầy ắp suy tư, thơ trữ tình văn xuôi 116 Giáo viên bình 117 Trong “Chí Phèo” diễn mạch cảm, khám phá phát miêu tả tâm ngầm đối thoại giữa người kể trạng tâm lý phúc tạp của nhân vật chuyện với Chí Phèo, giữa nhân + Kết hợp bút pháp trần thuật, đại vật Chí Phèo với làng Vũ Đại mẻ, phóng túng , chặt chẽ, logic, Nam Cao để đoạn Cụ Bá kể xây dựng cốt truyện đầy kịch tính, chuyện bà Tư thực chất cuối gay cấn, ngôn ngữ bày tỏ tâm trạng của mình gần với lời ăn tiếng nói của nhân dân Đó ngơn ngữ đới thoại nội tại, đặc trưng của ngôn ngữ sáng tác Nam Cao - Bên cạnh Nam Cao có nhiều đóng góp việc miêu tả lời thoại nội tâm, tạo điều kiện sâu vào phân tích tâm lý nhân vật, khiến nhân vật đối diện với chính mình tự phơi bày, tạo những tranh luận ngầm, bộc lộ ý kiến cá nhân của nhân vật + Giọng khách quan lạnh lùng tàn nhẫn miêu tả ngoại hình của Chí phèo Thị Nở + Giọng buồn thương, da diết xen lẫn cảm thơng, thương xót miêu tả nỗi cô độc trơ trọi của Chí Phèo thức tỉnh + Giọng điệu triết lí, suy ngẫm sâu xa, có của tác giả, có của nhân vật, có lúc lại xen giữa giọng tác giả nhân vật tạo nên những sắc điệu phong phú giọng văn triết lí Nam Cao Hoạt động ? Em những đặc sắc nội dung nghệ thuật của tác phẩm?  Như nhân vật có giọng điệu riêng, tạo nên những tính cách độc đáo, điển hình Chính phối hợp, đan xen nhiều giọng điệu tác phẩm những nét độc đáo tạo nên phong cách nghệ thuật riêng của Nam Cao IV Tổng Kết Nội dung - Phản ánh mâu thuẫn gay gay gắt nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám Đó mâu thuẫn giữa giai cấp thớng trị 118 nhân dân lao động - Tố cáo xã hội thực dân phong kiến tước đoạt sống của người, đẩy người nông dân lương thiện vào đường tha hóa, lưu manh hóa, bị tước đoạt nhân hình nhân tính - Cảm thông, thương xót trước những đau khổ, bất hạnh của người Phát khẳng định nhân phẩm của họ nhân hình nhân tính Nghệ thuật - Xây dựng nhân vật điển hình hoàn cảnh điển hình Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật sâu sắc - Bút pháp trần thuật mẻ, linh hoạt Có đan xen nhiều kiểu kết cấu, đan xen nhiều giọng điệu -Ngôn ngữ tự nhiên, sống động, vừa điêu luyện nghệ thuật vừa gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày E Dặn dị Học sinh học soạn “ Thực hành lựa chọn phận câu” 3.3 Dạy giáo án thực nghiệm Chúng tiến hành dạy thực nghiệm đối chứng khối 11 trường THPT Trần Hưng Đạo THPT Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội * Mục đích của dạy thực nghiệm 119 Dạy thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi của thiết kế theo phương hướng đề ra, Trọng tâm làm bật phương pháp vận dụng văn học so sánh, kết hợp mối liên hệ giữa giáo viên học sinh - tác phẩm, từ làm bật giá trị nội dung nghệ thuật của hai tác phẩm * Cách thức tiến hành - Chúng hướng dẫn học sinh tiếp cận tác phẩm theo hướng phong cách học, việc ý đến quan niệm của nhà văn thực so với nhà văn lãng mạn phương diện như: Đề tài, kết Cấu, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu giữa nhà văn Nam Cao Thạch Lam Từ giúp cho học sinh tiếp cận với phương pháp so sánh cách có hiệu quả, em tự chiếm lĩnh tác phẩm văn chương mà khơng phụ thuộc hồn tồn vào giáo viên - Tiếp chúng tơi tiến hành hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản, giáo án, đặc biệt giúp cho em tự bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình tác phẩm Từ giáo viên tự điều chỉnh học của mình để phù hợp với mức độ nhận thức của em Trên những mong muốn dự định của trình thiết kế giáo án Tuy nhiên thực thiết kế còn nhiều sai sót chưa đạt những mong ḿn của mình, song theo những thử nghiệm cần thiết cho phương pháp đổi dạy học truyện ngắn nói riêng văn học nói chung 3.3 Kết dạy thực nghiệm Bảng 3.2 Kết dạy thực nghiệm Lớp 11A 11A 120 Nhìn vào kết thực nghiệm cho thấy khác biệt giữa kết học tập của lớp thực nghiệm lớp đối chứng cụ thể sau: - Điểm yếu lớp thực nghiệm giảm hẳn so với lớp đối chứng - Điểm trung bình lớp đối chứng - Điểm khá, giỏi lớp thực nghiệm tăng hẳn so với lớp đối chứng Như nhìn vào bẳng thống kê ta thấy vận dụng VHSS vào giảng dạy gây hứng thú cho học sinh, kích thích tìm tòi của em, đồng thời cung cấp đầy đủ những kiến thức nội dung nghệ thuật của tác phẩm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà mục tiêu học đề Từ việc dạy học so sánh thấy hiệu dạy tăng lên rõ rệt, cho thấy tính khả thi của giáo án dạy so sánh trường THPT 121 KẾT LUẬN VHSS môn khoa học ngày khẳng định vai trò ý nghĩa của mình lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy văn học nói chung tác phẩ m văn chương nói riêng Chúng tơi tìm hiểu sở lý luận thực tiễn của văn học so sánh, để từ vân dụng vào trình tìm hiểu giữa dòng văn học lãng mạn dòng văn học thực, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, muốn học sinh tự thấy hay đặc sắc của tác phẩm, đem lại niềm say mê tìm hiểu tác phẩm văn chương học sinh, đồng thời khắc phục tình trạng “giáo viên chán dạy, học sinh chán học” Với tinh thần luận văn “Dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930-1945” đưa những phương pháp cụ thể để áp dụng trình dạy học, để đạt hiệu cao gắn với mục đích dạy học văn Dạy học truyện ngắn thực vận dụng biện pháp so sánh sau đây: - So sánh cốt truyện , kết cấu - So sánh đề tài chủ đề - So sánh nghệ thuật xây dựng nhân vật - So sánh ngôn ngữ giọng điệu - So sánh không gian thời gian Trên những những biện pháp vận dụng trực tiếp, có hiệu vào dạy học truyện ngắn thực Bởi những đề xuất của chúng tơi q trình dạy học văn có tính khả thi Qua thực tế khảo sát, thấy dạy học tác phẩm truyện ngắn thực“ Chí Phèo” nhà trường phổ thông còn tồn nhiều những bất cập giảng dạy Thực tế cho thấy, học sinh gặp khó khăn tiếp nhận tác phẩm Đề tài nghiên cứu “ Dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930-1945” có ý nghĩa thực tiễn đới với 122 những người nghiên cứu phương pháp so sánh có ý nghĩa lớn đới với người học người dạy Trong khuôn khổ luận văn, chúng tơi ḿn góp phần nhỏ phương pháp vào trình dạy học, để nhằm khám phá những nét đặc sắc của tác phẩm nội dung nghệ thuật, góc nhìn của văn học so sánh Luận văn của dù dành nhiều tâm huyết không tránh khỏi nhiều thiếu sót, những suy nghĩ còn nhiều bất cập Vậy mong nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía thầy bạn bè đồng nghiệp,các nhà nghiên cứu sư phạm, những người yêu thích văn chương nói chung nhà văn Nam Cao nói riêng, để luận văn của tơi hồn thiện nhiều hình thức công bố sau Từ kết thực nghiệm trên, xin khuyến nghị: Nên có những chuyên đề bồi dưỡng thêm cho giáo viên mảng văn học so sánh, bên cạnh người giáo viên cần phải trau dồi nhiều nữa mảng văn học so sánh, để nâng cao nữa 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Tuấn Anh, Lê Dục Tú (2006), Thạch Lam- Về tác giả tác phẩm Nhà xuất Giáo dục Lƣu Văn Bổng (2004), Những bình diện chủ yếu của văn học so sánh Nhà xuất khoa hoc xã hội, Hà Nội Nguyễn Viết Chữ (2006), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể , Nhà xuất Đại học sư phạm Nguyễn Viết Chữ (2010), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Dân (2011), Lí luận văn học so sánh Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội Trần Đạm (1995), Dẫn luận văn học so sánh.Tủ sách Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Phan Cự Đệ (1999), Văn học lãng mạn Việt Nam 1930-1945 Nhà xuất Giáo dục Phan Cự Đệ ( 2000), Văn học Việt Nam 1900-1945 Nhà xuất Giáo dục Hà Minh Đức (1961), Nam Cao nhà văn thực xuất sắc Nhà xuất văn hóa Hà Nội 10 Hà Minh Đức (1982), “ Nam Cao đôi nét nghệ thuật sáng tạo tâm 11 Nguyễn Thanh Hùng (2001), Hiểu văn dạy văn Nhà xuất Giáo dục 12 Đỗ Đức Hiểu ( 2000), Thi pháp đại Nhà xuất hội nhà văn 13 Nguyễn Ái Học (2009), Phương pháp tư hệ thống dạy học văn Nhà xuất giáo dục Việt Nam 14 Nguyễn Thúy Hồng (2008), Đổi đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh THCS, THPT Nhà xuất Giáo dục 15 Nguyễn Thị Dƣ Khánh (2009), Thi pháp học vấn đề giảng dạy văn học nhà trường Nhà xuất giáo dục 16 Phong Lê ( chủ biên) (1992), Nghĩ tiếp Nam Cao Nhà xuất Hội nhà văn Hà Nội 124 17 Phan Trọng Luận (1999), Đổi học tác phẩm văn chương trường Trung học phổ thông Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 18 Phan Trọng Luận ( 2004), Phương pháp dạy học văn Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 19 Phan Trọng Luận ( chủ biên) (2007), Sách giáo viên Ngữ Văn 11,(1) Nhà xuất giáo dục Hà Nội 20 Trần Đăng Suyền ( 2002), Chủ nghĩa thực Nam Cao Nhà xuất khoa học xã hội, Hà Nội\ 21 Trần Đăng Suyền – Nguyễn Anh Vũ (2008), Nam Cao truyện ngắn chọn lọc Nhà xuất bản văn học- Nhà xuất giáo dục 22 Bùi Việt Thắng (2000), Truyện ngắn những vấn đề lý thuyết thực tiễn thể loại Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Bích Thu (Tuyển chọn giới thiệu) (2003), Nam Cao tác giả tác phẩm Nhà xuất giáo dục 24 Hà Bình Trị (1996), Chủ nghĩa nhân đạo mẻ của Nam Cao- sự ý thức cá nhân Tạp chí văn học (9) Hà Nội 25 Tuyển tập Nam Cao (2005), Nhà xuất văn học 125 ... lý luận dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930- 1945 - Vận dụng lý thuyết vào dạy học truyện ngắn thực so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930- 1945 Phƣơng... PHÁP TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN VÀ TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC GIAI ĐOẠN CÁC BIỆN PHÁP SO SÁNH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC VÀ TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN 2.1 Đặc điểm thi pháp truyện ngắn lãng mạn giai đoạn. .. PHÁP TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN VÀ TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC GIAI ĐOẠN 1930- 1945 VÀ CÁC BIỆN PHÁP SO 36 SÁNH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC VÀ TRUYỆN NGẮN LÃNG MẠN 2.1 Đặc điểm thi pháp truyện ngắn lãng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học truyện ngắn hiện thực trong sự so sánh với truyện ngắn lãng mạn giai đoạn 1930 1945 ,

Từ khóa liên quan