0

Các biện pháp phát triển năng lực tư duy trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 6

123 50 0
  • Các biện pháp phát triển năng lực tư duy trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CẤN THỊ THẢO CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60.14.01.11 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Minh Diệu HÀ NỘI – 2015 Lời cảm ơn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Phạm Minh Diệu, người tận tâm hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Tơi xin tỏ lịng biết ơn thầy giáo, cô giáo, người thân, bạn bè, đồng nghiệp em học sinh trường thực nghiệm nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2015 Tác giả Cấn Thị Thảo i Viết tắt CT GD-ĐT GV HS Nxb SGK SGV THCS ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn………………………………………………………… i Danh mục viết tắt……………………………………………………… ii Mục lục……………………………………………………… iii Danh mục bảng…………………………………………………… v MỞ ĐẦU……………………………………………………… 1 Lí chọn đề tài…………………………………………………… Lịch sử vấn đề…………………………………………………… Mục đích nghiên cứu……………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… Cấu trúc luận văn…………………………………………………… Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 6…………………… 1.1 Cơ sở lí luận……………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm tư lực tư duy………………………… 1.1.2 Đổi giáo dục vấn đề phát triển lực tư cho HS 1.1.3 Văn miêu tả phát triển tư cho HS dạy học văn miêu tả……………………………………………………… 1.2 Cơ sở thực tiễn…………………………………………………… 1.2.1 Mục đích, nội dung, phương pháp dạy học văn miêu tả CT, SGKNgữ văn ………………………………………………… 1.2.2 Thực trạng dạy học văn miêu tả CT lớp nay…… Chương ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP KHI DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ……………………………………………………… 2.1 Các nguyên tắc đề xuất…………………………………………… 2.1.1 Bám sát mục đích giáo dục mục tiêu dạy học môn……… 2.1.2 dựa vào đặc trưng văn miêu tả yêu cầu dạy học văn miêu tả lớp 6…………………………………………………… 2.1.3 Bám sát đặc điểm tâm sih lí HS lớp 6……………………… iii 2.2 Các biện pháp cụ thể……………………………………………… 2.2.1 mặt nội dung………………………………………………… 2.2.2 Về mặt phương pháp…………………………………………… Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM…………………………… 68 3.1 Mục đích, nội dung, cách thức thực nghiệm…………………… 3.1.1 Mục đích thực nghiệm………………………………………… 3.1.2 Nội dung thực nghiệm………………………………………… 3.1.3 Cách thức thực nghiệm………………………………………… 3.2 Kết thực nghiệm…………………………………………… KẾT LUẬN…………………………………………………………… 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 78 PHỤ LỤC…………………………………………………………… 80 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống nội dung văn miêu tả CT SGK Ngữ văn Trung học sở Bảng 1.2 : Kết qua điều tra qua bảng hỏi dành cho GV Bảng 1.3: Kết điều tra qua bảng hỏi dành cho HS Bảng 1.4: Kết điều tra thực trạng học văn miêu tả HS Bảng 3.1: Bảng đối chiếu điểm khác lớp thực nghiệm lớp đối chứng Bảng 3.2: Bảng đối chiếu thang bậc tư Lorin Anderson với câu hỏi phiếu đánh giá: Bảng 3.3: Kết đánh giá mức độ hoàn thành trắc nghiệm,mức độ đáp ứng HS theo thang bậc tư Lorin Anderson: v MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Văn miêu tả kiểu văn dạy học nhà trường phổ thông theo CT hành Trước đây, văn miêu tả giảng dạy bậc Tiểu học, từ CT 2000, thức dạy học cấp THCS THPT Từ xưa tới nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, biên soạn bàn đặc trưng, phương pháp dạy học văn miêu tả Tuy nhiên, chưa có đề tài chuyên sâu bàn vấn đề phát triển lực tư cho HS thông qua dạy học văn miêu tả 1.2 Trong thực tế dạy học văn miêu tả THCS, lực quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét quan tâm rèn luyện cho HS, lực quan trọng tư chưa ý Đó quan niệm cho văn miêu tả thuộc loại hình sáng tác, liên quan nhiều đến tư hình tượng (trong quan sát, tưởng tượng có vai trị chính); cịn tư lơ-gic thể phần qua hoạt động so sánh nhận xét Tuy vậy, tư lô-gic triển khai cách đầy đủ việc dạy học văn miêu tả có hiệu cao 1.3 Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài “Các biện pháp phát triển lực tư dạy học văn miêu tả cho HS lớp 6” nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả nói riêng Tập làm văn nói chung trường THCS Lịch sử vấn đề 2.1 Lịch sử nghiên cứu văn miêu tả Trong thời phong kiến, văn miêu tả kiểu văn hay thể loại văn học mà biện pháp nghệ thuật phổ biến thể phú, thơ, văn tế Văn miêu tả khái niệm du nhập từ giáo dục Tây học thời Pháp thuộc, thức trở thành nội dung quan trọng môn Luận văn (tức Tập làm văn ngày nay) từ thập kỉ đầu kỉ XX Theo đó, văn miêu tả với kể chuyện (tường thuật, trần thuật) biểu cảm (phát biểu cảm nghĩ) nội dung có tính cách sáng tác, mang tính hình tượng cao Phương pháp dạy học văn miêu tả hình thành từ Nhìn chung, văn miêu tả dạy học trường phổ thông gồm: tả đồ vật, tả thực vật, động vật, người; tả cảnh (cảnh tự nhiên, cảnh sinh hoạt) Phương pháp dạy học văn miêu tả chủ yếu dạy HS cách quan sát sử dụng biện pháp tu từ để tái đối tượng cho sinh động Do đó, lực quan sát, so sánh, lựa chọn, sử dụng từ ngữ quan tâm hàng đầu 2.2 Lịch sử nghiên cứu biện pháp phát triển lực tư dạy học văn miêu tả Năng lực tư (tư lô-gic) quan tâm đặc biệt dạy học Tập làm văn, nhiên nhấn mạnh thể văn nghị luận Với văn miêu tả (và tự sự, biểu cảm), lực tư quan tâm nhiệm vụ sau đây: - Lựa chọn yêu tố, chi tiết tiêu biểu sau quan sát - Sắp xếp chi tiết, ý lập dàn - So sánh, nhận xét nét riêng biệt yếu tố chi tiết, nhằm phát phong cách nhà văn Nhìn chung, lực tư lô-gic chưa định vị nội dung dạy học văn miêu tả, chưa có phương pháp dạy học tích cực Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu định vị lực tư dạy học văn miêu tả - Đề xuất số biện pháp phát triển lực tư cho HS lớp dạy học văn miêu tả - Thực nghiệm để chứng minh tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài xác định đối tượng nghiên cứu gồm: - Quá trình dạy học Tập làm văn THCS nói chung dạy học văn miêu tả lớp nói riêng - Năng lực tư phát triển lực tư cho HS lớp dạy học văn miêu tả 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt lí thuyết, đề tài không sâu bàn tư lô-gic văn miêu tả mà tập trung nghiên cứu biện pháp dạy học nhằm phát triển lực tư lô-gic cho HS lớp Về mặt thực tế, đề tài khảo sát thực nghiệm số trường THCS, chưa có điều kiện mở rộng phạm vi khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Các phương pháp nghiên cứu lí luận, gồm: phân tích – tổng hợp Phương pháp sử dụng nghiên cứu sở lí luận nhằm phân tích tổng hợp cơng trình nghiên cứu, quan điểm đổi giáo dục, phương pháp dạy học đại, phạm trù, khái niệm liên quan tới luận văn; Phương pháp sử dụng nghiên cứu sở thực tiễn, phân tích đặc điểm nội dung học văn miêu tả CT Ngữ văn lớp 6, từ rút kết luận cần thiết cho việc đề xuất biện pháp phát triển tư - Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, gồm: + Quan sát sư phạm; tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu sản phẩm hoạt động HS; + Điều tra, đánh giá kết làm văn miêu tả HS qua kiểm tra ngắn; điều tra ý kiến đánh giá GV HS khối biện pháp phát triển tư cho HS dạy văn miêu tả Phương pháp thực thông qua phiếu điều tra ngắn mà chuẩn bị trước cho HS GV số trường THCS + Thực nghiệm dạy học giáo án có sử dụng phương pháp dạy học văn miêu tả theo hướng phát triển lực tư cho HS lớp 6 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương Cơ sở khoa học việc nghiên cứu biện pháp phát triển lực tư dạy học văn miêu tả cho HS lớp Chương Đề xuất biện pháp phát triển lực tư cho HS lớp dạy học văn miêu tả Chương Thực nghiệm sư phạm xà cừ mà em tìm quan sát, em viết câu văn miêu tả đặc điểm đó, có sử dụng yếu tố so sánh liên tưởng, tưởng tượng, nhận xét - Nhóm trình bày - HS nhóm khác bổ sung C- Hoạt động thực hành (15 phút) - GV cho HS chơi trò chơi: Các tập trò chơi phiếu tập số (bài 1, 2) (Đáp án bên dưới) - GV cho HS lên bảng làm tập, em đưới lớp làm bài, nhận xét, bổ sung cho bạn + HS 1: Bài tập SGK,trang 28 + HS 2: Bài tập SGK, trang 29 + HS 3: Bà tập phiếu tập số D- Hoạt động ứng dụng (HD: phút) - GV hướng dẫn HS nhà làm tập 3, 4, trang 29, SGK - Gv hướng dẫn HS làm tập số E- Hoạt động bổ sung: (HD: phút) Hướng dẫn HS nhà tìm đọc: + Một số văn miêu tả báo : văn học tuổi trẻ, báo điện tử với trang web: http://www.hieuhoc.com + Chú ý rèn luyện cách viết văn, cách quan sát, sử dụng liên tưởng, tưởng tượng, so sánh, nhận xét miêu tả đời sống + Soạn mới: “Bức tranh em gái tôi” G- Đánh giá: (HD: phút) - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS nhà làm nộp cho lớp trưởng trước học buổi sau: 1-Hãy khái quát ý quan trọng thực quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét văn miêu tả 2- Tự nhận xét: Hãy nêu ưu điểm nhược điểm em việcvận dụng kĩ thực miêu tả Giải thích lí nhược điểm em nêu dự kiến cách khắc phục PHIẾU BÀI TẬP SỐ (nhóm 1) Câu hỏi: Em tìm hình ảnh so sánh đoạn văn SGK, trang 27,28? Từ tác dụng hình ảnh so sánh đó? PHIẾU BÀI TẬP SỐ (nhóm 2) Em so sánh đoạn văn SGK với đoạn văn câu hỏi 3* SGK (trang 28) để khác biệt chúng? Tại có khác biệt đó? PHIẾU BÀI TẬP SỐ (nhóm 3) Em so sánh đoạn văn SGK(trang 27,28) với đoạn văn để khác biệt chúng? Tại có khác biệt đó? Đoạn văn: Mùa xuân chim bay gạo Cây gạo nở đầy hoa đỏ đầy búp màu xanh, tất lung linh nắng Các lạo chim chào mào, sáo sậu, sáo đen bay hàng đàn, lượn lên lượn xuống, kêu ríu rít suốt ngày ồn PHIẾU BÀI TẬP SỐ 100 (nhóm 4) Em tìm lời đánh giá, câu văn bộc lộ thái độ, tình cảm Đồn Giỏi trước dịng sơng Năm Căn? Qua em thấy nhận xét văn miêu tả có vai trị gì? PHIẾU BÀI TẬP SỐ (chung cho lớp) Bài tập Tìm chữ bí mật: Em nhà văn, nhà thơ liên tưởng, tưởng tượng, so sánh nhận xét cách điền tiếp vào chỗ trống câu sau: (1) …… ….đáy nước in trời Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng (Truyện Kiều, Nguyễn Du) (2) Chị năm cịn gánh thóc Dọc bờ sơng trắng nắng……… (3) Hai thằng lính thủy Pháp say rượu,… trước, bọn lính ngụy theo sau (4) Điệu bé trông thật………………… (5) Cánh buồm giương to như…………… Rướn thân trắng bao la thâu góp gió (Quê hương, Tế Hanh) (6) Hắn giấu người vào góc, tay cầm bút bi……ghi ghi, chép chép (7) Năm canh …… không nằm Thơ tù ta viết trăm (Nhật kí tù, Hồ (8) Ngõ hẻm sâu………, không chỗ tận (9) Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai…… cánh buồm xa xa (Truyện Kiều, Ng (10) Chú bé loăt choắt Cái sắc xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu…………………… (Lượm, Tố Hữu) 101 (11) Một nhà dọn dẹp ………… Quét sân đặt tráp rửa bình thắp hương (12) Những người trai tráng đuổi theo bọn cướp, tiếng bước chân chạy…… (13) Gió ……kéo qua cửa rối (Tương tư, chiều, Xn Diệu) (14) Hai ngựa trắng Ăn cỏ đồng xanh, Hương gió…… Vang lừng ca ngợi (15) Đoạn trường thay lúc phân kì, Vó câu khấp khểnh, bánh xe …… (Truyện Kiều, Nguyễn Du) Ô chữ 10 11 12 13 14 15 H th i đ ấ u x e m đ ội n o n h a n h h n, ti n h ý h n) nhanh trí hơn: (GV cho Bài 2: Trò chơi 102 đội chơi, Từ bảng chữ cho đây, em tìm hình ảnh, vật theo hai chủ đề: thiên nhiên trường học ô hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo (điều kiện phải ghép chữ liền kề nhau) viết câu văn miêu tả có chứa hình ảnh, vật đó, câu văn có sử dụng yếu tố so sánh liên tưởng, tưởng tượng Vàng bảng Cây Rào Giáo lớp ảnh Bác Bài tập 3: - Cho đề văn: tả ngày mưa to nơi em ở? - Để làm đề văn này, dùng hình ảnh, vật sau Em liên tưởng, so sánh hình ảnh, vật với gì? Hãy điền vào chỗ trống: + Mặt trời… + Bầu trời… + Những hàng cây… + Những dãy nhà… + Đường làng, ngõ xóm… + Xe máy, xe đạp… + Người đường… + Nước chảy đường vào cống… + Không gian mưa rơi… Gợi ý đáp án phiếu tập số 5: 103 L C K N M H T H T 10 N 11 L 12 H 13 L 14 T 15 G B ài tập 2: a C hủ đề thiên nhiên: chim, hoa hồng, bướm vàng, ong, chim chích bơng,chú vẹt, hàng cau, trăng sáng, thảm cỏ b Chủ đề trường học: bảng đen, phấn trắng, hàng cây, tiếng chim, tiếng ve, sân trường, trường, cửa sổ, bàn ghế, cô giáo, khăn trải bàn, lọ hoa, HS, hoa phượng, hàng rào, mái ngói, lớp, đồng hồ, bút mực, cột cờ, ảnh Bác (Từ hình ảnh, vật HS viết câu văn miêu tả có chứa yếu tố liên tưởng, tưởng tượng so sánh, nhận xét) Bài tập 3: Em liên tưởng, so sánh hình ảnh, vật cho với hình ảnh, vật sau đây: + Mặt trời trốn đâu từ + Bầu trời đầy mây đen giăng rộng khắp tới chân trời 104 + Những hàng tắm rửa trận mưa, nghiêng ngả đùa nước mưa + Những dãy nhà khuôn mặt sáng sủa sau lần rửa mặt + Đường phố ngập nước chảy khơng kịp Lúc mưa to nhất, đường phố dịng sơng nhỏ, nhiều em bé gấp thuyền giáy thả xuống… + Xe máy, xe đạp khơng nhanh được, giống đồn xe lội nước + Người đường mặc áo mưa kín mít trơng nhà tu hành vội + Nước chảy đường vào cống nghe ồ người khổng lồ khóc + Khơng gian mưa rơi trắng mưa PHIẾU ĐÁNH GIÁ (số 1) (HS nộp vào đầu học sau) Mời em trả lời câu hỏi sau: 1-Hãy khái quát ý quan trọng thực quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét văn miêu tả? 2- Tự nhận xét: Hãy nêu ưu điểm nhược điểm em việc vận dụng kĩ thực miêu tả Giải thích lí nhược điểm em nêu dự kiến cách khắc phục? ĐÁP ÁN CHO PHIẾU ĐÁNH GIÁ (số 1) Những ý quan trọng : - Khi thực quan sát: Chọn vị trí quan sát, quan sát theo trình tự, quán sát cần phát chọn lọc nét tiêu biểu ấn tượng vật, người để ghi lại, cần tận dụng nhiều giác quan quan sát - Tưởng tượng: cần ý tương xứng đối tượng miêu tả với hình ảnh liên tưởng, tưởng tượng; cần vận dụng linh hoạt biện pháp tu từ nhân hóa; học tập kĩ tưởng tượng nhà văn, từ câu chuyện cổ tích 105 - So sánh: vận dụng thành thạo biện pháp tu từ so sánh - Nhận xét: Cần biết nêu nhận xét, đánh giá, bày tỏ thái độ vật miêu tả lúc chỗ (những chỗ cần thiết) để tăng tính biểu cảm miêu tả HS số ưu nhược điểm cách quan sát, kết hợp quán át với liên tưởng tưởng tượng, so sánh, nhận xét miêu tả PHIẾU ĐÁNH GIÁ (số 2) (đánh giá kiến thức tiết học 80, 19 – sử dụng để kiểm tra đánh giá HS vào 20 phút đầu tiết học 81) Câu 1: Em kể tên kĩ quan trọng sử dụng văn miêu tả? …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………Câu 2: Quan sát có ý nghĩa học văn miêu tả? (Hãy trả lời hai câu ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………Câu 3: Ý nghĩa việc vận dụng kết hợp quan sát với tưởng tượng, so sánh, nhận xét văn miêu tả? (Hãy trả lời hai câu ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………Câu 4: a Em quan sát ghi lại đặc điểm bật lớp em học vào bảng (chú ý: chọn lọc chi tiết bật ghi lại theo trình tự mà em quan sát) Đặc điểm vật ……………………………………………………………… .………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… b Từ đặc điểm trên, em chọn đặc điểm để viết thành hai câu văn miêu tả có sử dụng yếu tố tưởng tượng so sánh, nhận xét …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 5: Tại khẳng định câu văn miêu tả sau câu văn đặc sắc? (trả lời đến câu) - Câu văn miêu tả: “Cậu chim sâu với đôi chân tăm thoăn nhảy từ cành sang cảnh khác, ln miệng kêu tờ tờ trơng thật đáng yêu” - Giải thích: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 107 …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 6: Em nêu ý kiến hai câu văn miêu tả sau : (1) Bầu trời đầy sao, vầng trăng đầu tháng nhỏ tí, mờ mờ (2) Vầng trăng non bầu trời đầy hệt liềm vàng bỏ quên cánh đồng lúa chín (theo Vích - to Huy-gơ) Ý kiến: Câu 7: Hãy vận dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, dùng yếu tố tưởng tượng, nhận xét để viết lại đoạn văn sau cho tạo thành đoạn văn giàu hình ảnh, giàu sức gợi “Trước sân trường xà cừ to lớn Dưới gốc xà cừ lên nhiều cục u to Cành xà cừ xòe rộng Tán xà cừ um tùm, rậm rạp” Viết lại: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN (Dành cho phiếu đánh giá số 2) 108 Câu 1: Các kĩ quan trọng sử dụng văn miêu tả: quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét Câu 2: ý nghĩa quan sát học văn miêu tả: Giúp người học thấy (phát hiện) để lưu giữ trí nhớ hình ảnh, đường nét, âm thanh,…về vật tượng miêu tả Từ có tư liệu để miêu tả vật, tượng xác, rõ nét sinh động Câu 3: Ý nghĩa việc vận dụng kết hợp quan sát với tưởng tượng, so sánh, nhận xét văn miêu tả : Tạo hình ảnh sáng tạo, sinh động khiến người đọc thấy vừa gần gũi quen thuộc vừa thấy bất ngờ, lạ lẫm thú vị, khiến người đọc (người nghe) nhớ lâu không hết suy nghĩ Câu 4: a Quan sát ghi lại đặc điểm lớp em học: Đặc điểm vật - Tường quét ve màu vàng nhạt - Cửa gỗ, màu nâu đỏ, song sắt thưa - Trên tường, bục giảng có treo ảnh Bác Hồ; bên trái năm điều Bác Hồ dạy; bên phải hiệu “thi đua học tốt” - Bục giảng xây cao ráo, bảng sơn đen - Trên bàn GV trải khăn bàn với hoa văn cách điệu màu xanh, đặt lọ hoa hồng - Hai dãy bàn kê thẳng hàng, 109 b Hai câu văn miêu tả có sử dụng yếu tố liên tưởng, tưởng tượng so sánh, nhận xét: - Câu văn 1: Phòng học khốc áo vàng nhạt, trơng tươi (tưởng tượng, nhận xét) - Câu văn 2: Hai dãy bàn kê ngắn, thẳng hàng gợi lên nề nếp, trang nghiêm lớp học (nhận xét, liên tưởng) Câu 5: Giải thích: Câu văn coi câu văn miêu tả đặc sắc vì: - Người viết có cách quan sát tinh tế nên biết chọn lọc để miêu tả làm bật đặc điểm nhanh nhẹn tiếng kêu đặc biệt chim sâu - Người viết vận dụng kết hợp quán sát với liên tưởng, nhận xét miêu tả tạo cho hình ảnh chim sâu lên sinh động - Cả hai câu tả bầu trời đầy sao, tả trăng đầu tháng cách diễn đạt khác đẫ tạo hiệu miêu tả khác Câu (2) - Câu văn miêu tả Vích - to Huy-gô (câu 2) tả sinh động, đặc sắc tinh tế cách quan sát tác giả kết hợp với việc sử dụng yếu tố so sánh, liên tưởng tưởng tượng phong phú (liên tưởng trăng non đầu tháng liềm, bầu trời dầy cánh đồng lúa chín) Câu 7: Trước sân trường, sừng sững xà cừ khổng lồ Gốc to, phải hai người ơm hết Cách mặt đất khoảng mét, thân lên u sần sùi to nắm tay Trên cao, cành thi vươn dài, xòe rộng để đón lấy ánh nắng mặt trời Tán xà cừ xịe khổng lồ che mát khoảng lớn sân tường 110 ... văn trình bày chương: Chương Cơ sở khoa học việc nghiên cứu biện pháp phát triển lực tư dạy học văn miêu tả cho HS lớp Chương Đề xuất biện pháp phát triển lực tư cho HS lớp dạy học văn miêu tả. .. 1.2.2 Thực trạng dạy học văn miêu tả CT lớp nay…… Chương ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP KHI DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ……………………………………………………… 2.1 Các nguyên tắc đề... CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY TRONG DẠY HỌC VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm tư phát triển lực tư 1.1.1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp phát triển năng lực tư duy trong dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 6 ,

Từ khóa liên quan