0

Biện pháp chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải phòng

130 32 0
  • Biện pháp chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM BÙI THỊ THU HẰNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN KI ỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC HÀ NỘI- 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM BÙI THỊ THU HẰNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN KI ỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chun ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI VĂN QUÂN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề xã hội xúc, nhà nước xã hội quan tâm Đó vấn đề khoa học gắn kết chặt chẽ với lý luận thực tiễn giáo dục Đồng thời vấn đề chất lượng trực tiếp liên quan đến công tác quản lý giáo dục, phát triển chương trình giáo dục, phát triển chuẩn giáo dục áp dụng chuẩn giáo dục để bước đại hoá giáo dục Trong thời gian gần CLGD quan tâm ý người xã hội Giáo dục ngày phát triển quy mơ, hình thức giáo dục mạng lưới sở giáo dục.Sự phát triển nhanh quy mô đào tạo, số lượng người học làm cho công tác quản lý nhà nước giáo dục gặp nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục khơng đảm bảo.Bệnh chạy theo thành tích ngành giáo dục làm cho quan quản lý nhà nước giáo dục, người sử dụng lao động người xã hội không xác định chất lượng giáo dục Tâm lý coi trọng cấp xã hội làm cho người học chạy theo cấp ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục Đã có số hoạt động nghiên cứu khoa học bàn chất lượng giáo dục quản lí chất lượng giáo dục tổ chức cấp độ khác phương tiện thông tin đại chúng đăng tải Nội dung chủ yếu cơng trình nghiên cứu tập trung lí giải chất lượng giáo dục đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Để đảm bảo CLGD cần có nhiều biện pháp tăng cường cơng tác quản lý nhà nước giáo dục, nâng cao trình độ đề cao trách nhiệm nhà giáo, cán quản lý giáo dục, đổi phương pháp, nội dung giáo dục, thực tốt quy chế giảng dạy, học tập, thi cử, tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động giáo dục …trong có cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục KĐCLGD làm cho quan quản lý nhà nước giáo dục biết mức độ thực mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục sở giáo dục, từ có biện pháp tác động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sở Kết kiểm định giúp cho người xã hội biết chất lượng giáo dục sở giáo dục Đồng thời, thông qua công tác KĐCLG, sở giáo dục biết được chất lượng giáo dục sở để tự điều chỉnh hoạt động giáo dục cho phù hợp Năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trí sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục Một bổ sung lớn triển khai hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) từ mầm non trường đại học Những chủ trương Đảng Nhà nước đặt nhiệm vụ cho ngành Giáo dục Đào tạo phải nhanh chóng tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Một giải pháp hiệu phải khẩn trương xây dựng triển khai hệ thống KĐCLGD cấp học Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục Đây quan giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc kiểm định chất lượng giáo dục Và Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường hệ thống giáo dục quốc dân Hải Phòng-Thành Phố hoa phượng đỏ, Thành phố Cảng “ Trung dũngQuyết thắng” đất học, quê hương danh nhân văn hố Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, niềm tự hào đất nước dân tộc, đổi thay ngày bước vào kỉ 21 Với mục tiêu tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cấp độ mới, ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng phấn đấu phát huy thành tích đạt được, khắc phục tồn tại, tạo bước phát triển nghiệp giáo dục đào tạo Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nghiệp giáo dục kinh tế tri thức hội nhập, Đảng nhân dân Hải Phòng phấn đấu: Tạo nguồn nhân lực đủ số lượng, chọn lọc bồi dưỡng nhân tài khoa học, cơng nghệ, quản ký, văn hố, nghệ thuật, thể thao có trình độ chun mơn cao đáp ứng u cầu công CNH, HĐH đất nước Bằng bước thích hợp, sở làm tốt cơng tác quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010, 2020, thực tốt chương trình giáo dục với phương châm “Chuẩn hoá”, “Hiện đại hoá”, “Xã hội hoá”, “Dân chủ hoá”, tiếp tục thực chấn chỉnh công tác quản lý, khẩn trương lập lại kỉ cương, kiên “nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục, nói khơng với vi phạm đạo đức nhà giáo cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”, Ngành giáo dục Hải Phòng với ngành cấp nỗ lực phấn đấu đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, mau chóng hội nhập với khu vực quốc tế Sở Giáo dục Đào tạo Hải phòng triển khai hệ thống chuẩn mực để đánh giá hoạt động nhà trường Chỉ đạo thực tiêu chuẩn KĐCLGD nhà trường phổ thơng nói chung trường tiểu học nói riêng để đảm bảo mục đích vấn đề cấp thiết Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phịng bình diện lí luận hoạt động thực tiễn Đó lí để tác giả lựa chọn đề tài: “Biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học địa bàn thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề sở lý luận thực tiễn chất lượng giáo dục kiểm định giáo dục, đề xuất biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường tiểu học điạ bàn thành phố Hải Phịng Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hố vấn đề lý luận kiểm định chất lượng giáo dục phổ thơng + Phân tích thực trạng việc đạo KĐCLGD trường TH địa bàn Hải Phòng + Đề xuất biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường TH Hải Phịng tình hình năm năm tới Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Kiểm định chất lượng giáo dục trường TH 4.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường TH địa bàn thành phố Hải Phòng Giả thuyết nghiên cứu Triển khai đồng biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Hải Phòng dựa việc áp dụng hệ thống chuẩn mực để đánh giá chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục trường TH địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao Phạm vi nghiên cứu + Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường TH địa bàn thành phố Hải Phòng + Các số liệu thống kê giới hạn từ năm 2005-2007 Triển khai thực điểm năm học 2007– 2008 trường TH địa bàn thành phố Hải Phịng Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết Sử dụng phương pháp như: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hố lý thuyết để xác định khái niệm công cụ xây dựng khung lý thuyết cho đề tài 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn + Phương pháp điều tra: Xây dựng phiếu hỏi ý kiến cán chuyên viên Sở GD & ĐT Hải Phòng, Phòng giáo dục Đào tạo cơng tác quản lí chất lượng giáo dục nhà trường + Xây dựng phiếu hỏi ý kiến cán quản lí nhà trường cơng tác quản lí chất lượng giáo dục + Xây dựng phiếu hỏi ý kiến cán giáo viên số nhà trường công tác quản lí chất lượng giáo dục + Xây dựng phiếu hỏi ý kiến học sinh số nhà trường việc đồng tình hay khơng đồng tình với cách quản lí học sinh - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm việc thí điểm KĐCLGD quốc tế nước - Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến chuyên gia sử dụng tiêu chuẩn kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục trường TH với hình thức xin ý kiến như: tổ chức hội thảo, xin ý kiến trực tiếp với cá nhân chuyên gia - Phương pháp thống kê: Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý số liệu thu nhận từ phương pháp nghiên cứu khác Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm quốc tế vấn đề nghiên cứu Chương 2: Thực trạng công tác đạo đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học thành phố Hải Phòng Chương 3: Các biện pháp đạo thực tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học thành phố Hải Phòng Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cùng với công tác dạy học sở giáo dục hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục Mục đích đánh giá CLGD cải tiến chất lượng giáo dục, công cụ giám sát q trình dạy học, từ đưa sách quản lý, dự đoán kết đào tạo để không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục Đánh giá chất lượng giáo dục có nhiều nội dung khác nhau, có đánh giá yếu tố điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng sản phẩm giáo dục Hoạt động đánh giá nhiều nước giới thường tập trung vào đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ học sinh thường áp dụng cho lớp cuối cấp học phạm vi nước theo chuẩn mực quy định Các hoạt động đánh giá phổ biến Bắc Mỹ, châu Âu, Australia Nhiều quốc gia tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng học sinh lớp cấp học để giám sát chất lượng dạy học nhằm đưa biện pháp can thiệp kịp thời, Mỹ, Bang New South Wails… Nhiều nghiên cứu ra thành tố tạo nên CLGD là: - Ngữ cảnh(Context) - Đầu vào(Input) - Quy trình(Process) - Đầu ra(Outcome) Chất lượng sản phẩm giáo dục chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, đặc biệt yếu tố như: Chất lượng hoạt động quản lý, hoạt động giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên, sở vật chất, kĩ thuật …Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên nước thực hiện; khác với công tác tra tiến hành đánh giá giáo viên thông qua lực giảng dạy họ Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm tập trung mô tả thực trạng chung số lượng, lực nghề nghiệp toàn đội ngũ giáo viên nhà trường, hệ thống; qua cung cấp thơng tin để cấp có thẩm quyền đưa biện pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Các nghiên cứu rằng, chất lượng nhà trường nâng cao đội ngũ giáo viên nhà trường có kỹ chuyên môn cao, giảng dạy lĩnh vực mà họ đào tạo, có kinh nghiệm, nhiệt tình nâng cao nghiệp vụ chun mơn định kỳ Chất lượng hoạt động giáo dục thể việc tổ chức trình dạy giáo dục, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển người học, thoả mãn cha mẹ cộng đồng … Như khái quát yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục là: + Hoạt động tổ chức quản lý nhà trường + Đội ngũ cán bộ, giáo viên + Cơ sở vật chất, trang thiết bị + Hoạt động nhà trường với xã hội + Kết học tập rèn luyện học sinh Nhiều quốc gia trình đánh giá nhà trường, họ thực công tác KĐCLGD để xác nhận công nhận chất lượng dạy học nhà trường Tiêu biểu cho hình thức Hoa Kì, Canada, Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc… Các Hiệp hội KĐCLGD nước xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí để cơng nhận mức độ đạt sở giáo dục so với chuẩn quy định KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu trình bày, rút kết luận sau: Vấn đề chất lượng giáo dục yếu tố sống cịn sở nói chung, trường tiểu học nói riêng Đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học điều kiện để giáo dục phổ thơng nói riêng, giáo dục nói chung thực chức xã hội đ ồng thời động lực cho tiến bộ, phát triển xã hội bối cảnh xã hội đaị Kinh nghiệm quốc tế kết nghiên cứu lí luận kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông cho thấy: - Kiểm định chất lượng giáo dục phương pháp, đường có hiệu việc tạo động lực cho trường học đảm bảo chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục không xác định cho trường định hướng chất lượng mà cịn rõ đường để đạt chất lượng - Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng công cụ phương tiện để thực kiểm định chất lượng giáo dục trường thông qua tự đánh giá đánh giá từ bên - Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tập hợp lĩnh vực phản ánh yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Mỗi lĩnh vực thể tiêu chí Mỗi tiêu chí lại xác định số số cho phép lượng hố lĩnh vực - Để thực tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục phảI triển khai hàng loạt hoạt động, đó, cơng tác đạo thực có vai trị quan trọng Chỉ đạo thựchiện tiêu chuẩn thực đạo nội dung có tác động đến thành tố, hoạt động qui định chất lượng giáo dục nhà trường 111 Thực trạng đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học thành phố Hải Phòng cho phép rút số nhận xét: - Sở GD&ĐT thành phố Hải Phịng quan tâm đến cơng tác đảm bảo chất lượng giáo dục trường tiểu học Song, từ năm học 20072008 Sở triển khai thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học - Các trường tiểu học tiến hành tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn Kết cho thấy, trường đạt yêu cầu xác định - Công tác đạo thực tiêu chuẩn Sở GD&ĐT quan tâm, thực tiễn triển khai lộ số hạn chế như: + Cán giáo viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa nội dung công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học + Chưa kết hợp khoa học tự đánh giá hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng trường tiểu học + Cơng tác quản lí sở GD&DT chưa thực hướng sở, chưa kích thích tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường tiểu học + Xét theo yêu cầu Bộ tiêu chuẩn, kết kiểm định cho thấy, đa số trường cịn hạn chế cơng tác phát triển đội ngũ cơng tác đổi tồn diện q trình dạy học nhà trường Trên sở nghiên cứu lý luận kết khảo sát thực trạng công tác đạo thực tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường tiểu học Sở GD&ĐT Hải Phịng, chúng tơi đề xuất biện pháp tăng cường công tác đạo thực tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học địa bàn thành phố Hải Phòng sau: 112 - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho cán quản lý giáo dục quan đạo nhà trường - Đổi quản lí Sở GD& ĐT, Phòng GD& ĐT hướng sở, tạo động lực cho phát triển nhà trường thông qua việc quán triệt Bộ tiêu chuẩn đến cán giáo viên trường tiểu học - Chỉ đạo thực tự đánh giá trường theo tiêu chuẩn - Chỉ đạo đổi tồn diện q trình dạy học trường theo yêu cầu Bộ tiêu chuẩn - Chỉ đạo trường tiểu học công tác bồi dưỡng sử dụng đội ngũ nhà giáo Các biện pháp đánh giá cấp thiết có tính khả thi Khuyến nghị * Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo + Cần xây dựng tra giáo dục có hệ thống dọc từ Bộ đến Phịng + Có sách phát triển đội ngũ kiểm định viên, tra viên + Ban hành đồng văn ngành cho phù hợp với thực tiễn Có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng để có chuyên gia am hiểu giáo dục tiểu học kiểm định chất lượng giáo dục có trình độ cao + Có chế tuyển chọn sàng lọc giáo viên không đủ điều kiện giảng dạy Giao tài tự chủ cho trường học giao quyền hợp đồng lao động để đảm bảo cấu giáo viên * Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo + Đầu tư kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cán quản lý công tác kiểm định chất lượng giáo dục Bộ phận khảo thí Sở cần ưu tiên nhân có chế độ phù hợp để thực chức cách khách quan, khoa học, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học 113 + Chỉ đạo sát việc phân cấp công tác tổ chức cán tài cho phận chuyên trách kiểm định chất lượng giáo dục * Đối với trường tiểu học + Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức kĩ tự đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường + Giao trách nhiệm hình thành phận chun trách cơng tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường + Thử nghiệm để lựa chọn mơ hình quản lí chất lượng phù hợp với thực tế nhà trường 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm học Phòng giáo dục tiểu học – Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng năm học 2007- 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Các Văn quy phạm pháp luật giáo dục tiểu học(2005-2007), Nhà xuất Giáo dục,2008 Bùi Văn Quân Phương pháp nghiên cứu giáo dục học NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội (2006) Bùi Văn Quân Giáo trình quản lý giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội (2007) Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001-2010, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002 Chiến lược phát triển giáo dục kỷ 21 (Kinh nghiệm quốc gia) Viện Đạt chất lượng phương pháp công cụ nào? Business/edge Bộ sách quản trị sản xuất vận hành, NXB Trẻ, Tp HCM, 2003 Đặng Bá Lãm Kiểm tra đánh giá dạy – học đại học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2003 Đặng Quốc Bảo/ Nguyễn Đắc Hưng Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai (Vấn đề giải pháp) NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội (2004) 10 Đặng Thành Hưng, Chuẩn chuẩn hoá giáo dục Kỉ yếu Hội thảo khoa học “ chuẩn hoá giáo dục” Viện Chiến lược Chương trình giáo dục Hà Nội (2006) 11 Đỗ Văn Chấn Dự báo giáo dục Bài giảng lớp Cao học QLGD, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội (1999) 12 Luật Giáo dục nước CHXHCN Việt Nam NXB Giáo dục – NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2005) 115 13 Minh Tân/ Thanh Nghi/ Xuân Lãm Từ điển Tiếng Việt thông dụng NXB Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội (1998) 14 Nghiên cứu phát triển giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội (2002) 15 Nguyễn Công Khanh Về tiêu chuẩn kiểm định khố đào tạo giáo viên tiểu học Tạp chí giáo dục, tháng (2006) 16 Nguyễn Đức Chính, Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 17 Nguyễn Hữu Châu, Cơ sở lí luận thực tiễn chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục 18 Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mĩ Lộc, Những sở lý luận quản lý giáo dục Hà Nội năm 2004 19 Phạm Viết Vượng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Đại học 2006 Quốc gia Hà Nội, Hà Nội (2004) 20 Sở GD&ĐT Hải Phòng, V/v hướng dẫn thực nhiệm vụ khảo thí, kiểm định chất lượng GD quản lý nghiên cứu khoa học năm học 2008-2009 Hải Phòng 2008 21 Subir Chowdhury Quản lý kỷ 21 NXB Giao thông vận tải, Hà Nội (2006) 22 Tạ Thị Kiều Anh Quản lý chất lượng tổ chức NXB Thống kê, Hà Nội (2004) 23 Trần Khánh Đức, Quản lí kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004 24 Tài liệu kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học Đại học Sư phạm Hà Nội 2007 116 25 Tài liệu tập huấn cán kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 2002 26 Tìm hiểu chất lượng, có phải bạn nghĩ khơng? Business/edge Bộ sách quản trị sản xuất vận hành, NXB Trẻ, Tp HCM, 2003 27 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, NXB Sự thật Hà Nội , 2006 28 Vi nas cẩm nang kiểm định, Tập 2, Cẩm nang qui trình, Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 2002 29 Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội, 1996 117 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để có sở khoa học triển khai đồng thường xuyên Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Tiểu học địa bàn thành phố Hải Phòng, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề Xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! TT Họ tên người trả lời phiếu: Đơn vị công tác: Chức danh: Thái độ đồng chí nội dung liệt kê đây? (đánh dấu vào cột hàn tương ứng) Nội dung Các hình thức đánh giá CLGD phản ánh xác CLGD nhà trường Việc xây dựng tiêu chuẩn KĐCLGD trường tiểu học tiến hành KĐCLGD vấn đề cần thiết Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD trường Tiểu học mục đích, động lực nâng cao CLGD nhà trường Thực KĐCLGD giúp quan QLGD có cách nhìn tổng thể CLGD nhà trường, từ có giải pháp quản lí phù hợp để nâng cao CLGD Đồng chí đánh giá thực trạng triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT Hải Phòng theo nội dung đây: STT Nội dung Hàng năm, nhà trường thường xuyên phải báo cáo với Sở, Phòng kế hoạch chất lượng giáo dục Theo chu kì năm, Sở, Phịng tiến hành kiểm tra tồn diện cơng tác chun mơn Theo chu kì năm, Sở tiến hành tra toàn diện hoạt động giáo dục trường Các hoạt động kiểm tra, tra Sở, Phòng đề cập tới tất số giáo dục Hoạt động kiểm tra, tra Sở, Phịng có tác động nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đánh giá đồng chí cơng tác bồi dưỡng nhận thức cho đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học STT Nội dung hỏi Chuẩn bị tư tưởng cho người thực k định chất lượng Văn đạo thực kiểm định chất lượng ược truyền đạt đến đối tượng chu đáo Nhận thức thực kiểm định chất lượng củ lãnh đạo Sở GD&ĐT Nhận thức thực kiểm định chất lượng gi dục cán QLGD trường Giáo viên tâm thực thực kiể định chất lượng Nhận thức tầm quan trọng đội ngũ cán giáo viên thực kiểm định chất lượng giáo dục Đồng chí đánh giá thực trạng đạo lập kế hoạch thí điểm Bộ tiêu chuẩn STT Nội dung Các nhà trường xây dựng kế hoạch tổng t Bộ chuẩn Các nhà trường xây dựng kế hoạch thực h chuẩn cấp tổ chuyên môn Các nhà trường xây dựng kế hoạch thực đ chuẩn cho môn học Kế hoạch đạo thí điểm Bộ chuẩn củ GD&ĐT sát với thực tiễn trường Kế hoạch thực nhà trường sá tiễn Tổng hợp Đồng chí đánh giá thực trạng đạo bồi dưỡng cán giáo viên thực kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn STT Nội dung Công tác tổ chức bồi dưỡng Sở GD tốt - Khâu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tốt - Khâu thực kế hoạch bồi dưỡng tốt Nội dung bồi dưỡng thích hợp Chất lượng cán hướng dẫn bồi dưỡng t đạt yêu cầu trở lên Tài liệu bồi dưỡng đảm bảo số lượng v thời gian cung cấp Tổ chức công tác bồi dưỡng với nhiều hìn thức phong phú Đánh giá số cán giáo viên có kỹ sau bồi dưỡng Khi thực kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn, số giáo viên thấy tự tin vào khả Cơng tác bồi dưỡng khơng làm ảnh hưởng đến kế hoạch trường Tổng hợp chung Đồng chí đánh giá tình hình sở vật chất cho thực thí điểm Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục STT Nội dung điều tra Việc cung cấp trang thiết bị, kinh phí so với tiến độ thực kiểm định thí điểm Chất lượng thiết bị đạt yêu cầu Điều kiện sử dụng thiết bị nhà trườn bảo Cơ sở vật chất nhà trường chuẩn phục vụ kiểm định thí điểm Việc sử dụng thiết bị công cụ kiểm địn bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu Đồng chí đánh giá thực trạng phối hợp công tác đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Sở GD- ĐT STT Nội dung điều tra Sở GD - ĐT tham mưu với thành uỷ, U đạo thực đổi kiểm định đá giáo dục phổ thông thành phố Sở GD - ĐT phối hợp tốt phòng ban Bộ GD&ĐT để tạo thuận lợi cho tr Sở GD - ĐT đạo phòng ban ch thực nhiệm vụ q trình thí điểm Sở GD - ĐT phối hợp tốt phòng ban chức sở (quận huyện) trường tiểu học để tạo thuận lợi cho trình thực Phong cách đạo Sở GD - ĐT áp đặt, quan liêu, thiếu động viên trường Nội dung đạo Sở GD - ĐT tạo đảm bảo phối hợp toàn diện Đồng chí đánh giá thực trạng đạo thực thí điểm kiểm định chất lượng giáo dục THPT theo Bộ tiêu chuẩn STT Lĩnh vực – nội dung đạo Xây dựng nhận thức Chỉ đạo thực - Chỉ đạo kế hoạch - Bồi dưỡng cán GV tham gia kiểm định - Chỉ đạo công tác sở vật chất Chỉ đạo phối kết hợp thực kế hoạch triển khai thí điểm Bộ tiêu chuẩn Chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm triển khai thí điểm Bộ tiêu chuẩn Đồng chí đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp Các biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục Đổi quản lí Sở giáo dục đào tạo hướng sở, tạo động lực cho phát triển nhà trường thông qua việc quán triệt Bộ tiêu chuẩn đến cán giáo viên trường Tiểu học Chỉ đạo thực tự đánh giá trường theo tiêu chuẩn Chỉ đạo đổi toàn diện QTDH trường theo yêu cầu tiêu chuẩn Chỉ đạo trường Tiểu học công tác bồi dưỡng sử dụng đội ngũ nhà giáo Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn cộng tác đồng chí! ... 2: Thực trạng công tác đạo đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học thành phố Hải Phòng Chương 3: Các biện pháp đạo thực tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. .. đồng biện pháp đạo thực Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Hải Phòng dựa việc áp dụng hệ thống chuẩn mực để đánh giá chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục trường TH địa. .. 1.3.5 Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học bao gồm tiêu chuẩn với tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học Sáu tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải phòng ,

Từ khóa liên quan