0

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông mạc đĩnh chi quận dương kinh

119 28 0
  • Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông mạc đĩnh chi quận dương kinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGÔ THỊ CHUYÊN Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 601405 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Hà Nội - 2009 Tiểu kết chƣơng Chƣơng 3: Biện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng công tác CNL trƣờng THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dƣơng Kinh, thành phố Hải Phòng 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp 3.2 Các biện pháp quản lý công tác GVCNL Hiệu trƣởng 3.2.1 Nhóm biện pháp đổi cách làm 3.2.1.1 Xây dựng quy trình làm cơng tác chủ nhiệm 3.2.1.2 Lựa chọn phân công GVCN 3.2.1.3 Lập kế hoạch… 3.2.1.4 Tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm… 3.2.1.5.Tổ chức lớp bồi dưỡng GVCN 3.2.1.6 Tổng kết công tác GVCNL… 3.2.2 Nhóm biện pháp tăng cường nguồn lực 3.2.2.1 Mục đích 3.2.2.2 Nội dung, cách thức tổ chức 3.2.3 Mối quan hệ nhóm biện pháp 3.2.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi… Tiểu kết chƣơng Kết luận khuyến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Cá Viết Tắt GD ĐT THPT GVCNL CNL ĐH CĐ THCN THCS CBQL NXB ĐHQG BCHTW CNH HĐH UBND Biện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng công tác chủ nhiệm lớp trƣờng trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi quận Dƣơng Kinh MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đối mặt với nhiều thách thức mà tương lai sẵn nhân loại xem giáo dục (GD) biện pháp cần thiết để thực lí tưởng hồ bình, tự cơng xã hội Trí tuệ người đóng vai trò định tiến tốc độ phát triển văn minh nhân loại Vấn đề “nhân lực, nhân tài” vấn đề chiến lược quốc gia Đảng nhà nước ta xác định giáo dục quốc sách hàng đầu xem giáo dục công cụ mạnh tiến vào tương lai Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đề yêu cầu tạo chuyển biến toàn diện giáo dục, đặc biệt tạo bước chuyển mạnh mẽ chất lượng theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” tạo điều kiện cho người học, học thường xuyên, học suốt đời, hướng tới xã hội học tập, đưa giáo dục nước ta sớm tiến kịp nước phát triển khu vực giới Giáo dục đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển đất nước Đội ngũ thày cô giáo lực lượng cốt cán đưa mục tiêu giáo dục thành thực, giữ vai trò định chất lượng hiệu giáo dục Trong năm qua ngành GD - ĐT nước nói chung, Hải Phịng nói riêng thu thành tựu quan trọng số lượng chất lượng, tạo dựng thành tựu có vai trị to lớn đội ngũ cán quản lí thày giáo tận tâm, tận lực với nghề Tuy nhiên GD - ĐT chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng Ở trường trung học phổ thông yêu cầu giáo dục toàn diện học sinh yêu cầu thiết đặt cho nhà trường Việc thực giáo dục toàn diện học sinh phải thống từ khâu đạo Hiệu trưởng tổ nhóm chun mơn giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trị quan trọng Giáo viên chủ nhiệm lớp người chủ yếu kết hợp với giáo viên mơn, Đồn niên tổ chức trị xã hội nhà trường xây dựng hoạt động phong trào vừa mang tính giải trí,vừa liên quan chặt chẽ đến kiến thức môn học Khác với học sinh Tiểu học Trung học sở, học sinh Trung học phổ thông (THPT) bước sang lứa tuổi niên, muốn tự khẳng định mình, ưa lạ dễ bị tổn thương, cần có giúp đỡ định hướng người lớn, nên nhà giáo dục đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp cần nắm vững tâm sinh lí lứa tuổi em để từ lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp Nếu không, với vốn kinh nghiệm sống ỏi mình, em khó tránh khỏi ảnh hưởng khơng lành mạnh, hệ mặt trái kinh tế thị trường Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt hiệu trưởng làm công tác quản lý giáo dục học sinh lớp học, người gần gũi thân mật, người hướng dẫn, đạo, khuyên nhủ học sinh em gặp khó khăn, người cố vấn tin cậy chi đồn lớp GVCNL có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động lớp chủ nhiệm tác động đến phát triển nhân cách học sinh tập thể đó, chịu trách nhiệm trước nhà trường chất lượng giáo dục lớp Hơn phát triển nhà trường gắn liền với tiến trưởng thành tập thể lớp học, gắn liền với tiến trưởng thành đội ngũ giáo viên, đặc biệt GV CNL Chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường phụ thuộc phần lớn vào kết công tác giáo dục giáo viên chủ nhiệm lớp mà họ phụ trách Bởi mắt xích quan trọng giáo dục tồn diện học sinh Vì qua trải nghiệm thực tế cơng tác chủ nhiệm lớp quan sát tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp đồng nghiệp chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận công tác chủ nhiệm lớp, thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp thực tiễn quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp để đề số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng cơng tác chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp số trường trung học phổ thơng ngoại thành Hải Phịng nói chung THPT Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh nói riêng giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu sở lý luận đề tài vấn đề liên quan 4.2 Nghiên cứu thực trạng cơng tác chủ nhiệm lớp quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp 4.3 Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp việc quản lý công tác số trường THPT ngoại thành Hải Phịng nói chung trường THPT Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh nói riêng giai đoạn 4.4 Đề biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường trung học phổ thông, mà trước hết trường THPT Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh Giả thuyết khoa học Công tác chủ nhiệm lớp việc làm quan trọng thường xuyên nhà trường, nghiên cứu tìm biện pháp quản lí phù 10 hợp góp phần nâng cao hiệu giáo dục tồn diện trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài - Đề tài nghiên cứu góp phần hệ thống hóa sở lý luận việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông - Đề xuất số biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THPT phù hợp với điều kiện thực tiễn sở đúc kết kinh nghiệm quản lý cơng tác chủ nhiệm lớp có nhằm góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà trường góp phần tích cực vào việc thực mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường - Phƣơng pháp nghiên cứu Quá trình thực đề tài sử dụng kết hợp nhóm phương pháp nghiên cứu: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Đọc phân tích sách báo, tài liệu nghiên cứu, tạp chí liên quan tới đề tài Phân loại, hệ thống hoá, khái qt hố nội dung lí luận giáo dục, thực tiễn giáo dục… - Nghiên cứu văn pháp quy, quy định ngành có liên quan đến cơng tác chủ nhiệm lớp 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát - Phương pháp thể cách tiếp cận, xem xét, thu thập liệu từ thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp thực tiễn quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp 7.2.2 Phương pháp điều tra Xây dựng phiếu điều tra, hệ thống câu hỏi để khảo sát đối tượng: Cán quản lí, giáo viên, học sinh trung học phổ thông, cha mẹ học sinh số đối tượng có liên quan 11 7.2.3 Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm giáo dục bậc trung học phổ thông Tổng kết kinh nghiệm chủ nhiệm lớp từ giáo viên chủ nhiệm lớp kinh nghiệm quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp từ người kinh qua công tác quản lí giáo dục đặc biệt người đương chức 7.2.4 Phương pháp chuyên gia 7.2.5 Phương pháp dụng tốn thống kê để xử lí số liệu thông qua phiếu điều tra thực nghiệm sư phạm Giới hạn phạm vi nghiên cứu 8.1 Giới hạn đề tài - Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh giai đoạn nay(2007-2012) 8.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Đề tài nghiên cứu thực sở thực tế công tác chủ nhiệm lớp biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp số trường THPT ngoại thành Hải Phịng nói chung trường THPT Mạc Đĩnh Chi nói riêng Cấu trúc luận văn: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận khuyến nghị, Tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày chương 12 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận công tác chủ nhiệm lớp việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường Trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp số trường THPT ngoại thành Hải Phịng nói chung trường THPT Mạc Đĩnh Chi nói riêng Chƣơng 3: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác CNL trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 13 4.6 Đánh giá kết giáo dục học sinh Giải thích nội dung cơng tác nêu bảng trên: 4.1 Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp bao gồm việc sau đây: a) Xác định điều kiện để xây dựng kế hoạch - Mục tiêu nhiệm vụ năm học nhà trường - Đặc điểm tình hình lớp, học sinh lớp gia đình em - Kế hoạch cơng tác đồn,… b) Lập kế hoạch hoạt động - Xác định mục tiêu phấn đấu chung lớp - Xây dựng cấu tổ chức học sinh lớp - Đề xuất biện pháp phân cơng thực kế hoạch 4.2 Tìm hiểu, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm - Tìm hiểu hồn cảnh học sinh - Tìm hiểu tính cách đạo đức h/s Chú ý học sinh cá biệt - Tìm hiểu đặc điểm tâm lý h/s Chú ý học sinh cá biệt 4.3 Xây dựng tập thể lớp tự quản - Củng cố hệ thống cán lớp - Định rõ chức năng, nhiệm vụ cán lớp - Bồi dưỡng kỹ hoạt động cho cán lớp 4.4 Chỉ đạo tổ chức thực nội dung giáo dục toàn diện - Giáo dục động học tập tổ chức hoạt động học tập - Tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, lao động, hướng nghiệp - Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí 4.5 Liên kết với lực lƣợng giáo dục nhà trƣờng - Phối hợp với Ban giám hiệu ( hay đ/c Phó HT phụ trách cơng tác GVCNL) - Phối hợp với giáo viên môn - Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội niên - Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp - Phối hợp với quyền đoàn thể địa phương 4.6 Đánh giá kết giáo dục học sinh - M đánh giá xác cần có sổ ghi chép đầy đủ theo thời gian uốn đánh giá khách quan, công cần lắng nghe ý kiến học sinh, cán lớp, - Muốn Đoàn, Cha, mẹ h/s,… cán Xin đồng chí tự nhận xét kỹ kinh nghiệm làm công tác GVCNL? Thành thạo Ê Đã quen cơng việc Ê 100 Cịn lúng túng Ê Xin đ/c cho biết kết giáo dục h/s cá biệt mà đồng chí thực hiện? Có kết Ê Có kết phần Ê Khơng có kết Ê * Xin đồng chí cho biết đôi chút thông tin thân: Họ tên:……………………………….……….tuổi………… Đơn vị công tác:……………………………………………… Công tác phụ trách : Chức vụ(Đảng, quyền, đồn thể)……………………… Rất cám ơn đồng chí ! 101 Phụ lục 4: Phiếu điều tra (Dành cho học sinh) Để góp phần nâng cao hiệu giáo dục thầy(cô) giáo chủ nhiệm lớp trường THPT nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng học sinh, em cho biết số thông tin sau cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp với ý kiến Khi gặp số vấn đề khó khăn sống, học tập em có tâm với thầy, giáo chủ nhiệm lớp nhờ giúp đỡ: Thường xuyên Ê Ê Không Ê Thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp liên lạc với gia đình em theo hình thức ? - Bằng điện thoại: Thường xuyên Ê Ê Không Ê - Gửi giấy báo cho cha( mẹ ) em thông qua em bạn em: Thường xuyên Ê - Đến tận nhà em: Thường xuyên Ê - Mời cha( mẹ ) em đến trƣờng: Ê Khơng Ê Ê Khơng Ê Thường xun Ê Ê Khơng Ê - Các hình thức khác thầy, chủ nhiệm: Các hình thức khen thƣởng thầy chủ nhiệm có tác động đến ý thức phấn đấu em nhƣ ? Tác động nhiều Ê Tác động Ê Khơng tác động Ê Các hình thức kỷ luật thầy chủ nhiệm có tác động nhƣ đến ý thức phấn đấu em ? Tác động nhiều Ê Tác động Ê Khơng tác động Ê Em có nhận xét việc khen thưởng, kỷ luật thầy, cô chủ nhiệm: ….…………………………………………………………… ……………………………………………… Em thấy việc đánh giá, nhận xét thầy cô chủ nhiệm học sinh là: Khách quan Ê Bình thường Ê Chưa khách quanÊ Lớp em có tổ chức hoạt động ngoại khoá, hoạt động văn nghệ: Thường xun Ê Ê Khơng Ê Em thấy hoạt động ngoại khố, văn nghệ có ảnh hƣởng nhƣ đến việc rèn luyện nhân cách ? Quan trọng Ê Bình thường Ê Khơng quan trọng Ê Em có ý kiến hoạt động ngọai khoá, văn nghệ:…… …………………………………………………………………………… Theo em hoạt động cán lớp, cán Đồn Hiệu Ê Bình thường Ê Khơng hiệu Ê Em có đề nghị ?.………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Em có đề xuất thêm với thầy, giáo chủ nhiệm lớp:…………… ……………………………………………………………………… Em vui lịng cho biết số thơng tin mình: Họ tên:……………………………Nam, Nữ………….Lớp:…… Trường:…………………………………………………… ………… 102 Rất cảm ơn em ! 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 1: Cơ sở lý luận công tác chủ nhiệm lớp việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường Trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp số trường. .. lớp đồng nghiệp chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi quận Dương Kinh? ?? làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao. .. công tác chủ nhiệm lớp trường trung học phổ thông 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp số trường trung học phổ thơng ngoại thành Hải Phịng nói chung THPT Mạc Đĩnh Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông mạc đĩnh chi quận dương kinh ,

Từ khóa liên quan