0

skkn ỨNG DỤNG PHẦN mềm VIOLET và BẢNG THÔNG MINH THIẾT kế bài GIẢNG TƯƠNG tác TRONG môn TOÁN

68 481 3
  • skkn ỨNG DỤNG PHẦN mềm VIOLET và BẢNG THÔNG MINH THIẾT kế bài GIẢNG TƯƠNG tác TRONG môn TOÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:15

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .6 Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu .6 Đóng góp sáng kiến PHẦN PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .8 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN LÍ LUẬN VỀ NĂNG LỰC 1.1 Khái niệm lực .8 1.2 Đặc điểm lực 1.3 Cấu trúc lực 1.4 Phân loại lực .9 LÍ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA BẢNG THƠNG MINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 10 2.1 Bảng tương tác thơng minh gì? .10 2.2 Những tiện ích bảng tương tác thông minh 11 LÍ LUẬN VỀ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM VIOLET 13 3.1 Giới thiệu chung 13 3.2 Cấu trúc giảng điện tử quy trình tạo giảng 13 3.3 Khả kết nối Store 14 3.4 Đầy đủ mẫu tập thông dụng dạng Plugin 15 3.5 Các kiểm tra tổng hợp với nhiều kiểu giao diện 17 3.6 Sử dụng game giáo dục hấp dẫn kiểu ViOlympic IOE 20 3.7 Cho phép vẽ đồ tư Mindmap .22 Các module chuyên dụng cho mơn tốn, vật lí 22 Vẽ đồ thị hàm số 22 Trường THPT Đức Hợp Lập trình mơ 24 Thiết kế mạch điện .27 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC TRONG MƠN TỐN 29 Ứng dụng chức tạo kiểm tra tổng hợp phần mềm Violet để thiết kế hoạt động luyện tập mơn Tốn 29 Ứng dụng phần mềm Violet để thiết kế hoạt động khởi động mơn Tốn 47 Ứng dụng chức vẽ đồ tư phần mềm Violet để thiết kế hoạt động khởi động ơn tập mơn Tốn .50 TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU .58 CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 62 MỤC ĐÍCH 62 NHIỆM VỤ 62 TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .62 3.1 Đo lường 62 3.2 Phân tích kết .64 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 66 Kết luận .66 Khuyến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Trường THPT Đức Hợp PHẦN LÝ LỊCH Họ tên tác giả: Nguyễn Mạnh Cường – Giáo viên Tốn (Chủ trì) Lê Văn Qn – Giáo viên Vật lí (Cộng sự) Nguyễn Tiến Vũ– Giáo viên Tốn (Cộng sự) Đơn vị cơng tác: Trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên Tên sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh thiết kế giảng tương tác mơn Tốn Trường THPT Đức Hợp PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm học 2018 – 2019 năm học tiếp tục thực Chương trình hành động Bộ GD-ĐT thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH TƯ khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo; Thực tổ chức dạy học nhằm định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh; tăng cường kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ vào giải vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Việc ứng dụng công nghệ thông tin xu tất yếu hoạt động đổi phương pháp dạy học Để phát huy tốt lực người học, người giáo viên cần đặt học sinh làm trung tâm, tạo hội cho học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học Việc tạo bào giảng tương tác phần mềm Violet với việc sử dụng bảng thông minh hoạt động dạy học đáp ứng tốt kì vọng Do đó, chúng tơi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu, triển khai sáng kiến: “Ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh thiết kế giảng tương tác mơn Tốn” trường THPT Đức Hợp nhằm mục đích khơi dậy hứng thú tìm hiểu, học tập mơn tốn học sinh trường THPT Đức Hợp Sáng kiến nghiên cứu áp dụng thành công trường THPT Đức Hợp Sáng kiến góp phần làm rõ quy trình sử dụng bảng thơng minh hoạt động dạy học Đồng thời, sáng kiến hệ thống cách sử dụng tiện ích phần mềm Violet việc soạn giảng giảng trực tuyến Hơn hết, sáng kiến xây dựng quy trình tạo giảng tương tác trực quan, tiện ích hỗ trợ hoạt động nhóm, tiện ích hỗ trợ hoạt động kiểm tra đánh giá… nhằm phát huy lực học sinh Sáng kiến tiến hành nghiên cứu trường THPT Đức hợp với nhóm học sinh đối chứng lớp 11A4 11A5 Trường THPT Đức Hợp Mục đích nghiên cứu Sáng kiến khai thác số ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh vào việc thiết kế giảng tương tác mơn Tốn nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, làm cho em chủ động tiếp thu kiến thức, sôi học tập, tạo hứng thú cho em học đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu Thiết kế số hoạt động giảng tương tác môn Tốn với ứng dụng phần mềm Violet bảng thơng minh Tiến hành thực nghiệm sư phạm, kiểm tra tính khả thi hiệu việc ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh để thiết kế giảng tương tác mơn Tốn Giả thuyết khoa học Trên sở chương trình SGK thiết kế giảng tương tác mơn Tốn nhờ sử dụng hỗ trợ phần mềm Violet bảng thơng minh cách hợp lý góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Phương pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Violet bảng thông minh để thiết kế giảng tương tác 5.2 Quan sát Dự giờ, quan sát hoạt động GV hoạt động HS tiết học môn Tốn Quan sát giảng mơn Tốn có sử dụng phần mềm PowerPoint 5.3 Thực nghiệm sư phạm Bằng thực nghiệm sư phạm kiểm chứng tính hiệu việc ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh để thiết kế giảng tương tác mơn Tốn Xử lí số liệu thực nghiệm phương pháp thống kê Toán học Trường THPT Đức Hợp Đóng góp sáng kiến Cách ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh để thiết kế số hoạt động giảng tương tác môn Toán Đưa giải pháp hiệu để thực tổ chức dạy học nhằm định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh Nâng cao chất lượng học tập mơn tốn học sinh đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Tạo hứng thú tìm tịi, học tập mơn tốn học sinh số lớp trường THPT Đức Hợp Trường THPT Đức Hợp PHẦN PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN LÍ LUẬN VỀ NĂNG LỰC 1.1 Khái niệm lực Năng lực khả vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ hứng thú để hành động cách phù hợp có hiệu tình đa dạng sống 1.2 Đặc điểm lực - Có tác động cá nhân cụ thể tới đối tượng cụ thể (kiến thức, quan hệ xã hội, …) để có sản phẩm định; phân biệt người với người khác - Năng lực yếu tố cấu thành hoạt động cụ thể Năng lực tồn trình vận động, phát triển hoạt động cụ thể Vì vậy, lực vừa mục tiêu, vừa kết hoạt động - Đề cập tới xu đạt kết công việc cụ thể, người cụ thể thực (năng lực học tập, lực tư duy, lực tự quản lý thân, … Vậy không tồn lực chung chung 1.3 Cấu trúc lực - Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả thực nhiệm vụ chuyên môn khả đánh giá kết chuyên môn cách độc lập, có phương pháp xác mặt chun mơn Nó tiếp nhận qua việc học nội dung - chuyên môn chủ yếu gắn với khả nhận thức tâm lý vận động - Năng lực phương pháp (Methodical competancy): Là khả hành động có kế hoạch, định hướng mục đích việc giải nhiệm vụ vấn đề Năng lực phương pháp bao gồm lực phương pháp chung phương pháp chuyên môn Trung tâm phương pháp nhận thức khả tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ, trình bày tri thức Nó tiếp Trường THPT Đức Hợp nhận qua việc học phương pháp luận - giải vấn đề - Năng lực xã hội (Social competency): Là khả đạt mục đích tình giao tiếp ứng xử xã hội nhiệm vụ khác phối hợp chặt chẽ với thành viên khác Nó tiếp nhận qua việc học giao tiếp - Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả xác định, đánh giá hội phát triển giới hạn cá nhân, phát triển khiếu, xây dựng thực kế hoạch phát triển cá nhân, quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức động chi phối thái độ hành vi ứng xử Nó tiếp nhận qua việc học cảm xúc - đạo đức liên quan đến tư hành động tự chịu trách nhiệm 1.4 Phân loại lực - Năng lực chung: Năng lực chung lực bản, thiết yếu cốt lõi… làm tảng cho hoạt động người sống lao động nghề nghiệp Một số lực cốt lõi học sinh trung học phổ thông: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông, lực sử dụng ngôn ngữ , lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Là lực hình thành phát triển sở lực chung theo định hướng chuyên sâu, riêng biệt loại hình hoạt động, cơng việc tình huống, mơi trường đặc thù, cần thiết cho hoạt động chuyên biệt, đáp ứng yêu cầu hạn hẹp hoạt động Vật lí, Tốn học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể thao, Địa lí,…Một số lực chun biệt mơn vật lí: Năng lực sử dụng kiến thức vật lí, lực thực nghiệm, lực mơ hình hóa, lực trao đổi thông tin, lực cá nhân Trường THPT Đức Hợp LÍ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA BẢNG THƠNG MINH TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2.1 Bảng tương tác thơng minh gì? - Bảng tương tác thơng minh thiết bị hỗ trợ dạy học xuất vài năm gần đây, có nhiều tác dụng giúp giáo viên thực hành giảng dạy nhằm nâng cao hiệu dạy, học sinh hứng thú học tập - Đa phần bảng tương tác thông minh bảng tương tác rắn, chống va đập kết hợp với máy tính máy chiếu Được sử dụng cơng nghệ cảm biến cảm ứng Infrared Điều hành bút điện tử ngón tay, phát vị trí vẽ bề mặt cách nhanh chóng xác, gửi thơng tin cho máy tính lúc - Với bút điện tử, người dùng trực tiếp kiểm soát ứng dụng từ bảng trắng, viết, vẽ, chỉnh sửa, thích Người dùng thưởng thức chức khác chụp ảnh hình, ghi hình, nhận dạng chữ viết, nhập văn bản, phát lại, liên kết web họp từ xa… - Mặt bảng sử dụng giao diện máy tính đại Hình ảnh chữ viết lưu vào máy tính chia sẻ liệu điện tử thông thường - file máy tính Ngồi cịn hỗ trợ giáo viên thuận tiện soạn thảo giáo án phục vụ cho cơng tác giảng dạy - Khơng có vậy, thông minh bảng tương tác giúp đổi màu bút viết, đổi màu nét bút đậm nhạt khác - Có khả chụp ảnh desktop tập tin lưu vào máy tính, có khả đổi phông desktop sang bảng trắng để viết Trường THPT Đức Hợp 2.2 Những tiện ích bảng tương tác thơng minh Bảng tương tác thơng minh có nhiều tiện ích Cụ thể như: Tạo mơi trường tương tác toàn diện; thu hút tập trung ý, tham gia tất học sinh, kích hoạt khả tư duy, sáng tạo học sinh; tạo giảng phù hợp với nhu cầu học sinh; giúp học sinh dễ dàng hình dung có khái niệm xác hình ảnh, vật, âm thanh; khuyến khích học sinh xây dựng khái niệm thông qua thực thử nghiệm; tạo học vui nhộn; nâng cao lực học sinh chun mơn giáo viên Ngồi cịn có thư viện tài liệu với đầy đủ cơng cụ hỗ trợ giáo viên soạn giáo án cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu Các chức bảng tương tác thông minh - Các tài liệu chiếu lên bảng tương tác thơng minh để trình diễn máy chiếu kết nối với máy tính Giáo viên viết vẽ bảng tương tác tay Đặc biệt bảng có chức cảm ứng đa điểm (hai người tương tác bảng lúc) Bên cạnh chức phóng to, thu nhỏ nhờ tính hiển thị zoom to, zoom nhỏ Ngồi ra, truy cập vào Google trực tiếp từ phần mềm tích hợp bảng tương tác - Người sử dụng bảng tương tác thơng minh thao tác thoát ứng dụng hay trở lại thao tác dùng cách dễ dàng Trên hình bảng tương tác phím nóng mà người dùng sử dụng phím nóng để viết, dùng bút màu vẽ, chèn hình khối, ký tự đặc biệt… Riêng giáo dục, giáo viên dễ dàng chèn sách điện tử vào phần mềm bảng tương tác để giảng dạy - Bên cạnh đó, người dùng dễ dàng chép, lưu thao tác, ghi âm phần thuyết trình, giảng dạy sau phát lại thông qua phần mềm dành riêng cho bảng Trường THPT Đức Hợp 10 - Biết cách xác định đường thẳng, mặt phẳng cách kí hiệu đường thẳng, mặt phẳng - Nắm vị trí tương đối của: hai đường thẳng không gian, đường thẳng mặt phẳng, hai mặt phẳng - Nắm phương pháp giải dạng toán giao điểm, giao tuyến : Tìm giao điểm đường thẳng mp, tìm giao tuyến hai mp, chứng minh điểm thẳng hàng - Nắm phương pháp giải dạng toán quan hệ song song : Chứng minh hai đường thẳng song song, chứng minh đường thẳng song song với mp, chứng minh hai mp song song - Nắm khái niệm tính chất hình đa diện : Hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ Phương pháp: Dạy học theo nhóm Kĩ thuật: Sơ đồ tư duy, kĩ thuật học tập hợp tác HĐ GV: Giáo viên chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm cử bạn đội trưởng thư kí Nhiệm vụ:  Về nhà (GV giao nhiệm vụ cho nhóm trước tuần): Các đội xây dựng Sơ đồ tư cho chương II chương trình Hình học lớp 11  Trên lớp: - Mỗi nhóm cử đại diện lên báo cáo thời gian phút Sau nhóm khác cho ý kiến nhận xét, bổ sung - GV kết luận trình chiếu sơ đồ tư vẽ phần mềm Violet GV đặt thêm câu hỏi cho nhóm với vấn đề trình chiếu Sau thiết kế xong ta hình ảnh Sơ đồ tư tiết “Ơn tập chương II” chương trình Hình học lớp 11 sau: Trường THPT Đức Hợp 54 Hình ảnh Sơ đồ tư tiết “Ơn tập chương II” chương trình Hình học 11 Hình ảnh Sơ đồ tư tiết “Ơn tập chương II” chương trình Hình học 11 sau ẩn nhánh Trường THPT Đức Hợp 55 Hình ảnh sơ đồ tư phần “Đường thẳng mặt phẳng khơng gian” Hình ảnh sơ đồ tư phần “Các dạng toán giao điểm, giao tuyến” Trường THPT Đức Hợp 56 Hình ảnh sơ đồ tư phần “Các dạng tốn quan hệ song song” Hình ảnh sơ đồ tư phần “Hình đa diện” Trường THPT Đức Hợp 57 TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước Tác động Kiểm tra sau tác tác động Thực nghiệm O1 động Tổ chức hoạt động O3 dạy học mơn tốn qua giảng tương tác thiết kế Violet, Đối chứng phần mềm bảng thông minh Tổ chức dạy học O4 O2 mơn tốn theo cách thơng thường Để kiểm tra tính đắn luận điểm khoa học, tơi tiến hành khảo sát hai lớp 11A5 11A4, khóa học 2018 - 2019 Tơi dùng kiểm tra tiết mơn Tốn học kì I làm kiểm tra trước tác động Sau chấm thu kết sau: Bảng 1: Bảng điểm 11A5 STT 10 11 12 13 HỌ VÀ TÊN An Thị Duyên Vũ Hải Dương Nguyễn Huỳnh Đức Trần Quang Giáp Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Hiền Phạm Thị Thúy Hiền Nguyễn Văn Huân Tạ Văn Huy Bùi Thị Hương Trần Đăng Khoa Lê Đức Khôi Lê Thị Linh Trường THPT Đức Hợp ĐIỂM 6 6 58 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Nguyễn Diệu Linh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Ngọc Vũ Hồng Ngọc Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Tiến Phan Bùi Thị Huyền Phương Nguyễn Thị Thu Phương Trần Thị Lệ Quyên Đào Thị Quỳnh Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Lưu Quang Tiệp Lương Thanh Tùng Đỗ Thị Hồng Tươi Nguyễn Thị Thanh Thản Vũ Thị Thanh Thương Bùi Thị Hà Trang Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Văn Việt Phạm Văn Việt Trần Thị Hải Yến Bảng 2: Bảng điểm 11A4 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Tuấn Anh Văn Quốc Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh Vũ Hoàng Anh Trần Văn Chiến Trần Văn Công Trần Văn Cường Lê Trọng Duy Chu Văn Duy Lê Hương Giang Nguyễn Văn Hà Đoàn Thị Bích Hằng Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Thị Linh Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Khánh Ly Bùi Thanh Nam Trường THPT Đức Hợp 5 4 7 4 5 ĐIỂM 7 6 59 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyễn Hồng Ngát Nguyễn Minh nghĩa Lê Thị Nhung Đàm Thị Nhung Nguyễn Quốc Phú Lưu Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thảo Phạm Quốc Toản Nguyễn Thị Thùy Trang Bùi Thị Uyên Phạm Thị Vân Vương Văn Việt Trần Kế Việt Đào Đại Việt Phạm Ngọc Vinh 4 8 7 5 Như kết lớp khác nhau, nên tiến hành dùng phép kiểm chứng T - TEST để kiểm chứng chênh lệch điểm số nhóm trước tác động Kết thu p = 0,42 > 0,05 Như chênh lệch nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm khơng có ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương Trường THPT Đức Hợp 60 CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM MỤC ĐÍCH Mục đích thực nghiệm sư phạm kiểm tra giả thuyết khoa học đề tài, cụ thể là: - Đánh giá tính khả thi tiến trình dạy học thiết kế được, tức đối chiếu tiến trình dạy học diễn học với tiến trình dự kiến, từ đó, sửa đổi, bổ sung tình định hướng GV để hoàn thiện tiến trình thiết kế - Bước đầu đánh giá hiệu tiến trình dạy học thiết kế việc xây dựng học mơn tốn có sử dụng giảng tương tác phần mềm Violet NHIỆM VỤ Để đạt mục đích đó, q trình thực nghiệm sư phạm tơi thực nhiệm vụ sau: + Lên kế hoạch thực nghiệm sư phạm + Khảo sát, điều tra để chọn lớp thực nghiệm lớp đối chứng, chuẩn bị thông tin điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác thực nghiệm sư phạm + Trao đổi với học sinh lớp thực nghiệm phương pháp nội dung thực nghiệm + Triển khai dạy học theo tiến trình thiết kế + Xử lí, phân tích kết thực nghiệm, đánh giá theo tiêu chí, từ nhận xét rút kết luận tính khả thi đề tài TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Đo lường Bài kiểm tra trước tác động kiểm tra tiết môn tốn học kì I năm học 2018 - 2019, đề kiểm tra chung nhóm Tốn 11 Sau tác động, tơi lấy kết học tập mơn tốn sau em hồn thành chương trình học kì I năm học 2018-2019 Sau kết quả: Trường THPT Đức Hợp 61 Bảng kết học tập hết học kì I lớp 11A5 11A4 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Trường THPT Đức Hợp Điểm trung bình mơn Tốn Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 8.7 7.2 8.6 7.0 8.5 7.7 8.9 7.5 8.4 7.4 7.5 7.7 9.0 6.4 8.4 7.6 8.8 7.1 8.3 6.4 8.3 7.9 7.7 7.7 8.2 7.4 8.9 7.0 9.0 7.0 9.0 6.9 8.9 8.5 8.7 7.7 8.5 7.8 7.5 7.0 9.2 8.0 8.5 6.0 8.5 7.4 8.9 8.0 9.0 8.8 8.5 7.0 8.5 8.1 8.8 7.0 8.4 7.3 8.3 7.2 8.2 7.4 8.0 8.9 8.7 8.9 8.9 8.8 62 3.2 Phân tích kết Sử dụng phần mềm Excel ta tính Hàm thồng kê Mốt Trung vị Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị p T-test Chênh lệch giá trị TB chuẩn Nhóm thực nghiệm 8,5 8,55 8,55 0.42 P = 5,138.10-19< 0,05 1,19 Nhóm đối chứng 7,0 7,45 7,61 0.79 (SMD) Trường THPT Đức Hợp 63 Phân tích kết học tập nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng sau tác động ta thấy: Điểm trung bình nhóm thực nghiệm 8,55 nhóm đối chứng 7,61 Độ chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm 0,94 Điều cho thấy điểm trung bình hai lớp đối chứng thực nghiệm có khác biệt rõ rệt, lớp tác động có điểm số trung bình cao lớp đối chứng Hơn nữa, giá trị Mode lớp thực nghiệm 8,5 lớp đối chứng 7,5 cho thấy: lớp thực nghiệm có nhiều học sinh đạt điểm số trung bình 8,5 lớp đối chứng có nhiều học sinh đạt điểm trung bình 7,5 thấp nhiều so với lớp thực nghiệm Về giá trị trung vị (Median) lớp thực nghiệm 8,55 lớp đối chứng 7,45 cho thấy: điểm trung bình lớp thực nghiệm cao có nhiều học sinh đạt điểm cao khơng phải vài cá nhân xuất sắc Như có nghĩa tác động có ảnh hưởng tích cực tới nhiều học sinh lớp Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 1,19 >1 cho thấy mức độ ảnh hưởng tác động lớn Phép kiểm chứng T - TEST P = 5,138.10 -9< 0,05 cho thấy khác biệt có giá trị Điều khẳng định chênh lệch kết học tập nhóm khơng phải ngẫu nhiên mà tác động, nhóm tác động có kết tốt Trường THPT Đức Hợp 64 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trong trình thực đề tài “Ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh thiết kế giảng tương tác mơn Tốn”, cơng trình nhận số kết sau: Khẳng định luận điểm: Dạy học toán học qua giảng tương tác phần mềm Violet để dạy học bảng thông minh giúp hình thành lực, phẩm chất người học Kết từ đề tài cho thấy học sinh hứng thú với hoạt động Dạy học mơn tốn qua giảng tương tác thể qua tiến học sinh kết thực nghiệm sư phạm Kết nghiên cứu đề tài bao gồm việc tổng kết lí luận đưa tiến trình dạy học cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi phương pháp dạy học, nhằm cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông Những kết tham khảo, áp dụng cho việc dạy nội dung khác môn khác trung học phổ thông Khuyến nghị Để giáo viên tổ chức hoạt động thiết kế giảng tương tác phần mềm Violet diễn thuận lợi, hiệu hơn, đề nghị: Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm giúp đỡ giáo viên việc hỗ trợ mua phần mềm Violet có quyền, tăng cường mua sắm, lắp đặt bảng thông minh phòng học để giáo viên thuận tiện tổ chức hoạt động dạy học Đối với giáo viên: Không ngừng học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để có hiểu biết công nghệ, sử dụng thành thạo phần mềm Violet, phần mềm bảng thông minh kèm Với kết đề tài này, mong nhận quan tâm, chia sẻ anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt giáo viên dạy mơn tốn để tạo hứng thú, hình thành kĩ năng, nâng cao thành tích học tập cho học sinh Trường THPT Đức Hợp 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Minh Huệ, “Đổi phương pháp dạy học và tổ chức lớp học”, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012 Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên), “Dạy và học tích cực”, nhà xuất Đại học Sư Phạm, năm 2017 Robert J Marzano, Debra J Pickering Jame E Pollock, “Các phương pháp dạy học hiệu quả”, nhà xuất giáo dục Việt Nam, năm 2011 Website: http://bachkim.vn/phan-mem-violet Trường THPT Đức Hợp 66 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đề tài sáng kiến “Ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh thiết kế giảng tương tác môn Tốn” cơng trình nghiên cứu chúng tơi Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm sáng kiến toàn nội dung đề tài Người thực Nguyễn Mạnh Cường Trường THPT Đức Hợp 67 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP Tổng điểm:…………………………… TM HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH- HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) Hà Quang Vinh Trường THPT Đức Hợp 68 ... ứng dụng phần mềm Violet bảng thông minh để thiết kế giảng tương tác mơn Tốn Giả thuyết khoa học Trên sở chương trình SGK thiết kế giảng tương tác mơn Tốn nhờ sử dụng hỗ trợ phần mềm Violet bảng. .. II ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC TRONG MƠN TỐN Ứng dụng chức tạo kiểm tra tổng hợp phần mềm Violet để thiết kế hoạt động luyện tập mơn Tốn Một tính ưu việt phần mềm Violet. .. 24 Thiết kế mạch điện .27 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC TRONG MƠN TỐN 29 Ứng dụng chức tạo kiểm tra tổng hợp phần mềm Violet để thiết kế hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ỨNG DỤNG PHẦN mềm VIOLET và BẢNG THÔNG MINH THIẾT kế bài GIẢNG TƯƠNG tác TRONG môn TOÁN ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm