0

thảo luận nhóm TMU môn quản trị chiến lược phân tích mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam của m porter

14 178 0
  • thảo luận nhóm TMU môn quản trị chiến lược phân tích mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam của m porter

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 19:58

MỤC LỤC A.BÀI TẬP TÌNH HUỐNG I Cơ sở lý thuyết 1 Mở đầu (1)Đe dọa gia nhập mới: (2) Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay thế: .2 (3) Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng (4) Cạnh tranh ĐTCT (5)Quyền lực tương ứng bên liên quan II Vận dụng Phân tích mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành Tân Dược Việt Nam M.Porter Đe dọa gia nhập 2.Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng .7 4.Cạnh tranh công ty ngành .7 Quyền lực tương ứng bên liên quan B.BÀI TẬP TÌNH HUỐNG I Cơ sở lý thuyết II Vận dụng 10 Nhận dạng phân tích hội từ mơi trường vĩ mơ: 10 Nhận dạng phân tích thách thức .12 BÀI LÀM A.BÀI TẬP TÌNH HUỐNG I Cơ sở lý thuyết Mở đầu Bước sang kỷ 21, trước xu tồn cầu hóa hội nhập, việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Thông tin đối thủ cụ thể thị trường cụ thể sở để doanh nghiệp xác định nhiệm vụ mục tiêu cạnh tranh, để doanh nghiệp hoạch định chiến lược thích hợp có hiệu thời kỳ Trong bối cảnh kinh doanh ngày phức tạp biến động liên tục, doanh nghiệp phải nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành ảnh hưởng lực lượng đến cường độ cạnh tranh ngành Về mơ hình lực lượng cạnh tranh M.Porter, minh họa từ ví dụ ngành Tân Dược Việt Nam, nhóm trình bày lực lượng cạnh tranh bao gồm: - Đe dọa gia nhập - Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay - Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng - Cạnh tranh công ty ngành - Quyền lực tương ứng bên liên quan Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành kinh doanh M.Porter (1)Đe dọa gia nhập mới: Khái niệm: Đối thủ cạnh tranh tiềm DN không cạnh tranh ngành có khả gia nhập thị trường Các rào cản gia nhập: - Tính kinh tế quy mơ - Chun biệt hố sản phẩm - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu - Chi phí - Gia nhập vào hệ thống phân phối - Chính sách phủ - … (2) Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay thế: Khái niệm: Là sản phẩm từ ngành/lĩnh vực kinh doanh khác có khả thỏa mãn nhu cầu khách hàng Các nguy thay thế:  Các chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm  Xu hướng sử dụng hàng thay KH  Tương quan giá c.lượng mặt hàng thay Dự đoán đe dọa từ SP DV thay thế:  Nghiên cứu chức sử dụng sản phẩm dịch vụ mức độ rộng  Kiểm sốt đời công nghệ (3) Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng - Quyền lực thương lượng  tăng (giảm) giá thành giảm (tăng) khối lượng cung ứng (tiêu thụ) - Các yếu tố ảnh hưởng:  Mức độ tập trung ngành  Đặc điểm hàng hoá/dịch vụ  Chuyên biệt hoá sản phẩm/dịch vụ  Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng  Khả tích hợp phía sau (trước) - Quyền lực thương lượng nhà cung ứng: - Quyền lực thương lượng khách hàng: (4) Cạnh tranh ĐTCT  Mức độ cạnh tranh cty ngành thể ở: - Các rào cản - Mức - Mức độ - Tình trạng - Đặc - độ trung tăng trưởng dư dạng thừa chi đa lui tập điểm Các Tính rút sản phí - Tình trạng sàng lọc ngành khỏi ngành, ngành, công suất, phẩm/dịch chuyển ngành, đối vụ, đổi, thủ cạnh tranh, (5)Quyền lực tương ứng bên liên quan Nhóm ảnh hưởng Các tiêu chuẩn tương ứng Cổ đông Giá cổ phiếu Lợi tức cổ phần Cơng đồn Tiền lương thục tế Cơ hội thăng tiến Điều kiện làm việc Chính phủ Hỗ trợ chương trình Chính phủ Củng cố Quy định Luật Các tổ chức tín dụng Độ tin cậy Trung thành với điều khoản giao ước Các hiệp hội thương mại Tham gia vào chương trình Hội Dân chúng Việc làm cho dân địa phương Đóng góp vào phát triển xã hội Tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực Các nhóm quan tâm đặc Việc làm cho nhóm thiểu số biệt Đóng góp cải thiện thành thị II Vận dụng Phân tích mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành Tân Dược Việt Nam M.Porter Đe dọa gia nhập - Tính kinh tế theo quy mơ: ngành tân dược Việt Nam có khoảng 180 DN sản xuất dược phẩm 244 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP Đi đầu phải kể đến 13 công ty dược niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam DN vốn đầu tư nước mang lại gió cho ngành sản xuất dược nước Các cơng ty ngành có vị định ngành sản phẩm người tiêu dùng tìn dùng mức độ  Điều dẫn đến DN muốn gia nhập ngành buộc phải đầu tư với quy mô lớn chấp nhận phản ứng mạnh mẽ từ cơng ty ngành - Chun biệt hóa sản phẩm: thuốc tân dược liên quan trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người sử dụng khách hàng tìm tới địa chỉ, thương hiệu, đảm bảo(như 13 công ty dược phẩm niêm yết TTCK VN: Traphaco, Dược Hậu Giang, Phamredic,…)Những công ty Dược lớn có lượng khách hàng trung thành Rào cản vô lớn buộc công ty muốn gia nhập ngành phải lôi kéo lượng khách hàng trung thành - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Tốc độ tăng trưởng ngành dược có nhiều khởi sắc năm qua doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc Nguyên phụ dược liệu nhập cho chiếm phần lớn tổng nhu cầu, khoảng 80-90% Do ln vấn đề Việt Nam dài hạn để sản xuất dược liệu đòi hỏi phải đầu tư nhiều cần có khả cơng nghệ  Các công ty muốn gia nhập ngành phải đối mặt với tốn chi phí vận hành, ngành tân dược lại có chi phí vận hành cao Gây khó khan cho doanh nghiệp để có thời gian hồn vốn - Chính sách phủ: Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý để quản lý ngành dược bao gồm Văn liên quan đến vấn đề sách nhà nước lĩnh vực dược, quản lý giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc, sở kiểm định thuốc Ngày 19/4/2007, Bộ y tế bạn hành qyết định số 27/2007/QĐ-BYT lộ trình triển khai nguyên tắc “ Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) Từ 1/7/2008, DN không đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo WHO phải ngừng sản xuất thuốc,  Tất điều rào cản gia nhập doanh nghiệp vào ngành Tân Dược Việt Nam. > 8/10 điểm tác động 2.Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Nhu cầu người sức khỏe đảm bảo ngày nâng cao, việc sử dụng thuốc tân dược đơng y; thuốc ngoại kết hợp với hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe(gym, yoga,…) ưu tiên nhiều người 4/10 điểm tác động Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng - Nhà cung ứng: Các công ty ngành phải đối mặt với việc giá phụ liệu tăng cao, đối mặt với rủi ro tỉ giá; sản phẩm chuyên biệt hóa(Nguyên phụ dược liệu nhập cho chiếm phần lớn tổng nhu cầu, khoảng 8090%) Dược phẩm sản phẩm chun biệt, khơng có khả thay thế quyền lực nhà cung ứng lớn - Khách hàng: không định giá, chất lượng 4/10 điểm tác động 4.Cạnh tranh công ty ngành - Số lượng DN ngành: Việt Nam có khoảng 180 DN sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP(thực hành tốt sản xuất thuốc) Các công ty Dược hàng đầu Việt Nam phải kể đến 13 công ty niêm yết TTCKViệt Nam ( Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Dược Cửu Long, Pharmedic, S.P.M, Traphaco, Dược OPC Dược Phong Phú.)  Số lượng DN sản xuất Dược lớn làm tăng tính cạnh tranh (vì có nhiều hãng số lượng khách hàng nguồn lực không đổi) kèm theo hãng có quy mơ tương đương cho thấy ngành có nhiều đối thủ khơng có nhiều đối thủ chiếm thị phần đáng kể áp lực cạnh tranh ngành cao - Tình trạng tăng trưởng ngành: “Với tiềm tăng trưởng số ngành dược phẩm thu hút nhiều nhà đầu tư nước, hoạt động ngành Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim tham gia vào ngành lĩnh vực phân phối.” Tiềm phát triển tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm gần ngành dược biến lĩnh vực kinh doanh trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhà sản xuất nước Tốc độ ngành tăng trưởng cao áp lực cạnh tranh thấp Trong thị trường tăng trưởng cao, hãng tham gia vào thị trường cần nhắm tới phân khúc khách hàng có khả thu lợi nhuận cao, họ không cần thiết phải tranh giành khách hàng với đối thủ khác - Sự khác biệt hóa sản phẩm Ngành dược ngành khơng có khác biệt hóa sản phẩm Khơng có sản phẩm thay được, nên áp lực cạnh tranh cao phải cạnh tranh giá - Cạnh tranh tương lai: Việc xây dựng chuỗi bán nhà thuốc GPP Good Pharmacy Practice theo nghĩa tiếng Việt “ Thực hành tốt nhà thuốc” xu hướng tương lai Dân số già hóa thu nhập gia tăng kèm quan tâm ngày nhiều người dân vấn đề chăm sóc sức khỏe yếu tố khiến ngành tân dược việt nam hấp dẫn Minh chứng không nhiều sản phẩm ngoại nhập nhằm đáp ứng cao nhu cầu khách hàng mà thâm nhập ngày sâu nhà đầu tư nước vào DN nước Xu hướng tương lai người dân ngày quan tâm tới ngành tân dược Điều làm giảm áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vào ngành họ có thêm nhiều khách hàng mới, dễ dàng nhận diện nhóm khách hàng mục tiêu Ngồi việc có thêm nguồn khách hàng nhà đầu tư nước hướng tới thị trường Việt Nam lợi cho doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư nước 7/10 điểm tác động Quyền lực tương ứng bên liên quan Ngành Dược ngành chịu tác động mạnh quản lí Nhà nước Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý để quản lý ngành dược bao gồm văn liên quan đến vấn đề sách nhà nước lĩnh vực Dược, quản lý nhà nước giá thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tiêu chuẩn chất lượng thuốc, sở kiểm nghiệm thuốc Cạnh tranh giá, cạnh tranh tiêu chuẩn chất lượng,… 7/10 điểm tác động III Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành Tân Dược Việt Nam Điểm đánh giá trung bình: 5
- Xem thêm -

Xem thêm: thảo luận nhóm TMU môn quản trị chiến lược phân tích mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh trong ngành tân dược việt nam của m porter ,

Từ khóa liên quan