0

Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

49 66 0
  • Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 19:57

Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông LỜI MỞ ĐẦU Năm 2014 diễn bối cảnh kinh tế giới hồi phục chậm không đồng kinh tế sau suy thối tồn cầu Ở nước, kinh tế vĩ mơ diễn biến theo hướng tích cực Tổng cầu kinh tế tăng song hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cịn khó khăn, tồn kho hàng hóa mức cao Sức hấp thụ vốn kinh tế cịn yếu Tình hình biển Đơng có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần đến động thái phát triển kinh tế - xã hội nước Trong bối cảnh kinh tế giới nước năm vừa qua cịn nhiều khó khăn thách thức, Tập đoàn FLC bước tạo lập uy tín thương hiệu “FLC” thị trường FLC công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản gia nhập thị trường Số lượng khách hàng Công ty ngày tăng khơng dựa vào mối quan hệ tốt sẵn có cán quản lý mà dựa vào chất lượng sản phẩm dịch vụ mà FLC mang đến cho khách hàng FLC định hướng trở thành tập đoàn kinh doanh tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam Dưới phần phân tích đánh giá cổ phiếu FLC Tập đồn FLC sàn HOSE, dựa báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tài năm gần Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục đề tài bao gồm nội dung sau: Giới thiệu sơ lượt cơng ty Phân tích báo cáo tài theo kết cấu xu hướng Phân tích tiêu tài Tập đồn FLC SVTH: Trịnh Phương Hồi Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Định giá cổ phiếu Tập đồn FLC Trong q trình thực tiểu luận này, xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Nông tận tình giúp đỡ Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trịnh Phương Hồi Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng MỤC LỤC MỘT SỐ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH ĐỒ THI Giới thiệu sơ lược công ty 1.1 Thông tin khái quát .4 1.2 Quá trình hình thành phát triển 1.3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 1.4 Một số dự án trình triển khai khai thác .5 1.5 Định hướng phát triển 1.6 Các rủi ro .6 Phân tích báo cáo tài theo kết cấu xu hướng 2.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn .6 2.1.1.1 Cơ cấu tài sản: 2.1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn: 2.2 Phân tích bảng kết hoạt động kinh doanh Phân tích số tài Tập đồn FLC 11 3.1 Tỷ số khoản 11 3.1.1 Tỷ số khoản thời 11 3.1.2 Tỷ số khoản nhanh 12 SVTH: Trịnh Phương Hồi Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông 3.2 Tỷ số hiệu hoạt động .13 3.2.1 Tỷ số hoạt động tồn kho 13 3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân 13 3.2.3 Vòng quay tài sản lưu động 14 3.2.4 Vòng quay tài sản cố định 14 3.2.5 Vòng quay tổng tài sản 15 3.3 Tỷ số quản lý nợ 15 3.3.1 Tỷ số nợ tổng tài sản 15 3.3.2 Tỷ số nợ VCSH 16 3.4 Tỷ số khả sinh lời 17 3.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu 17 3.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản (ROA) 18 3.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng VCSH (ROE) 18 3.4.4 Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) 19 3.5 Tỷ số tăng trưởng 20 3.6 Tỷ số giá trị thị trường 21 3.6.1 Lợi nhuận cổ phiếu (EPS) 21 3.6.2 Tỷ số P/E 22 3.6.3 Tỷ số P/B 22 3.7 Phân tích Dupont tỷ số tài 23 SVTH: Trịnh Phương Hồi Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng 3.7.1 Sơ đồ phân tích Dupont Tập đồn FLC năm 2014 23 3.7.2 Phân tích số ROA 23 3.7.3 Phân tích số ROE 24 Định giá Tập đoàn FLC 24 4.1 Định giá phương pháp chiết khấu dòng tiền 24 4.1.1 Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) 24 4.1.2 Định giá phương pháp chiết khấu cổ tức DDM 25 4.1.3 Định giá phương pháp hóa lợi nhuận 25 4.2 Định giá cổ phiếu FLC sử dụng tỷ số P/E 26 PHỤ LỤC 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 SVTH: Trịnh Phương Hồi Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông MỘT SỐ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT CĐKT: Cân đối kế toán; KQHĐKD: Kết hoạt động kinh doanh; VCSH: Vốn chủ sở hữu; ROA: Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản; ROE: Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu; ROI: Tỷ lệ hoàn vốn; SVTH: Trịnh Phương Hoài Trang Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng DANH SÁCH BẢN Bảng 2.1: Phân tích bảng CĐKT theo chiều dọc .5 Bảng 2.2: Phân tích bảng CĐKT theo chiều ngang Bảng 2.3: Phân tích bảng KQHĐKD theo chiều dọc Bảng 2.4: Phân tích bảng KQHĐKD theo chiều ngang Y Bảng 3.1: Tỷ số khoản thời 10 Bảng 3.2: Tỷ số khoản nhanh 11 Bảng 3.3: Vòng quay hàng tồn kho 12 Bảng 3.4: Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 12 Bảng 3.5: Vòng quay tài sản lưu động 13 Bảng 3.6: Vòng quay tài sản cố định 13 Bảng 3.7: Vòng quay tổng tài sản 14 Bảng 3.8: Tỷ số nợ tổng tài sản 14 Bảng 3.9: Tỷ số nợ VCSH .15 Bảng 3.10: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 16 Bảng 3.11: Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản (ROA) .17 Bảng 3.12: Tỷ số lợi nhuận ròng VCSH (ROE) .17 Bảng 3.13: Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) 18 Bảng 3.14: Tỷ số tăng trưởng 19 Bảng 3.15: Thu nhập cổ phiếu (EPS) 20 Bảng 3.16: Tỷ số P/B 21 SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Bảng 4.1: Phân tích Dupont 22 Bảng 5.1: DPS dự kiến 25 Bảng 5.2: Lợi nhuận sau dự kiến (ĐVT: tỷ đồng) .26 SVTH: Trịnh Phương Hoài Trang Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông DANH SÁCH ĐỒ THI Đồ thị 2.1: Cơ cấu tài sản FLC 2011-2014 (ĐVT: tỷ đồng) Đồ thị 2.2: Cơ cấu nguồn vốn FLC 2011-2014 (ĐVT: tỷ đồng) Đồ thị 3.1: Tỷ số khả khoản hành 11 Đồ thị 3.2: Tỷ số nợ D/A D/E .16 Đồ thị 3.3: Tỷ số lợi nhuận doanh thu 17 Đồ thị 3.4: Tỷ số ROA tỷ số ROE 19 Đồ thị 3.5: Tỷ số tăng trưởng 21 Đồ thị 3.6: Tỷ số P/B 22 SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Giới thiệu sơ lược công ty 1.1 Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - Logo Tập đoàn: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 28/01/2015 - Vốn điều lệ: 3.148.938.820.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 3.148.938.820.000 đồng - Địa chỉ: Tầng Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Website: www.flc.vn - Mã cổ phiếu: FLC 1.2 Quá trình hình thành phát triển Khởi đầu từ doanh nghiệp nhỏ, sau gần 15 năm xây dựng phát triển, tổ chức theo nhiều loại hình doanh nghiệp với tên gọi khác nhau, đến năm 2010 trước nhu cầu mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, tăng cường lực quản trị nâng cao hiệu đầu tư, Cơng ty thức đổi tên thành Cơng ty cổ phần Tập đoàn FLC (ngày 22 tháng 11 năm 2010), hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ với nhiều công ty con, công ty liên kết; kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào lĩnh vực là: phát triển dự án bất động sản, đầu tư tài chính, cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, đào tạo nghề, thương mại, du lịch dịch vụ SVTH: Trịnh Phương Hoài Trang 10 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Trong đó, số P/B trung bình ngành bất động sản 1,11 Tỷ số P/B FLC thấp nhiều so với mặt chung ngành Đồ thị 3.6: Tỷ số P/B 0.68 0.70 0.60 0.54 0.50 0.40 0.37 0.30 2011 2012 0.41 2013 2014 3.7 Phân tích Dupont tỷ số tài 3.7.1 Sơ đồ phân tích Dupont Tập đồn FLC năm 2014 Bảng 4.1: Phân tích Dupont SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 35 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông ROE 13,76% ROA 9,48% ROS 17,24% - 0,3110 Vòng quay tổng tài sản 0,55 Lợi nhuận rịng 355,852,742,574 Doanh thu 2,063,589,993,114 Doanh thu 2,063,589,993,114 Bình quân tổng tài sản 3.752.206.730.507 Phân tích Dupont kỹ thuật phân tích cách chia tỷ số ROA ROE thành phận có liên hệ với đểu đánh giá tác động cảu phận lên bảng kết sau 3.7.2 Phân tích số ROA Như vậy, số ROA phụ thuộc vào hai số ROS vòng quay tổng tài sản SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 36 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng - Muốn tăng ROS: phấn đấu tăng lãi ròng cách tiết kiệm chi phí tăng giá bán - Muốn tăng vịng quay tổng tài sản: phấn đấu tăng doanh thu cách giảm giá bán tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng 3.7.3 Phân tích số ROE Tương tự số ROA, số ROE phụ thuộc vào số: ROS, vòng quay tổng tài sản hệ số sử dụng vốn cổ phần Như muốn tăng ROE, ta có biện pháp sau: - Tác động đến cấu tài FLC thông qua việc điều chỉnh tỷ số nợ vay tỷ lệ VCSH cho phụ hợp với lực hoạt động - Tăng hiệu suất sử dụng tài sản cách nâng cao số vòng quay tài sản, thông qua việc tăng quy mô doanh thu thuần, vừa sử dụng tiết kiếm hợp lý cấu tổng tài sản - Tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm Từ tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 37 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Định giá Tập đồn FLC 4.1 Định giá phương pháp chiết khấu dòng tiền 4.1.1 Chi phí sử dụng vốn bình qn (WACC) - Thu thập số liệu giá cổ phiếu Tập đoàn FLC VN Index năm từ ngày 20/11/2014 đến ngày 20/11/2015 Sau xử lý tính tốn số liệu, ta có kết sau: + Tỷ suất sinh lời thị trường: rm = 11,6% + Hệ số beta Tập đoàn FLC: β = 1,26 - Căn vào lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất phi rủi ro: r f = 6,6% Nên phần bù rủi ro: Theo mơ hình CAPM, chi phí sử dụng vốn cổ phần Tập đồn FLC tính tốn sau: - Để tính WACC, ta cần có thơng số sau đây: + Khối lượng vốn cổ phần: E = 3.914.585.266.018 + Vốn vay tương ứng: D = 847.399.100.000 + Thuế suất thuế thu nhập: t = 22,0% + Chi phí sử dụng vốn cổ phần: re = 12,9% + Lãi suất vốn vay: rd = 11,0% - Ta tính chi phí sử dụng vốn bình qn: SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 38 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng 4.1.2 Định giá phương pháp chiết khấu cổ tức DDM Tập đoàn FLC có mức cổ tức thời 500 đồng/cổ phiếu, suất sinh lời yêu cầu cổ phiếu 12,13% Do thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần, hội hội nhập vào tổ chức quốc tế TPP, AEC… tạo điều kiện để Tập đoàn FLC đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng liên tục, dự kiến năm tăng thêm 1,16% Và sau thời gian đó, thị trường bảo hịa, nên dự kiến tốc tộc tăng trưởng thời gian 8% trì tương lai Ta có bảng thống kê số liệu sau: Bảng 5.1: DPS dự kiến 2014 2015 DPS 500 539 g 6,71% 7,87% Như giá cổ phiếu FLC là: 2016 588 9,03% 2017 648 10,19% 2018 700 8,00% 4.1.3 Định giá phương pháp hóa lợi nhuận Tập đồn FLC đạt LNST năm 2014 355.852.742.574, suất sinh lời yêu cầu cổ phiếu 12,13% Do số lý phần trên, nên dự kiến năm LNST tăng 10% so với năm trước Và sau thời gian đó, thị trường bảo hịa, nên dự kiến tốc tộc tăng trưởng thời gian 6,5% trì tương lai Bảng 5.2: Lợi nhuận sau dự kiến (ĐVT: tỷ đồng) LNST Tốc độ tăng trưởng 2014 355,9 2015 391,4 10% 2016 430,6 10% 2017 473,6 10% 2018 504,4 7% Như giá cổ phiếu FLC là: SVTH: Trịnh Phương Hoài Trang 39 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông Số cổ phiếu FLC lưu hành là: 529.870.000, nên giá cổ phiếu FLC là: 4.2 Định giá cổ phiếu FLC sử dụng tỷ số P/E Thông tin cập nhật ngày 20/11/2015 từ trang www.cophieu68.vn, ta có số sau: - Hệ số P/E trung bình ngành bất động sản là: P/EBĐS = 13,4; - Lợi nhuận cổ phiếu EPS FLC là: EPSFLC = 1.589 Giá cổ phiếu Tập đoàn FLC là: P = P/EBĐS  EPSFLC = 13,4  1.589 = 21.293 (đồng/cổ phiếu) Tóm lại, dù định giá phương pháp nữa, ta nhận giá cổ phiếu FLC thị trường (8.800 đồng/cổ phiếu, ngày 20/11/2015) định thấp giá thật cổ phiếu FLC Vì vậy, nhà đầu tư nên nắm giữ cổ phiếu FLC dài hạn Kết luận Tập đoàn FLC câu chuyện giới đầu tư bất động sản, bối cảnh thị trường suy sụp thời gian qua, nhiều công ty kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ xấu làm trì trệ hệ thống ngân hàng, nhiều dự án dở dang, nhiều người trốn chạy bị khách hàng khiếu kiện tập đồn tung nhiều dự án với kế hoạch gọi vốn lớn Năm 2014, Tập đoàn FLC vươn lên cách mạnh mẽ Doanh thu đạt 2.404 tỷ đồng, đạt 133,26% so với năm 2013, đạt 68,7% so với kế hoạch Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2014 đạt 454.024.204.707 đồng, đạt 331,28% so với năm 2013 SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 40 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng đạt 129,72% so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 355.852.742.574 đồng, đạt 358,83% so với năm 2013 đạt 406,69% so với kế hoạch đề Tuy nhiên, giá cổ phiếu Tập đoàn mức thấp so với giá trị thực Vì tương lai, giá cổ phiếu tiến sát giá trị thật Một cổ phiếu có tính khoản cao sàn HOSE Trong phạm vi nghiên cứu chủ đề này, tiểu luận chưa thể sâu hết mặt tình hình tài Tập đồn FLC Tuy nhiên, tiểu luận khái quát chi tiết tình hình hoạt động FLC năm vừa qua định giá cổ phiếu FLC SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 41 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Bảng cân đối kế tốn Tập đồn FCL (2011-2014) TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phai thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho kỳ V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khâc B Tài sản dài hạn II Tài sản cố định SVTH: Trịnh Phương Hoài 2011 227.524.152.230 634.156.486 634.156.486 - 2012 1.277.127.194.181 6.591.266.338 6.591.266.338 - 2013 987.621.072.712 12.942.080.455 12.442.080.455 500.000.000 2014 3.589.787.525.097 563.859.148.199 286.359.148.199 277.500.000.000 139.940.002.000 708.892.490.000 349.962.677.900 1.745.545.987.900 139.940.002.000 73.395.737.619 63.876.304.736 4.768.942.490 4.750.490.393 2.047.117.570 2.047.117.570 11.507.138.555 534.705.795 2.089.864.495 8.882.568.265 223.705.180.016 28.024.536.875 709.992.490.000 (1.100.000.000) 542.689.472.810 455.616.927.368 86.809.156.324 263.389.118 2.210.936.480 2.210.936.480 16.743.028.553 736.370.718 1.566.661.353 14.439.996.482 846.525.381.212 306.068.912.628 349.962.677.900 513.881.999.512 428.964.496.957 57.537.900.404 27.525.805.863 (146.203.712) 92.083.462.034 92.083.462.034 18.750.852.811 7.030.439.837 2.368.780.798 1.067.363 9.350.564.813 1.113.240.412.920 269.071.863.899 1.745.545.987.900 1.104.475.344.300 444.823.019.406 634.954.186.866 25.143.035.102 (444.897.074) 43.286.057.749 43.286.057.749 132.620.986.949 4.543.760.204 23.333.787.879 104.743.438.866 1.813.764.450.284 605.411.176.103 Trang 42 Phân tích báo cáo tài FLC Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá TSCĐ hữu hình - Giá trị hao mịn lũy TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình - Ngun giá TSCĐVH - Giá trị hao mịn lũy kế TSCĐVH Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá BĐS IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài han khác V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuê thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao dộng Chi phí phải trả Phải trả nội SVTH: Trịnh Phương Hoài GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông 25.565.125.308 29.599.676.959 (4.034.551.651) 2.459.411.567 159.272.831.926 159.272.831.926 3.613.848.684 3.410.351.172 203.497.512 32.793.962.531.00 451.229.332.246 17.202.110.115 22.776.149.234 (5.574.039.119) 75.742.178.933 75.742.178.933 213.124.623.580 373.757.641.233 373.757.641.233 147.725.898.358 147.725.898.358 14.131.407.429 4.065.939.284 9.657.528.145 407.940.000 4.841.521.564 2.123.652.575.393 127.455.828.529 142.118.229.222 (14.662.400.693) 91.550.455.390 91.550.455.390 50.065.579.980 373.757.641.233 373.757.641.233 447.554.476.184 442.054.476.184 5.500.000.000 18.529.677.965 7.176.787.603 10.944.950.362 407.940.000 4.326.753.639 2.100.861.485.632 36.117.338.739 49.584.162.574 (13.466.823.835) 103.368.390.933 105.868.390.933 (2.500.000.000) 465.925.446.431 373.757.641.233 373.757.641.233 611.178.280.296 460.192.426.230 150.985.854.066 13.028.940.604 12.468.449.109 137.916.295 422.575.200 210.388.412.048 5.403.551.975.381 225.939.971.481.00 224.102.765.706.00 135.142.000.000 64.896.414.145 538.544.304 5.587.691.715 1.016.080.604 145.442.908 - 918.477.618.064 728.814.326.388 191.940.297.825 456.725.114.278 437.405.085 49.263.933.636 1.504.561.068 583.780.000 - 836.581.182.276 709.131.626.536 115.392.186.085 381.435.356.623 5.727.781.772 80.318.000.885 2.173.325.173 57.312.569.538 - 1.487.847.367.158 589.363.577.237 6.816.750.000 215.249.390.832 585.022.170 138.106.629.670 3.033.949.179 32.834.860.621 15.397.800 Trang 43 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối c Lợi ích đơng thiểu số TỔNG NGUỒN VỐN SVTH: Trịnh Phương Hoài 16.309.150.180 27.720.000.371 65.681.939.980 192.173.090.585 467.441.850 1.837.205.775.00 1.508.000.000 329.205.775 221.375.356.103.00 221.375.356.103.00 171.243.883.693 42.000.000.000 4.339.235.151 1.280.353.399 368.103.234 2.143.780.626 3.914.004.662 451.229.332.246 639.234.125 189.663.291.676 530.000.000 103.568.787.330 85.564.504.346 1.199.125.671.482 1.199.125.671.482 771.800.000.000 413.745.800.523 4.028.264.228 658.411.551 368.103.234 8.525.091.946 6.049.285.847 2.123.652.575.393 1.090.466.480 127.449.555.740 960.000.000 58.319.933.322 68.169.622.418 1.258.176.265.738 1.258.176.265.738 771.800.000.000 413.961.378.437 6.415.289.973 1.510.920.746 709.106.912 63.779.569.670 6.104.037.618 2.100.861.485.632 548.486.380 898.483.789.921 2.726.000.000 847.399.100.000 48.358.689.921 3.914.585.266.018 3.914.585.266.018 3.148.938.820.000 413.711.378.437 6.415.289.973 1.510.920.746 709.106.912 343.299.749.950 1.119.342.205 5.403.551.975.381 Trang 44 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông Phụ Lục 2: Bảng kết hoạt động kinh doanh Tập đoàn FLC (2011 – 2014) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp 2011 136.201.198.700 - 2012 1.561.913.964.027 7.717.444.000 136.201.198.700 1.554.196.520.027 125.931.561.619 1.511.242.749.944 dịch vụ Giá vốn hàng bán 2013 2014 1.744.112.880.028 2.063.903.723.114 99.903.000 313.730.000 1.744.012.977.02 2.063.589.993.114 1.598.173.492.58 1.805.738.292.91 Lợi nhuân gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Phần lãi, lỗ công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh SVTH: Trịnh Phương Hoài 10.269.637.081 42.953.770.083 145.839.484.446 257.851.700.199 41.572.187.682 13.870.544.616 13.870.544.616 810.278.120 19.631.859.424 17.529.142.603 173.987.858 190.597.761 (16.609.903) 272.831.926 17.785.364.626 5.213.806.216 12.571.558.410 102.252.735.439 81.190.674.328 12.315.680.965 1.062.898.133 26.627.866.770 36.325.066.291 11.558.319.307 11.383.658.232 174.661.075 2.125.898.358 38.625.625.724 2.313.183.726 36.312.441.998 60.103.386.153 27.823.380.176 19.122.010.356 3.580.082.624 34.071.152.114 140.468.255.685 62.368.641 809.533.780 (747.165.139) (2.671.422.174) 137.049.668.372 38.003.169.992 (123.537.655) 99.170.036.035 332.198.680.586 46.686.425.317 45.920.592.803 4.593.249.648 56.154.935.350 482.615.770.470 8.339.150.800 22.318.838.023 (13.979.687.223) (14.611.878.540) 454.024.204.707 98.309.378.428 (137.916.295) 355.852.742.574 Trang 45 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng nghiệp SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 46 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông Phụ Lục 3: Tiền khoản tương đương tiền Khoản mục Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi có kỳ hạn tháng 2014 19.900.915.336 266.458.232.863 277.500.000.000 2013 5.865.309.861 6.576.770.594 500.000.000 Phụ Lục 4: Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Ủy thác đầu tư Công ty CP FLC Golf & Resort Công ty CP Liên doanh đầu tư quốc tế KLF Công ty CP Đầu tư địa ốc Alaska Công ty CP FLC Travel Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Diginews Công ty TNHH ĐT PT Đại Dưong Công ty TNHH Bất động sản Newland 2014 1.745.545.987.900 476.056.587.900 53.603.000.000 341.758.000.000 18.118.400.000 2013 349.876.187.900 1.443.587.900 26.503.000.000 1.778.000.000 1.170.000.000 7.440.000.000 800.000.000 323.000.000.000 17.681.600.000 196.450.000.000 300.500.000.000 22.500.000.000 - 4.105.000.000 - 20.000.000.000 - 10.215.000.000 - 251.000.000.000 21.300.000.000 - Holdings Việt Nam Công ty CP Công nghệ OTP FLC Việt Nam Công ty CP Đầu tư tài & QL tài sản RTS Cơng ty CP Tập đồn Thành Nam Cơng ty TNHH ĐT QL tịa nhà lon Complex Cơng ty TNHH Đầu tư TM Vân Long Công ty TNHH Hải Châu Cộng  Phụ Lục 5: Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu - Cơng cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Hàng hoá Cộng giá gốc hàng tồn SVTH: Trịnh Phương Hoài 2014 526.999.375 149.295.301 6.812.455.075 35.797.307.998 43.286.057.749 2013 4.821.875 80.386.939 144.720.224 91.853.532.996 92.083.462.034 Trang 47 Phân tích báo cáo tài FLC SVTH: Trịnh Phương Hồi GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Trang 48 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Thị Hồng Liên, 2010, Thị trường chứng khoán, NXB Lao động - Xã hội TS Nguyễn Minh Kiều, 2012, Tài doanh nghiệp, NXB Lao động - Xã hội PGS.TS Trần Ngọc Thơ, 2005, Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống Kê PGS.TS Bùi Kim Yến, 2009, Phân tích đầu tư chứng khốn, NXB Thống Kê Báo cáo tài hợp báo cáo thường niên Tập đoàn FLC Website: www.cophieu68.vn Website: www.cafef.vn SVTH: Trịnh Phương Hoài Trang 49 ... 3.7 Phân tích Dupont tỷ số tài 23 SVTH: Trịnh Phương Hoài Phân tích báo cáo tài Tập đồn FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng 3.7.1 Sơ đồ phân tích Dupont Tập đoàn FLC năm 2014 23 3.7.2 Phân. .. 91.853.532.996 92.083.462.034 Trang 47 Phân tích báo cáo tài FLC SVTH: Trịnh Phương Hồi GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Trang 48 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nông TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn... (137.916.295) 355.852.742.574 Trang 45 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng nghiệp SVTH: Trịnh Phương Hồi Trang 46 Phân tích báo cáo tài FLC GVHD: TS.Nguyễn Văn Nơng Phụ Lục 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1: Phân tích bảng CĐKT theo chiều dọc - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 2.1.

Phân tích bảng CĐKT theo chiều dọc Xem tại trang 13 của tài liệu.
Qua bảng số liệu 2.2, ta nhận thấy năm 2013 là một năm khá khó khăn đối với Tập đoàn FLC - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

ua.

bảng số liệu 2.2, ta nhận thấy năm 2013 là một năm khá khó khăn đối với Tập đoàn FLC Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.2 Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

2.2.

Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2.4: Phân tích bảng KQHĐKD theo chiều ngang - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 2.4.

Phân tích bảng KQHĐKD theo chiều ngang Xem tại trang 17 của tài liệu.
Tỷ số thanh khoản hiện thời được xác định dựa trên số liệu từ bảng CĐKT bằng cách lấy giá trị tài sản lưu động chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

s.

ố thanh khoản hiện thời được xác định dựa trên số liệu từ bảng CĐKT bằng cách lấy giá trị tài sản lưu động chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.2: Tỷ số thanh khoản nhanh - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.2.

Tỷ số thanh khoản nhanh Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tỷ số thanh khoản nhanh được xác định dựa vào thông tin từ bảng CĐKT bằng cách lấy tài sản lưu động đã trừ cho hàng tồn kho chia cho nợ ngắn hạn. - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

s.

ố thanh khoản nhanh được xác định dựa vào thông tin từ bảng CĐKT bằng cách lấy tài sản lưu động đã trừ cho hàng tồn kho chia cho nợ ngắn hạn Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tương tự như cách tính tỷ số hoạt động tồn kho, ta có bảng số liệu như sau: - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

ng.

tự như cách tính tỷ số hoạt động tồn kho, ta có bảng số liệu như sau: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.3: Vòng quay hàng tồn kho - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.3.

Vòng quay hàng tồn kho Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.5: Vòng quay tài sản lưu động - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.5.

Vòng quay tài sản lưu động Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 3.6: Vòng quay tài sản cố định - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.6.

Vòng quay tài sản cố định Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 3.7: Vòng quay tổng tài sản - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.7.

Vòng quay tổng tài sản Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 3.10: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.10.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 3.13: Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.13.

Tỷ lệ hoàn vốn (ROI) Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 3.15: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.15.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 3.16: Tỷ số P/B - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 3.16.

Tỷ số P/B Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 4.1: Phân tích Dupont - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

Bảng 4.1.

Phân tích Dupont Xem tại trang 35 của tài liệu.
Phụ Lục 1: Bảng cân đối kế toán của Tập đoàn FCL (2011-2014) - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

h.

ụ Lục 1: Bảng cân đối kế toán của Tập đoàn FCL (2011-2014) Xem tại trang 42 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 25.565.125.308 17.202.110.115 127.455.828.529 36.117.338.739 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 29.599.676.959 22.776.149.234  142.118.229.222  49.584.162.574  - Giá trị hao mòn lũy TSCĐ hữu hình (4.034.551.651)(5.574.039.119) (14.662. - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

1..

Tài sản cố định hữu hình 25.565.125.308 17.202.110.115 127.455.828.529 36.117.338.739 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 29.599.676.959 22.776.149.234 142.118.229.222 49.584.162.574 - Giá trị hao mòn lũy TSCĐ hữu hình (4.034.551.651)(5.574.039.119) (14.662 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Phụ Lục 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC (2011 – 2014) - Phân tích báo cáo tài chính tập đoàn FLC phân tích các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn FLC

h.

ụ Lục 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn FLC (2011 – 2014) Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan