0

11 câu tự luận phân tích kế hoạch bài dạy động phong nha môn ngữ văn THCS

10 976 8
  • 11 câu tự luận phân tích kế hoạch bài dạy động phong nha   môn ngữ văn THCS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 19:48

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠYMÔN NGỮ VĂN THEO CÔNG VĂN 5555BGDĐTGDTrH (Trả lời 11 câu hỏi tự luận trong chương trình tập huấn GDPT 2018 – modun 1 dành cho giáo viên đại trà)PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY VĂN BẢN THÔNG TIN ĐỘNG PHONG NHAPhân tích kế hoạch bài dạy minh họa theo công văn số 5555BGDĐTGDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung họctrung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. Câu 1. Sau khi học bài học, học sinh làm được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề? Trả lờia) Đọc hiểu: biết đọc hiểu một văn bản thông tin, cụ thể: Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN NGỮ VĂN THEO CÔNG VĂN 5555/BGDĐT-GDTrH (Trả lời 11 câu hỏi tự luận chương trình tập huấn GDPT 2018 – modun - dành cho giáo viên đại trà) PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY VĂN BẢN THƠNG TIN - ĐỘNG PHONG NHA Phân tích kế hoạch dạy minh họa theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức quản lí hoạt động chuyên môn trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Câu Sau học học, học sinh "làm" để tiếp nhận (chiếm lĩnh) vận dụng kiến thức, kỹ chủ đề? Trả lời a) Đọc hiểu: biết đọc hiểu văn thơng tin, cụ thể: - Phân tích thơng tin văn Động Phong Nha – Đệ kì quan động; giải thích ý nghĩa nhan đề việc thể thông tin văn - Nhận biết phân tích đặc điểm văn giới thiệu danh lam thắng cảnh; mối quan hệ đặc điểm văn với mục đích - Nhận biết phân tích tác dụng cách trình bày thơng tin văn Động Phong Nha – Đệ kì quan động - Nhận biết phân tích quan hệ phương tiện ngơn ngữ phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, đồ, ) dùng để biểu đạt thông tin văn Động Phong Nha – Đệ kì quan động - Liên hệ với hiểu biết danh lam thắng cảnh thân - Nhân biết nghĩa cách dùng tên viết tắt tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB,IMF, ASEAN, WTO, ) - Nhận biết câu đơn – câu ghép, kiểu câu ghép, kết từ để nối vế câu ghép; khác cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu dẫn trực tiếp gián tiếp b) Kĩ viết: + Viết văn thuyết minh (về danh lam thắng cảnh, sử sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ, bảo đảm bước) + Biết cách trích dẫn văn người khác c) Kĩ nói nghe - Thuyết minh miệng danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ - Nghe nhận biết tính hấp dẫn trình bày; hạn chế (nếu có) thuyết minh danh lam thắng cảnh Câu Học sinh thực "hoạt động học" học? Trả lời * Hoạt động đọc – hiểu - Khởi động: - Hình thành kiến thức: + Đọc hiểu nội dung khái quát văn “Động Phong Nha – Đệ kì quan động” + HS đọc hiểu chi tiết văn “Động Phong Nha – Đệ kì quan động” + HS tìm hiểu tác động văn + HS liên hệ, mở rộng, vận dụng + HS tự đọc văn thông tin * Hoạt động viết: - Khởi động: - Hình thành kiến thức: HS thực hành viết văn thuyết minh danh lam thắng cảnh * Hoạt động nghe nói: - HS trao đổi tập chuẩn bị nhà (bài trình bày máy tính đề cương nói); yêu cầu nhóm thống nội dung hình thức nói để thuyết trình trước lớp Câu Thông qua "hoạt động học" thực học, "biểu cụ thể" phẩm chất, lực hình thành, phát triển cho học sinh? Trả lời * Phẩm chất: Góp phần giúp học sinh biết yêu mến tự hào danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước; có ý thức bảo vệ tuyên truyền giới thiệu cảnh đẹp HS có hiểu biết tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ * Năng lực: - Đọc – hiểu: + Có lực ngôn ngữ (đọc); giao tiếp, hợp tác (hoạt động nhóm); tìm hiểu tự nhiên, xã hội (Nêu số thông tin địa điểm du lịch qua mạng internet) + Phân tích thơng tin văn bản, giải thích ý nghĩa nhan đề việc thể thông tin văn + Nhận biết phân tích đặc điểm văn giới thiệu danh lam thắng cảnh; mối quan hệ đặc điểm vănbản với mục đích + Nhận biết phân tích tác dụng cách trình bày thông tin văn theo trật tự thời gian + Nhận biết phân tích quan hệ phương tiện ngôn ngữ phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, video gồm hình ảnh lời nói) dùng để biểu đạt thông tin văn + Nhận biết nghĩa cách dùng tên viết tắt tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, WTO, ) + Nhận biết khác cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu dẫn trực tiếp gián tiếp + Lựa chọn câu đơn – câu ghép, kiểu câu ghép, kết từ để nối vế câu ghép + Nêu tác động văn + Liên hệ, mở rộng, vận dụng điều đọc từ văn để giải vấn đề sống + Biết vận dụng kiến thức kĩ từ học để tự đọc hiểu văn thơng tin tương tự - Viết: Có lực ngơn ngữ + Huy động hiểu biết cách viết văn thuyết minh + Viết văn thuyết minh danh lam thắng cảnh, sử dụng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ, bảo đảm bước: chuẩn bị trước viết (xác định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thơng tin, + Thực hành viết văn thuyết minh danh lam thắng cảnh + Có hiểu biết tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn văn người khác - Nói nghe: + Thuyết minh danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ + Nghe nhận biết tính hấp dẫn trình bày (bằng ngơn ngữ nói); hạn chế (nếu có) thuyết minh danh lam thắng cảnh (bằng ngơn ngữ nói) Câu Khi thực hoạt động để hình thành kiến thức học, học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu nào? Trả lời - Máy tính/điện thoại có kết nối internet, máy chiếu, loa - Văn dạy học: ĐỘNG PHONG NHA – ĐỆ NHẤT KÌ QUAN ĐỘNG (lấy theo https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong- nha-4.html) - Video khám phá Phong Nha, địa video: https://www.youtube.com/watch? Câu Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới? Trả lời - Điền vào phiếu học tập có - Truy cập internet đọc văn xem video giới thiệu Động Phong Nha trả lời thông tin cập nhật nội dung học; mục đích, tác dụng video học - Truy cập internet giải thích tên tổ chức quốc tế Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành hoạt động để hình thành kiến thức gì? - Phiếu học tập nội dung theo yêu cầu để tìm hiểu văn động Phong Nha (Nhan đề, nội dung bố cục, ngôn ngữ, phương tiện chuyển tải thông tin, tác giả, đối tượng văn hướng tới sức thu hút văn bản…) - Vẽ sơ đồ tư địa điểm nhắc đến học theo trình tự xuất - Hiểu biết bước đầu tổ chức Quốc tế quan trọng, giới thiệu nắn gọn chức tổ chức - Tìm thơng tin trích dẫn trực tiếp gián tiếp, dấu câu sử dụng trích dẫn - Ghi lại từ ngữ ca ngợi động Phong Nha - Xác định câu ghép - Sưu tầm intonet hai văn nói động Phong Nha => Nhận xét cách dẫn trực tiếp, gián iếp, câu ghép hai văn tự tìm - Viết nói thuyết minh danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có sử dụng sơ đồ, bảng biểu - Nghe nhận bết tính thuyết phục ý kiến, hạn chế lập luận, luận liên quan Câu Giáo viên cần nhận xét, đánh kết thực hoạt động để hình thành kiến thức học sinh? Trả lời - GV giao nhiệm vụ  gợi mở tổng kết ý kiến HS,  chốt ý Câu Khi thực hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức học, học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu nào? Trả lời - Đọc lại thông tin từ văn bản, kết hợp liên tưởng tưởng tượng - Sử dụng máy tính để lập kế hoạch - Giấy, bút chì, màu vẽ…vẽ chi tiết Động PN - Máy tính truy cập mạng internet sưu tầm văn viết động PN; thực hành đọc hiểu với văn - Sử dụng máy tính cho việc lập đề cương giới thiệu danh lam thắng cảnh Câu Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới? Trả lời Tìm hiểu số thơng tin địa điểm du lịch qua nhiều kênh thông tin khác như: sách/ báo/ video, tranh ảnh… danh lam thắng cảnh, qua thực tế, qua mạng Internet Câu 10 Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức gì? Trả lời - Viết /nói văn thuyết minh danh lam thắng cảnh (xác định đối tượng thuyết minh, nguồn lấy thông tin để viết bài) Câu 11 Giáo viên cần nhận xét, đánh kết thực hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức học sinh? Trả lời a Nội dung kiến thức: - Xác định đối tượng - Đảm bảo cấu trúc, nội dung thuyết minh b Trình bày: - Ngơn ngữ: rõ, lưu lốt, biểu cảm… - Phi ngôn ngữ: điệu bộ, cử chỉ, nét mặt… 10 ... thoại có kết nối internet, máy chiếu, loa - Văn dạy học: ĐỘNG PHONG NHA – ĐỆ NHẤT KÌ QUAN ĐỘNG (lấy theo https://phongnhaexplorer.com /phong- nha/ dong -phong- nha- 4.html) - Video khám phá Phong Nha, ... HS đọc hiểu chi tiết văn ? ?Động Phong Nha – Đệ kì quan động? ?? + HS tìm hiểu tác động văn + HS liên hệ, mở rộng, vận dụng + HS tự đọc văn thông tin * Hoạt động viết: - Khởi động: - Hình thành kiến... biết phân tích đặc điểm văn giới thiệu danh lam thắng cảnh; mối quan hệ đặc điểm văn với mục đích - Nhận biết phân tích tác dụng cách trình bày thơng tin văn Động Phong Nha – Đệ kì quan động
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 câu tự luận phân tích kế hoạch bài dạy động phong nha môn ngữ văn THCS,