0

luận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh hà nội

162 40 0
  • luận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam   chi nhánh hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 14:44

HÀ THÁI SƠN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - HÀ THÁI SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI LỚP CH22A - TCNH (KHÓA HỌC 2016 - LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 2018) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - HÀ THÁI SƠN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số :60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS LÊ THỊ KIM NHUNG HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi, thực sở lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Kim Nhung Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hồn tồn trung thực, xác đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Thái Sơn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo, đặc biệt người hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thị Kim Nhung hướng dẫn, bảo, giúp đỡ nhiệt tình tác giả suốt q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Ban quản lý đào tạo sau đại học tất thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại giúp đỡ tơi q trình học tập q trình hồn thành luận văn Tơi xin dành lời cảm ơn tới cán Ngân hàng Maritimebank – Chi nhánh Hà Nội tạo điều kiện trình nghiên cứu cung cấp thông tin, số liệu để tơi hồn thành luận văn Do khả kinh nghiệm tác giả cịn nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo nhà nghiên cứu khác để nội dung nghiên cứu luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Thái Sơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.Mục đích nghiên cứu 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu 4.2.Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 10 1.1.3.Vai trò cho vay khách hàng cá nhân 13 1.1.4 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 16 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân 19 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng cá nhân 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 25 iv 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ 33 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa 35 1.3.3 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 36 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 37 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 41 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 41 2.1.2.Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 42 2.1.3 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 46 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 52 2.2.1.Một số quy định hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội 52 2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội 53 2.2.3 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 56 v 2.2.4 Kết phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 59 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 80 2.3.1.Những kết đạt 80 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 83 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .93 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MARITIME BANK – CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 93 3.1.1 Định hướng chung 93 3.1.2.Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân 96 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 97 3.2.1.Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giao dịch cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh 97 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định, đánh giá khách hàng, hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 99 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing kèm với đại hóa cơng nghệ Ngân hàng 102 Thứ hai, đại hố cơng nghệ ngân hàng 105 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 106 3.3.1 Kiến nghị nhà nước 106 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 107 3.3.3 Kiến nghị ngân hàng Maritime Bank Việt Nam 108 Kết luận chương 114 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải Maritimebank : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam Chi nhánh : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt nam – Chi nhánh Hà Nội DVKH : Dịch vụ khách hàng DNNN : Doanh nghiệp nhà nước GDKH : Giao dịch khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHKD : Kế hoạch kinh doanh NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước QLKH : Quản lý khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro SXKD : Sản xuất kinh doanh TCHC : Tổ chức – Hành TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn LATS : Luận án tiến sỹ Croncbach Alpha : Hệ số tin cậy vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý Maritime Bank – Hà Nội .42 Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội từ 20142016 theo cấu 47 Bảng 2.2.Cơ cấu cho vay Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội 49 Bảng 2.3.Quy mô cho vay khách hàng cá nhân Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội từ năm 2014-2016 59 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay giai đoạn 2014-2016 61 Bảng 2.6 Tình hình thu nợ KHCN Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội 63 Bảng 2.7.Tình hình nợ xấu cho vay KHCN 65 Bảng 2.8 Thu nhập từ cho vay KHCN Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội 66 Bảng 2.10 Kết phân tích thang đo cho nhân tố DU.Sự sẵn sàng đáp ứng lần 71 Bảng 11 Kết phân tích thang đo cho nhân tố DU Sự sẵn sàng đáp ứng lần 72 Bảng 2.12 Kết phân tích thang đo cho nhân tố DBSự đảm bảo .72 Bảng 2.13 Kết phân tích thang đo cho nhân tố HH.Sự hữu hình lần 73 Bảng 2.14 Kết phân tích thang đo cho nhân tố HH.Sự hữu hình lần 73 Bảng 2.15 Kết phân tích thang đo cho nhân tố TC Độ tin cậy 74 Bảng 2.16 Kết phân tích thang đo cho nhân tố Gia 74 Cạnh tranh giá 74 Bảng2.17 Kết phân tích thang đo cho nhân tố CLDV Chất lượng dịch vụ 75 Bảng 2.18 Kết phân tích thang đo cho nhân tố HL.Mức độ hài lòng .75 Bảng 2.19 : Kiểm định KMO 76 Bảng 2.20 Kiểm định KMO 78 Bảng 2.21 Kết EFA cho biến phụ thuộc 78 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong trình đổi đất nước, hệ thống ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt kênh cung ứng vốn cho kinh tế để thực tiêu vĩ mô kinh tế Trong hoạt động ngân hàng, cho vay hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng tổng tài sản, tạo thu nhập tiền lời lớn hoạt động mang lại nhiều rủi ro ngân hàng Sự thành công hay thất bại ngân hàng phụ thuộc lớn vào quy mô chất lượng cho vay Cùng với xu hướng phát triển chung lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng thương mại Việt Nam ngày mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng tín dụng Tuy nhiên khơng thể phủ nhận tín dụng hoạt động giúp phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu chủ yếu hoạt động mũi nhọn ngân hàng Chính vậy, việc phát triển cho vay khách hàng có vai trị quan trọng khơng chỉ, ngân hàng mà kinh tế Làm để ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng? Khách hàng cá nhân nhóm khách hàng tiềm năng, có nhu cầu vay vốn cao Nếu khai thác tốt nhu cầu vay cá nhân thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đồng thời đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Cho vay khách hàng cá nhân sản phẩm truyền thống ngân hàng Đây dịch vụ không đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng mà giúp cải thiện đời sống cho đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình qua thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt đặt thách thức không đơn giản ngân hàng việc mở rộng cho vay khách hàng cá nhân hoạt HH ,085 ,035 ,082 2,411 ,017 ,673 ,719 Gia CLDV ,451 ,035 ,493 13,02 ,000 ,249 ,037 ,249 6,810 ,000 ,834 1,19 1,48 1,39 a Dependent Variable: HL IV Trung bình, độ lệch chuẩn, số lượng, tỷ lệ Statistics DU1 N Valid Std Deviation DU3 DU4 DU5 DU6 DB1 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 3,98 3,94 3,91 3,97 3,83 4,07 3,81 1,000 ,992 1,236 ,964 ,965 ,951 1,015 Missing Mean DU2 Statistics DB2 N Valid DB3 HH1 HH2 HH3 HH4 Gia1 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 Mean 3,82 4,01 3,81 3,74 3,84 3,78 3,68 Std Deviation ,904 ,916 ,954 1,116 1,044 1,043 1,172 Missing Statistics Gia2 N Valid Missing Mean Std Deviation Gia3 TC1 TC2 TC3 CLDV1 CLDV2 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 3,60 3,79 3,64 3,55 3,75 3,73 3,68 1,121 1,136 1,176 1,137 1,146 1,091 1,077 N Valid Missing Mean Std Deviation DU N Valid 300 Missing Mean 3,9580 Std Deviation ,76877 Statistics CLDV3 HL1 300 300 0 3,89 3,92 1,060 1,016 Statistics DB HH Gia 300 300 300 0 3,8800 3,8111 3,73 ,79180 ,86676 ,977 HL2 HL3 300 3,93 1,048 300 3,78 1,154 TC CLDV 300 300 0 3,6433 3,77 ,98475 ,894 HL 300 3,88 ,893 Frequency Table DU1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 1,0 1,0 1,0 Dong y 29 9,7 9,7 10,7 Binh thuong 47 15,7 15,7 26,3 Khong dong y 112 37,3 37,3 63,7 Hoan toan khong dong y 109 36,3 36,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 DU2 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 2,0 21 7,0 57 19,0 116 38,7 Valid Cumulative Percent Percent 2,0 2,0 7,0 9,0 19,0 28,0 38,7 66,7 100 33,3 33,3 300 100,0 100,0 100,0 DU3 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 22 7,3 7,3 7,3 Dong y 30 10,0 10,0 17,3 Binh thuong 21 7,0 7,0 24,3 Khong dong y 107 35,7 35,7 60,0 Hoan toan khong dong y 120 40,0 40,0 100,0 Total 300 100,0 100,0 DU4 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 1,0 1,0 1,0 Dong y 25 8,3 8,3 9,3 Binh thuong 51 17,0 17,0 26,3 Khong dong y 121 40,3 40,3 66,7 Hoan toan khong dong y 100 33,3 33,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 DU5 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 2,0 2,0 2,0 Dong y 20 6,7 6,7 8,7 Binh thuong 73 24,3 24,3 33,0 121 40,3 40,3 73,3 80 26,7 26,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total DU6 Frequency Percent Valid Dong y Valid Percent Cumulative Percent 28 9,3 9,3 9,3 42 14,0 14,0 23,3 Khong dong y 112 37,3 37,3 60,7 Hoan toan khong dong y 118 39,3 39,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 Binh thuong DB1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 Dong y 38 12,7 12,7 14,3 Binh thuong 44 14,7 14,7 29,0 135 45,0 45,0 74,0 78 26,0 26,0 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total DB2 Frequency Percent Valid Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 38 12,7 12,7 12,7 40 13,3 13,3 26,0 160 53,3 53,3 79,3 62 20,7 20,7 100,0 300 100,0 100,0 DB3 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent ,7 26 8,7 34 11,3 143 47,7 Valid Percent ,7 8,7 11,3 47,7 Cumulative Percent ,7 9,3 20,7 68,3 100,0 95 31,7 31,7 300 100,0 100,0 HH1 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 1,0 35 11,7 47 15,7 146 48,7 Valid Cumulative Percent Percent 1,0 1,0 11,7 12,7 15,7 28,3 48,7 77,0 69 23,0 23,0 300 100,0 100,0 100,0 HH2 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent ,7 ,7 ,7 Dong y 69 23,0 23,0 23,7 Binh thuong 17 5,7 5,7 29,3 130 43,3 43,3 72,7 82 27,3 27,3 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total HH3 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 11 3,7 3,7 3,7 Dong y 22 7,3 7,3 11,0 Binh thuong 58 19,3 19,3 30,3 121 40,3 40,3 70,7 88 29,3 29,3 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total HH4 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 11 3,7 32 10,7 41 13,7 144 48,0 Valid Cumulative Percent Percent 3,7 3,7 10,7 14,3 13,7 28,0 48,0 76,0 72 24,0 24,0 300 100,0 100,0 100,0 Gia1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 11 3,7 3,7 3,7 Dong y 48 16,0 16,0 19,7 Binh thuong 58 19,3 19,3 39,0 Khong dong y 91 30,3 30,3 69,3 Hoan toan khong dong y 92 30,7 30,7 100,0 300 100,0 100,0 Total Gia2 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 12 4,0 41 13,7 77 25,7 95 31,7 Valid Cumulative Percent Percent 4,0 4,0 13,7 17,7 25,7 43,3 31,7 75,0 75 25,0 25,0 300 100,0 100,0 100,0 Gia3 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 10 3,3 3,3 3,3 Dong y 42 14,0 14,0 17,3 Binh thuong 45 15,0 15,0 32,3 107 35,7 35,7 68,0 96 32,0 32,0 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total TC1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 13 4,3 4,3 4,3 Dong y 53 17,7 17,7 22,0 Binh thuong 44 14,7 14,7 36,7 110 36,7 36,7 73,3 80 26,7 26,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total TC2 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 15 5,0 46 15,3 64 21,3 110 36,7 Valid Cumulative Percent Percent 5,0 5,0 15,3 20,3 21,3 41,7 36,7 78,3 65 21,7 21,7 300 100,0 100,0 100,0 TC3 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 14 4,7 4,7 4,7 Dong y 41 13,7 13,7 18,3 Binh thuong 37 12,3 12,3 30,7 123 41,0 41,0 71,7 85 28,3 28,3 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total CLDV1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 2,3 2,3 2,3 Dong y 40 13,3 13,3 15,7 Binh thuong 68 22,7 22,7 38,3 Khong dong y 98 32,7 32,7 71,0 Hoan toan khong dong y 87 29,0 29,0 100,0 300 100,0 100,0 Total CLDV2 Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Frequency Percent 11 3,7 32 10,7 74 24,7 107 35,7 76 25,3 25,3 300 100,0 CLDV3 100,0 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Cumulative Percent Percent 3,7 3,7 10,7 14,3 24,7 39,0 35,7 74,7 Valid Percent 100,0 Cumulative Percent 3,0 3,0 3,0 Dong y 28 9,3 9,3 12,3 Binh thuong 49 16,3 16,3 28,7 116 38,7 38,7 67,3 98 32,7 32,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total HL1 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 2,3 2,3 2,3 39 13,0 13,0 15,3 3,0 3,0 18,3 162 54,0 54,0 72,3 83 27,7 27,7 100,0 300 100,0 100,0 HL2 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Valid Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 Dong y 45 15,0 15,0 16,7 Binh thuong 10 3,3 3,3 20,0 145 48,3 48,3 68,3 95 31,7 31,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong dong y Hoan toan khong dong y Total HL3 Frequency Percent Valid hoan toan dong y Dong y Binh thuong Khong dong y Hoan toan khong dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 18 6,0 6,0 6,0 42 14,0 14,0 20,0 2,0 2,0 22,0 157 52,3 52,3 74,3 77 25,7 25,7 100,0 300 100,0 100,0 PHỤ LỤC Bảng Kết EFA cho biến độc lập Biến quan sát DU2 ,805 DU6 ,786 DU4 ,783 DU5 ,714 DU1 ,712 Hệ số tải nhân tố thành phần HH3 ,864 HH1 ,836 HH4 ,782 TC1 ,869 TC3 ,855 TC2 ,830 DB1 ,861 DB3 ,783 DB2 ,780 Gia1 ,829 Gia3 ,782 Gia2 ,718 CLDV1 ,815 CLDV3 ,789 CLDV2 ,733 Eigenvalues 5,663 2,197 2,004 1,617 1,435 1,064 Phương sai rút trích 10,986 10,022 8,085 7,174 5,318 28,314 Kết chạy tương quan biến đại diện cho nhân tố độc lập với biến đại diện cho nhân tố phụ thuộc sau: Bảng Hệ số tương quan DU DU Pearson Correlation CLD DB HH Gia TC 0,255 0,259 0,406 0,061 0,372 0,000 0,000 0,000 0,291 0,000 0,257 0,373 0,039 0,308 0,000 0,000 0,503 0,000 0,329 0,081 0,322 0,000 0,162 0,000 0,054 0,449 0,350 0,000 0,094 V HL 0,53 Sig (2tailed) DB Pearson Correlation 0,255 0,00 0,46 Sig (2tailed) HH Pearson Correlation 0,000 0,259 0,257 0,00 0,40 Sig (2tailed) Gia Pearson Correlation 0,000 0,000 0,406 0,373 0,329 0,00 0,75 Sig (2tailed) TC Pearson Correlation 0,000 0,000 0,000 0,061 0,039 0,081 0,054 0,00 0,12 Sig (2tailed) CLD Pearson V Correlation DU DB HH Gia 0,291 0,503 0,162 0,350 0,372 0,308 0,322 0,449 TC CLD V 0,103 HL 0,02 0,60 0,094 Sig (2tailed) HL Pearson Correlation 0,000 0,000 0,000 0,000 0,103 0,530 0,464 0,406 0,756 0,126 0,00 0,607 Sig (2tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 Bảng Kết phân tích hồi quy lần Hệ số beta chưa chuẩn hóa Mơ hình Hệ số beta chuẩn hóa P Hệ số VIF B SE (Constant) -0,643 0,211 DU 0,209 0,041 0,180 ,000 1,287 DB 0,153 0,039 0,136 ,000 1,221 HH 0,082 0,035 0,079 ,020 1,202 Gia 0,451 0,035 0,493 ,000 1,487 TC 0,048 0,028 0,053 ,088 1,012 CLDV 0,246 0,037 0,246 ,000 1,395 R bình phương chưa chuẩn hóa: 0,719 R bình phương chuẩn hóa: 0,714 Beta ,002 Bảng.Kết phân tích hồi quy lần Mơ hình Hệ số beta chưa Hệ số beta chuẩn hóa chuẩn hóa P Hệ số VIF B SE (Constant) -0,497 0,193 DU 0,211 0,041 0,181 0,000 10,286 DB 0,153 0,039 0,136 0,000 10,221 HH 0,085 0,035 0,082 0,017 10,199 Gia 0,451 0,035 0,493 0,000 10,487 CLDV 0,249 0,037 0,249 0,000 10,390 R bình phương chưa chuẩn hóa: 0,717 R bình phương chuẩn hóa: 0,712 Beta 0,011 ... nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Chương 3: Định hướng số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội. .. thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Hà Nội thành lập ngày 19/08/1991, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Hiện nay, Ngân hàng Hàng... LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh hà nội ,

Từ khóa liên quan