0

Thảo luận nhóm TMU quản trị học phân tích chức năng lãnh đạo của công ty vinamilk

28 411 1
  • Thảo luận nhóm TMU quản trị học phân tích chức năng lãnh đạo của công ty vinamilk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 14:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ———— BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ HỌC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO CỦA CƠNG TY VINAMILK Giáo viên hướng dẫn Nhóm thực Lớp HP : : : HÀ NỘI - 2020 1 MỤC LỤC GIỚI THIỆU Quản trị trình hay nhiều người thực nhằm phối hợp hoạt động người khác để đạt kết mà người hành động riêng rẽ khơng thể đạt Đóng vai trò tảng quản trị chức quản trị, nhà quản trị thực chức quản trị để đạt mục tiêu tổ chức Lãnh đạo chức quản trị, tất chức quản trị khơng hồn thành tốt nhà quản trị không hiểu yếu tố người hoạt động họ lãnh đạo người để đạt kết mong muốn Nhằm góp phần làm rõ vai trò tầm quan trọng nhà lãnh đạo, nhóm lựa chọn đề tài “Phân tích chức lãnh đạo cơng ty Vinamilk” làm đề tài thảo luận mơn Quản trị học Vinamilk cơng ty có hoạt động lịch sử lâu đời nên phương pháp lãnh đạo định hình Vì vậy, việc lựa chọn cơng ty giúp cho tiểu luận có nhìn đa dạng chức lãnh đạo quản trị Trong q trình thực đề tài, nhóm sử dụng tảng lý thuyết từ Giáo trình Quản trị học Trường Đại học Thương Mại tài liệu tham khảo hoạt động lãnh đạo công ty Vinamilk 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm nhà lãnh đạo 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo nhà lãnh đạo a Lãnh đạo Theo Harold, Koontz, Cefril, Donnell Heinz Weihrich (1968): “Lãnh đạo nghệ thuật tác động đến người nhằm tạo nỗ lực nơi họ để họ hoàn thành nhiệm vụ giao” Theo A F Stonner Chales Walker (1987): “Lãnh đạo trình điều khiển hướng dẫn tác động đến thành viên nhóm để họ thực nhiệm vụ” Còn theo John C.Maxwell(2009) – chuyên gia bậc thầy tiếng giới nghệ thuật lãnh đạo coi “lãnh đạo gây ảnh hưởng”, ơng cho đủ Jeffrey J.Fox (2008) cho rằng: “Lãnh đạo lực gây ảnh hưởng đến nhân viên hay tổ chức để thúc đẩy họ tự nguyện thực mục tiêu tổ chức” 3 Như lãnh đạo hiểu chung sau: Lãnh đạo gây ảnh hưởng đến nhân viên hay tổ chức để họ hoàn thành cách tự nguyện mục tiêu tổ chức b Nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo người gây ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức để từ họ tự nguyện nỗ lực hồn thành mục tiêu nhà lãnh đạo hay tổ chức Trong doanh nghiệp, nhà lãnh đạo xác định từ vị trí, nhiệm vụ hoạt động họ doanh nghiệp Nhà lãnh đạo xuất cấp cấu tổ chức doanh nghiệp, lãnh đạo tồn doanh nghiệp có tổng giám đốc, giám đốc, lãnh đạo phịng có trưởng phịng, lãnh đạo nhóm làm việc có trưởng nhóm Càng vị trí cao, nhà lãnh đạo có quyền lực chức vị trách nhiệm công việc lớn Nhà lãnh đạo thường người có vị trí dẫn đầu cấp độ lãnh đạo mà họ đảm nhiệm doanh nghiệp Lãnh đạo cao doanh nghiệp tổng giám đốc giám đốc Họ người đại diện cho doanh nghiệp trước pháp lý, trước lợi ích chung doanh nghiệp kết cuối mà doanh nghiệp đạt Họ trì phát triển doanh nghiệp môi trường kinh tế cạnh tranh, ảnh hưởng đến tính hiệu tài chính, cách phát sinh tiền lời cho đơn vị, nâng cao suất hiệu lao động, hài lòng nhân viên khách hàng… Khi lãnh đạo doanh nghiệp cụ thể, nhà lãnh đạo doanh nghiêp thường thực hoạt động sau: - Xác định tầm nhìn rõ ràng, xác cho doanh nghiệp lịch trình để đạt mục tiêu 4 - Huy động thúc đẩy cấp thực mục tiêu Nhà lãnh đạo tập trung vào yếu tố người Họ kêu gọi, lôi kéo người quyền theo mình, hướng tới thực mục tiêu chung doanh nghiệp - Liên kết phận doanh nghiệp doanh nghiệp với hệ thống bên ngồi - Thực cơng việc nhà quản lý cấp cao: Xây dựng, thực thi chiến lược, Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực công ty Kiểm tra, đánh giá mức độ thực mục tiêu doanh nghiệp 1.1.2 Phẩm chất cần có nhà lãnh đạo Người lãnh đạo người chịu trách nhiệm tổ chức, đầu não thể nhạy cảm trước biến cố sống, biết lựa chọn giải pháp tối ưu để huy điều khiển máy hoạt động cách hiệu Điều địi hỏi nhà lãnh đạo cần có phẩm chất sau: - Khả hợp tác làm việc với người khác để đạt hiệu tốt - Sáng tạo (có tư sáng tạo, nhạy bén, dám mạo hiểm để tận dụng hội tối - Có chun mơn kĩ thuật kỹ quản lý tích lũy qua việc học tập đa) khơng ngừng tạo tín nhiệm nhân viên - Có tầm nhìn chia sẻ tầm nhìn với người khác để lỗ lực thực tầm nhìn 1.1.3 Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo cách thức ổn định mà nhà quản trị gây ảnh hưởng đến người thừa hành để thực mục tiêu đặt a Phong cách chuyên quyền 5 Phong cách chuyên quyền phong cách mà theo nhà quản trị chủ yếu sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền Người lãnh đạo có kỉ luật, kiểm sốt việc chặt chẽ, ln nhấn mạnh điều khơng phải sửa sai Phong cách áp dụng tốt trường hợp có khủng hoảng b Phong cách dân chủ Phong cách dân chủ phong cách mà theo nhà quản trị chủ yếu sử dụng uy tín cá nhân để đưa tác động đến người quyền Nói cách khác họ sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền Thường động viên, khuyến khích tham gia, tin tưởng nhân viên Phong cách phù hợp người có chung hiểu biết đam mê có thời gian để định c Phong cách tự Phong cách tự phong cách mà theo nhà quản trị sử dụng quyền lực để tác động đến người quyền, chí khơng có tác động đến họ Phong cách thường áp dụng cho trường hợp cần phát huy cao độ tính tự chủ, sáng tạo cấp cho đối tượng có trình độ cao, ý thức tự giác người không thích giao tiếp xã hội hoạt động cần lấy ý kiến rộng rãi tập thể 1.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo Thứ nhất, tùy thuộc vào cá tính vị lãnh đạo nguyên nhân làm người lãnh đạo định hướng riêng cho phong cách Thứ hai, phụ thuộc vào định hướng giá trị cá nhân Sự lựa chọn phong cách lãnh đạo phản ánh giá trị cá nhân, niềm tin, lý tưởng cá nhân mà lãnh đạo gắn bó 6 Thứ ba, phụ thuộc vào lực cá nhân người lãnh đạo Năng lực phẩm chất tâm lý cá nhân giúp cho người lãnh đạo đạt hiệu định Năng lực ảnh hưởng đến việc đề chiến lược, vạch mục tiêu, phương pháp lãnh đạo ảnh hưởng đến phong cách uy tín người lãnh đạo Thứ tư, môi trường hoạt động ảnh hưởng lớn đến phong cách nhà lãnh đạo Nếu môi trường tốt họ phát huy sáng tạo khả vốn có Thứ năm, mối quan hệ, đối tượng hoạt động quản lý, tình trình hoạt động… yếu tố ảnh hưởng đến cách nhìn người lãnh đạo theo hướng định Ngồi yếu tố cịn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo: chế xã hội, pháp luật, truyền thơng, trình độ, phẩm chất, đạo đức, tính cách… 1.2 Chức nhà lãnh đạo 1.2.1 Đối với công ty: Là người đứng đầu doanh nghiệp nên công việc nhà lãnh đạo vơ quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới thành công doanh nghiệp Họ phải xác định tầm nhìn tương lai cho doanh nghiệp Để thực tầm nhìn, họ phải xây dựng chiến lược phát triển lâu dài Và trình lãnh đạo, họ ln tìm kiếm thay đổi phù hợp với phát triển doanh nghiệp xã hội Xác định tầm nhìn: yếu tố quan trọng cho lãnh đạo thành công Nhà lãnh đạo phải xây dựng viễn cảnh hấp dẫn mà doanh nghiệp đạt tương lai Họ phải có khả dự đoán trước nhu cầu lên tương lai từ tạo sản phẩm, dịch vụ công nghệ để đáp ứng nhu cầu Chỉ xác định tầm nhìn, họ hướng doanh nghiệp theo đường Jack Welch cựu tổng giám đốc GE nói: “Người lãnh đạo tài giỏi 7 phải người tạo dựng tầm nhìn rõ ràng khuyến khích người thực nó.” Xây dựng chiến lược thực tầm nhìn: Nhà lãnh đạo phải đưa phương hướng, tổ chức tập hợp sức mạnh từ thành viên riêng lẻ doanh nghiệp thành khối thống nhất, để thực tầm nhìn đề Chiến lược phát triển cần linh hoạt, phù hợp với phát triển doanh nghiệp Tìm kiếm thay đổi: Để tạo sức cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp, nhà lãnh đạo phải chủ động hướng tới đổi cần thiết đổi máy nhân sự, chiến lược kinh doanh, áp dụng công nghệ mới, liên kết hay hợp với doanh nghiệp khác, thay đổi văn hóa doanh nghiệp… Nhà lãnh đạo phải lập mục tiêu, lên kế hoạch thay đổi, động viên, khuyến khích nhân viên thực hiện, phân tích, đánh giá kết thay đổi 1.2.2 Đối với nhân viên Một nhà lãnh đạo thành cơng phải tập hợp quanh người tài năng, lãnh đạo họ thực mục tiêu chung doanh nghiệp Muốn làm điều đó, họ phải biết gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng, tìm phát triển tài năng, biết cách trao quyền hiệu quả, biết xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp Gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng: Nhà lãnh đạo cần chia sẻ, truyền đạt tầm nhìn tới tất người doanh nghiệp nhiệt huyết, uy tín lơi kéo họ hành động để thực tầm nhìn Họ khuyến khích, động viên phát huy hết khả mìn, làm việc với họ để đạt mục tiêu lâu dài Họ người kết nối người lại với thành khối vững Phát triển tài năng: Xây dựng đội ngũ nhân viên tài điều kiện tiên cho nhà lãnh đạo dẫn doanh nghiệp tới thành cơng Jack Welch 8 nói “một cơng việc tơi phát triển tài năng" Họ phát khả người, tạo điều kiện cho khả bộc lộ, phát triển Trao quyền: Tin tưởng trao quyền cho cấp cách thực quyền lực hiệu nhà lãnh đạo Các nhà lãnh đạo không nên trọng giám sát họ, không rơi vào quản lý tiểu tiết Hãy người vạch đường cho họ, giúp đỡ họ cần thiết Xây dựng, phát triển văn hóa tổ chức: Người lãnh đạo cần xác lập văn hóa doanh nghiệp hướng thành viên theo giá trị văn hóa Họ cần xây dựng mơi trường văn hóa doanh nghiệp phong phú, nhiều giá trị, nhiều sắc nhằm gắn kết thành viên doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung Nhà lãnh đạo cần xác định môi trường làm việc phù hợp để thành viên phát huy hết khả mình, xây dựng quy tắc ứng xử cá nhân, cấp – cấp dưới, bên – bên ngồi cơng ty 1.2.3 Ba yếu tố cần thiết nhà lãnh đạo Hình ảnh nhà lãnh đạo vĩ đại phải hội tụ đủ ba yếu tố: tầm, tài, tâm Tầm thể nhìn xa trơng rộng, tài thể trình độ, khả lãnh đạo thơng minh, tâm thể trách nhiệm, niềm tin với người khác…Chỉ có yếu tố này, nhà lãnh đạo thực chức lãnh đạo Tầm: Phải có tầm nhà lãnh đạo vạch đường phía trước doanh nghiệp Cái tầm người lãnh đạo cho người thấy bến bờ tốt đẹp mà doanh nghiệp đến tương lai, cho người thấy rằng, giá trị bến bờ tốt đẹp tuỳ thuộc vào cách mà tất thành viên lao động, làm việc cư xử với 9 Tài: Nhà lãnh đạo phải dẫn dắt doanh nghiệp tới đích cách thơng minh, hiệu Họ phải biết sử dụng tối đa nguồn lực vốn có doanh nghiệp, linh hoạt xử lí, giải vấn đề, ln tìm đổi để đạt mục tiêu cao Tâm: Người lãnh đạo người có ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tới người doanh nghiệp, hình ảnh người nhìn vào để điều chỉnh hành vi Vì để tập hợp người tàu lái, nhà lãnh đạo trước hết phải xuất phát từ lợi ích chung doanh nghiệp, xã hội, phải có niềm tin từ người tin yêu 1.3 Sự khác nhà lãnh đạo quản lý Nhà lãnh đạo doanh nghiệp hay bị nhầm với nhà quản lý doanh nghiệp Dưới vài đặc điểm phân biệt nhà lãnh đạo nhà quản lý Khái niệm Khi họ thành cơng 10 Lãnh đạo Là q trình gây ảnh hưởng dẫn đắt hành vi cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu chung tổ chức => Mang tính chất định hướng - Khi biết khích lệ người khác làm tốt - Không trực tiếp giao việc, họ đưa phương hướng, đặt mục tiêu => Người lãnh đạo nên người biết khích lệ động viên Nhà quản lý Là trình xác lập điều khiển nguồn lực để đạt mục tiêu chung tổ chức => Mang tính chất thực thi - Khi đảm bảo người khác hồn thành cơng việc - Phân tích nhiệm vụ để đạt mục tiêu => Người quản lý người giao việc giám sát 10 Năm 2014, thương hiệu Vinamilk trở nên quen thuộc với người tiêu dùng nước sau 38 năm không ngừng đổi phát triển, công ty tiếp tục khẳng định với tình thần ln cải thiện, sáng tạo tìm hướng để công ty ngày lớn mạnh.Vinamilk xây dựng trang trại bò sữa Như Thanh Thanh Hóa Năm 2015, Vinamilk khởi cơng xây dựng trang trại bị sữa Thống Nhất-Thanh Hóa (dự kiến khánh thành q năm 2017) Năm 2016, Cột mốc đánh dấu hành trình 40 năm hình thành phát triển Vinamilk (1976 – 2016) để thực hóa "Giấc mơ sữa Việt” khẳng định vị sữa Việt đồ ngành sữa giới Sản phẩm sữa tươi Vinamilk Organic chuẩn USDA Hoa Kì tiên phong mở lối cho thị trường thực phẩm Sữa tươi Vinamilk Organic chuẩn USDA Hoa Kỳ Trong năm khánh thành nhà máy sữa Angkimilk đầu tư Vinamilk Năm 2017, Vinamilk đầu tư khánh thành trang trại bò sữa Organic chuẩn Châu Âu Đà Lạt, Việt Nam Vinamilk xếp vào danh sách Global 2000, 2000 công ty niêm yết lớn giới công ty hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam lọt vào danh sách này, với doanh thu vốn hóa 2,1 tỷ USD 9,1 tỷ USD Năm 2018, khánh thành tổ hợp trang trại bị sữa cơng nghệ cao Thống NhấtThanh Hóa với quy mơ 4000 bị Năm 2019, khởi cơng dự án tổ hợp trang trại bò sữa Organic Vinamilk Lao-Jagro Lào, Vinamilk thuộc top 200 cơng ty có doanh thu 1tỷ đô tốt Châu Á Thái Bình Dương 2.1.2 Đặc điểm máy tổ chức công ty a Sơ đồ tổ chức máy công ty Vinamilk 14 14 Ban hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc GĐ kiểm soát nội GĐ GĐ GĐ GĐ điều điều điều điều hành hành hành hành phát sản chuỗi tài triển xuất cung vùng ứng nguyên phát liệu triển b Chức nhiệm vụ cấp, phòng ban SP GĐ điều hành dự án GĐ điều hành marketing GĐ điều hành kinh doanh GĐ điều hành hành nhân Đại hội đồng cổ đơng: quan có thẩm quyền định vấn đề quan trọng công ty, quan thông qua chủ trương sách đầu tư dài hạn việc phát triển công ty định cấu vốn bầu ban quản lí điều hành sản xuất kinh doanh cơng ty Ban kiểm sốt: hội đồng đại cổ đông bầu thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty, bao gồm thành viên hội đồng đại cổ đông bầu để thực hoạt động giám sát theo quy định pháp luật điều lệ công ty Hội đồng quản trị: quan quản lí cơng ty có tồn quyền nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi cơng ty trừ vấn đề thuộc hội đồng đại cổ đông định Tổng giám đốc: hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, người đại diện theo pháp luật công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty 15 15 2.2 Chức lãnh đạo công ty 2.2.1 Phong cách lãnh đạo CEO Mai Kiều Liên a Phong cách lãnh đạo xuất sắc khơng độc đốn Dưới áp lực cạnh tranh gay gắt từ tập đoàn thực phẩm có máu mặt giới trỗi dậy công ty nước, Vinamilk tạo bước đột phá mạnh mẽ khoảng năm vừa qua để tiếp tục giữ vị trí công ty thực phẩm số Việt Nam Trong khối doanh nghiệp từ tư nhân Vinamilk liên tục có mặt top doanh nghiệp có doanh thu lớn từ năm 2008 Một câu chuyện làm nên thành công Vinamilk suốt chặng đường phát triển cơng ty may mắn có người lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn có kỹ lãnh đạo xuất sắc Điển hình số Mai Kiều Liên – CEO công ty từ năm 1992 – người mệnh danh kiến trúc sư trưởng cho thành Vinamilk từ thời kì đổi Những năm cuối thập kỷ 90, Vinamilk hấp dẫn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Lúc này, Vinamilk đứng trước thời khắc lựa chọn “bán mình” hay “giữ mình” Để đưa định bà Mai Kiều Liên suy nghĩ nhiều, liên doanh đối tác nắm đến 70% cổ phần, cơng ty cịn 30% đồng nghĩa với việc cơng ty khơng cịn tiếng nói việc điều hành Đến cuối bà từ chối liên doanh Sở dĩ chịu khổ đối thủ, phải vất vả nhiều, tất người vận động, cạnh tranh mục đích thúc thị trường sữa Việt Nam phát triển,… Bản thân bà vốn chuyên gia ngành sản xuất sữa, thực phẩm, nước giải khát, với phong cách lãnh đạo sáng tạo, ln tìm kiếm đổi mới, cải tiến quản lý kiên định táo bạo, có đạo đức quan trọng khiêm tốn Dưới lãnh đạo bà, Vinamilk không ngừng sáng tạo đột phá 16 16 kinh doanh cạnh tranh sòng phằng với thương hiệu sữa hàng đầu giới có mặt thị trường Việt Nam Abott, Mead Johnson hay Dutch Lady, Hiện dù bị cạnh tranh gay gắt thị trường Việt Nam Vinamilk dẫn đầu với thị phần sản lượng đạt 50% tất sản phẩm sữa từ sữa b Minh bạch trung thực Lần đầu tiên, có doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp Châu Á xuất sắc tạp chí Forbes bình chọn Vinamilk có thành ngày hơm nhờ vào lãnh đạo tài tình tơn cơng ty minh bạch trung thực Đây nguyên tắc Vinamilk chục năm Không thông tin mà cách cư xử, hành xử lãnh đạo nhân viên cơng ty, tiêu chí trung thực tiêu chí quan trọng Khi tự đánh giá, nhận xét cách trung thực việc minh bạch rõ ràng Mình đứng đâu, khiếm khuyết chỗ nào, lợi gì, tốt chỗ nào, cần cải thiện điều để thể rõ Chính từ số liệu thông tin trung thực niêm yết sàn chứng khoán mà Vinamilk hoạt động cải thiện giúp công ty ngày phát triển Nếu số liệu thông tin không mù mờ, không xác vấn đề Thơng tin khơng rõ ràng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đứng trước bề vực nguy hiểm Từ Vinamilk lên sàn chứng khốn trở thành cơng ty đại chúng Mọi thông tin người biết quan tâm Các cổ đông công ty quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh Vinamilk nhận nhiều đóng góp cổ đông qua email, thư đại hội cổ đơng Họ đóng góp ý kiến nhiều, trách nhiệm vinamilk phải trải lời câu hỏi Những kế sách hay cơng ty áp dụng, cịn điều họ hiểu khơng phải trả lời 17 17 giải thích Khi trở thành công ty đại chúng, công ty nhiều người tham gia quản lý nên việc quản trị công ty ngày cải thiện tốt Muốn có kế hoạch phải có số liệu nghiên cứu thị trường dựa dân số, mức độ thu nhập, xu hướng, ý thức người tiêu dùng,… tất số liệu công ty phải mua từ công ty độc lập,chun ngành, sở cơng ty lập kế hoạch Kế hoạch phải thay đổi liên tục sống phải thay đổi liên tục Ví dụ theo kế hoạch phát triển mặt hàng sau năm mặt hàng khơng phát triển theo kế hoạch phải chuyển hướng Bà ln nhắc với nhân viên phải ln kiểm sốt vùng quản lý Khơng có nhân viên hoạt động nằm ngồi kiểm sốt hệ thống công ty c Tự công việc Vị trí vững Vinamilk ngày hơm góp phần không nhỏ bà Mai Kiều Liên, biết đến người phụ nữ đốn có suy nghĩ cấp tiến Bà người định kịp thời đầu tư vùng nguyên liệu từ sớm (đầu năm 1990), tiến hành tái cấu trúc Vinamilk (năm 2003), đưa công ty niên yết thị trường chứng khoán Việt Nam (năm 2006), định đầu tư ngừng đầu tư lĩnh vực bia, cà phê (2005-2010) Và bà đặt mục tiêu đưa công ty lọt top 50 doanh nghiệp sản xuất sữa lớn giới năm tới Bà xử lý phần lớn cơng việc qua email, khuyến khích tư phản biện ghét họp hành Nhân viên công ty có việc gì, xúc email bà trả lời Trung bình ngày bà nhận từ 2-3 email Yếu tố hàng đầu mang lại thành công cho bà Mai Kiều Liên làm việc hết mình, sáng tạo Tức khơng theo lối mịn, khơng theo xu hứng đám đơng, nhiều ngược lại xu làm thấy chắn hiệu 18 18 d Lãnh đạo tạo lòng tin Lãnh đạo muốn tạo lịng tin với nhân viên doanh nghiệp phải có “ tâm” “ tầm” Doanh nghiệp muốn có lòng tin khách hàng phải đảm bảo thực “ lời hứa thương hiệu” mà đặt thời điểm Ban lãnh đạo người đứng đầu, người có trách nhiệm phải xây dựng lịng tin tồn thể nhân viên cổ đông Mỗi hành động hay phát ngôn trước công chúng lãnh đạo phải xem xét cẩn trọng cần phút sơ sẩy dẫn đến rủi ro khơng đáng có Là thương hiệu lọt vào top 200 doanh nghiệp xuất sắc Châu Á Forbes bình chọn Trong bão khủng hoảng melamine Mai Liều Liên người đứng truyền thơng tạo dựng lịng tin cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm Vinamilk hồn tồn khơng chứa melamine Khi người lãnh đạo cao cấp thương hiệu uy tín đích thân truyền thơng điệp tạo niềm tin mạnh mẽ từ khách hàng từ họ thêm tin tưởng tiếp tục ủng hộ Vinamilk Trong xây dựng thương hiệu, lòng tin thương hiệu khách hàng xây dựng qua năm tháng Họ trải qua giai đoạn nghe nhìn, đến liên tưởng, thử trung thành Một thương hiệu, cần trung thành với tính cách thương hiệu truyền thống tính cách cách qn từ thời kì qua thời kì khác Bà quan niệm rằng: Với tầm nhìn chiến lược, hành xử cơng chuẩn mực giúp tạo niềm tin cho toàn nhân viên, cổ đông đối tác làm tảng để thương hiệu thực “lời hứa thương hiệu” khách hàng Nếu đội ngũ mà lòng tin khơng thể tạo dựng tín nhiệm từ khách hàng bên Nhiệm vụ bà phải xây dựng lòng tin nhân viên vào chiến lược mục tiêu mà công ty hướng tới để với lịng tin nhân viên có động lực 19 19 tạo sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo giúp nâng cao danh tiếng doanh nghiệp Trong kinh doanh sống, câu châm ngơn “ lần bất tín, vạn lần bất tin” nguyên giá trị kim nam cho việc tạo dựng danh tiếng doang nghiệp hay thương hiệu Bà cam kết “cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng với chất lượng đạt kết cao nhất, giá cạnh tranh trung thực giao dịch” Tôn trọng người, hướng tới đối tượng người tiêu dùng, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp Đối với người lao động trình độ bà sẵn sàng đào tạo cao tay nghề Gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích khách hàng xã hội Vinamilk lãnh đạo bà ln có hành động thiết thực 2.2.2 Hành vi lãnh đạo tổ chức Có hành vi lãnh đạo tổ chức: Làm việc có KPIs, kế hoạch báo cáo: KPI từ viết tắt Key Performance Indicator, có nghĩa số đánh giá hiệu quả, công cụ đo lường, đánh giá hiệu thể qua số liệu, tỷ lệ, tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu hoạt động tổ chức phận chức hay cá nhân việc đạt kết cuối Lãnh đạo công ty cổ phần sữa Vinamilk làm việc cách nghiêm túc, có tầm nhìn rộng phát triển cơng ty cách bền vững, đảm bảo yếu tố mơi trường tận dụng nguồn tài ngun có sẵn có doanh nghiệp Tầm nhìn chiến lược lớn, vận dụng tối đa điểm mạnh công ty để phát triển đồng thời đảm bảo yếu tố trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tạo nên thành công xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty Quan tâm động viên lúc: Chính sách tiền lương: Thang bảng lương Vinamilk xây dựng theo hệ thống Merce Hàng tháng, Vinamilk trì việc đánh giá nhân viên theo Phương pháp 20 20 Thẩm định hiệu lao động Quản trị theo mục tiêu Kết đánh giá sở cho định tăng lương hàng năm khoản thưởng cuối năm Chế độ bảo hiểm: Sử dụng gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tai nạn cho người lao động ngồi chương trình bảo hiểm theo quy định pháp luật nhằm mang đến sức khỏa tốt cho nhân viên Vinamilk Năm 2014, chương trình mở rộng cho tồn nhân viên Chính sách khen thưởng: hàng năm nhân viên Vinamilk chia sẻ phần lợi nhuận công ty tùy theo tình hình hoạt động để nhằm khuyến khích cố gắng tất người Đối xử tôn trọng, công với nhân viên Vinamilk tạo hội tốt cho nhân viên để phát triển bình đẳng, xây dựng trì mơi trường làm việc thân thiện, an toàn cởi mở Lãnh đạo vinamilk luôn quan tâm đồng hành nhân viên Quan sát lực đào tạo ngay: Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực có kiến thức chun mơn cao, làm chủ công nghệ tiên tiến giới ngành sữa, Vinamilk kiên trì đầu tư để xây dựng lực lượng chuyên gia trẻ nhiều lĩnh vực quan trọng như: Công nghệ chế biến Sữa sản phẩm từ sữa, Kiểm định thú y - Dịch tễ, Tự động hố dây chuyền cơng nghệ sản xuất Ngồi hoạt động đào tạo, Quản trị viên tập (Management Trainee – MT) chương trình phổ biến nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phát triển đội ngũ quản lý Điểm cốt lõi chương trình sàng lọc “chất” lấy “lượng”, để tuyển chọn ứng viên xuất sắc nhất, đảm đương vị trí quản lý am hiểu công ty 21 21 Đại diện Vinamilk cho biết công ty thực chương trình nhằm tuyển chọn, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên có đủ lực để đáp ứng chiến lược hoạt động kinh doanh Công ty Năm 2016, tỷ lệ ứng viên chọn tham gia chương trình Quản trị viên tập (MT) Vinamilk 1,7%, có nghĩa có từ đến ứng viên chọn số 100 hồ sơ Tuy nhiên, tỷ lệ đề bạt lên vị trí quản lý sau hồn tất chương trình đạt đến 36,8% Trong chương trình, ứng viên khơng tích lũy kiến thức chun mơn mà đào tạo kỹ quản lý, lực tổ chức, đặc biệt phát triển tư duy, tầm nhìn nhằm trang bị đầy đủ lực, lĩnh để trở thành nhà quản lý tài Tạo môi trường tốt kết nối tốt bên bên ngồi khối/phịng: Ở vinamilk người lãnh đạo ln ln biết cách để kết nối khối phịng thành tập thể động sáng tạo Thường xuyên có hoạt động để người hịa đồng lại với Có đạt hiệu tốt công việc Cần biết ‘tán xương’- đưa hướng dẫn, không làm thay: Những người lãnh đạo luôn phải hướng dẫn nhân viên cách tận tình chu đáo, khơng phép làm thay Cũng điều mà vinamilk có máy làm việc hiệu Là người lớn hành xử: Là người lãnh đạo ln ln phải suy nghĩ trước định hay việc ảnh hưởng đến mặt công ty Luôn phải giải việc to thành việc nhỏ Là huynh trưởng người phục vụ: Đối với Vinamilk, người lãnh đạo không người đứng đầu quản lý mà cịn người anh chị ln bảo vệ nhân viên mình, người định cuối người phục vụ nhân viên thật tốt 22 22 23 23 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT 3.1 Nhận xét kỹ quản trị bà Mai Kiều Liên 3.1.1 Tích cực Bà Mai Kiều Liên nữ doanh nhân có tài, có lực quản trị hội tụ ba kĩ quản trị Bà quản trị viên cấp cao kỹ chủ yếu kỹ tư Bà có tư đột phá lạ kết hợp với kỹ nhân chun mơn nghiệp vụ góp phần tạo nên thành công Vinamilk ngày hôm Những tư lạ như: ngược xu thế, biến đối thủ thành đối tác tạo nên Vinamilk mang nét riêng biệt Những kỹ tư khơng phải nhà quản trị khác khơng có mà phải thực sao, muốn đạt điều phải cần kỹ khác Một nhà quản trị giỏi có đủ kỹ quản trị họ biến thứ họ nghĩ thành thực Bà nhà quản trị biết lãnh đạo nguồn lực Bà cho bí để đến thành cơng Vinamilk yếu tố người Bà nữ doanh nhân xuất sắc táo bạo, sáng tạo bình tĩnh trước tình xảy cơng ty đặc biệt tham vọng vươn xa, đưa công ty mở rộng thị trường quốc tế 3.1.2 Hạn chế Mặc dù thành cơng với vai trị thuyền trưởng Vinamilk nhiên kĩ quản trị bà có số điểm hạn chế công ty Vinamilk sau: - Luôn đề cao tính sáng tạo nhiên Marketing lại yếu cơng tác quảng cáo - Chưa khẳng định thương hiệu thị trường quốc tế - Trước năm 2015 phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước 24 24 - Chưa tạo khác biệt bao bì sản phẩm, khơng có nét bật riêng biệt Chưa truyền tải đến người tiêu dùng khác biệt sữa tươi sữa tiệt trùng 3.2 Một số giải pháp nâng cao kĩ quản trị nhà lãnh đạo Kiểm tra kiến thức thân: Đơi biết điều chưa biết cách tốt để khởi hành Vì cần kiểm tra xem lại biết khơng biết việc quản lý, kiểm lại kinh nghiệm người trước xem có lợi điểm phải thay đổi Việc giúp bạn tìm tính cách tốt xấu từ ông chủ cũ tận dụng kiến thức cho Phá vỡ quy tắc: Nếu bạn ôm nguyên tắc cổ hủ, theo lối mịn khả tư sáng tạo bạn bị chết dần Hãy dám thử thách thân đột phá công việc sống, thứ trở nên tồi tệ bạn thử phương pháp lại cách giúp bạn tư tốt Dám nghĩ, dám làm cách tốt giúp bạn rèn luyện khả tư sáng tạo Học cách lắng nghe hiểu người khác: Bí thành cơng vai trị lãnh đạo biết cách giao tiếp đánh giá xác nhân viên Đó phần thách thức việc quản lý nhiều nhà chuyên nghiệp tình chuyển từ người bạn sang vị trí điều khiển Khi thiết lập mối quan hệ với tập thể mới, điều quan trọng phải thẳng thắn trung thực Ngoài ra, đánh giá thực tế khả làm việc nhân viên nói chuyện với họ chất lượng cơng việc cần thiết phải làm thường xuyên song tránh nặng nề quy chụp Trẻ hoá đội ngũ nhân viên: Một đội ngũ nhân viên trẻ có tinh thần nhiệt huyết sức trẻ chắn đảm bảo sáng tạo khơng ngừng cơng việc Có đội 25 25 ngũ nhân viên trẻ dễ dàng thích nghi với văn hố tổ chức nhà quản trị cấp cao, quan trọng nhà quản trị phải biết liên kết họ hướng họ theo tư mình, tổ chức phát triển bền vững CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Trên tiểu luận nhóm “ Phân tích chức lãnh đạo cơng ty Vinamilk” Qua tiểu luận này, giúp người đọc hiểu thêm chức lãnh đạo quản trị nói chung cơng ty Vinamilk nói riêng, giúp hiểu rõ phong cách hành vi lãnh đạo cá nhân tổ chức công ty Vinamilk yếu tố cần thiết nhà lãnh đạo Qua nghiên cứu, thấy nhờ lãnh đạo tài giỏi cá nhân tổ chức giúp cơng ty ln Vinamilk thành cơng Tuy nhiên, cịn số hạn chế trình lãnh đạo 26 26 Người lãnh đạo phải biết làm người tin tưởng, gương cho cấp dưới, tạo công không xem nhẹ cộng sự, cấp Hãy làm cho họ hiểu quan niệm kế hoạch, nỗ lực, ý chí bạn – ước muốn tầm nhìn, chiến lược nhằm mục đích tạo cơng cần thiết uy tín công ty thân người lãnh đạo Chân thành cảm ơn! 27 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Quản trị học trường Đại học Thương Mại Trang thông tin nội Công ty cổ phần Sữa Việt Nam : https://www.vuoncaovietnam.com/tin-tuc/van-hoa-vinamilk/chinh-thuc-ramat-6-nguyen-tac-van-hoa-va-7-hanh-vi-lanh-dao-485 - Nghệ thuật lãnh đạo CEO Mai Kiều Liên: https://123doc.net/document/3567755-tieu-luan-nghe-thuat-lanh-dao-ti-mhie-u-ve-phong-ca-ch-la-nh-da-o-cu-a-ceo-mai-kie-u-lien-chu-tich-hdqt-kiemtong-gia-m-doc-vinamilk.htm - Tiểu luận hành vi tổ chức “Phân tích mối quan hệ phong cách lãnh đạo kết thực nhiệm vụ tổ chức : https://hotroontap.com/tieu-luan-hanh-vi-to-chuc-phan-tich-moi-quan-he-giuaphong-cach-lanh-dao-va-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-trong-to-chuc/? fbclid=IwAR1yDYgrd2UnsvWNrIfpCZySocKGRbiB385bS5HZyGQSZu65ImL1_S4 Kw54 28 28 ... trọng nhà lãnh đạo, nhóm lựa chọn đề tài ? ?Phân tích chức lãnh đạo công ty Vinamilk? ?? làm đề tài thảo luận mơn Quản trị học Vinamilk cơng ty có hoạt động lịch sử lâu đời nên phương pháp lãnh đạo định... tài liệu tham khảo hoạt động lãnh đạo công ty Vinamilk 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm nhà lãnh đạo 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo nhà lãnh đạo a Lãnh đạo Theo Harold, Koontz, Cefril,... công ty Vinamilk? ?? Qua tiểu luận này, giúp người đọc hiểu thêm chức lãnh đạo quản trị nói chung cơng ty Vinamilk nói riêng, giúp hiểu rõ phong cách hành vi lãnh đạo cá nhân tổ chức công ty Vinamilk
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận nhóm TMU quản trị học phân tích chức năng lãnh đạo của công ty vinamilk ,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn