0

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty TNHH TM và XNK trường giang

95 31 0
  • Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty TNHH TM và XNK trường giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CƠNG NGHỆ HẢI PHỊNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP : Vũ Thị Phương Thảo Sinh viên Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CƠNG NGHỆ HẢI PHỊNG - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TM & XNK TRƯỜNG GIANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Vũ Thị Phương Thảo Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢO PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Mã SV : 1612402018 Sinh viên : Vũ Thị Phương Thảo Lớp : QT2001N Ngành : Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài : Phân tích thực trang đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động Marketing Cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp Chương 1: Lý luận chung hoạt động Marketing doanh nghiệp (Nêu sở lý luận giúp người đọc hiểu kiến thức chung hoạt động Marketing doanh nghiệp) Chương 2: Phân tích thực trạng Marketing Cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang (Giới thiệu khái quát công ty TNHH TM & XNK Trường Giang nghiên cứu thực trạng hoạt động công ty) Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing công ty TNHH TM & XNK Trường Giang ( Dựa vào sở lý luận thực tiễn để đưa số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing công ty) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Hoạt động Marketing công ty, chiến lược sản phẩm, giá, kênh phân phối, xúc tiến hỗn hợp Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty TNHH TM & XNK Trường Giang - Trụ sở giao dịch chính: Tổ dân phố số 2, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Tp Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên : Cao Thị Hồng Hạnh Học hàm, học vị : Thạc sĩ Cơ quan công tác : Trường Đại học Quản lý Công nghệ Hải Phịng Nội dung hướng dẫn: Phân tích thực trang đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty TM & XNK Trường Giang Đề tài tốt nghiệp giao ngày 30 tháng 03 năm 2020 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 06 năm 2020 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Giảng viên hướng dẫn Vũ Thị Phương Thảo Cao Thị Hồng Hạnh Hải Phòng, ngày tháng năm 2020 HIỆU TRƯỞNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐÂU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một vài khái niệm Marketing 1.2 Vai trò Marketing quản trị doanh nghiệp 1.2.1 Hệ thống hoạt động Marketing 1.2.2 Phân tích hội Marketing 1.3 Phân đoạn lựa chọn thi trường mục tiêu 1.3.1 Phân đoạn thị trường 3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 1.4 Thiết lập chiến lược Marketing 1.4.1 Hoạch định chương trình Marketing 1.4.2 Tổ chức thực kiểm tra nỗ lực Marketing 1.5 Chính sách sản phẩm 1.5.1 Khái niệm sản phẩm 1.5.2 Cấp độ yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm 1.6 Chính sách giá 1.6.1 Khái niệm giá 1.6.3 Một số chiến lược giá 1.7 Chính sách kênh phân phối 1.7.1 Khái niệm kênh phân phối 1.7.2 Vai trò chức trung gian 1.7.3 Chức kênh phân phối 1.7.4 Các phương thức kênh phân phối 1.8 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 1.8.1 Khái niệm xúc tiến hỗn hợp 1.8.2 Bản chất xúc tiến hỗn hợp 1.8.3 Các bước tiến hành hoạt động xúc tiến hỗn hợp 1.8.4 Một số dạng sách hỗn hợp 1.9 Một số chiến lược Marketing mở rộng thị trường 1.9.1 Phát triển thị trường theo chiều rộng 1.9.2 Phát triển thị trường theo chiều sâu 1.9.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động Marketing CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TM & XNK TRƯỜNG GIANG 2.1 Khái quát công ty Trường Giang 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ doanh nghiêp 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.1.6 Hoạt động kinh doanh Công ty năm 2018 – 2019 2.1.6 Thuận lợi khó khăn doanh nghiệp 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH TM & XNK TRƯỜNG GIANG 2.2.1 Quy trình phân phối sản phẩm công ty đến khách 2.2.2 Thị trường doanh nghiệp 2.2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing 2.2.4 Doanh thu Công ty Trường Giang năm 2018 – 20 2.2.5 Chính sách Marketing – Mix 2.2.6 Chính sách phân phối Cơng ty Trường Giang 2.7 Đánh giá hiệu hoạt động Marketing Doanh nghiệp 2.7.1 Ưu điểm 2.7.2 Nhược điểm CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỜNG GIANG 3.1 Giai pháp Thành lập website riêng cho công ty 3.1.1 Cơ sở lý luận 3.1.2 Nội dung thực 70 3.1.3 Chi phí thành lập trì trang website 71 3.1.4 Dự kiến kết đạt 71 3.2 Giai pháp thứ Mở chi nhán thị trường Quảng Ninh 72 3.2.1 Cơ sở lý luận 72 3.2.2 Nội dung sở 73 3.3.3 Chi phí thực 73 KẾT LUẬN .76 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, q trình học tập trường Đại học Quản Lý Công Nghệ Hải Phòng, thực tập đơn vị, em cố gắng tích lũy nỗ lực trau dồi kiến thức Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học Quản Lý Công Nghệ Hải Phịng nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích bốn năm học vừa qua Đặc biệt, em xin gửi đến cô Cao Thị Hồng Hạnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận , lời cám ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, phịng ban cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập cơng ty Cảm ơn anh chị phịng kinh doanh công ty giúp đỡ, cung cấp cho em số liệu thực tế để em hoàn thành tốt khóa luận Cuối em xin cảm ơn nhà trường tạo cho em có hội thực tập công ty, cho em tiếp xúc áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy môi trường thực tế Do thời gian kiến thức thân hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ q cơng ty Một lần em xin cám ơn cô Cao Thị Hồng Hạnh, thầy cơng văn phịng khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học Quản Lý Công Nghệ Hải Phịng anh chị làm việc cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang tận tình hướng dẫn em thời gian qua Em xin chân thành cám ơn! 10 Qua bảng 2.6 ta thấy đồng chi phí marketing mang lại 3.34 đồng doanh thu năm 2018 Đến năm 2019 số tăng lên1.68 đòng ứng với 50.33% đồng chi phí marketing mang lại 5.02 đồng lợi nhuận Điều cho thấy hoạt động marketing doanh nghiệp bước đầu mang lại hiệu cho doanh thu công ty Có thể thấy đồng chi phí quảng cáo năm 2018 tạo 0.01 đồng lợi nhuận Đến năm 2019 số giảm xuống đồng chi phí marketing tạo 0.23 đồng lợi nhuận Nguyên nhân dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng mạnh năm 2019 dẫn đến tình trang lợi nhuận công ty giảm sút doanh thu tăng 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Marketing Doanh nghiệp 2.3.1 Ưu điểm Với phương châm “ Khách hàng tài sản” Trường Giang mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhanh Đối với nguồn nhân lực : Cơng ty có đội ngũ nhân viên trẻ, có đầu óc sáng tạo, chăm chỉ, ln làm việc với cơng việc với công ty Cùng với hoạt động đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết cơng ty dần hồn thiện máy nâng cao trình độ lực nhiều mặt Với hình thức tốn linh hoạt áp dụng, giá phải so với hai đối thủ cạnh tranh sản phẩm công ty nhận ưu gây dựng lòng tin với khách hàng Với sách quan tâm đến khách hàng, điều giúp cho mối quan hệ khách hàng với Trường Giang thân thiết gần gũi, khách hàng gắn bó với cơng ty Chính sách lựa chọn kênh phân phối gián tiếp giúp cho cơng ty nắm bắt nhanh ý kiến đánh giá sản phẩm khách hàng Qua 64 ngày nâng cao chất lược sản phẩm, đảm bảo doanh thu ổn định cao 2.3.2 Nhược điểm Tuy đạt thành tựu trình sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang cịn hạn chế sau: Các mặt hàng doanh nghiệp chưa phong phú, tập trung chủ yếu ba sản phẩm bạt, decal mực in Chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, thị trường phụ kiện in ấn quảng cáo ngày có nhiều mặt hàng quảng cáo thay chữ nổi, đèn led, pano,… Mẫu mã sản phẩm, giá dịch vụ chưa cập nhật thường xuyên dẫn đến việc khách hàng khơng nắm bắt rõ tình hình sản phẩm Việc thực chiết khấu cho khách hàng chưa thực nhiều Chính nhược điểm sách khiến cho lượng khách hàng Cơng ty có xu hướng chuyển sang hãng khác tương đương có sách giá linh hoạt phù hợp Điều để lộ yếu điểm sách giá áp dụng Cơng ty Các hình thức quảng bá sản phẩm thông qua công cụ Marketing online Công ty chưa mang lại hiệu cao, chưa khai thác sâu vào tác dụng công cụ Do quy mơ doanh nghiệp cịn nhỏ, nguồn vốn hạn chế nên việc đầu tư cho hoạt động quảng bá tên tuổi cơng ty cịn hạn chế Khả tự chủ tài cịn thấp, vốn chủ sở hữu cịn nhỏ gây khó khăn vấn đề quay vịng vốn Dù cơng ty ln quan tâm đến chuyên nghiệp nhân viên, đặc biệt nhân viên kinh doanh nhiên công ty chưa có trọng nâng cao lực, kỹ nhân viên, môi trường kinh doanh biến đổi với điều 65 Công ty chưa quan tâm nhiều đẩy mạnh đến sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng khách hàng tiềm năng, đặc biệt khách hàng tiềm nhóm khách khu vực nơng thơn Đây nhóm khách hàng có thị trường mức tăng trưởng cao năm Việc nghiên cứu thị trường, tiêu thụ sản phẩm khơng theo chương trình thống nên dẫn đến sản phẩm tiêu thụ chậm, gây ứ đọng vốn, làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng sau giao hàng chưa thực sát dẫn đến ý kiến góp ý khách hàng sản phẩm nhiều bất cập sai sót Cơng ty chưa thành lập phận chun trách đảm nhiệm hoạt động Marketing, hoạt động marketing doanh nghiệp thực nhân viên Phòng Kinh doanh Điều gây số khó khăn cho Cơng ty Nhân viên Phịng Kinh doanh Công ty kiêm công việc Marketing Điều dẫn tới không chuyên nghiệp tập trung hóa cơng việc Marketing Từ khiến cho cơng tác Marketing hiệu hơn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xúc tiến, quảng cáo Công ty thu hiệu không cao 66 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỜNG GIANG Giải pháp 1: Thành lập website riêng cho công ty Giải pháp : Tăng cường hoạt động quảng cáo cho sản phẩm doanh nghiệp 3.1 Giải pháp Thành lập website riêng cho công ty 3.1.1 Cơ sở lý luận Là công ty nhỏ, thành lập, thị trường hẹp tập trung khu vực thành phố Hải Phòng số quận huyện thành phố lân cận khác Phương thức bán hàng cơng ty cịn đơn điệu bán địa điểm trụ sở công ty nhân viên trực tiếp bán chưa tận dụng lợi bùng nổ khoa công công nghệ để sử dụng hình thức bán hàng qua mạng Hình thức quảng cáo cơng ty cịn nhỏ lẻ phát tờ rơi, treo biển quảng cáo…chưa có đầu tư mặt hình ảnh cơng ty Xây dựng website có vai trị quan trọng thời đại bùng nổinternet nay, giống nhân viên truyền thơng cơng ty giới thiệu cơng ty bạn suốt 24 tiếng ngày ngày tuần tới tất đối tượng khách hàng Có xấp xỉ 300 triệu người giới truy cập vào mạng Internet số lượng không ngừng tăng lên hàng ngày Việc tiếp cận dù 1% nhóm khách hàng thành cơng doanh nghiệp Đó phần khơng nhỏ cộng đồng xã hội Nhiều công việc kinh doanh hiểu cách đơn giản giao tiếp với khách hàng Mọi doanh nhân khôn ngoan hiểu rằng: "Bí thành cơng khơng nằm chỗ bạn biết mà chỗ bạn biết tới khách hàng nào" Các doanh nhân muốn tận dụng gặp gỡ thông 67 thường thành cơng việc kinh doanh có lợi việc trao danh thiếp việc coi trọng trình Nhưng điều xảy doanh nghiệp cần phải gặp gỡ hàng ngàn, chí hàng triệu đối tác làm ăn, liệu doanh nghiệp tiếp xúc lúc với tất khách hàng Điều giải đơn giản, lúc, nơi, thời điểm thông qua trang Web mạng Internet Tạo nguồn thơng tin sẵn có cho đối tác: Khi bạn muốn tạo trang thơng tin, quảng cáo, bạn đăng chúng mục quảng cáo, trang vàng, thời gian làm cho bạn phải tính lại Vì, làm để khách hàng quan tâm liên hệ với bạn? Phương thức toán dịch vụ nào? Quảng cáo trang vàng khó khăn việc loại phương tiện truyền thơng có khoảng cách Trong thời đại nay, thơng tin địi hỏi phải nhanh chóng mang tính đa chiều Internet giúp bạn làm điều thơng qua trang thơng tin trì liên tục 24/24 ngày 07 ngày tuần Khách hàng xem thơng tin doanh nghiệp bạn lúc họ muốn, chí bạn ngủ Phục vụ khách hàng hiệu quả: Công nghệ Internet mang lại cho doanh nghiệp bạn nhiều cách để phục vụ khách hàng Liệu bạn có đủ đội ngũ nhân viên trực điện thoại để tiếp nhận yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin dịch vụ mà họ cần? Liệu khách hàng tự động tra cứu vào sở liệu, tìm kiếm thông tin dịch vụ bạn tiến hành mà họ muốn khơng? Tất điều khách hàng cách đơn giản nhanh chóng thơng qua Website doanh nghiệp bạn Thu hút quan tâm dân chúng: người sử dụng Internet truy cập vào Website để tìm hiểu doanh nghiệp bạn trở thành khách hàng tiềm 68 Với Internet, bạn hồn tồn thay đổi tin tức cho Website doanh nghiệp vòng vài giây đồng hồ, thông tin cập nhật chuyển tới người mong đợi mà qua người đưa tin Để bán hàng hóa: Internet đem lại cho doanh nghiệp bạn hội lớn để bạn bán hàng hóa Sự phát triển Internet tồn giới kéo theo đời mở rộng thị trường khách hàng đầy tiềm Internet mở cho bạn nhiều cách thức để giới thiệu sản phẩm thật sinh động tới khách hàng thông qua Website hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn, điềunày khiến khách hàng tiềm đến với bạn nhiều hơn, không sách giới thiệu làm Số lượng người tham gia vào mạng Internet tạo thị trường sẵn có đơng đảo Những người sử dụng Internet thường người có trình độ học vấn, có hiểu biết địa vị ổn định, thu nhập cao xã hội Chính vậy, tiếp cận chiếm lĩnh thị trường khách hàng điều mà doanh nghiệp kinh doanh mong muốn đạt Bất kỳ người trực điện thoại cơng ty bạn nói họ dùng phần lớn thời gian để trả lời câu hỏi gần giống Đó câu hỏi mà khách hàng muốn hỏi trước họ giao dịch với bạn Đưa câu hỏi lên Website giúp bạn loại bỏ rào chắn cơng việc kinh doanh giải phóng bớt thời gian cho nhân viên trực điện thoại Mặt khác tình hình quảng cáo cơng ty chưa trọng thích đáng, việc lập trang web để bổ sung thêm hình thức quảng cáo cho cơng ty phong phú hẫp dẫn Công ty chưa khai thác hoạt động quảng bá hình ảnh qua Internet Cụ thể cơng ty chưa có Webside riêng mà sử dụng phương tiện thông tin truyền thông để giới thiệu sản phẩm 69 Rõ ràng thiếu sót lớn mà cơng ty cần khắc phục chi phí lập trì trang web không cao hiệu từ hoạt động mang lại lớn Việc lập web phù hợp với đặc thù kinh doanh công ty 3.1.2 Nội dung thực Thuê công ty thiết kế website Nội dung trang web bao gồm: trang chủ, trang giới thiệu công ty, tin tức công ty,chuyên đề Công ty TNHH TM & XNK Trường Giang, trang vàng công ty, thư viện điện ảnh, trang giới thiệu sản phẩm, thông tin dịch vụ, liên hệ khách hàng với công ty, hỏi đáp thường gặp chức đếm số người truy cập… .Tuỳ thuộc vào số lượng thơng tin, hình ảnh nội dung, hình thức mà cơng ty muốn thể trang web có đa dạng hay khơng Đăng ký tên miền window.jsc com.vn địa email có dạng tên_người_dùng@.window.jsc.com.vn Để cơng tác trì phát triển Webside chủ động chuyên nghiệp hơn, công ty cử nhân viên kỹ thuật, tin học tham gia khố học ngắn hạn quản trị mạng, an ninh mạng nhằm đề phòng virus, hacker khắc phục cố bất ngờ nảy sinh Sau lập Wesite xong, Công ty tăng cường giới thiệu sản phẩm dịch vụ cách: Nhận đơn đặt hàng qua mạng, đảm bảo giao hàng lắp đặt nhanh cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt để tạo lòng tin khách hàng Thường xuyên cập nhật kết mà doanh nghiệp làm được, cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động kinh doanh bật vừa diễn lợi doanh nghiệp ngành kinh doanh Bên cạnh việc mở trang web công ty cơng ty quảng bá tiếp thị thơng tin cơng ty thơng qua số trang web có lượng người truy 70 cập lớn như: dantri.com.vn; vnexpress.com.vn …bằng cách đặt banner hay text ngắn logo cơng ty trang web 3.1.3 Chi phí thành lập trì trang website Bảng 3.1 Dự kiến chi phí thành lập website Loai chi phí Thiết kế website Tên miền Lưu Chi phí khác Tổng chi phí 3.1.4 Dự kiến kết đạt Khi cơng ty có trang web riêng giúp nhiều người biết đến cơng ty Khách hàng có nhiều thông tin dịch vụ công ty, sản phẩm giá để khách hàng thuận tiện đặt hàng mặc Hơn cịntạo hội tiếp xúc với khách hàng nơi thời điểm Tạo hội để bán sản phẩm hàng hoá cách chuyên nghiệp khơng tốn nhiều chi phí Cơ hội phục vụ khách hàng tốt hơn, đạt hài lòng lớn từ khách hàng Dự kiến sau thực giải pháp lập trang web số lượng đơn đặt hàng tăng lên làm doanh thu tăng 3% Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi phí Lợi nhuận Nhận xét: doanh 71 Doanh thu tăng lên 3% tương đương 380,956,674 đồng, lợi nhuận tăng lên 373,421,772 đồng tương ứng 628.67 % Đây ưu điểm bật biện pháp Như thấy việc xây dựng trang web điều thiết thực mang lại hiệu cao có tính khả thi, cơng ty nên tổ chức thực năm 3.2 Giai pháp thứ Mở chi nhán thị trường Quảng Ninh 3.2.1 Cơ sở lý luận Đặc điểm đường xá Việt Nam bật lưu lượng người xe máy cao, đường nhỏ, cơng trình vật thể san sát dễ dàng quan sát bảng biểu thơng tin có đường Do mà hiệu quảng cáo việc in bạt quảng cáo giá rẻ nâng cao khả truyền tải thông điệp ổn định, dễ nhận thấy Vì mà sản phẩm bạt in hiflex giá rẻ thị trường Việt Nam năm gần phát triển xem hình thức đem đến hiệu quảng cáo cao.Cùng với phát triên ngành in quảng cáo giá rẻ thị trường ngành cung cấp vật liệu quảng cáo phát triển nhanh chóng Trong hai năm 2018- 2019 lượng hàng tồn kho doanh nghiệp ngày gia tăng Đây áp lực công ty thành lập,còn hạn chế vốn Để đưa giải pháp nhằm tăng doanh thu , tăng lợi nhuận giảm mức hàng tồn kho xuống mức thấp Công ty cần phải thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Đ Hàng tồn kho Đ Qua quan sát thấy thị trường Quảng Ninh thị trường tiềm ngành in quảng cáo Trong hai năm 2018 – 2019 ta thấy doanh thu Công ty thị trường ln đứng thứ sau thị trường thị trường Hải Phịng Vì Cơng ty trọn Quảng Ninh nơi để mở thêm chi nhánh Trường Giang 3.2.2 Nội dung sở - Nội dung: Thuê địa điểm mở chi nhánh: thuê mảnh đất 200 m , mặt đường rộng để xe tải dễ dàng vào Tuyển dụng vị trí chi nhánh: quản lý, nhân viên bán hàng Do chi nhánh nên nhân viên xếp dỡ vận chuyển bạt in nhân viên bán thời gian không ký hợp đồng lao động -Đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cho hoạt đông kinh doanh tốt: máy tính, máy in, máy cắt bạt, kệ để bạt, bàn ghế -Làm biển quảng cáo, logo công ty để quảng bá hình ảnh cơng ty 3.3.3 Chi phí thực Đơn vị tính: VNĐ Chi phí ban đầu Thuê mặt Sửa chữa ban đầu Mua sắm thiết bị Bàn ghế Máy tính Máy cắt bạt Kê hàng gỗ Máy in Thuê quản lý Thuê nhân viên bán hàng tiếp thị sản phẩm Chi phí khác Tổng Khi cơng ty mở thêm chi hánh bán hàng giúp công ty mở rộng địa bàn kinh doanh Quảng Ninh từ có thêm nhiều khách hàng số lượng đơn đặt hàng tăng lên.Tổng hợp kết đạt trình bày bảng sau: - Dự đốn chi phí năm đầu : 1.013.190.000 đ /3 = 337,730,000 đ Đơn vị tính: VNĐ Doanh Thu Kiến Giá Vốn Kiến Chi Phí Đầu Tư Lợi nhuận Dự Kiến Lợi ích biện pháp - Điểm mạnh: + Quảng Ninh thị trường tiềm Kinh tế -văn hóa – du lịch phát triển khiến cho hoạt động quảng cáo trời xe buýt , bến xe, nhà ga ưa chuộng 74 + Đường xá giao thơng thuận lợi + Cơng ty có sản phẩm phân phối thị trường khách hàng doanh nghiệp in quảng cáo đánh giá tốt + Tiết kiệm chi phí thuê xe đường dài + Mở rộng thị trường doanh nghiệp giảm số lượng hàng tồn kho + Điểm yếu: Nhân viên tuyển dụng cần thời gian đào tạo , chưa quen việc +Chi phí cho sở vật chất nhiều cần thời gian để thu hồi vốn 75 KẾT LUẬN Qua trình thực tập công ty TNHH TM & XNK Trương Giang tiếp xúc với người làm cơng tác quản lí, nhân viên công ty em hiếu rõ cần thiết phải đẩy mạnh khả sản xuất kinh doanh Mỗi công ty muốn tồn phát triển lâu dài đòi hỏi phải giải tốt vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hay đầu doanh nghiệp Chính vấn đề Marketing công cụ quan trọng cần quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Để tăng cường cơng tác sản xuất kinh doanh mình, giải pháp giới thiệu là: tăng cường công tác nghiên cứu thị trường; tăng cường hoạt động quảng cáo giới thiệu dịch vụ giữ vững thị trường khách hàng có phát triển thị trường khách hàng mới, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Có đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh đưa công ty phát triển vững mạnh Trong tương lai, công ty TNHH TM & XNK Trường Giang cần cố gắng phát huy mặt tích cực có, phát huy mạnh đồng thời nhạy bén trường hợp trước biến động phức tạp thị trường nhằm đưa công ty ngày vững mạnh Báo cáo muốn đưa số giải pháp Marketing nhằm tăng hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM& XNK Trường Giang Do thời gian học tập tìm hiểu thực tế Công ty ngắn kiến thức hiểu biết em có hạn nên khố luận em khó tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót Rất mong thầy giáo bạn góp ý Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Th.s Cao Thị Hồng Hạnh hướng dẫn em suốt quátrình làm luận văn tốt nghiệp, cám ơn công ty TNHH TM XNK Trường Giang tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu cần thiết giúp em hoàn thành luận văn 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Minh Đạo 2019 Giáo trình Marketing Nhà xuất đại học Kinh Tế Quốc Dân Quản trị Marketing - Philip Kotler-NXB Thống kê-1997, Trang 20 3.Số liệu phịng kinh doanh Cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang ( 2018- 2019 ) Số liệu phịng kế tốn Cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang ( 2018 - 2019 ) 77 ... 2: Thực trạng hoạt động Marketing công ty TNNH TM & XNK Trường Giang Chương 3: Giải pháp Marketing hoàn thiện hoạt động Marketing công ty TNHH TM & XNK Trường Giang CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING. .. quát công ty TNHH TM & XNK Trường Giang nghiên cứu thực trạng hoạt động công ty) Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm hồn thiện hệ thống Marketing cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang ( Dựa vào sở... Trước thực tế Công ty kết hợp với kiến thức học trường em xin chọn đề tài “ Phân tích thực trạng đề xuất giải pháp hồn thiện hoạt động marketing Cơng ty TNHH TM & XNK Trường Giang ” làm đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty TNHH TM và XNK trường giang ,

Từ khóa liên quan