0

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về PHÒNG và PHÁT HIỆN sớm UNG THƯ vú của PHỤ nữ ở CÔNG TY cổ PHẦN MAY 10 năm 2017 và một số yếu tố LIÊN QUAN

89 50 0
  • KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về PHÒNG và PHÁT HIỆN sớm UNG THƯ vú của PHỤ nữ ở CÔNG TY cổ PHẦN MAY 10 năm 2017 và một số yếu tố LIÊN QUAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀO TRUNG NGUYÊN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ CỦA PHỤ NỮ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 -2019 Hà Nội -2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀO TRUNG NGUYÊN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ CỦA PHỤ NỮ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Chuyên ngành : Bác sỹ Y học dự phịng Mã ngành : 52720103 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013 -2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN THỊ THANH HƯƠNG Ths PHẠM TƯỜNG VÂN Hà Nội -2019 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Y học dự phịng Y tế cơng cộng, Phịng quản lý đào tạo đại học, đặc biệt thầy cô Bộ môn Y đức – Y xã hội học tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Thanh Hương Ths Phạm Tường Vân, người dạy dỗ, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty Cổ phần May 10 tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hỗ trợ cho em trình thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu Cuối cùng, em xin dành tình cảm lịng biết ơn chân thành đến gia đình, bạn bè ln bên động viên, khích lệ, giúp đỡ chia sẻ khó khăn suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện khóa luận Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Sinh viên Đào Trung Nguyên LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội - Phòng Quản lý đào tạo đại học trường Đại học Y Hà Nội - Viện Đào tạo Y học dự phịng Y tế cơng cộng - Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp Tên em là: Đào Trung Nguyên, sinh viên tổ 30 – lớp Y6H – Chuyên ngành Bác sĩ Y học dự phòng – Trường Đại học Y Hà Nội Em xin cam đoan số liệu khóa luận có thực, kết trung thực, xác chưa đăng tải tạp chí hay tài liệu khoa học Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, tháng 05 năm 2019 Sinh viên Đào Trung Nguyên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Bệnh ung thư vú 1.1.1 Khái niệm bệnh ung thư vú 1.1.2 Đặc điểm dịch tễ học 1.1.3 Nguyên nhân yếu tố nguy mắc ung thư vú 1.1.4 Biểu lâm sàng bệnh ung thư vú .6 1.1.5 Phòng phát sớm bệnh ung thư vú 1.2 Thực trạng kiến thức, thực hành phòng phát sớm bệnh ung thư vú .10 1.2.1 Thực trạng kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú giới .10 1.2.2 Thực trạng kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú Việt Nam 11 1.3 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú 13 1.4 Thông tin địa điểm nghiên cứu 14 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 2.1 Đối tượng nghiên cứu .15 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 2.3 Phương pháp nghiên cứu 15 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 15 2.3.2 Mẫu nghiên cứu 15 2.3.3 Các biến số số nghiên cứu 16 2.4 Kỹ thuật công cụ thu thập số liệu nghiên cứu 18 2.4.1 Công cụ thu thập số liệu 18 2.4.2 Quy trình thu thập số liệu 19 2.5 Sai số biện pháp khắc phục 20 2.6 Quản lý phân tích số liệu .20 2.7 Đạo đức nghiên cứu 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú 24 3.2.1 Kiến thức phòng phát sớm bệnh ung thư vú .24 3.2.2 Thực hành phòng phát sớm ung thư vú 27 3.3 Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú 30 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 37 KẾT LUẬN 47 KHUYẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BSE CSYT DTV GSV KVLS NVYT UTV TKV WHO Tự khám vú Cơ sở y tế Điều tra viên Giám sát viên Khám vú lâm sàng Nhân viên y tế Ung thư vú Tự khám vú Tổ chức Y tế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 22 Bảng 2: Một số yếu tố liên quan đối tượng nghiên cứu .23 Bảng 3: Kiến thức UTV ĐTNC 24 Bảng 4: Kiến thức phương pháp phát sớm UTV ĐTNC 25 Bảng 5: Thực hành phòng UTV ĐTNC 27 Bảng 6: Thực hành phương pháp phát sớm UTV ĐTNC 28 Bảng 7: Thực hành tự khám vú đánh giá theo bảng kiểm bước quy trình khám vú 29 Bảng 8: Mối liên quan yếu tố với kiến thức, thực hành phòng UTV 30 Bảng 9: Mối liên quan yếu tố với kiến thức phương pháp phát sớm UTV 32 Bảng 10: Mối liên quan yếu tố với thực hành phương pháp phát sớm UTV 34 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Đánh giá kiến thức chung phòng UTV 24 Biểu đồ 2: Kiến thức ĐTNC phương pháp phát sớm UTV .25 Biểu đồ 3: Đánh giá kiến thức bước quy trình tự khám vú ĐTNC 26 Biểu đồ 4: Đánh giá thực hành chung phòng UTV .27 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư vú (UTV) bệnh ung thư thường gặp phụ nữ nhiều nước giới nguyên nhân gây tử vong hàng đầu số nguyên nhân gây tử vong ung thư nữ giới [1],[2]{Đức, 2004 #1} Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính năm 2018 tồn giới có khoảng 2,1 triệu ca mắc, chiếm 11,6% tổng số loại ung thư UTV đứng thứ tổng số loại ung thư gây tử vong (627.000 ca tử vong), chiếm 6,6% tổng số tử vong loại ung thư [3] Tại Việt Nam, theo số liệu ghi nhận ung thư năm 2010, UTV đứng hàng đầu nữ giới với tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi trung bình nước 29,9/100.000 người dân, ước tính năm 2020, số 38,1/100.000 [2] UTV bệnh có tiên lượng tốt Bệnh chữa khỏi phát giai đoạn sớm Kinh nghiệm nhiều quốc gia giới cho thấy việc tầm soát phát sớm giúp điều trị kịp thời cho bệnh nhân, hiệu điều trị cao, chi phí điều trị thấp, nâng cao chất lượng sống [4] Mặc dù biện pháp phòng phát sớm UTV tương đối đơn giản mang lại nhiều lợi ích, thực tế nhận thức kỹ thực hành họ nhiều hạn chế: theo nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu (2015) cho thấy có 46% có kiến thức yếu tố nguy cơ; 49,5% số phụ nữ khảo sát tự khám vú hàng tháng, 37,9% bác sĩ khám vú lần 14,3% khám định kỳ hàng năm, 31,3% siêu âm vú lần [5] Nghiên cứu Đỗ Quốc Tiệp cộng (2015) cho biết có 37,9% biết đến yếu tố nguy tỷ lệ phụ nữ biết đến dấu hiệu sớm ung thư vú như: sờ thấy khối u cục vú chiếm 48,8%; vú to lên thay đổi hình dáng vú chiếm 39,0%; hạch nách (23,9%); núm vú bị lún xù xì (20,3%); da vùng vú dày lên, nhăn nheo thay đổi màu sắc, sần sùi vỏ cam (20%); mủ chảy từ đầu vú (16,3%) [6] Tại Việt Nam, nơi có tỷ lệ mắc UTV chuẩn theo tuổi nữ cao Hà Nội với tỷ lệ trung bình 146,9/100.000 dân[2] Đồng thời Hà Nội thủ đô đất nước, thành phố trọng điểm phát triển kinh tế nơi tập trung nhiều doanh 66 Trong tình chị làm gì? (Khoanh trịn vào số tương ứng Chọn ý nhất) Vẫn tự khám vú bình thường Chị đợi sau kinh ngày tự khám vú Chị bỏ qua tháng tự vú khám vào trước ngày có kinh tháng sau khoảng ngày D NHU CẦU VỀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 38 Trong thời gian qua chị có nhận thơng tin phịng phát sớm bệnh ung thư vú không? Có Khơng Nếu khơng: chuyển sang câu 39 Nếu có: xin trả lời tiếp câu 38.1 38.1 Nếu có chị nhận thơng tin từ nguồn nào? (xin khoanh tròn vào câu trả lời sau - câu hỏi chọn nhiều đáp án) Buổi nói chuyện bác sỹ chuyên khoa, người tiếng Từ tờ rơi Pano/áp phích Cán y tế quan Cán hội phụ nữ/đoàn niên/cộng tác viên/đồng nghiệp Các buổi sinh hoạt cơng đồn cơng ty Trên trang web công ty Loa phát công ty Tổng đài tin nhắn 10 Sách/tài liệu ung thư vú 11 Mạng xã hội (facebook) 12 Các chương trình talk show Tivi 39 Trong thời gian tới có chương trình truyền thơng cơng ty chị theo chị nguồn thơng tin nội dung ưu tiên (hoặc phù hợp nhất) để truyền thông bệnh ung thư vú? Tương ứng với lựa chọn xin chị cho biết thời điểm điểm truyền thông (giờ nào) phù hợp với chị? (xin khoanh tròn lựa chọn vào cột bên cạnh) Ví dụ: chị khoanh trịn “8” Loa phát cơng ty, cột bên cạnh chị ghi rõ thời điểm truyền thông phù hợp với chị: giải lao 14h00 Tương tự với khoanh tròn lựa chọn khác chị Nội dung lựa chọn truyền thơng (Xin khoanh trịn vào lựa Thời điểm truyền thơng phù hợp (xin khoanh trịn vào câu trả 67 chọn sau - câu hỏi chọn nhiều đáp án) Buổi nói chuyện bác sỹ nội dung phòng phát sớm bệnh ung thư vú công ty lời ghi rõ thời gian) 1.Theo lịch bác sỹ Kết thúc làm việc Giờ nghỉ trưa Khác 1.Trước làm việc Kết thúc làm việc Nhận tờ rơi Giờ nghỉ trưa Theo lịch chương trình truyền thơng Khác 1.Trước làm việc Kết thúc làm việc Pano/áp phích cơng ty Giờ nghỉ trưa Theo lịch chương trình truyền thơng Khác Theo lịch cán y tế Kết thúc làm việc Cán y tế quan Giờ nghỉ trưa Khác Cán hội phụ nữ/đoàn Theo lịch cán hội phụ nữ Kết thúc làm việc niên/cộng tác viên/động Giờ nghỉ trưa nghiệp Khác Theo lịch cơng ty Các buổi sinh hoạt cơng đồn Kết thúc làm việc Giờ nghỉ trưa công ty Khác Trên trang web công ty Loa phát công ty Tổng đài tin nhắn 10 Trên mạng xã hội (facebook) 11 Sách/báo/internet 12 Các chương trình talk show Tivi Theo lịch công ty Giờ nghỉ trưa Giờ nghỉ giải lao Khác ./giờ ./giờ 68 13 Khác (ghi rõ ) XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! 69 Phụ lục 2: Thang điểm đánh giá kiến thức, thực hành S T CÂU HỎI TRẢ LỜI CHỌ CHO NÝ ĐIỂM 1 ½ TỔNG ĐIỂM T B.Kiến thức phụ nữ phòng phát sớm bệnh ung thư vú B1 Kiến thức phòng ngừa ung thư vú Có 1 Ung thư vú có phải loại ung Không C13 thư hay gặp phụ nữ không? Không biết Chị có biết yếu tố làm Có 1 tăng nguy mắc bệnh ung Không thư vú không Tuổi cao nguy mắc ung thư vú tăng, đặc biệt tuổi 35 tuổi Tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú: mẹ, chị, em gái, gái Phụ nữ có kinh nguyệt sớm (dưới 12 C14 Nếu có tuổi), mãn kinh muộn (sau 50 tuổi) Khơng có sinh đầu lịng sau 30 tuổi Đột biến gen: BRCA1; BRCA2; BRCA3, p53 Ít vận động Có phần ăn nhiều mỡ động vật, C15 C16 uống rượu, hút thuốc Tiếp xúc với phóng xạ Có Theo chị, ung thư vú có liên Không quan đến tuổi không? Không biết Từ 20 tuổi trở lên Nếu có: độ tuổi có nguy Từ 30 tuổi trở lên mắc ung thư vú tăng? Từ 35 tuổi trở lên Từ 40 tuổi trở lên Có Theo chị, bệnh ung thư vú có Khơng vacxin để phịng ngừa khơng? Khơng biết Theo chị, thân người phụ Có (Có hiểu biết yếu tố nguy ½ ½ ½ ½ 3 ½ 0 0 ½ 0 1 tổng điểm ≥ điểm) 1.5 70 nữ làm giảm nguy mắc ung thư vú C17 Không Khơng biết họ hay không? Tập thể dục đặn Không để tăng cân thái Nếu có: họ nên Ăn nhiều rau hoa quả/rau thực Không hút thuốc Không uống rượu bia cách nào? Ăn ít/ khơng ăn mỡ động vật (xin khoanh tròn Đi khám vú định kỳ Nuôi sữa mẹ vào câu trả lời ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ thức biện pháp làm giảm mắc ung thư vú sau - câu hỏi chọn nhiều đáp án) 5.5 (Có kiến Sống lành mạnh, yêu đời ½ tổng điểm ≥ 2.75) 15 điểm Tổng điểm kiến thức phòng ngừa ung thư vú B2 Kiến thức phát sớm bệnh ung thư vú  Kiến thức biện pháp tự khám vú hàng tháng Chị nghe nói đến phương Có C18 pháp TKV hàng tháng để phát sớm bệnh UTV chưa? Theo chị tự khám vú có phải C18 biện pháp quan trọng có hiệu để phát UTV sớm không? Theo chị phụ nữ nên tự khám C18 vú với định kỳ bao lâu/ lần ? (xin khoanh tròn vào câu trả lời nhất) Theo chị, phụ nữ độ tuổi nên tự khám vú hàng C18 tháng? (xin khoanh trịn vào Khơng Có 1 Khơng Hàng tháng tháng/ lân tháng/ lần 0 Khác Dưới 20 tuổi Từ 20 tuổi trở lên Từ 30 tuổi trở lên Khác câu trả lời nhất) Theo chị, phụ nữ nên tự khám Trước ngày có kinh vú vào thời điểm chu ngày 1 1 71 C18 kỳ kinh nguyệt? (xin khoanh ngày tròn vào câu trả lời Trong chu kỳ kinh nhất) Khác (ghi rõ ) Là phương pháp tương đối đơn Theo chị, lợi giản, khơng tốn ích việc Phát sớm khối u tự khám vú dấu hiệu bất thường gì? (xin vú khoanh trịn Làm giảm thời gian khám bệnh C18 vào câu trả lời sau - 0 ½ (Có hiểu biết lợi ích tự khám vú hàng ½ câu hỏi chọn bất thường Để điều trị bệnh sớm ½ nhiều đáp án) Khác (ghi rõ) (Nếu đúng) ½ Theo chị Sờ thấy khối u vú Một bên vú dày bên 1 1/2 1/2 (Có hiểu 1/2 sớm ung thư hiệu sau biểu sớm báo động ung thư vú? (xin bệnh nhân tự phát dấu C18 Sau ngày kinh khoanh tròn vào câu trả lời sau câu hỏi chọn Một bên vú to lên.Một phần toàn vú bị sưng lên Một bên vú xệ xuống bất thường Da vùng vú bị lồi lõm, co kéo bất thường Núm đau tụt vào Thay đổi màu sắc tính chất da vú: màu da cam, co rút da Có hạch nách Chảy dịch núm vú sữa Đau, đỏ, vẩy nến dày da tháng tổng điểm ≥ 1,5 điểm) biết dấu hiệu phát vú 1/2 tổng điểm 10 ≥ điểm) núm vú da vú nhiều đáp án) Khác 11 Xin Chị nhìn vào hình ảnh nội dung bước tự khám vú tương ứng với bước tự khám vú xin chị khoanh tròn vào đáp án vào giấy trả lời Đúng Sai (Có kiến 72 Bước Bước Bước Bước C21 Bước Không biết Đúng Sai Không biết Đúng Sai Không biết Đúng Sai Không biết Đúng Sai 3 3 0 1 0 0 Không biết Tổng điểm kiến thức biện pháp tự khám vú hàng thức đạt bước quy trình tự khám vú hàng 22 điểm tháng  Kiến thức khám vú sở y tế chuyên khoa Chị nghe nói đến phương Có pháp khám vú sở y tế C19 chuyên khoa để phát sớm bệnh ung thư vú chưa? Theo chị phụ nữ độ tuổi nên khám vú định kỳ hàng năm sở y tế C19 tròn vào câu trả lời lên nên khám vú sở y C19 Dưới 20 tuổi Từ 20 tuổi trở lên Từ 30 tuổi trở lên Từ 40 tuổi trở lên 0 chuyên khoa? (xin khoanh nhất) Theo chị phụ nữ từ 40 tuổi trở C19 Không tế chuyên khoa với định kỳ bao lâu/ lần ? (xin khoanh tròn vào Khác tháng/ lần tháng/ lần tháng/1 lần năm/ lần 0 câu trả lời nhất) Theo chị, lợi ích khám vú Khác Phát sớm 1 sở y tế chuyên khối u gì? (xin khoanh trịn vào câu dấu (Có hiểu biết lợi 73 trả lời sau - câu hỏi chọn nhiều đáp án) hiệu bất thường ích vú Để điều trị bệnh khám vú sớm Giảm thời gian điều trị chi 1/2 sở y tế 1/2 1/2 phí điều trị Khác (nếu đúng) chuyên khoa tổng điểm ≥ điểm) Tổng điểm kiến thức khám vú sở y tế chuyên điểm khoa Chị nghe nói đến phương Có Khơng Có Khơng Khơng biết Có Khơng Không biết Dưới 20 tuổi Từ 20 tuổi trở lên Từ 30 tuổi trở lên Từ 40 tuổi trở lên 0 Khác tháng / lần tháng / lần tháng / lần năm / lần Khác 0 pháp chụp X-quang tuyến vú C20 để phát sớm bệnh ung thư vú chưa? Chụp X-quang tuyến vú có C20 phải biện pháp quan trọng sàng lọc phát sớm ung thư vú không? Theo chị, chụp X-quang tuyến C20 vú có tổn hại đến sức khỏe khơng? Theo chị phụ nữ độ tuổi nên chụp X-quang tuyến C20 vú hàng năm? (xin khoanh tròn vào câu trả lời nhất) Theo chị phụ nữ từ 40 C20 tuổi nên chụp X-quang tuyến vú với định kỳ bao lâu/lần? (khoanh tròn vào 1 1 74 câu trả lời nhất) Phát tổn thương bất thường tuyến vú Theo chị lợi ích chụp X-quang tuyến vú gì? (xin C20 chưa sờ thấy khối u Phát bất thường khác Có hiểu biết lợi ích khoanh trịn vào vú Để điều trị bệnh sớm có câu trả lời sau thể dễ dàng chữa khỏi hoàn - câu hỏi chọn toàn Tăng thêm thời gian sống 1/2 tổng Khác (Nếu đúng) 1/2 điểm ≥ nhiều đáp án) chụp X3 1/2 quang tuyến vú 1.5 điểm) điểm Tổng điểm kiến thức chụp X-quang tuyến vú C.Thực hành phụ nữ phòng phát sớm bệnh ung thư vú C1 Thực hành phòng bệnh ung thư vú Hiện chị có hút thuốc Có 1 C21 Khơng khơng? Có Hiện chị có uống rượu C22 C23 thường xun khơng? Hiện chị có sử dụng thuốc uống tránh thai hàng ngày không? Trong tuần vừa qua chị có thường xun tập thể dục C24 khơng (tần suất ≥ ngày) ? Nếu có, trung bình hàng ngày chị tập luyện khoảng phút phút Trong tuần vừa qua chế độ ăn hàng ngày chị có rau xanh Khơng Có Khơng Có 1 Khơng phút < 30 phút/ngày ½ (Đạt đủ ≥ 30/ngày 2 Có Khơng 1 điểm) (Đạt đủ 75 khơng? Nếu có, trung bình bữa chị ăn bát C25 (chén) rau chín? bát (chén) Trong tuần vừa qua, chế độ ăn C26 < 01 bát (chén)/ngày ≥ 01/bát (chén)/ngày Có hàng ngày chị có thói 0 1/2 2 điểm) Khơng quen thích ăn đồ rán khơng? Tổng điểm thực hành phịng ngừa ung thư vú 10 điểm C2 Thực hành phát sớm bệnh ung thư vú  Thực hành tự khám vú – ĐTNC tự báo cáo Chị tự khám vú Có C27 Khơng không? Lần gần chị tự khám ≤ tháng 2.5 C27 vú cách cao 2.5 >1 tháng bâu? tháng Trước ngày có kinh Chị thực tự khám vú ngày vào thời gian chu Sau ngày kinh C27 kỳ kinh nguyệt?(xin khoanh ngày tròn vào câu trả lời Trong chu kỳ kinh nguyệt nhất) Khác (Mãn kinh) Chị thường tự khám vú Đứng trước gương ½ Nằm giường ½ đâu? (xin khoanh tròn vào câu C27 Trong nhà tắm trả lời sau - câu hỏi chọn 1.5 ½ tắm nhiều đáp án) Kết tự thăm khám chị có Có 1 C27 phát thấy u cục hay bất Không thường khơng Khơng làm có 0 Bước làm sai trầm trọng 76 Có làm cần cải thiện thêm Làm tốt Khơng làm có làm sai trầm Bước trọng Có làm cần cải thiện thêm Làm tốt Khơng làm có làm sai trầm C27 (ĐT Bước (Hệ số 2) trọng Có làm cần tự cải thiện thêm Làm tốt Khơng làm có đán làm sai trầm NC h giá) Bước trọng Có làm cần cải thiện thêm Làm tốt Không làm có làm sai trầm Bước C35 Tình (Thực hành tự khám vú hàng tháng) trọng Có làm cần cải thiện thêm Làm tốt Chị khẳng định với 1 2 0 1 2 0 12 (Thực hành đạt 2 theo bước tự khám 0 vú đạt 1 2 0 1 2 điểm) chị họ khơng thể mắc ung thư vú vừa bước sang tuổi 35 Chị ý sức khỏe 2 77 hàng tháng tự sờ vú để kiểm tra xem có bất thường khơng Chị đến sở y tế chuyên khoa để xin ý kiến bác sỹ xin chụp Xquang tuyến vú 2 sợ bị ung thư vú giống chị họ Vẫn tự khám vú bình thường Chị đợi sau kinh ngày C37 Tình (Thực hành thời điểm tự khám vú) tự khám vú Chị bỏ qua tháng tự vú khám vào trước ngày có kinh tháng sau khoảng ngày Tổng điểm thực hành tự khám vú 24  Thực hành khám vú sở y tế chuyên khoa Chị đến CSYT Có C30 chuyên khoa khám vú để phát C30 sớm bệnh UTV không? Lần gần chị đến sở y tế chuyên khoa khám vú cách bao lâu? tháng Không Thường xuyên ( ≤ năm) Không thường 2 2 2.5 78 xuyên (> năm) Đến quan xin ý kiến đồng nghiệp chẩn đoán ung C34 Tình (Thực hành thư vú Đắp lên vú thấy số chị đến sở y tế em làm Khơng làm điều khơng chun khoa) ảnh hưởng đến sức khỏe chị Đến sở y tế chuyên khoa để khám vú Tổng điểm thực hành khám vú sở y tế chuyên 2 khoa  Thực hành chụp X-quang tuyến vú Chị đến sở y tế Có 6.5 chụp X-quang để phát C32 sớm bệnh bệnh ung thư vú Không 2 chưa? C32 Lần gần chị đến sở y tế chuyên khoa chụp X-quang cách bao lâu? Thường xuyên ( ≤ năm) Không thường .tháng xuyên (> năm) Chị lưỡng lự chụp hạch nách khơng liên quan đến bệnh lý Tình (Thực hành C36 chụp X-quang tuyến vú) vú Khơng chụp nghĩ khơng phải nhóm nguy cao Vui vẻ chụp X-quang tuyến vú Khơng chụp thời gian chị bận Tổng điểm thực hành khám chụp X-quang tuyến vú 1 2.5 6.5 79 Phụ lục 3: Thang điểm bước tự khám vú CH STT Các bước tiến hành Trả lời ỌN Ý Cởi áo ra, ngồi thẳng Khơng làm có lưng đứng trước làm sai trầm gương tư xi hai trọng Có làm cần cải tay quan sát tuyến Bước vú bên tìm xem có thiện thêm CH O TỔNG ĐI ĐIỂM ỂM 0 1 dấu hiệu bất thường thay đổi kích thước, hình dạng Làm tốt 2 0 1 2 0 đối xứng vú, da vú dúm dó, lõm xuống Hay cánh tay giang Bước rộng, bàn tay để sau đầu, tìm dấu hiệu bất thường ngực Khơng làm có làm sai trầm trọng Có làm cần cải Bước Nằm ngửa giường, thiện thêm Làm tốt Khơng làm có đặt khăn gấp giường làm sai trầm hay gối mỏng sau vai trọng Có làm cần cải bước trái, đưa tay trái sau gáy, dùng tay phải khám ngực trái, dùng ngón tay xòe thẳng vừa ấn nhẹ lên bầu vú vừa day trịn tìm khối u mảng dày bất thường thiện thêm Làm tốt 2 80 quầng vú di chuyển lần theo đường Di chuyển dần lên Bước vùng nách tới hõm nách xem có u hạch hay khơng Bước Khơng làm có làm sai trầm trọng Có làm cần cải Dùng ngón tay thiện thêm Làm tốt Khơng làm có ngón trỏ nắn nhẹ đầu làm sai trầm vú xem có dịch chảy trọng Có làm cần cải hay không? Khám tương tự ngực bên phải Tổng thiện thêm Làm tốt 0 1 2 0 2 1 2 12 ... hành phòng phát sớm ung thư vú phụ nữ công ty Cổ phần May 10 năm 2017 số yếu tố liên quan? ?? thực với mục tiêu: Mục tiêu 1: Mô tả kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú phụ nữ công ty Cổ phần. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀO TRUNG NGUYÊN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ CỦA PHỤ NỮ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. .. May 10 năm 2017 Mục tiêu 2: Mô tả số yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành phòng phát sớm ung thư vú phụ nữ công ty Cổ phần May 10 năm 2017 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bệnh ung thư vú
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về PHÒNG và PHÁT HIỆN sớm UNG THƯ vú của PHỤ nữ ở CÔNG TY cổ PHẦN MAY 10 năm 2017 và một số yếu tố LIÊN QUAN ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm