0

Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

10 57 1
  • Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:34

Mục tiêu của nghiên cứu này là tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng để phòng và điều trị bệnh Gumboro trên gà. Gà mái giống ISA Brown 16 tuần tuổi được gây tối miễn dịch để tạo ra trứng có hiệu giá kháng thể cao. Vietnam J Agri Sci 2019, Vol 17, No 12: 976-985 Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 2019, 17(12): 976-985 www.vnua.edu.vn TINH CHẾ KHÁNG THỂ IGY TỪ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH GUMBORO TRÊN GÀ Vũ Thị Thu Hằng, Lê Quốc Hòa, Trịnh Thị Bích Ngọc, Vũ Xuân Đăng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Phan* Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: letranphan@vnua.edu.vn Ngày nhận bài: 27.12.2019 Ngày chấp nhận đăng: 24.02.2020 TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà ứng dụng để phòng điều trị bệnh Gumboro gà Gà mái giống ISA Brown 16 tuần tuổi gây tối miễn dịch để tạo trứng có hiệu giá kháng thể cao Kết nghiên cứu đáp ứng miễn dịch cho thấy kháng thể đặc hiệu kháng virus Gumboro tăng mạnh, đặc biệt sau gây tối miễn dịch với virus cường độc vô hoạt Hiệu giá kháng thể huyết gà đạt mức cao sau tuần tiêm vacxin (giá trị S/P 2,86 ± 0,068) Tương tự, hiệu giá kháng thể lòng đỏ trứng tăng, giá trị S/P kháng thể IgY 2,56 ± 0,11, giá trị S/P IgY sau tinh chế từ lòng đỏ 2,60 ± 0,052 Hiệu giá kháng thể ổn định điều kiện bảo quản 4C bổ sung 0,1% sodium benzoate Kết điều trị gà gây bệnh thực nghiệm với virus Gumboro cho thấy việc sử dụng sản phẩm kháng thể IgY tinh chế đem lại hiệu tốt phòng trị cho gà: 10/10 gà tiêm kháng thể IgY trước 9/10 gà điều trị kháng thể IgY sống sót sau tiêm virus gumboro cường độc, 9/10 gà lô đối chứng không tiêm kháng thể bị chết Từ khoá: Bệnh Gumboro, IgY tinh khiết, điều trị Purification of IgY from Egg Yolk and Its Application for Prevention and Treatment of Gumboro Disease in Poultry ABSTRACT The objective of this study was to purify IgY antibodies from chicken egg yolks and apply them for prevention and treatment of Gumboro disease in chickens In this study, ISA Brown layers of 16 weeks old were used for hyperimmunization to produce eggs with high antibody titers The immunization results showed that IBD antibody titer sharply increased, especially after hyper-immunizing The highest titer in the serum samples was obtained at weeks post first vaccination (S/P value was 2.86 ± 0.068) Similar with sera, titter of IBD antibody also raised in eggs, S/P value of IgYantibody was 2.56 ± 0.111, S/P value of purified IgY from the appropriate yolk was 2.60 ± 0.052 The antibody titer of purified IgY product was stable at 4C with 0.1% sodium benzoate added The treatment results of chickens that were experimentally infected with gumboro virus showed that 10/10 chickens previously received IgY antibody and 9/10 chickens were treated with IgY antibody after challenging gumboro virus were survived and recovered while 9/10 chickens in the control group that did not receive IgY antibody before challenging test were died Keywords: Gumboro disease, purified IgY, treatment ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh Gumboro bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi gà, quy mô công nghiệp quy mơ hộ gia đình Bệnh thường xảy 976 đàn gà từ 10 ngày đến 60 ngày tuổi, song đa số đàn gà mắc bệnh độ tuổi từ 15 đến 30 ngày Tỷ lệ chết gà bị nhiễm bệnh khoảng 3-20% không ghép với bệnh khác 21-100% nhiễm kèm với bệnh khác gây virus, vi khuẩn, ký sinh trùng Vũ Thị Thu Hằng, Lê Quốc Hịa, Trịnh Thị Bích Ngọc, Vũ Xn Đăng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Phan Năm 1893, Klemperer lần mô tả việc gây miễn dịch cho gà tạo kháng thể đặc hiệu, kháng thể truyền từ huyết sang trứng Kháng thể truyền từ gà mẹ sang gà qua giai đoạn tiềm ẩn trứng đóng vai trị quan trọng chức miễn dịch cho gà (khi hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh giai đoạn đầu) chống lại bệnh truyền nhiễm (Rose & Orlans, 1981) Sự chuyển giao xảy thông qua thụ thể bề mặt màng túi noãn hồng, cho phép vận chuyển có chọn lọc tất quần thể IgY có máu gà mẹ (Mohammed & cs., 1998; Morrison & cs., 2002; Tressler & Roth, 1987) Kháng thể IgY sản phẩm thu từ lòng đỏ trứng gà gây miễn dịch Sản phẩm chứa hàm lượng cao kháng thể đặc hiệu chất hỗ trợ miễn dịch sẵn có lịng đỏ trứng Bên cạnh đó, việc sản xuất IgY từ lịng đỏ trứng để sử dụng cho gà lại mang đến ưu việt riêng hệ miễn dịch Năng suất sản xuất kháng thể IgY gà 17-35g IgY/gà/năm gấp đến 10 lần so với lượng IgG thu từ thỏ/năm (Schade & cs., 2005), ngồi chi phí cho việc trì đàn gà đẻ trứng thấp nhiều so với việc trì đàn thỏ để có lượng kháng thể tương đương Việc sản xuất kháng thể đặc hiệu từ lòng đỏ trứng giúp làm giảm vi phạm đạo đức động vật nuôi Việc sử dụng kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng để phòng trị bệnh cho vật nuôi phương án hiệu xu hướng chăn nuôi sạch, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh Sử dụng vacxin quy trình biện pháp hiệu để ngăn chặn kiểm soát bệnh Gumboro gà Bên cạnh việc sử dụng kháng thể lịng đỏ q trình điều trị gà sau mắc bệnh cho thấy hiệu chữa bệnh lên đến 90% (số liệu tham khảo điều trị thực tế) Các sản phẩm IgY thị trường Việt Nam có hai nguồn chủ yếu, sản phẩm nước IgY dạng thơ, sử dụng tồn lịng đỏ trứng chưa tách chiết, q trình tiêm, thường gây vết sưng viêm cho gà vị trí tiêm, ảnh hưởng đến sức khỏe chất lượng vật ni Các sản phẩm dạng thơ có hàm lượng chất dinh dưỡng lớn dẫn đến nguy nhiễm khuẩn sản phẩm cao nên sản phẩm chủ yếu bảo quản Formalin nguyên nhân làm giảm nhanh hiệu giá kháng thể đặc hiệu, làm giảm đáng kể thời hạn sử dụng sản phẩm, chưa kể đến ảnh hưởng formalin tồn dư chất lượng sản phẩm thịt sau Sản phẩm nhập từ Trung Quốc sản phẩm tinh chế có giá thành cao, thời gian nhập hàng vận chuyển kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm ngắn gây khó khăn q trình tiếp cận sử dụng sản phẩm Vì vậy, nghiên cứu này, tiến hành nghiên cứu tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà ứng dụng để phòng điều trị bệnh Gumboro gà Sản phẩm kháng thể tinh chế tạo kỳ vọng có giá thành hạ so với sản phẩm ngoại nhập, đồng thời hạn chế nhược điểm kháng thể lịng đỏ dạng thơ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên liệu - Gà mái giống ISA Brown 16 tuần sử dụng để gây miễn dịch thu trứng sản xuất kháng thể Gà 14 ngày tuổi để thực thí nghiệm đánh giá hiệu phịng trị bệnh kháng thể lòng đỏ tinh chế - Vacxin Nobilis IB multi+G+ND - Virus IBD cường độc: Chủng IBDV cường độc phân lập từ thực địa Phịng thí nghiệm trọng điểm Cơng nghệ Sinh học Thú y cung cấp Chủng virus vơ hoạt với 0,2% Formalin sau phối trộn với chất bổ trợ MONTANIDETM IMS 1313 VGN trước gây miễn dịch cho gà - Kit ELISA: IDEXX IBD Ab Test Infectious Bursal Disease Virus Antibody Test kit 2.2 Phương pháp 2.2.1 Quy trình gây tối miễn dịch cho gà mái Tổng số 30 gà hậu bị giống ISA Brown 16 tuần tuổi khỏe mạnh chia thành nhóm thí nghiệm Nhóm (10 gà) gây miễn dịch lần với vacxin Nobilis IB 977 Tinh chế kháng thể igy từ lòng đỏ trứng gà ứng dụng phòng trị bệnh Gumboro gà multi+G+ND, lần cách tuần Nhóm (10 gà) gây miễn dịch lần với vacxin lần với chủng virus cường độc IBD vô hoạt phối trộn với chất bổ trợ, lần gây miễn dịch cách tuần Nhóm (10 con) nhóm gà đối chứng khơng tiêm Tất gà nhóm thí nghiệm lấy máu trứng trước lần gây miễn dịch Hàm lượng kháng thể IBD có huyết trứng nhóm thí nghiệm xác định phản ứng ELISA So sánh hàm lượng kháng thể IBD có trứng nhóm thí nghiệm để lựa chọn quy trình gây miễn dịch cho gà mái 2.2.2 Xác định hàm lượng kháng thể IBD phản ứng ELISA Hàm lượng kháng thể IBD có huyết trứng nhóm thí nghiệm xác định kit ELISA IBD hãng IDEXX, thí nghiệm tiến hành phản ứng theo hướng dẫn nhà sản xuất Kết phản ứng xác định cách tính tỷ lệ giá trị mẫu kiểm tra giá trị đối chứng dương (S/P) Những mẫu huyết có tỷ lệ S/P ≤0,2 (hiệu giá kháng thể ≤ 96) coi âm tính, tỷ lệ S/P >0,2 (hiệu giá kháng thể >396) dương tính Giá trị S/P tỷ lệ thuận với hàm lượng kháng thể Gumboro Hiệu giá kháng thể = 101,09 (log10 S/P) + 3,36 2.2.3 Tinh chế kháng thể IgY Trứng làm sát trùng vỏ trước sử dụng Quy trình tách chiết thực phòng đảm bảo vơ trùng Lịng đỏ trứng tách cẩn thận từ lịng trắng trứng Lịng đỏ sau hịa lỗng với nước cất vơ trùng theo tỷ lệ lịng đỏ : nước (1:10) Lịng đỏ trứng pha lỗng chỉnh pH 5,5 sau để qua đêm -20C Tiếp theo, hỗn hợp lịng đỏ rã đơng ly tâm 5.000 vòng/phút 30 phút 4C Sau ly tâm, dịch thu lại, Amonium sulfate bổ sung với nồng độ cuối 29%, 4C ly tâm điều kiện 8.000 vòng/phút, 20 phút, 4C IgY tinh chế thu hòa lại tủa sau ly tâm với 1xPBS Dịch tinh chế IgY bổ sung chất bảo quản sau chia chai bảo quản 4C 978 2.2.4 Đánh giá hiệu phòng bệnh điều trị bệnh Gumboro kháng thể IgY tinh chế Sử dụng 30 gà 14 ngày tuổi khỏe mạnh, đồng khối lượng chưa tiêm phịng vacxin Gumboro vào thí nghiệm Gà chia thành nhóm thí nghiệm, nhóm 10 gà, nhóm nhóm khơng bổ sung kháng thể IgY tinh chế, nhóm tiêm kháng thể IgY tinh chế với liều 0,5 mL/con, tiêm nhắc lại lần sau tuần Sau ngày tiêm kháng thể mũi nhóm 3, ba nhóm gà gây nhiễm với virus Gumboro cường độc với liều 102 TCID50/con (TCVN, 2011) Sau gà thí nghiệm bắt đầu có biểu lâm sàng bệnh Gumboro giảm ăn, ủ rũ, lơng xù, run rẩy tiến hành tiêm kháng thể IgY tinh chế nhóm với liều 1ml/con, tiêm lần lần cách 48 Theo dõi biểu lâm sàng bệnh Gumboro nhóm, đánh giá tỷ lệ gà ốm, chết nhóm gà thí nghiệm 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản kháng thể IgY tinh chế Kháng thể tinh chế bảo quản nhiệt độ khác nhau: -20°C, 4°C, 37°C Hàm lượng kháng thể kháng IBD xác định khoảng thời gian bảo quản từ sau 2, 4, 6, 8, 10, 12 tuần đến 12 tháng (ở nghiên cứu thể kết đến 12 tuần) theo phương pháp ELISA 2.2.6 Ảnh hưởng chất bảo quản kháng thể IgY tinh chế Kháng thể tinh bổ sung chất bảo quản nồng độ thường sử dụng phổ biến, cụ thể 2,0‰ formalin 0,1% sodium benzoate sau bảo quản 4°C Hàm lượng kháng thể kháng IBD xác định khoảng thời gian bảo quản từ sau 2, 4, 6, 8, 10, 12 tuần đến 12 tháng (ở nghiên cứu thể kết đến 12 tuần) theo phương pháp ELISA 2.2.7 Xử lý số liệu Số liệu thu thập xử lý phân tích ANOVA yếu tố phần mềm SAS phiên Vũ Thị Thu Hằng, Lê Quốc Hịa, Trịnh Thị Bích Ngọc, Vũ Xn Đăng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Lê Văn Phan 9.1 So sánh giá trị trung bình nghiệm thức mức P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Đồ thị mô tả hiệu giá kháng thể Gumboro của gà mái trước khi gây miễn dịch - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Hình 1..

Đồ thị mô tả hiệu giá kháng thể Gumboro của gà mái trước khi gây miễn dịch Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Sự bi - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Bảng 1..

Sự bi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

ng.

Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3. Mối tương quan hàm lượng kháng thể Gumboro trong huyết thanh gà, lòng đỏ trứng và chế phẩm IgY sau tinh chế tương ứng của các nhóm gà  - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Hình 3..

Mối tương quan hàm lượng kháng thể Gumboro trong huyết thanh gà, lòng đỏ trứng và chế phẩm IgY sau tinh chế tương ứng của các nhóm gà Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 4. Đồ thị mô tả hiệu giá kháng thể của sản phẩm được bảo quản ở các nhiệt độ  - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Hình 4..

Đồ thị mô tả hiệu giá kháng thể của sản phẩm được bảo quản ở các nhiệt độ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 6. Tri - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Hình 6..

Tri Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 4. K - Tinh chế kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà và ứng dụng trong phòng và trị bệnh Gumboro trên gà

Bảng 4..

K Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan