0

Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

7 14 0
 • Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:05

Quy trình phân tích kaolin bằng phương pháp huỳnh quang tia X bao gồm các công đoạn từ thiết bị sử dụng, chuẩn bị mẫu, quá trình đo và thiết lập đường chuẩn phân tích mẫu. Trong đó, thiết bị sử dụng là máy huỳnh quang tia X, thế hệ Ranger S2, chuẩn bị mẫu là phương pháp nén mẫu, chất phụ gia PVA và mẫu chuẩn chế tạo ở Việt Nam đã được khảo sát và đánh giá. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 60, Kỳ (2019) 31 - 37 31 Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, hệ máy Ranger S2 Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ Khương Thế Hùng *, Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam THƠNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 11/8/2019 Chấp nhận 06/9/2019 Đăng online 31/10/2019 Qui trình phân tích kaolin phương pháp huỳnh quang tia X bao gồm công đoạn từ thiết bị sử dụng, chuẩn bị mẫu, trình đo thiết lập đường chuẩn phân tích mẫu Trong đó, thiết bị sử dụng máy huỳnh quang tia X, hệ Ranger S2, chuẩn bị mẫu phương pháp nén mẫu, chất phụ gia PVA mẫu chuẩn chế tạo Việt Nam khảo sát đánh giá Bằng việc áp dụng tổ hợp phương pháp nghiên cứu phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu, phương pháp lập đường phân tích chuẩn phương pháp chuyên gia, kết nghiên cứu so sánh với kết phân tích phương pháp hóa học Độ xác tính toán SiO2, Al2O3, Fe2O3 K2O đường chuẩn kaolin 0,579%; 0,67%; 0,058% 0,245% tương đối tốt Ngoài ra, độ tin cậy đường chuẩn xây dựng kiểm chứng phân tích 02 mẫu kaolin mỏ Láng Đồng Kết phân tích cho thấy sai số phép phân tích huỳnh quang tia X phân tích hóa thấp, điều khẳng định ổn định tin cậy đường chuẩn xây dựng thiết bị phân tích Từ khóa: Kaolin, Quy trình phân tích, Huỳnh quang tia X, Ranger S2, Mỏ Láng Đồng © 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Kaolin đánh giá nguyên liệu quan trọng sử dụng rộng rãi nhiều ngành cơng nghiệp khác nhau, làm ngun liệu để sản xuất gốm sứ, gạch chịu lửa, làm chất độn cơng nghiệp sản xuất giấy, sơn, phân bón, cao su, chất dẻo,… Mỗi lĩnh vực sử dụng yêu cầu nguồn nguyên liệu với thành phần hàm lượng khác nhau, cơng tác phân tích mẫu địa chất _ *Tác giả liên hệ E - mail: khuongthehung@humg.edu.vn thường yêu cầu phát dải hàm lượng nguyên tố mẫu rộng Việc xây dựng quy trình phân tích oxit kim loại vật liệu nói chung kaolin nói riêng thực sớm tập chung vào vấn đề thiết bị sử dụng, chuẩn bị mẫu, trình đo thiết lập đường chuẩn phân tích mẫu (Imai, 1995; Taggart nnk, 2002; Goto, 2002) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng q trình phân tích mẫu (ví dụ mẫu cacbonat) với phương pháp nén mẫu Bradner (1999) tiến hành đưa tương đối chi tiết ảnh hưởng trình nghiền mẫu trình ép mẫu thời gian nghiền, kích thước 32 Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 60 (5), 31 - 37 hạt lực ép phù hợp Về nguyên tắc, phương pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF), để phân tích xác thành phần hóa học mẫu có hàm lượng biến đổi lớn ta cần nhiều mẫu chuẩn tương tự để xác lập đường chuẩn phân tích, thường sử dụng mẫu chuẩn quốc tế Tuy nhiên, việc chọn lựa mẫu chuẩn phù hợp giá thành mẫu chuẩn quốc tế cao khiến cơng tác phân tích đơn vị phân tích gặp nhiều khó khăn Chính lẽ đó, báo trình bày qui trình phân tích mẫu kaolin hệ máy huỳnh quang tia X hệ máy Ranger S2 phịng thí nghiệm Bộ mơn Tìm kiếm - Thăm dò, Trường đại học Mỏ - Địa chất với mẫu chuẩn sử dụng hồn tồn có nguồn gốc Việt Nam Việc chủ động mẫu chuẩn khảo sát qui trình phân tích cho đối tượng khơng nâng cao trình độ cho cán phân tích mà cịn góp phần khẳng định lực nghiên cứu đơn vị Mỏ kaolin Láng Đồng thuộc địa phận xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách thị trấn huyện Thanh Sơn khoảng 10km phía nam, cách thủ Hà Nội khoảng 85 km phía tây bắc Với diện tích khoảng 0,4 km2 phát thân quặng pegmatit, khu mỏ Láng Đồng mang đầy đủ đặc trưng vùng Thạch Khoán - Phú Thọ quặng pegmatit (Khương Thế Hùng nnk., 2012) Số liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập, tổng hợp xử lý số liệu Thu thập 10 mẫu kaolin từ Trung tâm phân tích, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thuộc “Dự án nâng cao lực phân tích trung tâm”, dùng làm mẫu chuẩn cho xây dựng đường chuẩn phân tích hàm lượng oxit quặng kaolin Ngồi ra, để phân tích thử nghiệm thu thập 02 mẫu kaolin (KL45, KL63) lấy từ khai trường mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ 2.2 Phương pháp xây dựng đường chuẩn phân tích Trên sở 10 mẫu kaolin chuẩn kiểm tra kết phân tích hóa, tiến hành xây dựng đường chuẩn cho máy Ranger S2 Đường chuẩn sau hồn thành sử dụng để phân tích kiểm tra lại mẫu chuẩn nhằm đánh giá sai số đường chuẩn xây dựng với kết phân tích hóa Nếu sai số đạt yêu cầu ngưỡng giới hạn cho phép, đường chuẩn sử dụng để phân tích oxit mẫu kaolin cho mỏ khoáng sản kaolin khác 2.3 Phương pháp chuyên gia Đây phương pháp kinh điển có hiệu nghiên cứu địa chất, điều tra đánh giá chất lượng nguyên liệu khoáng Đúc kết kinh nghiệm thực tế thân đồng nghiệp, kết hợp ý kiến chuyên gia lĩnh vực huỳnh quang tia X cho phép lựa chọn kết phân tích hợp lý, đắn phục vụ cơng tác đào tạo ứng dụng sản xuất Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin Thiết bị sử dụng: Hệ thiết bị phân tích huỳnh quang tia X S2 - Ranger, hãng Bruker-Đức hệ máy phân tích sử dụng cơng suất cao hình học kích thích trực tiếp, công suất đèn phát tia X đạt đến 50 W Đầu dị cơng nghệ (XFlash® Silicon Drift Detector) làm mát Peltier (không cần dùng Nitơ lỏng) với độ phân giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú,

Hình ảnh liên quan

Từ Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy, các kết quả phân tích theo phương pháp XRF bằng đường chuẩn thiết lập và kết quả phân tích hóa của các mẫu chuẩn có sự sai lệch có thể chấp nhận được - Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

Bảng 2.

và Bảng 3 cho thấy, các kết quả phân tích theo phương pháp XRF bằng đường chuẩn thiết lập và kết quả phân tích hóa của các mẫu chuẩn có sự sai lệch có thể chấp nhận được Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. (a) Si - Hệ số tương quan 0,9953; (b) Ti - Hệ số tương quan 0,9986; (c) Al - Hệ số tương quan 0,9645; (d) Fe - Hệ số tương quan 0,9856; (e) Mg - Hệ số tương quan 0,6421; (f) Ca - Hệ số - Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

Hình 1..

(a) Si - Hệ số tương quan 0,9953; (b) Ti - Hệ số tương quan 0,9986; (c) Al - Hệ số tương quan 0,9645; (d) Fe - Hệ số tương quan 0,9856; (e) Mg - Hệ số tương quan 0,6421; (f) Ca - Hệ số Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả phân tích kiểm tra đối với các mẫu chuẩn kaolin (%). - Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

Bảng 2..

Kết quả phân tích kiểm tra đối với các mẫu chuẩn kaolin (%) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kết quả so sánh Bảng 4 cho thấy, sự chênh lệch kết quả phân tích hàm lượng các oxit bằng phương pháp XRF và phân tích hóa là chấp nhận được, đều đó thể hiện sự ổn định của đường chuẩn, của mẫu chuẩn cũng như thiết bị phân tích là tương đối tố - Khảo sát qui trình phân tích mẫu kaolin trên hệ máy phân tích huỳnh quang tia X, thế hệ máy Ranger S2: Phân tích thử nghiệm với mẫu kaolin mỏ Láng Đồng-Thạch Khoán,Thanh Sơn, Phú

t.

quả so sánh Bảng 4 cho thấy, sự chênh lệch kết quả phân tích hàm lượng các oxit bằng phương pháp XRF và phân tích hóa là chấp nhận được, đều đó thể hiện sự ổn định của đường chuẩn, của mẫu chuẩn cũng như thiết bị phân tích là tương đối tố Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan