0

Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

11 38 0
 • Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:01

Bài bviết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng vùng thành phố Đà Nẵng, dự báo khả năng xâm nhập mặn giai đoạn 2020-2050 và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên nước dưới đất sử dụng mô hình số SEAWAT. 10 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 59, Kỳ (2018) 10-20 Hiện trạng xâm nhập mặn nước đất vùng thành phố Đà Nẵng giải pháp khai thác hợp lý Nguyễn Bách Thảo 1,2*, Cao Việt Anh 1, Nguyễn Diệu Trinh 3, Hoàng Thanh Sơn 3, Nguyễn Văn Duyên Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Trung tâm Phân tích Thí nghiệm chất lượng cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam THƠNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 24/11/2017 Chấp nhận 20/4/2018 Đăng online 30/6/2018 Bài báo trình bày kết đánh giá trạng xâm nhập mặn nước đất tầng chứa nước lỗ hổng vùng thành phố Đà Nẵng, dự báo khả xâm nhập mặn giai đoạn 2020-2050 đề xuất giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên nước đất sử dụng mơ hình số SEAWAT Kết từ mơ hình cho thấy, nước đất tầng chứa nước lỗ hổng có tượng nhiễm mặn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ chế độ thủy triều sơng Hàn, sơng Cu Đê q trình xâm nhập mặn từ biển Đông Kết dự báo cho kịch khai thác thành phố Đà Nẵng khai thác nước đất kết hợp với khai thác nước mặt đáp ứng nhu cầu ngày tăng số khu vực tập trung đông dân cư Kịch khai thác hợp lý nước đất với tổng lưu lượng 12.000m3/ngày bãi giếng Hòa Khánh, Liên Chiểu Non Nước kiểm chứng mơ hình số Từ khóa: Xâm nhập mặn Nước đất Mơ hình số © 2018 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Nước đất loại tài ngun đặc biệt, có vai trị quan trọng đời sống người Tại khu vực ven biển, nguồn tài nguyên có nguy bị đe dọa tượng xâm nhập mặn vào tầng chứa nước Theo Ghassemi (1995), giới 10 hecta đất trồng trọt phút, hecta xâm nhập mặn Nhiều cơng trình nghiên cứu rằng, tượng tầng _ *Tác giả liên hệ E-mail: nguyenbachthao@humg.edu.vn chứa nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng trình thủy triều, nước biển dâng, trình khai thác nước đất mức Theo thống kê, vùng ven biển có mật độ dân cư lớn, trung bình tồn giới 100 người/km2, chiếm khoảng 40% dân số 7,6% tổng diện lục địa Việt Nam số nước đứng đầu có mật độ dân cư vùng ven biển cao, với khoảng 320 người/km2, đó, thành phố lớn Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu có mật độ đơng cả, trung bình 800 người/km2 Đây thành phố đóng vai trị quan trọng du lịch, sản xuất cơng nghiệp Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 nông nghiệp Chính vậy, thành phố lớn ven biển ln đối mặt với vấn đề nguồn nước không đủ đáp ứng nhu cầu khai thác mức gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước đặc biệt vấn đề xâm nhập mặn Việt Nam số quốc gia có đường bờ biển dài chịu ảnh hưởng trình xâm nhập mặn rõ rệt, vậy, nhiều cơng trình nghiên cứu xâm nhập mặn vùng ven biển thực Thành phố Đà Nẵng với đường bờ biển dài 74km (Nguyễn Đình An, 2010) tầng chứa nước khu vực chịu ảnh hưởng lớn q trình xâm nhập mặn, nhiên chưa có cơng trình đánh giá xâm nhập mặn sử dụng mơ hình số Dựa kết khảo sát thành lập đồ địa chất thủy văn thành phố Đà Nẵng (Liên đoàn Quy hoạch Điều tra TNN miền Trung, 2012), có khoảng 30% diện tích tầng chứa nước bị nhiễm mặn tổng số diện tích tầng chứa nước lỗ hổng Chính vậy, việc đánh giá trạng xâm nhập mặn nước đất đề giải pháp khai thác hợp lý cấp bách Bài báo sử dụng phương pháp mơ hình số để đánh giá trạng xâm nhập mặn nước đất khu vực Đà Nẵng, cơng tác chỉnh lý mơ hình dựa kết đo mực nước, độ tổng khoáng hóa lỗ khoan tài liệu đo địa vật lý từ đưa giải pháp khai thác hợp lý Khái quát vùng nghiên cứu 2.1 Đặc điểm địa chất thủy văn Vùng nghiên cứu gồm ba dạng địa hình bao gồm núi, đồng cồn cát ven biển Phía Bắc dãy núi Bạch Mã có độ cao trung bình 700m, biên giới tự nhiên thành phố Đà Nẵng Thừa Thiên Huế; phía Tây Bắc có núi Mang cao 1712m tiếp giáp với ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng; phía Tây Nam có núi Bà cao 1487m; phía Đơng có dãy núi Sơn Trà án ngữ Đồng ven biển đồng phía Nam thành phố bị chia cắt sơng Hàn Địa hình gió tái tích tụ cát biển gặp đụn cát khu vực Ngũ Hành Sơn Nam Ô Vùng nghiên cứu tồn năm tầng chứa nước, tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Đệ tứ khơng phân chia (q), tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleistocen (qp) chia thành lớp (qp2) lớp (qp1), tầng chứa nước khe nứt vỉa trầm tích Neogen (n), tầng chứa nước khe nứt 11 karst, khe nứt vỉa trầm tích lục nguyên trầm tích biến chất (Є-C) Bản đồ địa chất thủy văn thể Hình Tầng chứa nước q phân bố rải rác bề mặt với diện lộ nhỏ khoảng 3-5 km2 Thành phần thạch học hỗn tạp gồm sét, sét pha, cát pha, cuội sỏi lẫn dăm đá gốc Theo kết bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan LK710 tầng chứa nước xếp vào loại nghèo nước với lưu lượng Q=0.84 l/s, tỷ lưu lượng q = 0.05 l/sm Động thái biến đổi mạnh theo mùa, mùa khô nhiều giếng đào bị cạn kiệt Tầng chứa nước qh bao gồm trầm tích hỗn hợp sơng biển đầm lầy gió Chúng phân bố khơng với tổng diện tích khoảng 160 km2, đặc điểm địa chất thủy văn khác theo khu vực Thành phần thạch học chủ yếu cát thạch anh hạt từ mịn tới trung, cát pha, sét pha, kết cấu rời rạc có khả chứa nước tốt Động thái nước đất biến đổi mạnh theo mùa với biên độ thay đổi từ 0.45 3.0m Liên Chiểu Hải Châu đến 1.8 11.2m khu vực Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Theo kết bơm hút nước thí nghiệm 10 cơng trình cho thấy, mức độ chứa nước tầng từ trung bình tới giàu, tỷ lưu lượng thay đổi từ 0.04 đến 3.65l/sm Tuy mức độ chứa nước lớn tầng chứa nước mặt nên chịu ảnh hưởng rõ rệt trình nhiễm mặn hoạt động thủy triều; đặc biệt khu vực sơng Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, 50% diện tích tầng chứa nước qh bị nhiễm mặn Loại hình hóa học nước đất tầng chứa nước chủ yếu Clorua- Natri Tầng chứa nước qp phân bố với diện tích khoảng 360 km2, thành phần thạch học gồm cát thạch anh từ mịn tới thô, cát chứa sạn sỏi, cuội sỏi Lớp chứa nước qp2 có tỷ lưu lượng q=0.32 l/sm, mức độ chứa nước trung bình Trong lớp chứa nước qp1 có mức độ chứa nước phong phú từ trung bình tới giàu, tỷ lưu lượng thay đổi từ 0.03 đến 3.32 l/s.m Các tầng chứa nước khe nứt vùng nghiên cứu có diện phân bố khoảng 40km2 phần lớn chúng bị phủ trầm tích trẻ Thành phần thạch học chủ yếu gồm đá vơi hoa hóa, đá phiến xerixit, đá phiến sét đá phiến thạch anh Căn kết nghiên cứu Nguyễn Trường Giang nnk, tầng chứa nước xếp mức độ chứa nước từ nghèo tới trung bình Với đặc điểm địa chất thủy văn trình bày trên, tầng chứa nước có ý nghĩa khai thác tầng chứa 12 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 Hình Bản đồ địa chất thủy văn trạng nhiễm mặn nước đất vùng nghiên cứu (Nguyễn Văn Đình, 2011) nước lỗ hổng trầm tích Holocen Pleistocen Tuy nhiên hai tầng chứa nước có tượng nhiễm mặn, cần có phương án khai thác hợp lý động sinh hoạt, công nghiệp nông nghiệp chủ yếu cung cấp từ nguồn nước mặt Nhà máy nước Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, đáp ứng khoảng 95% nhu cầu nước Thành phố 2.2 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước 2.3 Hiện trạng xâm nhập mặn Theo kết điều tra Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước miền Trung năm 2012 Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam năm 2017 địa bàn thành phố chủ yếu sử dụng nước mặt phục vụ ăn uống sinh hoạt sản xuất Một vài lỗ khoan công ty, nhà xưởng, xí nghiệp khai thác nước đất với tổng lưu lượng đạt vào khoảng 1700 m3/ngđ đến 2000m3/ngđ Tính đến cuối năm 2016, địa bàn cấp phép khai thác sử dụng cho 52 cơng trình với tổng lưu lượng khai thác 14.091m3/ngày (Sở Tài nguyên Mơi trường TP Đà Nẵng, 2016) Bên cạnh đó, nhiều hộ dân đấu nối với hệ thống nước Thành phố sử dụng lỗ khoan phục vụ tưới rửa xe với lưu lượng trung bình 1m3/ngày mà khơng kiểm sốt Ngồi nguồn nước đất, nhu cầu nước cho hoạt Theo tài liệu đo vẽ phục vụ thành lập đồ ĐCTV tỉ lệ 1:25000 thực năm 2012 86 lỗ khoan, nước đất có tượng nhiễm mặn theo diện chiều sâu Dọc sông lớn sông Cu Đê, sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sơng Đị Toản, tầng chứa nước bị nhiễm mặn với diện tích khoảng 100km2 (theo Hình 1) 2.3.1 Hiện trạng xâm nhập mặn tầng chứa nước qh Nước đất vừa chịu ảnh hưởng trình nhiễm mặn sơng vừa chịu tác động q trình mặn trầm tích tầng chứa nước bên Dọc theo sông Cu Đê, từ biển tiến sâu vào 6km nước đất bị nhiễm mặn với độ tổng khoáng hoá (TDS) thay đổi khoảng 1.0 10.75 g/l Khu vực bờ hữu sông Cầu Đỏ, sông Cẩm Lệ tầng chứa nước qh bị mặn với diện tích khoảng 40 km2, độ tổng khống hóa thay đổi khoảng 1.0 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 13 Hình Sơ đồ phương pháp nghiên cứu xâm nhập mặn 5.03 g/l Dọc sông Hàn, nước đất bị nhiễm mặn theo khoảnh cục với diện tích nhỏ khoảng 5km2 Khu vực ven biển, nước đất có độ tổng khống hóa thay đổi từ 1-35g/l.2.3.2 Hiện trạng xâm nhập mặn tầng chứa nước qp Ngoài tác động nước biển vùng cửa sông vùng giáp biển, nước đất cịn chịu ảnh hưởng q trình phân tán mặn từ tầng sâu Tuy nhiên, tồn lớp sét cách nước cục phủ lên nên tác động trình thủy triều tới tầng chứa nước khơng nhiều, độ tổng khống hố khoảng - 4,66 g/l, vùng giáp biển có độ tổng khống hố 1-35g/l Có thể thấy rằng, tầng chứa nước qh qp khu vực thành phố Đà Nẵng có diện tích nhiễm mặn tương đối lớn, phân bố rải rác quanh hệ thống sông lớn số khu vực gần biển, chịu tác động lớn dòng mặt thủy triều 2002; Nguyễn Trường Giang nnk.,1998) Để đánh giá trình xâm nhập mặn nước đất vùng, phương pháp mơ hình số sử dụng với kết hợp mô hình dịng chảy Modflow mơ hình xâm nhập mặn Seawat (Gou, 2002) Quy trình thực mơ tả Hình (Nguyen Bach Thao, 2016) Phương pháp nghiên cứu Trong đó: Txx, Tyy, Tzz: hệ số dẫn nước theo phương x, y, z; h: cốt cao mực nước vị trí (x,y,z) thời điểm t; W: giá trị bổ cập hay thoát nước đất vị trí (x,y,z) thời điểm t; Ss: hệ số nhả nước đàn hồi tầng chứa nước có áp, Ss thay Sy tầng chứa nước không áp Bài báo sử dụng phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu kiểm định độ tổng khoáng hoá nước giếng khoan, kế thừa kết từ cơng trình nghiên cứu (Đỗ Cảnh Dương, 3.1 Mơ hình dịng chảy Mơ hình dịng chảy mơ q trình thấm nước đất, nhằm giải toán liên quan tới động lực học nước đất Phương trình mơ tả chuyển động nước đất rút từ nghiên cứu cân nước phân tố dòng ngầm có kích thước dx, dy, dz (Guo, 2002), có dạng: 𝜕 𝜕ℎ 𝜕 𝜕ℎ 𝜕 𝜕ℎ 𝜕ℎ (𝑇 ) + 𝜕 (𝑇𝑦𝑦 𝜕𝑦) + 𝜕 (𝑇𝑧𝑧 𝜕𝑧 ) W = 𝑆𝑠 𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝑥𝑥 𝜕𝑥 𝑦 𝑧 14 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 3.2 Mơ hình xâm nhập mặn Đối với mơ hình xâm nhập mặn thể dạng phương trình đạo hàm riêng mơ tả q trình lan truyền vật chất mơi trường nước đất (Guo, 2002) sau: 𝜕ℎ𝑓 𝜕ℎ𝑦 𝜕 𝜕 [𝜌𝐾𝑓𝑥 ( )] + [𝜌𝐾𝑓𝑦 ( )] 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦 𝜕ℎ𝑓 𝜌 − 𝜌𝑓 𝜕𝑍 𝜕 + [𝜌𝐾𝑓𝑧 ( +( ) )] 𝜕𝑧 𝜕𝑧 𝜌𝑓 𝜕𝑧 𝜕𝜌 𝜕𝐶 𝜕ℎ𝑓 = 𝜌𝑆𝑓 + 𝜃 − 𝜌𝑠 𝑞𝑠 𝜕𝑡 𝜕𝑡 𝜕𝑡 Trong đó: hf - độ cao mực áp lực nước nhạt; Kfx, Kfy, Kfz - hệ số thấm thủy lực theo phương x, y z; ρ - mật độ nước tự nhiên tầng chứa nước; ρf - mật độ nước nhạt; Sf - hệ số nhả nước tương đương với cột áp lực nước nhạt; C - nồng độ chất hòa tan; θ - độ lỗ rỗng hữu hiệu; t - thời gian; ρs - mật độ nước từ nguồn vào ra; qs - thể tích lưu lượng dòng từ nguồn cấp vào đơn vị thể tích tầng chứa nước Yếu tố quan trọng mơ hình lan truyền vật chất tốc độ hướng vận động nước đất Chúng xác định sở giải tốn dịng chảy mơ hình Modflow, tốn mơ hình xâm nhập mặn giải đồng thời với tốn dịng chảy thực sau tốn dịng chảy kết thúc Tiêu chí đánh giá xâm nhập mặn tầng chứa nước dựa vào giá trị TDS nước đất Nước có TDS >= 1,0g/l coi nước bị nhiễm mặn Hình Sơ đồ vị trí tuyến đo TDS nước mặt tuyến đo địa vật lý (tháng 3, 7/2017) Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 3.3 Phương pháp đo mặn dịng mặt Để mơ độ mặn biên nghiên cứu, độ mặn dòng mặt thực theo diện theo chiều sâu đối với: a) Dòng chảy bị ảnh hưởng triều rõ rệt; b) Khơng có tượng nước tù, chảy quẩn; c) Khơng có dịng nhập lưu; d) Ít bị ảnh hưởng tác động người Chế độ 1: Đo giờ, bắt đầu mực nước thấp nhất, đo liên tục 24 Chế độ 2: Đo ngày liên tục (72 giờ) thực chế độ đo lẻ (thời gian bắt đầu đo vào giờ) Các tuyến đo bố trí sau: -Theo mặt cắt dọc sơng: Chạy dọc sơng dịng (chủ lưu), theo hướng từ cửa sông ngược thượng lưu, 1km thực đo điểm, vị trí dịng Độ mặn đo tầng (0,5 bề dày dòng chảy) đo đến độ mặn 0,1‰ kết thúc - Theo mặt cắt ngang sông: số lượng thủy trực từ 3-9 tùy thuộc độ rộng mặt cắt 15 3.4 Phương pháp đo địa vật lý Sử dụng phương pháp đo sâu điện ảnh điện đa cực nhằm phân loại thành phần thạch học tầng chứa nước theo chiều sâu dựa định luật Archive (Archive,1942) xác định ranh giới mặn nhạt nước đất (Guerin, 2005) Khối lượng đo địa vật lý gồm 50 điểm đo sâu điện đối xứng toàn khu vực khảo sát 11 tuyến ảnh điện đa cực (mỗi tuyến có chiều dài 1km) bố trí vng góc với ranh giới mặn nhạt xác định năm 2012 (Hình 3) Xây dựng mơ hình số cho vùng nghiên cứu 4.1 Thiết lập mơ hình Miền thấm vùng nghiên cứu chia thành bước lưới với 200 hàng 200 cột, kích thước lưới 170x170m lớp sau: Lớp 1: Mô cho tầng chứa nước Holocen, thành phần thạch học chủ yếu cát thạch anh từ mịn tới trung, cát chứa sạn sỏi; Lớp 2: Mô lớp cách nước khu vực, thành phần thạch học sét mịn giàu vật chất hữu Hình Sơ đồ vị trí tuyến đo địa vật lý kết giải đoán trạng xâm nhập dựa theo kết đo địa vật lý (tháng 7/2017) 16 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 Lớp 3: mô cho tầng chứa nước Pleistocen, thành phần thạch học cát thạch anh từ mịn tới thô, cát chứa sạn sỏi, cuội sỏi Điều kiện biên mơ hình dịng chảy bao gồm: biên mực nước tổng hợp GHB (điều kiện biên loại III) gán cho hệ thống sơng vùng nghiên cứu sơng Hàn, sơng Cu Đê, sơng Cẩm Lệ, sơng Đị Toản, sơng Cầu Đỏ biển phía Đơng, Đơng Bắc vùng; biên mực nước không đổi CHD (điều kiện biên loại I) thiết lập cho ranh giới phía Nam vùng Biên bổ cập biên bốc xác định theo tài liệu lượng mưa lượng bốc vùng nghiên cứu (trích dẫn từ nguồn nào: lượng mưa, bốc hơi) Đối với mơ hình xâm nhập mặn, biên nồng độ ban đầu xác định dựa vào tài liệu thành lập đồ ĐCTV thành phố Đà Nẵng tỉ lệ 1:25000; nồng độ biên sông biên biển mô dạng biên nồng độ không đổi (cụ thể) Các biên cung cấp thấm, biên bốc biên dạng điểm vùng lấy giá trị 4.2 Chỉnh lý mơ hình Mơ hình dịng chảy chỉnh lý việc giải toán ngược nhằm chỉnh lý thơng số địa Hình Phân chia lớp theo tuyến A-A’ (a) sơ đồ hóa điều kiện biên vùng nghiên cứu (b) Hình Tương quan mực nước tính tốn mơ hình mực nước lỗ khoan quan trắc QT1, QT3A từ 1/2013 đến 4/2017 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 chất thủy văn (hệ số thấm K, hệ số nhả nước S) sơ chỉnh lý điều kiện biên mơ hình Bài tốn giải phương pháp lặp, giá trị hiệu chỉnh qua bước lặp Dữ liệu dùng để chỉnh lý mơ hình tài liệu mực nước lỗ khoan quan trắc khoảng thời gian 01/2013 04/2017 Kết chỉnh lý mơ hình phản ánh qua sai số tuyệt đối trung bình MAE đạt 0.415, sai số bình phương trung bình (RMS) đạt 5.4% (Hình 6) Kết thảo luận 4.1 Hiện trạng nhiễm mặn nước đất Kết từ mơ hình tính tốn xâm nhập mặn tầng chứa nước qh qp thời điểm 04/2017 rằng, diện tích mặn ban đầu tầng chứa nước qh giảm nhanh so với tầng chứa nước qp ngồi q trình khai thác, chảy sang vùng khác tầng chứa nước mặt cịn chịu ảnh hưởng trình bổ cập mưa gây nhạt hóa tầng chứa nước Tuy nhiên, tầng chứa nước mặt chịu ảnh hưởng lớn sông biển, khu vực dọc sơng Hàn, sơng Cu Đê, sơng Đị Toản ven biển, diện tích mặn tăng lên theo chuỗi thời gian tính tốn mơ hình Trên Hình thể vùng có TDS lớn 1g/l hai tầng chứa nước qh qp thời điểm Theo đó, tổng diện tích nhiễm mặn tầng chứa nước qh 41,8km2 tầng qp 53,4km2 4.2 Định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước đất 17 Theo báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng (2017), tổng trữ lượng khai thác vùng nghiên cứu 231.000 m3/ngày Trong đó, trữ lượng khai thác tầng chứa nước lỗ hổng vào khoảng 150.000m3/ngày (Đỗ Cảnh Dương, 2002), nhiên lượng nước phân bố rộng địa bàn tồn thành phố nên khơng thể khai thác với quy mơ tập trung để cấp nước Bên cạnh đó, nhu cầu dùng nước Thành phố Đà Nẵng tới năm 2020, lượng nước yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp 246.000 m3/năm, cho sinh hoạt 300.000 triệu m3/năm, nguồn nước mặt đáp ứng Nhằm khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nay, việc nâng công suất khai thác nước mặt khai thác bổ sung từ nguồn nước đất cần thiết Kịch tối ưu dựa kết sử dụng mơ hình số kịch cho cơng suất khai thác lớn thỏa mãn điều kiện sau thời gian khai thác (10.000 ngày tương đương 27 năm) độ tổng khống hóa TDS>1g/l chưa xâm nhập vào cơng trình khai thác Theo kết tính tốn mơ hình số SEAWAT, kịch với tổng cơng suất khoảng 12.000m3/ngày với sơ đồ cơng trình khai thác nước đất gồm lỗ khoan khu vực Liên Chiểu,tổng công suất khai thác 3000 m3/ngày; 15 lỗ khoan khu vực Hòa Khánh với tổng công suất 3750 m3/ngày 14 lỗ khoan dọc bờ biển khu vực Non Nước thiết kế với tổng cơng suất khai thác 4900 m3/ngày (Hình 8) Hình Hiện trạng xâm nhập mặn tầng chứa nước qh (phải) tầng chứa nước qp (trái) thời điểm 4/2017 Tầng chứa nước qh 18 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 Hình Sơ đồ bố trí bãi giếng khai thác nước đất tính tốn dự báo mơ hình SEAWAT Hình Kết dự báo nhiễm mặn bãi giếng thời điểm năm 2045 (sau 27 năm khai thác) Kết tính tốn trạng dự báo xâm nhập mặn theo kịch cho thấy rằng: + Khu vực cấm cấp phép cơng trình khai thác: bao gồm khu vực bị nhiễm mặn, bao gồm quận Sơn Trà, phía Bắc quận Ngũ Hành Sơn, khu vực dọc sông Hàn, sông Cu Đê sơng Đị Toản Các lỗ khoan khai thác lưu lượng lớn khu vực cần ổn định tiến tới giảm dần lưu lượng có hệ thống cấp nước thay + Khu vực hạn chế khai thác (khai thác với lưu lượng vị trí hợp lý): Hịa Khánh, phía Nam quận Ngũ Hành Sơn phía Bắc quận Liên Chiểu, lưu lượng khai thác giếng khoan bãi Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 giếng Hòa Khánh, Non Nước Liên Chiểu 250, 350 1000m3/ngày, vị trí cách biển tối thiểu thay đổi khoảng 500-1400m tùy khu vực Đối với khu vực nêu trên, cơng tác quản lý, cấp phép thăm dị khai thác nước đất cần tiến hành nghiêm ngặt Khi xây dựng cơng trình cần thực điều tra, đánh giá chi tiết, tiến hành thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng việc khai thác đến trình xâm nhập mặn Ưu tiên nước đất phục vụ mục đích sinh hoạt khu vực đông dân cư hoạt động du lịch Kết luận Tóm lại, với đặc điểm địa chất thủy văn phức tạp, diện tích mặn nhạt ban đầu xem kẽ, địa hình tiếp giáp biển hệ thống sơng khu vực bị ảnh hưởng lớn q trình thủy triều, nước đất vùng thành phố Đà Nẵng có đặc điểm sau: - Vùng nghiên cứu có hai tầng chứa nước triển vọng có khả khai thác tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen trầm tích Pleistocen Tuy nhiên, hai tầng chứa nước có tượng bị nhiễm mặn, việc khai thác phải xem xét cẩn thận; - Kết tính tốn từ mơ hình dịch chuyển rằng: diện tích mặn hai tầng chứa nước giảm theo thời gian, diện tích mặn tầng chứa nước Holocen giảm nhanh có bổ cập lượng mưa Diện tích tầng chứa nước bị mặn số khu vực ven biển dọc hệ thống sông lớn ngày tăng ảnh hưởng biển thủy triều; - Đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước đất việc khoanh định vùng phù hợp với điều kiện khai thác khác nhau, kết hợp với công tác quản lý, thi cơng cơng trình, tun truyền nâng cao nhận thức người dân - Vùng cấm bố trí khai thác mới: quận Sơn Trà, phía Bắc quận Ngũ Hành Sơn, khơng bố trí lỗ khoan khai thác cơng suất lớn vào vị trí này, ảnh hưởng lớn tới chất lượng tầng chứa nước; - Vùng hạn chế cơng trình khai thác (khai thác với lưu lượng vị trí hợp lý): vùng Hịa Khánh, phía Nam quận Ngũ Hành Sơn phía Bắc quận Liên Chiểu, bố trí lỗ khoan khai thác với lưu lượng 250 đến 1000 m3/ngày vào khu vực này, vị trí cách biển tối thiểu thay đổi 19 khoảng 500 đến 1400m tùy khu vực Tài liệu tham khảo Archie, G E (1942, December 1) The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining Some Reservoir Characteristics Society of Petroleum Engineers doi:10.2118/942054-G Đỗ Cảnh Dương, Phạm Quý Nhân, 2002 Báo cáo Đề tài Dự báo quy hoạch khai thác bền vững nguồn nước ngầm thành phố Đà Nẵng sở điều tra chất lượng, trữ lượng, trạng ô nhiễm khả tự bảo vệ nước đất, Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Đà Nẵng Ghassemi, E., Jakeman, A & Ha, N 1995 Salinization of land and Water resources University of New South Wales Press, Sydney Guerin, R., 2005 Borehole and surface-based hydrogeophysics Hydrogeology Journal 13 251-254 Guo, W., Langevin, C D., & Survey, G., 2002 User's Guide to SEAWAT: A Computer Program for Simulation of Three-dimensional Variabledensity Ground-water Flow, U.S Geological Survey, U.S Department of the Interior Hoàng Văn Hoan, 2014 Nghiên cứu xâm nhập mặn nước đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định Luận án tiến sĩ Địa chất Thủy văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội Nguyen Bach Thao, 2016 Coupling geophysical and Isotopic approaches to better simulate saltwater intrusion into coastal aquifers: A case study in the Crau aquifer PhD thesis University of Avignon, France Nguyễn Bách Thảo, 2007 Nghiên cứu dịch chuyển chất hịa tan nước đất khu vực bãi thí nghiệm Đan Phượng Hà Tây Luận văn thạc sĩ Địa chất Thủy văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội Nguyen Bach Thao, 2016 Olivier Banton, Adriano Mayer, Nguyen Quang Tuan and Salah Nofal Coupling geophysical and isotopic approaches to better simulate saltwater intrusion into coastal aquifers: a case study in Crau (France) Proceeding of international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources Development (ESASGD), Hanoi, 2016, 239-247 20 Nguyễn Bách Thảo nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 59 (3), 10-20 Nguyễn Trường Giang, Võ Công Nghiệp, Đặng Hữu Ơn, Vũ Ngọc Trân, 1998 Nước đất đồng ven biển Nam Trung Bộ Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, 124 trg Nguyễn Văn Đình, 2011 Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, cạn kiệt địa bàn thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đình An, Thạch Phương nnk, 2010 Địa chí Quảng Nam-Đà Nẵng Nhà xuất Khoa học Xã hội 2000trg ABSTRACT Saltwater intrusion in aquifers of Danang area and solution for sustainable groundwater development Thao Bach Nguyen 1,2, Anh Viet Cao 1, Trinh Dieu Nguyen 3, Son Thanh Hoang 3, Duyen Van Nguyen Faculty of Geosciences and Geo-engineering, Hanoi University of Mining and Geology Centre for Excellence in Analysis and Experiment, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology Water resources bureau, Department of Natural Resources and Environment of Danang This article shows the results of saltwater intrusion simulation in aquifers in Danang area Base on the calibrated numerical model, prediction model of saltwater intrusion for the period of 2020-2050 with different scenarios have been simulated to sustainable groundwater development using SEAWAT model Simulated results from numerical model shows that groundwater in porous aquifers in Danang area is highly affected by tidal in Han, Cu De river and seawater level To face with the increasing of water demand, a groundwater exploitation wells system could be added with total pumping rate of 12.000m3/day in Hoa Khanh, Lien Chieu and Non Nuoc area ... giá trạng xâm nhập mặn nước đất khu vực Đà Nẵng, cơng tác chỉnh lý mơ hình dựa kết đo mực nước, độ tổng khoáng hóa lỗ khoan tài liệu đo địa vật lý từ đưa giải pháp khai thác hợp lý Khái quát vùng. .. tầng chứa nước bị nhiễm mặn tổng số diện tích tầng chứa nước lỗ hổng Chính vậy, việc đánh giá trạng xâm nhập mặn nước đất đề giải pháp khai thác hợp lý cấp bách Bài báo sử dụng phương pháp mơ hình... chủ yếu cung cấp từ nguồn nước mặt Nhà máy nước Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, đáp ứng khoảng 95% nhu cầu nước Thành phố 2.2 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước 2.3 Hiện trạng xâm nhập mặn Theo kết điều tra Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Bản đồ địa chất thủy văn và hiện trạng nhiễm mặn nước dưới đất vùng nghiên cứu (Nguyễn Văn Đình, 2011) - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

Hình 1..

Bản đồ địa chất thủy văn và hiện trạng nhiễm mặn nước dưới đất vùng nghiên cứu (Nguyễn Văn Đình, 2011) Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.1. Mô hình dòng chảy - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

3.1..

Mô hình dòng chảy Xem tại trang 4 của tài liệu.
3.2. Mô hình xâm nhập mặn - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

3.2..

Mô hình xâm nhập mặn Xem tại trang 5 của tài liệu.
4. Xây dựng mô hình số cho vùng nghiên cứu - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

4..

Xây dựng mô hình số cho vùng nghiên cứu Xem tại trang 6 của tài liệu.
Điều kiện biên của mô hình dòng chảy bao gồm: biên mực nước tổng hợp GHB (điều kiện biên loại III) được gán cho hệ thống sông chính trong vùng nghiên cứu là sông Hàn, sông Cu Đê, sông Cẩm Lệ, sông Đò Toản, sông Cầu Đỏ và biển ở phía Đông, Đ - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

i.

ều kiện biên của mô hình dòng chảy bao gồm: biên mực nước tổng hợp GHB (điều kiện biên loại III) được gán cho hệ thống sông chính trong vùng nghiên cứu là sông Hàn, sông Cu Đê, sông Cẩm Lệ, sông Đò Toản, sông Cầu Đỏ và biển ở phía Đông, Đ Xem tại trang 7 của tài liệu.
nguồn nào: lượng mưa, bốc hơi). Đối với mô hình xâm nhập mặn, biên nồng độ ban đầu được xác định dựa vào tài liệu thành lập bản đồ ĐCTV thành phố Đà Nẵng tỉ lệ 1:25000; nồng độ trên biên sông và biên biển được mô phỏng dưới dạng biên nồng độ không đổ - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

ngu.

ồn nào: lượng mưa, bốc hơi). Đối với mô hình xâm nhập mặn, biên nồng độ ban đầu được xác định dựa vào tài liệu thành lập bản đồ ĐCTV thành phố Đà Nẵng tỉ lệ 1:25000; nồng độ trên biên sông và biên biển được mô phỏng dưới dạng biên nồng độ không đổ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Kết quả từ mô hình tính toán xâm nhập mặn tầng chứa nước qh và qp tại thời điểm 04/2017 chỉ ra rằng, diện tích mặn ban đầu của tầng chứa nước - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

t.

quả từ mô hình tính toán xâm nhập mặn tầng chứa nước qh và qp tại thời điểm 04/2017 chỉ ra rằng, diện tích mặn ban đầu của tầng chứa nước Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 8. Sơ đồ bố trí các bãi giếng khai thác nước dưới đất đã được tính toán và dự báo trên mô hình SEAWAT - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

Hình 8..

Sơ đồ bố trí các bãi giếng khai thác nước dưới đất đã được tính toán và dự báo trên mô hình SEAWAT Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 9. Kết quả dự báo nhiễm mặn tại các bãi giếng thời điểm năm 2045 (sau 27 năm khai thác). - Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng và giải pháp khai thác hợp lý

Hình 9..

Kết quả dự báo nhiễm mặn tại các bãi giếng thời điểm năm 2045 (sau 27 năm khai thác) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan