0

Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

23 17 1
  • Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:04

Bài viết này mới chỉ bắt đầu tìm hiểu ở phạm vi hẹp là các tác động của thực hành tôn giáo đối với hoạt động kinh tế của hộ gia đình dựa trên các dữ liệu định lượng và định tính thông qua thu thập và xử lý tài liệu. Về cơ bản, chúng tôi muốn góp phần minh chứng rằng những tác động đó đã trở nên rõ ràng hơn cùng với sự phục hồi và phát triển của tôn giáo ở Việt Nam kể từ sau Đổi mới. Nghiên cứu Tơn giáo Số - 2018 116 HỒNG VĂN CHUNG* MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt: Giới Xã hội học ngày quan tâm đến việc phân tích, đánh giá khái quát mối liên hệ tôn giáo kinh tế Đây chủ đề lớn tác giả cho diễn Việt Nam với đặc thù cung cấp liệu có giá trị Bài viết bắt đầu tìm hiểu phạm vi hẹp tác động thực hành tôn giáo hoạt động kinh tế hộ gia đình dựa liệu định lượng định tính thơng qua thu thập xử lý tài liệu Về bản, chúng tơi muốn góp phần minh chứng tác động trở nên rõ ràng với phục hồi phát triển tôn giáo Việt Nam kể từ sau Đổi Từ khóa: Tơn giáo, kinh tế, gia đình, chi phí, nhiệt thành tơn giáo Dẫn nhập Nghiên cứu mối quan hệ tôn giáo với kinh tế bắt đầu giới khoa học xã hội quan tâm nhiều thập niên gần đây, đặc biệt bối cảnh phục hồi tơn giáo phạm vi tồn cầu Đã xuất cơng trình nghiên cứu mối quan hệ phạm vi vĩ mô, nhờ tiến công nghệ khối liệu định lượng tạo ngày phong phú Ở cấp độ vi mô, xuất nghiên cứu nhằm chiều kích mối quan hệ này, trường hợp cụ thể * Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bài viết thực khuôn khổ đề tài khoa học Hoạt động tín ngưỡng tơn giáo gia đình Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn (Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) làm chủ nhiệm Ngày nhận bài: 01/02/2018; Ngày biên tập: 10/02/2018; Ngày duyệt đăng: 28/02/2018 Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 117 Ở Việt Nam, nghiên cứu mối quan hệ hai lĩnh vực sôi động kể từ Đổi cịn số lượng Các cơng trình chủ yếu bước đầu khám phá mối quan hệ cơng trình có sở liệu định lượng xuất phát từ khảo sát diện rộng Sự hoi khảo sát xã hội học quy mô lớn với mỏng manh nghiên cứu định tính vốn chưa khái quát rõ dù mô thức tác động khả quan hai thực xã hội Những đóng góp mặt khái quát thực cịn hạn chế “mảnh đất” hứa hẹn nhiều khám phá thú vị ý nghĩa Một cách thực tiễn, phương diện rộng hơn, nghiên cứu theo hướng giúp hiểu biết rõ vai trị chí mẻ thực tiễn tôn giáo hoạt động kinh tế ngược lại, sức sống bền bỉ tôn giáo xã hội đại hóa mau chóng Việt Nam Sơ lược tác động tôn giáo đến kinh tế Xã hội học đương đại Xã hội học cổ điển xã hội học đương đại tôn giáo có quan tâm đáng kể mối quan hệ tôn giáo kinh tế Đối với Xã hội học tôn giáo cổ điển, quan điểm Karl Marx Max Weber ảnh hưởng Trước tiên, cần khẳng định xuất phát điểm Marx Weber quan tâm đến nguồn gốc phát triển chủ nghĩa tư đại Hai ơng trí yếu tố chủ nghĩa tư đại: trình lý tích lũy vật chất vốn dành cho đầu tư để phát triển kinh tế Weber minh chứng hai lĩnh vực có tác động lẫn nhau1 Đặc biệt tác phẩm “Đạo đức Tin Lành tinh thần chủ nghĩa tư bản”, Weber Tin Lành (Reformed Protestantism) việc đề cao giá trị lao động chăm ý thức tiết kiệm dẫn tới thịnh vượng kinh tế Tuy nhiên, nhà xã hội học sau khơng tìm liệu thuyết phục mối liên hệ việc quốc gia từ bỏ tôn giáo tộc người cải theo Kitơ giáo lại có tăng trưởng thần kỳ kinh tế Mặt khác, khó thuyết phục đạo đức Tin Lành có vai trị quan trọng phát triển kinh tế tư chủ nghĩa Châu Âu điều tương tự diễn nơi khác giới theo mơ hình 118 Nghiên cứu Tơn giáo Số - 2018 kinh tế tư chủ nghĩa2 Như quan sát Christoph Basten Frank Betz, có thực tế thời gian dài, nhà kinh tế học thường bỏ qua biến số văn hóa phân tích kinh tế, cho trừu tượng, mơ hồ Gần đây, nhà xã hội học đương đại bắt đầu xem xét biến số cách thận trọng hơn3 Điều không dễ dàng chứng tác động trực tiếp tôn giáo phát triển kinh tế tỏ chưa thực thuyết phục Từ cuối năm 2000, nhà kinh tế học Italia giới thiệu kết nghiên cứu tôn giáo thúc đẩy GDP cách gia tăng niềm tin xã hội cụ thể Đồng thời nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy tôn giáo giảm tham nhũng tăng tôn trọng luật pháp theo cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung Cũng có nghiên cứu cách thức mà nhà kinh doanh dùng tảng tơn giáo để thiết lập tin tưởng với đối tác làm ăn Chúng ta nhận định việc dễ dàng tạo dựng niềm tin thực có ý nghĩa với hoạt động thương mại giúp tiết kiệm nhiều thời gian chi phí cho việc tạo dựng trì mối quan hệ kinh doanh đáng tin cậy Đây phương diện lý thuyết xã hội học vốn xã hội quan tâm nhiều Trong số cơng trình nghiên cứu xã hội học định lượng quan hệ tôn giáo tăng trưởng kinh tế, đáng ý nghiên cứu hai vợ chồng làm việc cho Đại học Harvard, Robert Barro Rachel McCleary Họ thu thập liệu từ 59 quốc gia, nơi đa phần dân số theo tôn giáo lớn Kitô giáo, Islam giáo, Hindu giáo Phật giáo Dùng mơ hình thống kê, họ xử lý liệu thu thập năm từ 1981 đến 1999 đo mức độ niềm tin vào Thượng đế, Thiên đàng Địa ngục, vào kiếp sau, việc dự nghi lễ thờ cúng (đây niềm tin mà họ xếp vào “tôn giáo”) Kết nghiên cứu họ cho thấy có mối liên hệ mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gia tăng định niềm tin, dù quốc gia phát triển Sự gia tăng niềm tin vào “Thiên đàng”, “Địa ngục”, “kiếp sau” có xu hướng gia tăng phát triển kinh tế Tiêu biểu nhất, niềm tin vào Địa ngục tăng vượt bậc tần Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 119 suất đến dự lễ nhà thờ khơng thay đổi, nhận thấy mối liên hệ thuận chiều với tăng trưởng kinh tế4 Một cách gián tiếp, số nhà xã hội học đương đại bắt đầu xem xét mối liên hệ tự tôn giáo với phát triển kinh tế Từ việc xử lý nguồn tài liệu đa dạng đóng góp tơn giáo vào phát triển kinh tế phạm vi toàn cầu, Elijah Brown rút nhận xét đáng ý sau: tự tôn giáo5 giúp tạo kinh tế mạnh hơn, qua bốn cách sau đây: (i) tự tôn giáo thiết lập cạnh tranh kinh tế (những kinh tế cạnh tranh kinh tế yếu); (ii) tự tơn giáo đóng góp vào tăng trưởng GDP; (iii) tự tôn giáo giúp giảm thiểu tham nhũng, nhân rộng thịnh vượng theo cách bình đẳng hơn; (iv) tự tôn giáo tạo điều kiện cho cộng đồng tôn giáo gia nhập thị trường điều dẫn đến phát triển kinh tế6 Kết nghiên cứu minh họa thú vị với trường hợp nước Mỹ Ví dụ, riêng quốc gia này, năm 2016, theo tính tốn Brian Grim, doanh nghiệp tổ chức có liên quan đến tơn giáo nhà nguyện mang lại đóng góp cho GDP năm mức khoảng 1,2 ngàn tỷ đô la7, nhiều công ty Google, Apple Amazon cộng lại8 Đây rõ ràng minh chứng cho tác động tích cực nhân tố tơn giáo kinh tế Như vậy, ngày có thêm liệu xã hội học quốc tế cho hướng tác động tích cực tơn giáo, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến phát triển kinh tế Ở Việt Nam từ sau Đổi mới, tình hình tác động trước phục hồi phát triển đời sống tôn giáo diễn vài thập niên qua? Tác động tôn giáo kinh tế Việt Nam Trong bối cảnh xã hội Việt Nam nay, hoạt động tơn giáo với hoạt động kinh tế có mối quan hệ ngày rõ ràng Các nhà nghiên cứu nước đề cập trực tiếp hay gián tiếp đến xu “thương mại hóa tơn giáo” quan sát từ hành vi trở nên công khai nơi không gian công cộng Đó mn hình vạn trạng việc “bn thần bán thánh”9, sản xuất hàng hóa vật phẩm tơn giáo10 chí quy mơ lớn, cung cấp “dịch vụ tâm linh”11 có thu phí, tranh đua tạo kỷ lục nước khu 120 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 vực xây dựng địa điểm tôn giáo nhằm thu hút khách du lịch, cạnh tranh ngày gay gắt “du lịch tâm linh”, ưu khó che giấu dành cho nhà hảo tâm sở tôn giáo, xu tiêu dùng hàng xa xỉ phẩm nhà tu hành chuyên nghiệp Nhưng thực tế, nay, nghiên cứu quan hệ tôn giáo với kinh tế Việt Nam hoi, cấp độ vĩ mơ vi mơ Ngun nhân có lẽ nằm việc khơng có sẵn liệu thống kê khai thác để sử dụng Chẳng hạn cấp độ vĩ mô, thiếu vắng số liệu tổ chức tôn giáo lớn nhỏ nhận tiền từ nguồn quyên góp, tài trợ, tự kinh doanh hay tính tốn đóng góp tổ chức cho GDP Cũng chưa có điều tra xã hội học quy mơ lớn thiết kế riêng cho chủ đề Cũng cần nói thêm trước việc tổ chức tơn giáo Việt Nam thực hoạt động dân có hoạt động mang lại doanh thu hạn chế Điều liên quan trực tiếp đến vấn đề pháp nhân tôn giáo - sở pháp lý cho phép tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động dân bình thường có hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận Tuy thế, vấn đề pháp nhân tôn giáo giải cách cụ thể từ Luật Tín ngưỡng, Tơn giáo thơng qua năm 2016 có hiệu lực từ tháng năm 2018 Ở cấp độ vi mơ, có cơng trình bắt đầu đề cập đến tương tác tôn giáo hoạt động kinh tế Những cơng trình gồm hai nhóm Nhóm thứ nhất, có cơng trình, bàn quan hệ tôn giáo với kinh tế, thấy nội dung mà tác giả Đỗ Quang Hưng đề cập hoạt động kinh tế tôn giáo Việt Nam12, hay nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Ngọc mối quan hệ tơn giáo với kinh tế Tây Ngun từ góc nhìn với xã hội13 Nhóm thứ hai sâu vào tác động truyền thống tôn giáo cụ thể, thường tìm hiểu ảnh hưởng có tính gián tiếp giáo lý hay nguyên tắc đạo đức truyền thống tôn giáo cụ thể hoạt động kinh tế nơi tín đồ, chẳng hạn Phật giáo, hay Kitô giáo (ở Việt Nam bao gồm Công giáo Tin Lành) Đối với Phật giáo, Nguyễn Duy Hinh có cơng trình Phật giáo với kinh tế, nhiên phần Việt Nam ngắn có xu hướng nhấn mạnh phương Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 121 diện tiêu cực ảnh hưởng kinh tế thị trường lên Phật giáo14 Còn hướng nghiên cứu tác động Phật giáo kinh tế, theo nhận định Nguyễn Thị Minh Ngọc, xuất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm khám phá “những yếu tố tích cực Phật giáo phát triển kinh tế”15 Chính tác giả có số nghiên cứu vị trí Phật giáo đời sống kinh tế hay hình thức dịch vụ Phật giáo mang lại doanh thu cho nhà chùa16 Đinh Hồng Phúc bàn Cao Đài phát triển kinh tế “sự cởi mở Cao Đài vốn văn hóa tích cực cho phát triển kinh tế”17 Các nghiên cứu chủ yếu nói đến tác động gián tiếp tôn giáo Trong trường hợp Tin Lành giáo, số nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp niềm tin thực hành thay đổi đời sống kinh tế cá nhân tín đồ Về chất, Tin Lành giáo phát triển với phát triển kinh tế thị trường (tư chủ nghĩa) Trong điều kiện truyền bá phát triển mạnh mẽ Việt Nam 20 năm qua, Tin Lành giáo ghi nhận tạo chuyển biến theo chiều hướng tích cực đời sống kinh tế gia đình tín đồ, thấy ba phương diện giúp người dân: nâng cao nhâ ̣n thức về ngun nhân gây nghèo đói; thay đở i thói quen làm kinh tế; hỗ trợ sản xuấ t gây dựng vố n kinh tế vốn xã hô ̣i18 Tuy vậy, nghiên cứu thường chưa chuyên sâu, phân tán, chưa khái quát rõ xu hướng hay mô thức mà tôn giáo phương diện niềm tin thực hành tác động vào tư thực tiễn hoạt động kinh tế nơi tín đồ Nhìn từ góc độ xã hội học quan hệ tôn giáo-kinh tế, cụ thể tương tác theo hướng xâm nhập ảnh hưởng lẫn không gian tôn giáo không gian kinh tế, viết công bố trước chúng tơi dự báo vai trị tôn giáo mở rộng không gian kinh tế cách thức mà không gian kinh tế xuyên thấu biến đổi không gian tôn giáo Thậm chí chúng tơi đề xuất hai q trình trái ngược có quan hệ với nhau, tạm gọi “tơn giáo hóa kinh tế” “kinh tế hóa tơn giáo”19 Q trình “tơn giáo hóa kinh tế” theo chúng tơi quan sát hai phương diện Thứ xu thực hành tôn giáo 122 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 để nhằm tìm kiếm may mắn, “phù hộ độ trì”, bảo lực lượng siêu nhiên kinh doanh, làm giàu trì tài sản Cụ thể tơn giáo ảnh hưởng tới mức độ mà độ trì thần thánh hay tổ tiên trở thành yếu tố quan trọng thành-bại hoạt động làm ăn kinh tế Người ta khơng thể dựa vào phán đốn tính tốn lý trí hoạt động kinh tế mà phải lệ thuộc vào việc trì mối quan hệ tốt đẹp với thần, thánh, Phật, người thân chết Thành công kinh doanh giới bên tin có hỗ trợ mạnh mẽ đại diện giới bên Điều lý giải cho thực tế chi tiêu cho việc lễ thành khoản chi thường xuyên, buộc phải có, đặc biệt giới kinh doanh tiểu thương Đồng thời, thất bại kinh doanh đầu tư người ta phải tìm nguyên nhân phi người, hay cản trở tác nhân vốn khơng thuộc giới Quan niệm thể cẩn trọng nghi lễ động thổ trước xây dựng cơng trình, việc có thầy tâm linh để có tư vấn định hướng đầu tư, chuyên gia phong thủy, tiền bạc chi cho đàn cúng giải hạn chuyến hành hương xa xơi nhằm mục đích xóa “vận đen” Thực tế người có nhiều tiền lại người có khoản tiêu dùng lớn, nhiều khó tưởng tượng, cho dịch vụ giải hạn, lấy lại quan hệ hài hòa với tổ tiên hay thần thánh, “hối lộ” vị “quan lớn” giới bên Ở phương diện thứ hai, tơn giáo hóa kinh tế xem xét thơng qua chuyển hướng lý luận tôn giáo làm kinh tế sử dụng lợi nhuận kiếm lại từ phía tơn giáo lớn Ngồi ra, Việt Nam, gần cịn có tượng thú vị, tín đồ chung cộng đồng tôn giáo giúp làm kinh tế Tơn giáo cịn ảnh hưởng đến kinh tế theo cách tiền đề để tạo quan hệ theo chiều ngang tin tưởng cộng đồng không tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu tơn giáo mà cịn gắn kết mục đích gia tăng thu nhập Tơn giáo cịn chất xúc tác cho việc tạo dựng vốn xã hội Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 123 Một số tác động tôn giáo đến hoạt động kinh tế hộ gia đình Gia đình hiểu mô ̣t thiế t chế văn hóa-xã hô ̣i tồ n ta ̣i sở của quan hệ hôn nhân, huyết thố ng, nuôi dưỡng và giáo du ̣c Trong xã hội Việt Nam, tồn gia đình đa hệ, gia đình đầy đủ hay gia đình khuyết thiếu Ở cấp độ hộ gia đình, hoạt động kinh tế mức độ cá nhân thực nhằm mục đích cải thiện thu nhập tích lũy tài sản cho gia đình mình, đó, để phục vụ gia đình Hoạt động tạo thu nhập tích lũy tài sản tất nhiên chịu tác động nhiều yếu tố, lực lao động, nhận thức, động cơ, mục tiêu, bối cảnh kinh tế-chính trị-xã hội nói chung Nhưng nghiên cứu cho thấy hoạt động bị tác động yếu tố tơn giáo Dữ liệu sử dụng để minh chứng cho nhận định lấy từ Đề tài “Hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình Việt Nam nay” Đề tài tiến hành khảo sát định lượng định tính vùng nước bao gồm: Vùng núi phía Bắc (Lào Cai); đồng châu thổ Bắc Bộ (Nam Định), đồng Trung Bộ (Quảng Nam, Ninh Thuận); đồng châu thổ Nam Bộ (Cần Thơ); Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Về định lượng, đề tài thực 1.000 phiếu điều tra với đối tượng khảo sát, cụ thể bao gồm: thành viên gia đình Việt Nam (gia đình hạt nhân gia đình mở rộng) gia đình túy tơn giáo gia đình có hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo; viên chức nhà nước liên quan đến công tác quản lý Chúng phát thấy ba phương diện tác động thực hành tơn giáo đến kinh tế gia đình 3.1 Gắn tầm quan trọng thực nghi lễ tơn giáo vào tìm kiếm lợi ích kinh tế Một xu hướng bật tác động hoạt động tôn giáo hoạt động kinh tế hai loại hình gia đình nói coi trọng ngày nhiều vai trò nghi lễ tôn giáo hoạt động tạo thu nhập Kết khảo sát đề tài cho thấy nhiều người hỏi cho mục đích quan trọng việc thực hoạt động tôn giáo nhà sở tôn giáo “để cầu Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 124 cho công việc làm ăn thuận lợi” Bảng số liệu cung cấp so sánh tỷ lệ lựa chọn tín đồ tôn giáo Hỏi: Khi thực hoạt động tôn giáo nhà sở tơn giáo, Ơng/Bà có mục đích gì? Trả lời: Để cầu cho cơng việc làm ăn thuận lợi Phật giáo Công giáo Tin Lành Cao Đài Hịa Hảo Islam giáo Tơn giáo truyền thống Có Lựa chọn Tỷ lệ Khơng Tỷ lệ 164 183 161 72 32 30 119 51.9 61.4 59.9 47.1 32.3 53.6 63.6 48.1 38.6 39.9 52.9 67.7 46.4 36.4 152 115 108 81 67 26 68 Nguồn: Dữ liệu đề tài Đáng ý khối tín đồ tơn giáo truyền thống có tỷ lệ đồng ý cao (63%) thực nghi lễ để cầu cho việc làm ăn thuận lợi Điều phù hợp với luận giải giới học thuật từ lâu tín đồ tơn giáo truyền thống thường cầu xin thần, thánh, mẫu hay tổ tiên giúp cho giải vấn đề thường ngày sống Tuy thế, tỷ lệ lựa chọn “có” nhóm tín đồ Kitơ giáo (Tin Lành Công giáo) cao, 60% Chúng ta biết với Kitô giáo, mối quan tâm tối thượng tín đồ cứu rỗi sống Thiên đàng sau chết Việc thực nghi lễ nhằm tìm kiếm thuận lợi cho làm ăn kinh tế gợi ý tính thực dụng lý việc đảm bảo nhu cầu sống Đối với tín đồ Tin Lành, việc tạo quản lý cải vừa đòi hỏi đạo đức, vừa cách để minh chứng người Chúa Trời lựa chọn (chúng bổ sung thêm thông tin dưới) Nếu xem xét sâu tương quan giới tính người trả lời phân loại gia đình họ, thấy số thông tin đáng ý Hỏi: Khi thực hoạt động tôn giáo Giới tính người trả Tổng số Loại hình gia đình Tổng lời số nhà sở tôn giáo, Ơng/Bà có mục đích gì? Nam Nữ Đầy đủ Khuyết Trả lời: Để cầu cho công việc làm ăn thiếu thuận lợi Số người 279 486 765 585 172 757 Có Lựa chọn Tỷ lệ 53.4% 56.0% 55.0% 55.8% 53.9% 55.3% Không Số người 243 382 625 464 147 611 Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… Tổng Tỷ lệ Số người Tỷ lệ 46.6% 522 100.0% 44.0% 868 100.0% 45.0% 1390 100.0% 44.2% 1049 100.0% 125 46.1% 44.7% 319 319 100.0% 100.0% Nguồn: Dữ liệu đề tài Như thấy 55% số người cho biết họ thực hoạt động tôn giáo nhà sở tôn giáo để cầu xin đối tượng thiêng giúp cho thuận lợi làm kinh tế Sự khác biệt nam nữ lựa chọn không đáng kể (53.4% 56.0%), cho thấy quan niệm mục đích tương đối giống Điều thấy so sánh hai loại hình gia đình đầy đủ khuyết thiếu (lần lượt 55.8% 53.9%) Điều cho thấy yếu tố giới tính hay loại hình gia đình khơng có tác động nhiều đến mục đích tìm kiếm thuận lợi làm ăn kinh tế thông qua hoạt động tôn giáo Các thông tin định tính thu từ vấn sâu khẳng định kết nối tích cực mục đích tìm kiếm thuận lợi hoạt động kinh tế thơng qua thực nghi lễ tơn giáo Ơng T., 51 tuổi, làm nghề xây dựng Hà Nội, tín đồ tôn giáo truyền thống cho biết làm cách “đấng bề trên”, tức tổ tiên thần thánh “hài lịng” cơng việc “thắng lợi” Làm cách theo ơng trình tự nghi thức Trước thực cơng việc nhận dự án, góp vốn đầu tư bất động sản, hay đầu tư khoản chứng khốn, trước tiên ơng làm lễ cầu khấn gia tiên, sau lễ đình đền thờ thần, thánh “Không làm lễ trước, thấy khơng an tâm, mà tự tin vào kết cơng việc”, ơng cho biết Ơng khẳng định việc sắm lễ cần theo truyền thống, theo thời điểm (lễ thường với hoa tươi vào ngày Rằm mùng Một; lễ mặn vào ngày quan trọng giỗ, vía), “khơng thêm khơng bớt” làm lễ phải nghiêm cẩn thành tâm20 Đây điểm quan sát rõ gia đình thực hành tôn giáo truyền thống nơi mà nghi lễ chí xem điều kiện tiên trước thực hoạt động kinh tế quan trọng Nhưng thực tế, mục đích xin hộ trì làm ăn kinh tế qua nghi lễ thấy tôn giáo khác Bà M., 80 tuổi Hà Nội, có người trai có vị quan nhà nước, cho biết thường xuyên lễ Phật nhà chùa Bản Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 126 thân bà, chồng, trai dâu quy theo Phật giáo Bà nói: “Bà hưu từ lâu, xin cho làm việc gặp thuận lợi tránh tai họa người khác mang lại Các cần giữ bố (từng lãnh đạo quan nhà nước), kiên không vướng vào tham nhũng tiền nhà nước an lành, hạnh phúc”21 Thực tế thực vấn sâu, tất người trả lời thừa nhận cầu xin cho việc làm ăn thuận lợi bên cạnh sức khỏe dồi gia đình bình yên Tuy nhiên, với người trả lời phiếu không thừa nhận điều này, chúng tơi cho họ cịn ngần ngại tiết lộ mong muốn tiềm ẩn 3.2 Gia tăng chi phí gia đình cho hoạt động tôn giáo Một cách logic, để tăng thu nhập điều kiện kinh tế thị trường nhiều hội nhiều rủi ro, với người đặt nặng tầm quan trọng thực hành tôn giáo vào làm ăn kinh tế, có gia tăng chi phí cho hoạt động lễ làm lễ Trên phạm vi rộng lớn, theo số ước tính năm 2012, năm người Việt Nam đốt khoảng 50.000 vàng mã, riêng Hà Nội, số tiền chi vào đốt vàng mã khoảng 400 tỷ đồng22 Vào mùa lễ hội, chi phí cho lại, mua đồ lễ, ăn dọc đường, dù khơng có số thống kê, lớn Nghĩa số thể cho chi phí cho thực hành tơn giáo đáng kể tăng lên Trong trình khảo sát cho đề tài này, phát chi phí cho hoạt động tơn giáo gồm hai dạng thức “chi phí tiền của” “chi phí thời gian” chi phí thời gian không bao gồm thời gian cho hoạt động nghi lễ mà cịn cơng việc phục vụ tình nguyện sở tơn giáo 3.2.1 Chi phí tiền Ước tính chi phí cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình năm (đơn vị: đồng) Dưới 3.000.000 Từ 3.000.000 đến 6.000.000 Thông tin chung Tần số (số người) Tỷ lệ (%) 800 213 56.9% 15.2% Thơng tin theo loại hình gia đình Gia đình đầy đủ Tần số 574 166 Tỷ lệ 54.0% 15.6% Gia đình khuyết thiếu Tần số 214 41 Tỷ lệ 67.3% 12.9% Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… Từ 6.000.001 đến 10.000.000 Từ 10.000.001 đến 20.000.000 Trên 20.000.000 Không trả lời Tổng số 127 44 3.1% 34 3.2% 2.5% 36 2.6% 29 2.7% 1.9% 36 276 1405 2.6% 19.6% 100% 30 230 1063 2.8% 21.6% 275 318 1.3% 19.9% Như thấy, đa số người tham gia trả lời phiếu có chi phí ước tính cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình họ mức 3.000.000đ/năm Tính trung bình, tháng số khoảng 250.000đ Trong đó, có người cho biết gia đình họ chi tiêu nhiều 20.000.000 đ năm qua Với mức chi nhiều 20.000.000đ/năm, chúng tơi phán đốn nhóm gia đình có thu nhập ổn định họ để ứng phó với kiện bất thường (như trình bày đây) Nhìn theo loại hình gia đình, khơng có chênh lệch đáng kể loại hình gia đình mức chi 3.000.000đ Mức chi 3.000.000 đồng/năm chiếm tỷ lệ chủ yếu hai loại hình gia đình Tuy nhiên, mức chi loại hình gia đình khuyết thiếu chiếm tỷ lệ cao hẳn (67,3%) so với loại hình gia đình đầy đủ (54%) Tương quan gợi vấn đề đáng suy ngẫm Rất với gia đình khuyết thiếu, khó khăn thu nhập thường cao gia đình đầy đủ, nghĩa tính an tồn ổn định thu nhập thường thấp Việc đầu tư hay gia tăng chi phí cho hoạt động tơn giáo xem chiến lược nhằm mang lại bù đắp, kể phương diện vật chất thực dụng lẫn phương diện an ổn mặt tinh thần Tuy nhiên, điều khơng gợi ý với gia đình khuyết thiếu khó khăn làm kinh tế người ta chi phí nhiều cho hoạt động nghi lễ tôn giáo Đáng ý, với nhiều gia đình, chi phí cho hoạt động tín ngưỡngtơn giáo tăng lên năm qua Đây báo đáng ý cho gia tăng lịng nhiệt thành tơn giáo, đồng thời tầm quan trọng đặt lên thực hành tôn giáo nơi gia đình Thay đổi mặt chi phí Thơng tin chung Theo giới tính Theo loại hình gia dành cho hoạt đình động tín ngưỡng-tơn Nam Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ Đầy đủ Khuyết giáo gia đình 10 (%) (%) thiếu năm qua Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Tần Tỷ lệ (người) (%) (%) số (%) 605 43.4 217 41.7 386 44.2 468 44.2 127 40.6 Thay Tăng lên đổi Giảm 21 1.5 1.2 15 1.7 13 1.2 2.2 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 128 Không thay đổi Không biết/ Không trả lời Tổng số 692 49.6 5.5 271 26 52.1 5.0 421 51 48.2 5.8 523 55 49.4 160 51.1 5.2 19 6.1 77 1.395 100 520 100 873 100 1059 313 Nguồn: Dữ liệu khảo sát đề tài Từ bảng trên, nhìn chung có khoảng 50% số người hỏi cho khơng có cắt giảm chi tiêu cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình, số thừa nhận có cắt giảm mức nhỏ, chiếm 1.5% Trong có đến 43.4% số người trả lời cho biết gia đình họ có gia tăng chi tiêu cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo 10 năm qua Đáng ý tỷ lệ cao (44.2%) phụ nữ thừa nhận có gia tăng chi phí Rất họ, theo truyền thống, coi nắm giữ “chìa khóa ngân sách” gia đình, đặc biệt khoản chi tiêu thường ngày không lớn Nếu xem xét tương quan loại hình gia đình, số gia đình đầy đủ chiếm tỷ lệ cao gia tăng chi phí cho hoạt động tơn giáo Thơng tin phù hợp thực tế quy mô số lượng người gia đình thường địi hỏi chi phí, có chi phí cho hoạt động tôn giáo, cao Những chi tiết cung cấp báo thú vị tầm quan trọng chi tiêu gia đình cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo Q trình khảo sát chúng tơi cho thấy hai loại chi phí tiền cho thực hành tơn giáo bao gồm chi phí thường xun chi phí bất thường Chi dùng thường xuyên khoản chi dùng cho khoản biết trước phục vụ làm lễ nhà hay sở tôn giáo mà gia đình gắn bó Đối với gia đình thực hành đa tơn giáo, khoản chi thường không nhiều, dao động từ 50.000 đến khoảng 100.000 đồng/lần thực Chị H., 43 tuổi, Hà Nội ước tính tiền mua hoa tươi bánh kẹo thắp hương bàn thờ gia tiên tháng lần lần hết 50.000 đồng Trong tháng chị địa điểm thờ cúng gia đình chùa phủ, tiêu hết số tiền tương tự Khoản chi tiêu thành thông lệ 10 năm qua chi dùng thói quen Đối với gia đình thực hành đơn tơn giáo, chi phí nhiều Bà M., 80 tuổi Hà Nội cho biết hàng tháng gia đình bà sắm lễ vào ngày Rằm mùng Một, kiện quan trọng Lễ Vu lan, ngày Rằm tháng Bảy (âm lịch), Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 129 ngày Phật đản Ngồi ra, gia đình bà cịn góp lương thực hàng tháng để hỗ trợ tăng ni trẻ học Hà Nội Trong năm trẻ khỏe, bà hội trưởng hội Phật tử gia khu vực Thanh Xuân Bắc với hàng trăm hội viên Bà thường đứng tổ chức nhiều hoạt động cho hội Với gia đình cô H (45 tuổi, Hà Nội), gồm cô, trai dâu theo đạo Tin Lành, chi phí cho hoạt động tôn giáo hàng tháng lại không nằm sắm lễ hay đóng góp cho Hội thánh, mà chủ yếu tiền làm từ thiện, mức trung bình triệu đồng/tháng Chi phí bất thường khoản chi xuất dự liệu cho quan trọng đến mức phải thực hiện, bao gồm đóng góp xảy kiện tu bổ hay xây dựng cơng trình tơn giáo mà gia đình có liên hệ (tại ngun qn, địa phương sống, quan hệ lâu dài với nhiều sở tôn giáo định, vận động người chun qun góp) Những hình thức thường khơng có mức cố định, khoản đóng góp gọi “tùy tâm” ln nhiều hẳn so với chi dùng thường xuyên cho nghi lễ vật dâng cúng thực nhà hay sở tơn giáo quen thuộc Hình thức chi phí bất thường tốn nghi lễ thực nhà hay sở tôn giáo gia chủ gặp kiện lớn gây xáo trộn sống bình thường Các vấn đề thường bao gồm chuyển nhà, thay đổi công việc, thất bại làm ăn, ốm bệnh, có người chết (tai nạn, bệnh tật, tuổi già), v.v… Cần lưu ý hình thức chi phí bất thường thấy nhiều gia đình theo Phật giáo tơn giáo truyền thống (thờ thần thánh thờ cúng tổ tiên) Phỏng vấn sâu cho thấy gia đình thuộc loại có khoản chi thế, triệu đồng, nhiều lên tới 5-7 triệu đồng Trường hợp nhà bà M (70 tuổi, Hà Nội) theo trai út, bà xem bói định chi 120 triệu cho lễ “phả độ gia tiên” Trường hợp nhà ông Ph (60 tuổi, Hải Phịng) phát có nhiều gia đình dịng họ gặp hoạn nạn, với tư cách trưởng họ, ông đứng mời nhà sư “chạy đàn” để giải hạn, chi phí hết 200 triệu đồng Cá biệt biết, gia đình ơng B sống Hà Nội, sau bán mảnh đất phố cổ vốn phải 130 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 tranh giành nhiều năm với số tiền thu hàng chục tỷ đồng, lại quê gốc Thái Bình tổ chức “lễ cầu siêu” cho cụ dòng họ Gia đình mời thầy cúng nhà sư Hà Nội làm lễ suốt ngày đêm, cơm cỗ phục vụ đầy đủ cho hầu hết làng, đốt hết hai xe ô tô vàng mã, tổng chi phí hết 800 triệu đồng Những khoản chi bất thường cho hoạt động “tâm linh” lý giải “rất cần thiết”, quan trọng không việc chi tiền cho chạy chữa vấn đề “thế tục” bệnh tật gia đình có người ốm, chạy xin giảm án gia đình có người vướng vào lao lý, lo công ăn việc làm hay cưới gả cho đến tuổi trưởng thành Nếu so sánh rộng nhóm tín đồ, quan điểm chi phí cho hoạt động tơn giáo, dù thường xun hay bất thường, nhìn nhận khơng phải ln giống Với gia đình thực hành tơn giáo truyền thống, việc dành khoản chi tiêu cho nghi lễ hay làm từ thiện nhiều trường hợp xem chia sẻ hay phân phối lại lợi nhuận thu nhằm tiếp tục đảm bảo an sinh cho gia đình tương lai “Lộc bất tận hưởng” hay “phải tán lộc” tiêu chí cho chi phí làm nghi lễ với mục đích sau để đảm bảo bền vững thu nhập gia đình Một cách logic, có “lộc” “tán lộc”, “lộc nhiều” “tán lộc nhiều hơn” Trong với tín đồ Kitơ giáo, việc chi phí cho tơn giáo đặc biệt làm từ thiện đóng góp tiền cho Nhà thờ hay Hội Thánh xem khoản thường xuyên ổn định, đồng thời phản ánh tiêu chuẩn đạo đức người “có đạo” Chị Ph (làm việc cho tổ chức phi phủ, 42 tuổi, gia đình đơn thân, Hà Nội) cho biết chị lập nhóm định kỳ giúp đỡ người nghèo khó chị dành cho cơng việc phần thu nhập Nhưng chị giải thích khơng phải cơng việc để “tích phước” “tán lộc để lại có nhiều lộc hơn” thấy tín đồ truyền thống tơn giáo khác Chị nói: “Với chúng tơi, đơn giản Chúa bảo điều phải làm Thấy việc lành mà không làm tội lỗi Hoặc có hai áo sẻ cho người khác cái” Sự khác biệt nhìn nhận mục đích cho hoạt động tơn giáo, dù có tính lý, có ảnh hưởng đến tần suất quy mơ chi phí cho hoạt động Hồng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 131 3.2.2 Chi phí thời gian Xu hướng đáng ý khác gia tăng thời gian dành cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo Về mặt quỹ thời gian 24 ngày, nghỉ ngơi thư giãn, việc trì hay gia tăng thu nhập gia đình phần nhiều dựa vào thời gian dành cho hoạt động sản xuất Sự gia tăng thời gian dành cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo lấy phần thời gian dành cho hoạt động sản xuất vốn trực tiếp tạo cải Trong trình khảo sát trực tiếp sở tôn giáo vào thời hành chính, chúng tơi gặp nhiều người làm lễ độ tuổi lao động Chúng hỏi thay đổi chi phí mặt thời gian cho hoạt động tôn giáo thu kết sau: Thay đổi mặt thời gian Tần số Tỷ lệ (%) dành cho hoạt động tín (người) ngưỡng-tơn giáo gia Nam đình 10 năm qua Thay đổi Tăng lên Giảm Không thay đổi Không biết/ Không trả lời Tổng số 644 25 671 46.0 1.8 47.9 60 4.3 210 278 24 1400 100.0 521 Tỷ lệ theo giới tính Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ 40.3% 1.7% 53.4% 4.6% 433 16 392 36 49.4% 1.8% 44.7% 4.1% 100 877 100 Nguồn: Dữ liệu khảo sát đề tài Bảng số liệu cho thấy có tới 46% người tham gia trả lời bảng hỏi khẳng định có gia tăng mặt thời gian dành cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình Chỉ 1,8% nhìn nhận giảm 47,9% cho khơng có thay đổi Nếu xem xét tương quan giới tính, vấn đề thú vị có tới gần 50% số phụ nữ hỏi trả lời gia đình có tăng lên thời gian cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo tỷ lệ nam giới 40% Trong thực tế, hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình Việt Nam, vai trị người phụ nữ ngày trở nên quan trọng, cụ thể ghi nhớ nhắc nhở kiện quan trọng, chuẩn bị nghi lễ, thực nghi lễ khơng có người đàn ơng nhà, thường đóng vai trị việc thực nghi lễ ngồi gia đình Đóng nhiều vai trị vậy, họ cung cấp thông tin ước lượng thay đổi chi phí thời gian cho hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo gia đình đáng tin cậy 132 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 Sự gia tăng chi phí mặt thời gian luận giải nào? Nhiều người tham gia vấn sâu bắt đầu “phú quý sinh lễ nghĩa”, nghĩa gia đình trở nên dư dả thu nhập, có điều kiện thực nghi lễ thường xuyên Việc gia tăng thời gian có lý thực tiễn khác Vợ chồng anh H (ngồi 30 tuổi) Hà Nội có số cửa hàng bán vật liệu xây dựng Hà Nam cho biết: “Thời gian lễ tăng lên, ngày biết có nhiều điểm để lễ Điểm đơng người đến thiêng Đi lễ thấy cửa hàng làm ăn tốt hơn”23 Như vậy, việc gia tăng thời gian cho nghi lễ đặc biệt thấy người tin thực hành tơn giáo truyền thống cịn có lý từ việc gắn với đặc thù nghề nghiệp Những người làm buôn bán kinh doanh quan tâm đến việc thực cúng lễ thường xuyên địa điểm thờ thần, thánh chí lễ xa thể nghiệm linh ứng, với mục đích việc kinh doanh thuận lợi đồng thời tránh rủi ro Tóm lại, kinh tế hộ gia đình, chi tiêu phần quan trọng, chí có tính định phát triển lâu dài Chi tiêu cho hoạt động tôn giáo ngày tăng rõ ràng điều hàm ý trông đợi vào “hiệu quả” “chi tiêu” hay “đầu tư” Nhưng khoản chi tiền bạc hồn tồn gánh nặng cho kinh tế gia đình, đặc biệt với gia đình có thu nhập thấp khơng ổn định Ngồi ra, chi phí bất thường cho nghi lễ nỗi lo đáng kể tiền bạc, dù thường gia đình khơng nghĩ đến việc từ chối Chi phí thời gian cho lễ nghi có nghĩa gia đình phải cắt bớt thời gian dành cho lao động tạo thu nhập, tức gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế gia đình Như thế, gia tăng chi phí cho nghi lễ nơi hộ gia đình chủ yếu xuất phát từ mong cầu nhiều may mắn hộ trì, tránh tối đa trừng phạt lực lượng thiêng 3.3 Tự đánh giá mức độ hài lịng gia tăng chi phí Tất nhiên, dành khoản chi phí đáng kể thời gian, tiền bạc, nhân công lao động cho hoạt động xây nhà thờ họ, tơn tạo cơng trình thờ cúng cộng đồng, thực nghi lễ thường xuyên hay bất thường, xem khoản “đầu tư” Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 133 người ta chờ đợi kết kiểm nghiệm Chúng tơi hỏi người dân tự đánh giá tác động hay hài lòng kết hoạt động tín ngưỡng-tơn giáo đến kinh tế gia đình Dưới kết Theo ơng/bà, tơn giáo giúp làm kinh tế tốt không? Số liệu chung tôn giáo Phật giáo Công giáo Tin Lành Cao Đài Hịa Hảo Islam giáo Tơn giáo truyền thống Đồng ý (số người) Tỷ lệ (%) 511 102 115 135 37 45 20 53 37.5 31.7 39 50.8 25 45.9 35.7 30.1 Không đồng ý (số người) 853 208 179 131 111 53 36 123 Tỷ lệ (%) 62.5 32.9 60.9 49.2 75 54.1 64.3 69.9 Nguồn: Dữ liệu khảo sát đề tài Dữ liệu cho thấy phần ba số người hỏi (37,5%) cho đánh giá tích cực vai trị tơn giáo hoạt động kinh tế gia đình Đáng ý, nhóm tín đồ thuộc đạo Tin Lành cho thấy kết đồng ý tơn giáo có giúp làm ăn kinh tế tốt cao nhất, với 50% Vậy người luận giải tác động tích cực quan sát Các liệu vấn sâu cung cấp số thông tin sau: Ông X (65 tuổi, nam, Hà Nội) cho biết sau xây xong nhà thờ dòng họ thực nghi lễ cần thiết (tốn tỷ đồng), “thấy chuyển biến làm ăn kinh tế họ Mọi gia đình làm ăn tốt hơn, bị thất thu Đồng thời, có chuyển biến ý thức dòng họ, người lắng nghe hơn, tính cách Trẻ em bớt hư hỏng đánh Có việc riêng hay việc chung dịng họ, gia đình đến thắp hương trình bày trước bàn thờ họ Mọi người thế, gắn bó với hơn, thể ý thức trách nhiệm với rõ hơn” Với hầu hết người lễ chùa hay đình, đền, miếu, phủ mà tiếp cận trình điền dã, câu trả lời “thấy yên tâm”/ “an tâm”/ “tĩnh tâm” mà từ “tập trung làm kinh tế” tốt Một nữ 40 tuổi Hà Nội cho biết có cơng việc kinh doanh riêng thường lễ Phủ Tây Hồ Việc lễ có tác dụng với làm kinh tế Chị lý giải: “Mình lễ góp tiền cơng đức 134 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 nhiều cụ soi chiếu đến nhiều Tưởng tượng cụ ông Trời, soi xét từ xuống Mình làm cụ biết hết” Trong trường hợp gia đình bà M có nhà theo Phật giáo nói trên, người trai làm Tổng giám đốc công ty lớn Bộ nơi bố bà làm việc Chính nhờ theo gương bố tin vào vận hành luật nhân-quả nghiệp báo Phật giáo mà người trai kiên không vi phạm pháp luật, khơng bị vướng vào mạng lưới đồng nghiệp cố tình làm sai nguyên tắc, phải tòa ngồi tù tội tham nhũng Ở đây, tác động niềm tin tôn giáo đến hành vi tạo thu nhập cá nhân theo chiều hướng giúp người trì đạo đức mà bảo vệ vị trí làm việc, thu nhập danh tiếng gia đình Kết luận Phần nội dung trình bày dựa liệu định lượng định tính tác động thực hành tôn giáo đến hoạt động kinh tế hộ gia đình quan sát phương diện: gia đình ngày coi trọng việc thực nghi lễ trước thực hoạt động kinh tế; có thay đổi theo hướng gia tăng chi phí (tiền thời gian) cho hoạt động nghi lễ mục đích thúc đẩy hiệu làm ăn kinh tế; có thừa nhận tích cực mức độ hiệu hài lòng việc thực nghi lễ hoạt động kinh tế Những liệu mà cung cấp gợi ý có điều kiện kinh tế tốt hơn, gia đình có xu tăng chi phí cho hoạt động tơn giáo có liên hệ gia tăng lịng nhiệt thành với tơn giáo tin theo gia tăng chi phí nói cho hoạt động tơn giáo Chắc chắn cịn nhiều phương diện khác tác động tơn giáo hoạt động kinh tế cịn Hi vọng nghiên cứu tương lai giúp làm rõ chủ đề thú vị nhiều thách thức / CHÚ THÍCH: Christoph Basten Frank Betz (2011), Marx vs Weber: Does religion affect politics and the economy? European Central Bank, p 10, truy cập tại: Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 135 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1393.pdf?3eb6ae9da5af6572b 3a10df4aa38bf2f, ngày 26 tháng năm 2018 Michael Fitzgerald (2009), Satan, the great motivator: the curious economic effects on religion, truy cập ngày 02 tháng 5, 2016, tại: http://archive.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2009/11/15/the_curious_eco nomic_effects_of_religion/ Christoph Basten Frank Betz (2011), Bài dẫn, p Robert J Barro and Rachel M McCleary (2003), Religion and Economic growth, National Bureau of Economic Research, pp 35-38 Tự tôn giáo hiểu thiếu vắng thù địch lý tơn giáo (giữa nhóm tơn giáo người có tơn giáo người khơng có tơn giáo) giảm thiểu tối đa hạn chế từ phía Chính phủ - HVC Elijah Brown (2017), “Religious freedom grows economies and stabilizes countries”, Tham luận Hội thảo quốc tế Đối thoại liên niềm tin tôn giáo trách nhiệm xã hội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Glocal.net, Hà Nội, 4/2017 Brian Grim and Melissa Grim (2016), The Socio-economic Contribution of Religion to American Society: An Empirical Analysis Interdisciplinary Journal of Research on Religion, Vol 12 Kelsey Dallas (2016), “Economic impact of religion: New report says it’s worth more than Google, Apple and Amazon combined” Deseret News Faith truy cập tại: https://www.deseretnews.com/article/865662454/Economic-impact-ofreligion-New-report-says-its-worth-more-than-Google-Apple-and-Amazoncombined.html, ngày 30 tháng 01 năm 2018 Đặng Nghiêm Vạn (2000), “Năm 2000, năm chuẩn bị bước vào Thiên niên kỷ mới” Nghiên cứu Tôn giáo, số 1: Laurel Kendall (2011), Gods, gifts, markets, and superstition: Spirited consumption from Korea to Vietnam In Kirsten W Endres & Andrea Lauser (eds), Engaging the Spirit World: Popular beliefs and practices in modern Southeast Asia New York: Berghahn Books, pp 103-120 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), Dịch vụ Phật giáo: Hoạt động mang tính dân gian cách thức giải nhu cầu tâm linh tín đồ Phật giáo Việt Nam đương đại (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) Trong Sự biến đổi tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb Thế giới, Hà Nội: 67-90 Đỗ Quang Hưng (2013), Chính sách tôn giáo Nhà nước pháp quyền Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội: 374-376 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2014), “Mối quan hệ tôn giáo với kinh tế Tây Ngun từ góc nhìn với xã hội”, Nghiên cứu tôn giáo, số (134): 44-50 Nguyễn Duy Hinh (2008), “Phật giáo với kinh tế: Xưa nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 1: 17 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2015), Phật giáo đời sống kinh tế Trong: Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) Văn hóa tơn giáo với vấn đề phát triển bền vững Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội: 379 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), Bđd: 67-90 Đinh Hồng Phúc (2013), “Đạo Cao Đài phát triển kinh tế: Nhìn từ góc độ giáo lý”, Nghiên cứu tôn giáo, số 3: 48 Trương Huyền Chi (2010), “Họ nói đồng bào khơng biết q học”: Những mâu thuẫn giáo dục vùng đa dân tộc Tây Nguyên, Việt Nam, in Hiện đại 136 19 20 21 22 23 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 động thái truyền thống Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, 2, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr 381-382; Nguyễn Thị Minh Ngọc (2014, Bài dẫn); Bùi Quốc Phong, Nguyễn Trọng Bình (2015), Tổng quan giá trị, đóng góp đạo Tin Lành Việt Nam, tham luận hội thảo Giá trị, vai trò tôn giáo việc xây dựng nâng cao đạo đức, lối sống người Việt Nam nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr 263; Lê Văn Tun (2014), Vai trị tơn giáo phát triển bền vững Tây Nguyên: Trường hợp Tin Lành, tham luận Hội thảo khoa học: Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên: quan điểm giải pháp, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr 214; Nguyễn Quang Hưng (2015) “Bàn thêm nguyên nhân theo Tin Lành phận người Hmông”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 6, tr 25-28; Trần Thị Phương Anh (2016) “Mối quan hệ yếu tố lợi ích, bối cảnh sống lựa chọn niềm tin tôn giáo: Trường hợp đạo Tin lành đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay”, Khoa học xã hội nhân văn, số Xem: Hoàng Văn Chung (2015), “Làm giàu với thần thánh: Tôn giáo mở rộng không gian kinh tế Việt Nam: Tiếp cận Xã hội học”, Trong Văn hóa tơn giáo phát triển bền vững Việt Nam, (Tạ Ngọc Tấn chủ biên), Nxb Lý luận trị, Hà Nội: 59-80 Phỏng vấn sâu, Hải Dương, 02/9/2017 Phỏng vấn sâu, Hà Nội, ngày 30/11/2017 Tham khảo: Song An-Minh Phan Mỗi năm có hàng trăm tỉ đồng bị đốt vàng mã Truy cập tại: http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/moi-nam-co-hang-tram-tidong-bi-dot-vi-vang-ma-843266.htm, ngày 12 tháng 11 năm 2017 Phỏng vấn sâu, Hà Nội, ngày 01/11/2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Phương Anh (2016), “Mối quan hệ yếu tố lợi ích, bối cảnh sống lựa chọn niềm tin tôn giáo: trường hợp đạo Tin lành đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay”, Khoa học xã hội nhân văn, số Brian Grim and Melissa Grim (2016), The Socio-economic Contribution of Religion to American Society: An Empirical Analysis Interdisciplinary Journal of Research on Religion, Vol 12 Trương Huyền Chi (2010), “Họ nói đồng bào khơng biết q học”: Những mâu thuẫn giáo dục vùng đa dân tộc Tây Nguyên Việt Nam, in Hiện đại động thái truyền thống Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, 2, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Christoph Basten Frank Betz (2011), Marx vs Weber: Does religion affect politics and the economy? European Central Bank, truy cập tại: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1393.pdf?3eb6ae9da5af6572b 3a10df4aa38bf2f, ngày 26 tháng năm 2018 Hoàng Văn Chung (2015), Làm giàu với thần thánh: Tôn giáo mở rộng không gian kinh tế Việt Nam: Tiếp cận Xã hội học Trong: Tạ Ngọc Tấn (chủ biên), Văn hóa tơn giáo phát triển bền vững Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng… 137 Elijah Brown (2017), Religious freedom grows economies and stabilizes countries Tham luận Hội thảo quốc tế: Đối thoại liên niềm tin tôn giáo trách nhiệm xã hội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Glocal.net, Hà Nội, 4/2017 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1393.pdf?3eb6ae9da5af6572b 3a10df4aa38bf2f, ngày 26 tháng năm 2018 Nguyễn Duy Hinh (2008), “Phật giáo với kinh tế: Xưa nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, số Đỗ Quang Hưng (2013), Chính sách tôn giáo Nhà nước pháp quyền Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Quang Hưng (2015), “Bàn thêm nguyên nhân theo Tin Lành phận người Hmông”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 11 Kelsey Dallas (2016), “Economic impact of religion: New report says it's worth more than Google, Apple and Amazon combined” Deseret News Faith truy cập tại: https://www.deseretnews.com/article/865662454/Economic-impact-ofreligion-New-report-says-its-worth-more-than-Google-Apple-and-Amazoncombined.html, ngày 30 tháng năm 2018 12 Lauser Kendall (2011), Gods, gifts, markets, and superstition: Spirited consumption from Korea to Vietnam In Kirsten W Endres & Andrea Lauser (eds), Engaging the Spirit World: Popular beliefs and practices in modern Southeast Asia New York: Berghahn Books 13 Michael Fitzgerald (2009), ''Satan, the great motivator: the curious economic effects on religion'', truy cập ngày tháng Năm 2016, truy cập tại: http://archive.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2009/11/15/the_curious_eco nomic_effects_of_religion/, ngày 30 tháng năm 2018 14 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2008), Dịch vụ Phật giáo: Hoạt động mang tính dân gian cách thức giải nhu cầu tâm linh tín đồ Phật giáo Việt Nam đương đại (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) Trong Sự biến đổi tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb Thế giới, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2014), “Mối quan hệ tôn giáo với kinh tế Tây Ngun từ góc nhìn với xã hội”, Nghiên cứu tơn giáo, số (134) 16 Nguyễn Thị Minh Ngọc (2015), Phật giáo đời sống kinh tế Trong: Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) Văn hóa tơn giáo với vấn đề phát triển bền vững Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 17 Bùi Quốc Phong, Nguyễn Trọng Bình (2015), Tổng quan giá trị, đóng góp đạo Tin Lành Việt Nam, tham luận hội thảo: Giá trị, vai trị tơn giáo việc xây dựng nâng cao đạo đức, lối sống người Việt Nam nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội 18 Đinh Hồng Phúc (2013), “Đạo Cao Đài phát triển kinh tế: Nhìn từ góc độ giáo lý”, Nghiên cứu tôn giáo, số 19 Robert J Barro and Rachel M McCleary (2003), Religion and Economic growth, National Bureau of Economic Research 20 Lê Văn Tuyên (2014), “Vai trị tơn giáo phát triển bền vững Tây Nguyên: trường hợp Tin Lành”, tham luận Hội thảo khoa học: Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên: quan điểm giải pháp, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2018 138 21 Song An-Minh Phan Mỗi năm có hàng trăm tỉ đồng bị đốt vàng mã, Truy cập tại: http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/moi-nam-co-hang-tram-ti-dong-bi-dot-vivang-ma-843266.htm, ngày 12 tháng 11 năm 2017 22 Đặng Nghiêm Vạn (2000), “Năm 2000, năm chuẩn bị bước vào Thiên niên kỷ mới”, Nghiên cứu Tôn giáo, số Abstract SOME IMPACTS OF RELIGIOUS PRACTICES ON THE HOUSEHOLDS’ ECONOMIC ACTIVITIES IN VIETNAM TODAY The contemporary Sociology is increasingly interested in analyzing, evaluating and outlining the relationship between religion and the economy This is a great topic and according to the author what is happening in Vietnam with its own characteristics can also provide valuable data This paper initially explores the impacts of religious practices on the households’ economic activities based on quantitative and qualitative data Basically, the author proves that these effects have been more manifest along with the restoration and development of religion in Vietnam since the Renovation Keywords: Religion, economy, family, expense, piety ... đích gia tăng thu nhập Tơn giáo cịn chất xúc tác cho việc tạo dựng vốn xã hội Hoàng Văn Chung Một số tác động thực hành tín ngưỡng? ?? 123 Một số tác động tơn giáo đến hoạt động kinh tế hộ gia đình. .. hành tơn giáo đến kinh tế gia đình 3.1 Gắn tầm quan trọng thực nghi lễ tơn giáo vào tìm kiếm lợi ích kinh tế Một xu hướng bật tác động hoạt động tôn giáo hoạt động kinh tế hai loại hình gia đình. .. định tính tác động thực hành tôn giáo đến hoạt động kinh tế hộ gia đình quan sát phương diện: gia đình ngày coi trọng việc thực nghi lễ trước thực hoạt động kinh tế; có thay đổi theo hướng gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay,

Hình ảnh liên quan

Thông tin chung Thông tin theo loại hình gia đình - Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

h.

ông tin chung Thông tin theo loại hình gia đình Xem tại trang 11 của tài liệu.
Thông tin chung Theo giới tính Theo loại hình gia - Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

h.

ông tin chung Theo giới tính Theo loại hình gia Xem tại trang 12 của tài liệu.
Từ bảng trên, nhìn chung có khoảng 50% số người được hỏi cho rằng không có sự cắt giảm trong chi tiêu cho hoạt động tín ngưỡng-tôn  giáo trong gia đình, số thừa nhận có cắt giảm chỉ ở mức rất nhỏ, chiếm  1.5% - Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

b.

ảng trên, nhìn chung có khoảng 50% số người được hỏi cho rằng không có sự cắt giảm trong chi tiêu cho hoạt động tín ngưỡng-tôn giáo trong gia đình, số thừa nhận có cắt giảm chỉ ở mức rất nhỏ, chiếm 1.5% Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng số liệu trên cho thấy có tới 46% người tham gia trả lời bảng hỏi khẳng định có sự gia tăng về mặt thời gian dành cho hoạt động tín  ngưỡng-tôn giáo của gia đình - Một số tác động của thực hành tín ngưỡng - tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay

Bảng s.

ố liệu trên cho thấy có tới 46% người tham gia trả lời bảng hỏi khẳng định có sự gia tăng về mặt thời gian dành cho hoạt động tín ngưỡng-tôn giáo của gia đình Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan