0

Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

8 23 0
  • Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:35

Bài viết trình bày xác định vai trò của số lượng bạch cầu ái toan trong máu và nồng độ IgE máu trong phân loại kiểu hình hen ở trẻ trên 5 tuổi. KIỂU HÌNH HEN PHẾ QUẢN Ở TRẺ TRÊN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Đỗ Thị Hạnh1, Nguyễn Thị Diệu Thúy2, Bùi Cơng Thắng1, Phạm Quốc Khương1 TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Hen phế quản (HPQ) bệnh lý có kiểu hình đa dạng Phân loại kiểu hình hen giúp lựa chọn thuốc điều trị dự đoán đáp ứng điều trị cá thể Số lượng bạch cầu toan máu IgE máu hai nhiều chất điểm viêm có vai trị phân loại kiểu hình hen Mục tiêu: Xác định vai trò số lượng bạch cầu toan máu nồng độ IgE máu phân loại kiểu hình hen trẻ tuổi Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 109 trẻ mắc hen từ 6- 14 tuổi Tất trẻ khám lâm sàng tiến hành đo chức hô hấp, xét nghiệm công thức máu, IgE máu Nghiên cứu tiến hành khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương Kết quả: Có tăng dần nồng độ FeNO, CANO theo tăng số lượng bạch cầu toan máu (p1000 bc/µl cao so với nhóm sau tháng điều trị (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bảng 1..

Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Kiểu hình hen theo số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bảng 2..

Kiểu hình hen theo số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi Xem tại trang 4 của tài liệu.
3.2. Phân nhóm kiểu hình hen theo mức độ nặng của hen - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

3.2..

Phân nhóm kiểu hình hen theo mức độ nặng của hen Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Kiểu hình hen phế quản theo nồng độ IgE máu Đặc điểm - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bảng 3..

Kiểu hình hen phế quản theo nồng độ IgE máu Đặc điểm Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.3. Phân nhóm kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

3.3..

Phân nhóm kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Đánh giá tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn theo phân nhóm bạch cầu ái toan máu Kết quả điều trị dự  - Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bảng 5..

Đánh giá tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn theo phân nhóm bạch cầu ái toan máu Kết quả điều trị dự Xem tại trang 6 của tài liệu.