0

Đào tạo E-Learning tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

15 59 0
 • Đào tạo E-Learning tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:24

Bài viết trình bày những vấn đề khái quát về đào tạo E-Learning tại Việt Nam, đào tạo E-Learning tại Trung Quốc với những thành tựu đạt được và thách thức đặt ra, từ đó, đề xuất một số lưu ý đối với Việt Nam nhằm phát triển hơn nữa và tăng cường chất lượng của phương thức đào tạo này. 22 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 ĐÀO TẠO E – LEARNING TẠI TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM PHẠM HỒNG HẠNH1,* HÀ THANH HÒA1 Trường Đại học Luật Hà Nội *Email: Hanh170286@gmail.com (Ngày nhận: 07/01/2020; Ngày nhận lại: 04/02/2020; Ngày duyệt đăng: 05/02/2020) TÓM TẮT Với nhiều ưu định so với phương thức đào tạo truyền thống, đào tạo dựa công nghệ - E-Learning ngày trở thành phương thức đào tạo phổ biến tồn giới với khả xóa nhịa khoảng cách địa lý đảm bảo linh hoạt cho người học nhiều phương diện Tại châu Á, Trung Quốc quốc gia triển khai phương thức đào tạo E-Learning với số lượng lớn đạt thành tựu đáng kể phát triển E-Learning sở hạ tầng, tài nguyên, số lượng người học tham gia học tập điện tử tăng trưởng thị trường Tại Việt Nam, phương thức đào tạo E-Learning xuất sớm, đồng thời có tốc độ phát triển động bắt kịp xu hướng Bài viết trình bày vấn đề khái quát đào tạo E-Learning Việt Nam, đào tạo E-Learning Trung Quốc với thành tựu đạt thách thức đặt ra, từ đó, đề xuất số lưu ý Việt Nam nhằm phát triển tăng cường chất lượng phương thức đào tạo Từ khóa: E-Learing Trung Quốc; E-Learning trường đại học Việt Nam E–Learning training in China and some experience for Vietnam ABSTRACT With many advantages over traditional training methods, technology-based training ELearning is increasingly becoming a popular training method all over the world with the ability to be able to wiping geographic distances as well as Ensure the flexibility of learning across multiple approaches In Asia, China is one of the countries implementing E-Learning training in the largest quantities and has achieved significant achievements in E-Learning development such as infrastructure, resources, the number of students participating in electronic learning and market growth In Vietnam, the E-Learning approach is quite early, while also having a dynamic pace of development and catching up with the trend The article presents the general issues of E-Learning training in Vietnam, E-Learning training in China with the achievements and challenges laid out, from which to propose some notes for Vietnam to develop further and strengthen Quality of Keywords: E-Learning training in China; E-Learning training in Vietnam Khái quát đào tạo E-Learning trường đại học Việt Nam Internnet ngày trở thành công cụ thiết yếu cho hoạt động nghiên cứu học tập giảng viên lẫn sinh viên để chia sẻ tiếp nhận thông tin Với nhiều ưu định so với phương thức đào tạo truyền thống, đào tạo dựa công nghệ E-Learning ngày trở thành phương thức đào tạo phổ biến tồn giới với khả xóa nhịa Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 khoảng cách địa lý đảm bảo linh hoạt cho người học nhiều phương diện E-Learning chất phương thức học tập đào tạo dựa công nghệ thông tin với cơng cụ điện tử máy tính, mạng Internet, thơng qua đó, người dạy người học tương tác với hình thức tương tác đồng (synchronous) và/hoặc tương tác không đồng (asynchronous) Tương tác đồng hình thức tương tác nhiều người truy cập mạng thời điểm trao đổi thông tin với người dạy người học với thảo luận trực tuyến, hội thảo video…; tương tác khơng đồng hình thức tương tác mà người tương tác không thiết phải truy cập mạng thời điểm thông qua email… So với đào tạo truyền thống, khác biệt đào tạo theo phương thức E-Learning thể số khía cạnh phạm vi, quy mơ, thời gian; chi phí; học liệu, nội dung học tập; trao đổi tương tác thực hành.1 Ưu điểm lớn E-Learning tạo hội cho người học học tập lúc, nơi Về phía sở đào tạo, E-Learning có ưu điểm bật so với phương pháp đào tạo truyền thống: Thứ nhất, E-Learning tiết kiệm nhiều chi phí cho sở đào tạo, từ chi phí chi trả cho giảng viên công tác địa phí việc tổ chức lớp học tiền điện, tiền thuê địa điểm trường hợp sở đào tạo phải thuê phòng học địa điểm ngồi trường; thứ hai, ELearning tiết kiệm thời gian, cơng sức cho giảng viên, thay lên lớp với lịch dạy dầy đặc, cố định phải trực tiếp cơng tác địa phương, giảng viên làm việc với sinh viên đâu; thứ ba, E-Learning đáp ứng nhu cầu học tập lúc, người học đâu tham gia khóa học, khơng bị rào cản địa lý hay thời gian, nên sử dụng phương pháp E-Learning, sở đào tạo có thêm người học, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, uy tín sở đào tạo Bên cạnh ưu trên, E-Learning 23 có hạn chế định Một là, sở đào tạo phải đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) triển khai quản lý hoạt động đào tạo E-Learning; hai là, người học khơng học tập trung, hoạt động giảng dạy học tập giáo viên người học diễn thông qua thiết bị CNTT khiến cho kết đào tạo khơng đảm bảo người học khơng có ý thức chủ động, khả tự học khơng cao Tại Việt Nam, chủ trương phát triển đào tạo từ xa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thể nhiều văn Đề án “Đổi giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020” khẳng định “Điều chỉnh củng cố Đại học Mở, đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ giáo dục (công nghệ thông tin truyền thông công nghệ đánh giá đại) để tăng mạnh quy mô đào tạo Đại học Mở theo nguyên tắc mở rộng đầu vào” nhằm mục tiêu đến năm 2020 có 4,5% dân số học đại học (4,5 triệu người), 40% học quy, 40% học từ xa, 20% học trực tuyến; đề án “Phát triển Giáo dục từ xa giai đoạn 2005-2020” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 164/2005/QĐTTg ngày 04/7/2005 ghi nhận mục tiêu phát triển nâng cao chất lượng giáo dục từ xa, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt nhân dân vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp, nâng cao dân trí đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ghi nhận nội dung đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo hội học tập suốt đời cho người dân; phát triển giáo dục từ xa Bên cạnh đó, Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương khóa XI Đổi toàn diện giáo dục đào tạo rõ quan điểm: “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, 24 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT truyền thông dạy học” Bên cạnh quy định chung, đến nay, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định riêng phương thức đào tạo ELearning, bao gồm Thông tư số 12/2016/TTBGDĐT ngày 22/4/2016 quy định việc ứng dụng CNTT quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng đại học, học viện, trường đại học, đó, quy định điều kiện trường đại học tổ chức triển khai đào tạo qua mạng; Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, đó, quy định tổ chức hoạt động đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ đại học bao gồm tuyển sinh, tổ chức quản lý ĐTTX; quyền hạn trách nhiệm sở giáo dục đại học, quyền trách nhiệm giảng viên, người học; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm; tổ chức thực Cụ thể, theo quy định Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định việc ứng dụng CNTT quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng đại học, học viện, trường đại học, trường đại học tổ chức đào tạo qua mạng phải đáp ứng điều kiện bao gồm: (1) Hạ tầng công nghệ đào tạo trực tuyến - Cổng thông tin điện tử đào tạo trực tuyến (ĐTTT) xây dựng phải tích hợp hệ thống quản lý học tập - Hệ thống máy chủ hạ tầng kết nối mạng Internet phải có đủ băng thơng, lực đáp ứng số lượng nhu cầu truy cập người dùng không để xảy tượng nghẽn mạng hay tải - Hệ thống quản lý học tập cho phép tổ chức triển khai hoạt động đào tạo qua mạng từ lúc nhập học đến người học hồn thành khóa học qua mạng; giúp sở đào tạo theo dõi quản lý trình học tập người học; tạo mơi trường dạy học ảo; giúp giáo viên giao tiếp với người học việc giao tập, trợ giúp, giải đáp; giúp người học theo dõi tiến trình học tập, tham gia nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên học viên khác để hướng dẫn, giải đáp câu hỏi trao đổi - Hệ thống quản lý nội dung học tập có phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học tập tới người học) (2) Hệ thống học liệu phục vụ dạy-học Học liệu điện tử đảm bảo chuyên môn, có tính sư phạm cao đáp ứng nhu cầu tự học cung cấp đến người học qua mạng Internet, trực tuyến qua mạng nội không cần kết nối mạng qua đĩa CD, DVD, thẻ nhớ,… Học liệu điện tử phải chuẩn bị đầy đủ trước tổ chức khóa học (3) Đội ngũ giảng viên Đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ dạy học qua mạng phương pháp giảng dạy từ xa (4) Đội ngũ nhân lực hỗ trợ đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo trực tuyến Cán kỹ thuật quản trị hệ thống ĐTTT phải am hiểu hệ thống ứng dụng CNTT liên quan đến ĐTTT sở đào tạo để quản trị, vận hành hệ thống CNTT đảm bảo hoạt động ổn định Cán thiết kế học liệu điện tử phải am hiểu quy trình thiết kế, quy trình sản xuất học liệu; sử dụng thành thạo công cụ CNTT liên quan phối hợp với giảng viên chuyên môn để tổ chức thiết kế, xây dựng học liệu điện tử (5) Hệ thống văn qui định, hướng dẫn tổ chức thực quản lý đào tạo trực tuyến Trong văn nhà trường quy định rõ qui trình tổ chức, thực quản lý, vận hành hệ thống CNTT, tổ chức ĐTTT Theo quy định Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, việc tổ chức đào tạo phải đảm bảo tương tác người học với giảng viên, người học với người học; đảm bảo 04 hoạt động học tập chính: (1) tham dự buổi học, buổi Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 hướng dẫn, seminar hội thảo; (2) học tập nội dung từ học liệu học liệu bổ trợ; (3) thực hoạt động học tập làm tập đánh giá; (4) tham vấn đặt câu hỏi với giảng viên Bên cạnh đó, việc tổ chức thi kết thúc học phần phải thực tập trung sở giáo dục đại học Trạm ĐTTX, giám sát cán sở giáo dục đại học Người học sở giáo dục đại học xét, cơng nhận tốt nghiệp 25 có đủ điều kiện sau: (i) Tại thời điểm xét tốt nghiệp khơng thời gian bị kỷ luật mức đình học tập; (ii) Hồn thành chương trình ĐTTX, tích lũy đủ số tín theo quy định; đáp ứng chuẩn đầu sở giáo dục đại học Có thể minh họa hoạt động học tập theo phương thức E-Learning sơ đồ minh họa sau Trung tâm đào tạo E-Learning Trường Đại học Mở Hà Nội: Sơ đồ Các hoạt động học tập theo phương thức E-Learning Có thể chia lịch sử phát triển đào tạo E-Learning trường đại học Việt Nam thành giai đoạn: - Trước 2009 Vào khoảng năm 2002 trở trước, tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu E-Learning Việt Nam khơng nhiều Từ năm 2003-2004, việc nghiên cứu E-Learning Việt Nam nhiều đơn vị quan tâm Nhiều hội nghị, hội thảo công nghệ thông tin giáo 26 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 dục tổ chức với nội dung ELearning khả áp dụng E-Learning vào môi trường đào tạo Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nghiên cứu phát triển - ứng dụng CNTT truyền thông ICT/rda 2/2003, Hội thảo khoa học quốc gia lần II nghiên cứu phát triển ứng dụng CNTT truyền thông ICT/rda 9/2004, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu triển khai ELearning” Viện Công nghệ thông tin (Đại học quốc gia Hà Nội) Khoa Công nghệ thông tin (ĐH Bách khoa Hà Nội) phối hợp tổ chức đầu tháng 3/2005, Hội thảo quốc tế nghiên cứu khoa học lĩnh vực đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp với SEAMEO SEAMOLEC tổ chức coi hội thảo khoa học E-Learning Việt Nam Các trường đại học Việt Nam bước đầu nghiên cứu triển khai E-Learning Một số đơn vị bước đầu triển khai phần mềm hỗ trợ đào tạo cho kết khả quan Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Cộng nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Bưu Viễn thơng, Trung tâm Tin học Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai cổng E-Learning nhằm cung cấp cách có hệ thống thơng tin E-Learning giới Việt Nam Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt hóa phần mềm mã nguồn mở Moodle để xây dựng quản lý hệ thống học tập trực tuyến, sử dụng công nghệ SCORM để hợp tác phát triển lĩnh vực CNTT triển khai chuyển giao phần mềm công cụ tạo giảng đạt chuẩn quốc tế miễn phí giúp xuất định dạng file tuân chuẩn SCORM Exe, Lectora, Voilet phù hợp với nhu cầu Việt Nam Đồng thời, Bộ Giáo dục & Đào tạo kết nối đường cáp quang 34 Mbps nước Mbps quốc tế Viettel cung cấp gói Net+ (gói chất lượng cao nhất) tới sở giáo dục, kết nối cáp quang từ Bộ Sở Giáo dục Đào tạo với băng thông Mbps Việt Nam gia nhập mạng E-Learning châu Á (Asia E-learning Network - AEN, www.asia-elearning.net) với tham gia Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Bách Khoa, Bộ Bưu Viễn Thơng Bên cạnh đó, số công ty phần mềm Việt Nam tung thị trường số sản phẩm hỗ trợ đào tạo Tuy sản phẩm chưa phải sản phẩm lớn, đóng gói hồn chỉnh bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển E-Learning Việt Nam - Từ 2009 đến Từ năm 2010 trở lại đây, mơ hình giáo dục doanh nghiệp trường đại học đầu tư phát triển mạnh mẽ, dần thu hút quan tâm nhiều đối tượng học Các đơn vị cung cấp E-Learning nhiều người Việt Nam biết đến nay: Tổ hợp Công nghệ giáo dục TOPICA, OnEdu Công ty cổ phần phát triển dịch vụ học tập giải trí trực tuyến (Net2E), Cleverlearn, Khơng có cơng ty tư nhân, nhiều trường đại học Việt Nam Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội), Viện Đại học Mở, triển khai thành cơng mơ hình đào tạo E-Learning Năm 2013, Viện Đại học Mở Hà Nội (nay Trường Đại học Mở Hà Nội) xây dựng hệ thống công nghệ đào tạo trực tuyến, trở thành trường đại học Việt Nam cung cấp phương thức E-Learning toàn phần cho đào tạo đại học Hiện nay, việc triển khai đào tạo theo phương thức E-Learning tổ chức nhiều trường đại học Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Trà Vinh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học FPT, Đại học Thái Nguyên… Tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đào tạo, mức độ đầu tư học liệu điện tử mục đích đào tạo mà việc triển khai đào tạo E-Learning sở đào tạo có khác nhau, bao gồm đào tạo toàn phần, đào tạo số học phần, khóa đào tạo bồi dưỡng 27 ngắn hạn, khóa học ngoại ngữ Trong số sở đào tạo E-Learning toàn phần, Trường Đại học Mở Hà Nội đơn vị đầu xây dựng hệ thống công nghệ E-Learning, xây dựng học liệu cho nhiều ngành, nhiều khóa đào tạo đại học có mức độ tương tác cao với ngành đào tạo gồm quản trị kinh doanh, kế tốn, tài – ngân hàng, công nghệ thông tin, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Bảng Các trường đại học đào tạo từ xa đào tạo E-Learning STT Tên trường Đào tạo Đào tạo E-Learning từ xa Trường Đại học Mở Hà Nội x Toàn phần Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh x Tồn phần Trường Đại học Sư phạm Hà Nội x Các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội x Các khoá học ngoại ngữ Trường Đại học Trà Vinh x Toàn phần Đại học Huế x Một số học phần Đại học Đà Nẵng x Toàn phần Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng x Kết hợp Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh x Tồn phần 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân x Toàn phần 11 Trường Đại học Hà Nội x Hỗ trợ 12 Trường Đại học Bình Dương X 13 Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội X 14 Trường Đại học Duy Tân x Toàn phần 15 Trường Đại học Cần Thơ x Một số học phần hỗ trợ 16 Trường Đại học Vinh x Toàn phần 17 Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh X 18 Trường Đại học FPT x Toàn phần 19 Đại học Thái Nguyên x Toàn phần Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Kỷ yếu Hội thảo đào tạo từ xa Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 28 Bảng Các ngành đào tạo triển khai theo phương thức đào tạo trực tuyến số trường đại học TT Trường Đại học Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, kế tốn, tài – ngân hàng, cơng nghệ thơng tin, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành Trường Đại học Mở Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quản trị Kinh doanh, Kế tốn, Tài ngân hàng Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Quản trị kinh doanh, ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông, Công nghệ thông tin Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Ngơn ngữ Anh, Luật học, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực Đại học Vinh Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán Đại học Thái Nguyên Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế tốn, Tài ngân hàng, Cơng nghệ thơng tin Đào tạo E-Learning Trung Quốc Chính phủ Trung Quốc quan tâm đến phát triển phương thức đào tạo ELearning kể từ phương thức bắt đầu xuất vào năm 90 Kế hoạch Công nghệ Giáo dục Quốc gia năm 2000 ghi nhận rằng: E-Learning – Đặt giáo dục đẳng cấp giới tầm tay tất trẻ em, học trực tuyến có khả tăng cường học tập cải thiện thành tích người học công nghệ Trung Quốc lần khởi xướng việc tích hợp CNTT vào giáo dục vào năm 1990 thơng qua chương trình “Dự án 985” với mục tiêu có số trường đại học tiên tiến hàng đầu giới phát triển chế thúc đẩy đổi mới, tảng để hỗ trợ cơng việc nhóm điều kiện hiệu hiệu để hỗ trợ trao đổi hợp tác quốc tế2; “Kế hoạch xúc tiến giáo dục cho kỷ 21” với nội dung phác thảo tầm nhìn cho cải cách giáo dục toàn diện để phát triển chất lượng giáo dục hỗ trợ đổi mới, đó, nhấn mạnh đến phát triển thực chương trình giáo dục từ xa hàng đầu, xây dựng mạng lưới giáo dục mở hệ thống học tập suốt đời3; “Dự án giáo dục từ xa bậc tiểu học trung học nông thôn” với nội dung cung cấp tài nguyên giáo dục chất lượng cho vùng nông thôn thông qua CNTT, bao gồm đài phát sóng, đĩa CD hướng dẫn, trạm thu vệ tinh để giảng dạy lớp học vi tính nhằm thúc đẩy việc chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng thành thị nông thôn, qua nâng cao chất lượng hiệu giáo dục khu vực nông thôn4; “Dự án xây dựng mạng máy tính cho trường đại học Tây Trung Quốc” nhằm mục tiêu xây dựng sở hạ tầng mạng máy tính 152 trường đại học Tây Trung Quốc (trong khoảng năm) phát triển mạng tốc độ cao mạng trường CERNET (Mạng lưới giáo dục nghiên cứu Trung Quốc), đồng thời, xây dựng hệ thống để giảng dạy, nghiên cứu quản trị dựa mạng lưới trường; “Dự án mạng lưới trường học” với mục tiêu đạt truy cập Internet khoảng 90% trường tiểu học trung học nước, chia sẻ tài nguyên giáo dục trực tuyến giáo viên tiểu học trung học, nâng cao chất lượng giáo dục tất trường tiểu học trung học cung cấp phát triển chuyên nghiệp liên tục cho giáo viên để tăng cường khả họ Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 việc phát triển cung cấp hướng dẫn chất lượng vòng 5- 10 năm5 loạt dự án CNTT khác quan hành giáo dục tất cấp thực hiện, kể trường học Mục tiêu dự án tăng cường thâm nhập mạng lưới khu vực thúc đẩy E-Learning Năm 2003, chương trình trình diễn thí điểm dự án giáo dục từ xa đại (MOE, 2003) triển khai Trung Quốc để tích hợp việc sử dụng thông tin vệ tinh với mạng cáp quang “Kế hoạch hành động xúc tiến giáo dục 2003 – 2007” Hội đồng Nhà nước thông qua năm 2004 nhấn mạnh đến việc tăng cường khả truyền tải kết nối mạng CERNET, với tảng dịch vụ công cộng phần cứng6 Năm 2012, “Kế hoạch phát triển 10 năm CNTT giáo dục (2011 - 2020) Trung Quốc (MOE, 2012) xác nhận khả truy cập thành công mạng băng rộng tất loại trường tất cấp giáo dục tất khu vực, đồng thời, vạch kế hoạch hành động “Giáo dục kỹ thuật số Trung Quốc năm 2020”, bao gồm số dự án quan trọng liên quan đến chia sẻ tài nguyên chất lượng cao, CNTT trường học, CNTT quản lý giáo dục, lực phát triển bền vững lực CNTT giáo dục.7 Trung Quốc ban đầu tập trung vào xây dựng mạng lưới việc thực học tập điện tử; sau nhấn mạnh vào phát triển tảng dịch vụ công cộng tảng công nghệ thông tin Kết sách dự án Trung Quốc đạt thành tựu đáng kể việc tích hợp CNTT vào giáo dục Trung Quốc xây dựng số lượng lớn tài nguyên kỹ thuật số, bao gồm khóa học chất lượng cấp quốc gia, khóa học mở video chất lượng, lớp học năm phút, MOOCs (Khóa học trực tuyến mở rộng lớn), giảng vi mô loại sở liệu tài nguyên số đa dạng Trung Quốc hoàn thành việc đào tạo giáo viên với quy mô lớn việc sử dụng công nghệ giáo dục Một số công nghệ giảng dạy mới, MOOCs, 29 xuất với phát triển công nghệ Internet - bao gồm nhiều mơ hình kinh doanh liên quan dẫn đến thay đổi lớn giáo dục hướng dẫn Với 20 năm phát triển, Trung Quốc đạt tăng trưởng lớn lĩnh vực E-Learning Tại Trung Quốc, E-Learning tổ chức giáo dục phổ thông giáo dục đại học với đối tượng tham gia đa dạng, từ người làm doanh nghiệp, người làm việc phủ đến tổ chức cộng đồng… Những kết đạt đào tạo ELearning Trung Quốc đến bao gồm: Thứ nhất, xây dựng sở hạ tầng Đến tháng 9/2015, tỷ lệ truy cập Internet đạt 85% trường tiểu học trung học tồn quốc (khơng bao gồm trường học khơng thức) 81% trường nơng thơn; tài nguyên chất lượng lớp học, tài nguyên học tập điện tử sử dụng khoảng 64.000 trung tâm học tập 37% trường tiểu học trung học toàn quốc hướng dẫn hàng ngày; 42,17 triệu không gian học tập điện tử tạo để giao tiếp với học sinh giáo viên, 4.2 triệu giáo viên thực giảng dạy nghiên cứu sư phạm trực tuyến, 3,27 triệu giáo viên tích hợp khơng gian học tập ảo với hướng dẫn lớp học.8 “Nền tảng quản trị cơng cộng tài ngun giáo dục” có gần tỷ lượt truy cập trở thành “siêu thị” lớn nhất, có ảnh hưởng tài nguyên học tập điện tử “Nền tảng dịch vụ công cộng quản trị giáo dục” xây dựng để quản lý thông tin sinh viên, giáo viên, nhân viên trường tiểu học trung học toàn quốc.9 Thứ hai, xây dựng tài liệu E-Learning Năm 2000, Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục phát động "Dự án xây dựng khóa học nối mạng cho kỷ mới" (MOE, 2004), với mục đích xây dựng (trong khoảng năm) khoảng 200 khóa học nối mạng, sở liệu vụ việc sở liệu câu hỏi kiểm tra.10 Năm 2003, Bộ Giáo dục khởi xướng Dự án xây dựng khóa học chất lượng cao tồn quốc 30 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 Từ năm 2003 đến năm 2010, 3900 khóa học chất lượng cao quốc gia lựa chọn từ khóa học tồn quốc trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề viện giáo dục (bao gồm học viện quân sự).11 Với phổ biến khóa học video trực tuyến sản xuất 20 trường đại học ưu tú (như Đại học Yale - Hoa Kỳ), kể từ năm 2010, trang web tiếng Netease.com mở kênh khóa học đặc biệt cho khóa học video trực tuyến.12 Bộ Giáo dục khởi động Dự án xây dựng khóa học mở chất lượng cao toàn quốc vào năm 2011 để thúc đẩy sản xuất khóa học video mở chất lượng cao khóa học chia sẻ tài nguyên.13 Từ năm 2011 đến 2013, 200 trường đại học tiếng Trung Quốc tham gia xây dựng khóa học video mở chất lượng cao 120 khóa học cung cấp miễn phí cho cơng chúng.14 Từ năm 2013, trường đại học Trung Quốc bắt đầu phát triển triển khai MOOCs Một phát triển đáng ý khác Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Hồng Kông Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông tham gia edX, điểm đến học tập trực tuyến nhà cung cấp MOOC, cung cấp khóa học chất lượng cao từ trường đại học tổ chức tốt giới cho người học khắp nơi.15 Các trường đại học khác, Đại học Bắc Kinh, Đại học Fudan, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Trung Quốc Hồng Kông Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, tham gia Coursera, công ty giáo dục thành lập vào năm 2012 cung cấp khóa học trực tuyến, chuyên ngành chứng nhiều môn học.16 Tháng 12 năm 2013, Đại học Thâm Quyến đề xuất thành lập Liên minh UOOC (Khóa học trực tuyến mở đại học) Hội thảo phát triển MOOCs cho trường cao đẳng khu vực tổ chức Thâm Quyến Tháng năm 2014, Liên minh trường cao đẳng khu vực UOOC thành lập, với 56 học viện liên kết học tập cao phân phối 40 thành phố nước Tháng năm 2014, Đại học Fudan, Đại học Giao thông Thượng Hải FutureLearn ký ghi nhớ hợp tác Luân Đôn việc xây dựng MOOCs Nền tảng tìm hiểu tương lai, tảng giáo dục kỹ thuật số thành lập vào năm 2012 hoàn toàn thuộc sở hữu Đại học Mở Vương quốc Anh.17 Thứ ba, nội dung đào tạo E-Learning E-Learning Trung Quốc phân thành hai lĩnh vực chính: giáo dục học thuật khn khổ trường đại học giáo dục cho thiếu niên; giáo dục phi học thuật thực thông qua tổ chức giáo dục, tổ chức xã hội doanh nghiệp thương mại Lĩnh vực phi học thuật lớn học tập điện tử Trung Quốc đào tạo giáo viên quan chức phủ Một nội dung quan trọng khác đào tạo E-Learning Trung Quốc liên quan đến việc hỗ trợ nhóm người gặp bất lợi xã hội Tại Hội nghị Quốc gia giáo dục nông thôn tổ chức vào tháng 9/2003, năm 2003, Hội đồng Nhà nước thông qua định nhằm tăng cường giáo dục nông thôn ban hành Thông qua sáng kiến này, Hội đồng Nhà nước đề xuất triển khai dự án giáo dục từ xa đại trường tiểu học trung học sở nông thôn, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ tài nguyên giáo dục chất lượng thành thị nông thôn nâng cao chất lượng hiệu giáo dục nông thôn.18 Khoản đầu tư sử dụng việc xây dựng sở hạ tầng để hỗ trợ cho việc đào tạo E-Learning cho nhóm gặp bất lợi xã hội Ví dụ, 20.977 trạm phát sóng cho đĩa CD hướng dẫn, 48.605 trạm thu sóng vệ tinh để hướng dẫn 7094 phịng học vi tính hóa xây dựng 12 tỉnh Tây Trung Quốc (bao gồm khu tự trị đô thị).19 Ngồi ra, đào tạo trực tuyến tích cực áp dụng người có nhu cầu giáo dục đặc biệt, chẳng hạn người khiếm thính lao động nhập cư từ khu vực nông thôn.20 Với cải tiến liên tục sở hạ tầng Internet, nội dung hình thức E-Learning Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 xây dựng phong phú, linh hoạt tiện lợi, nhiều tổ chức đào tạo giáo dục điện tử bật xuất hiện, chẳng hạn Giáo dục YY 10021 Ngày có nhiều người chấp nhận phương thức đào tạo tiện lợi linh hoạt Theo Báo cáo Nghiên cứu Nền 31 tảng Giáo dục Trực tuyến Trung Quốc iResearch (2015), năm 2014, có khoảng 59,9 triệu người theo học E-Learning với thị trường E-Learning ước tính trị giá 16,1 tỷ USD, đến năm 2018, số lên đến gần 33 tỷ USD.22 Biểu đồ Quy mô thị trường E-Learning Trung Quốc Ghi chú: Hình cột biểu thị quy mô thị trường E-Learning Trung Quốc Đoạn nằm ngang biểu thị tỷ lệ tăng trưởng năm Bên cạnh kết trên, đào tạo E-Learning Trung Quốc phải đối mặt với số thách thức: Thứ nhất, rào cản từ văn hóa truyền thống Trong quan điểm giáo dục truyền thống Trung Quốc bắt nguồn từ Nho giáo, vị trí trung tâm lớp học thuộc người thầy, trách nhiệm truyền đạt kiến thức thuộc người thầy người học thường có xu hướng chấp nhận kiến thức cách thụ động Do vậy, việc áp dụng phong cách học tập “tự do” ELearning có phần trở thành thách thức học sinh giáo viên Trung Quốc.23 Một rào cản khác từ văn hóa truyền thống xem khó vượt qua hơn, quan niệm cấp Văn hóa Trung Quốc tôn trọng giáo dục tốt cấp xem biểu thị giáo dục tốt Trong mơ hình học tập điện tử V-class, MOOCs coi đổi cho giáo dục đại học nhiều sinh viên chấp nhận hình thức học tập giúp họ có cấp tốt nghiệp với nỗ lực so với phương thức đào tạo truyền thống.24 Thứ hai, trình độ thơng tin không đồng khu vực Hiểu biết CNTT yêu cầu điều kiện tiên để đào tạo phương thức E-Learning Tuy nhiên, phát triển kinh tế, văn hóa giáo dục không đồng Trung Quốc - đặc biệt khoảng cách lớn Đông Trung Quốc, Tây Trung Quốc Trung Quốc ứng dụng CNTT - phát triển chậm CNTT trường học trạm học tập khu vực nông thôn miền Trung (từ xa khu vực miền núi) Trung Quốc Tây Trung Quốc (cộng đồng 32 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 dân tộc thiểu số), dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết nghiêm trọng số khu vực, đặc biệt miền Trung Thứ ba, thiếu môi trường E-Learning thuận lợi Mặc dù có nhiều tài nguyên học tập E-Learning Trung Quốc, thiếu tài nguyên giáo dục chất lượng Hiện tại, tài nguyên học tập E-Learning Trung Quốc sản xuất tập đoàn thực giáo viên Các tập đoàn thường hy sinh khả tái sử dụng nguồn lực cho số lượng tính chuyên nghiệp tài nguyên giáo viên tạo khơng thể đảm bảo Việc thiếu chế bảo vệ sở hữu trí tuệ làm giảm bớt niềm đam mê giáo viên việc thiết kế tạo tài nguyên học tập E-Learning chất lượng Các tiêu chuẩn xây dựng tài nguyên E-Learning khu vực trường học khơng liên kết khơng có kênh chế thích hợp để chia sẻ.25 Đối với yếu tố hỗ trợ học tập, tồn khoảng cách lớn khu vực khác liên quan đến sở hạ tầng công nghệ, công nghệ đa phương tiện mạng hạn chế bảo trì trì bền vững sở hạ tầng công nghệ không đủ kinh phí để thay thiết bị cũ, thiếu hỗ trợ tài dài hạn để bảo trì thiết bị, nâng cấp, phí mạng, đào tạo giáo viên, mua tài nguyên nghiên cứu ứng dụng Ngoài ra, thiếu giáo viên am hiểu CNTT thách thức hầu hết giáo viên CNTT tập trung vào giảng dạy CNTT tích hợp CNTT vào hoạt động sư phạm họ.26 Sau thập kỷ phát triển, Trung Quốc đạt thành tựu đáng kể phát triển E-Learning sở hạ tầng, tài nguyên, số lượng người học tham gia học tập điện tử tăng trưởng thị trường Tuy nhiên, tương lai cần phải thực nhiều công việc để chia sẻ tài nguyên học tập E-Learning đào tạo giáo viên, thu hẹp khoảng cách lĩnh vực khu vực lời khẳng định Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc rằng, có ba nhiệm vụ để phát triển E-Learning Trung Quốc, thừa nhận giáo viên học sinh E-Learning; hai là, lực giáo viên việc tích hợp CNTT vào hoạt động giảng dạy ba là, có đủ tài nguyên học liệu chất lượng phục vụ cho học tập.27 Một số kinh nghiệm đặt Việt Nam đào tạo E-Learning Từ thực tiễn đào tạo E-Learning Trung Quốc, rút số kinh nghiệm Việt Nam việc phát triển phương thức đào tạo phương diện người học sở đào tạo Đối với sở đào tạo, để triển khai E-Learning hiệu quả, thiết phải đáp ứng tốt ba yếu tố: Một là, hạ tầng CNTT Trong đào tạo E-Learning, hoạt động dạy học thực thông qua công cụ CNTT Do đó, đảm bảo hạ tầng CNTT, cụ thể đảm bảo hạ tầng máy chủ, mạng internet, tốc độ, đường truyền, băng thông hệ thống phần mềm đáp ứng việc lưu trữ nguồn tài nguyên học tập, liệu phục vụ giảng dạy học tập đáp ứng khả truy cập vào hệ thống sinh viên, giảng viên, cán quản lý … để thực hoạt động tương tác giảng dạy, học tập hỗ trợ có vai trị quan trọng việc triển khai nâng cao chất lượng đào tạo Để thực yêu cầu này, sở đào tạo cần quản lý việc sử dụng có hiệu hạ tầng CNTT, thực bảo mật, bảo trì, bảo quản hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để việc sử dụng ổn định, an toàn, hiệu nghiên cứu phát triển, cập nhật công nghệ đáp ứng nhu cầu người sử dụng tham gia vào q trình đào tạo thơng qua biện pháp cụ thể tổ chức giám sát thường xuyên việc sử dụng hạ tầng CNTT; xây dựng đội ngũ cán quản trị phát triển phần mềm có trình độ chun nghiệp để nghiên cứu, phát triển nâng cấp hệ thống; định kỳ tổ chức đánh giá việc khai thác, sử dụng hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để kịp thời có giải pháp sử Phạm H Hạnh Hà T Hòa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 dụng hiệu hơn, phù hợp với phát triển CNTT, đồng thời trì nguồn kinh phí hợp lý để bảo trì đầu tư nâng cấp chất lượng hệ thống Hai là, đảm bảo nguồn học liệu đa dạng, đáp ứng chất lượng chuyên mơn kỹ thuật Theo đó, sở đào tạo cần quản lý việc thiết kế, triển khai xây dựng nội dung học liệu; quản lý công việc thẩm định, xét duyệt; quản lý việc khai thác vận hành hệ thống học liệu; quản lý việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật định kỳ thường xuyên học liệu điện tử tồn mơn học thơng qua biện pháp ban hành văn quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng học liệu điện tử; tổ chức tập huấn xây dựng, cập nhật học liệu điện tử cho giảng viên cho cán thiết kế học liệu, cán kỹ thuật… Ba là, xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên đủ số lượng nâng cao chất lượng, đáp ứng u cầu trình độ chun mơn, phương pháp, kỹ giảng dạy E-Learning Khác với phương pháp giảng dạy truyền thống, giảng dạy E-Learning đòi hỏi giảng viên phải có số kỹ phù hợp với phương pháp này, đặc biệt kỹ ứng dụng, tích hợp CNTT xây dựng, thiết kế giảng, chương trình giảng dạy kỹ tương tác với người học thông qua thiết bị CNTT Theo đó, sở đào tạo cần rà sốt trạng đội ngũ giảng viên cấu, số lượng lực giảng viên, từ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn…; thực đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên thông qua việc lấy ý kiến người học thơng qua hoạt động phịng, ban chức sở đào tạo; đảm bảo môi trường lớp học có đủ phương tiện làm việc cơng cụ tương tác qua mạng với người học; đồng thời có chế độ thù lao cho giảng viên tương xứng với u cầu làm việc địi hỏi chun mơn cao, kỹ tốt khả sáng tạo Đối với người học, với E-Learning, 33 người học không trực tiếp lên lớp hàng ngày mà tự học chủ yếu nên chất lượng đào tạo phụ thuộc lớn vào khả tự học người học Nói cách khác, với phương pháp này, đòi hỏi người học phải có chủ động cao việc nghiên cứu tài liệu, tương tác với giáo viên tương tác với người học khác để tiếp nhận kiến thức Bên cạnh đó, đặc thù E-Learning người học, thông qua công cụ CNTT để tiếp cận kiến thức nên người học phải có trình độ định CNTT, đặc biệt kỹ việc sử dụng máy tính khai thác nguồn tài liệu số mạng Đặc biệt, quốc gia có coi trọng cấp Việt Nam, để phát triển E-Learning, cần có thay đổi nhận thức người học ưu điểm E-Learning so với phương thức đào tạo truyền thống hiệu mà E-Learning mang lại Để đạt điều này, khơng địi hỏi thay đổi từ người học, mà cần thiết phải có biện pháp từ phía sở đào tạo để quảng bá, phổ biến E-Learning, qua đó, giúp người có nhận thức xác phương thức đào tạo Tại Việt Nam, phương thức đào tạo E-Learning xuất sớm, đồng thời có tốc độ phát triển động bắt kịp xu hướng Để phương thức tiếp tục phát huy ưu mình, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo E-Learning, cần thiết phải có đầu tư nghiêm túc sở đào tạo xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống học liệu, chế quản lý; đầu tư nghiêm túc giáo viên việc tích hợp, vận dụng tiến CNTT vào hoạt động giảng dạy, sáng tạo phương pháp, nội dung để đảm bảo chất lượng, hấp dẫn, thu hút người học, đồng thời, đòi hỏi người học phải tăng cường trách nhiệm, chủ động để đảm bảo khai thác tối đa tiện ích mà CNTT mang lại cho trình học tập 34 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 Chú thích: Xem: Trần Thị Lan Thu (2019), Quản lý đào tạo trực tuyến trường đại học Việt Nam nay, Luận án tiễn sĩ quản lý giáo dục, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2011b), Introduction of ‘985 Project’ Available at: http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6183/201112/ 128828.html Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (1998), Education promotion plan of action for the 21st Century Available at: http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/ htmlfiles/moe/ s6986/200407/2487.html Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2005), Basic situation of ‘“Modern Distance Education Project in Rural Elementary and Secondary Schools’ Available at: http://www.moe.edu.cn/moe_879/moe_207/moe_235/moe_356/tnull_9113.html Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2001), The launch of ‘Networks Between Schools Project’ in elementary and secondary schools Available at: http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_327/200409/2965.html Xem: Ministry of Education of the People’s Republic of China (2003), Notification on launch of the modern distance education project-pilot demonstration programme Available at: http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_36/201001/82050.htm Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2012), 10-year development plan of ICT in education (2011–2020) Available at: http://old.moe.gov.cn/ publicfiles/business/ htmlfiles/ moe/s3342/201203/xxgk_133322.html Xem: Ren, YQ, Lu, BR (2015), The top design of educational information in the year of planning, E-education Research 36(6): 5–8 Xem: Ren, YQ, Lu, BR (2015), The top design of educational information in the year of planning, E-education Research 36(6): 5–8 10 Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2004), Report of the third assessment of the ‘New Century Online Course Construction Project’ Available at: http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_5/201010/110189.html 11 Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2013), Consultation on national excellent courses Available at: http://www.moe.gov.cn/jyb_hygq/hygq_zczx/moe_1346/moe_1354/ 201312/t20131227_161384.html 12 Xem: Yuan, SH, Liu, X (2014), Status and common problems of MOOC practice in China’s universities: From the reports of the MOOC practice in China’s universities Modern Distance Education Research 2014(4): 3–12 13 Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2013), Consultation on national excellent courses Available at: http://www.moe.gov.cn/jyb_hygq/hygq_zczx/moe_ 1346/moe_1354/ 201312/t20131227_161384.html 14 Xem: MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2014), Notification on announcement of the 5th batch of high quality video open courses Available at: http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5972/201404/xxgk_167525.html 15 Xem: edX (2014), Schools and partners Available at: https://www.edx.org/schools-partners 16 Xem: Coursera (2014), Our partners Available at: https://www.coursera.org/about/partners 17 Xem: Dong, CF, Lin, YY (2014), Chinese courses first show on Future-Learn, Shanghai Morning Post 18 June Available at: http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2014–06/18/content_42921.htm 18 Xem: The State Council of the P.R China (2003), Decision on further strengthening rural education by the state council Available at: http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_5747.htm Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 35 19 Xem: China Education and Research Computer Network (2005), Distance education project started in rural primary and secondary schools Available at: http://www.edu.cn/xxh/fei/ xin_xi_zi_xun/ importantnews/200603/t20060323_131720.shtml 20 Xem: Liang, YZ (2012), “An analysis of the current situation of hearing-impaired population”, Software Guide 11(12): 52–53 21 Xem: Jiang, DC, Wang, MY (2015), “Study on the present situation and development countermeasures for online education in China,” E-Business Journal 2015(9): 68–69 22 Xem: iResearch (2015), 2015 China online education platform research report Available at: http://www.iresearch.com.cn/report/2490.html 23 Xem: Yan Wang, Xuan Liu, Zhenhong Zhang (2018), An overview of e-learning in China: History, challenges and opportunitieshttps://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/174549 9918763421 24 Xem: West China City Daily (2016), ‘Invasion’ teaching: Parents also worry about joy Available at: http://www.wccdaily.com.cn/shtml/hxdsb/20161101/16596.shtml 25 Xem: Liu, M (2015a), China’s education informatization should solve three problems: Vice Minister of Education Du Zhanyuan talking about China’s educational informatization pursuit Available at: http://www.ict.edu.cn/news/n2/n20150525_24914.shtml 26 Xem: Zhang, JF (2014), Why education information stagnation?, Guangming Daily, 11 November, 2014, p 15 Available at: http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2014–11/11/nw.D110000gmrb_20141111_ 1–15.htm 27 Xem: Liu, M (2015a), China’s education informatization should solve three problems: Vice Minister of Education Du Zhanyuan talking about China’s educational informatization pursuit Available at: http://www.ict.edu.cn/news/n2/n20150525_24914.shtml Tài liệu tham khảo China Education and Research Computer Network (2005) Distance education project started in rural primary and secondary schools Dong, CF, Lin, YY (2014) Chinese courses first show on Future-Learn, Shanghai Morning Post 18 June iResearch (2015) 2015 China online education platform research report [in Chinese] Available at: http://www.iresearch.com.cn/report/2490.html Jiang, DC, Wang, MY (2015) Study on the present situation and development countermeasures for online education in China E-Business Journal, 2015(9), 68–69 Liang, YZ (2012) An analysis of the current situation of hearing-impaired population Software Guide, 11(12), 52–53 Liu, M (2015a) China’s education informatization should solve three problems: Vice Minister of Education Du Zhanyuan talking about China’s educational informatization pursuit Liu, M (2015a) China’s education informatization should solve three problems: Vice Minister of Education Du Zhanyuan talking about China’s educational informatization pursuit Ministry of Education of the People’s Republic of China (2003) Notification on launch of the modern distance education project-pilot demonstration programme MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (1998) Education promotion plan of action for the 21st Century 36 Phạm H Hạnh Hà T Hịa Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(1), 22-36 MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2011b) Introduction of ‘985 Project’ MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2005) Basic situation of ‘“Modern Distance Education Project in Rural Elementary and Secondary Schools’ MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2001) The launch of ‘Networks Between Schools Project’ in elementary and secondary schools MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2012) 10-year development plan of ICT in education (2011–2020) MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2004) Report of the third assessment of the ‘New Century Online Course Construction Project’ MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2013) Consultation on national excellent courses MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2013) Consultation on national excellent courses MOE (Ministry of Education of the People’s Republic of China) (2014) Notification on announcement of the 5th batch of high quality video open courses Ren, YQ, Lu, BR (2015) The top design of educational information in the year of planning, E-education Research, 36(6), 5–8 The State Council of the P.R China (2003) Decision on further strengthening rural education by the state council Trần Thị Lan Thu (2019) Quản lý đào tạo trực tuyến trường đại học Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam West China City Daily (2016) ‘Invasion’ teaching: Parents also worry about joy Yan Wang, Xuan Liu, Zhenhong Zhang (2018) An overview of e-learning in China: History, challenges and opportunities Yuan, SH, Liu, X (2014) Status and common problems of MOOC practice in China’s universities: From the reports of the MOOC practice in China’s universities Modern Distance Education Research, 2014(4), 3–12 ... E-Learning Từ thực tiễn đào tạo E-Learning Trung Quốc, rút số kinh nghiệm Việt Nam việc phát triển phương thức đào tạo phương diện người học sở đào tạo Đối với sở đào tạo, để triển khai E-Learning hiệu... truyền thông đào tạo, mức độ đầu tư học liệu điện tử mục đích đào tạo mà việc triển khai đào tạo E-Learning sở đào tạo có khác nhau, bao gồm đào tạo toàn phần, đào tạo số học phần, khóa đào tạo bồi... tập điện tử Trung Quốc đào tạo giáo viên quan chức phủ Một nội dung quan trọng khác đào tạo E-Learning Trung Quốc liên quan đến việc hỗ trợ nhóm người gặp bất lợi xã hội Tại Hội nghị Quốc gia giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo E-Learning tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Ghi chú: Hình cột biểu thị quy mô thị trường E-Learning tại Trung Quốc        Đoạn nằm ngang biểu thị tỷ lệ tăng trưởng trong từng năm Bên cạnh những kết quả trên, đào tạo  - Đào tạo E-Learning tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

hi.

chú: Hình cột biểu thị quy mô thị trường E-Learning tại Trung Quốc Đoạn nằm ngang biểu thị tỷ lệ tăng trưởng trong từng năm Bên cạnh những kết quả trên, đào tạo Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan