0

An toàn phòng xét nghiệm

31 93 0
  • An toàn phòng xét nghiệm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:22

Mục tiêu của sổ tay này là giúp nhân viên khoa xét nghiệm Vi sinh nắm được các yêu cầu tối thiểu về an toàn xét nghiệm, đồng thời bảo vệ được bản thân tránh khỏi những nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra khi làm việc trong phòng xét nghiệm. TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM KHOA XÉT NGHIỆM SỔ TAY HƯỚNG DẪN AN TỒN PHỊNG XÉT NGHIỆM Mã tài liệu: ST.TNMT.XN.01 Phiên số: 1.0 Ngày áp dụng: 01/11/2017 Chức vụHọ Tên Ký tên Ngày Biên soạn Xem xét Phê duyệt Nhân viên phụ trách an tồn Phó trưởng khoa Phó giám đốc Nguyễn Quang Nhân Lưu Thị Phương Trinh Nguyễn Thị Vy Uyên TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 MỤC LỤC Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO .3 CÁC TỪ VIẾT TẮT .4 LỜI NÓI ĐẦU TRÁCH NHIỆM Nhận thức đào tạo an toàn Yêu cầu sức khỏe chủng ngừa Kiểm sốt lối vào an tồn cho khách tham quan Vệ sinh kiểm sốt mơi trường .8 Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) An tồn q trình thu, vận chuyển xử lý mẫu 10 An toàn thao tác .11 An toàn sinh học 12 An tồn hóa chất 14 10 An toàn điện trang thiết bị 16 11 An toàn cháy nổ .18 12 Xử lý chất thải y tế 19 13 Tai nạn nghề nghiệp cách xử trí 22 TÀI LIỆU LIÊN QUAN 29 THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 29 Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 2/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phòng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu tập huấn AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM, Viện Pasteur TP.HCM, 2010 [2] Tài liệu tập huấn AN TỒN SINH HỌC PHỊNG XÉT NGHIỆM, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2009 [3] Tài liệu tập huấn AN TỒN PHỊNG THÍ NGHIỆM, Trung tâm kỹ thuật - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2005 [4] CẨM NANG AN TOÀN SINH HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM, WHO, 2004 [5] LABORATORY BIOSAFETY GUIDELINES 3rd Ed, 2004 [6] CRC HANDBOOK OF LABORATORY SAFETY, A Keith Furr, 2000 [7] BIOSAFETY IN MICROBIOLOGICAL AND BIOMEDICAL LABORATORIES, CDC, 1999 [8] XÉT NGHIỆM HIV, Bộ Y tế Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 3/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 CÁC TỪ VIẾT TẮT ATSH: An toàn sinh học BĐH QLCL: Ban điều hành quản lý chất lượng PXN: Phòng xét nghiệm VK: Vi khuẩn BSC: (Biosafety cabinet) tủ an toàn sinh học MSDS: (Material safety data sheet) bảng dẫn an tồn hóa chất PE: (Polyethylene) nhựa PE PP: (Polypropylene) nhựa PP PPE: (Personal protective equipment) thiết bị bảo hộ cá nhân SOP: (Standard operating procedure) quy trình thao tác chuẩn WHMIS: (Workplace hazardous materials information systems) hệ thống thông tin hóa chất nguy hiểm nơi làm việc Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 4/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 LỜI NĨI ĐẦU - Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế Dự phịng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết cung cấp mơi trường phịng xét nghiệm an tồn cho nhân viên xét nghiệm, sinh viên thực tập khách tham quan Giảm thiểu nguy chấn thương hay phơi nhiễm cho nhân viên phòng xét nghiệm cách đảm bảo toàn nhân viên đào tạo, cung cấp thông tin hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để làm việc cách an tồn phịng xét nghiệm - Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm tích hợp quy định, thơng tư, hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm Sở Y tế, Bộ Y tế Việt Nam ban hành theo hướng dẫn quốc tế - Mục tiêu sổ tay giúp nhân viên khoa xét nghiệm Vi sinh nắm yêu cầu tối thiểu an toàn xét nghiệm, đồng thời bảo vệ thân tránh khỏi nguy hiểm tiềm tàng xảy làm việc PXN TRÁCH NHIỆM - Ban điều hành quản lý chất lượng (BĐH QLCL) khoa xét nghiệm chịu trách nhiệm đảm bảo nhân viên đào tạo đầy đủ vấn đề an tồn phịng xét nghiệm thực theo qui định Định kỳ năm, tiến hành kiểm tra an toàn nơi làm việc tổ chức đào tạo lại cho toàn nhân viên - Nhân viên quản lý chất lượng nhân viên phụ trách an toàn giám sát hoạt động an toàn khoa, báo cáo tai nạn liên quan đến công tác xét nghiệm, phổ biến lại vấn đề an toàn cho nhân viên khoa sau tham gia khố đào tạo an tồn Xem xét cập nhật sổ tay an toàn định kỳ năm/lần cần chỉnh sửa trình lên BĐH QLCL phê duyệt - Nhân viên xét nghiệm y công tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề an tồn phịng xét nghiệm Báo mối nguy hiểm xảy cho nhân viên an tồn BĐH QLCL để đưa hành động phịng ngừa Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 5/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 Nhận thức đào tạo an toàn 1.1 Nhận thức an toàn - Quen thuộc cập nhật hoạt động, quy trình, vật liệu trang thiết bị phòng xét nghiệm - Tổn thương xuất phát từ việc xử lý bất cẩn hoạt động đơn giản thông thường - Ln bình tĩnh cố gắng nhận thức vấn đề khơng thể xảy hành động - Sắp xếp ngăn nắp vệ sinh khu vực làm việc trước sau xét nghiệm - Chuẩn bị sẵn sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) làm việc - Tuân thủ quy trình kỹ thuật, thao tác xét nghiệm chuẩn - Thận trọng xử lý kim ống tiêm - Hạn chế tạo khí dung - Thực cơng việc có diện người khác - Dán nhãn nguy hiểm sinh học vào tủ lạnh tủ đông chứa mẫu bệnh phẩm - Học thuộc đặc tính nguy hiểm tất vật chất sử dụng nơi làm việc - Nên xem vật chất chưa rõ nguồn gốc mối nguy hiểm tiềm tàng - Không trữ thức ăn hay thức uống tủ chứa hóa chất hay mẫu bệnh phẩm, lưu trữ thức ăn nơi định phịng xét nghiệm - Khơng ăn, uống hút thuốc phịng xét nghiệm, khơng dùng mỹ phẩm kính sát trịng, khơng cắn ngón tay hay bút chì, không dán bao thư nước bọt - Xử lý rác thải, chất thải theo quy định - Rửa tay dung dich sát khuẩn xà phòng trước sau làm xét nghiệm - Nắm vững loại tai nạn xảy cách xử trí Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 6/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 1.2 Đào tạo an toàn - Nhân viên đào tạo vấn đề an toàn PXN, kỹ thuật thực hành xét nghiệm, cách xử lý cố kiểm tra lại sau tập huấn - Nhân viên làm việc PXN đào tạo năm an toàn PXN, xem xét lại tai nạn xảy để rút kinh nghiệm, cập nhật vấn đề mới, khóa học an toàn - Nhân viên phụ trách an tồn cung cấp khóa đào tạo an toàn cách xử lý tràn vãi, cố v.v… có yêu cầu Yêu cầu sức khỏe chủng ngừa - Nhân viên cần xét nghiệm để phát bệnh, tác nhân mà PXN đảm nhận trước làm việc PXN Việc giúp phân biệt rõ nhân viên bị bệnh trước vào PXN hay bị phơi nhiễm trình làm việc PXN cần xem xét lại yếu tố an toàn PXN nhằm phát loại trừ yếu tố nguy - Nhân viên làm việc PXN xét nghiệm bệnh liên quan đến PXN nhân viên thực kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ 1năm/1 lần Thực chủng ngừa bệnh (nếu có thể) - Kết kiểm tra sức khỏe xét nghiệm liên quan với tình trạng chủng ngừa ghi chép Bảng theo dõi sức khỏe nhân viên “BM.TNMT.XN.01” cập nhật hồ sơ cá nhân nhân viên Kiểm soát lối vào an tồn cho khách tham quan - Có dán biển báo ký hiệu quốc tế nguy hiểm sinh học trước phòng/ khu vực thao tác xét nghiệm Hình 1: Biển báo nguy hiểm sinh học BIOHAZARD KHƠNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 7/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 - Chỉ người phép quyền vào PXN - Không dẫn trẻ em, người thân, thú nuôi vào khu vực xét nghiệm - Cửa PXN phải ln đóng Nếu khơng có người phịng, cửa cần khóa - Nhân viên gởi mẫu vào khu vực nhận mẫu có mặt nhân viên PXN, ngồi khơng vào khu vực khác PXN khu vực xét nghiệm, khu vực chứa bệnh phẩm, sinh phẩm, tài liệu - Sinh viên thực tập, khách tham quan thợ sửa chữa, hiệu chỉnh máy móc thiết bị vào khu vực xét nghiệm có giám sát nhân viên PXN Nhân viên PXN cần cảnh báo đối tượng nguy PXN Khi cần thiết, nhân viên PXN cung cấp PPE găng tay, trang cho khách vào khu vực có hóa chất, mẫu bệnh phẩm đụng chạm máy móc, vật liệu PXN - Nhân viên PXN cần ghi lại Nhật ký tham quan phòng xét nghiệm “SP.TNMT.XN.01” có khách tham quan Vệ sinh kiểm sốt mơi trường - Hành lang, lối PXN phải thơng thống, khơng vướng víu để tránh gây nguy hiểm lại - Giữ nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng có tổ chức - Khơng sử dụng vật trang trí bị nhiễm bẩn dễ cháy - Giữ vật dụng cá nhân bên PXN - Lau dọn khử nhiễm bề mặt làm việc vào trước sau ca làm việc - Y công tiến hành vệ sinh sàn nhà khu vực làm xét nghiệm lần/ngày vào sáng sớm trước làm việc vào buổi trưa nghỉ trưa, xử lý chất thải, nước thải theo hướng dẫn mục 13, cung cấp số vật tư tiêu hao gòn, cồn, đầu tip, nước cất tùy theo nhu cầu thực tế ngày Ghi đầy đủ công việc thực vào Bảng theo dõi cơng tác vệ sinh phịng xét nghiệm “BM.TNMT.XN.02” - Các phịng xét nghiệm kiểm tra điều kiện mơi trường ngày theo quy trình Kiểm sốt điều kiện môi trường “QT.TNMT.XN.01” để đảm bảo kết xét nghiệm đạt tối ưu an toàn cho người thực xét nghiệm Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 8/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) - Mang PPE thích hợp (áo chồng, trang y tế, găng tay, kính bảo vệ mắt v.v ) thực cơng việc - Tóc/ râu phải gọn gàng, khơng để vướng víu lúc làm việc - Giữ gọn quần/ áo rộng thùng thình Khơng mang trang sức làm việc với hoá chất, tác nhân nguy hiểm sinh học, chất phóng xạ, lửa máy móc hoạt động - Khơng mang áo blouse khỏi PXN - Khơng chân trần phịng xét nghiệm Thiết bị Quy định Thận trọng Áo choàng - Đồng phục bắt buộc áo - Cởi áo choàng mặc PXN choàng trắng (tay ngắn tay trước rời nơi làm việc bước dài) làm việc PXN Áo vào khu vực văn phịng chồng với găng trang bị - Xem vải khăn dùng bảo hộ cá nhân tối thiểu phịng thí nghiệm nguy hiểm sinh - Sử dụng tạp dề có nguy học văng bắn/ tạo khí dung từ bệnh phẩm Găng tay - Mang găng dùng lần - Sau làm việc với mẫu bệnh thao tác khu vực làm xét phẩm, trước chuyển qua công việc nghiệm, mở tủ lạnh chứa sinh khác nên thay găng tay phẩm, bệnh phẩm, chạm vào - Tháo găng tay bỏ vào thùng ống máu, khay đựng ống nghiệm chứa rác nguy hiểm sinh học trước v.v… rời PXN - Rửa tay sau tháo găng - Khơng sờ tóc/mặt vùng mang găng - Khi tạm thời không sử dụng tay mang găng, nên lồng tay vào để tránh việc chạm găng vào thứ xung quanh Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 9/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 Khẩu - Sử dụng trang y tế thao - Sau kết thúc công việc, bỏ trang tác với mẫu bệnh phẩm hóa trang vào thùng rác thải y tế Không chất độc hại cất giữ trang để dùng lại Kính bảo - Nên sử dụng kính bảo vệ mắt - Hạn chế sử dụng kín áp trịng vệ mắt làm việc với hóa chất, bệnh phẩm làm xét nghiệm Đặc biệt tiến hành thao - Nếu mang kính sát trịng, người tác có nguy văng bắn hóa chất, giám sát/đồng nghiệp nên biết điều bệnh phẩm hay tạo khí dung để xảy tai nạn bắn t, người cần giúp tháo kính sát trịng An tồn q trình thu, vận chuyển xử lý mẫu 6.1 Khu vực lấy mẫu - Phải thơng khí tốt, xếp đồ đạc thống, gọn gàng, - Ghế dành cho bệnh nhân phải chắn, có tay vịn để đề phịng trường hợp bệnh nhân ngất xỉu hay thăng lấy mẫu - Lối vào phòng lấy mẫu phải phẳng, rộng rãi đặc biệt trường hợp bệnh nhân người tàn tật - Phòng lấy mẫu phải có vách ngăn hạn chế số lượng bệnh nhân vào phòng để đảm bảo riêng tư cần thiết cho người bệnh - Kỹ thuật viên mặc áo blouse, đeo găng tay, trang lấy mẫu - Sử dụng bơm kim tiêm xài lần - Cẩn thận thao tác với kim tiêm thực việc lấy mẫu - Có trang bị sẵn thùng chứa vật thải nhọn cho kim tiêm - Có trang bị thùng chứa chất thải nguy hiểm sinh học gòn, bơm tiêm thấm máu Không bỏ vật sắc nhọn 2/3 thùng chứa - Vật chứa mẫu thủy tinh tốt nhựa tổng hợp, chắn, có nắp đậy chặt, khơng để mẫu dính bên vật chứa Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 10/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 10 An toàn điện trang thiết bị - Các thiết bị phải đặt bề mặt phẳng, chắn - Các máy móc sử dụng quy trình xét nghiệm xếp theo thứ tự vận hành - Giữ khoảng cách rộng, thống máy cạnh Khơng để máy sát khiến tăng nguy cháy nổ, hư hỏng - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị trước vận hành - Các thiết bị PTN cần bảo trì, hiệu chuẩn định kỳ - Bảo đảm bàn tay bề mặt làm việc khô trước chạm vào thiết bị điện hay dây nối - Kiểm tra ổ điện, dây cấp điện máy trước vận hành máy Nếu phát rị rỉ điện, cần nhanh chóng rút phích cắm, báo cho người quản lý máy Người quản lý máy có kế hoạch sửa chữa Nếu máy thời gian chờ sửa, cần dán nhãn báo hiệu máy hỏng - Đối với thiết bị sử dụng, cần vận hành thử máy trước sử dụng cho xét nghiệm - Vệ sinh máy sau sử dụng theo chu kỳ định sẵn - Nên sử dụng thiết bị có phích chấu (đừng gỡ bỏ đầu nối đất) - Tháo dây khỏi ổ cắm cách nắm kéo phích cắm, khơng phải kéo dây - Bảo đảm có đủ số lượng ổ điện để tránh dùng phích nối nhiều đầu - Không dùng ổ cắm rời để nối điện xun tường, cửa, trần sàn chúng khơng thay cho việc đặt đường dây lâu dài - Nối đất thiết bị xách tay để tránh bị điện giật - Khơng nối tắt cầu chì, cầu dao khóa bên - Kiểm tra ổ điện, thiết bị rò rỉ điện năm/1 lần - Bảo đảm dây điện giữ khỏi lối chúng gây vấp chân hỏng Bảo vệ dây cách cho chạy dọc tường bọc lớp bảo vệ Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 17/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 Bảng 3: Một số lưu ý sử dụng thiết bị sau thêm phần lưu ý cho tủ hotte (trang 62) Máy ly tâm - Đặt máy ly tâm bề mặt chắn, khô vận hành máy - Đậy nắp ống nghiệm chắn bỏ vào máy ly tâm - Đặt ống nghiệm đối xứng với buồng ly tâm để giữ cân cho máy Nếu số mẫu lẻ bỏ thêm ống nghiệm chứa nước cất để cân trọng lực Thiết bị hút - Thực bước để giảm thiểu sinh khí dung (hút thả chất lỏng (Pipette) từ từ dọc theo thành ống) - Vệ sinh đầu pipette cồn sau lần sử dụng Nếu đầu pipette bị dính máu, dùng giấy thấm cồn để lau sạch, dùng cồn xịt vào đầu pipette để khơ Kính hiển vi - Lau bàn soi, nút điều chỉnh tiêu cự vải thấm cồn trước, sau lần sử dụng bị nhiễm bẩn Máy điện di - Kiểm tra tính tiếp đất sở thường quy ghi hồ sơ - Dán dấu hiệu cảnh báo điện Tủ lạnh - Không giữ chất lỏng dễ cháy tủ lạnh gia dụng Nồi hấp - Đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng - Dán quy trình vận hành gần nồi hấp - Mang trang, găng bảo vệ lấy đồ vật - Sau giải áp, mở nắp để nước thoát trước lấy đồ vật - Theo dõi tất nối hấp thường quy để bảo đảm hiệu tiệt khuẩn ghi tài liệu tham khảo Hướng dẫn sử dụng nồi hấp (mã TT.TB.XN.07,08,09), Phiếu theo dõi sử dụng kiểm tra nồi hấp “BM.TB.XN.03/12” Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 18/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 11 An toàn cháy nổ - Các nhân viên PXN phải nắm quy định phòng cháy chữa cháy giúp nhân viên bảo vệ tính mạng áp dụng quy trình hành động khẩn cấp có cháy biện pháp ngăn ngừa cháy thích hợp - Đặt sẵn bình CO2 chữa cháy khu vực PXN Bảng 4: Phân loại cháy Phân loại Dùng cho Loại A Thiết bị chữa cháy - Chất dễ cháy thơng thường - Nước áp lực cao hố chất khô - Gỗ, giấy, vải, v.v - Chất lỏng dễ cháy Loại B - Hố chất khơ khí carbon dioxide - Ga, dầu mỡ, sơn Loại C - Điện - Hố chất khơ khí carbon dioxide - Thiết bị, máy tính - Cách xử lý phát cháy + Nếu cháy nhỏ biết dập tắt nhanh chóng, dập lửa phương tiện có sẵn (tấm trải giường, mền, phủ, thiết bị dập lửa, v.v) Ngược lại, không nên cố gắng dập tắt lửa + Đóng kín cửa phịng cháy tất cửa, cửa sổ phịng khác thơng với phòng Ký hiệu trước cửa vào phòng cháy bình dập lửa để biểu thị khơng nên vào lại phòng cháy + Giải tán người khỏi phòng đồng thời gọi điện thoại cho phận chữa cháy để hỗ trợ + Sơ tán theo hướng dẫn người phụ trách + Trình tự bước linh động Tuy nhiên, sơ tán người cịn lại phịng lập cháy ưu tiên hàng đầu 12 Xử lý chất thải y tế 13.1 Định nghĩa: chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe người môi trường dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 19/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 mịn có đặc tính nguy hại khác chất thải khơng tiêu hủy an tồn 13.2 Phân loại chất thải: Căn vào đặc điểm lý học, hóa học, sinh học tính chất nguy hại, chất thải sở y tế phân thành nhóm sau: - Chất thải lây nhiễm: + Chất thải sắt nhọn (loại A): chất thải gây vết cắt chọc thủng, nhiễm khuẩn, bao gồm: bơm kim tiêm, mảnh thủy tinh vỡ vật sắt nhọn khác sử dụng họat động y tế + Chất thải lây nhiễm không sắt nhọn (loại B): chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học thể + Chất thải có nguy lây nhiễm cao (loại C): chất thải phát sinh phòng xét nghiệm bệnh phẩm dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm + Chất thải giải phẩu (loại D): bao gồm mô, quan, phận thể người xác động vật thí nghiệm - Chất thải hóa học nguy hại: + Dược phẩm q hạn, phẩm chất khơng cịn khả sử dụng + Chất hóa học nguy hại sử dụng y tế + Chất gây độc tế bào gồm: vỏ chai thuốc, lọ thuốc, dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào chất tiết từ người bệnh điều trị hóa trị liệu + Chất thải chứa kim loại năng: thủy ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thủy ngân bị vỡ, chất thải từ họat động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ gỗ bọc chì vật liệu tráng chì sử dụng ngăn tia xạ từ khoa chẩn đốn hình ảnh, xạ trị) - Chất thải phóng xạ: gồm chất thải phóng xạ rắn, lỏng khí phát sinh từ hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu sản xuất - Bình áp suất: bao gồm bình đựng oxy, CO2, bình gas, bình khí dung Các bình dễ gây cháy, gây nổ thiêu đốt - Chất thải thông thường: chất thải không chứa yếu tố lây nhiễm, hóa học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm: Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 20/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Chất thải phát sinh từ hoạt động chuyên môn y tế chai lọ thủy tinh, vật nhựa… Những chất thải khơng dính máu, dịch sinh học chất hóa học nguy hại + Chất thải phát sinh từ công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng tông, túi ny lông + Chất thải ngoại cảnh: rác từ khu vực ngoại cảnh 13.3 Màu sắc bao bì chứa vận chuyển chất thải rắn sở y tế - Túi chứa chất thải lây nhiễm có màu vàng Thùng chứa chất thải lây nhiễm có dán biểu tượng nguy hại sinh học - Túi chứa chất thải hóa học nguy hại, gây độc tế bào chất phóng xạ có màu đen - Túi chứa chất thải thơng thường bình áp suất nhỏ có màu xanh lam 13.4 Dụng cụ chứa chất thải sắc nhọn - Dụng cụ chứa chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu hủy cuối - Hộp chứa chất thải sắc nhọn phải tuân thủ tiêu chuẩn: + Thành đáy cứng không bị xuyên thủng + Có khả chống thấm + Kích thước phù hợp + Có nắp đóng mở dễ dàng + Miệng hộp đủ lớn vật sắc nhọn vào mà khơng cần dùng lực đẩy + Có dịng chữ “CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN” + Màu vàng + Có quai kèm hệ thống cố định + Khi di chuyển vật sắc nhọn bên không bị đổ - Đối với hộp nhựa đựng chất thải sắc nhọn tái sử dụng, trước tái sử dụng hộp nhựa phải vệ sinh, khử khuẩn theo quy trình khử khuẩn dụng cụ y tế Hộp nhựa sau khử khuẩn để tái sử dụng phải đủ tính ban đầu Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 21/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 13.5 Phân loại, thu gom vận chuyển chất thải rắn sở y tế - Phân loại chất thải rắn + Chất thải phải phân loại nơi phát sinh chất thải + Từng loại chất thải phải đựng túi thùng có mã màu kèm biểu tượng theo quy định - Thu gom vận chuyển chất thải rắn + Mỗi loại chất thải thu gom vào dụng cụ thu gom theo quy định phải có nhãn ghi bên ngồi túi nơi phát sinh chất thải + Chất thải y tế nguy hại cần xử lý ban đầu PXN trước thu gom vận chuyển đến nơi tập trung rác thải quan + Các chất thải y tế nguy hại không để lẫn chất thải thơng thường Nếu vơ tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải y tế thông thường hỗn hợp chất thải phải xử lý tiêu hủy chất thải y tế nguy hại + Lượng chất thải chứa túi đầy tới ¾ túi, sau buộc kín cổ túi lại + Không làm rơi vãi chất thải, nước thải phát tán mùi q trình vận chuyển + Tần suất thu gom: y công ngày chịu trách nhiệm thu gom chất thải y tế nguy hại xử lý ban đầu chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh nơi tập trung chất thải quan lần ngày cần Thời điểm thu gom hàng ngày vào sáng sớm trước làm việc vào nghỉ trưa 13.6 Xử lý tiêu hủy chất thải y tế nguy hại - Chất thải có nguy lây nhiễm cao phải xử lý an toàn gần nơi chất thải phát sinh - Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy lây nhiễm cao: + Khử khuẩn hóa chất: đầu típ dùng, dụng cụ nhiễm bẩn, nước rửa Elisa ngâm dung dịch Precept thời gian tối thiểu 30 phút Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 22/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phòng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Khử khuẩn nóng: mẫu bệnh phẩm đem tiêu hủy, rác thải rắn, đầu típ sử dụng ngâm Precept phải hấp khử trùng autoclave theo hướng dẫn nhà sản xuất + Chất thải rắn sau xử lý hóa chất nóng, vận chuyển đến khu vực chứa rác thải y tế quan + Các rác thải sắc nhọn kim tiêm chứa hộp nhựa cứng bỏ vào bao chứa riêng + Nước rửa sau ngâm Precept thải bỏ qua hệ thống nước thải quan 13 Tai nạn nghề nghiệp cách xử trí 13.1 Các tai nạn xảy phòng xét nghiệm y khoa - Nhiễm trùng qua: + Đường hô hấp tạo hạt khí dung đậy nắp lọ chứa bệnh phẩm, hút thả pipette, quay ly tâm máu buồng ly tâm hở, chai lọ chứa dịch nhiễm trùng bị bể + Đường tiêu hóa: tay bẩn, thức ăn nhiễm bẩn, hút pipette miệng, cấy vi khuẩn + Qua da: vết kim đâm, vết cắt da, vết côn trùng đốt, vết trầy xước da, vết thương hở khác da - Bỏng do: + Hóa chất, thuốc nhuộm, thuốc thử dễ cháy + Đèn cồn, cố điện máy móc, q tải dịng điện - Vết cắt thể + Bể vỡ dụng cụ thủy tinh, đạp lên mảnh vỡ thủy tinh + Sử dụng dụng cụ thủy tinh bị sứt mẻ - Tác động có hại hóa chất độc + Hít độc từ hóa chất + Nuốt phải hóa chất độc hút pipette + Da tiếp xúc với hóa chất độc - Tổn thương cháy nổ: Cháy nổ phản ứng hóa học, hệ thống dẫn gas - Sốc điện do: Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 23/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Sự cố điện lưới khu vực + Vận hành máy móc khơng u cầu kỹ thuật + Tai nạn làm việc 13.2 Các yếu tố nguy dẫn tới tai nạn xảy phịng thí nghiệm - Khơng huấn luyện tốt, thiếu tập trung làm việc - Làm việc không gọn gàng, không dùng giá đỡ để cầm giữ chai lọ - Làm việc sức mệt mỏi, gấp rút để hồn thành cơng việc - Môi trường làm việc ồn - Điều kiện làm việc nóng ẩm 13.3 Xử lý tràn vãi - Sử dụng Bộ xử lý tràn vãi (Spill kit) để xử lý bị rò rỉ bệnh phẩm hóa chất nguy hại Bộ xử lý tràn vãi làm vật liệu chống bụi, chống ẩm đặt gần khu vực xử lý mẫu bệnh phẩm hóa chất Thành phần xử lý tràn vãi gồm: + Tờ tóm tắt thành phần xử lý + Hướng dẫn xử lý tràn vãi + Phiếu báo cáo + Hộp gịn lớn + Bình tia cồn 70 % + Presept + Khẩu trang y tế + Găng tay dùng lần + Túi bọc giày + Khăn tay + Khăn giấy + Túi nylon + Kéo + Nhíp lớn + Bộ chổi ki hốt rác nhỏ - Tràn vãi nhỏ: vật chứa bệnh phẩm bị đổ hay rị rỉ bên ngồi, lọ chứa hóa chất bị bể với thể tích nhỏ Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 24/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Dùng dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (áo khốc phịng thí nghiệm, găng, kính che mặt kính bảo hộ v.v…) Nếu tràn vãi nơi công cộng hành lang, cần cảnh báo người khác rời khỏi khu vực bắt đầu dọn + Dùng kẹp găng dày để nhặt kính vỡ bỏ vào thùng chứa vật sắc nhọn + Dùng khăn giấy thấm hút chất tràn vãi để tránh lan rộng chất tràn vãi xung quanh, đặt khăn giấy thấm chất tràn vãi vào thùng chứa chất thải nguy hại + Phun cồn 70 % lên khu vực ô nhiễm theo chuyển động vịng trịn từ bên ngồi vào trung tâm, lau lại khăn giấy + Thực lại động tác phun cồn lau khăn giấy 2-3 lần, sau để khơ tự nhiên + Nếu ống nghiệm vỡ máy ly tâm: Để ổn định khí dung máy ly tâm 30 phút trước mở nắp máy ly tâm, dán nhãn thông báo cố máy để tất nhân viên khác biết Mang găng bảo hộ lấy ống bị vỡ lau chùi bên với cồn 70 % Dùng kẹp gắp mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào vật chứa đồ sắc nhọn Ngâm bucket/rotor dung dịch Precept 30 phút, sau trán rửa nhiều lần vịi nước, xịt cồn 70 %, để khơ tự nhiên - Tràn vãi lớn: lượng thể tích tràn vãi lớn, nguy hiểm đến sức khỏe nhân viên không xử lý kịp thời cách tràn vãi lọ chứa acid đậm đặc… + Nín thở, rời khỏi vùng bị tràn vãi, để yên 10 đến 30 phút để khí dung lắng xuống Nếu tràn vãi nơi công cộng hành lang, cảnh báo người khác rời khỏi + Những người tham gia vào việc dọn tràn vãi phải xác định chất tràn vãi quy trình lau dọn thích hợp trước bắt đầu lau dọn + Người giữ trách nhiệm khoa phịng nơi xảy tràn vãi có trách nhiệm bảo đảm có sẵn thơng tin chất bị tràn cho người tham gia lau dọn để bảo đảm: Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 25/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01  Phân loại  Có sẵn phương tiện thích hợp  Áp dụng biện pháp phịng ngừa cần thiết  Có sẵn ý kiến chun mơn thích hợp  Nếu cần, u cầu nguồn lực từ bên ngồi + Bộ phận bị tràn đổ có trách nhiệm bảo đảm tràn vãi dọn an tồn Việc gồm tình cần trợ giúp nhân viên từ phận/khoa khác + Báo cáo cố tràn vãi sau dọn chất nguy hiểm cho BĐHQLCL + Trong trường hợp, người có trách nhiệm xác định tràn vãi khơng thể xử lý an tồn, hiệu nhân viên PXN chất chất tràn vãi không xác định được, báo cáo với trung tâm để trợ giúp 13.4 Sơ cứu PXN - Sơ cứu kỹ áp dụng nguyên tắc xử trí y tế chỗ nạn nhân bác sĩ điều trị - Sử dụng hộp sơ cứu có nhân viên gặp tai nạn vấn đề sức khỏe Hộp sơ cứu làm vật liệu chống ẩm chống bụi Hộp đặt vị trí dễ nhận thấy nhận dạng biểu tượng chữ thập trắng xanh bên hộp - Thành phần hộp sơ cứu gồm: + Tờ tóm tắt thành phần hộp sơ cứu + Hướng dẫn sơ cứu + Phiếu báo cáo + Băng dính cá nhân vơ trùng + Gạc y tế vơ trùng + Hộp gịn lớn + Hộp gòn nhỏ + Cồn rửa tay + Cồn 70 % Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 26/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Oxy già + Povidine 10% + Natri Cloride nhỏ mắt + Dầu gió + Khẩu trang y tế + Găng tay dùng lần + Khăn giấy + Túi nylon + Kéo + Nhíp + Kẹp y tế + Nhiệt kế thân nhiệt - Khi bị kim đâm vật sắc nhọn dính hóa chất, dịch sinh học cắt vào da: + Nhanh chóng lấy vật gây tổn thương khỏi thể, xối vết thương nước + Để cho vết thương chảy máu lúc, không nặn máu vết thương + Rửa vết thương xà phòng nước nhiều lần + Sát trùng vết thương dung dịch sát khuẩn phút (Dakin, Javel 1/10 alcohol 70 %) + Nếu vật sắc nhọn dính máu dịch sinh học, cần tiến hành đánh giá nguy lây nhiễm HIV - Bỏng dính hóa chất lên da: + Rửa xà phòng nước nhiều lần - Khi bị hóa chất, dịch sinh học văng bắn vào mắt, mũi: + Rửa mắt, khịt mũi dung dịch NaCl 0,9 %, nước cất rửa vịi nước liên tục thời gian phút + Đánh giá nguy lây nhiễm HIV - Khi nuốt phải hóa chất dịch sinh học: + Súc miệng nhiều lần dung dịch NaCl 0,9 %, nước cất nước + Đánh giá nguy lây nhiễm HIV - Khi hít phải độc hóa chất: Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 27/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Mở cửa sổ để làm lỗng khơng khí nơi có độc + Cảnh báo nhân viên khác độc hóa chất + Di chuyển đến nơi có khơng khí thống hành lang, bên PXN - Khi phát đồng nghiệp bị bất tỉnh hay tình trạng nguy hiểm: + Ngay báo động cho người xung quanh người có trách nhiệm + Nếu cần thiết, gọi điện cho Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương: Số điện thoại cấp cứu: 115 + Hoặc liên hệ bệnh viện gần nhất:  Bệnh viện Nhiệt đới: số 764 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5  Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình: số 929 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5 - Đánh giá nguy lây nhiễm HIV: + Nguy cao:  Vết thương sâu chảy máu nhiều kim nòng rỗng cỡ to  Vết thương xuyên da sâu rộng có chảy máu dao mổ mảnh vỡ ống nghiệm chứa máu  Máu dịch tiết bệnh nhân bắn vào vùng da bị tổn thương rộng từ trước (chảm, bỏng, loét da) niêm mạc bị tổn thương từ trước (như mắt, mũi, viêm loét) + Nguy thấp:  Các vết thương nông có chảy máu khơng chảy máu  Vùng niêm mạc lành bị phơi nhiễm với máu dịch tiết thể + Không nguy cơ:  Máu dịch tiết thể bệnh nhân tiếp xúc với vùng da lành 13.5 Kế hoạch sơ tán có cháy nổ - Khi ngửi thấy mùi cháy mùi khói: + Nếu cháy nhỏ, cố gắng xử lý gọi người hỗ trợ Luôn báo cáo cho nhân viên theo dõi phòng cháy chữa cháy sau dập tắt đám cháy Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 28/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Nếu cháy lớn hoặc/và khói nhiều, ĐỪNG CỐ GẮNG DẬP TẮT Hãy theo hướng dẫn phòng cháy chữa cháy PXN thoát hiểm:  Báo động cháy  Cúp cầu dao điện  Dập tắt lửa bình chữa cháy CO2  Gọi tổ bảo vệ sơ tán khỏi nơi cháy  Nếu không xử lý được, Trung tâm gọi điện cho Đội phòng cháy chữa cháy TPHCM Số điện thoại cứu hỏa: 114 - Hướng dẫn lối thoát hiểm: nghe báo động cháy: + Bình tĩnh, khơng chạy quanh la hét hay khóc + Bỏ vật dụng cá nhân lại + Nếu bạn có thời gian: đóng cửa sổ, cửa sau rời phịng Nếu có thể, tắt đèn thiết bị điện) + Bảo đảm người phòng xét nghiệm rời hết, khơng chạy ngược vào vị trí/phịng cháy + Rời nhà cầu thang gần Nếu cầu thang đầy lửa khói, dùng thang hiểm khác + Rời nhà tập trung sân nghe thơng báo tồ nhà chữa cháy an tồn quay lại làm việc 13.6 Báo cáo xử lý sau xảy cố Mọi tai nạn/sự cố xảy cho nhân viên nơi làm việc tổn thương cá nhân, phơi nhiễm, cố gây thiệt hại cho thiết bị cần báo cáo cho Trưởng khoa thông qua Phiếu báo cáo “BM.SKPH.XN.01/1” - Đối với nhân viên + Hoàn tất phần dành riêng cho nhân viên phiếu báo cáo + Nếu làm việc cần điều trị sơ cứu, báo cáo đến cấp để xử lý - Đối với người quản lý/phụ trách Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 29/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 + Đảm bảo báo cáo cố nhân viên hồn tất có cố gây tổn thương hay bệnh tật cho nhân viên + Kiểm tra phiếu báo cáo để đảm bảo không bỏ qua phần + Xem lại chi tiết cố với nhân viên đưa hành động khắc phục + Khi cần, sử dụng nguồn lực khác nhân chứng tai nạn, đại diện cơng đồn, đại diện y tế an toàn người quản lý nguy Nhân viên quản lý chất lượng sẵn sàng hỗ trợ điều tra cần + Đặc biệt trường hợp phơi nhiễm với mẫu máu nghi ngờ nhiễm HIV, cần tiến hành tư vấn cho nhân viên bị phơi nhiễm, tiến hành xét nghiệm uống thuốc điều trị dự phòng (nếu cần) Thời gian điều trị tốt từ (2-3 sau xảy tai nạn), muộn không ngày TÀI LIỆU LIÊN QUAN Tên tài liệu Mã tài liệu Bảng theo dõi sức khỏe nhân viên BM.TNMT.XN.01 Bảng theo dõi cơng tác vệ sinh phịng xét nghiệm BM.TNMT.XN.02 Quy trình theo dõi kiểm sốt điều kiện mơi trường QT.TNMT.XN.01 Nhật ký tham quan phịng xét nghiệm SP.TNMT.XN.01 Bảng thơng tin an tồn hố chất BM.TNMT.XN.03 Phiếu theo dõi điều kiện mơi trường BM.TNMT.XN.04 Quy trình nhận xử lý mẫu phận huyết QT.TTXN.XN.05 Quy trình nhận xử lý mẫu phận vi khuẩn đường ruột QT.TTXN.XN.01 Hướng dẫn sử dụng tủ an toàn sinh học TT.SDTB.XN.19,24 Phiếu theo dõi sử dụng kiểm tra tủ an toàn sinh học BM.SDTB.XN.03/14 Hướng dẫn sử dụng nồi hấp TT.SDTB.XN.07,08,09 Phiếu theo dõi sử dụng kiểm tra nồi hấp BM.SDTB.XN.03/12 Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Trang: 30/31 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHỊNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Số phiên Vị trí sửa đổi Nội dung sửa đổi 1.0 01/11/2017 Bản Ngày áp dụng: 01/11/2017 Phiên số: 1.0 Ngày sửa đổi Người sửa đổi Trang: 31/31 ... TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 CÁC TỪ VIẾT TẮT ATSH: An toàn sinh học BĐH QLCL: Ban điều hành quản lý chất lượng PXN: Phòng xét nghiệm. .. tin hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để làm việc cách an toàn phịng xét nghiệm - Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm tích hợp quy định, thơng tư, hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm Sở Y tế,... TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM Sổ tay hướng dẫn an tồn phịng xét nghiệm KHOA XÉT NGHIỆM ST.TNMT.XN.01 8.3 Phân loại cấp độ an toàn dựa theo nhóm nguy - Vi sinh vật có liên quan đến rủi ro an toàn thao
- Xem thêm -

Xem thêm: An toàn phòng xét nghiệm,

Hình ảnh liên quan

MSDS: (Material safety data sheet) bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất - An toàn phòng xét nghiệm

aterial.

safety data sheet) bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Tóm tắt các cấp độ an toàn sinh học được khuyến cáo đối với tác nhân gây nhiễm - An toàn phòng xét nghiệm

Bảng 1..

Tóm tắt các cấp độ an toàn sinh học được khuyến cáo đối với tác nhân gây nhiễm Xem tại trang 14 của tài liệu.