0

Khuyến cáo sử dụng, bảo quản thuốc phải chia liều

9 42 0
  • Khuyến cáo sử dụng, bảo quản thuốc phải chia liều

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:22

Tài liệu trình bày thông tin chung của thuốc phải chia liều, thuốc tiêm đa liều, thuốc tiêm đơn liều, hạn sử dụng sau mở nắp, khuyến cáo sử dụng và bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung hướng dẫn. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI TỔ THÔNG TIN THUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG, BẢO QUẢN THUỐC PHẢI CHIA LIỀU Củ chi, ngày 13 tháng 06 năm 2018 TỔ TRƯỞNG Đã ký Thông tin chung Sai sót hay gặp bệnh viện liên quan đến thuốc đa liều thời gian bảo quản sau mở nắp, nhiệt độ bảo quản lọ thuốc cịn ngun vẹn - sau mở nắp.v.v Ngồi ra, nguy nhiểm trùng bệnh viện nhiềm chéo tăng lên Năm 1996, Trung tâm kiểm sốt phịng ngừa dịch bệnh Mỹ (the Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ước tính nguy nhiễm trùng bệnh viện thuốc tiêm đa liều bị tạp nhiễm bên chiếm tỷ lệ: 0,5 1.000 lọ thuốc [1] Năm 2008, Bộ Cựu chiến binh Mỹ (the U.S Department of Veterans Affairs – VA) dự đoán sử dụng 4.000.000 lọ thuốc tiêm đa liều cho thấy khả xảy 2.000 ca nhiễm trùng bệnh viện có liên quan đến thuốc tiêm đa liều [2] Trong nghiên cứu trung tâm quản lý thuốc Chicago – Mỹ cho thấy 90% lọ thuốc tiêm đa liều sử dụng không 25% thể tích ban đầu trước ngày hết hạn lọ thuốc [3] Đặc biệt hầu hết thuốc đơn liều thiết kế sử dụng cho đối tượng người lớn, sử dụng thuốc cho trẻ em chưa hợp lý Như để giảm chi phí điều trị, đảm bảo an tồn cho bệnh nhân việc sử dụng thuốc đơn liều hay đa liều nên cân nhắc nhu cầu cần phải có thuốc đơn liều thiết kế cho trẻ em Định nghĩa Theo Dược điển Mỹ (The United States Pharmacopeia – USP) thuốc tiêm đa liều (multiple - dose vial - MDV), thuốc tiêm đơn liều (single - dose vial - SDV) hạn sử dụng thuốc sau mở nắp (beyond - use date) định nghĩa sau: - Thuốc tiêm đa liều: vật chứa đa đơn vị (ví dụ chai lọ) chế phẩm thuốc dùng theo đường tiêm thường chứa chất bảo quản chống vi sinh vật Bình(lọ) chứa thuốc đa liều thiết kế để rút thuốc nhiều lần khác nhờ chúng có chứa chất bảo quản chống vi sinh vật - Thuốc tiêm đơn liều: vật chứa đơn vị chế phẩm thuốc dùng theo đường tiêm, thiết kế để dùng lần Ví dụ lọ chứa thuốc tiêm đơn liều: bút tiêm đóng sẵn thuốc tiêm lần USP lưu ý rằng: “các lọ chứa thuốc tiêm đơn liều mở chọc kim tiêm ống tiêm, túi, chai lọ, xi ranh lọ chứa sản phẩm vơ khuẩn…nên sử dụng vịng chúng mở điều kiện chất lượng mơi trường thấp tiêu chuẩn ISO cấp (phịng dược pha chế thuốc IV) phần thuốc dư phải bỏ Các lọ thuốc xi lanh(bơm tiêm) chứa thuốc không nên bảo quản để sử dụng tiếp [4] - Hạn sử dụng sau mở nắp: Nếu hướng dẫn đặc biệt nhà sản xuất (ghi rõ hạn sử dụng sau mở nắp bao nhiêu) USP định nghĩa hạn sử dụng thuốc sau mở nắp 28 ngày kể từ ngày vật chứa thuốc tiêm đa liều lần mở (ví dụ chọc kim tiêm) Mọi thuốc tiêm đa liều nên dán nhãn ngày hết hạn (Cần lưu ý phân biệt hạn sử dụng thuốc nguyên hạn sử dụng sau mở nắp) Ngồi cịn có bình dạng bình xịt đa liều (dạng hít), lọ thuốc đa liều nhỏ mắt, lọ dùng da đa liều, lọ bột thuốc đa liều (đường uống sau pha với dd)… Các loại thuốc đa liều hiểu chứa nhiều liều vật (bình, chai, lọ, ống.v.v.) chứa thuốc Khuyến cáo sử dụng bảo quản - Để giảm nguy nhiểm trùng chéo cho bệnh nhân nên ưu tiên dùng thuốc tiêm đơn liều (SDV) - Nếu có sẳn thuốc tiêm đa liều (MDV), nên dùng loại thuốc cho phép rút liều đơn nhỏ thể tích - Mổi lọ thuốc đơn liều hay đa liều nên dùng cho bệnh nhân Các lọ thuốc khơng cịn nắp cao su nhà sản xuất nên loại bỏ Các trường hợp ngoại lệ insulin vắc xin phải khoa Dược xác nhận tính an tồn trước sử dụng - Luôn tuân thủ kỹ thuật vô trùng chuẩn bị dung dịch tiêm tiêm Theo dõi nhiểm bẩn, đổi màu thuốc - Không dùng bơm tiêm chứa thuốc cho nhiều bệnh nhân kim tiêm thay Cần sử dụng ống tiêm/1 bơm tiêm cho mổi bệnh nhân Tái sử dụng vi phạm nguyên tắc an toàn CDC Tất bơm tiêm chứa thuốc, lọ thuốc (sau mở nắp) chứa thuốc đơn liều hay đa liều không sử dụng phải dán nhãn: + Tất bơm tiêm chứa thuốc, lọ thuốc (sau mở nắp) ngồi mơi trường vơ trùng dán nhãn + Ghi nhãn thuốc hay dung dịch chuyển từ bao bì gốc sang bơm tiêm, hay chai lọ khác + Nhãn bơm tiêm chứa thuốc ghi rỏ tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, thời gian hết hạn sử dụng Lọ thuốc gốc sau mở nắp phải ghi ngày mở nắp + Những bơm tiêm chứa thuốc, lọ thuốc gốc sau mở nắp khơng có nhãn, hay nhãn loại bỏ + Khi thay đổi ca trực nhân viên y tế có trách nhiện theo dõi chất lượng, màu sắc thường xuyên bơm tiêm lọ thuốc dán nhãn - Đối với lọ/kít dùng để đánh dấu thuốc phóng xạ dung dịch chiết TC-99m: tất lọ/kít dung dịch chiết TC-99mm khơng chứa chất kháng khuẩn Vì cần ý sau đánh dấu, dung dịch nên sử dụng sớm Và nên đánh dấu lọ/kít (hạn chế đánh dấu bơm tiêm) Tài liệu tham khảo Centers for Disease Control and Prevention(1996) Am J Infect Control, pp 24:262-277 Press Ganey Press Ganey knowledge summary: The cost of nosocomial infections.http://www.pressganey.com/files/nosocomial_infections_cost.pdf Accessed October 8, 2009 Sheth, NK, Post, GT, Wisnieski, TR, Uttech (1983) J Clin Microbiol pp 17: 377-379 U.S Pharmacopeia http://www.usp797.org/index.html Accessed October 8, 2009 5 Khuyến cáo nhà sản xuất HẠN DÙNG MỘT SỐ THUỐC PHẢI CHIA LIỀU Lọ thuốc phải dán nhãn thích ngày mở vỏ&khơng sử dụng sau 28 ngày trừ có khuyến cáo hạn dùng cụ thể bảng Hoạt chất Biệt dược Hạn dùng TRƯỚC mở Hạn dùng SAU mở nắp nắp Novorapid Insulin [5] 30 tháng tuần 36 tháng tuần 24 tháng tuần Lantus Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml x3ml Povidin Povidine 10%[5] 24 tháng tháng 60 tháng tháng 36 tháng 30 ngày 36 tháng 15 ngày 18 tháng 15 ngày 36 tháng 20 ngày Povidine dùng Tobradex Tobramycin + dexamethasone[5] Dex- Tobrin Tobidex Indomethacin[5] Indocollyre Tearbalance Sodium hyaluronate ophthalmic solution 0.1% Timolol[5] Timolol maeate Tropicamide+ Phenyl-ephrine hydrochlorid[5] Mydrin-P eye drop 10ml Argyrol[5] Argyrol 1% Ofloxacin[5] Tobramycin[5] Isoflurane[5] Sevoflurane[5] Eytanac[5] 36 tháng 28 ngày 30 tháng 25 ngày tháng 15 ngày 24 tháng 15 ngày 24 tháng 15 ngày 60 tháng tháng 60 tháng tháng Ofloxacin 0.3% Tobcol Forane Sevorane Diclofenac 36 tháng Cefaclor[5] Ceclor SUS 125mg 60ml 24 tháng tháng 14 ngày sau pha hỗn dịch ngày Amoxicilin[5] Moxilen forte 250mg/5ml 36 tháng 15 ngày Salbutamol[5] Budesonic formoterol[5] Budesonic[5] Ventolin 24 tháng tháng 24 tháng tháng 24 tháng tháng 24 tháng tháng 24 tháng tháng Symbicort Benita Salmeterol xinafoat + Seretide evohaler dc fluticason propionat[5] 25/125mcg 120d Salmeterol xinafoat + Seretide evohaler dc fluticason propionat[5] 25/250mcg 120d Salmeterol xinafoat + Seretide evohaler dc fluticason propionat[5] 25/50mcg 120d tháng 24 tháng Mutecium-M Domperidon[5] 24 tháng 15 ngày 24 tháng 15 ngày Dung dịch gốc: Motilium 30ml Heparin[5] Heparin 36 tháng tuần Dung dịch pha lỗng IV: 24h Chú thích 4h Bảo quản nhiệt độ phòng Bảo quản tủ lạnh (2-80C) Tránh ánh sáng Không bảo quản tủ lạnh TỔ THÔNG TIN THUỐC ... loại thuốc đa liều hiểu chứa nhiều liều vật (bình, chai, lọ, ống.v.v.) chứa thuốc Khuyến cáo sử dụng bảo quản - Để giảm nguy nhiểm trùng chéo cho bệnh nhân nên ưu tiên dùng thuốc tiêm đơn liều. .. Accessed October 8, 2009 5 Khuyến cáo nhà sản xuất HẠN DÙNG MỘT SỐ THUỐC PHẢI CHIA LIỀU Lọ thuốc phải dán nhãn thích ngày mở vỏ&khơng sử dụng sau 28 ngày trừ có khuyến cáo hạn dùng cụ thể bảng... bảo quản chống vi sinh vật Bình(lọ) chứa thuốc đa liều thiết kế để rút thuốc nhiều lần khác nhờ chúng có chứa chất bảo quản chống vi sinh vật - Thuốc tiêm đơn liều: vật chứa đơn vị chế phẩm thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Khuyến cáo sử dụng, bảo quản thuốc phải chia liều,

Hình ảnh liên quan

cáo hạn dùng cụ thể như bảng dưới. - Khuyến cáo sử dụng, bảo quản thuốc phải chia liều

c.

áo hạn dùng cụ thể như bảng dưới Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan