0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

34 1,850 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 19:20

Thực trạng kế toán về chi phí sản xuất tính giá thành sảp phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5 vinaconex5. 1, Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng số 5 vinaconex5. 1.1 Đối tợng, phơng pháp tập hợp, phân loại chi phí sản xuất. Để đảm bảo tính đúng, tính đầy đủ chi phí sản xuất kinh doanh tính chính xác giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành vấn đề đặt ra trớc tiên là phải xác định chính xác đối tập hợp chi phí sản xuất. Trên sở đó định h- ớng cho tổ chức kế toán trong doanh nghiệp nói chung, kế toán chi phí sản xuất nói riêng, ngay từ những bớc hạch toán ban đầu đến tập hợp chi phí sản xuất, lên sổ kế toán, lập báo cáo tài chính. Xuất phát từ đặc điểm của ngành xây dựng, từ đặc thù của sản phẩm xây lắp từ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, công ty cổ phần xây dựng số 5 đã xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là từng công trình, hạng mục công trình nhận thầu, từng đơn đặt hàng riêng biệt. Công ty tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo mụa đích, công dụng kinh tế của chi phí. Theo cách phân loại này chi phí bao gồm: o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp o Chi phí nhân công trực tiếp o Chi phí sử dụng may thi công o Chi phí sản xuất chung. Công ty áp dụng cả phơng pháp tập hợp trực tiếp phơng pháp phân bổ gián tiếp để tập hợp chi phí sản xuất. Nguyên tắc chung là chi phí phát sinh tại công trình ( hạng mục công trình ) nào thì tập hợp cho công trình ( hạng mục công trình ) đó. Đối với chi phí phát sinh dung chung cho nhiều công trình thì công ty tiến hành phân bổ theo tiêu thức thích hợp nh: phân bổ theo chi phí định mức, chi phí kế hoạch, theo khối lợng sản phẩm, 1.2 Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất Để thuận tiện cho việc theo dõi trong báo cáo này em lấy số liệu chủ yếu từ công trình nhà chung c 34 tầng khu đô thị Trung Hoà - Cầu Giấy Hà Nội . Đây là công trình công ty đấu thầu với giá trị 91,5 tỷ đồng. Chủ đầu t là Ban quản lý dự án VINAHUD khởi công từ tháng 11 năm 2004, hoàn thành tháng 12 năm 2007 do đội số 1 trực tiếp thi công. 1.2.1 kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp Trong các doanh nghiệp xây lắp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thờng chiếm tỷ trọng lớn ( 70% - 75%) trong tổng chi phí sản xuất xây lắp. Do vậy, việc hạch toán chính xác đầy đủ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định lợng tiêu hao vật chất trong thi công đồng thời tính chính xác giá thành công trình xây dựng từ đó tìm ra biện pháp tiết kiệm chi phí là giảm giá thành sản phẩm. o Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp hoặc phục vụ cho sản xuất sản phẩm, thực hịên dịch vụ, lao vụ của doanh nghiệp xây lắp, bao gồm: o Chi phí nguyên vật liệu chính: chi phí về gạch, ngói, cát, đá, xi măng, bê tông đúc sẵn, thiết bị thông gió, thiết bị vệ sinh, ván khuân, đà giáo, cốp pha,các chi phí nguyên vật liệu chính thờng đợc xây dựng định mức chi phí cũng tiến hành quản lý theo định mức. o Chi phí nguyên vật liệu phụ bao gồm: chi phí về bột màu, đinh, dây, sơn, ve, Riêng đối với các loại nguyên vật liệu nh: ván khuân, đà giáo, cốp pha đợc sử dụng nhiều lần cho các công trình khác nhau thì công ty phân bổ giá trị của nó cho từng công trình theo số lần ớc tính sử dụng: Giá trị vật liệu luân chuyển Giá trị phân bổ một lần = Số lần ớc tính sử dụng o Giá trị phân bổ chỉ bao gồm nguyên giá vật liệu cộng chi phí vận chuyển ban đầu. Công lắp đặt, tháo dỡ giá trị vật liệu khác nh gạch, ngói, đá, xi măng, đinh, dây buộc,mỗi lần sử dụng hạch toán trực tiếpvào chi phí trong kỳ của công trình liên quan. Chứng từ kế toán: Trong hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp công ty sử dụng các loại chứng từ liên quan tới chỉ tiêu hàng tồn kho nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho; chỉ tiêu mua bán nguyên vật liệu nh hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng; chỉ tiêu tiền tệ nh phiếu thu, phiếu chi Tài khoản sử dụng: Để theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho hoạt động xây lắp, kế toán công ty sử dụng tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Trình tự hạch toán: Tại đội thi công từ dự toán trúng thầu, đội lập kế hoạch tiến độ thi công để chuẩn bị về vật t. Trớc khi mua, công ty đứng ra ký hợp đồng mua bán vật t với bên cung ứng. Theo hợp đồng, chủ hàng sẽ cung cấp vật t phục vụ theo tiến độ thi công công trình, còn các nguyên vật liệu phụ thì các đội mua bằng tiền tạm ứng. Trong quá trình thi công nếu thiếu nguyên vật liệu trực tiếp các đội tự ký hợp đồng mua theo nhu cầu sau đó gửi các chứng từ liên quan về phòng kế toán công ty để công ty thanh toán cho chủ vật t. Do lợng vật liệu tiêu hao cho công trình mang tính liên tục với số lợng lớn công ty phải mua ngoài hầu hết các loại vật liệu theo giá thị truờng nên chịu ảnh hởng lớn từ sự biến động cung cầu trên thị truờng . Do vậy, phòng kế hoạch phải đặt ra định mức mua hợp lý, cần bao nhiêu mua bấy nhiêu tránh tình trạng vật t tồn kho quá nhiều sẽ dẫn đến việc hao hụt, h hại lãng phí vốn lu động. Hoá đơn do ngời bán lập khi bán hàng, cung ứng vật t. Mỗi hoá đơn đợc lập cho những hàng hoá, dịch vụ cùng thuế suất ( biểu 1.1 ) Biểu 1.1: hoá đơN Mẫu số: 01 GTKT- 3LL Giá trị gia tăng MT/2007B Liên 2: Giao khách hàng 0086772 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị giao hàng: Công ty Cổ phần Giới Lắp Máy Xây Dựng Địa chỉ: E9 Phạm Hùng-Trung Hoà-Cầu Giấy Hà Nội Điện thoại: Mã số thuế: 010133857 Số tài khoản: 2807715 Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Hữu Huấn - Đội Xây dựng số 1 Tên đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Vinaconex 5 Địa chỉ: 203 Trần Phú Bỉm Sơn -Thanh Hoá Số tài khoản: 450-10-00-000142-9 -- Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam Hình thức thanh toán: Séc Mã số thuế: 2800233984 Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 Bê tông 5/2007Trụ đỡ làm nguội - Mác 40 MP (BSF) - Mác 35 MP thờng - Mác 15 MP lót - Bơm bê tông: Theo 3 m Theo ca 3 m 3 m 3 m 3 m Ca 382,5 440,0 5,5 637,5 2,0 794.095 597.143 474.762 52.381 1.904.762 303.741.338 262.742.920 2.611.191 33.392.887 3.809.524 Cộng tiền hàng: 606.297.860 Thuế suất GTGT : 05% Tiền thuế GTGT: 30.314.893 Tổng cộng tiền thanh toán: 636.612.753 Số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm ba mơi sáu triệu sáu trăm mời hai nghìn bảy trăm năm mơi ba đồng Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Sau khi giao xong vật t, nguời bán sẽ lập bản đối chiếu khối lợng gửi Fax tới công tyđề nghị thanh toán qua Ban quản lý dự án Biểu 1.2: Fax: Nov: 31 2007 12: 3PM P2 cty cp giới, lắp máy xd cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệT NAM Trạm bê tông thơng phẩm Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Bản đối chiếu khối lợng Căn cứ vào HĐKT số giữa Công ty VINACONEX 5 (đội xây dựng số 1 Mr Huấn) với Công ty CP giới, Lắp máy Xây dựng về việc cung cấp bê tông thơng phẩm cho hạng mục: Trụ đỡ làm nguội lanh ke 1421, Trụ đỡ lọc bụi nguyên liệu 1222. (bê tông kết cấu thờng & bền Sulfat) Dự án xây dựng Nhà chung c 34 tầng Trung Hoà - Cầu Giấy Hà Nội Trạm bê tông Công ty CP giới, Lắp máy Xây dựng đã cung cấp bê tông thơng phẩm các dịch vụ liên quan theo đúng yêu cầu của khách hàng đối với khối lợng cụ thể trong tháng 12 năm 2007 nh sau: Ngày tháng Mác (MPA) Bơm bê tông Ghi chú 40 (BSF) 35 MP(thờng) 15 MP( Lot) 31/12/07 382,5 3 m 440,0 3 m 5,5 3 m 367,5 3 m 2,0 ca Tổng 382,5 3 m 440,0 3 m 5,5 3 m 367,5 3 m 2,0 ca Ghi chú: Đề nghị công ty VINACONEX 5 thanh toán cho công ty CP giới, Lắp máy Xây dựng qua Ban quản lý dự án. Hà nội ngày 01 tháng 12 năm 2007 Đại diện bên nhận hàng Đại diện trạm bê tông Qua bản đối chiếu khối lợng trên kế toán Công ty thể biết chính xác đợc khối lợng nguyên vật liệu mua sử dụng cho công trình cho công trình nhà chung c 34 tầng là bao nhiêu. Để từ đó làm căn cứ thanh toán cho ngời bán tránh đợc tình trạng gian lận thất thoát nguyên vật liệu. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho do kế toán đội lập ngay khi vật t đợc chuyển tới kho công trình hoặc xuất sử dụng. Phiếu xuất kho đợc lập để theo dõi chặt chẽ số lợng vật t xuất cho các tổ sản xuất sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kiểm tra việc sử dụng,thực hiện định mức tiêu hao vật t. Vật t sử dụng cho công trình nào xuất kho cho công trình đó. Khi xuất vật t cho tổ sản xuất, kế toán đội căn cứ vào số thực xuất viết phiếu xuất kho với 2 liên, một liên đợc giữ lại voà thẻ kho, một liên đợc gửi về phòng kế toán Công ty ( biểu 03 ) Biểu 1.3: Mẫu số: 02 VT QĐ số: 15/2007/ QĐ-BTC Đơn vị: Công ty CPXD Số 5 ngày 20 tháng 03 năm 2007 Địa chỉ: 203 Trần Phú Bỉm Sơn -Thanh Hoá của Bộ trởng Bộ Tài chính phiếu xuất kho Số: 02 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Nợ: TK 621 Có: TK 152 Họ tên ngời nhận hàng: Nguyễn Hữu Huấn Địa chỉ (bộ phận): Đội XD 1 Lý do xuất kho: phục vụ thi công công trình Xuất tại kho (ngăn lô): số 1 của Công ty Địa điểm: Hà Nội Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật t, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 01 Mác 40 MP (BSF) 3 m 152,5 152,5 794.095 121.099.488 02 Mác 15 MP lót 3 m 5,5 5,5 474.762 2.611.191 Cộng 123.710.679 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngời lập phiếu Ngời nhận hàng Thủ kho Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị ở thẻ kho chỉ ghi số lợng, không theo dõi về mặt giá trị. Cuối tháng kế toán đội tính số nguyên vật liệu tồn trên thẻ kho, đối chiếu với số thực tế còn lại trong kho để đảm bảo sổ sách hiện vật luôn khớp nhau, đối chiếu với kế toán vật t công ty về lợng nhập xuất trong tháng. Sau đó kế toán công ty ký xác nhận vào thẻ kho đội đã đối chiếu. Kết thúc liên độ kế toán gửi toàn bộ thẻ kho lên Công ty nhận thẻ kho cho liên độ kế toán tiếp theo (biểu 1.4). Biểu 1.4: thẻ kho Mẫu số: 04 VT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 QĐ số: 15/2007/ QĐ-BTC Đơn vị: Công ty CPXD Số 5 ngày 20 tháng 03 năm 2007 Địa chỉ: 203 Trần Phú Bỉm Sơn -Thanh Hoá của Bộ trởng Bộ Tài chính Tên, nhãn hiệu, quy cách vật t: Thép U + I 100 Đơn vị tính: 3 m Số TT Chứng từ DIễN GIảI Ngày nhập xuất Số lợng Ký xác nhận của kế toán Số hiệu Ngày tháng Nhập Xuất Tồn A B C D E 1 2 3 4 1 2 3 4 19 21 08 09 31/12 31/12 31/12 31/12 Kiểm 01/01/2007 Nhập Mác 40 MP -CT34T Nhập Mác 15 MP lot -CT34T Xuất Mác 15 MP lot -CT34T Xuất Mác 40MP CT34T 31/12 31/12 31/12 31/12 382,5 5,5 5,5 152,5 382,5 5,5 0 230 Kiểm 01/01/2007 388 158 23 Tại công ty, khi đội gửi chứng từ về, kế toán kiểm tra trên cả ba yếu tố: tính hợp lệ, hợp pháp. Trờng hợp cuối quý, cuối năm căn cứ vào phiếu nhập nếu cha hoá đơn, kế toán phảI tạm định giá để hạch toán, không đế sót trờng hợp vật t hàng hoá đã vào kho, đã qua kho mà không nhập kho, không hạch toán. Sau khi ớc tính số lần sử dụng cho từng loại công cụ, dụng cụ, kế toán phân bổ theo dõi trên bảng phân bổ TK 242 của từng tháng từng công trình Biểu 1.5: bảng phân bổ TK 242 tháng 12 năm 2007 (Công trình: Nhà chung c 34 tầng khu đô thị Trung Hoà) stt Tên vật t Nguyên giá Đã phân bổ Phân bổ kỳ này Số còn phải phân bổ Ghi chú 1 2 3 Thép U+I Gỗ cốp pha Xà gỗ 52.000.000 12.600.000 24.160.000 39.000.000 9.450.000 13.000.000 3.150.000 8.053.333 16.106.667 4 tấn 7 3 m 15 3 m Cộng 88.760.000 48.450.00 24.203.333 16.106.667 Sau khi phân bổ xong đến cuối tháng kế toán vật t cộng sổ chi tiết nguyên vật liệu đối chiếu với thẻ kho, đồng thời lên bảng tổng hợp xuất - nhập - tồn vật t theo từng công trình từng đội (biểu 1.6). Phần trên là bớc xử lý chứng từ ban đầu. Thao tác này chủ yếu đợc làm bằng tay với các bớc kiểm tra chặt chẽ kỹ lỡng. Việc vào sổ lên báo cáo tàI chính đều đợc thực hiện trên máy. Đặc điểm của phần mềm này là nhiều ngời cùng vào nhật ký chung. Kế toán mỗi bộ phận phụ trách một mảng nh: kế toán vật t, kế toán tiền lơng, kế toán công nợ, nhng không mã chứng từ riêng biệt trên máy. Khi nhập nợ, máy tự động chuyển số liệu vào sổ nhật ký chung các sổ cái, sổ chi tiết liên quan (biểu 1.7). Sau khi ghi vào sổ nhật ký chung, số liệu trên đợc ghi chuyển vào sổ cái TK 621, TK 242 các TK khác liên quan. Biểu 1.8: sổ kế toán chi tiết tk 621 Tháng 12 - 2007 Tài khoản: 621 chi phí nguyênliệu, vật liệu trực tiếp Mã đơn vị : 042 Tên đơn vị: Công trình nhà 34tầng - Trung Hòa( A/Huấn) Đơn vị: VNĐ Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ 31/12 K203 31/12/07 A/Huấn XD1: Xuất vật t CT Nhà 34T 152 123.710.679 31/12 KC năm 07 31/12/07 Kết chuyển chi phí T12 vào TK 1541 154 123.710.679 Cộng số phát sinh: 123.710.679 123.710.679 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngời lập biểu Kế toán trởng Biểu 1.9: sổ tổng hợp tài khoản 621 Năm 2007 Đơn vị: VNĐ Số TT Mã đối tợng Tên đối tợng Số d đầu kỳ Số phát sinh Số d cuối kỳ Nợ Nợ Nợ 1 001 A/Huấn XD1: Xuất vật t CT Nhà 34T 123.710.679 123.710.679 2 002 Đội XD số 1 phân bổ Thép U+I CT Nhà 34T 13.000.000 13.000.000 118 168 Trạm điện xi măng C/Phả 61.433.739 61.433.739 Tổng cộng 233.843.228.671 233.843.228.671 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngời lập biểu Kế toán trởng giám đốc công ty Biểu 1.10: sổ cái Tổng Công ty xnk xd việt nam Tháng 12 2007 Công ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Tên tài khoản: 242 Chi phí trả trớc dài hạn Đơn vị: VNĐ Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ [...]... tập hợp chi phí sản xuất chung NgoàI những chi phí đầu vào trực tiếp , tại các đội, tổ sản xuất đều phát sinh các khoản chi phí khác phục vụ thi công Nội dung phát sinh chủ yếu của khoản chi phí này tại công ty xây dựng số 5 gồm: chi phí nhân viên phân xởng, chi phí vật liệu , phụ tùng, chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất bảo hiểm lao động, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoàI, chi phí bằng... phòng phẩm làm CT Nhà 34T T/Hoà (A/Huấn) Kết chuyển chi phí NVL, phụ tùng vào TK 154 Số tiền TK đối ứng 111 Nợ 5. 350 .000 154 1 Cộng 5. 350 .000 5. 350 .000 5. 350 .000 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngời lập biểu kế toán trởng c) Kế toán chi phí công cụ, dụng cụ SX & BHLĐ Khi các nghiệp vụ về công cụ, dụng dụ sản xuất BHLĐ kế toán phảI tập hợp các chứng từ gốc các bảng phân bổ sau đó nhập số liệu... trình kế toán Công ty tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong tháng theo khoản mục cho từng công trình, rồi trên sở đó tính tổng chi phí sản xuất phát sinh của cả Công ty Sau đó kế toán sẽ thực hiện bút toán kết chuyển vào TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Sổ kế toán chi tiết TK 154 1 Biểu 4.11: Tháng 12 năm 2007 Tài khoản: 154 1- Chi phí sản phẩm dở dang Mã đơn vị:008 Tên đơn vị:Nhà... 87.330.000 Số tiền Kết chuyển dở dang 627 năm 2007 154 1 320.294.314 320.294.314 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 kế toán trởng 320.294.314 1.2 .5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất: Tại Công ty cổ phần xây dựng số 5, khi xảy ra trờng hợp thiệt hại do phải phá đi làm lại kế toán công ty hạch toán nh sau: TK 111, 152 ,334 TK 621,622,623,627 Chi phí sửa chữa thực tế phát sinh TK 154 ( 154 1) TK 1388,334 Giá trị... Số hiệu Ngày tháng 31/12 Pc51 31/12/07 31/12 KC năm 07 31/12/07 Thanh toán tiền điện C/Trình: Nhà 34 Tầng (A/Huấn) Kết chuyển chi phí tháng 12 vào TK 154 111 Số tiền Nợ 45. 256 .000 154 1 45. 256 .000 45. 256 .000 Cộng 45. 256 .000 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trởng Ngời lập biểu f) Kế toán các chi phí bằng tiền khác Chi phí bằng tiền khác là các chi phí về công tác giao dịch tiếp khách, , Chi. .. máy, thuê máy; chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công điều khiển máy, chi phí khấu hao Hiện nay công ty cổ phần xay dựng số 5 khá đầy đủ các thiết bị xây dựng máy thi công hiện đại, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu kỹ thuật của các công trình mà công ty tiến hành thi công ở các đội đều máy thi công riêng, công ty chỉ quản lý một số loại máy giá trị lớn điều động đến các công trình khi... bắt kết chuyển chi phí phát bồi thờng sinh về sửa chữa CT hỏng TK 632 giá trị thiệt hại tính vào giá vốn CT TK 131 Thiệt hại do chủ đầu T phảI bồi thờng Năm 2007, Công trình Nhà chung c 34 tầng Trung Hoà không phát sinh khoản chi phí thiệt hại phá đi làm lại 1.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp Cuối mỗi tháng, căn cứ vào sổ chi tiết chi phí sản xuất của từng công trình kế toán Công ty tiến... khoản này dùng để phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trình xây dựng TàI khoản này đợc chi tiết thành các tài khoản cấp 2 sau: o TK 6271: chi phí nhân viên phân xởng o TK 6272: chi phí vật liệu o TK 6273: chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất o TK 6274: chi phí khấu hao TSCĐ o TK 6277: chi phí dịch vụ mua ngoài o TK 6278: chi phí bằng tiền khác Trình tự hạch toán: a, kế toán chi phí nhân viên phân xởng:... tháng, kế toán các đội gửi các chứng từ ban đầu, bảng thanh toán lơng lên phòng tài chính kế toán Vì đội xây dựng số 1 chỉ thi công một công trình là Nhà chung c 34 tầng khu đô thị Trung Hoà nên chi phí nhân công đợc tập hợp trực tiếp cho công trình này Do đó, tại phòng kế toán sau khi tính lập lên bảng phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ, kế toán sẽ hạch toán chi phí tiền lơng của công nhân trực tiếp sản xuấtvào... Hạch toán CP thuê máy CT: Nhà 34T Trung Hoà (A/Huấn) 331 31/12 KC năm 2007 31/12/07 Kết chuyển chi phí T12 vào TK 154 Nợ 154 1 32. 356 .50 0 32. 356 .50 0 32. 356 .50 0 Cộng 32. 356 .50 0 Bỉm Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngời lập biểu Kế toán trởn sổ cái Biểu 3.7: Tổng Công ty xnk xd việt nam Công ty cp xây dựng số 5 Tháng 12 2007 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Tên tài khoản: 623 Chi phí máy thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5., THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.,

Hình ảnh liên quan

Biểu 1.5: bảng phân bổ TK 242 tháng 12 năm 2007 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

i.

ểu 1.5: bảng phân bổ TK 242 tháng 12 năm 2007 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Công ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Xem tại trang 10 của tài liệu.
(Dùng cho hình thức nhật ký chung) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

cho hình thức nhật ký chung) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hàng ngày, tổ trởng theo dõi tình hình lao động của công nhân trong tổ mình và chấm công vào bảng chấm công. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ngày, tổ trởng theo dõi tình hình lao động của công nhân trong tổ mình và chấm công vào bảng chấm công Xem tại trang 13 của tài liệu.
Công ty cp xây dựng số 5 bảng chấm công - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ty cp xây dựng số 5 bảng chấm công Xem tại trang 13 của tài liệu.
Cuối tháng kế toán đội tập hợp các hợp đồng làm khoán, bảng chấm công để tính ra số lơng mà mỗi công nhân đợc hởng trong tháng bằng cách xác định đơn giá bình quân của một công nhân lao động - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

u.

ối tháng kế toán đội tập hợp các hợp đồng làm khoán, bảng chấm công để tính ra số lơng mà mỗi công nhân đợc hởng trong tháng bằng cách xác định đơn giá bình quân của một công nhân lao động Xem tại trang 14 của tài liệu.
bảng thanh toán lơng trực tiếp - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

bảng thanh.

toán lơng trực tiếp Xem tại trang 15 của tài liệu.
Đơn vị: bảng tổng hợp lơng Mẫu số: 03 – LĐTL - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

n.

vị: bảng tổng hợp lơng Mẫu số: 03 – LĐTL Xem tại trang 16 của tài liệu.
Sổ kế toán: căn cứ vào bảng phân bổ kế toán Công ty vào sổ Nhật ký chung ( biểu 2.7), các sổ chi tiết có liên quan sau đó vào sổ cái TK 622 (biểu 2.8). - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

k.

ế toán: căn cứ vào bảng phân bổ kế toán Công ty vào sổ Nhật ký chung ( biểu 2.7), các sổ chi tiết có liên quan sau đó vào sổ cái TK 622 (biểu 2.8) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Biểu 3.5: Bảng tổng hợp chi phí thuê máy - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

i.

ểu 3.5: Bảng tổng hợp chi phí thuê máy Xem tại trang 22 của tài liệu.
Công ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Xem tại trang 23 của tài liệu.
Biểu 4.6: Bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

i.

ểu 4.6: Bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ Xem tại trang 29 của tài liệu.
Công ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Xem tại trang 32 của tài liệu.
Biểu 4.10: sổ cái - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

i.

ểu 4.10: sổ cái Xem tại trang 32 của tài liệu.
Cuối tháng kế toán lập bảng tổng hợp giá thành công trình của Công ty               - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

u.

ối tháng kế toán lập bảng tổng hợp giá thành công trình của Công ty Xem tại trang 34 của tài liệu.
Công ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢP PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 – VINACONEX5.

ng.

ty cp xây dựng số 5 (Dùng cho hình thức nhật ký chung) Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn