0

Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020 2021

24 85 0
  • Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2020, 22:37

Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình. Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Tiết 19 SINH HOẠT DƯỚI CỜ : RÈN NỀN NẾP SINH HOẠT I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: – Biết nội dung phong trào rèn nếp học tập sinh hoạt - Vui vẻ tham gia phong trào rèn nếp học tập sinh hoạt II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ đầu 7: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhấn mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần * Nhận xét thi đua lớp tuần * Tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho học sinh * Góp phần giáo dục số nội dung : An tồn giao thơng, bảo vệ môi trường, kĩ sống, giá trị sống * Nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội/Liên đội trưởng phát động phong trào “Rèn nếp” học tập sinh hoạt HS toàn trường Nội dung tập trung vào: - Xây dựng nếp hoạt động học lớp - Xây dựng nếp hoạt động học nhà - Xây dựng nếp hoạt động giáo dục khác - Hướng dẫn triển khai rèn nếp học tập sinh hoạt HS lớp -TOÁN Tiết 19 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6(Tiết 2) I.MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Biết cách tìm kết phép cộng phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế - Phát triển NL toán học:NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học II.CHUẨN BỊ - Các que tính, chấm trịn - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Kiểm tra cũ (5p) -GV đưa tranh,yêu cầu HS nêu tình -2 HS thực viết phép tính -GV nhận xét B.HĐ thực hành luyện tập Bài - Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ tình - HS quan sát tranh, suy nghĩ tình theo tranh đọc phép tính theo tranh đọc phép tưomg ứng Chia sẻ trước lớp tính tưomg ứng Chia sẻ trước lớp Ví dụ câu a): Bên trái có mèo Bên phải có mèo Có tất mèo? Phép tính tương ứng là: + = C Hoạt động vận dụng - Cho HS nghĩ số tình thực - HS thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi D Củng cố, dặn dò (5p) - Bài học hơm nay, em biết thêm -HSTL điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi -HỌC VẦN Tiết 55 + 56 BÀI 34 : v - y I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU -Nhận biết âm chữ v, y; đánh vần đúng, đọc tiếng có v, y -Nối từ ngữ (có âm v, âm y) với hình -Đọc đúng, hiểu Tập đọc Dì Tư -Viết bảng chữ tiếng: v, y, ve, y (tá) II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu khổ to viết nội dung BT đọc hiểu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết I.KTBC ( 5p) Đọc Tập đọc Thỏ thua rùa (2) - HS đọc Nói ý nghĩa câu chuyện II BÀI MỚI(30p) 1.Giới thiệu bài: âm chữ v (vờ), y - HS (cá nhân, lớp) nhắc lại GV chữ, phát âm GV giới thiệu chữ V, Y in hoa 2.Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) a.Âm v chữ v -GV giới thiệu hình ve -HS nói: Con ve / Nhận biết: v, e; Giáo án lớp - Tuần -Yêu cầu HS phân tích, đánh vần đọc tiếng ve b Âm y, chữ y: -Gv giới thiệu hình y tá -u cầu HS phân tích, đánh vần đọc tiếng tá * Củng cố: HS nói chữ vừa học: v, y; tiếng mới: ve, y tá Đánh vần, đọc trơn HS gắn lên bảng cài: v, y 3.Luyện tập Mở rộng vốn từ (BT 2: Tìm từ ngữ ứng với hình) -GV nêu yêu cầu BT -Yêu cầu HS đọc từ ngữ / HS nối từ ngữ với hình VBT - GV hình, lớp nhắc lại -Yêu cầu HS tìm tiếng ngồi 4.Tập đọc (BT 3) -GV hình, giới thiệu: Bài đọc kể dì Tư bạn Hà Các em nghe để biết dì Tư: Dì làm nghề gì, dì đến nhà Hà, cho Hà làm gì? a.GV đọc mẫu b.HD HS Luyện đọc từ ngữ: dì Tư, y tá, trưa qua, y tế xã, về, ghé, vẽ lá, vẽ ve Tiết 1.Tập đọc (25p) a.Luyện đọc câu -Bài có câu? (GV câu ) - GV câu cho HS đọc, lớp đọc -Đọc tiếp nối câu b.Thi đọc đoạn, (Bài chia đoạn - đoạn câu) c.Tìm hiểu đọc -GV gắn lên bảng nội dung BT; từ ngữ cho HS đọc -HS làm bài, báo cáo kết quả, -GV ghi lại kết nối ghép Tập viết (12p) a.HS nhìn bảng đọc chữ, tiếng vừa học b.GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn -Chữ v: cao li; viết nét móc hai đầu, Năm học : 2020 - 2021 đọc: ve / Phân tích tiếng ve / Đánh vần đọc tiếng: vờ - e - ve/ ve - HS nói: y tá Tiếng y có âm y / Đánh vần đọc từ: y / tờ -a - ta sắc - tá / y HS thực -1 HS nối kết quả: 1) ví, 2) vẽ, -Cả lớp nhắc lại -HS nói tiếng ngồi có âm v (vé, vai, vải, voi, vui, ); có âm y (ý nghĩ, ý, cố ý, ý chí, ) -HS lắng nghe -HS luyện đọc từ ngữ -HS đếm: câu - HS đọc( cá nhân, cặp) -HS thi đọc - HS đọc: a - 2) Dì Tư cho Hà vẽ b - 1) Hà vẽ lá, vẽ ve, vẽ bé Lê - HS đọc chữ, tiếng vừa học: v,y,ve,y tá - HS theo dõi, quan sát Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 phần cuối nối với nét thắt, tạo thành vòng xoắn nhỏ -Chữ y: cao li (2 li ĐK 1, li ĐK 1); viết nét hất, nét móc ngược, nét khuyết ngược -Tiếng ve: viết chữ v trước, chữ e sau, ý -HS viết bảng nối nét v e.-Từ y tá: viết y trước, tá sau Viết: V, y (2 - lần) Sau viết: ve, y (tá) -Báo cáo kết quả: HS giơ bảng -GV HS nhận xét -1HS đọc 3.Củng cố, dặn dò(3p) -HS lắng nghe -Đọc lại -GV nhận xét tiết học, khen ngợi biểu dương HS -Tập viết chữ bảng -Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 HỌC VẦN Tiết 57 BÀI 35 : Chữ hoa(Tiết 1) I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -Nhận biết chữ in hoa câu; bước đầu làm quen với chữ viết hoa -Nhận đọc chữ in hoa câu ứng dụng; ghi nhớ quy tắc viết hoa chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng -Đọc đúng, hiểu Tập đọc Chia quà Tìm chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu, chữ hoa ghi tên riêng II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Bảng nhỏ viết điều cần ghi nhớ quy tắc viết hoa -Bảng chữ thường - chữ hoa phóng to (nếu có) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.KTBC (5p) -GV kiểm tra HS viết, đọc chữ: ve, y - HS thực tá - GV nhận xét - HS lắng nghe II BÀI MỚI(30p) Giới thiệu bài: - HS ý theo dõi 2.Chia sẻ khám phá (BT 1: Tìm chữ hoa câu) GV viết lên bảng câu “Dì Tư y tá.” GV - HS đọc:Dì Tư y tá giải thích: Đây câu văn, cuối câu có dấu chấm - Chữ D tiếng Dì viết hoa, chữ - GV nêu YC: Phát chữ T tiếng Tư viết hoa viết hoa câu - Vì Dì đứng đầu câu HS (cá nhân, - GV: Vì chữ D tiếng Dì viết hoa? lớp) nhắc lại Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 - GV: Vì chữ T tiếng Tư viết - Vì Tư tên riêng dì hoa? - HS nói tên - GV mời - HS nói tên mình, đầy đủ họ, tên; nhắc HS: Khi viết tên riêng mình, người, em cần viết hoa Viết hoa tên riêng, viết hoa họ tên đệm Không viết hoa tên riêng viết sai tả - HS nhắc lại quy tắc * Ghi nhớ (BT 2): -GV gắn lên bảng quy tắc viết hoa -Dặn HS ghi nhớ quy tắc vừa học để viết hoa tả Tập đọc (BT 3) -GV đưa tranh giới thiệu: Đây gia đình Hà: có bà, ba má, Hà bé Lê Má chia quà cho nhà Bài Tập đọc cho em biết má Hà chia quà nào? Quà dành cho má thứ q đặc biệt q Đó q gì? Bài đọc giúp em luyện tập,củng cố điều vừa học quy tắc viết hoa a.GV đọc mẫu -HS lắng nghe b.Luyện đọc từ ngữ : chia quà, thị xã, - HS luyện đọc CN , lớp nhà, mía, sữa, quà quý c.Luyện đọc câu - GV: Bài có câu? -HS đếm: câu - Đọc vỡ câu: GV câu cho - HS luyện đọc HS đọc, lớp đọc - Đọc tiếp nối câu (cá nhân, cặp) d.Thi đọc tiếp nối đoạn (6 câu / câu); - HS thi đọc thi đọc e Tìm hiểu đọc GV: Đi thị xã về, má chia quà cho nhà - Quà quý bé Lê Hà Má không chia quà cho má má có q q Q q gì? GV: Hai đứa quà quý má Con ln q q giá cha mẹ III.CỦNG CỐ DẶN DÒ(3p) -Cả lớp đọc ĐT -Đọc lại toàn -GV nhận xét giờ,dặn HS luyện đọc thêm TIẾNG ANH ( Giáo viên chuyên dạy) -TIẾNG ANH ( Giáo viên chuyên dạy) Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 -HỌC VẦN Tiết 58 Chữ hoa(Tiết 2) I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -Nhận biết chữ in hoa câu; bước đầu làm quen với chữ viết hoa -Nhận đọc chữ in hoa câu ứng dụng; ghi nhớ quy tắc viết hoa chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng -Đọc đúng, hiểu Tập đọc Chia quà Tìm chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu, chữ hoa ghi tên riêng II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Bảng nhỏ viết điều cần ghi nhớ quy tắc viết hoa -Bảng chữ thường - chữ hoa phóng to (nếu có) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.Giới thiệu (2p) II.Bài (35p) 1.Tìm đọc chữ hoa (BT - HS nhắc lại quy tắc 4) -Cho lớp nhắc lại quy tắc tả viết hoa -4 cặp (8 HS) tiếp nối báo cáo -GV nêu YC; cặp HS đọc kết (mỗi em nói câu): SGK, tìm chữ hoa tên -HS nói -Yêu cầu HS nói lại chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu -Yêu cầu HS nói lại chữ hoa ghi tên riêng 2.Giới thiệu bảng chữ in thường - in hoa, -HS lắng nghe viết thường - viết hoa -GV Bảng chữ thường, chữ hoa (trên -Cả lớp đọc bảng lớp); giới thiệu kiểu chữ (in thường - in hoa, viết thường - viết hoa); giải - HS đọc thích: chữ viết chữ viết tay -GV chữ in thường, in hoa -D Dì, T Tư chữ in -GV chữ viết thường, viết hoa Cả hoa, chữ khác chữ in thường lớp đọc GV mời HS lên bảng; đọc cho HS chỉ: chữ chữ in thường, chữ chữ in hoa - Đó chữ in hoa - gần giống chữ -GV mời HS khác, đọc cho HS chỉ: chữ in thường kích thước chữ in chữ viết thường, chữ viết hoa hoa lớn -GV câu Dì Tư y tá, hỏi kiểu chữ - Đó chữ viết hoa - khơng giống gì? chữ viết thường kích thước chữ -GV chữ Bảng chữ thường, viết hoa lớn chữ hoa, lớp phát chữ in hay -1 HS nhắc lại Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 chữ thường, chữ viết hoa hay chữ viết thường -GV: Chữ hoa gần giống chữ thường kích thước lớn -GV: Chữ hoa khơng giống chữ thường kích thước lớn hơn? -GV kết luận III.Củng cố, dặn dò: (3p) -Nhắc lại quy tắc viết hoa -GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà đọc lại Tập đọc Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 HỌC VẦN Tiết 59 + 60 Bài 36 : am- ap I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -Nhận biết vần am, ap; đánh vần, đọc tiếng có vần am, ap với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” -Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần am, vần ap -Đọc đúng, hiếu Tập đọc Ve gà (1) -Viết bảng vần: am, ap, tiếng (quả) cam, (xe) đạp II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy chiếu / giấy khổ to viết đọc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết I.KTBC(5p): Đọc Tập đọc Chia qụà - HS đọc bài, trả lời câu hỏi Nói chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu, chữ hoa ghi tên riêng -GV nhận xét II BÀI MỚI(30p) 1.Giới thiệu bài: Các em học hết chữ ghi âm tiếng Việt Từ hôm nay, em học vần tiếng Việt Hai vần em học vần am, vần ap 2.Chia sẻ khám phá (BT 1, 2) a.Dạy vần am -Chia sẻ: GV chữ a, m (đã học) HS đọc: a - mờ - am Cả lớp: am -Khám phá: GV giới thiệu hình ảnh cam, hỏi: Đây gì? Trong từ cam, tiếng có vần am? + GV giới thiệu mơ hình vần am + GV giới thiệu mơ hình tiếng cam - HS nhắc lại đề -HS đọc: a - mờ - am Cả lớp: am - Tiếng cam - Đánh vần đọc trơn.: a - mờ - am / am -Phân tích: tiếng cam Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 -HS (cá nhân, tổ, lớp): cờ - am cam / cam b.Dạy vần ap (tương tự cách dạy vần am) -HS nhận biết a, p; đọc: a - pờ - ap -GV giới thiệu hình ảnh xe đạp, hỏi: Đây - Cái xe đạp gì? - Tiếng đạp Trong từ xe đạp, tiếng có vần ap? -Phân tích: vần ap -Đánh vần đọc trơn: a - pờ - ap / ap; đờ - ap - đap - nặng - đạp / đạp -So sánh: vần am giống vần ap: bắt đầu - HS so sánh âm a vần am khác vần ap: vần am có âm cuối m, vần ap có âm cuối p * Củng cố: Các em vừa học vần - Vần am, vần ap vần gì? - Tiếng cam, tiếng đạp - tiếng tiếng gì? - Cả lớp đánh vần, đọc trơn - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập a.Mở rộng vốn từ :(BT 3: Tiếng có vần am? Tiếng có vần ap?) -Xác định YC: GV đưa lên bảng hình minh hoạ; nêu YC BT - Cả lớp đọc tên vật, hành -Cho HS đọc tên vật: động: khảm, Tháp Rùa, trám, - Giải nghĩa từ: Tháp Rùa (tháp nằm Hồ Gươm); trám (loại dùng làm thức ăn, bùi ngon); sáp nẻ (sáp dùng để bôi lên da mặt, lên môi nhằm chống nứt Từng cặp HS làm VBT, tìm nẻ) nhanh tiếng có vần am, vần ap -Tìm tiếng có vần am, vần ap: -Báo cáo kết - HS bảng, nói tiếng có vần am HS nói tiếng có vần ap -GV từ, lớp: Tiếng khám có vần - HS đọc am Tiếng tháp (Rùa) có vần ap 4.Tập viết - HS theo dõi, quan sát a.HS nhìn bảng lớp, đọc lại vần, tiếng vừa học b.GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn -Vần am: viết a trước, m sau; ý nối nét a m HS viết bảng -Vần ap: viết a trước, p sau; ý nối nét a p -quả cam, xe đạp c.HS viết bảng con: am, ap (2 lần) / Viết: (quả) cam, (xe) đạp -GV HS nhận xét Tiết Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 5.Tập đọc (30p) a.GV gắn lên bảng hình minh hoạ Ve gà (1); Giới thiệu - HS lắng nghe b.GV đọc mẫu - HS luyện đọc CN ,cả lớp c.Luyện đọc từ ngữ : mùa hè, ham múa ca, đạp đạp, giũ giũ lúa, thỏ thẻ, làm, thú vị, đáp, lũ nhỏ - HS đếm: câu d.Luyện đọc câu -GV: Bài có câu? (GV câu, HS -1 HS đọc, lớp đọc đếm: câu) -HS thực đọc nối tiếp -Đọc vỡ: GV câu cho -Đọc tiếp nối câu GV phát sửa lỗi phát âm cho HS;nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS -HS thi đọc không đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn -HS đọc theo vai e.Thi đọc tiếp nối đoạn (2 câu / câu) -Từng tốp (3 HS) luyện đọc (theo cặp / tổ) theo vai trước thi g.Thi đọc theo vai -(Làm mẫu) GV (vai người dẫn chuyện) HS (vai ve, gà) đọc mầu -Vài tốp thi đọc GV khen HS, tốp HS đọc - Con ve vai, lượt lời, biểu cảm - Lũ gà nhỏ / Lũ gà bé / Lũ gà h.Tìm hiếu đọc (Thay hình ảnh từ lơng vàng ngừ thích hợp ) - HS nói hồn chỉnh câu văn Cả -GV nêu YC; hỏi: lớp nhắc lại Hình ảnh câu a gì? -HS nói: a) Ve ham múa ca b) Hình ảnh câu b gì? Chị gà làm để có lúa cho lũ nhỏ/lũ GV hình chữ ý a trẻ/ lũ gà bé / lũ gà lông vàng Làm tương tự với ý b u cầu HS nói hồn chỉnh câu văn - HS đọc GV: Qua nói chuyện ve gà mẹ, em nghĩ ve? (Ve chê bai, coi thường gà mẹ, cho làm chả có thú vị, phải múa ca ve hay) 4.Củng cố, dặn dò(5p) - Đọc lại trang nội dung 36 -GV nhận xét tiết học; dặn HS nhà đọc lại -TOÁN Tiết 20 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI (Tiết 3) I.MỤC TIÊU - Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Tìm kết phép cộng phạm vi thành lập Bảng cộng Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế - Phát triển NL toán học:NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học II.CHUẨN BỊ - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A.Hoạt động khởi động Chia sẻ tình có phép cộng thực tế gắn với gia đình em để tìm kết phép cộng phạm vi học B.Hoạt động hình thành kiến thức - Cho HS thực hoạt động - HS thực sau: - Tìm kết phép cộng phạm vi (thể thẻ phép tính) - HS đưa phép cộng đố tìm - Sắp xếp thẻ phép cộng theo quy kết (làm theo nhóm bàn) tắc định Chẳng hạn: GV phối hợp thao - HS xếp thẻ thành bảng cộng tác với HS, gắn thẻ phép tính lên trước mặt bảng để tạo thành bảng cộng SGK, - GV giới thiệu Bảng cộng phạm vi - HS nhận xét đặc điểm hướng dẫn HS đọc phép tính phép cộng dịng bảng cột ghi nhớ Bảng cộng phạm vi - GV tổng kết: Có thể nói: Dịng thứ coi Bảng cộng: Một số cộng Dòng thứ hai coi Bảng cộng: Một… C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS làm 1: Tìm kết phép - HS thực cộng nêu bài, viết kết vào - Đổi vở, đặt câu hỏi cho đọc phép tính nói kết tương ứng với phép tính - GV nêu vài phép tính đơn -HS tự nêu phép tính đố tìm giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm kết phép tính Chẳng hạn: + 1; củng cố kĩ tính nhấm, + 4; + 1; + 5; - Ở câu b), GV đặt câu hỏi đế HS quan sát - HS lấy thêm ví dụ tương tự: + = nêu nhận xét phép tính 5; + = 5; cột, chẳng hạn: Khi đổi chồ hai số phép cộng kết phép cộng không thay đôi Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 D.Hoạt động vận dụng HS nghĩ số tinh thực tế -HS thực theo cặp liên quan đến phép cộng phạm vi E.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều -HSTL gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi đế hôm sau chia sẻ với bạn ĐẠO ĐỨC Tiết BÀI 3: Học tập, sinh hoạt giờ.(Tiết 3) I Mục tiêu cần đạt: Học xong học này, học sinh cần đạt: - Nêu số biểu sinh hoạt - Giải thích học tập, sinh hoạt - Thực hành vi học tập sinh hoạt II Phương tiện dạy học: - Mẫu phiếu nhắc việc GV - Đồng hồ báo thức theo nhóm HS - Bộ giấy, keo, bút làm phiếu nhắc việc HS III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I Khởi động (5 phút) - Hát - Ổn định: GV cho HS hát - 2-3 HS lên chia sẻ - Kiểm tra cũ : + Nêu số biểu học tập sinh - HS nhận xét bạn hoạt giờ? + GV HS nhận xét phần chia sẻ HS II Bài mới:((25p) 1.GTB Hoạt động luyện tập: Mục tiêu: - Nhận xét, bày tỏ thái độ tán thành không tán thành với hành vi không - Phát triển tư phê phán Hoạt động 1: Tự liên hệ: - HS làm việc chia sẻ theo nhóm - Gv giao nhiệm vụ chia sẻ nhóm đơi theo gợi ý sau: + Bạn thực việc làm giờ? + Những việc làm chưa giờ? - Gọi số nhóm chia sẻ trước lớp - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 - Gv khen học sinh thực nhóm bạn học tập, sinh hoạt, nhắc nhở lớp thực học tập - Làm việc cá nhân, đọc nội dung sinh hoạt phiếu nhắc việc trả lời câu hỏi Hoạt động vận dụng: - Gv giới thiệu số phiếu nhắc việc nêu câu hỏi + Những thông tin nêu phiếu nhắc việc? + Em làm để ghi điều - HS quan sát cần nhớ? - Gv kết luận: Trên phiếu nhắc việc ghi thời gian (thứ, ngày, tháng, giờ) việc em cần làm ghi địa điểm - Gv hướng dẫn cách làm phiếu nhắc việc: Cắt ô giấy ghi ngày thơng tin cần nhớ, trang trí phiếu theo ý thích - HS làm phiếu nhắc việc - Cho HS làm phiếu nhắc việc - Triển lảm sản phẩm HS giới - GV nhắc Hs sử dụng phiếu thiệu phiếu 3.Hoạt động vận dụng sau học - GV nhắc nhở HS giám sát học sinh học tập, sinh hoạt - Gv phân công Hs giám sát việc thực - HS theo dõi, ghi nhớ giờ, nhắc việc thực lớp theo chế độ trực nhật lớp luân phiên nhau… - Gv liên hệ với phụ huynh để giúp Hs thực học tập sinh hoạt - HS tự đánh việc thực phiếu nhắc việc Tổng kết học.(5p) - Em rút học gì, sau học này? - GV yêu cầu đọc lời khuyên (SGK) -HS trả lời - GV đánh giá tham gia học tập -Cả lớp nhắc HS Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 HỌC VẦN Tiết 61 + 62 BÀI 37 : ăm - ăp I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -Nhận biết vần ăm, ăp; đánh vần, đọc tiếng có vần ăm, ăp -Nhìn chữ, tìm đọc tiếng có vần ăm, vần ăp -Đọc đúng, hiểu Ve gà (2) Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 -Viết vần ăm, ăp tiếng chăm (chỉ), cặp (da) (trên bảng con) II.ĐÔ DÙNG DẠY HỌC: thẻ chữ để HS làm BT đọc hiểu trước lớp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết A I KTBC: (5p) Đọc Ve gà (1) trả lời câu hỏi: Qua - HS TL nói chuyện ve gà mẹ, em nghĩ ve? II BÀI MỚI(30p) -HS lắng nghe 1.Giới thiệu bài: vần ăm, vần ăp 2.Chia sẻ khám phá a.Dạy vần ăm - HS đọc: ă - mờ - ăm Cả lớp: - GV vần ăm (từng chữ ă, m) ăm -Cho HS nhìn tranh, hỏi: Em bé làm - Em quét nhà gì? - Em chăm -Em bé nào? - Tiếng chăm -Trong từ chăm chỉ, tiếng có vần ăm? - Vần ăm gồm có âm ă trước, -Phân tích vần ăm âm m đứng sau -HS (cá nhân, lớp) đánh vần: ă -Đọc đánh vần,đọc trơn mờ - ăm / ăm -GV giới thiệu mơ hình tiếng chăm, đánh - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần vần: chờ - ăm - chăm - Cả lớp đánh vần, đọc tron: ă - mờ -GV lại mơ hình vần ăm, mơ hình tiếng - ăm / chờ - ăm - chăm / chăm chăm, từ khoá - đọc: ă - pờ - ăp -HS nhận biết ă, p; đọc: ă - pờ - ăp b Dạy vần ăp (như vần ăm) -Phân tích vần ăp / Đánh vần: ă - pờ - ăp / -Đánh vần: cờ - ăp - căp - nặng ăp cặp -Phân tích tiếng cặp: c - ăp - dấu nặng đặt -Đánh vần, đọc trơn lại: ă - pờ âm ă ăp / cờ - ăp - căp - nặng - cặp / cặp -Quan sát tranh, nêu từ ngữ: cặp da / cặp da * Củng cố: Vừa học vần , tieng nào? -GV mơ hình vần, tiếng, lớp đánh vần, đọc trơn Luyện tập Mở rộng vốn từ (BT 2: Tìm tiếng có vần ăm, tiếng có vần ăp) -Xác định YC: GV chữ hình Giải nghĩa: tằm (lồi sâu ăn dâu, sắn, nuôi để lấy tơ dệt vải) -GV từ in đậm, lớp: Tiếng thắp có vần ăp Tiếng tằm có vần ăm - ăm, ăp; tiếng mới: chăm, cặp - HS đọc -1 HS đọc, lớp đọc: thắp, bắp ngô, tằm, Từng cặp HS tìm tiếng có vần ăm, vần ăp VBT / HS báo cáo kết - HS nói Giáo án lớp - Tuần - HS nói thêm tiếng ngồi có vần ăm (băm, mắm, nắm, sắm, ); có vần ăp (cắp, đắp, lắp, nắp, sắp, ) 4.Tập viết (bảng - BT 4) a.Cả lớp đọc vần, tiếng vừa học b.GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn -Vần ăm: ă m cao li -Vần ăp: ă cao li, p cao li -chăm,cặp c.HS viết: ăm, ăp (2 lần) Sau viết: chăm (chỉ), cặp (da) -GV HS nhận xét Tiết 1.Tập đọc (35p) a.GV hình minh hoạ Ve gà (2): Gà cho ve đồ ăn Các em lắng nghe để biết câu chuyện kết thúc b.GV đọc mẫu c.Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, lớp): mùa thu, cỏ lá, chả có gì, gặp, ngỏ ý, thủ thỉ, chăm múa, chăm làm, chả lo d.Luyện đọc câu -GV: Bài đọc có câu (GV đánh số TT câu) GV câu cho HS.Đọc tiếp nối câu (cá nhân, cặp) GV nhắc HS nghỉ câu cuối (Ve chăm múa chăm làm nữa/thì chả lo gì) e.Thi đọc tiếp nối đoạn (5 câu / câu); Đọc (theo cặp, tổ) g Tìm hiểu đọc -GV nêu YC BT, vế câu bảng cho lớp đọc Nói kết quả: Ý đúng: a) Vừa chăm múa vừa chăm làm - 1) chả lo Ý sai: a) Vừa chăm múa vừa chăm làm - 2) chả có Cả lớp nhắc lại ý -GV: Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? -GV: Câu chuyện lời khuyên: Phải chăm lao động Vừa biết vui chơi vừa chăm lao động sống tốt đẹp, khơng phải lo lắng 2.Củng cố -dặn dò(5p) -Đọc lại Năm học : 2020 - 2021 -HS đọc - HS ý,quan sát - HS thực viết bảng - HS quan sát -HS lắng nghe - HS luyện đọc - HS đọc nối tiếp câu - Hs thi đọc - HS đọc , lớp đọc - Hs đọc -HS nói Ve lười biếng, thích chơi nên có lúc chả có ăn / Gà chăm làm nên ni đàn con, cịn giúp ve -1HS đọc bài.Lớp đọc Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 -GV nhận xét ,nhắc HS luyện đọc -TẬP VIẾT Tiết 13 BÀI : v , y I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -Tô, viết chữ v, y, tiếng ve, y tá, chia quà - chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dãn khoảng cách chữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các chữ mẫu v, y đặt khung chữ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.KTBC(5p) -HS viết bảng Viết cua ,ngựa II.BÀI MỚI(30p) 1.Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC học 2.Luyện tập a.Yêu cầu HS đọc bảng chữ, tiếng -Đọc: v, y, tiếng ve, y tá, chia cần luyện viết quà b.Tập tô, tập viết: v, ve, y, y tá -GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa - HS theo dõi, quan sát hướng dẫn: + Chữ v: cao li; viết nét móc hai đầu, phần cuối nối với nét thắt, tạo thành vòng xoắn nhỏ Cách viết… + Tiếng ve viết chữ v trước, chữ e sau + Chữ y: cao li; viết nét hất, nét móc ngược phải, nét khuyết ngược Cách viết… - HS tô, viết vào + Từ y tá, viết tiếng y trước, tiếng tá sau, dấu sắc đặt a -Yêu cầu HS tập tô, viết: v, ve, y, y tá Luyện viết 1, tập c.Tập tô, tập viết: ch, qu, chia quà (như mục b): - HS tô, viết vào GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: + Chữ ch, ghép từ hai chữ c h + Chữ qu ghép từ hai chữ q v -Yêu cầu HS tập tô, viết: ch, qu, chia quà c.Chấm nhận xét viết 3.Củng cố, dặn dò(3p) -GV nhận xét tiết học -Nhắc HS chưa hoàn thành viết nhà tiếp tục luyện viết Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 TỰ NHIÊN XÃ HỘI BÀI TRƯỜNG HỌC CỦA EM (Tiết1 ) Tiết 14 I.MỤC TIÊU * Về nhận thức khoa học: - Nói tên , địa trường - Xác định vị trí khu vực , phịng trường học kể tên số đồ dùng có trường học - Nêu thành viên nhà trường nhiệm vụ họ - Kể tên hoạt động trường học : nêu cảm nhận thân tham gia hoạt động - Nói hoạt động vui chơi nghỉ * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: -Đặt câu hỏi để tìm hiểu trường học , thành viên hoạt động trường học , - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến trường học , hoạt động trường học * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Thực việc giữ gìn sử dụng cẩn thận đồ dùng trường học - Lựa chọn chơi trò chơi an tồn trường Thể tình cảm cách ứng xử phù hợp với bạn bè , GV thành viên khác nhà trường II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội -Tranh ảnh video hoạt động trường học - Một số tình để HS thể tình cảm cách ứng xử với thành viên nhà trường tốt tình thể kênh chữ kênh hình ) - Giấy , bút màu , cam kết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Các khu vực phòng trường học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3 phút) - Hát - Ổn định: - GV: -HS trả lời + Hãy nói tên trường địa trường em , + Em thích điều trường ? - Lắng nghe - Giới thiệu Các hoạt động chủ yếu (35 phút) KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Tìm hiểu trường học bạn Hà * Mục tiêu - Nói tên khu vực , phịng vị trí chúng trường bạn Hà - Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến trường học * Cách tiến hành: Bước : Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 34 , 35 -HS quan sát SGK để trả lời câu hỏi : -HS tìm hiểu làm việc theo cặp + Trường học bạn Hà có khu vực , phịng học ? + Chúng đâu ? Bước : Làm việc lớp -GV yêu cầu HS trình bày kết -Đại diện trình bày kết -Trường học bạn Hà có sân - GV HS nhận xét , bổ sung câu trả lời trường , vườn trường , khu vệ sinh nhiều phòng : phòng học , phòng ban giám hiệu , phòng hội đồng , phòng truyền thống , phòng y tế * GV kết luận hoàn thiện câu trả lời tầng , LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động : Giới thiệu trường học * Mục tiêu - Nói tên khu vực , phịng vị trí chúng trường , - Kể tên số đồ dùng có trường minh - Đặt câu hỏi đơn giản để tìm hiểu trường học * Cách tiến hành Bước : Làm việc lớp - GV cho HS tham quan trường : -HS xếp đôi tham quan khu vực trước sân trường , vườn trường , khu vệ sinh , ) , sau đến phịng Đến nơi , HS tìm hiểu xem có đồ dùng ? Bước : Làm việc nhóm - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : -HS thảo luận nhóm trả lời câu + Trường em có khu vực phòng hỏi : ? + Kể tên số đồ dùng có trường em - HS làm cầu , Bài 5( VBT) Btrớc : Làm việc lớp -HS làm vào Bài tập - GV yêu cầu HS trình bày kết - HS khác nhận xét , bổ sung GV bình -HS trình bày CN luận , hồn thiện phần trình bày nhóm - GV hỏi : Các em làm để giữ gìn đồ dùng có trường ? -HS trả lời: Với bàn ghế – lau chùi , không viết , vẽ bẩn , không đứng - GV HS bổ sung , hoàn thiện câu lên ; với đồ điện quạt phải Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 trả lời bật , tắt cách ; với vòi nước , 3.Củng cố -Dặn dị (2p) khơng sử dụng khố vịi ; - Nhắc lại nội dung học -GV nhận xét -Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 KỂ CHUYỆN Tiết Chú thỏ thơng minh I.MỤC ĐÍCH, U CẦU -Nghe hiểu nhớ câu chuyện -Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời câu hỏi theo tranh -Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thỏ thông minh lừa cá sấu, tự cứu khỏi miệng cá sấu Chú thỏ thơng minh II.ĐƠ DÙNG DẠY HỌC: Máy chiếu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I.KTBC(5p) -Kể chuyện Dê nghe lời mẹ -2HS kể Nói lời khuyên câu chuyện - HS trả lời câu hỏi II BÀI MỚI(30p) 1.Chia sẻ Giới thiệu câu chuyện a.Quan sát đoán: Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể thỏ bị cá sấu đớp Thế mà thỏ thoát khỏi miệng cá sấu Làm cho cá sấu mở miệng? Thỏ nghĩ cách để lừa cá sấu mở miệng? b.Khám phá luyện tập * Nghe kể chuyện: GV kể chuyện lần với giọng diễn cảm *Trả lời câu hỏi theo tranh -Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh +GV tranh 1, hỏi: -Thỏ đến bờ sơng làm gì? -Nó thấy sấu nào? +GV tranh‘2: -Vì thỏ nhìn thấy cá sấu mà vân xuống mép nước? -Cá sấu bất ngờ làm gì? +GV tranh 3: - HS ý theo dõi lắng nghe -HS lắng nghe - Thỏ đến bờ sơng ăn cỏ - Nó nhìn thấy cá sấu xuống sông uống nước - Thỏ tưởng cá sấu ngủ nên rón xuống mép nước - Cá sấu bất ngờ vọt tới, đớp thỏ - Trước nuốt mồi, cá sấu tru mõm kêu Hu! Hu! để doạ thỏ cho Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 -Trước nuốt mồi, sấu làm để doạ vui thỏ? - Thỏ bảo cá sấu: —Anh kêu Hu! +GV tranh 4: Hu! chẳng có đáng sợ, anh -Thỏ nghĩ mẹo để thân? phải kêu Ha! Ha! may doạ tơi” - Con cá sấu ngu ngốc há to +GV tranh 5: miệng, kêu lớn: Ha! Ha! -Nghe lời thỏ, cá sấu làm gì? - Chỉ đợi cá sấu kêu Ha! Ha!, thỏ nhảy khỏi mồm cá sấu, +GV tranh 6: chạy biến vào rừng -Khi cá sấu kêu, thỏ làm gì? +Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh - HS tự kể chuyện theo tranh +1 HS trả lời câu hỏi theo tranh -1 HS kể toàn câu chuyện theo *Kể chuyện theo tranh tranh -Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện - Vì thỏ thơng minh, nghĩ cách lừa -HS kể chuyện theo tranh cá sấu há rộng miệng / Vì cá -GV nhận xét tuyên dương sấu ngu ngốc mắc mưu thỏ / *Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện -Khi gặp nguy hiểm bình tĩnh, -GV: Vì thỏ nạn? thơng minh nghĩ cách cứu -GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? GV kết luận: Câu chuyện cho em thấy thỏ nhỏ bé mà thông minh, lừa cá sấu to xác mà ngu ngốc nên thoát khỏi miệng cá sấu Câu chuyện khuyên em: Khi gặp nguy hiểm bình tĩnh, thơng minh nghĩ cách cứu 3.Củng cố, dặn dị(3p) -GV khen ngợi HS kể chuyện hay, hiểu câu chuyện Dặn HS nhà kể cho người thân nghe chuyện thỏ thông minh -Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Ba lợn tuần tới -HỌC VẦN Tiết 63 BÀI 39 : ƠN TẬP I.MỤC ĐÍCH, U CẦU -Đọc Tập đọc Cơ bé chăm chi -Tìm tiếng có vần am, ap, ăm, ăp -Tập chép tả câu văn (chữ cỡ vừa) II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở tập Tiếng Việt 1, tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 I.KTBC (5p) Đọc 37 -2HS đọc II.BÀI MỚI (30p) 1.Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC - HS lắng nghe học 2.Luyện tập *.BT (Tập đọc) -GV hình minh hoạ, giới thiệu Cơ bé -HS lắng nghe chăm - HS luyện đọc *GV đọc mẫu *Luyện đọc từ ngữ: chăm chỉ, khắp nhà, ê a, xe đạp, khám, thú vị *Luyện đọc câu -HS đọc nối tiếp câu -GV: Bài có câu / GV câu, HS -HS thi đọc đọc vỡ -HS đọc CN-ĐT *Đọc tiếp nối câu *Thi đọc nối tiếp đoạn (mỗi đoạn câu); - Bé khắp nhà, mở Đọc chị đọc ê a; xe đạp; *Tìm hiểu đọc: khám bệnh cho chó Lu -GV: Bé Chi chăm nào? *BT (Tìm đọc tiếng có vần - HS gạch chân tiếng có vần cần tìm am, vần ap, vần ăm, vần ăp) VBT -GV nêu YC HS tiếp nối báo cáo kết quả: -Cguwax Tiếng có vần am: khám Tiếng có vần ap: đạp Tiếng có vần ăm: chăm, Tiếng có vần ăp: khắp -HS đọc *BT (Tập chép) - HS chép -Đọc bảng câu văn cần tập chép ý -HS viết xong, soát lại bài; đổi để từ em dễ viết sai sửa lồi cho -GV yêu cầu chép câu văn -GV chữa cho HS, nhận xét chung Củng cố , dặn dò.(3p) -Nhắc lại nội dung học -Nhận xét ,nhắc HS chuẩn bị -TOÁN Tiết 21 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI (Tiết 4) I.MỤC TIÊU - Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Tìm kết phép cộng phạm vi thành lập Bảng cộng phạm vi - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng phạm vi học vào giải số tình gắn với thực tế Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 - Phát triển NL toán học:NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học II.CHUẨN BỊ - Các que tính, chấm trịn, thẻ phép tính - Một số tình đơn giản dẫn tới phép cộng phạm vi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I KTBC (5p) II.BÀI MỚI (30p) A.Hoạt động khởi động Chia sẻ tình có phép cộng -HS chia sẻ thực tế gắn với gia đình em Hoặc chơi trị chơi “Đố bạn” để tìm kết phép cộng phạm vi học B Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS tự làm 2, nêu phép tính thích – HS quan sát tranh, Chia sẻ trước họp cho cịn thiếu HS trao đổi với lóp bạn giải thích lí lựa chọn phép tính thích hợp Bài Phân tích mầu vận dụng đế tìm -HS làm CN kết phép tính cho Bài – Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ -HS làm nhóm đơi tập kể cho bạn nghe tình tranh -Các cặp chia sẻ trước lớp đọc phép tính tương ứng Chia sẻ trước a)Bên trái có ong Bên phải có lóp ong Có tất ong? -GV lớp nhận xét Ta có phép cộng + = Vậy có tất C.Hoạt động vận dụng ong HS nghĩ số tinh thực tế -HS chia sẻ trước lớp liên quan đến phép cộng phạm vi D.Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều -HSTL gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng phạm vi đế hôm sau chia sẻ với bạn -HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Tiết 21 CHIA SẺ VIỆC THỰC HIỆN NỀN NẾP SINH HOẠT I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 - Bước đầu biết tự đánh giá thân việc thực nếp sinh hoạt - Bước đầu tự giác thực nếp sinh hoạt II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định: Hát Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp + Tác phong , đồng phục kết theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần - Thực dạy tuần 2, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Thực nề nếp sinh hoạt - GV cho lớp chia sẻ theo nhóm nhỏ với - HS làm việc nhóm Chia sẻ với nội dung: nội dung GV đưa ra: + Hãy nêu việc em thực + Ở nhà: Sáng ngủ dậy đánh răng, rửa nếp sinh hoạt ngày mặt, ăn sáng, học… lớp, trường? + Ở trường: Xếp hàng, học bài, làm Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 bài, vui chơi,… + Hãy nêu việc em thực + HS nêu việc thực : nếp sinh hoạt ngày Ăn ngủ, vui chơi giờ,… nhà? + Nêu cảm xúc sau thực + HS nêu cảm xúc nếp sinh hoạt ngày lớp, trường nhà - GV đánh giá chung kết thực - Lắng nghe nếp sinh hoạt HS - GV nhắc nhở HS thường xuyên thực - Theo dõi tốt nếp sinh hoạt nhà trường 3.Tổng Kết Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 2021 ... tập Tiếng Việt 1, tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 20 21 I.KTBC (5p) Đọc 37 -2HS đọc II.BÀI MỚI (30p) 1. Giới thiệu bài:... nên nuôi đàn con, giúp ve -1HS đọc bài .Lớp đọc Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 20 21 -GV nhận xét ,nhắc HS luyện đọc -TẬP VIẾT Tiết 13 BÀI : v , y I.MỤC ĐÍCH,... đề -HS đọc: a - mờ - am Cả lớp: am - Tiếng cam - Đánh vần đọc trơn.: a - mờ - am / am -Phân tích: tiếng cam Giáo án lớp - Tuần Năm học : 2020 - 20 21 -HS (cá nhân, tổ, lớp) : cờ - am cam / cam b.Dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020 2021,

Hình ảnh liên quan

-Viết đúng trên bảng con các chữ và tiếng: v,y,ve,y (tá). - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

i.

ết đúng trên bảng con các chữ và tiếng: v,y,ve,y (tá) Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Tập viết chữ trên bảng con - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

p.

viết chữ trên bảng con Xem tại trang 4 của tài liệu.
-GV gắn lên bảng quy tắc viết hoa. - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

g.

ắn lên bảng quy tắc viết hoa Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Viết đúng trên bảng con các vần: am, ap, các tiếng (quả) cam, (xe) đạp. - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

i.

ết đúng trên bảng con các vần: am, ap, các tiếng (quả) cam, (xe) đạp Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Khám phá: GV giới thiệu hình ảnh quả cam, hỏi: Đây là quả gì?  - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

h.

ám phá: GV giới thiệu hình ảnh quả cam, hỏi: Đây là quả gì? Xem tại trang 7 của tài liệu.
4.Tập viết (bảng con - BT 4) - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

4..

Tập viết (bảng con - BT 4) Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Các hình trong SGK . - Giáo án lớp 1 tuần 7 sách cánh diều năm học 2020  2021

c.

hình trong SGK Xem tại trang 16 của tài liệu.