0

Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021

37 97 0
  • Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2020, 15:48

Nội dung của giáo án bao gồm các môn như Toán, Tiếng Việt, Kể chuyện, Kĩ thuật, Âm nhạc... Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021 giúp giáo viên có thêm tư liệu hỗ trợ quá trình xây dựng tiết học hiệu quả hơn.  TUẦN  14                Ngày giảng: Thứ hai  ngày 2 tháng 12 năm 2019  Ti ế    t   1: Toán  Tiết 66:  CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ Những   kiến   thức   HSĐBCLQ  đến  Những kiến thức cần hình thành cho hs bài học Nhân với số có 3 chữ số Tính chất một tổng chia cho  một số, tự  phát hiện tính chất một hiệu chia cho một  số  A/ M ụ    c tiêu:     I/ KT­ Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự  phát hiện tính  chất một hiệu chia cho một số ( thơng qua bài tập ) II/ KN­ Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính III/ TĐ­ Có ý thức tự giác học tốt mơn tốn * HSKT: Nhìn m  Nhìn mẫu viết chép được số 15 vào vở  vào vở  B/ Chu ẩ    n b    ị   I/  Đồ     dùng d    ạ    y h    ọ    c  .  Phiếu BT1  II/ Các ph ươ    ng pháp d    ạ    y h    ọ    c  .  Giảng giải  C/Các ho ạ    t    độ    ng d    ạ    y h    ọ    c     Ho ạ    t    độ    ng c    ủ    a th    ầ    y     Ho ạ    t    độ    ng c    ủ    a trò     I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ­ 2 hs lên bảng làm, lớp đổi chéo vở  ưChabitp2 ưGVcựnghsnx,chabi,đánh giá, hỗ kimtra trợ HS III/Bimi: Nhận   biết   tính   chất     tổng   chia  cho một số ­ Tính giá trị 2 biểu thức: ­ 2 hs lên bảng tính, lớp tính nháp, đổi  ( 35 + 21 ) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7 chéo kiểm tra nháp ( 35 + 21 ) : 7 = 56 : 7 =  8 35 : 7  + 21 : 7 = 5 + 3 = 8 ? So sánh giá trị của hai biểu thức? ( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 ? Nhận xét gì về các số hạng của tổng  ­ Các số hạng của tổng đều chia hết  với số chia? cho số chia ? Khi chia một tổng cho một số  ta làm  như thế nào? ­ Phát biểu ­ Nhiều hs nhắc lại ­ Nx, chốt ý ®óng, ghi bảng III/ Thực hành: * HSKT:  Nhìn mẫu viết chép được số 15  vào vở ­ Đọc u cầu Bài 1.Cả lớp thực hiện ? Nêu 2 cách tính? ­ Hs tự làm bài, chữa bài ­ C1: Tính theo thứ  tự  thực hiện các  phép tính ­ C2: Vận dụng tính chất 1 tổng chia  cho 1 số ­ 2 Hs lên bảng, lớp làm vào vở BT C1: ( 15 + 35 ) : 5 = 50 : 5 = 10 C2: ( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5                               = 3 + 7 = 10 ­ Yêu cầu hs làm theo mẫu Câu b.  ­ Cùng hs nx, chữa bài Bài  2.  Cả  lớp thực hiện ( Khơng u  ­ Làm bài vào vở BT và chữa bài cầu hs phải thuộc các tính chất này) ? Nêu cách chia một hiệu cho một số? ­ Phát biểu thành lời  * Khi chia một hiệu cho một số, nếu  số  bị  trừ  và  số  trừ  đều chia hết cho  số  chia thì ta có thể  lấy số  bị  trừ  và  số  trừ  chia cho số  chia, rồi lấy các  kết quả trừ đi cho nhau ­ Đọc, tóm tắt, phân tích bài tốn Bài 3. HS HTT ­ Yêu cầu hs: ­ Tổ chức cho hs tự làm bài: ­   Cả  lớp   làm     vào   vở,     hs   lên  bảng chữa ­ Qs giúp đỡ hs cịn lúng túng Bài giải Số nhóm hs của lớp 4A là: 32 : 4 = 8 ( nhóm) Số nhóm hs của lớp 4B là: 28 : 4 = 7 (nhóm) Số nhóm hs của cả hai lớp 4A và 4B  là: ­ Chấm 1 số bài, nhận xét 8 + 7 = 15 ( nhóm ) Đáp số: 15 nhóm ­ Cùng hs nx, chữa bài, đánh giá hỗ  trợ  ­   Giải   theo   cách   khác   nên   khuyến  HS khích và yc hs trình bày miệng  IV/ Củng cố ­ dặn dị: ­ Nx tiết học. Vn học thuộc bài  Ti    ế    t   2: T ậ    p     đọ    c   Tiết 27: CHÚ ĐẤT NUNG  A/ M ụ    c tiêu    .  I/ KT: Đọc đúng các tiếng từ khó. Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt, nghỉ hơi  sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.  Đọc diễn cảm tồn bài, phân biệt lời nhân vật ( chàng kị sĩ, ơng Hịn Rấm, chú  bé Đất). Tốc độ đọc 80 tiếng / 1 phút II/ KN: Hiểu nội dung câu chuyện: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành  người khoẻ mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ III/ TĐ: hứng thú học * Tích hợp KNS: Xác định giá trị; Tự nhận thức về bản thân; Thể hiện sự  ự  tự tin *Tích hợp QTE: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khỏe mạnh,  làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa * HSKT: Nhìn m  Nhìn mẫu viết chép được chữ l vào vở B/ Chuẩn bị I/ Đồ dùng dạy học ­ Tranh minh hoạ bài đọc trong sách II/ Phương pháp dạy học. Hỏi đáp, giảng giải  C/ Các ho ạ    t    độ    ng d    ạ    y h    ọ    c  .   Ho ạ    t    độ    ng c    ủ    a th    ầ    y     Ho ạ    t    độ    ng c    ủ    a trò     I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ­ 2 Hs nối tiếp đọc, và trả lời câu hỏi nội  ­ Đọc bài: Văn hay chữ tốt.  ? CBQ quyết chí luyện viết chữ  như  dung thế nào? ? Nêu ý nghĩa của câu chuyện? ­ Gv cùng hs nx, đánh giá hỗ trợ HS III/ Bài mới:  1. Gi ớ    i thi    ệ    u b    à  i v    à   ch    ủ       đ i  ể m     a. Giới thiệu chủ điểm: Tiếng sáo diều. Giới thiệu qua tranh sgk b. Giới thiệu bài đọc:  Chú Đất Nung  (bằng tranh)  2. H ướ    ng d    ẫ    n luy    ệ    n     đọ    c v    à   tìm hi    ể    u b    à  i    a. Luyện đọc ­ Đọc toàn bài ­ 1 Hs đọc, lớp theo dõi và chia đoạn bài ­ Chia đoạn: ­ 3 đoạn: +Đ1: Từ đầu đi chăn trâu                 + Đ2: tiếp lọ thuỷ tinh                 + Đ3 : cịn lại ­ Đọc nối tiếp, kết hợp sửa lỗi phát  ­ Từ chú giải cuối bài âm, giải nghĩa từ ­ Đọc tồn bài ­ 1 Hs đọc ? Nhận xét cách đọc? ­ Đọc đúng, ngắt nghỉ hơi đúng,  ­ Gv đọc tồn bài b. Tìm hiểu bài * HSKT:   Nhìn mẫu viết chép được  chữ l vào vở ­ Hs đọc đoạn 1, trả lời: ­  Đồ chơi là một chàng kị sĩ  bằng đất ? Cu Chắt có những  đồ  chơi nào?  ­ Chàng kị  sĩ, nàng công chúa  được nặn từ  Chúng khác nhâu như thế nào? bột, màu sắc sặc sỡ, trông rất  đẹp. Chú bé  Đất cu Chắt tự  nặn lấy từ  đất sét, là  một  hịn đất mộc mạc có hình người.  ? ý chính đoạn 1? ­ ý 1: Giới thiệu các đồ chơi của cu Chắt ­ Đọc thầm đ2, trả lời; ­ Cả lớp ? Cu Chắt để đồ chơi của mình vào  ­ Vào nắp cái tráp hỏng đâu? ? Những  đồ  chơi của cu Chắt làm  ­ Họ làm quen với nhau nhưng cu Đất đã làm  quen với nhau như thế nào? bẩn quần  áo  đẹp  của chàng kị  sĩ  và  nàng  công chúa nên cậu ta bị  cu Chắt không cho  họ chơi với nhau nữa.  ? ý đoạn 2? ­ ý 2: Cuộc làm quen giữa   cu  Đất và  hai   người bột.   ­ Đọc thầm đoạn cịn lại, trả lời: ­ Chơi một mình chú cảm thấy buồn và nhớ  ? Vì sao chú bé Đất lại ra đi? q ? Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện  ­ Chú bé Đất đi ra cánh đồng  Chú gặp ơng  gì? hịn Rấm.  ?  Ơng  Hịn  Rấm   nói     thế  nào  khi  thấy chú lùi lại? ­ Ơng chê chú nhát ? Vì sao chú bé quyết định trở thành  ­ Vì chú sợ bị ơng Hịn Rấm chê là nhát Đất Nung? ­   Vì     muốn  được   xông   pha   làm   nhiều  việc có ích ? Theo em 2 ý kiến trên ý kiến nào  ­ Hs thảo luận: đúng? Vì sao? ­ ý kiến 2 đúng   ? Chi tiết " nung trong lửa" tượng  ­ Phải rèn luyện trong thử thách, con người  trưng cho điều gì? mới trở thành cứng rắn hữu ích ­ Vượt qua  được thử  thách, khó khăn, con  người mới mạnh mẽ, cứng cỏi ­ Lửa thử  vàng gian nan thử   sức,  được tơi  luyện trong gian nan, con người mới vững  vàng dũng cảm ? ý đoạn 3? ­ ý 3: Chú bé Đất quyết định trở thành Đất   Nung ? Câu chuyện nói lên điều gì? *  ý nghĩa:  Ca ngợi chú bé  Đất can  đảm,   muốn   trở  thành   người   khoẻ  mạnh,   làm   được nhiều việc có  ích đã dám nung mình   trong lửa đỏ c. Đọc diễn cảm ­ 4 vai: dẫn truyện, chú bé Đất, chàng kị sĩ,  ­ Đọc phân vai tồn truyện: ơng Hịn Rấm ? Nhận xét cách đọc? ­ Tồn bài đọc diễn cảm, giọng hồn nhiên ­ Luyện  đọc  đoạn: Ơng Hịn Rấm  cười bảo: hết bài ­ Đọc mẫu ­ Nêu cách đọc ­ Luyện đọc: ­  Đọc phân vai: 3 vai, chú bé  Đất, ơng Hịn  Rấm, dẫn truyện ­ Thi đọc: ­ Cá nhân đọc ­ Nhóm, các nhóm (đọc phân vai) ­  Cùng  hs  nx, khen  nhóm  đọc tốt,  đánh giá hỗ trợ HS IV/ Củng cố ­ dặn dị QT. Em học được điều gì ở chú bé  *. Chú bé Đất anh dũng can đảm dám nung   mình trong lửa  đỏ  đã trở  thành người hữu  Đất? ích cứu sống được người khác ­ Nx tiết học ­VN   luyện  đọc   cho   tốt,   chuẩn   bị  phần 2 của truyện  Ti ế    t 3: Khoa h    ọ    c   Tiết 27: MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC Những   kiến   thức   HSĐBCLQ  Những kiến thức cần hình thành cho hs đến bài học Ngun nhân nước bị ơ nhiễm Một số cách làm sạch nước. biết cách diệt hết  các vi khuẩn và loại bỏ  các chất độc hại cịn  tồn tại trong nước  A/ Mục tiêu:  I/ KT­ Biết kể được một số cách làm sạch nước: Lọc, khử, đun sơi, II/ KN­ Hiểu cần phải đun sơi nước trước khi uống. Phải biết cách diệt  hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc hại cịn tồn tại trong nước.  III/ TĐ­ Áp dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày là: ăn chín, uống sơi * Tích hợp GDBVMT: HS ý thức bảo vệ, cách thức làm cho nước sạch,  tiết kiệm nước, bảo vệ bầu khơng khí * HSKT: Nhìn tranh tơ màu vào hình vẽ  Nhìn tranh tơ màu vào hình vẽ B/ Chuẩn bị I/  Đồ dùng dạy học ­ 6 phiếu học tập cho hoạt động 3 ­ Các dụng cụ lọc nước đơn giản II/ Các phương pháp dạy học. Nhóm 6 C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: ­ 2, Hs trả lời II/ Kiểm tra bài cũ: ?   Điều     xảy     đối   sức   khoẻ   con  người khi nguồn nước bị ô nhiễm? ­ Gv cùng hs nx, đánh giá hỗ trợ HS III/ Bài mới:  1.T m hi u m t s n c c ch l m s ch Th c h nh l c n c 3.T m hi u qui tr nh s n xu t n s ch c THMT *T i ph i l m s ch n c tr c a v o s d ng? m b o an to n cho s c kho ng i ng th i nh m lo i b c c ch t c c n t n t i n c Tại sao? ? Muốn có nước uống được chúng ta  phải làm gì?  * Kết luận: Mục bạn cần thiết sgk/57 IV/ Củng cố ­ dặn dị: ­ Nx tiết học  Ti ế    t 4:     Đ   ạo đức                                      Tiết 14: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CƠ GIÁO A/ Mục tiêu:             Học xong bài này, HS có khả năng:­ Hiểu:          I/ KT : ­ Cơng lao của các thầy giáo, cơ giáo đối với HS            II/ KN: ­ HS phải kính trọng, biết ơn, u q thầy, cơ giáo            III/ TĐ: ­ Có thái độ kính trọng, biết ơn, u q thầy, cơ giáo  * Tích h  Tích hợp GDKNS:  Kỹ năng tự nhận thức giá trị cơng lao dạy dỗ của thầy  cơ. Kỹ năng lắng nghe lời dạy bảo của thầy cơ;  ­ K ­  ỹ năng thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cơ *. Tích hợp Giới và quyền: Quyền được GD, học tập của các em gái và  em trai. Bổn phận của HS là kính trọng biết ơn thầy cơ giáo  B/ Chuẩn bị  I/  Đồ dùng dạy học ­ SGk Đạo đức 4           ­ Các băng chữ để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1           ­ Kéo, giấy màu, bút màu, hồ dán để sử dụng cho hoạt đơng 2, tiêt 2 II/ Các phương pháp dạy học. Nhóm 6 C/ Các hoạt động dạy học.              Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: Cho HS hát ­Một số HS thực hiện   ­ Nêu yêu cầu kiểm tra:      +Nhắc lại ghi nhớ  của bài “Hiếu thảo  với ông bà, cha mẹ”    +Hãy nêu những việc làm hằng ngày của  bản thân để  thể  hiện lịng hiếu thảo đối  với ơng bà, cha mẹ ­ Nhận xét  ­ Nhận xét, đánh giá III/ Bài mới: a.Giới   thiệu   bài:   “Biết   ơn   thầy   giáo,   cơ  giáo” b.Nội dung:  *Hoạt động 1: Xử  lí tình huống (SGK/20­ 21)   ­ Nêu tình huống:     Cơ Bình­ Cơ giáo dạy bọn Vân hồi lớp 1.  Vừa   hiền   dịu,   vừa   tận   tình     bảo   cho  từng li từng tí. Nghe tin cơ bị ốm nặng, bọn   Vân thương cơ lắm. Giờ ra chơi, Vân chạy  tới chỗ  mấy bạn đang nhảy dây ngồi sân  báo tin và rủ: “Các bạn  ơi, cơ Bình bị   ốm   đấy, chiều nay chúng mình cùng đến thăm  cơ nhé!”   ­ Kết luận: Các thầy giáo, cơ giáo đã dạy  dỗ  các em biết nhiều  điều hay, điều tốt.  Do đó các em phải kính trọng, biết ơn thầy   giáo, cơ giáo *Hoạt  động 2:  Thảo luận theo nhóm  đơi  (Bài tập 1­ SGK/22)    ­ Nêu u cầu và chia lớp thành 4 nhóm  HS làm bài tập    Việc làm nào trong các tranh (dưới đây)  thể hiện lịng kính trọng, biết ơn thầy giáo,  cơ giáo ­ Nhận xét và chia ra phương án đúng của  bài tập     +Các tranh 1, 2, 4: thể  hiện thái độ  kính  trọng, biết ơn thầy giáo, cơ giáo       +Tranh   3:   Không   chào   cô   giáo     cơ  khơng dạy lớp mình là biểu lộ  sự  khơng  tơn trọng thầy giáo, cơ giáo *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2­  SGK/22)    ­ Chia HS làm 6 nhóm. Mỗi nhóm nhận  một băng chữ  viết tên một việc làm trong  bài tập 2 và u cầu HS lựa chọn những  việc làm thể  hiện lịng biết  ơn thầy giáo,  cơ giáo a. Chăm chỉ học tập b. Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây  dựng bài c   Nói   chuyện,   làm   việc   riêng     giờ  học ­ Dự  đốn các cách  ứng xử  có thể  xảy ra ­   Lựa   chọn   cách   ứng   xử     trình  bày lí do lựa chọn ­ Cả lớp thảo luận về cách ứng xử ­ Từng nhóm HS thảo luận ­ Mỗi nhóm trình bày một tranh ­ Lên chữa bài tập ­ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ­Từng   nhóm   HS   thảo   luận     ghi  những việc nên làm vào các tờ giấy  nhỏ ­Từng nhóm lên dán băng chữ  theo    cột   “Biết   ơn”   hay   “Không   biết  ơn” trên bảng và các tờ  giấy nhỏ  ghi các việc nên làm mà nhóm mình  đã thảo luận ­   Các   nhóm   khác   góp   ý   kiến   bổ  sung ­ 3 HS đọc ­ Cả lớp thực hiện d   Tích   cực   tham   gia     hoạt   động   của  lớp, của trường đ. Lễ phép với thầy giáo, cơ giáo e. Chúc mừng thầy giáo, cơ giáo nhân dịp  ngày Nhà giáo Việt Nam g. Đến thăm thầy giáo, cơ giáo những lúc  khó khăn   ­ Kết luận:    Có nhiều cách thể  hiện lịng biết  ơn đối  với thầy giáo, cơ giáo   Các việc làm a, b, d, đ, e, g là biết ơn thầy  giáo, cơ giáo   ­ Mời HS đọc phần ghi nhớ trong SGK IV/ Củng cố ­ dặn dị: *. Tích hợp Giới và quyền: Quyền được  GD, học tập của các em gái và em trai. Bổn  phận của HS là kính trọng biết ơn thầy cơ  giáo  ­ Viết, vẽ, dựng tiểu phẩm về chủ đề bài   học   (Bài   tập   4­   SGK/23)   –   Chủ   đề   kính  trọng, biết ơn thầy giáo, cơ giáo   ­Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, tục  ngữ  … ca ngợi cơng lao các thầy giáo, cơ  giáo (Bài tập 5­ SGK/23)  Ti ế    t   5: HĐTT  CHAO C ̀ Ờ Ngày giảng: Thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2019 Tiết 1: Tốn Tiết 67:  CHIA CHO SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ Những   kiến   thức   HSĐBCLQ   đến  Những kiến thức cần hình thành cho hs bài học Chia một tổng cho một số Chia cho số có một chữ số                     A/ Mục tiêu: I/ KT­ Biết cách đặt tính rồi tính II/ KN­ Rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số III/ TĐ­Có thái độ học tập đúng đắn * HSKT: Nhìn m  Nhìn mẫu viết chép được số 15 vào vở  vào vở B/Chuẩn bị I/Đồ dùng dạy học. Phiếu BT2 II/ Các phương pháp dạy học. Giảng giải, hỏi đáp, thực hành  C/Các hoạt động dạy học .  Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Ổn định tổ chức: ­ 2 Hs trả lời, lấy vd minh hoạ II/ Kiểm tra bài cũ: ? Muốn chia một tổng cho ( một hiệu )   cho một số ta làm ntn? ­ Cùng hs nx chung III/ Bài mới: 1. Trường hợp chia hết ­ Đọc phép chia ­ Phép chia: 128 472 : 6 ? Để  thực hiện phép chia làm như  thế  ­ Đặt tính nào? ­ Chia theo thứ tự từ phải sang trái ? Yêu cầu hs làm: ­ 1 Hs lên bảng, lớp làm nháp ? Nêu cách thực hiện phép chia?                        ­ Mỗi lần chia đều tính theo 3 bước:  chia, nhân, trừ nhẩm 128 472 : 6 = 21 4122. Trường hợp chia   có dư: ( cách làm tương tự ) * Lưu ý: Trong phép chia có dư  số  dư  bé hơn số dư  Cách viết: 230 859 : 5 = 46 171 (dư 4 ) 2. Thực hành: * HSKT:  * HSKT:  Nhìn mẫu viết chép được số  15 vào vở Bài 1. Cả  lớp thực hiện dịng 1,2 phần  ­ 2 Hs lên bảng, lớp làm vào vở  mỗi  câu 1 phép tính a   Đặt tính rồi tính ­ Cùng hs nx, chữa bài   ­ Dịng 3 ( Dành cho Hs HTT) ­ 1, 2 hs đọc Bài 2. Cả lớp thực hiện Đọc đề tốn ? Đổ  đều 128 610 l xăng vào 6 bể  ta  làm phép tính gì? ­ Thực hiện chia 128 610 cho 6 ­ Làm bài: Cả   lớp   làm   vào   vở,     hs   lên   bảng  chữa Bài giải Số lít xăng ở mỗi bể là: * HSKT:  Nhìn mẫu viết chép được  số 15 vào vở ­ Đọc yc Bài 1.Cả lớp thực hiện ­  Tự làm bài, 3 hs lên bảng chữa bài  Tính giá trị của biểu thức ­ Mỗi bài tính bằng 3 cách khác nhau: 50 : ( 2 x 5 ) = 50 : 10 = 5 72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 72  = 1 c/28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2 ( Các cách khác hs tự làm, chữa) ­ Cùng hs nx, chữa bài ­ Đọc yc Bài 2. Cả lớp thực hiện ­ Cùng hs làm mẫu. Mỗi hs thực hiện   1 cách tính theo mẫu ­ GV cùng hs nx, chữa bài ­ Đọc yc , tóm tắt, phân tích bài tốn Bài 3. Hs HTT thực hiện  ? Nêu cách giải: + Tìm số vở cả hai bạn mua + Tìm giá tiền mỗi quyển vở ­ 1 Hs lên bảng chữa bài, Lớp làm vào  ­ Cùng hs chữa bài.  ­ Nêu các cách giải khác IV/ Củng cố ­ dặn dị ­ Nx tiết học Học thuộc bài và cuẩn  bị bài chia một tích cho một số Tiết 2: Kể chuyện Tiết 14: BÚP BÊ CỦA AI ? A/ Mục tiêu I/ KT ­ Rèn kĩ năng nói:  * Nghe cơ giáo kể  câu chuyện Búp bê của ai? nhớ  được câu chuyện, nói   đúng lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ truyện; kể lại được câu chuyện  bằng lời kể của búp bê, phối hợp lời kể với điệu  bộ nét mặt * Rèn kĩ năng nghe:  + Chăm chú nghe cơ giáo kể chuyện, nhớ truyện + Theo dõi bạn kể  chuyện, nhận xét đúng lời kể  của bạn, kể  tiếp được   lời bạn kể II/ KN ­ Hiểu truyện, biết phát triển thêm phần cuối của câu chuyện  theo  tình huống giả thiết III/ TĐ ­  Hiểu lời khuyên qua câu truyện: Phải biết giữ  gìn yêu quý đồ  chơi B/ Chuẩn bị I/ Đồ dùng dạy học: ­ Tranh minh hoạ truyện( TBDH ) ­ 6 băng giấy để hs thi viết lời thuyết minh cho 6 tranh, và 6 băng đã viết   sẵn II/ Phương pháp dạy học.Giảng giải, hỏi đáp C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ? Kể  lại 1 câu chuyện em đã chứng kiến  ­ 2 hs kể, lớp trao đổi, nx hoặc tham gia thể hiện tinh thần vượt khó? ­ Gv nx chung, đánh giá hỗ trợ HS III/ Bài mới 1. Giới thiệu câu chuyện Cần phải cư  xử  với đồ  chơi ntn? Đồ  chơi thích những  người bạn, người chủ ntn? ­ Nghe 2. Gv kể  chuyện:  + Lần 1: Kể xong giới thiệu lật đật + Lần 2: Kể kết hợp tranh minh hoạ 3. Hướng dẫn hs thực hiện yc ­ Đọc yc Bài 1. Tìm lời thuyết minh cho tranh ­ Trao đổi, tìm, viết vào giấy ­ Tìm mỗi tranh 1 lời thuyết minh ­ Cả lớp trình bày, dán băng giấy ­ Nx, thay băng giấy đúng lên ­ Đọc 6 lời thuyết Tranh 1 Búp bê bị bỏ qn trên nóc tủ cùng đồ chơi khác Tranh 2 Mùa đồng, khơng có váy áo, búp bê bị lạnh cóng, tủi thân khóc Tranh 3 Đêm tối búp bê bỏ cơ chủ, đi ra phố Tranh 4 Một cơ bé tốt bụng nhìn thấy búp bê nằm trong đống lá khơ Tranh 5 Cơ bé may váy áo mới cho búp bê Tranh 6 Búp bê sống hạnh phúc trong tình u thương của cơ chủ Bài 2. Kể  lại câu chuyện bằng lời kể  ­ Đọc yc của Búp bê ­ Nhập vai búp bê kể lại câu chuyện, nói  ý nghĩ, cảm xúc của nv ­ Khi kể xưng tơi, hoặc tớ ­ Kể mẫu: ­ 1 Hs khá kể ­ Từng cặp hs thực hành kể ­ Thi kể: ­ Thi kể. Lớp bình xét, chọn bạn kể  ­ Nx, khen hs kể tốt nhập vai giỏi ­ Cùng hs nx chung IV/ Củng cố ­ dặn dị ? Câu chuyện muốn nói với các em điều  gì? ­ Nx tiết học, chuẩn bị  bài tập kc tuần  16 Tiết 3: Tập làm văn Tiết 27: THẾ NÀO LÀ MIÊU TẢ? A/ Mục tiêu.  I/ KT ­ Hiểu được thế nào là miêu tả (ND ghi nhớ) II/ KN ­ Bước đầu nhận biết được câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất  Nung (BT1 mục III) viết được một, hai câu văn miêu tả  được một trong những  hình ảnh u thích trong bài thơ Mưa (BT2) III/ TĐ ­ Hứng thú học  B/ Chuẩn bị .  I/ Đồ dùng dạy học  ­ Bút dạ và một số tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2, Nx II/ Phương pháp dạy học. Hỏi đáp, giảng giải C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: Kể  lại một câu chuyện theo 1 trong 4   ­ 1, 2 Hs lên bảng kể, nói câu chuyện  được mở đầu và kết thúc theo những  đề tài BT2 tiết TLV tuần trước? cách nào ­ Cùng hs nx, đánh giá hỗ trợ HS III/ Bài mới: * Phần nhận xét ­   Đọc   yc     nội   dung,     lớp   đọc  Bài 1.  thầm tìm câu trả lời ­   Tên       vật     miêu   tả   trong  ­ cây sồi, cây cơm nguội, lạch nước đoạn văn là: ­ Đọc yc bài Bài 2.   ­ Gv dán phiếu ­ Đọc các cột trong bảng theo chiều  ngang ­ Làm rõ mẫu ­ 3 hs làm mẫu, cả lớp làm VBT ­ Trình bày kết quả, dán phiếu ­ Cùng hs nx, chốt bài đúng TT Tên sự vật Bài 3 Cây   cơm  nguội Lạch nước Hình dáng Màu sắc Chuyển động Tiếng  động Lá   vàng  Lá rập rình lay động như  rực rỡ những đóm lửa đỏ Trườn   lên     tảng   đá,  Róc  luồn       gốc   cây  rách  ẩm mục chảy ­ Đọc yêu cầu, suy nghĩ, trả lời ­ Tác giả đã quan sát sự vật bằng những   giác quan nào? ? Muốn miêu tả sự vật, người viết phải  làm gì? 3. Phần ghi nhớ: 4. Luyện tập * HSKT: Nhìn mẫu viết chép được chữ  l vào vở Bài 1: ­   Câu   miêu   tả     truyện     Đất  Nung? Bài 2.  ­ Làm mẫu: ­ mắt, tai ­   Quan   sát   kĩ   đối   tượng     nhiều  giác quan ­ 2, 3 Hs đọc ­ Đọc yêu cầu, suy nghĩ, trả lời ­ Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi  ngựa tía, dây cương vàng và một nàng  cơng chúa mặt trắng, ngồi trong mái  lầu son ­ Đọc yc, nội dung bài ­ 1Hs giỏi ­ Đọc thầm mỗi hs tự làm bài vào vở ­ Lần lượt trình bày: ­ Trình bày: ­ Gv cùng hs nx, trao đổi, khen hs viết  câu hay, gợi tả.  IV/ Củng cố ­ dặn dò:      ? Đọc phần ghi nhớ?          ­ NX tiết học.­ Tập quan sát một   cảnh vật trên đường em tới trường                                                                                                                                                                      Tiết 4: Lịch sử Tiết 14: NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Những kiến thức HSĐBCLQ đến  bài học Những nét chính về  trận chiến tại  phịng   tuyến   sơng   Như   Nguyệt.  Cơng lao của Lý Thường Kiệt Những kiến thức cần hình thành cho hs Kinh đơ vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là  Đại Việt, nhà Trần nhằm củng cố  xây dựng  đất nước; chú ý xây dựng lực lượng qn đội,  chăm lo bảo vệ  đê điều, khuyến khích nơng  dân sản xuất A/ Mục tiêu: I/ KT ­ Sau nhà Lý là nhà Trần, kinh đơ vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn   là Đại Việt. Đến cuối thế  kỉ  12 nhà Lý càng suy yếu, đầu năm 1226 Lý Triêu   Hồng nhường ngơi cho chồng là Trần Cảnh nhà Trần được thành lập, nhà Trần  vẫn dặt tên kinh đơ là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt   II/ KN ­ Hiểu những việc làm của nhà Trần nhằm củng cố xây dựng đất  nước; chú ý xây dựng lực lượng qn đội, chăm lo bảo vệ đê điều, khuyến khích  nơng dân sản xuất III/ TĐ ­ Tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc * HSKT: Nhìn tranh tơ màu vào hình vẽ  Nhìn tranh tơ màu vào hình vẽ B/  Chuẩn bị I/ Đồ dùng dạy học ­ Phiếu học tập cho hs II/ Phương pháp dạy học. Hỏi đáp, nhóm đơi C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ? Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống  ­2 Hs tường thuật quân Tống xâm lược lần thứ hai? III/  Bài mới 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Trần? Hoàn  cảnh nước ta cuối  thế  kỉ  XII  ntn?  Trong  hồn cảnh đó, nhà Trần đã thay nhà Lý ntn?  * Kết luận 2. Nhà Trần xây dựng đất nước ­ Phát phiếu cho hs.thảo luận nhóm 2 ­ nhóm đơi làm phiếu, trình bày  theo phiếu ­ Nội dung phiếu:  Điền dấu x sau chính sách được nhà Trần thực hiện ­ Đứng đầu nhà nước là vua X ­ Vua đặt lệ nhường ngơi sớm cho con X ­ Lập Hà đê sứ, Khuyến nơng sứ, Đồn điền sứ X ­ Đặt chng trước cung điện để nhân dân đến đánh chng khi có  X điều oan ức hoặc cầu xin ­ Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã X ­ Trai tráng mạnh khoẻ được tuyển vào qn đội, thời bình thì sản  X xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu * Kết luận 3. Các mối quan hệ dưới thời nhà Trần ? Những sự việc nào trong bài chứng tỏ  ­   Vua   Trần   cho   đặt   chuông   lớn   ở    vua   với   quan,   vua   với   dân   dưới  thềm   cung   điện     Trong     buổi  thời Trần chưa có cách biệt q xa? yến tiệc, có lúc vua và các quan nắm  * Kết luận tay nhau ca hát vui vẻ IV/ Củng cố ­ dặn dị ­ Đọc phần ghi nhớ của bài ­ Nx tiết học ­   Vn   học   thuộc     chuẩn   bị     Nhà  Trần và việc đắp đê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tiết  5   5 :    Kĩ thu  Kĩ thuật  Tiết 14: THÊU MĨC XÍCH (T2))  1 : THÊU MĨC XÍCH (T            A/ M A/ Mục tiêu :             I/ KT:  ­ Giúp HS hi   ­ Giúp HS hiểu cách thêu móc xích và ứng dụng trong cuộc sống                           II/ KT:­ Thêu đ ­ Thêu đượ ợc các mũi thêu móc xích  c các mũi thêu móc xích              III/ KT:­ Giáo d ­ Giáo dục HS  khéo léo ,tỉ mỉ ,sáng tạo trong khi thêu             B/ Chu B/ Chuẩn bị             I/ Đồ dùng dạy học :              Tranh quy trình SGK             Mẫu làm sẵn ,bộ cắt khâu ,thêu kỹ thuật              II/ Phương pháp             Quan sát, trình bày, th Quan sát, trình bày, thực hành            C/ Các ho C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Ổn định tổ chức II/ Kiểm tra bài cũ HS chuẩn bị bộ khâu kỹ thuật KT sự chuẩn bị của HS III/ Bài m  Bài mới. a) GTB: a) GTB: * Ho  Hoạt động 3:: HS thực hành thêu móc  HS nghe nghe xích ­GV giới thiệu bài  ­ Thêu móc xích gồm mấy bước là những  HS nhắc lại các bước thêu bư ước nào?  B1  :Vạch đường dấu  B2  : Thêu móc xích theo đư B2  : Thêu móc xích theo đ ờng dấu   ­Cho HS tự thực hành thêu   ­GV quan sát  chung * Ho  Hoạt động 4 4: Đánh giá k  Đánh giá kết quả học tập  HS tr trưng bày sản phẩm  của học sinh *Tổ chức trưng bày sản phẩm  GV và HS NX đánh giá sản phẩm theo các  ­ Nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn sau  + Đường thêu đẹp ,đúng kỹ thuật  + Các vịng chỉ của mũi thêu nối vào nhau  như chu nh  chuỗi mắt xích  + Hồn thành sản phẩm đúng thời gian quy  định … IV V/ Củng cố ­  ­ dặn dị: HS đọc ghi nhớ ­ Qua giờ học này ta ghi nhớ điều gì ? ­ Nx tiết học         Ngày giảng:  Sáng thứ sáu  ngày 6 tháng 12 năm 2019 GDNGLL: TUẦN 14: GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHỦ ĐỀ: THƯƠNG LƯỢNG A/ Mục tiêu: Giúp HS : ­ Biết thương lượng là một việc cần thiết trong cuộc sống hằng ngày ­ Để  thương lượng có hiệu quả, chúng ta cần hiểu mong muốn của bản  thân và của người khác và thực hiện để ai cũng được thỏa mãn nguyện vọng của   B/ Đồ dùng dạy học ­ Phiếu học tập C/ Các hoạt động dạy học I/ Ổn định  II/ Kiểm tra bài cũ III/Bài mới 1. Gi  Giới thiệu bài.  2. Các hoạt động.  * HĐ1. Ý kiến của em ­ GV chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 phiếu ­ Các nhóm thảo luận  Phiếu học tập Nhóm 1 Em hãy đánh dấu + vào ơ trống trước những ý kiến liên quan đến thương lượng   phù hợp với suy nghĩ của em           Thương lượng giúp gisir quyết mâu thuẫn xảy ra giữa hai người hoặc giữa  các nhóm người Vẫn tồn tại sự hiểu lầm hoặc bất hịa giữa hai bên dù thương lượng thành  cơng Thương lượng khơng có tác dụng thuyết phục người khác nghe theo ý   kiến của mình Thương lượng giúp cả hai bên đạt được mục đích như mong muốn Thương lương giúp cả hai người xích lại gần nhau hơn Chỉ những người yếu kém mới cần thiết phải thương lượng Những người thương lượng thành cơng là những người mưu mẹo xảo  quyệt Phiếu học tập Nhóm 1 Hãy đánh dấu + vào ơ trống trước những vấn đề  cần thực hiện khi thương  lượng           Tìm hiểu mong muốn của người cần thương lượng Xác định mục đích cần đạt của mình Liệt kê những vấn đề có thể nhượng bộ khi thương lượng Trình bày những lợi ích đối tác sẽ được hưởng khi thương lượng Suy nghĩ các phương án có thể đưa ra khi thương lượng Quan sát nét mặt, thái độ của đối tác trong q trình thương lượng Trình bày chậm rãi, rõ ràng những nội dung thương lượng ­ Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, GV nhận xét bổ sung ­ GV nhận xét chốt ý * HĐ2. Thảo luận nhóm a.  GV quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn, nêu những tư  thế khơng nên có  trong khi thương lượng ­ HS nối tiếp nêu ý kiến của mình. GV nhận xét, định hướng cho HS những hành   vi, cử chỉ khi thương lượng thể hiện tính lịch sự b. Các thành viên trong nhóm thực hành tư  thế  cơ  thể  nên sử  dụng khi thương   lượng ­ Từng cập lên thực hành, GV và các bạn chỉnh sửa, hướng dẫn * HĐ3. Xử lí tình huống ­ GV đưa ra 2 tình huống, u cầu các nhóm đóng vai xử lí các tình huống sau ­ HS làm việc theo 3 nhóm + Tình huống 1 : Nhóm Tiến, Ngân và Hạnh hẹn cùng nhau đến thăm nhà bạn  Vinh. Nhưng đến giờ  hẹn thì Hạnh có việc bận khơng đi được. Hạnh thương   lượng với các bạn trong nhóm như thế nào ? + Tình huống 2 : Liên và Ngọc cùng hỏi mượn bạn Qun quyển truyện. Ba bạn  thương lượng với nhau như thế nào ? ­ Tun dương và bình chọn nhóm xử lí tình huống tốt nhất * HĐ4. Trị chơi xây nhà.  ­ GV kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm ­ GV phổ biến cách chơi, luật chơi ­ Các nhóm thực hiện trị chơi « xây nhà » theo các bước : + Thảo luận và quyết định về mẫu căn nhà + Thương lượng và quyết định dự trù kinh phí ngun liệu xây nhà + Thương lượng bán đị dùng và mua ngun liệu + Thực hiện xây nhà + Đội thắng cuộc là đội xây nhà đẹp nhất, vững chắc nhất, phù hợp với dự  trù   ban đầu và thực hiện trong thời gian ngắn nhất * HĐ4. Đọc và suy ngẫm ­ Gv đọc bài thơ Thằng Bờm, 2 HS đọc lại bài ? Phú Ơng thực hiện bao nhiêu lần thương lượng để có kết quả ? ? Vì sao Phú Ơng thương lượng khơng thể có kết quả ngay từ lần đầu tiên ? ? Muốn thương lượng thành cơng, em phải làm gì? ­ HV chốt kiến thức IV/ Củng cố ­ dặn dị:  ­ GV và học sinh hệ thống lại nội dung bài học ­ Nhận xét tiết học.                                                                                                                                                                                                                                    Ngày giảng: Thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2019 Tiết 1: Tốn Tiết 70: CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ Những kiến thức HSĐBCLQ đến bài  Những kiến thức cần hình thành  học cho hs Chia một số cho một tích Cách chia một tích cho một số A/ Mục tiêu: I/ KT ­ Biết cách chia một tích cho một số II/ KN ­ Hiểu và vận dụng vào tính tốn hợp lý III/ TĐ ­ Có thái độ học tấp tốt * HSKT: Nhìn mẫu viết chép được số 15 vào vở B/ Chuẩn bị I/  Đồ dùng dạy học.  Phiếu BT2  II/ Các phương pháp dạy học. Hỏi đáp C/Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ?   Tính   giá   trị   biểu   thức       cách  ­ 2 hs lên bảng, lớp làm vào nháp ­ 1,2 hs nêu khác nhau:    60 : ( 2 x 5 ) =                       100 : ( 4 x 25 )? Phát biểu  qui tắc chia một số cho một tích? ­ Gv cùng lớp nx, chữa bài III/ Bài mới: * Tính và so sánh giá trị  của 3 biểu thức  ­ 3 Hs lên bảng, lớp làm nháp ( trường hợp cả  2 thừa số  đều chia hết  = 135 : 3 = 45 cho số chia) = 9 x 5 = 45 ? Tính giá trị của 3 biểu thức: = 3 x 15 = 45 ( 9 x 15 ) : 3 = 9 x ( 15 : 3 ) = ( 9 : 3 ) x 15 = ? So sánh giá trị của ba biểu thức trên? ­ Bằng nhau ? ( 9 x 15 ) : 3 =  ( 9 x 15 ) : 3 = 9 x ( 15 : 3) = ( 9 : 3)  x 15 ? Kết luận: ( trong trường hợp cả 2 thừa  số đều chia hết cho số chia) ­ ta có thể  lấy một thừa số  chia  cho 3 rồi nhân kết quả với thừa số  * Tính và so sánh giá trị  của 2 biểu thức  ­ 2 hs lên bảng, lớp làm nháp ( trường hợp có 1 thừa số khơng chia hết  = 105 : 3 = 35 cho số chia) = 7 x 5 = 35 ? Tính gía trị của 2 biểu thức sau: ( 7 x 15 ) : 3 =  7 x ( 15 : 3 ) = ? So sánh 2 giá trị ? ­ Bằng nhau ? Vì sao khơng tính ( 7 : 3 ) x 15 ? ­ Vì 7 khơng chia hết cho 3 ­  Kết  luận:  ( trường hợp có 1 thừa số  khơng chia hết cho số chia) ­ Vì 15 chia hết cho 3 nên có thể  lấy 15 chia cho 3 rồi nhân kết quả  với 7 ­ Phát biểu * Kết luận chung: ( Từ 2 ví dụ trên  III/ Thực hành: * HSKT: Nhìn mẫu viết chép được số 15  vào vở Bài  1.  Cả   lớp   thực   hiện.Tính     hai  ­ 2 Hs lên bảng, lớp làm bài vào vở  BT cách C1: Nhân trước, chia sau a. C1: ( 8 x 23 ) : 4 = 184 : 4 = 46 C2: Chia trước, nhân sau ( Chỉ  thực hiện   C2: (8 x 23) : 4=8 : 4 x 23=2 x 23=  được khi ít nhất có 1 thừa số chia hết cho   46 số chia) C1: ( 15 x 24 ) : 6 = 360 : 6 = 60 C2: (15 x 24):6=15x(24:6)=15x 4 =  60 ­ Gv cùng hs nx, chữa bài Bài 2. Cả  lớp thực hiện Nêu cách thuận  ­ Thực hiện phép chia 36 : 9, rồi   nhân  tiện nhất? 25 x 4 ­ Hs thực hiện và nêu kq: (25 x 36) :9 = 25x(36 : 9) = 25 x 4 =  100 ­ Đọc bài tốn, tóm tắt Bài 3. Hs HTT thực hiện ? Nêu các bước giải bài tốn? ­ Tìm tổng số mét vải ­ Tìm số mét vải đã bán ­ Tự giải bài tốn vào vở  ­   Cả   lớp   làm   bài,1   hs   lên   bảng  ­ Chấm bài chữa ­ Cùng hs nx, chữa bài Bài giải ( Bài tốn cịn cách giải khác) Cửa hàng có số mét vải là: 30 x 5 = 150 (m) Cửa hàng đã bán số mét vải là: 150 : 5 = 30 (m) Đáp số: 30m vải IV/ Củng cố ­ dặn dị: ­ Nêu: C2: Tìm số tấm cửa hàng đã  ­ Nx tiết học ­ Vn học thuộc qui tắc, Làm BT 3 ( Các  bán             tìm số mét ­ C3: Đã bán 1/5 số  mét vải của  cách giải khác mỗi tấm, mà có 5 tấm ( nhân với  5 ) Tiết 2: Địa lí Tiết 14: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Những kiến thức HSĐBCLQ đến bài  Những kiến thức cần hình thành  học cho hs Đặc  điểm   tiêu  biểu     địa  hình,   sơng  Một số hoạt động sản xuất chủ yếu  ngịi, dân cư ở ĐBBB của người dân đồng bằng Bắc Bộ A/ Mục tiêu: I/ KT ­ Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân  đồng bằng Bắc Bộ  II/ KN ­ Hiểu ĐBBB là Vựa lúa lớn thứ hai của đất nước, là nơi trồng  nhiều ngơ, khoai, rau xứ lạnh ni nhiều lợn, gia cầm. Nhận xét nhiệt độ của Hà  Nội, tháng lạnh: 1,2,3 nhiệt độ dưới 20o C, từ đó biết ĐBBB có mùa đơng lạnh ­ HS nhận thức nhanh giải thích tại sao ĐBBB là vựa lúa lớn thứ hai của  cả nước, đất phù xa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có kinh nghiệm  trồng lúa; Nêu các việc cần làm trong q trình sản xuất lúa gạo III/ TĐ ­ Giáo dục học sinh ham học hỏi và cần cù trong cuộc sống * Tích hợp GDBVMT: Sự thích nghi và cải tạo mơi trường của con người  ở miền đồng bằng. Ơ nhiễm khơng khí, nước, đất do mật độ dân số cao và phát  triển sản xuất: cơng nghiệp, nơng nghiệp * HSKT:  Nhìn tranh tơ màu vào hình vẽ B/ Chuẩn bị I/ Đồ dùng dạy học ­ Bản đồ nơng nghiệp VN ­ Tranh ảnh về trồng trọt, chăn ni ở ĐBBB( sưu tầm) II/ Các phương pháp dạy học. Hỏi đáp C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trị I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: Nêu tên 1 số  lễ  hội     ĐBBB và cho  ­ 1,2 Hs trả lời biết   lễ  hội đó được tổ  chức vào mùa  nào, để làm gì? ­ Cùng hs nx, đánh giá hỗ trợ HS III/Bài mới ­ Qs tranh ảnh, đọc sgk: 1.Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước ? ĐBBB có những thuận lợi khó khăn  ­ Đất phù sa màu mỡ nào để  trở  thành vựa lúa lớn thứ 2 của  ­ Nguồn nước dồi dào đất nước? ­   Người   dân   có   nhiều   kinh   nghiệm  trồng lúa nước ? Em có nx gì về  cơng việc sx lúa gạo  của người dân ĐBBB? ­ Vất vả nhiều cơng đoạn ? Nêu tên các cây trồng, vật ni khác  ở ĐBBB?  ­ Ngơ, khoai, cây ăn quả, gia súc, gia  cầm, ni và đánh bất cá, tơm, lợn,  gà, vịt ? Vì sao nơi đây ni nhiều lợn gà vịt ? ­ Có sẵn nguồn thức ăn và sản phẩm  * Kết luận phụ của lúa gạo 2. Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh ? Nhiệt độ thấp vào mùa đơng có thuận  ­ Thuận lợi: Trồng thêm cây vụ đơng:  lợi và khó khăn gì cho sx nơng nghiệp? Ngơ, khoai tây, su hào, bắp cải,  ­ Khó khăn: Rét q cây lúa và 1 số  cây bị chết ? Kể  tên các loại rau xứ  lạnh trồng  ở  ­ Bắp cải, xúp lơ ĐBBB?  ­ Xà lách, cà rốt, ? Nguồn rau xứ lạnh  mang lại gía trị kt  ­   Làm   cho   nguồn   thực   phẩm   thêm  gì? phong phú, mang lại giá trị kt cao ­ Tuy nhiên gió mùa đơng bắc làm cho  cây trồng bị  chết, cần có những biện  pháp bảo vệ cây trồng vật ni   * Tích hợp GDBVMT: Sự thích nghi và  cải   tạo  mơi  trường  của  con  người  ở  ở  miền đồng bằng.  Ơ nhiễm khơng khí,  nước, đất do mật độ dân số cao và phát  triển   sản   xuất:   cơng   nghiệp,   nơng  nghiệp IV/ Củng cố ­ dặn dị ­ Đọc phần bài học. NX tiết học.  ­ Vn học thuộc bài, cbị bài tuần 15 Tiết 3: Tập làm văn Tiết 28: CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT A/ Mục tiêu I/ KT ­ Nắm được cấu tạo bài văn miêu tả  đồ  vật, các kiểu mở  bài, kết   bài, trình tự miêu tả trong phần thân bài (ND ghi nhớ) II/ KN ­ Biết vận dụng kiến thức đã học để viết mở bài, kết bài cho một   bài văn miêu tả cái trống trường (mục 3) III/ TĐ ­ Hứng thú học * HSKT: Nhìn mẫu viết chép được chữ l vào vở B/ Chuẩn bị  I/ Đồ dùng dạy học ­ Tranh minh hoạ cái cối xay, cái trống trường ( TBDH ) II/ Phương pháp dạy học. Giảng giải, Hỏi đáp C/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy I/ Ổn định tổ chức: II/ Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là miêu tả? ? Nói một vài câu tả  một hình  ảnh mà  em thích trong đoạn thơ Mưa? ­ Gv cùng hs nx, đánh giá hỗ trợ HS III/ Bài mới: 1. Phần nhận xét Bài 1.  Đọc bài văn Cái cối tân ­ Treo tranh và giải thích: áo cối: vịng  bọc ngồi của thân cối a. Bài văn tả  b. Mở bài: Kết bài: c. So sánh kiểu mở bài, kết bài đã học? d. Phần thân bài tả cái cối theo trình tự? Hoạt động của trị ­ 2hs trả lời ­ 1, 2 hs nêu ­ Đọc ­ Đọc thầm trả lời các câu hỏi sgk ­ tả cái cối xay gạo bằng tre ­ Câu đầu: Giới thiệu cái cối, (đồ vật  được miêu tả) ­  Đoạn cuối: Nêu  kết  thúc của  bài  (Tình cảm thân thiết giữa các đồ vật  trong nhà với bạn nhỏ) ­ Giống kiểu mở  bài trực tiếp, kết  bài mở rộng trong văn kể chuyện ­ Tả hình dáng theo trình tự bộ phận:  lớn đến nhỏ, ngồi vào trong, chính  đến phụ Cái vành ­ cái áo; hai cái tai  ­  lỗ tai;   hàm răng cối  ­   dăm cối; cần cối  ­   đầu cần ­     cái chốt   ­     dây thừng   buộc cần ­   Tả   công   dụng     cối:   xay   lúa,  tiếng cối làm vui cả xóm ­ Nói thêm về biện pháp tu từ nhân hố,  so sánh trong bài ­ Tả bao qt tồn bộ  đồ  vật, sau đó  Bài 2. Khi tả đồ vật ta cần tả ntn?   vào   tả       phận   có   đặc  điểm nổi bật, kết hợp thể  hiện tình  cảm với đồ vật ­ 3, 4Hs đọc 2. Phần ghi nhớ 3. Phần luyện tập: * HSKT: Nhìn mẫu viết chép được chữ  l vào vở ­ Đọc nội dung bài tập  ­ 2 Hs đọc nối tiếp phần thân bài tả  cái trống và phần câu hỏi ­ Dán nội dung bài: ­ Trả lời,  Gạch chân: a. Câu văn tả bao quát cái trống: Anh   chàng   trống     tròn     cái  chum  trước phòng bảo vệ b. Tên các bộ  phận của cái trống được  ­ Mình trống miêu tả: ­ Ngang lưng trống ­ Hai đầu trống c. Những từ ngữ tả hình dáng, âm thanh  ­   Hình   dáng:   Tròn       chum,  của trống: mình  được ghép  bằng   hai  đầu,  ngang lưng  nom rất hùng dũng, hai  đầu   bịt   kín     da   trâu   thuộc   kĩ  căng rất phẳng ­ Âm thanh: Tùng! Cắc, tùng!, d. Viết thêm phần mở  bài, thân bài, để  trở thành bài văn hồn chỉnh ­ Làm bài vào nháp ­ Chú ý: Mở bài trực tiếp, gián tiếp, kết    mở  rộng hay khơng mở  rộng. Khi  viết cần liền mạch với thân bài ­ Trình bày miệng. Lớp nx ­ Khen hs có bài làm tốt IV/ Củng cố ­ dặn dị ­ Nx tiết học ­   Vn   viết   hồn   chỉnh     vào     ( c phnthõnbi) Tit5. HTT sinh hoạt tuần 14 I/Nhnxộtchung: 1. Năng lực – phẩm chất:  ­ Nhìn chung HS trong lớp đều ngoan ngỗn lễ phép với thầy, cơ. Đồn kết  giúp đỡ bạn, khơng có hiện tượng gây gổ mất đồn kết. Khơng có vi phạm về  nội quy trường lớp trong tuần qua 2. Mơn học và các hoạt động học tập:  ­ Đa số các em đi học đúng giờ học bài đầy đủ, mang vở, sách giáo khoa  tương đối đủ ­ Phần lớn các em có ý thức học tốt, bài học bài làm đầy đủ, có ý thức trong  học nhóm và học cá nhân.  ­ Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp ­ Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ ­ Chữ viết có tiến bộ: ­ Vệ sinh lớp học. Thân thể sạch sẽ ­ Tun dươ ương một số em đã có cố gắng trong học tập        ­ 1 số em  nam ý thức tự quản và tự rèn luyện cịn chưa hồn thành II/ Phương hướng tuần tới  ­ Tiếp tục duy trì nội quy, nề nếp đã đề ra ­ Nhắc HS mang đầy đủ sách vở ­ Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 14 ... * Tính và so sánh giá trị của 3 biểu  ­ 3 hs lên bảng tính,? ?lớp? ?làm vào nháp thức: 24? ?: (3 x 2 ) = =  24? ?: 6 =? ?4 24? ?: 3 : 2     = = 8 : 2   =? ?4 24? ?: 2 : 3     = = 12 : 3 =? ?4 ? So sánh các giá trị với nhau?...  ­ dặn dị: HS đọc ghi nhớ ­ Qua giờ? ?học? ?này ta ghi nhớ điều gì ? ­ Nx tiết? ?học         Ngày giảng:  Sáng thứ sáu  ngày 6 tháng 12? ?năm? ?2019 GDNGLL: TUẦN  14:  GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHỦ ĐỀ: THƯƠNG LƯỢNG... * Ho  Hoạt động? ?4 4: Đánh giá k  Đánh giá kết quả? ?học? ?tập  HS tr trưng bày sản phẩm  của? ?học? ?sinh *Tổ chức trưng bày sản phẩm  GV và HS NX đánh giá sản phẩm theo các  ­ Nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 tuần 14 năm học 2020-2021,