0

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CHÂN TRỜI SÁNG TẠO_BÀI 1 + BÀI 2 (liên hệ Zalo 0917854898 để nhận trọn bộ 35 tuần giáo án này qua email với giá 60k)

8 272 6
  • GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CHÂN TRỜI SÁNG TẠO_BÀI 1 + BÀI 2 (liên hệ Zalo 0917854898 để nhận trọn bộ 35 tuần giáo án này qua email với giá 60k)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2020, 23:08

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN BÀI 1: A, a I.MỤC TIÊU − Biết trao đổi với bạn vật, hoạt động đặt tên chủ đề gợi ra, sử dụng số từ khóa xuất học thuộc chủ đề : Những − − − − − học Biết trao đồi với bạn vật, hoạt động, trạng thái vẽ tranh Đọc được, viết chữ a số Nhận biết tiếng có âm chữ a, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ a Hình thành lực hợp tác qua việc hoạt động nhóm Rèn luyện phâm chất chăm thông qua hoạt động tập viết II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − − − SHS,VTV, SGV Một số tranh minh họa, thẻ từ Tranh chủ đề, Thẻ chữ a ( in thường, in hoa, viết thường) III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC` HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN TIẾT 1.Ổn định lớp, kiểm tra cũ − HS hát 2.Khởi động − Mục tiêu: Biết trao đồi với bạn vật, hoạt động, trạng thái có tên gọi chứa chữ − a Phương pháp: Nhóm đơi, đàm thoại, trực − quan Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? HOẠT ĐỘNG HỌC SINH − Trong tiếng vừa tìm có giống − nhau? GV giới thiệu bài: A, a − Tranh vẽ: ba, bà, má, lá, hoa… Các tiếng có chứa chữ a − HS quan sát GV viết tên − HS quan sát − HS đọc cá nhân, đọc nhóm đơi cho − 3.Nhận diện âm chữ − Mục tiêu: Nhận diện chữ a( chữ in hoa, − − chữ in thường) Phương pháp: Đàm thoại, trực quan Học sinh quan sát chữ a in thường, in hoa 4.Đọc âm chữ − − Mục tiêu: Đọc chữ a Phương pháp: Nhóm đôi, đàm thoại, trực − quan GV hướng dẫn HS đọc 5.Tập viết − − Mục tiêu: Viết chữ a số Phương pháp: Đàm thoại, trực quan nghe a.Viết chữ a − GV cho HS phân tích cấu tạo chữ a − − GV viết mẫu bảng HS viết vào bảng HS nhận xét viết mình, bạn − b.Viết số − Tương tự cách làm viết chữ a − HS viết vào tập viết chữ a số − − Chữ a cao ô li, rộng 2,5 li, gồm − − nét cong kín nét móc ngược HS quan sát, HS viết − − HS nhận xét viết bạn HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết − Số cao ô li, rộng 0,5 ô li Số − − gồm nét xiên phải nét sổ HS viết HS nhận xét TIẾT 6.Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ − Mục tiêu: HS nhận biết tiếng có âm chữ − a, nói câu có từ ngữ chứa tiếng vừa học Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan − Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? − Tìm thêm chữ a việc quan sát môi − trường xung quanh Nêu số từ ngữ có tiếng chứa âm a? 7.Hoạt động mở rộng − − Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu học Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực − quan Quan sát tranh phát điều gì? Hãy nói câu biểu thị ngạc nhiên có từ A − − Lá, bà, gà trống, ba mang ba lô − ( tùy lực mà em nêu) Bảng tên, bảng chữ treo − lớp… Mạ, trán, cà, cá, chả… − Tranh vẽ bé má, bạn nhỏ kêu − lên A A, ba A, chó mẹ, A, 8.Củng cố, dặn dò − − − Cho HS đọc chữ a Viết tập viết ( chưa viết kịp) Chuẩn bị b xe đẹp quá… KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN BÀI 2: B, b I.MỤC TIÊU − − − − − − Giúp HS quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn vật, hoạt động vẽ tranh có tên gọi có tiếng chứa âm b Đọc chữ b, ba.Viết chữ b, ba số Nhận biết tiếng có âm chữ b, nói câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ b Nhận diện tương hợp âm chữ b Hình thành lực hợp tác qua việc hoạt động nhóm Rèn luyện phâm chất chăm thông qua hoạt động tập viết II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − − − SHS,VTV, SGV Một số tranh minh họa, thẻ từ Tranh chủ đề, Thẻ chữ b ( in thường, in hoa, viết thường) III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN TIẾT HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Ổn định lớp, kiểm tra cũ − HS hát 2.Khởi động − Mục tiêu: Biết trao đồi với bạn vật, hoạt động, trạng thái có tên gọi chứa chữ − b Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực − − Tranh vẽ: bé, bà, ba, bế bé Các tiếng có chứa chữ b − − quan Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? Trong tiếng vừa tìm có giống − HS quan sát GV viết tên − nhau? GV giới thiệu bài: B, b − HS quan sát − HS đọc cá nhân, đọc nhóm − Thêm chữ a − − Tiếng ba gồm âm b âm a, âm b đứng trước, âm a đứng sau HS đọc 3.Nhận diện âm chữ mới, tiếng có âm chữ − Mục tiêu: Nhận diện chữ b ( chữ in − hoa, chữ in thường) Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan 3.1:Nhận diện âm chữ − − Học sinh quan sát chữ b in thường, in hoa GV đọc mẫu chữ b, HS đọc chữ b 3.2: Nhận diện đánh vần mơ hình tiếng − Có chữ b rồi, để tiếng ba làm − nào? Phân tích tiếng ba − Âm b tiếng ba − Đánh vần theo mơ hình tiếng ba: bờ - a – ba − HS đọc cá nhân, đọc theo nhóm − 4.Đánh vần tiếng khóa, đọc trơn từ khóa: − Mục tiêu: Đọc chữ b Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực − quan Các em quan sát từ ba cho biết từ ba − − có âm hơm học? GV hướng dẫn HS đánh vần , đọc trơn − − − Chữ bcao ô li, rộng 2,5 ô li, gồm nét khuyết nét thắt HS quan sát, HS viết 5.Tập viết − − Mục tiêu: Viết chữ b, ba số Phương pháp: Đàm thoại, trực quan, thực − Viết chữ b trước, viết chữ a sau, ý nét nối chữ • Số cao ô li, rộng 0,5 ô li Số gồm nét cong phải kết hợp nét xiên phải nét ngang HS viết HS nhận xét hành a.Viết chữ b − GV cho HS xem chữ b viết sẵn cho HS phân tích cấu tạo chữ b − − − GV viết mẫu bảng HS viết vào bảng HS nhận xét viết mình, bạn • • b.Viết chữ ba − GV cho HS xem chữ ba viết sẵn cho HS phân tích cấu tạo chữ ba − − GV viết mẫu bảng HS viết vào bảng b.Viết số − Tương tự cách làm viết chữ b • • • HS thảo luận thực hành nối chữ ngón trỏ Bàn, bé, bóng, ba ba ( tùy lực mà em nêu từ câu) Bún bò, bánh canh, bánh tráng, − − − HS viết vào tập viết chữ a số HS nhận xét viết bạn HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết bươm bướm… • • HS đọc ba ba HS quan sát tranh ba ba rùa TIẾT 6.Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ mới, luyện tập đánh vần, đọc trơn − Mục tiêu: HS nhận biết tiếng có âm chữ b, nói câu có từ ngữ chứa tiếng vừa − học Đọc ba ba Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, trực quan 6.1:Mở rộng từ ngữ chứa tiếng có âm chữ − − Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? HS thảo luận, dùng ngón trỏ nối chữ b với − hình Sau quan sát tranh, HS nêu số từ ngữ − có tiếng chứa âm b? Bạn nêu số từ khác ngồi có chứa âm b 6.2:Luyện tập đánh vần, đọc trơn − − − Bạn đọc cho từ này? HS đánh vần, đọc trơn từ ba ba GV giúp HS hiểu nghĩa từ ba ba, phân biệt ba ba (sống nước, rụt đầu, chân có dạng mái chèo, khơng có móng) rùa (sống lâu cạn, rụt − đầu, mai rùa cứng, chân rùa có móng) GV luyện đọc từ : ba ba • • Vẽ búp bê hát nói Hát: bướm vàng…/ búp bê bông… 7.Hoạt động mở rộng − − − − Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu học Phương pháp: đàm thoại Quan sát tranh phát điều gì? Vậy mẫu giáo em học hát có từ búp bê âm b? 8.Củng cố, dặn dò − − − Cho HS đọc lại vừa học, nhận diện âm b Viết tập viết ( chưa viết kịp) Chuẩn bị c, dấu huyền, dấu sắc ... quan 3 .1: Nhận diện âm chữ − − Học sinh quan sát chữ b in thường, in hoa GV đọc mẫu chữ b, HS đọc chữ b 3 .2: Nhận diện đánh vần mơ hình tiếng − Có chữ b rồi, để tiếng ba làm − nào? Phân tích tiếng. .. DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN BÀI 2: B, b I.MỤC TIÊU − − − − − − Giúp HS quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn vật, hoạt động vẽ tranh có tên gọi có tiếng chứa... nêu từ câu) Bún bò, bánh canh, bánh tráng, − − − HS viết vào tập viết chữ a số HS nhận xét viết bạn HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết bươm bướm… • • HS đọc ba ba HS quan sát tranh ba ba
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CHÂN TRỜI SÁNG TẠO_BÀI 1 + BÀI 2 (liên hệ Zalo 0917854898 để nhận trọn bộ 35 tuần giáo án này qua email với giá 60k), GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT_CHÂN TRỜI SÁNG TẠO_BÀI 1 + BÀI 2 (liên hệ Zalo 0917854898 để nhận trọn bộ 35 tuần giáo án này qua email với giá 60k)