0

GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK1_SOẠN DỌC

114 255 9
  • GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK1_SOẠN DỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 23:11

GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK1_SOẠN DỌC TUẦN BÀI: TRÊN – DƯỚI PHẢI – TRÁI TRƯỚC SAU Ở GIỮA I MỤC TIÊU: Yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng: - MT1: Xác định vị trí : Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, tình cụ thể diễn đạt ngôn ngữ - MT2: Thực hành trải nghiệm sử dụng từ ngữ : Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để mô tả vik trí tương đối đối tượng cụ thể tình thực tế - Học sinh tích cực, hứng thú, chăm Thực yêu cầu giáo viên nêu - Học sinh quan sát trình bày kết quan sát thông qua hoạt động học - Học sinh nghe hiểu trình bày vấn đề toán học giáo viên đưa - Vận dụng kiến thức kĩ hình thành học để giải vấn đề thực tiễn II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án -Tranh tình - Bộ đồ dùng Tốn - Bảng nhóm: Dùng hoạt động thực hành luyện tập Học sinh: - Vở, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động - GV giới thiệu: Học toán lớp 1, - Theo dõi sữ học số, học phép tính, hình đơn giản thực hành lắp ghép, đo độ dài, xem đồng hồ, xem lịch - GV hướng dẫn HS làm quen với đồ dùng để học toán - GV hướng dẫn học sinh hoạt động cá nhân, nhóm, cách phát biểu - GV cho HS xem tranh khởi động SGK B Hoạt động hình thành kiến thức - GV cho HS chia lớp theo nhóm bàn - GV cho HS quan sát tranh vẽ khung kiến thức (trang 6) - GV đưa yêu cầu nhóm sử dụng từ Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí vật tranh - GV gọi HS lên bảng vào tranh nhỏ khung kiến thức nói vị trí bạn tranh - GV nhận xét - GV cho vài HS nhắc lại - HS làm quen với tên gọi, đặc điểm đồ dùng học toán - HS làm quen với quy định - HS xem chia sẻ em thấy SGK - HS chia nhóm theo bàn - HS làm việc nhóm - HS nhóm nói vị trí vật Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây; - Đại diện nhóm lên trình bày - HS theo dõi - HS nhắc lại vị trí bạn hình - GV ý học sinh miêu tả vị trí cần - HS theo dõi xác định rõ vị trí vật so sánh với C Hoạt động thực hành luyện tập Bài Dùng từ Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói tranh sau - GV chiếu tranh tập lên - HS quan sát hình - GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu - HS nhắc lại yêu cầu bài - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo - Làm việc nhóm nhóm bàn - GV gọi nhóm lên báo cáo - Đại diện nhóm lên báo cáo, HS khác theo dõi, nhận xét - GV nhận xét chung - GV yêu cầu HS quan sát tranh trả lời - HS kể theo yêu cầu : + Kể tên vật gậm bàn + Cặp sách, giỏ đựng rác + Kể tên vật bàn + Bút chì, thước kẻ, hộp bút, sách + Trên bàn có vật bên trái bạn + Bút chì, thước kẻ gái? + Trên bàn có vật bên phải bạn gái? - GV hướng dẫn HS thao tác : lấy đặt bút chì giữa, bên trái tẩy, bên phải hộp bút - GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn Bài Bạn nhỏ tranh muốn đến trường phải rẽ sang bên nào? Muốn đến bưu điện phải rẽ sang bên nào? - GV chiếu tranh tập lên hình - GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo nhóm bàn theo hướng dẫn : + Bạn nhỏ tranh muốn đến trường phải rẽ sang bên nào? + Bạn nhỏ tranh muốn đến bưu điện phải rẽ sang bên nào? - GV cho nhóm lên báo cáo kết thảo luận - GV HS nhận xét Bài a) Thực động tác sau b) Trả lời câu hỏi: phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em bạn nào? - GV chiếu tranh tập lên hình - GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu - GV yêu cầu HS đứng dậy lắng nghe thực yêu cầu Gvqua trị chơi “Làm theo tơi nói, khơng làm theo làm”: + Giơ tay trái + Giơ tay phải + Vỗ nhẹ tay trái vào vai phải + Vỗ nhẹ tay phải vào vai trái - GV nhận xét - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em bạn + Hộp bút - HS thực - HS quan sát - HS nhắc lại yêu cầu - Làm việc nhóm + Bạn nhỏ tranh muốn đến trường phải rẽ sang bên phải + Bạn nhỏ tranh muốn đến bưu điện phải rẽ sang bên trái - Đại diện nhóm lên báo cáo, HS khác theo dõi, nhận xét - HS quan sát - HS nhắc lại yêu cầu - HS chơi trò chơi : Thực yêu cầu GV - HS trả lời - GV nhận xét D Hoạt động vận dụng - Bài học hôm nay, em biết thêm - Lắng nghe điều gì? - Những điều em học hơm giúp ích - HS trả lời theo vốn sống thân cho em sống - Khi tham gia giao thông em đường - Đi bên phải bên nào? - Khi lên xuống cầu thang em bên - HS trả lời nào? E Củng cố, dặn dị - Trong sống có nhiều quy tắc - Lắng nghe liên quan đến “phải - trái” người làm việc theo quy tắc sống trở nên có trật tự - Về nhà, em tìm hiểu thêm - Lắng nghe quy định liên quan đến “phải - trái” BÀI: HÌNH VNG – HÌNH TRỊN HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU: Yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng: - Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Gọi tên hình - Nhận hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật từ vật thật - Ghép hình biết thành hình - Học sinh tích cực, hứng thú, chăm Thực yêu cầu giáo viên nêu - Học sinh phát triển lực mơ hình hóa tốn học thông qua việc quan sát, nhận dạng phân loại hình - Học sinh phát triển lực tư lập luận tốn học thơng qua việc quan sát, nhận dạng phân loại hình - Học sinh phát triển lực sử dụng công cụ phương tiện học tốn thơng qua việc lắp ghép tạo hình - Học sinh phát triển lực giao tiếp toán học thơng qua việc trình bày ý tưởng, đặt trả lời câu hỏi II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Các thẻ hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác Học sinh: - Vở, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động - Cho học sinh xem tranh khởi động - Học sinh xem tranh chia sẻ cặp đơi làm việc theo nhóm đơi hình dạng đồ vật tranh - Cho học sinh nhóm lên chia sẻ - Đại diện nhóm lên chia sẻ : + Mặt đồng hồ hình trịn + Lá cờ có dạng hình tam giác - Giáo viên nhận xét chung B Hoạt động hình thành kiến thức Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật * Hoạt động cá nhân: - Lấy nhóm đồ vật có hình dạng màu sắc khác nhau: hình vng, - Học sinh lấy đồ dùng đồ hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật vật theo yêu cầu - Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh - GV lấy bìa hình vng (với kích thước màu sắc khác - Học sinh quan sát nêu : Hình vng nhau) u cầu học sinh gọi tên hình - GV lấy bìa hình trịn (với kích thước màu sắc khác - Học sinh quan sát nêu : Hình vng nhau) u cầu học sinh gọi tên hình - Học sinh quan sát nêu : Hình trịn - GV lấy bìa hình tam giác (với kích thước màu sắc - Học sinh quan sát nêu : Hình tam khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình giác - GV lấy bìa hình chữ nhật (với kích thước màu sắc - Học sinh quan sát nêu : Hình chữ khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình nhật * Hoạt động nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên - Học sinh làm việc theo nhóm : Học đồ vật thực tế có dạng hình vng, sinh nhóm tên đồ vật có dạng hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ trước - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp lớp - Giáo viên cho nhóm nhận xét - Các nhóm giáo viên nhận xét - Giáo viên nhận xét C Hoạt động thực hành luyện tập Bài Kể tên đồ vật hình vẽ có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Giáo viên nêu yêu cầu - Học sinh lắng nghe nhắc lại yêu cầu - Giáo viên cho học sinh thực theo - Học sinh xem hình vẽ nói cho bạn cặp nghe đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Gọi nhóm lên chia sẻ - Đại diện nhóm lên chia sẻ : + Bức ảnh hình vng + Cái đĩa nhạc, biển báo giao thơng hình trịn + Cái phong bì thư hình chữ nhật + Biển báo giao thơng hình tam giác - Giáo viên hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe lắng nghe bạn nói Bài Hình tam giác có màu gì? Hình vng có màu gì? Gọi tên hình có màu đỏ - Giáo viên nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại yêu cầu - Giáo viên cho học sinh làm việc theo - HS nêu câu hỏi, HS trả lời nhóm đơi - GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả - HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời lời, cách quan sát phân loại hình theo màu sắc, hình dạng - GV cho học sinh nhóm báo cáo kết - Các nhóm báo cáo kết quả làm việc - GV khuyến kích HS diễn đạt ngơn ngữ Bài Ghép hình em thích - Giáo viên nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại yêu cầu tập - GV cho học sinh làm việc nhóm - Các nhóm lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật để ghép hình lựa chọn - Giáo viên cho nhóm lên chia sẻ - Các nhóm lên trưng bày chia sẻ sản hình ghép nhóm phẩm nhóm - GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn D Hoạt động vận dụng Bài Kể tên đồ vật thực tế có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - Giáo viên nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại yêu cầu tập - Giáo viên cho học sinh quan sát chia - HS quan sát chia sẻ sẻ đồ vật xung quanh có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật E Củng cố, dặn dị - Bài học hôm nay, em biết thêm - HS lên chia sẻ điều gì? BÀI: CÁC SỐ 1, 2, I MỤC TIÊU: Yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua đó, HS nhận biết số lượng , hình thành biểu tượng số 1, 2, - Đọc, viết số 1, 2, - Lập nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, - Học sinh tích cực, hứng thú, chăm Thực yêu cầu giáo viên nêu - Học sinh phát triển lực giải vấn đề toán học, lực tư lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng… -Học sinh phát triển lực giao tiếp tốn học thơng qua việc đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn số lượng vật tranh II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh tình - Một số chấm tròn, thẻ số 1, 2, (trong đồ dùng toán học) - Một số đồ dùng quen thuộc với học sinh : bút chì, que tính, vở,… Học sinh: - Vở, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh A Hoạt động khởi động - GV cho HS quan sát tranh khởi động - HS làm việc nhóm đơi: quan sát trang 10 SGK làm việc nhóm đơi chia sẻ nhóm : số lượng vật tranh + mèo + chim + hoa - GV theo dõi, giúp đỡ học sinh - GV gọi vài cặp lên chia sẻ trước - Các nhóm lên chia sẻ lớp - Giáo viên nhận xét chung B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 1, 2, * Quan sát - GV yêu cầu HS đếm số vật số - HS đếm số mèo số chấm tròn chấm tròn dịng thứ khung kiến thức - Có mèo? Mấy chấm trịn? - Có mèo, chấm trịn - Vậy ta có số mấy? - Ta có số - GV giới thiệu số - HS quan sát, vài học sinh nhắc lại - Có chim? Mấy chấm trịn? - Có chim, chấm trịn - Vậy ta có số mấy? - Ta có số - GV giới thiệu số - HS quan sát, vài học sinh nhắc lại - Có bơng hoa? Mấy chấm trịn? - Có bơng hoa, chấm trịn - Vậy ta có số mấy? - Ta có số - GV giới thiệu số - HS quan sát, vài học sinh nhắc lại * Nhận biết số 1, 2, - GV yêu cầu học sinh lấy que tính - HS làm việc cá nhân lấy que tính rồi đếm số que tính lấy đếm : - GV yêu cầu học sinh lấy que tính - HS làm việc cá nhân lấy que tính rồi đếm số que tính lấy đếm : 1, - GV yêu cầu học sinh lấy que tính - HS làm việc cá nhân lấy que tính rồi đếm số que tính lấy đếm : 1, 2, - Giáo viên vỗ tay yêu cầu học sinh - HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số tay - Giáo viên vỗ tay yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay - Giáo viên vỗ tay yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay Viết số 1, 2, * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : - HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số - HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số - Học sinh theo dõi quan sát + Số cao li Gồm nét : nét thẳng xiên nét thẳng đứng + Cách viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét - Viết theo hướng dẫn thẳng xiên đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía đến đường kẻ dừng lại - HS tập viết số - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học - Học sinh theo dõi quan sát sinh viết : + Số cao li Gồm nét : Nét kết hợp hai nét bản: cong - Viết theo hướng dẫn thẳng xiên Nét thẳng ngang + Cách viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét cong nối với nét thẳng xiên ( từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) độ rộng nét cong - GV cho học sinh viết bảng - HS tập viết số * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học - Học sinh theo dõi quan sát sinh viết : + Số cao li Gồm nét : nét Nét thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên nét 3: cong phải + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên đển khoảng đường kẻ đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải xuống đến đường kẻ lượn lên đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng - GV cho học sinh viết số 1, 2, * GV đưa số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở học sinh tránh lỗi sai C Hoạt động thực hành luyện tập Bài Số ? - GV nêu yêu cầu tập - GV cho học sinh làm việc cá nhân - Viết theo hướng dẫn - HS tập viết số - HS viết cá nhân - HS lắng nghe - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu - HS đếm số lượng vật có đọc số tương ứng - GV cho học sinh làm việc nhóm đơi - HS thay vào hình nói : trao đổi với bạn số lượng + Hai mèo Đặt thẻ số + Một chó Đặt thẻ số + Ba lợn Đặt thẻ số - GV theo dõi, giúp đỡ nhóm Bài Lấy hình phù hợp (theo mẫu) - GV hướng dẫn HS làm mẫu + Quan sát hình có chấm + Có chấm trịn trịn? 10 Bài 48 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số - Thực hành vận dụng giải tình thực tế - Phát triển NL toán học:NL tư lập luận toán học II CHUẨN BỊ Bảng chục - đơn vị kẻ sẵn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động - Cho HS chơi trò chơi “Bắn tên”, sau: - HS chơi trò chơi - Chủ trò nói: “Bắn tên, bắn tên” - Cả lóp hỏi: “Tên gì, tên gì?” - Chủ trị nói: “Số ba mươi lăm”, mời bạn Lan - Bạn Lan nói: “Số 35 gồm chục đơn vị” - Quá trình chơi tiếp tục B Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS thực thao tác sau nói cho - HS thực bạn nghe, chẳng hạn, tranh a): + Quan sát, nói: Có 41 khối lập phương + Viết vào bảng chục - đơn vị (đã kẻ sẵn ô bảng bảng lớp) Chục Đơn vị + Nói: Số 41 gồm chục đơn vị - Làm tương tự với câu b), c), d) Bài - Cho HS trả lời chia sẻ với bạn, kiểm tra kết quả: a) Số 27 gồm chục đơn vị b) Số 63 gồm chục đơn vị c) Số 90 gồm chục đơn vị - HS trả lời chia sẻ với bạn, kiểm tra kết quả: - HS đặt câu hỏi để đố bạn với số khác, chẳng hạn: số 82 gồm chục đơn vị? Bài HS chơi trị chơi “Tìm số thích hợp” theo cặp theo nhóm: - Đặt lên bàn thẻ ghi số Quan sát thẻ ghi - Quan sát thẻ, ngầm chọn số, đặt câu hỏi để bạn tìm thẻ ghi số đó, chẳng hạn: số 100 - HS nhặt thẻ số 51, nói: số 51 gồm chục l đơn vị gồm chục l đơn vị Bài - Viết số thích hợp vào ? bảng đọc số - Chỉ vào số vừa viết nói cho bạn nghe, chẳng hạn: số có chục đơn vị số 13 số 13 gồm chục đơn vị C Hoạt động vận dụng Bài - Cho HS dự đốn xem có chuối đếm kiểm tra Chia sẻ kết với bạn - HS thực theo cặp theo nhóm: - HS thực thao tác: - HS thực tương tự với xoài, long, lê D Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? -HSTL Những điều giúp ích cho em sống ngày? - Từ ngữ toán học em cần nhớ? - Về nhà, em quan sát xem sống người có dùng “chục” “đơn vị” khơng Sử dụng tình 101 TUẦN 17 Bài 49 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO I.MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: So sánh số có hai chữ số Thực hành vận dụng so sánh số tình thực tiễn Phát triển NL tốn học: NL sử dụng công cụ phương tiện học toán II.CHUẨN BỊ Tranh khởi động Bảng số từ đến 100 Các băng giấy chia ô vuông ghi số 1, 2, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động - Cho HS quan sát tranh khởi động, nhận biết bối - HS quan sát tranh khởi động, cảnh tranh Chia sẻ theo cặp đôi thông tin nhận biết bối cảnh tranh Chia quan sát (Theo em bạn tranh sẻ theo cặp đôi thông tin làm gì? Nói cho bạn nghe suy nghĩ mình) quan sát - GV chiếu Báng sổ từ đến 100 giới thiệu bàI B Hoạt động hình thành kiến thức 1.So sánh số phạm vi 30 a) GV hướng dần HS cắt hai băng giấy Bảng số từ l đến ỉ 00, ghép thành băng giấy đặt trước mặt GV gắn băng giấy lên bảng sau: 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 b) Cho HS thực thao tác (tơ, nhận xét, nói, viết); + Tô màu vào hai số phạm vi 10 Chẳng hạn: tô màu hai số + Quan sát, nhận xét đứng trước 8; đứng sau + Nói: bé 8; lớn + Viết: 3 GV chốt: bé 8; < 8 lớn 3; > c) GV hướng dẫn HS tô màu vào hai số 14 17 so sánh tưong tự trên: 14 trước 17; 14 bé 17; 14 < 17 17 đứng sau 14; 17 lớn 14; 17 > 14 c )GV hướng dẫn HS cắt thêm băng giấy thứ ba, yêu cầu HS tô màu vào hai số 18 21 so sánh tương tự trên: 102 - HS thực - HS thực - HS thực - HS chọn hai số khác so sánh tương tự trên, viết kết vào phiếu học tập 18 đứng trước 21; 18 bé 21; 18 < 21 21 đứng sau 18; 21 lớn 18; 21 > 18 1.So sánh số phạm vi 60 Thực tương tự so sánh số phạm vi 30: - GV hướng dần HS cắt tiếp ba bãng giấy Bảng số từ đến 100, ghép thành băng giấy đặt trước mặt GV gắn băng giấy lên bảng: - GV chọn hai số, chẳng hạn 36 42, yêu cầu HS so - HS so sánh sánh - Cho HS nhận xét: - HS chọn hai số khác so sánh 36 đứng trước 42; 36 bé 42; 36 < 42 tương tự trên, viết kết vào 42 đứng sau 36; 42 lớn 36; 42 > 36 phiếu học tập 2.So sánh số phạm vi 100 Thực tương tự so sánh số phạm vi 60: - GV gắn phần lại bảng số đến 100 lên bảng (có thể không cần cắt rời) 67 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 - GV khoanh tròn vào hai số, hạn 62 67, - HS nhận xét: yêu cầu HS so sánh 62 đứng trước 67; 62 bé 67; 62 < 67 67 đứng sau 62; 67 lớn 62; 67 > 62 - HS chọn hai số khác so sánh tương tự trên, viết kết vào phiếu học tập C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS thực thao tác: - HS thực a) Điền số thiếu vào băng giấy + Đọc yêu cầu: 11 18 b)So sánh số theo bước sau: + Quan sát băng giấy, nhận xét: “11 đứng trước 18”, nói: “11 bé 18”, viết “11 < 18” - Chia sé với bạn cách làm Tương tự HS làm phần lại 103 Bài Làm tương tự Bài Làm tương tự D.Hoạt động vận dụng Bài - Cho HS Quan sát tranh vẽ, nhận biết bối cảnh tranh, đếm số hoa bạn cầm, thảo luận với bạn xem có nhiều bơng hoa nhất, có bơng hoa nhất, giải thích - GV gợi ý để HS nêu tên bạn có số bơng hoa theo thứ tự từ đến nhiều - GV chữa bài, khuyến khích HS nêu tình so sánh số lượng đồ vật sống E.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà, em quan sát xem sống việc so sánh số phạm vi 100 sử dụng tình 104 Bài 50 LUY ỆN T ẬP I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: So sánh số có hai chữ số Thực hành vận dụng so sánh số tình thực tế Phát triển NL tốn học: NL giao tiếp toán học, NL giải vấn đề toán học II CHUẨN BỊ Bảng số từ đến 100 Các thẻ số 38, 99, 83 số thẻ số khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động HS chọn hai số bảng - Chơi trò chơi “Đố bạn”: đố bạn so sánh hai số - GV chiếu Bảng sổ từ đến 100 B Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng - HS suy nghĩ, tự so sánh dấu (>, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK1_SOẠN DỌC, GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK1_SOẠN DỌC

Mục lục

Xem thêm