0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 8_Cánh Diều_Dung

35 180 2
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 8_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 16:38

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 40: âm âp (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần âm, âp; đánh vần, đọc tiếng có vần âm, âp với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần âm, vần âp - Đọc đúng, hiểu Tập đọc: Bé Lê - Viết bảng vần: âm, âp, tiếng (củ) sâm, (cá) mập Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Các thẻ đúng, sai HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Cô bé chăm trang 71 (SGK Tiếng Việt 1, - HS đọc lại bài: Cô bé chăm trang 71 (cá nhân, đồng thanh) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tập 1) - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần mới: vần ăm, ăp - GV tên Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần âm: * Chia sẻ: GV chữ â, m - HS nhắc lại tên bài: âm, âp - HS đọc: a- mờ - am/ am (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh củ sâm hỏi, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV: Trong từ củ sâm, tiếng có vần âm? - GV tiếng sâm - HS trả lời: Tranh vẽ củ sâm - HS trả lời: Tiếng sâm có vần âm - HS nhận biết âm s, vần âm; đọc: sâm (đồng thanh) - HS phân tích tiếng sâm: âm s đứng trước, vần âm đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: sâm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: â – mờ – âm / âm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: sờ - âm – sâm/ sâm - GV yc phân tích tiếng sâm - GV mơ hình vần âm bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng sâm bảng, giới thiệu b Dạy vần âp: * Chia sẻ: GV chữ â, p * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh cá mập hỏi, hỏi: Đây gì? - GV: Trong từ cá mập, tiếng có vần âp? - GV tiếng mập - HS đọc: â- pờ - âp/ âp (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Đây cá mập - HS trả lời: Tiếng mập có vần âp - HS nhận biết âm m, vần âp; đọc: mập (đồng thanh) - HS phân tích tiếng mập: âm m đứng trước, vần âp đứng sau, dấu sắc ghi âm â (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: mập - GV yc phân tích tiếng mập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: â – pờ – âp / âp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: mờ - âp – mấp – nặng – mập/ mập - GV mơ hình vần âp bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng mập bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần âm – âp - HS trả lời: + Giống nhau: bắt đầu âm â + Khác nhau: vần âm có âm cuối m, vần âp có âm cuối p - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Tiếng tiếng gì? - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT2): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần âm? Tiếng có vần âp - GV hình theo số thứ tự - HS trả lời: Vần mới: âm, âp; Tiếng mới: sâm, mập - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: nấm, mầm, tập múa, sâm cầm - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần âm: nấm, mầm, sâm cầm; tiếng có vần âp: tập (múa) - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - Giải nghĩa từ: sâm cầm (loại chim sống nước, chân đen, mỏ trắng, sống phương Bắc, trá đông phương Nam) * Tìm tiếng có vần âm, âp: (nói to tiếng có vần âm, nói thầm tiếng có vần âp) - GV vào từ nấm - GV vào từ tập múa - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nói to: nấm (vì nấm có vần âm) - HS nói thầm tập múa (vì tập có vần âp) - HS thực tương tự với từ lại - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - HS đọc: âm, âp, củ sâm, cá mập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV bảng cho HS đọc * Viết vần âm, âp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần âm: viết â trước, m sau; ý nối nét â m + Vần âp: viết â trước, p sau; ý nối nét â p - GV yêu cầu HS viết vần âm, âp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ củ sâm, cá mập: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + củ sâm: viết tiếng củ trước (c nối với u, dấu hỏi âm u), tiếng sâm sau Trong tiếng sâm: viết s trước, vần âm viết sau + cá mập: viết cá trước (c nối sang a, dấu sắc viết a), mập viết sau (viết m gần vần âp, dấu nặng đặt â) - GV yc viết củ sâm, cá mập vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS nhắc lại cách viết vần âm - HS nhắc lại cách viết vần âp - HS viết bảng vần âm, âp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: âm, âp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết từ: củ sâm - HS cách viết từ: cá mập - HS viết: củ sâm, cá mập (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới - HS quan sát, lắng nghe thiệu nội dung bài: Bé Lê thích xem ti vi Để biết ti vi có Vì bé Lê lại sợ? Chúng tìm hiểu tập đọc - GV tên - HS đọc tên bài: Bé Lê - GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng Chú ý đọc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phân biệt rõ lời nhân vật * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc theo thước GV: ti vi, sâm cầm, vỗ về, cá mập, má ấm (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + GV nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS khơng đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn (câu 1, 2, 3, 4); đoạn (câu 5, 6, 7) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Thi đọc theo vai: - Làm mẫu: GV (người dẫn chuyện) HS (vai mẹ bé) đọc mẫu - GV hướng dẫn HS đọc phân vai + HS lắng nghe, ghi nhớ + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS quan sát, ghi nhớ lời nhân vật - HS đọc theo nhóm trình bày trước lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV khen cá nhân, nhóm đọc vai, lượt lời, biểu cảm - Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu yêu cầu: Những ý đúng? - GV cho HS đọc ý a, b, c - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe ý - GV đọc ý a, b, c - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu HS đọc lại ý - HS nhận xét, chia sẻ - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu - HS HS đọc ý a, b, c BT - HS thảo luận nhóm đơi, nói cho bạn nghe câu trả lời - HS giơ thẻ sai - HS đọc lại ý b, c: (ca nhân, đồng thanh) + b Bé Lê sợ cá mập + c Có má, bé Lê chả sợ * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 72, 73 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) - GV yêu cầu HS đọc SGK Củng cố - dặn dò: phút) - Bài hôm em học vần gì? Từ gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần âm, âp; từ củ sâm, cá mập vào bảng con; đọc trước 41: em, ep trang 74, 75 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: Vần âm, ap; từ củ sâm, cá mập - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 41: em ep (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần em, ep; đánh vần, đọc tiếng có vần em, ep; với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần em, vần ep - Đọc đúng, hiểu Tập đọc: Thi vẽ - Viết bảng vần: em, ep, tiếng kem, dép Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Bé Lê trang - HS đọc lại bài: Bé Lê trang 73 (cá nhân, 73 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) đồng thanh) - GV đọc cho HS viết bảng củ sâm, - HS viết bảng con: củ sâm, cá mập Giơ cá mập bảng đọc - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần mới: vần em, ep - HS nhắc lại tên bài: em, ep - GV tên Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần em: * Chia sẻ: GV chữ e, m - HS đọc: e- mờ - em/ em (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV hình, hỏi: Đây gì? - HS trả lời: Đây que kem - GV: Trong tiếng kem, có vần chưa - HS trả lời: Tiếng kem có vần em chưa học? học - GV tiếng kem - HS nhận biết âm k, vần em; đọc: kem https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (đồng thanh) - HS phân tích tiếng kem: âm k đứng trước, vần em đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: kem - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: e – mờ – em / em - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ca - em – kem/ kem - GV yc phân tích tiếng kem - GV mơ hình vần em bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng kem bảng, giới thiệu b Dạy vần ep: * Chia sẻ: GV chữ e, p - HS đọc: e- pờ - ep/ ep (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh đơi dép hỏi, hỏi: Đây gì? - GV: Trong tiếng dép, tiếng dép vần gì? - GV tiếng dép - HS trả lời: Đây đôi dép - HS trả lời: Tiếng dép có vần ep - HS nhận biết âm d, vần ep; đọc: dép (đồng thanh) - HS phân tích tiếng dép: âm d đứng trước, vần ep đứng sau, dấu sắc ghi âm e (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: dép - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ăe– pờ – ep / ep - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: dờ - ep – dép – sắc – dép/ dép - GV yc phân tích tiếng dép - GV mơ hình vần ep bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng dép bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần em – ep - HS trả lời: + Giống nhau: bắt đầu âm e + Khác nhau: vần em có âm cuối m, vần ep có âm cuối p - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Tiếng tiếng gì? - HS trả lời: Vần mới: em, ep; Tiếng mới: - GV mơ hình vần, tiếng kem, dép Luyện tập: - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn + Mở rộng vốn từ (BT3): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần https://www.thuvientailieu.edu.vn/ em? Tiếng có vần ep - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: (lễ) phép, tem (thư), (cá) chép, xem (ti vi), rèm, (ngõ) hẹp - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần em: tem (thư), xem (ti vi), rèm; tiếng có vần ep: (lễ) phép, (cá) chép, (ngõ) hẹp - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - Giải nghĩa từ: + lễ phép tôn trọng với người bề + tem thư thường mảnh giấy có hình chữ nhật, dùng để trả phí cho dịch vụ bưu * Tìm tiếng có vần em, ep: (nói to tiếng có vần ăm, nói thầm tiếng có vần ăp) - GV vào từ tem thư - GV vào từ lễ phép - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nói to: tem thư (vì tem có vần em) - HS nói thầm lễ phép (vì phép có vần ep) - HS thực tương tự với từ lại - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần em, ep: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần em: viết e trước, m sau; ý nối nét e m + Vần ep: viết e trước, p sau; ý nối nét e p - GV yêu cầu HS viết vần em, ep vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết tiếng kem, dép: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình - HS đọc: em, kem, ep, dép - HS nhắc lại cách viết vần em - HS nhắc lại cách viết vần ep - HS viết bảng vần em, ep (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: em, ep - HS đổi bảng, chia sẻ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết: + kem: viết k trước, em sau; ý nối nét k vần em - HS cách viết tiếng: kem + dép: viết d gần vần ep, dấu sắc viết âm e; ý nối nét d vần ep - HS cách viết tiếng: dép - GV yc viết kem, dép vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS viết: kem, dép (mỗi tiếng viết lần) - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa nói: Bài đọc ngày hơm nói thi vẽ cá chép gà nhép Để biết người thắng tìm hiểu đọc - GV tên - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - HS quan sát, lắng nghe - HS đọc tên bài: Thi vẽ - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: cá chép, gà nhép, vua, chăm, trắm, chấm thi, đẹp, ý nghĩa (cá nhân, tổ, lớp) - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Bài hôm em học vần gì? Từ gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần êm, êp; từ đêm, bếp lửa vào bảng con; đọc trước 43: im, ip trang 78, 79 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS đồng thanh) - HS trả lời: Vần êm, êp; từ đêm, bếp lửa - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 43: im ip (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết vần im, ip; đánh vần, đọc tiếng có vần im, ip; với mơ hình “âm đầu + âm + âm cuối”, “âm đầu + âm + âm cuối + thanh” - Nhìn chữ hình, tìm đọc tiếng có vần im, vần ip - Đọc đúng, hiểu tập đọc: Sẻ cò - Viết bảng vần: im, ip, tiếng bìm bịp Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - thẻ từ viết câu BT đọc hiểu HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Lúa nếp, - HS đọc lại bài: Lúa nếp, lúa tẻ trang 77 lúa tẻ trang 77 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) - GV hỏi: Đọc xong tập đọc, em hiểu - HS trả lời: Gạo tẻ gạo nếp 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ điều gì? - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần là: vần im, ip - GV tên Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) a Dạy vần im: * Chia sẻ: GV chữ i, m * Khám phá: - GV hình, hỏi: Đây chim gì? - GV: Trong từ bìm bịp, tiếng có vần im? - GV tiếng bìm - GV yc phân tích tiếng bìm - GV mơ hình vần im bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng bìm bảng, giới thiệu b Dạy vần ip: * Chia sẻ: GV chữ i, p * Khám phá: - GV: Trong từ bìm bịp, tiếng có vần ip? - GV tiếng bịp - GV yc phân tích tiếng bịp - GV mơ hình vần ip bảng, giới quan trọng với sống người - HS đọc tên bài: im, ip - HS đọc: i- mờ - im/ im (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Đây chim bìm bịp - HS trả lời: Tiếng bìm có vần im - HS nhận biết âm b, vần im; đọc: bìm (đồng thanh) - HS phân tích tiếng bìm: âm b đứng trước, vần im đứng sau, dầu huyền i (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: bìm - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: i – mờ – im / im - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bờ - im – bim – huyền - bìm/ bìm - HS đọc: i- pờ - ip/ ip (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Tiếng bịp có vần ip - HS nhận biết âm b, vần ip; đọc: bịp (đồng thanh) - HS phân tích tiếng bịp: âm b đứng trước, vần ip đứng sau, dấu nặng ghi âm i (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: bịp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thiệu - GV mơ hình tiếng bịp bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần im – ip - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Từ từ gì? - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT3): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần im? Tiếng có vần ip - GV hình theo số thứ tự - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có vần im, ip: (nói to tiếng có vần im, nói thầm tiếng có vần ip) - GV vào từ nhím - GV vào từ kịp - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần im, ip: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần im: viết i trước, m sau; ý nối nét i m i – pờ – ip / ip - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bờ - ip – bíp – nặng – bịp/ bịp - HS trả lời: + Giống nhau: bắt đầu âm i + Khác nhau: vần im có âm cuối m, vần ip có âm cuối p - HS trả lời: Vần mới: im, ip; Từ mới: bìm bịp - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn - HS quan sát tranh BT2, nhắc lại yêu cầu tập - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: nhím, kịp, cà tím, kìm, chim, nhíp - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần im: nhím, (cà) tìm, kìm, chim; tiếng có vần ip: kịp, nhíp - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS nói to: nhím (vì nhím có vần im) - HS nói thầm kịp (vì kịp có vần ip) - HS thực tương tự với từ lại - HS đọc: im,ip, bìm bịp - HS nhắc lại cách viết vần im 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Vần ip: viết i trước, p sau; ý nối nét i p - GV yêu cầu HS viết vần im, ip vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ bìm bịp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + bìm bịp: viết tiếng bìm trước, tiếng sau Trong tiếng bìm: viết b trước, im sau; tiếng bịp viết b trước, ip sau - GV yc viết bìm bịp vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS nhắc lại cách viết vần ip - HS viết bảng vần im, ip (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: im, ip - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nêu cách viết từ: bìm bịp - HS viết: bìm bịp vào bảng (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: GV hình, giới thiệu Sẻ cị nói: sẻ nhỏ bé Cị to, khoẻ Cị mị tơm, bắt tép cánh đồng Trong hình ảnh cị cắp sẻ mỏ, bay qua hồ Điều xảy với hai bạn? Các em nghe cô đọc - GV tên - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: - HS quan sát, lắng nghe - HS đọc tên bài: Sẻ cò - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: gặp, đáp, bờ kia, chìm nghỉm, kịp, gắp sẻ, chả dám (cá nhân, tổ, lớp) - HS đếm theo thước GV 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + GV nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS không đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn (câu 1, 2, 3); đoạn (câu 4, 5, 6, 7) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu yêu cầu: xếp theo nội dung truyện - GV câu chưa xếp cho HS đọc - GV đưa lên bảng thẻ ghi câu; giải thích yêu cầu: Câu 1, đánh số thứ tự theo nội dung truyện, em cần đánh số thứ tự vào ô trống màu xanh trước câu 3, - GV hướng dẫn HS làm VBT + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + HS lắng nghe, ghi nhớ + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS HS đọc theo thước GV - HS lắng nghe, ghi nhớ yêu cầu - HS làm bài, báo cáo kết quả: (4) Cò kịp 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu 1HS lên bảng, viết số thứ tự trước câu văn thẻ - Cả lớp đọc lại câu theo thứ tự (đọc câu trước 4) - GV: Đọc xong tập đọc em rút học gì? - GV yêu cầu HS đọc SGK Củng cố - dặn dò: phút) - Bài hôm em học vần gì? Từ gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần im, ip; từ bìm bịp vào bảng con; đọc trước 45: ôn tập trang 81 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS thị mỏ gắp sẻ (3) Gặp gió to, sẻ chòm - HS đọc câu theo thứ tự nội dung truyện: (1) Sẻ chê mỏ cị thơ (2) Sẻ rủ cị qua bờ (3) Gặp gió to, sẻ chòm (4) Cò kịp thò mỏ gắp sẻ - HS trả lời: Mỗi người dều có đặc điểm riêng, không nên chê bai người khác * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 68, 69 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Vần im, ip; từ bìm bịp - HS lắng nghe, ghi nhớ Tập viết (1 tiết – sau 42, 43) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm bịp (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV - Chữ mẫu: êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm bịp; đặt khung chữ HS - Bảng con, luyện viết Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại chữ tiếng số học 42, 43 - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (30 phút) * Tập tô, tập viết: êm, êp, đêm, bếp lửa - GV yêu cầu HS nêu cách viết chữ: êm, êp, đêm, bếp lửa - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết vần êm, êp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần êm: viết ê trước, m sau; ý nối nét ê m + Vần êp: viết ê trước, p sau; ý nối nét ê p - GV yêu cầu HS viết vần êm, êp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ đêm, bếp lửa: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + đêm: viết đ trước, êm sau; ý nối nét đ êm + bếp lửa: viết bếp trước (viết b gần vần êp, dấu sắc viết ê), lửa sau (l nối sang ưa) - GV yc viết đêm, bếp lửa vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Tập tô, tập viết: im, ip, bìm bịp - GV bảng cho HS đọc * Viết vần im, ip: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình Hoạt động HS - HS nhắc lại chữ học 42, 43: êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm bịp - HS đọc: êm, êp, đêm, bếp lửa, nói cách viết chữ - HS nhắc lại cách viết vần êm - HS nhắc lại cách viết vần êp - HS viết bảng vần êm, êp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: êm, êp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết tiếng: đêm - HS cách viết từ: bếp lửa - HS viết: đêm, bếp lửa (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại cách viết vần im 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết: + Vần im: viết i trước, m sau; ý nối nét i m + Vần ip: viết i trước, p sau; ý nối nét i p - GV yêu cầu HS viết vần im, ip vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ bìm bịp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + bìm bịp: viết tiếng bìm trước, tiếng sau Trong tiếng bìm: viết b trước, im sau; tiếng bịp viết b trước, ip sau - GV yc viết bìm bịp vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết luyện viết: - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết, đọc nội dung tập viết - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dị: (3 phút) - GV: Hơm em tập tơ chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - GV nhận xét học Nhắc HS nhà tiếp tục viết chữ êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm, bịp vào li - HS nhắc lại cách viết vần ip - HS viết bảng vần im, ip (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: im, ip - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nêu cách viết từ: bìm bịp - HS viết: bìm bịp vào bảng (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ êm, êp, im, ip, đêm, bếp lửa, bìm, bịp - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp - HS lắng nghe, ghi nhớ Kể chuyện BÀI 44: BA CHÚ LỢN CON 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi lợn út thông minh biết làm nhà vững để phòng kẻ xấu, bảo vệ sống yên vui ba anh em Phát triển phẩm chất lực: - HS biết anh em phải biết quan tâm, giúp đỡ lúc gặp khó khăn, hoạn nạn; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Chú thỏ thơng minh, yc HS khuyên câu chuyện kể chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6; nói lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu ghi tên bài: Ba - HS nhắc lại tên học lợn Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, yc HS thảo - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, luận nhóm bàn, xem tranh, nói tên suy đoán nội dung câu chuyện: Truyện nhân vật, đoán nội dung truyện Các có ba anh em lợn sói Ba em thử đốn ba lợn lợn, làm ngơi nhà Sói phá 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm gì, sói làm gì? 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Ba lợn truyện vốn sống bãi đất trống rừng Vì ln bị sói gian ác rình rập nên ba anh em lợn định làm nhà Chú lợn thông minh, cảnh giác, làm nhà vững chắc, chống lại sói ác? Các em lắng nghe câu chuyện Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Vì ba lợn phải làm nhà ở? - GV tranh 2: Mỗi chủ lợn làm nhà gì? - GV tranh 3: Điều xảy sói đến nhà lợn anh? - GV tranh 4: Điều xảy sói đến nhà lợn nhỡ? nhà lợn, muốn ăn thịt lợn - HS lắng nghe - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện + Ba lợn phải làm nhà chúng ln bị sói rình rập + Lợn anh làm túp lều cỏ Lợn nhỡ dựng nhà gỗ Lợn út xây ngơi nhà gạch vững + Sói cào vách lều cỏ Lợn anh đuổi sói Sói huých mạnh, túp lều đổ sập Lợn anh hốt hoảng chạy sang nhà lợn nhỡ + Sói mị sang nhà gỗ, đập cửa, hai lợn không mở Sói tức giận đạp mạnh, vách nhà bung Hai lợn vội chạy sang nhà em út 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh 5: + Sói có phá nhà lợn út khơng? + Vì sói khơng phá nhà lợn út? - GV tranh 6: Câu chuyện kết thúc nào? - GV yc HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Em nhận xét lợn út? + Sói lấy hết sức, lao thân vào, ngơi nhà gạch trơ trơ + Vì ngơi nhà làm gạch vững chãi + Sói khơng phá đổ nhà, trèo lên mái, chui vào nhà theo đường ống khói Lợn út đặt ống khói thùng nước sơi Sói rơi tõm vào thùng nước sơi Từ đó, ba anh em lợn sống vui vẻ, bình yên - HS trả lời câu hỏi theo tranh - HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc - HS kết toàn câu chuyện trước lớp * Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS trả lời: + Lợn út thông minh, cẩn thận, biết làm nhà gạch vững để chống lại sói gian ác + Lợn út cảnh giác, biết lo xa, đề phịng sói leo vào nhà đường ống khói để ống khói thùng nước sơi 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Sói rơi tõm vào thùng nước sơi - GV: Câu chuyện giúp em hiểu - HS trả lời: Phải thơng minh, cảnh giác điều gì? đề phịng thắng kẻ xấu - GV: Để chống lại kẻ xấu, kẻ ác, cần phải thông minh cảnh giác - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV yêu cầu HS nói tình cảm - HS kể cho bạn bàn nghe, xung anh, chị em gia đình phong chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, kết luận Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV khen ngợi HS kể chuyện hay, hiểu câu chuyện Dặn HS nhà kể cho người thân nghe - HS lắng nghe, ghi nhớ câu chuyện: Ba lợn - Nhắc HS xem trước 50: Vịt sơn ca Học vần BÀI 51: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Biết ghép âm học thành vần; tìm tiếng có vần - Đọc tập đọc Đêm quê - Tập chép tả câu văn: Bếp lửa quê nhà ấm áp (chữ cỡ nhỡ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - HS đọc Sẻ cò trang 79 - HS đọc trước lớp SGK Tiếng Việt, tập - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (BT 1) (10 phút) + BT (Củng cố) (hoạt động lớp, làm nhanh) - GV gắn / chiếu lên bảng lớp bảng ghép - HS nhắc lại yêu cầu tập vần; nêu yêu cầu: Ghép âm học thành vần Tìm tiếng có vần - GV chữ (âm chính) cột dọc - Cả lớp đọc: a, ă, â, e, ê, i - GV chữ (âm cuối) cột ngang - Cả lớp đọc: m, p - Hs thực - GV yêu cầu HS làm mẫu: ghép âm - Cả lớp thực ghép âm học thành thành vần (VD: a + m = am); nói tiếng vần Tìm tiếng có vần ghép có vần (VD: trám) - GV nhận xét, chỉnh sửa - GV chữ cột dọc cột - Cả lớp đồng ghép âm thành ngang vần: am, ap/ ăm, ăp / âm, âp / em, ep / êm, êp / im, ip - HS tiếp nối nói tiếng chứa vần vừa tìm VD: cam - cáp / chăm chắp / cầm - cấp / kem - kép / nêm - nếp / kìm - kịp, - GV hướng dẫn HS làm VBT - HS làm bài, đổi báo cáo kết - GV nhận xét, chữa + Tập đọc: (BT1) * Giới thiệu bài: - GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS chăm lắng nghe HS quan sát tranh , tìm hiểu nội dung đọc: Bài đọc “Đêm quê” kể âm ban đêm đặc biệt mà làng quê nghe thấy 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc từ khó * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đọc thầm theo thước GV - HS đọc: là, êm ả, ì ầm, xe lửa, gió thở, tre rì rầm, dế rỉ rả, bìm bịp, nấp, đám cỏ, íp bịp (cá nhân, đồng thanh) - HS đếm số câu theo GV - HS đọc thầm theo GV + HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - HS đọc theo thước GV - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn - HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2); đoạn (câu 3, 4) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá - HS thi đọc (cá nhân, tổ) nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) * Tìm hiểu đọc: - GV hỏi: - HS trả lời: + Ở thị xã, đêm ì ầm âm + Ở thị xã, đêm ì ầm tiếng tơ, xe lửa ? + Ở q, nghe thấy tiếng gió thở, + Đêm q nghe thấy âm tre rì rầm, dế rỉ rả, bìm bịp kêu “íp bịp” gì? 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * GV: Đêm quê yên tĩnh nên nghe thấy âm gió, tre, tiếng dế, tiếng chim - HS đọc lại bài: Đêm quê + Tập chép: (BT3) - GV giới thiệu tập tả mới: tập chép, nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn viết số từ dễ viết sai - GV hướng dẫn HS tập chép, cách trình bày tả - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - HS đọc lại bài: Đêm quê - HS nhìn bảng đọc to, rõ câu văn cần chép - HS viết bảng con, giơ bảng đọc: bếp lửa, ấm áp - HS nhìn mẫu chép tả vào - HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi với bạn, sửa lỗi cho - HS đọc SGK trang 81 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS nhà chép lại tập vào ô li nhà - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS 35 ... trước lớp: cơm, cầu HS phân loại thức ăn phù hợp với bánh đa, bánh làm từ gạo tẻ; xôi lọa gạo gấc, bánh giầy, bánh chưng làm từ gạo nếp - GV hình theo sơ TT, lớp nói - HS nói: cơm, xơi, bánh cuốn,... đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại -... Trong từ bếp lửa, tiếng có vần êp? - GV tiếng bếp - GV yc phân tích tiếng bếp - GV mơ hình vần êp bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng bếp bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 8_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 8_Cánh Diều_Dung