0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 7_Cánh Diều_Dung

34 156 2
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 7_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2020, 16:02

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 34: v y (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ v, y; đánh vần đúng, đọc tiếng có v, y - Nhìn chữ, tìm tiếng có v, y - Đọc Tập đọc: Dì Tư - Viết chữ v, y, tiếng ve, y tá (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: + GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Phiếu khổ to viết nội dung đọc hiểu + HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Thỏ thua - HS đọc lại bài: Thỏ thua rùa (2) trang rùa (2) trang 61 (SGK Tiếng Việt 1, tập 61 (cá nhân, đồng thanh) 1) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: - GV gắn lên bảng tên bài: v, y; giới thiệu bài: âm v chữ v; âm y chữ y - GV chữ v, nói v - GV chữ y, nói y - GV giới thiệu chữ V, Y in hoa chân trang 63 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ v, y in thường chân trang 62 * Dạy âm v, chữ v : - GV cho HS quan sát tranh ve hỏi, hỏi: Đây gì? - GV: Trong tiếng ve, có âm học? - GV nói: âm v chưa học, GV chữ ve - HS đọc (cá nhân, lớp): v - HS đọc (cá nhân, lớp): y - HS đọc: V, Y (in hoa) - HS đọc: v, y (in thường) - HS trả lời: Đây ve - HS trả lời: Âm e học - HS nhận biết v, e ; đọc: ve (đồng thanh) - HS phân tích tiếng ve: âm v đứng trước, âm e đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: tổ - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: vờ - e – ve / ve - GV yc phân tích tiếng ve - GV mơ hình tiếng ve bảng * Dạy âm y, chữ y: - GV cho HS quan sát tranh y tá, hỏi: Bức tranh vẽ gì? - GV: Trong từ y tá, tiếng có âm y - GV nói: âm y chưa học, GV chữ y tá - GV yc phân tích từ y tá - HS trả lời: Bức tranh vẽ y tá khám bệnh cho em bé - HS trả lời: Tiếng y có âm y chưa học - HS đọc: y tá (đồng thanh) - HS phân tích tiếng y tá: tiếng y đứng trước, tiếng tá đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: thỏ - HS nhìn đọc trơn: từ y tá - HS trả lời: chữ v, y; tiếng ve, y tá - HS ghép cài: v, y, ve, y tá Đọc (đồng thanh): v, y, ve, y tá - GV từ y tá bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tìm từ ngữ ứng với hình - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: Ví, vẽ, vở, võ, y tế xã - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: (1) - ví, (2) - vẽ, (3) - vở, (4) - võ, (5) - y tế xã - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới - HS đọc tên bài: Dì Tư, lớp đọc lại thiệu nội dung bài: Bài đọc kể dì Tư bạn Hà Các em nghe để biết dì Tư: Dì làm nghề gì, dì đến nhà Hà, cho Hà làm gì? - GV hình, đọc mẫu câu: - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng Tiết * Luyện đọc từ ngữ: * GV chữ, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: dì Tư, y tá, Hà vẽ, vẽ ve, bé Lê (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, tuyên dương * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm GV đánh - HS đếm theo thước GV số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời bên tranh - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - Đọc theo lời nhân vật: - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: * Ghép đúng? - GV hướng dẫn HS đọc nối phần a b với phần để thành câu hoàn chỉnh - GV yêu cầu HS đọc lại kết - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc ghép thành câu hoàn chỉnh - HS đọc lại câu vừa ghép: (cá nhân, đồng thanh) + Dì Tư - cho Hà vẽ + Hà - vẽ lá, vẽ ve, vẽ bé Lê * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 62, 63 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) - GV yêu cầu HS đọc SGK * Tập viết (Bảng – BT5) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ v, ve: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ v: cao li; gồm nét móc hai đầu, phần cuối nối với nét thắt, tạo thành vòng xoắn nhỏ Cách viết: Đặt bút khoảng ĐK đường kẻ Viết nét móc hai đầu, cuối nét kéo dài tới gần ĐK lượn sang trái Tiếp tục - HS đọc bảng lớp: v, ve, y, y tá - HS nhắc lại quy trình viết chữ v (theo lời GV) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ rê bút tới ĐK lượn bút trở lại sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ cuối nét Dừng bút gần ĐK - GV yêu cầu HS viết chữ v vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng ve: Viết chữ v trước, chữ e sau - GV yêu cầu HS viết ve vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa * Viết chữ y, y tá: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ y: cao li (gồm có ĐK ngang: ly nằm phía li dưới); viết nét hất, nét móc ngược, nét khuyết ngược Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK2 (phía bên trên), viết nét hất Đến ĐK3 (ở phía trên) dừng lại Nét 2: Từ nơi điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút để viết nét móc ngược (bên phải) Nét 3: Từ chỗ điểm dừng bút nét Rê bút thẳng lên ĐK(ở bên trên) chuyển hướng ngược lại Từ viết tiếp nét khuyết ngược ( đồng thời kéo dài xuống đến ĐK4 phía dưới) Dừng bút ĐK2 ( trên) - GV yêu cầu HS viết chữ y vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Từ y tá: Viết chữ y trước, chữ tá sau - GV yêu cầu HS viết y tá vào bảng - HS viết bảng chữ v (3 lần), giơ bảng đọc: v - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ve - HS viết chữ ve vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: ve - HS nhắc lại quy trình viết chữ y (theo lời GV) - HS viết bảng chữ y (3 lần), giơ bảng đọc: y - HS nhắc lại quy trình viết chữ y tá - HS viết chữ y tá vào bảng (2 lần) Giơ bảng đọc: y tá - HS đổi bảng, chia sẻ - GV nhận xét, chỉnh sửa Củng cố - dặn dò: (5 phút) - Bài hôm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ v, y, ve, y tá vào bảng con; đọc 35: Chữ hoa trang 64 SGK Đọc - HS trả lời: Chữ v, y; tiếng v, y - HS ghi nhớ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ “Chia quà” cho người thân nghe - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS BÀI 35: Học vần CHỮ HOA (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết chữ in hoa câu; bước đầu làm quen với chữ viết hoa - Nhận đọc chữ in hoa câu ứng dụng; ghi nhớ quy tắc viết hoa chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng - Đọc đúng, hiểu Tập đọc Chia quà Tìm chữ hoa đứng đầu bài, đầu câu, chữ hoa ghi tên riêng Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Bảng nhỏ viết điều cần ghi nhớ quy tắc viết hoa - Bảng chữ thường - chữ hoa phóng to HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 62, 63 - HS đọc lại ôn tập trang 62, 63 (cá (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) nhân, đồng thanh) - GV yc HS viết bảng chữ ve, y tá https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Kết thúc 34, em học xong âm chữ tiếng Việt Bài Chữ hoa giúp em làm quen với chữ hoa (chữ in hoa chữ viết hoa), nắm quy tắc viết hoa Chia sẻ khám phá: (BT 1: Tìm chữ hoa câu) (10 phút) - GV viết lên bảng câu “Dì Tư y tá.”, bảng cho HS đọc - GV giải thích: Đây câu văn, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm - GV nêu yêu cầu: Em tìm chữ viết hoa câu - GV: Vì chữ D tiếng Dì viết hoa? - GV: Chữ đứng đầu câu phải viết hoa - GV: Vì chữ T tiếng Tư viết hoa? - GV: Khi viết tên riêng phải viết hoa - GV mời HS nói tên mình, đầy đủ họ, tên - GV nhắc HS: Khi viết tên riêng mình, người, em cần viết hoa Viết hoa tên riêng, viết hoa họ tên đệm Khơng viết hoa tên riêng viết sai tả * Ghi nhớ (BT 2): - GV gắn lên bảng quy tắc viết hoa; đọc quy tắc cho HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại - GV: Dặn HS ghi nhớ quy tắc vừa học để viết hoa tả + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa, hỏi: Tranh vẽ gì? - HS chăm lắng nghe - HS đọc câu văn (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS trả lời: Chữ D tiếng Dì viết hoa, chữ T tiếng Tư viết hoa - Vì Dì đứng đầu câu - HS (cá nhân, lớp) nhắc lại - Vì Tư tên riêng dì - HS (cá nhân, lớp) nhắc lại - HS nói tên -HS (cá nhân, tổ, lớp) nhắc lại - HS đọc quy tắc theo lời GV - HS quan sát tranh, nói em quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh giới thiệu: GV đưa lên bảng lớp hình minh hoạ Chia quà; giới thiệu: Trong hình gia đình Hà: có bà, có ba má, có Hà bé Lê Má chia quà cho nhà Bài Tập đọc cho em biết má Hà chia quà nào? Quà dành cho má thứ q đặc biệt q Đó q gì? Bài đọc giúp em luyện tập, củng cố điều vừa học quy tắc viết hoa Chúng tìm hiểu đọc - GV tên tập đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS chăm lắng nghe - HS đọc tên bài: Chia quà, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: chia quà, thị xã, nho, trà, mía, sữa, của, quà quý.(cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa Tiết * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn + HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6); đoạn (câu 7, 8) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV: Đi thị xã về, má chia quà cho nhà Má khơng chia q cho má má có q q Q q gì? - GV: Q quý má bé Lê bé Hà Con ln q q giá cha mẹ - GV yêu cầu HS đọc Chia quà + Tìm đọc chữ hoa (BT 4) - Cho lớp nhắc lại quy tắc tả viết hoa - GV nêu yêu cầu BT: + Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu? + Những chữ hoa ghi tên riêng? - GV yêu cầu cặp HS đọc SGK, tìm chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu - GV yêu cầu cặp (8 HS) tiếp nối báo cáo kết (mỗi em nói câu): + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Quà quý má bé Lê bé Hà - HS đọc (đồng thanh) - Hs nhắc lại quy tắc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe báo cáo kết - HS nối tiếp trả lời: + 1HS nói: Tiếng Chia viết hoa chữ C chữ đầu tên + HS nói: viết hoa chữ M tiếng Má chữ đầu câu + HS nói: 3viết hoa chữ B tiếng Bà chữ đầu câu + HS nói: viết hoa chữ B tiếng Ba chữ đầu câu + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại + HS nói: viết hoa chữ H tiếng Hà Hà đứng đầu câu, + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại riêng + HS nói: viết hoa chữ B tiếng + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại Bé đứng đầu câu; hoa chữ L + GV nhận xét, yc lớp nhắc lại + HS nói: viết hoa chừ Ơ Ơ chữ đầu câu + HS nói: viết hoa À À chữ đầu - GV yêu cầu HS nói lại chữ hoa câu; viết hoa chữ L tiếng Lê, chữ đứng đầu bài, đầu câu H tiếng Hà tên riêng - GV yêu cầu HS nói lại chữ hoa - HS nhắc lại: chữ hoa đứng đầu bài, đầu ghi tên riêng câu là: Chia, Má, Bà, Ba, Hà, Bé, Ơ, À + Giới thiệu bảng chữ in thường - in - HS nhắc lại: lại chữ hoa ghi tên hoa, viết thường - viết hoa riêng là: Lê, Hà - GV Bảng chữ thường, chữ hoa (trên bảng lớp); giới thiệu kiểu chữ (in thường - in hoa, viết thường - viết hoa); - HS quan sát, lắng nghe, ghi nhớ giải thích: chữ viết chữ viết tay - GV chữ in thường, in hoa, yc lớp đọc - GV chữ viết thường, viết hoa - HS đọc theo thước GV Cả lớp đọc - GV mời HS lên bảng đọc cho HS - HS đọc theo thước GV chữ in thường, chữ chữ in hoa - GV mời HS khác, đọc cho HS - HS đọc theo bạn chữ viết thường, chữ viết hoa - GV câu “Dì Tư y tá.”, hỏi - HS đọc theo bạn kiểu chữ gì? - HS trả lời: D tiếng Dì, T - GV chữ Bảng chữ tiếng Tư chữ in hoa, chữ khác thường, chữ hoa, lớp phát chữ in thường chữ in hay chữ thường, chữ viết hoa hay - HS thực theo yc GV chữ viết thường - GV nhận xét, tuyên dương - GV: Chữ hoa gần giống chữ thường kích thước lớn - HS trả lời: Đó chữ in hoa - gần giống - GV: Chữ hoa không giống chữ chữ in thường kích thước chữ in 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại bài: Ve gà (1) - HS đọc lại bài: Ve gà (1) trang 67 (cá trang 67 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) nhân, đồng thanh) - GV hỏi: Qua nói chuyện ve - HS trả lời gà mẹ, em nghĩ ve? - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu bài: Hôm cô giới thiệu với em vần mới: vần ăm, ăp - GV tên - HS đọc tên bài: ăm, ăp Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen - dạy kĩ, chắn) (10 phút) - HS nhắc lại tên bài: am, ap a Dạy vần ăm: * Chia sẻ: GV chữ ă, m - HS đọc: ă- mờ - ăm/ ăm (cá nhân, đồng thanh) * Khám phá: - GV hình, hỏi: - HS trả lời: + Em bé làm gì? + Em bé quét sân + Em bé nào? + Em chăm - GV: Trong từ chăm chỉ, tiếng có - HS trả lời: Tiếng chăm có vần ăm vần ăm? - GV tiếng chăm - HS nhận biết âm ch, vần ăm; đọc: chăm (đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng chăm - HS phân tích tiếng chăm: âm ch đứng trước, vần ăm đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: chăm - GV mơ hình vần ăm bảng, giới - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thiệu ă – mờ – ăm / ăm - GV mơ hình tiếng chăm bảng, - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: giới thiệu chờ - ăm – chăm/ chăm b Dạy vần ăp: 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Chia sẻ: GV chữ ă, p * Khám phá: - GV cho HS quan sát tranh cặp da hỏi, hỏi: Đây gì? - GV: Trong từ cặp da, tiếng có vần ăp? - GV tiếng cặp - GV yc phân tích tiếng cặp - GV mơ hình vần ăp bảng, giới thiệu - GV mô hình tiếng cặp bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống khác giữ vần ăm – ăp - GV nhận xét, tuyên dương * Củng cố: Các em vừa học vần vần gì? Tiếng tiếng gì? - GV mơ hình vần, tiếng Luyện tập: + Mở rộng vốn từ (BT3): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có vần ăm? Tiếng có vần ăp - GV hình theo số thứ tự - HS đọc: ă- pờ - ăp/ ăp (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Đây cặp da - HS trả lời: Tiếng cặp có vần ăp - HS nhận biết âm c, vần ăp; đọc: cặp (đồng thanh) - HS phân tích tiếng cặp: âm c đứng trước, vần ăp đứng sau, dấu nặng ghi âm ă (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: cặp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ă – pờ – ăp / ăp - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: cờ - ăp – cắp – nặng – cặp/ cặp - HS trả lời: + Giống nhau: bắt đầu âm ă + Khác nhau: vần ăm có âm cuối m, vần ăp có âm cuối p - HS trả lời: Vần mới: ăm, ăp; Tiếng mới: chăm, cặp - HS nhìn mơ hình đánh vần, đọc trơn - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: thắp, bắp ngô, tằm, tắm, nằm, gắp - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Những tiếng có vần ăm: tằm, tắm, nằm; tiếng có vần ăp: bắp (ngơ), thắp, gắp - GV nhận xét làm HS - HS đổi vở, chia sẻ kết - Giải nghĩa từ: tằm (loài sâu ăn dâu, - HS lắng nghe, ghi nhớ sắn, nuôi để lấy tơ dệt vải) 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tìm tiếng có âm t, th: (nói to tiếng có vần ăm, nói thầm tiếng có vần ăp) - GV vào từ bắp ngô - GV vào từ khắp - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * Tập viết (Bảng – BT4) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết vần ăm, ăp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần ăm: viết ă trước, m sau; ý nối nét ă m + Vần ăp: viết ă trước, p sau; ý nối nét ă p - GV yêu cầu HS viết vần ăm, ăp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ chăm chỉ, cặp da: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + chăm chỉ: viết tiếng chăm trước, tiếng sau Trong tiếng chăm: viết ch trước, ăm sau (Có thể yêu cầu HS viết tiếng chăm) + cặp da: viết cặp trước (viết c gần vần ăp), da sau (d nối với a) - GV yc viết chăm chỉ, cặp da vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS nói to: bắp ngơ (vì bắp có vần ăm) - HS nói thầm khắp (vì khắp có vần ăp) - HS thực tương tự với từ lại - HS đọc: ăm, chăm chỉ, ăp, cặp da - HS nhắc lại cách viết vần ăm - HS nhắc lại cách viết vần ăp - HS viết bảng vần ăm, ăp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: ăm, ăp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết từ: chăm - HS cách viết từ: cặp da - HS viết: chăm chỉ, cặp da (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ Tiết + Tập đọc: (BT4) (30 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - Giờ trước em học đoạn - HS quan sát, lắng nghe 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ve gà Bài đọc hôm cô tiếp tục giới thiệu đến em đoạn Ve gà Để biết câu chuyện Ve gà diễn nào, em tìm hiểu đọc - GV tên - HS đọc tên bài: Ve gà - GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng Chú ý đọc phân biệt rõ lời nhân vật * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc theo thước GV: mùa thu, khô, gặp, thủ thỉ, chăm múa, chăm làm, chả lo (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV - HS đếm theo thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + GV nhắc HS thi đua để lượt sau đọc tốt lượt trước Từ HS khơng đọc đánh vần lớp đánh vần giúp bạn - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn + HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2, 3, 4, 5); đoạn (câu 6, 7) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Thi đọc theo vai: - Làm mẫu: GV (người dẫn chuyện) HS (vai ve sầu, gà) đọc mẫu - GV hướng dẫn HS đọc phân vai - GV khen cá nhân, nhóm đọc vai, lượt lời, biểu cảm - Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu u cầu: gà nói với ve? Ghép đúng: - GV vế cho HS đọc - GV hỏi: Theo em ý đúng? - GV yc HS nhắc lại ý - GV nhận xét, tuyên dương * GV hỏi: Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? - HS đọc theo thước GV - HS quan sát, ghi nhớ lời nhân vật - HS đọc theo nhóm trình bày trước lớp - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS HS đọc ý a, b BT - HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh): + Vừa chăm múa vừa chăm làm chả lo + Vừa chăm múa vừa chăm làm chả có - HS trả lời: (a) – (1) Vừa chăm múa vừa chăm làm chả lo - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: + Ve lười biếng, thích chơi nên có lúc chả có ăn + Gà chăm làm nên ni đàn con, cịn giúp ve - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV: Câu chuyện lời khuyên: Phải chăm lao động Vừa biết vui chơi vừa chăm lao động sống tốt đẹp, khơng phải lo lắng - GV u cầu HS đọc SGK * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 68, 69 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) Củng cố - dặn dị: phút) 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Bài hơm em học vần gì? Từ gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết vần ăm, ăp; từ chăm chỉ, cặp da vào bảng con; đọc trước 39: ôn tập trang 71 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: Vần ăm, ăp; từ chăm chỉ, cặp da - HS lắng nghe, ghi nhớ Tập viết (1 tiết – sau 36, 37) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ am, ap, ăm, ăp, cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV - Chữ mẫu: am, ap, ăm, ăp, cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da; đặt khung chữ HS - Bảng con, luyện viết Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại chữ - HS nhắc lại chữ học 36, tiếng số học 36, 37 37: am, ap, ăm, ăp, cam, xe đạp, - GV nêu mục tiêu học chăm chỉ, cặp da Luyện tập: (35 phút) * Tập tô, tập viết: am, ap, cam, xe đạp - GV yêu cầu HS nêu cách viết - HS đọc: am, ap, cam, xe đạp, nói chữ: am, ap, cam, xe đạp cách viết chữ 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết vần am, ap: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần am: viết a trước, m sau; ý nối nét a m + Vần ap: viết a trước, p sau; ý nối nét a p - GV yêu cầu HS viết vần am, ap vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ cam, xe đạp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + cam: viết tiếng trước, tiếng cam sau Trong tiếng cam: viết c trước, am sau (Có thể yêu cầu HS viết tiếng cam) + xe đạp: viết xe trước (x nối sang e), đạp sau (viết đ gần vần ap, dấu nặng đặt a) - GV yc viết cam, xe đạp vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Tập tô, tập viết: ăm, ăp, chăm chỉ, cặp da - GV yêu cầu HS nêu cách viết chữ: ăm, ăp, chăm chỉ, cặp da - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết vần ăm, ăp: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Vần ăm: viết ă trước, m sau; ý nối nét ă m - HS nhắc lại cách viết vần am - HS nhắc lại cách viết vần ap - HS viết bảng vần am, ap (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: am, ap - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết từ: cam - HS cách viết từ: xa đạp - HS viết: cam, xe đạp (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS đọc: ăm, ăp, chăm chỉ, cặp da, nói cách viết chữ - HS nhắc lại cách viết vần ăm 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Vần ăp: viết ă trước, p sau; ý nối nét ă p - GV yêu cầu HS viết vần ăm, ăp vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết từ chăm chỉ, cặp da: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + chăm chỉ: viết tiếng chăm trước, tiếng sau Trong tiếng chăm: viết ch trước, ăm sau (Có thể yêu cầu HS viết tiếng chăm) + cặp da: viết cặp trước (viết c gần vần ăp), da sau (d nối với a) - GV yc viết chăm chỉ, cặp da vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Viết luyện viết: - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết, đọc nội dung tập viết - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (2 phút) - GV: Hơm em tập tơ chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - GV nhận xét học Nhắc HS nhà tiếp tục viết chữ am, ap, ăm, ăp, cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da vào ô li - HS nhắc lại cách viết vần ăp - HS viết bảng vần ăm, ăp (mỗi vần viết lần), giơ bảng đọc: ăm, ăp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS cách viết từ: chăm - HS cách viết từ: cặp da - HS viết: chăm chỉ, cặp da (2 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ am, ap, ăm, ăp, cam, xe đạp, chăm chỉ, cặp da - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp - HS lắng nghe, ghi nhớ Kể chuyện BÀI 38: CHÚ THỎ THÔNG MINH I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Thỏ thông minh lừa cá sấu, tự cứu khỏi miệng cá sấu Phát triển phẩm chất lực: - HS biết quan tâm, giúp đỡ người lúc gặp khó khăn, hoạn nạn; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Dê nghe lời mẹ, yc HS kể khuyên câu chuyện chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6; nói lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu ghi tên bài: Chú - Nhắc lại tên học thỏ thông minh Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, yc HS thảo - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, luận nhóm bàn, xem tranh, nói tên suy đốn nội dung câu chuyện: Câu nhân vật, đoán nội dung truyện chuyện có nhân vật thỏ cá sấu Cá sấu đớp thỏ Khi cá sấu kêu Hu! Hu! miệng khép lại gần kín Cịn kêu Ha! Ha! miệng mở to ra, thỏ nhảy khỏi miệng cá sấu… - GV nhận xét, tuyên dương 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Câu chuyện kể thỏ - HS lắng nghe 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bị cá sấu đớp Thế mà thỏ thoát khỏi miệng cá sấu Làm cho cá sấu mở miệng? Thỏ nghĩ cách để lừa cá sấu mở miệng? Cô em đọc câu chuyện để hiểu rõ nội dung câu chuyện Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: + Thỏ đến bờ sơng làm gì? + Nó thấy sấu nào? - GV tranh 2, hỏi: + Vì thỏ nhìn thấy cá sấu mà vân xuống mép nước? + Cá sấu bất ngờ làm gì? - GV tranh 3, hỏi: + Trước nuốt mồi, sấu làm để doạ thỏ? - GV tranh 4, hỏi: + Thỏ nghĩ mẹo để thân? - GV tranh 5: + Nghe lời thỏ, cá sấu làm gì? - HS nghe tồn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện + Thỏ đến bờ sơng ăn cỏ + Nó nhìn thấy cá sấu xuống sông uống nước + Thỏ tưởng cá sấu ngủ nên rón xuống mép nước + Cá sấu bất ngờ vọt tới, đớp thỏ + Trước nuốt mồi, cá sấu tru mõm kêu Hu! Hu! để doạ thỏ cho vui + Thỏ bảo cá sấu: Anh kêu Hu! Hu! chẳng có đáng sợ, anh phải kêu Ha! Ha! may doạ tôi” + Con cá sấu ngu ngốc há to miệng, kêu lớn: Ha! Ha! 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh 6: + Khi cá sấu kêu, thỏ làm gì? - GV yc HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Vì thỏ nạn? + Chỉ đợi cá sấu kêu Ha! Ha!, thỏ nhảy khỏi mồm cá sấu, chạy biến vào rừng - HS trả lời câu hỏi theo tranh - HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc - HS kết toàn câu chuyên trước lớp * Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS trả lời: + Vì thỏ thơng minh, nghĩ cách lừa cá sấu há rộng miệng + Vì cá sấu ngu ngốc mắc mưu thỏ - GV: Câu chuyện giúp em hiểu - HS tả lời: Khi gặp nguy hiểm bình điều gì? tĩnh, thơng minh nghĩ cách cứu - GV kết luận: Câu chuyện cho - HS lắng nghe, ghi nhớ em thấy thỏ nhỏ bé mà thông minh, lừa cá sấu to xác mà ngu ngốc nên thoát khỏi miệng cá sấu Câu chuyện khuyên em: Khi gặp nguy hiểm bình tĩnh, thơng minh nghĩ cách cứu - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV nêu số tình HS gặp nguy hiểm như: bị ngã đau, bị - HS kể cho bạn bàn nghe, xung bắt cóc, …Yêu cầu HS chia sẻ cách phong chia sẻ trước lớp để bảo vệ thân - GV nhận xét, kết luận Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV khen ngợi HS kể chuyện hay, hiểu câu chuyện Dặn - HS lắng nghe, ghi nhớ HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện: Chú thỏ thông minh - Nhắc HS xem trước 38: Chú thỏ thông minh Học vần BÀI 39: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Đọc tập đọc Cô bé chăm - Tập chép tả câu văn: Bé chăm chỉ, khắp nhà (chữ cỡ nhỡ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Các thẻ từ ghi số TT, câu BT đọc hiểu HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS đọc Ve gà (2) trang 69 SGK Tiếng Việt, tập - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (BT 1) (30 phút) + Tập đọc: (BT1) * Giới thiệu bài: - GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho HS quan sát tranh BT 1, GV HS tìm hiểu nội dung đọc: Bài Cô bé chăm kể chăm bé Chi Để biết bé Chi chăm nào, đọc * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc từ khó * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đọc trước lớp - HS chăm lắng nghe - HS đọc thầm theo thước GV - HS đọc: chăm lắm, khắp nhà, ê a, xe đạp, gừ gừ (cá nhân, đồng thanh) - HS đếm số câu theo GV - HS đọc thầm theo GV + HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - HS đọc theo thước GV - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn - HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2, 3); đoạn (câu 4, 5, 6) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá - HS thi đọc (cá nhân, tổ) nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - GV nhận xét, tuyên dương * Tìm hiểu đọc: - GV: Bé Chi chăm nào? - GV yêu cầu HS đọc lại tập đọc + BT - GV nêu yêu cầu BT: Tìm đọc: + tiếng có vần am + tiếng có vần ap + tiếng có vần ăm + tiếng có vần ăp - GV nêu yêu cầu HS gạch chân tiếng có vần cần tìm VBT - GV yêu cầu HS báo cáo kết trước lớp - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: Bé khắp nhà, mở chị đọc ê a; xe đạp; khám bệnh cho chó Lu - HS đọc lại bài: Cơ bé chăm - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS gạch chân tiếng có vần am, ap, ăm, ăp vào VBT - HS tiếp nối báo cáo kết quả: Tiếng có vần am: khám Tiếng có vần ap: đạp Tiếng có vần ăm: chăm, Tiếng có vần ăp: khắp - GV nhận xét, tuyên dương + Tập chép: (BT3) - GV giới thiệu tập tả mới: - HS nhìn bảng đọc to, rõ câu văn cần tập chép, nêu yêu cầu tập chép - GV hướng dẫn viết số từ dễ viết sai - HS viết bảng con, gio bảng đọc: chăm chỉ, khắp nhà - GV hướng dẫn HS tập chép, cách trình - HS nhìn mẫu chép tả vào bày tả - GV nhận xét viết HS - HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi với bạn, sửa lỗi cho Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - GV nhắc HS nhà chép lại tập vào ô li nhà - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS đọc SGK trang 71 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 34 ... Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại -... Trong từ cặp da, tiếng có vần ăp? - GV tiếng cặp - GV yc phân tích tiếng cặp - GV mơ hình vần ăp bảng, giới thiệu - GV mơ hình tiếng cặp bảng, giới thiệu *So sánh: - GV yc HS so sánh điểm giống... Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 7_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 7_Cánh Diều_Dung