0

HDONG NOI (TT)

4 165 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Ngày soạn : 4 / 3 / 05 Tiết 98 – 99 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS tiếp tục thực hiện yêu cầu của tiết 95, tìm hiểu cách thực hiện hành động nói & vậ dụng trong thực tế nói, viết. II. CHUẨN BỊ GV : Đọc sách SK, sách tham khảo, soạn giáo án, bảng phụ HS : Đọc sách, chuẩn bò bài tập theo yêu cầu. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC : 1. ỔN ĐỊNH (1’) Kiểm tra só số, tư thế chuẩn bò tiết học của HS 2. KIỂM TRA (5’) ? Hành động nói là gì ? Nêu một số kiểu hành động nói thường gặp ? Bài tập 3 / SGK / 65 3. BÀI MỚI T L HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS KIẾN THỨC 25 HOẠT ĐỘNG1 + Dùng bảng phụ ghi đ/văn SGK + Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu : Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật, xác đònh mục đích nói của các câu ấy. HOẠT ĐỘNG 1  Quan sát đ/văn  Lên bảng điền vào bảng phụ theo yêu cầu SGK I. CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓI Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghóa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Câu Mđích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày + + + - - Điều khiển - - - + + Hứa Hẹn - - - - - Bộc lộ cảm xúc - - - - - Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó ( cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác ( cách dùng gián tiếp). Giáo án Ngữ Văn 8 Giáo viên : Tạ Thò Hoa ? Dựa theo kết quả ở bài tập trên, hãy lập bảng trình bày quan hệ giüữa các kiểu câu với những hành động nói mà em đã biết. Cho ví dụ minh họa ? Câu Hành độngnói Câu nghi vấn Câu cầu khiến Câu cảm thán Câu trần thuật Điều khiển - + - - Hỏi + - - - Bộc lộ cảm xúc - - + - Trình bày - - - + Hứa hẹn - - - - 4 + Hướng dẫn hình thành bài học  Đọc ghi nhớ GHI NHỚ HOẠT ĐỘNG 2 HOẠT ĐỘNG 2 II. L. TẬP 10 BÀI 1 ? Tìm các câu nghi vấn trong bài Hòch tướng só ? Cho biết những câu ấy được dùng làm gì Vò trí của mỗi câu nghi vấn trong từng đoạn có liên quan như thế nào đến mục đích nói của nó ? CHỐT : Những câu nghi vấn đứng cuối đ/văn trong bài hòch dùng để khẳng đònh hay để phủ đònh điều được nói ra trong câu ấy. Còn câu nghi vấn mở đầu đoạn dùng để nêu v/đề cho tướng só chuẩn bò tư tưởng nghe phần lí giải của tác giả. HẾT TIẾT 1 TIẾT 2  Hướng trả lời -- Lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không ?  Hành động hỏi để phủ đònh. -- Lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ?  Hành động hỏi để khẳng đònh. -- Vì sao vậy ?  Hành động hỏi . -- Nếu vậy rồi đây sau khi dẹp yên giặc, muôn đờiû để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa ?  Hành động hỏi để phủ đònh. BÀI 1 -Lúc bấy giờ … có được k o ?  H. động hỏi để phủ đònh. -- Lúc bấy giờ .k o muốn … có được k o ?  H. động hỏi để khẳng đònh. -- Vì sao vậy ?  H động hỏi . -- Nếu vậy rồi đây ….há còn mặt mũi nào … nữa ?  H. động hỏi để phủ đònh. 12 BÀI TẬP 2 Nhiều người có nhận xét là trog các bài viết của mình, Chủ tòch Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến só, đồng bào bằng những câu trần thuật. Hãy tìm  Hướng trả lời Câu trần thuật có mục đích cầu khiến : Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến BÀI 2 Câu trần thuật có mục đích cầu khiến : Vì vạây, nhiệm vụ…. là phải Giáo án Ngữ Văn 8 Giáo viên : Tạ Thò Hoa các câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích SGK , và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng ntnào trong việc động viên q.chúng ? MỞ RỘNG : Kiểu câu & hành động nói do kiểu câu diễn đạt có thể k o trùng khớp nhau. Việc dùng câu trần thuật để kêu gọi như vậy làm cho q.chúng thấy gần gũi với lãnh tụ & thấy tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn 1 tên giặc trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng 1 nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, ddân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. nâng cao tinh thần… thống nhất Tổ quốc. Hễ còn 1 tên giặc….thì ta còn phải…. quét sạch nó đi. Điều mong muốn… toàn Đảng, toàn dân phấn đấu nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình. … thế giới. BÀI 3  Thảo luận nhóm BÀI 3 10 8 + Dùng bảng phụ ghi đ/văn Sgk ? Tìm các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn trích ? Mỗi câu ấy thể hiện q/hệ giữa các nhân vật & tính cách nhân vật ntnào ? BÀI 4 Trong các cách hỏi đường dưới đây, em nên dùng những cách nào để hỏi người lớn ? a) Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ ? b) Bác làm ơn chỉ giúp bưu điện ở đâu ạ ? c) Bưu điện ở đâu, hả bác ? d) Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với ! -- Song anh có cho phép em mới dám nói. -- Hay là anh đào giúp cho em 1 cái ngách sang bên nhà anh.  Dế Choắt yếu đuối nên nói lời đề nghò 1 cách khiêm nhường, nhã nhặn. -- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. -- Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.  Dế Mèn ỷ mạnh, huênh hoang & hách dòch. -- Song anh có cho phép em mới dám nói. -- Hay là anh đào giúp cho em 1 cái ngách …  Dế Choắt khiêm nhường, đề nghò nhã nhặn. -- Được, chú mình cứ nói -- Thôi, im cái điệu… ấy đi.  Dế Mèn huênh hoang & hách dòch. e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ ? BÀI 4 Chọn cách nói Chốt : Nên hỏi theo cách (b) và (e) để hỏi người lớn, như thế vừa lòch sự, vừa phù hợp với quan hệ XH của người nói với người nghe.  Hướng trả lời Chọn cách (b), cách (e). b) Bác làm ơn chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu ạ ? e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ ? BÀI 5 BÀI 5 8 Trong quán ăn, 1 người nói với người bên cạnh :  Quan sát bài tập Giáo án Ngữ Văn 8 Giáo viên : Tạ Thò Hoa “Anh có thể chuyển giúp tôi lọ gia vò không ạ ?” Theo em, trong những hành động nói sau đây, người nghe nên chọn hành động nào ?  Yêu cầu trả lời Nên chọn hành động (c) . Vì chỉ đưa giúp lọ gia vò mà k o nói gì thì k o lòch sự , còn trả lời rằng “ Cái lọ ấy k o nặng” là k o kiểu ý ngưòi nói, người nói chỉ yêu Chọn hành động (c) : Đưa lọ gia vò cho người kia & nói : “ Mời a) Lẳng lặng đưa lọ gia vò cho người kia. b) Trả lời người kia : “ Có chứ ạ. Cái lọ ấy k o nặng đâu mà !” c) Đưa lọ gia vò cho người kia & nói : “ Mời anh” ( hoặc “Mời chò”, “Mời bác”) cầu đưa lọ gia vò chứ không hỏi nặng hay nhẹ . Anh”( Mời chò – Mời bác) 5 CỦNG CỐ : ? Nêu các cách thực hiện hành động nói ? Có phải lúc nào hành động nói cũng được thực hiện bằng chính kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó ?  Tự phát biểu (2) HƯỚNG DẪN HỌC TẬP + Học bài, nắm kiến thức về cách thực hiện hành động nói, biết vận dụng trong thực tế. + Xem lại các bài tập đã làm. + Chuẩn bò bài “ Hội thoại” RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Ngữ Văn 8 Giáo viên : Tạ Thò Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: HDONG NOI (TT), HDONG NOI (TT),

Hình ảnh liên quan

GV : Đọc sách SK, sách tham khảo, soạn giáo án, bảng phụ HS : Đọc sách, chuẩn bị bài tập theo yêu cầu. - HDONG NOI (TT)

c.

sách SK, sách tham khảo, soạn giáo án, bảng phụ HS : Đọc sách, chuẩn bị bài tập theo yêu cầu Xem tại trang 1 của tài liệu.
4 + Hướng dẫn hình thành bài học  Đọc ghi nhớ GHI NHỚ - HDONG NOI (TT)

4.

+ Hướng dẫn hình thành bài học  Đọc ghi nhớ GHI NHỚ Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Dùng bảng phụ ghi đ/văn Sgk ? Tìm các câu có mục đích cầu  khiến trong đoạn trích ? Mỗi câu  ấy thể hiện q/hệ giữa các nhân  vật & tính cách nhân vật ntnào ? BÀI 4 - HDONG NOI (TT)

ng.

bảng phụ ghi đ/văn Sgk ? Tìm các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn trích ? Mỗi câu ấy thể hiện q/hệ giữa các nhân vật & tính cách nhân vật ntnào ? BÀI 4 Xem tại trang 3 của tài liệu.