0

CĐKQ từ ngữ

6 138 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 Ngày soạn Tiết 3: CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ I. Mục tiêu cần đạt: 1/ Kiến thức : Giúp HS : --Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghóa từ ngữ & mối quan hệ về cấp độ k/quát của nghóa từ ngữ . --Thông qua bài học , rèn luyện duy trong việc n/thức mối q/hệ giữa cái chung và cái riêng . 2/ Kó năng: Rèn luyện kó năng phát hiện , so sánh , phân biệt . -Rèn luyện các thao tác trong hoạt động học theo nhóm. 3/ Giáo dục -Bồi dưỡng ý thức trau dồi tiếng Việt và sử dụng từ ngữ. II Chuẩn bò: GV : Sách tham khảo , sách GV, soạn giáo án , bảng phụ HS : Đọc và chuẩn bò bài tập SGK III. Tiến trình tiết dạy 1 . Ổån đònh (1 ' ) Kiểm diện só số HS 2 Ktra: (2 ' ) KT dụng cụ học tập 3 . Bài mới : Giới thiệu bài : (1 ) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS KIẾN THỨC HĐ1 + GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ SGK. +Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi - Nghóa của từ động vật rộng hơn hay hẹp hơn nghóa của các từ chim, thú, cá ? -Vì sao? - Nghóa của từ thú rộng hơn hay hẹp hơn nghóa của các từ voi, hươu ? Nghóa của chim rộng hơn hay -Quan sát VD , trả lời câu hỏi - Nghóa rộng hơn - Vì động vật là từ chỉ chung, trong đó bao hàm cả các loài chim , thú, cá --Nghóa của từ thú rộg , vì phạm vi nghóa của của thú bao hàm cả nghóa của các từ voi, hươu . I/ Tìm hiểu VD: Động vật voi,hươu cá rô,cá thu tu hú ,sáo . GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 thú chim cá thú Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 8 5 15 hẹp hơn nghóa của các từ tu hú, sáo ? Nghóa của từ cá rộng hơn hay hẹp hơn nghóa của các từ cá rô, cá thu ? Vì sao ? ? Nghóa của các øthu,ù chim, cá rộng hơn nghóa của n ~ từ nào và hẹp hơn nghóa của n ~ từ nào ? GV : Như vậy nghóa của 1 từ ngữ có thể rộng hơn hay hẹp hơn nghóa của từ ngữ khác + Yêu cầu HS quan sát sơ đồ (bảng phụ ) +Hình thành khái niệm (ghi nhớ SGK) -VD bổ sung ? Sắp xếp các từ sau đây theo thứ tự từ nghóa rộng đến nghóa hẹp - hoa nhài, hoa lan, hoa - trắng, xanh, đỏ, màu sắc -mắt, mũi, bộ phận cơ thể, tay, đầu +LƯU Y Ù : Một từ có thể có nghóa rộng đ/với những từ này nhưng lại có nghóa hẹp đ/v những từ ngữ khác. (như trên ) --Nghóa của các øthú, chim, cá rộng hơn nghóa của các từ voi, hươu,tu hú, sáo, cá rô, cá thu ; hẹp hơn nghóa của từ động vật Đọc ghi nhớ / SGK TL -- Hoahoa nhài, hoa lan --Màu sắc xanh, trắng, đỏ --Bộ phận cơ thể  mắt, mũi, tay, đầu THÚ chim cá động vật * Nhận xét : Một từ có thể có nghóa rộng hay hẹp hơn nghóa của từ khác . -Nghóa rộng (nghóa khái quát ) là khi phạm vi nghóa bao hàm nghóa từ khác . -Nghóa hẹp (ít khái quát ) là khi phạm vi nghóa của từ được bao hàm trong phạm vi nghóa của từ khác . II/ Ghi nhớ: SGK III/Luyện tập: Bài 1 GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 cá rô cá thu voi hươu tu hú sá o Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 15’ HĐ2 + Hướng dẫn HS làm BTập Bài 1: Lập sơ đồ thể hiện cấp độ k/quát nghóa của từ ngữ trog mỗi nhóm sau đây: a) y phục, quần, áo, quần dài, quần đùi, áo sơ mi b) vũ khí, súng, bom, súng trường, đại bác, bom bi, bom ba càng . Bài 2 Tìm từ ngữ có nghóa rộng so với nghóa của các từ ngữ ở mỗi nhóm sau đây a) xăng, dầu hoả, khí ga, madút, củi than b) hội hoạ, âm nhạc, văn học, điêu khắc c) canh, nem, rau xào, thòt luộc, cá rán, tôm rang d) liếc, ngắm, nhòm, ngó e) đấm, đá, thụi, bòch, tát Luyện tập 1/Cá nhân trả lời , nhận xét , hoàn chỉnh BT a Nghóa rộng: y phục Nghóa hẹp : quần, áo, quần đùi, quần dài, áo dài, áo sơ mi b---Nghóa rộng : vũ khí Nghóa hẹp :súng, bom súng trường, đại bác, bom bi, bom 3 càng . -HS lên bảng làm bài  Chất đốt (nhiênliệu)  Nghệ thuật  Thức ăn  Nhìn  Đánh y phục quầndài áo dài quần đùi áo sơ mi súng trươnøg bom bi đại bác bom 3 canøg Bài 2 Câu a : Chất đốt Câu b : Nghệ thuật Câu c : Thức ăn Câu d :Nhìn Câu e : Đánh BÀI 3 a) xe đạp, xe máy, xe xích lô, xe GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 quần áo vũ khí bom súng Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 4 Bài 3 Tìm các từ ngữ có nghóa được bao hàm trong phạm vi nghóa của mỗi từ ngữ sau đây: a) xe cộ b) kim loại c) hoa quả d) người (họ hàng ) e) mang Bài 4 Chỉ ra những từ ngữ không thuộc p/ vi nghóa của mỗi nhóm từ sau đây a) Thuốc chữa bệnh : át-xpi- rin, ăm-pi-xi-lin, pê-ni-xi-lin, thuốc giun, thuốc lào b) Giáo viên : thầy giáo, cô giáo , thủ quỹ c) bút : bút bi, bút máy, bút chì , bút điện, bút lông d) hoa : hoa hồng, hoa lay ơn, hoa tai, hoa thược dược -HS thảo luận a) xe đạp, xe máy, xe xích lô, xe ca, xe buýt . b) sắt, thép, đồng, chì. thiếc, thuỷ ngân . c) chuối, đu đủ, mít, dừa, xoài, nhãn,vải d) ông, bà, cậu, mợ, chu,ù bác, cô, dì . e) xách, khiêng, gánh, vác . -HS trả lời nhanh  thuốc lào  thủ quỹ  bút điện  hoa tai ca, xe buýt . b) sắt, thép, đồng, chì. thiếc, thuỷ ngân . c) chuối, đu đủ, mít, dừa, xoài, nhãn,vải d) ông, bà, cậu, mợ, chu,ù bác, cô, dì . e) xách, khiêng, gánh, vác . BÀI 4 a/ thuốc lào b/ thủ quỹ c/ bút điện d/ hoa tai 3’ HƯỚNG DẪN HS HỌC TẬP : _ Học bài _ Làm bài tập 5 * SGK _ Chuẩn bò bài Tính thống nhất về chủ đề VB RÚT KINH NGHIỆM . GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 . . . . . . . GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 GV: Đỗ Thò Tuyết Hoa Giáo án ngữ văn 8 . NGHĨA TỪ NGỮ I. Mục tiêu cần đạt: 1/ Kiến thức : Giúp HS : --Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghóa từ ngữ & mối quan hệ về cấp độ k/quát của nghóa từ ngữ. ngữ văn 8 quần áo vũ khí bom súng Trường THCS Trần Hưng Đạo NH 2006-2007 4 Bài 3 Tìm các từ ngữ có nghóa được bao hàm trong phạm vi nghóa của mỗi từ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: CĐKQ từ ngữ, CĐKQ từ ngữ,

Hình ảnh liên quan

GV: Sách tham khả o, sách GV, soạn giáo án, bảng phụ HS : Đọc và chuẩn bị bài tập SGK - CĐKQ từ ngữ

ch.

tham khả o, sách GV, soạn giáo án, bảng phụ HS : Đọc và chuẩn bị bài tập SGK Xem tại trang 1 của tài liệu.
+Hình thành khái niệm (ghi nhớ SGK) - CĐKQ từ ngữ

Hình th.

ành khái niệm (ghi nhớ SGK) Xem tại trang 2 của tài liệu.
-HS lên bảng làm bài - CĐKQ từ ngữ

l.

ên bảng làm bài Xem tại trang 3 của tài liệu.