0

tiết 11-24

37 151 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Ngày soạn: 12/9/2005 Tuần 3 – Tiết 11 Bài : TỪ LÁY I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được cấu tạo của hai loại từ láy: Từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận. - Hiểu được cơ chế tạo nghóa của từ láy Tiếng việt. - Biết vận dụng những hiểu biết về cấu tạo và cơ chế tạo nghóa của từ láy để sử dụng tốt từ láy. II. Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: Xem đó bài SGK/trang 41, 42. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) - Có mấy loại từ ghép? Cho ví dụ từng loại - Kiểm tra vở bài tập 3. Bài mới : (1’) Ở lớp 6 các em đã biết khái niệm về từ láy. Đó là những từ phức có sự hoà phối âm thanh. Với tiết học hôm nay, các em sẽ nắm được cấu tạo của từ láy và từ đó vận dụng tốt từ láy trong khi nói và viết. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 6’ Hoạt động 1: Hoạt động 1 I. Các loại từ láy: có 2 loại Ôn lại từ láy đã học ở lớp 6. Giáo viên khái quát nội dung của bài học mới. - Gọi 1 HS nhắc lại khái niệm từ láy 7’ Hoạt động 2: Hoạt động 2 Tìm hiểu cấu tạo của từ láy. ? Những từ láy trong các câu sau có đặc điểm âm thanh gì giống nhau và khác nhau. - Giống: giữa các tiếng có sự láy lại. - Khác:+ đăm đăm là từ láy có 2 tiếng hoàn toàn giống nhau về mặt âm thanh, tiếng gốc đăm được láy lại hoặc loại + Từ liệu xin chỉ láy lại phần vần, từ miếu máo chỉ láy lại phụ âm đầu. ? Dựa vào kết quả phân tích trên, hãy phân loại từ láy có ở mục 1 - Trả lời 1. Từ láy toàn bộ - Từ láy toàn bộ nguyên vẹn tiếng gốc. VD: Đăm đăm - Từ láy toàn bộ biến đổi thanh điệu VD: Thăm thẳm ? Vì sao các từ láy bật bật, thăm thẳm người ta lại nói bần bật, thăm thẳm. - Trả lời - Từ láy toàn bộ biến đổi âm cuối và thanh điệu. VD: Bần bật Vì đây là hiện tượng biến đổi thanh điệu và âm ở tiếng thứ nhất do quy luật hoà phối âm thanh, những từ dã nêu trên thực chất là những từ được cấu tạo theo lối lặp lại tiếng gốc 2. Từ láy bộ phận - Từ láy phụ âm đầu: “m” VD: mếu máo - Từ láy phần vần: “liêu” VD: Liêu xiêu TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức nhưng để cho dễ nói, xuôi tại nên có sự biến đổi như thế. - Trả lời: Chú ý: Trong từ láy bộ phận có 1 tiếng gốc có nghóa và một tiếng láy lại tiếng gốc. * Ghi nhớ: (SGK/trang 42) 7’ Hoạt động 3: Tìm hiểu nghóa của từ láy. Hoạt động 3 II. Nghóa của từ láy ? Nghóa của từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành do đặc điểm gì về âm thanh. ? Các từ láy trong mỗi nhóm sau đây có điểm gì chung về âm thanh và về nghóa? - Được tạo thành do sự mô phỏng về âm thanh. + Khuôn vần “i” gợi tả những sự vật, hoạt động có kích thước không lớn. + Khuôn vần “ập” biểu thò một trạng thái vận động khi nhô lên, khi hạ xuống, khi phồng khi xẹp. - Được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hoà phối âm thanh giữa các tiếng Lí nhí: nói rất nhỏ nghe không rõ; nhấp nhô: Khi nhô lên, khi hạ xuống, li ti. Rất lớn không chú ý nhìn rõ, phập phồng: có lúc phồng lên, có khi xẹp xuống. Li ti: mắt mở nhỏ, bập bềnh sự vật nổi từ từ, nhè nhẹ trên sông nước. ? So sánh nghóa của các từ láy mềm mại, đo đỏ với nghóa của các tiếng gốc làm cơ sở cho chúng: mềm, đỏ. - Mềm mại: có sắc thái biểu cảm rất rõ - Đo đỏ: có sắc thái giảm nhẹ hơn so với tiếng gốc - Thăm thẳm: có sắc thái thăm thẳn hơn so với tiếng gốc. - Nghóa của từ láy có tiếng gốc có thể có sắc thái riêng so với tiếng gốc. VD: - Sắc thái biểu cảm: mèm mại -Sắc thái giảm nhẹ: đo đỏ -Sắc thái nhấn mạnh: om om ? Từ những đặc điểm trên, em hãy nêu từ láy nghóa của nó có điểm gì. - Trả lời * Ghi nhớ: (SGK/trang 42) 3’ Hoạt động 4: Giáo viên tổng kết toàn bài Hoạt động 4 ? Có mấy loại từ láy cho ví dụ - Trả lời ? Nghóa của từ láy được tạo thành như thế nào? 15’ Hoạt động 5: Giáo viên hướng dẫn HS làm bài tập ? Đọc đoạn đầu văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”. Hoạt động 5 III. Luyện tập: 1. + Từ láy bộ phận: nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lẽ, rực rỡ, chiêm chiếp, rúi ran. - Tìm từ láy trong đoạn văn đó. - Xếp từ láy vào bảng phân loại - Làm bài tập (Thảo luận nhóm) - Từ láy toàn bộ: bần bật, thăm thẳm, chiêm chiếp 2+3. HS tự làm. ? Điền các tiếng vào bước ngoặc sau tiếng gốc để tạo từ láy. ? Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. ? Đặt câu với các từ sau: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhoi. - Làm bài tập 4. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắm -Chuyện nhỏ nhặt, bạn đừng để ý tới. -Bạn ấy rất nhỏ nhen. -Lan ăn nhỏ nhẻ từng miếng một. -Món tiền nhỏ nhoi này, em có thể giúp các bạn học sinh nghèo. Dặn dò: - Học thuộc những ghi nhớ, hoàn tất bài tập còn lại. - Viết bài tập làm văn số 1 (ở nhà) - Xem trước bài “Đại từ” IV. RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . Ngày soạn: 13/9/2005 Tuần 3 – tiết 12 Bài 1: VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 VĂN TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ (làm ở nhà) I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Ôn tập về cách làm bài văn tự sự và bài văn miêu tả, về cách dùng từ, đặt câu và liên kết, bốc cục, mạch lạc trong văn bản. - Vận dụng những hiểu biết đó vào việc tập làm một bài văn cụ thể và hoàn chỉnh. II. Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: Ôn tập văn tự sự + miêu tả; Ôn tập 3 bài mới học liên kết, bố cục, mạch lạc trong văn bản. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra 3. Chép đề : Kể lại câu chuyện “Đêm nay Bác không ngủ” theo ngôi kể thứ nhất. 4. Đáp án và biểu điểm: a) Đáp án: - Mở bài: giới thiệu nhân vật và sự việc - Thân bài: Nêu diễn biến sự việc - Kết bài: Nêu kết cục sự việc. b) Biểu điểm: + Hình thức: Viết đúng chính tả, dùng từ chính xác, lời văn trong sáng, đúng ngữ pháp (2điểm). + Nội dung: - Mở bài: Kể về việc gì? Nhân vật và sự việc - Thân bài: Nêu diễn biến sự việc. - Kết bài: Nêu kết cục sự việc. b) Biểu điểm: + Hình thức: Viết đúng chính tả, dùng từ chính xác, lời văn trong sáng, đúng ngữ pháp (2điểm0 + Nội dung: - Mở bài: kể về việc gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? - Thân bài: Kể diễn biến sự việc - Kết bài: kể kết cục sự việc 4. Dặn dò: - Học thuộc bài cũ và soạn bài mới “Những câu hát than thân” IV. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 14/9/2005 Tuần 3 – Tiết 12 Bài : QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được các bước của quá trình tạo lập một văn bản, để có thể tập làm văn một cách có phương pháp và có hiệu quả hơn. - Củng cố lại những kiến thức và kỹ năng đã được học về liên kết, bố cục, mạch lạc trong văn bản. II. Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: đọc trước bài SGK/trang 45, 46. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : - Em hãy nêu có điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc. 3. Bài mới : Các em vừa được học về liên kết, bố cục, mạch lạc trong văn bản. Hãy suy nghó xem: các em học những kiến thức và kỹ năng ấy để làm gì? Chỉ để hiểu biết thêm về văn bản thôi hay còn một lý do nào khác nữa. Để giúp các em hiểu rõ và nắm vững hơn về những vấn đề mà các em đã học. Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu một công việc quen thuộc. “Quá trình tạo lập văn bản”. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 5’ Hoạt động 1: Giúp HS hiểu những câu hỏi ở mục 1. Hoạt động 1: I. Các bước tạo lập văn bản ? Em có một người bạn thân ở xa, khi nào mà em có nhu cầu viết thư cho bạn ấy. - Khi muốn thể hiện tình cảm, tâm sự của mình đối với bạn (nhớ nhung, yêu thương, trao đổi việc học tập…). Để tạo lập một văn bản “viết thư” trước tiên phải xác đònh rõ 4 vấn đề: “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết về cái gì? Viết như thế nào? Bỏ qua một trong 4 vấn đề đó không thể tạo ra được văn bản. - Đònh hướng chính xác: Văn bản (nói) cho ai, để làm gì,về cái gì và như thế nào? - Việc tạp lập văn bản. Việc quan trọng nhất là đònh hướng chính xác. 5’ Hoạt động 2: Giúp HS tìm hiểu những câu hỏi mục 2, 3. Hoạt động 2: ? Sau khi đã xác đònh được 4 vấn đề đó, cần phải làm việc gì để viết được văn bản. ? Sau khi đònh hướng xong, các em có thể bắt tay ngay vào việc tạo lập văn bản chưa. - Trả lời ? Em có thể nhận thấy rất hiếm nhưng văn bản chỉ gồm một câu hay một ý. Nhưng khi một văn bản gồm nhiều câu, nhiều ý thì nảy sinh việc gì. - Xây dựng bố cục: đây là một việc làm vô cùng cần thiết để thể hiện đúng đònh hướng trên.  Giống như người muốn xây nhà thì phải chuẩn bò vật liệu xây dựng. - Tìm ý và sắp xếp để có bố cục rành mạch, hợp ý, thể hiện đúng đònh hướng trên. ? Công việc đó cần đạt những yeu cầu nào (Thảo luận nhóm)  Công việc xây dựng bố cục phải rành mạch, hợp lý, thể hiện đúng đònh hướng. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 5’ Hoạt động 3: Giáo viên giúp HS tìm hiểu mục 4 SGK. Hoạt động 3 ? Chỉ có ý và dàn bài mà chưa viết thành văn thì đã tạo được một văn bản chưa. - Dàn bài là một cái sườn hay còn gọi là đề cương, để người làm bài dựa vào đó mà tạo lập văn bản, chứ chưa phải là bản thân văn bản. - Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành một bài văn mạch lạc hoàn chỉnh. ? Hãy cho biết việc viết thành văn ấy cần đạt những yêu cầu gì trong các yêu cầu SGK/trang 45. - Tất cả các yêu cầu không thể thiếu đối với một văn bản viết (Trừ yêu cầu “Kể chuyện hấp dẫn” chỉ bắt buộc đối với văn bản tự sự. 5’ Hoạt động 4: Giáo viên hướng dẫn HS tìm hiểu mục 5/SGK. Hoạt động 4: - Kiểm tra xem văn bản đã đạt yêu cầu chưa và có cần sửa chữa gì không. ? Có thể coi văn bản cũng là một sản phẩm cần được kiểm tra sau khi làm thành công. - Rất cần * Ghi nhớ (SGK/trang 46) II. Luyện tập: (15’) 2a. Bạn đã không chủ ý rằng mình không thể chỉ thuật lại công việc học tập và báo cáo thành tích học tập. Điều quan trọng nhất là mình phải từ thực tế ấy rút ra những kinh nghiệm học tập để giúp các bạn khác họctập tốt hơn. (Viết về cái gì? Viết để làm gì?). b. Bạn đã không xác đònh đúng đối tượng giao tiếp. Bản báo cáo này được trình bày với HS chứ không phải với thầy cô giáo (Viết “nói” cho ai?) 3a. Dàn bài chưa phải là văn bản. vì thế dàn bài cần được viết rõ ý, càng ngắn gọn càng tốt. Lời lẽ trong dàn bài không nhất thiết phải là câu văn hoàn chỉnh, tuyệt đội đúng ngữ pháp và luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau. b. Các phần, các mục lớn nhỏ trong dàn bài cần được thể hiện trong một hệ thống ký hiệu được quy đòng chặt chẽ. Ví dụ 1: 1 a . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . 4. Thay En ri cô viết một bức thư cho bố nói lên niềm ân hận vì đã thiếu lễ độ với mẹ. - Đònh hướng chính xác: Viết về sự ân hận của Enricô vì tiết nói lời thiếu lễ độ với ẹm gởi cho bố, để mong bố và mẹ tha thứ cho mình. * Xây dựng bố cục: - Mở bài: lời nhận lỗi - Thân bài: Trình bày điều ân hận của mình (vì trót lỗi lầm). 3. Củng cố: (3’): Em hãy trình bày quá trình tạo lập văn bản 4. Dặn dò: (2’): - Học thuộc ghi nhớ, hoàn tất bài tập. - Soạn bài: “Những câu hát than thân” IV. RÚT KINH NGHIỆM: . . . . Ngày soạn :15/9/2005 Tuần 4 – Tiết 13 VĂN BẢN: NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được nội dung ý nghóa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu (hình ảnh, ngôn ngữ) của những bài ca dao về chủ đề than thân. - Thuộc những bài ca dao trong văn bản. II. Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: đọc VB + soạn câu hỏi. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : - Đọc thuộc lòng 4 bài ca dao nói về tình yêu quê hương, đất nước, con người. - Nêu nội dung 4 bài ca dao trên. 3. Bài mới : Trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam, những bài ca dao than thân có số lượng khá lớn. Nó là tiếng hát than thở về những cuộc đời, cảnh ngộ khổ cực, cay đắng của người nông dân, người phụ nữ. Mặt khác còn có ý nghóa tố cáo xã hội phong kiến. Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về các bài ca dao này. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 4’ Hoạt động 1: HS đọc và tìm hiểu chú thích Hoạt động 1 I. Đọc: Gọi HS đọc 3 bài ca dao Gọi HS đọc tìm hiểu chú thích 2  8. 25’ Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thảo luận phần đọc hiểu văn bản. Hoạt động 2: II. Tìm hiểu văn bản: ? Trong ca dao, người nông dân thời xưa thường mượn hình ảnh con cò để diễn tả cuộc đời, thân phận của mình. - Trong các loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng chỉ có con cò thường gần người nông dân hơn cả. Em hãy sưu tầm 1 số bài ca dao để chứng minh đều đó và giải thích vì sao ? Trời mưa. Ví dụ: Quả dưa veo vọ Con tôm đánh đáo Con ốc nằm co Con cò kiếm ăn - Con cò có nhiều điểm phẩm chất giống cuộc đời, số phận người nông dân: gắn bó với đồng ruộng, chòu khó lặn lội kiếm sống. Bài 1: Thân cò, lận đận. Nước non >< một mình Lên thác >< xuống ghềnh Bể đầy >< ao cạn ? Bài 1 là lời của ai, nói về điều gì. - Lời của người lao động, kể về cuộc đời số phận của con cò rất lận đận, vất vả. - Hình ảnh đối lập. ? Cuộc đời lận đận, vất vả của con cò được diễn tả như thế nào ? - Sự đối lập: Nước non >< một mình. (< bé, gầy guộc) Thân cò >< thác ghềnh. => Cuộc đời lận đận, vất vả của người nông dân. ? Những từ ngữ, hình ảnh và sự đối lập đó gợi cho em liên tưởng đến điều gì ? - Trả lời.  Gợi lên hình ảnh thân cò thật tội nghiệp, đáng thương. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức ? Tác giả dân gian mượn hình ảnh con cò để nói đến tầng lớp nào trong xã hội xưa. Ngoài nội dung than thân, bài ca dao còn có nội dung nào khác. - Trả lời. Tác giả mượn hình ảnh con cò để nói về người nông dân trong xã hội phong kiến có cuộc đời vất vả, gian nan, khó nhọc. Ngoài ra bài ca còn có nội dung phản kháng, tố cáo chế độ phong kiến ? Bài 2 bắt đầu bằng cụm từ thương thay. Em hiểu cụm từ này như thế nào ? - Thương thay là vừa thương, vừa đồng cảm. Thương cho người mà cũng là thương cho thân phận mình cùng cảnh ngộ. ? Hãy chỉ ra những ý nghóa của sự lặp lại cụm từ này trong bài 2. Bốn câu ca dao là 4 nỗi thương  tô đậm mối thương cảm xót xa cho cuộc đời cay đắng nhiều bề của người lao động. ? Hãy phân tích những nỗi thương thân của người lao động qua các hình ảnh ẩn dụ ở bài 2. - Con tằm “kiếm ăn được mấy phải nằm nhã tơ”  suốt đời bò kẻ khác bòn rút sức lực. ? Qua hình ảnh ẩn dụ, người lao động bày tỏ nỗi thương thân như thế nào ?  Biểu hiện nỗi khổ nhiều bề của người lao động trong xã hội cũ. Mỗi con vật là sự thân phận cho cả thân và phận của người lao động, của người nông dân ở những cảnh ngộ khác nhau. ? Tóm lại nội dung của bài 2 nói lên điều gì ?  Nói lên nỗi khổ của người lao động trong xã hội phong kiến thời xưa. - Con kiến “kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi”  thân phận nhỏ nhoi suốt đời xuôi ngược làm lụng mà vẫn nghèo khó. - Con Hạc “bay mõi cánh biết ngày nào thôi”  cuộc đời phiêu bạt, lận đận và những cố gắng vô vộng của người lao động trong xã hội cũ. - Con cuốc “Dầu kêu ra máu có người nào nghe”  thân phận thấp cổ bé họng và khốn khổ oan trái không được lẽ công bằng nào soi tỏ. Thương thay: Con tằm . . . nhã tơ Lũ kiến . . . .tìm mồi Hạc . . . . bay mõi cánh Cuốc . . . . kêu ra máu  n dụ Gọi HS đọc bài ca dao 3. Sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thân em”. => Nỗi khổ nhiều bề của người lao động trong xã hội xưa, họ bò áp bức bóc lột. ? Những bài ca dao ấy thường nói về ai, về điều gì và giống nhau như thế nào về nghệ thuật. - Những bài ca dao này thường nói về thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ. Nỗi khổ nhất của họ là thân phận bò phụ thuộc.  Giống nhau về nghệ thuật là bắt đầu bằng từ “thân em”: chỉ thân phận tội nghiệp, đắng cay gợi sự đồng cảm sâu sắc. ? Bài 3 nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, hình ảnh so sánh ở bài này có gì đặc biệt. Qua đây, em thấy cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong kiến như thế nào ? - Trả lời. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức  Tên gọi của hình ảnh (trái bần) dễ gợi sự liên tưởng đến thân phận nghèo khó. Đã vậy trái bần bé mon, bò gió đập sóng dồi xô đẩy/ sông nước không biết tấp vào đâu. Bài ca dao diễn tả xúc động, chân thực cuộc đời, thân phận nhỏ bé cay đắng của người phụ nữ xưa. Họ toàn bò lệt vào hoàn cảnh, họ không có quyền tự quyết đònh cuộc đời mình. Bài 3: Thân em . . . .biết tấp vào đâu => so sánh. => Diễn tả cuộc đời, thân phận nhỏ bé đắng cay của người phụ nữ trong xã hội cũ. 8’ Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS luyện tập Hoạt động 3: ? Nêu những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của bốn bài ca. Nghệ thuật: Thể thơ lục bát, có ẩm điệu than thân thương cảm song hình ảnh so sánh, ẩn dụ dùng những cụm từ truyền thống và câu hỏi tu từ. Dặn dò: - Học thuộc lòng 3 bài ca dao và ghi nhớ. - Sưu tầm những bài ca dao cùng chủ đề. - Soạn bài “Những câu hát châm biếm”. IV. RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . Ngày soạn: 16/9/2005 Tuần 4 – Tiết 14 Bài: NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận và hiểu biết được những tình cảm đẹp đẽ của người mẹ đối với con nhân ngày khai trường. - Thấy được ý nghóa lớn lao của nhà trường đối với thế hệ trẻ. II. Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: đọc VB + soạn phần đọc hiểu + sách vở. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : - Đọc bài thuộc lòng 3 bài ca dao than thân - Nêu nội dung của từng bài ca dao. 3. Bài mới : Ca dao dân ca rất phong phú, đa dạng về nội dung. Ngoài những câu hát yêu thương, tình nghóa, những câu hát than thân, ca dao dân ca còn có rất nhiều câu hát châm biếm. Cùng với truyện cười, vè, những câu hát châm biếm đã thể hiện khá tập trung những nghệ thuật trào lộng Việt Nam rất đặc sắc, nhằm phơi bày những hiện tượng đáng cười trong xã hội. Các em cùng nhay tìm hiểu “Những câu hát châm biếm”. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 8’ Hoạt động 1 Hoạt động 1 I. Đọc HS đọc văn bản và tìm hiểu chú thích Gọi 2 HS đọc văn bản Gọi HS đọc thầm chú thích từ 1 -> 10 25’ Hoạt động 2 Hoạt động 2 II. Tìm hiểu văn bản Hướng dẫn HS trả bài, thảo luận phần đọc hiểu văn bản. ? Bài 1 giới thiệu về “chú tôi” như thế nào. - Bài 1 giới thiệu chân dung của “chú tôi” để cầu hồn cho “chú tôi đó là: Bài 1 Chú tôi hay tửu, hay tăm Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa . . . . ? Trong bài ấy từ nào được lặp lại nhiều lần? + “Hay tửu, hay tăm” --> tức là nghiện rượu, nát rượu +”hay nước chè đặc”  Nghiện chè  Liệt kê, nói ngược + “hay nằm ngủ trựa” ngày “ước ngày mưa” đêm “ước đêm thừa trống canh”. Vậy còn có nghiện ngủ, tài ngủ  Bài ca chề giễu những hạng người nghiện ngập, lười biếng thời nào cũng có, cần phê phán.  Từ “hay” được lặp lại nhiều lần (4 lần)  Không phải là khen, mà để mỉa mai, giễu cợt chú tôi “Giỏi rượu chè, giỏi ngủ”. Sau mỗi từ “hay” tật xấu của chú tôi được liệt kê ra. ? Từ “hay” có nghóa là giỏi. Vậy từ “hay: mà người cháu đã giới thiệ về chú mình theo em có phải là giỏi [...]... III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp: (1’) 2 Kiểm tra bài cũ : - Để làm nên một văn bản, người tạo lập văn bản cần phải lần lượt thực hiện các bước nào? - Bài tập 4 (về nhà) 3 Bài mới : Các em đã làm quen trong tiết “tạo lập văn bản” Từ đó có thể làm nên một văn bản tương đối đơn gian, gần gũi với đời sống và công việc học tập của các em Vậy để tạo ra cho mình một sản phẩm hoàn chỉnh, tiết học này... Ngày soạn: 17/9/2005 Tuần 4– Tiết 15 Bài: ĐẠI TỪ I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được thế nào là đại từ - Nắm được các loại đại từ Tiếng Việt - Có ý thức sử dụng đại từ hợp với tình huống giao tiếp II Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án - HS: Đọc trước bài SGk/tr 54,55 III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp: (1’) 2 Kiểm tra bài cũ : (3’) -... KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 21/9/2005 Tuần 5 – Tiết 18 Bài 5: TỪ HÁN VIỆT I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu được thế nào là yếu tố Hán Việt - Nắm được cách cấu tạo đặc biệt của từ ghép Hán Việt II Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án - HS: Đọc trước bài SGK/ tr69, 70 III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp: (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) - Thế nào là đại... quyết tâm cần thiết để làm tốt hơn những bài sau II Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Chấm bài + soạn giáo án - HS: Ôn tập văn tự sự + các bước tạo lập văn bản III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp: (1’) 2 Kiểm tra bài cũ : (không có) 3 Tiết trả bài: TL 8’ Hoạt động của thầy Hoạt động 1: GV cho HS đọc lại đề bài Hoạt động của trò Hoạt động 1: Gọi HS nhắc lại các bước tạo lập văn bản - Đònh hướng chính xác... 22/9/2005 Tuần 5 – Tiết 20 Bài 5: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu được văn biểu cảm nảy sinh là do nhu cầu biểu cảm của con người - Biết phân biệt biểu cảm trực tiếp và biểu cảm gián tiếp cũng như phân biệt các yếu tố trong văn bản II Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án - HS: Xem trước bài SGK/trang 71 III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh... Sơn II Chuẩn bò của thầy và trò: - GV: Đọc SGK + SGV + soạn giáo án - HS: Đọc SGK + soạn phần đọc hiểu III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh lớp: (1’) 2 Kiểm tra bài cũ : (3’) - Đọc thuộc lòng phiên âm chữ Hán, bản dòch thơ bài “Nam Quốc Sơn Hà” và nêu nội dung bài thơ 3 Bài mới : (1’) Tiết học này, các em sẽ được học hai tác phẩm thơ Một bài là của vò vua yêu nước, có công lớn trong cuộc chống giặc ngoại... Việt có mấy loại Cho ví dụ - Kiểm tra bài tập 4 3 Bài mới : (1’) Qua tiết học về từ Hán Việt hôm trước, các em đã được cung cấp về yếu tố Hán Việt với trật tự các yếu tố trong từ ghép Hán Việt Tuy nhiên, nếu biết chỉ bấy nhiêu đó thôi chưa đủ, cácem còn phải biết từ Hán Việt mang sắc thái ý nghóa gì và sử dụng nó như thế nào cho phù hợp Tiết học này sẽ giúp các em tìm hiểu những điều trên TL 10’ Hoạt động... ghi nhớ - Hoàn tất bài tập, xem trước bài “từ H – V” (t2) IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 22/9/2005 Tuần 5 – Tiết 19 Bài 5: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Củng cố lại kiến thức và kỹ năng đã học về văn bản tự sự (hoặc miêu tả) về tạo lập văn bản, về các tác phẩm văn học có liên... tớ, mày… để xưng hô hoặc dùng ai, gì, thế nào… để trõ, để hỏi Như vậy là ta đã sử dụng một số đại từ Tiếng Việt Vậy đại từ là gì ? đại từ có nhiệm vụ chức năng ra sao ? Các em sẽ tìm lời giải đáp trong tiết học này TL 10’ Hoạt động của thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu thế nào là đại từ - Gọi HS đọc những câu trong SGK và chú ý những từ in đậm ? Từ nó ở câu a) trỏ ai ? Từ nó ở câu b) trỏ vật gì... núi nước Nam” và “Phó giá về kinh” IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn : 20/9/2005 Tuần 5 – Tiết 17 Bài 5: SÔNG NÚI NƯỚC NAM PHÒ GIÁ VỀ KINH I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận được tinh thần độc lập, khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc trong bài thơ: sông núi nước Nam . Ngày soạn: 12/9/2005 Tuần 3 – Tiết 11 Bài : TỪ LÁY I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được cấu tạo. SGK + SGV + soạn giáo án. - HS: Xem đó bài SGK/trang 41, 42. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) - Có mấy loại từ ghép?
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 11-24, tiết 11-24,

Hình ảnh liên quan

- Xếp từ láy vào bảng phân loại - Làm bài tập (Thảo luận nhóm) - Từ láy toàn bộ: bần bật, thăm thẳm, chiêm chiếp 2+3 - tiết 11-24

p.

từ láy vào bảng phân loại - Làm bài tập (Thảo luận nhóm) - Từ láy toàn bộ: bần bật, thăm thẳm, chiêm chiếp 2+3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
? Qua những hình ảnh, chi tiết miêu tả trong bài thơ, cảnh làng quê vào  buổi chiều đứng ở phủ Thiên  Trường trông ra nhìn chung như thế  nào ? - tiết 11-24

ua.

những hình ảnh, chi tiết miêu tả trong bài thơ, cảnh làng quê vào buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra nhìn chung như thế nào ? Xem tại trang 28 của tài liệu.