0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

19 1,622 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 23:13

Đề tài: Đề tài: Giáo viên hướng dẫn: Tô Văn Nam Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Lợi Lớp : Tin Học 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Báo Cáo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY SEEN(Union for science of electronic-engineering)  Nha Trang tháng 10-2003 Nội dung báo cáo: 1. Giới thiệu thương mại điện tử 2. Thực trạng Mục đích Yêu cầu của ứng dụng 3. Các mô hình của chương trình ứng dụng 4. Giới thiệu công nghệ JSP(Java Server Pages) 5. Chương trình Demo 6. Kết luận hướng phát triển của ứng dụng 1. Giới thiệu về thương mại điện tử Một trong các hướng phát triển hàng đầu của công nghệ thông tin hiện nay là các công nghệ liên quan đến Internet. Trong hướng này thì quan trọng hàng đầu lại là các hệ thống thương mại điện tử thực hiện trên Internet Khái niệm: Thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện điện tử để trao đổi thông tin thương mại, không cần sử dụng các giấy tờ trong các giai đoạn của quá trình giao dòch. Có hai hình thức thương mại điện tử: a. B2C: Business to Consumers • - Áp dụng cho các Site bán lẻ, trực tiếp từ doanh nghiệp đến người • tiêu dùng . - Là hình thức kinh doanh không có chứng từ. b. B2B: Business to Business - Là hình thức kinh doanh có chứng từ. - Áp dụng cho việc giao dòch buôn bán giữa: công ty mẹ các công ty con, các công ty cùng trong một hiệp hội, hai công ty có quan hệ lâu dài tin cậy. Hoạt động của B2B Catalog các mặt hàng có Order đơn đặt hàng Invoice hóa đơn đòi thanh toán BÊN MUA BÊN BÁN Payment Information Thông tin thanh toán hóa đơn Mô hình hoạt động B2B Business to Business - Bên mua muốn mua hàng thì sẽ gởi yêu cầu cần catalog sang bên bán. - Nhận được yêu cầu catalog, bên bán sẽ gởi catalog sang bên mua. - Bên mua xem các mặt hàng trong catalog, chọn mặt hàng cần mua, tạo ra đơn đặt hàng gởi tới bên bán. - Khi đó, bên bán sẽ xử lý đơn đặt hàng gởi hóa đơn đòi thanh toán cho bên mua. - Bên mua sẽ gởi thông tin thanh toán hóa đơn cho bên bán. 2. Thực trạng Mục đích Yêu cầu của ứng dụng 2. Thực trạng Mục đích Yêu cầu của ứng dụng a. Thực trạng - Công ty SEEN(Union for Science of electronic - engineering) là một trong những đơn vò hàng đầu trong lónh vực điện tử - tự động hóa tại Việt Nam. - Cùng với việc hợp tác chặt chẻ về kỹ thuật thương mại với tập đoàn Yokogawa-Nhật Bản. Nhu cầu hoạt động về các lónh vực sản xuất, thiết kế, lắp đặt công trình, cũng như thương mại ngày càng mở rộng, thò trường sản phẩm cạnh tranh. - Mặt khác, việc phổ biến sử dụng Internet đã tạo một bước ngoặc mới trong thương mại điện tử, nhu cầu sử dụng máy tính để trao đổi cập nhật thông tin ngày càng tăng. b. Mục đích - Nhằm đáp ứng được nhu cầu mở rộng thò trường tiêu thụ sản phẩm quảng cáo các hoạt động của công ty SEEN. - Đưa thông tin đáp ứng các nhu cầu của khách hàng hỗ trợ việc mua bán giữa công ty với khách hàng diễn ra một cách nhanh chóng, tiết kiệm. c. Yêu cầu: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử theo hai mảng: - Hỗ trợ khách hàng: Mảng này thể hiện quyền duyệt web site của khách hàng, khách hàng có thể nắm bắt được các thông tin cần thiết về các lónh vực hoạt động của công ty đồng thời thể hiện được quyền mua sản phẩm an toàn khi mua sản phẩm của mình trên website. - Hỗ trợ nhà quản trò: Nhà quản trò có thể thao tác trên cơ sở dữ liệu thông qua giao diện web như: đọc, ghi, chỉnh sửa, xóa, thống dữ liệu…đồng thời đảm bảo được an toàn cơ sở dữ liệu của hệ thống. 2. Thực trạng Mục đích Yêu cầu của ứng 2. Thực trạng Mục đích Yêu cầu của ứng dụng (tt) dụng (tt) 3. Caực moõ hỡnh cuỷa chửụng trỡnh 3. Caực moõ hỡnh cuỷa chửụng trỡnh ửựng duùng ửựng duùng Mô hình hoạt động của khách hàng USER Trang chủ Thương mại Các trang giới thiệu về cơng ty SEEN Thơng tin các dự án sản phẩm Cơng ty Các dịch vụ FAQs, liên hệ, mail… Database Khách hàng cũ ? Chọn xem sản phẩm Đưa sản phẩm vào giỏ hàng Xác nhận việc mua hàng Tạo đơn hàng Tìm kiếm Đăng ký Đăng nhập Lưu đơn hàng No Yes Sơ đồ phân cấp chức năng hoạt động của nhà quản trò HỆ THỐNG QUẢN LÝ Quản lý sản phẩm Quản lý đơn hàng Quản lý khách hàng Khách hàng liên hệ Quản lý dự án Quản lý FAQs Quản lý dự án Quản lý FAQs Sửa Thêm Xóa Xem Sửa Xóa Thêm Xem Sửa Xóa Thêm Xem Xóa Xem Xóa Xem Xóa Xem Đăng nhập ADMIN Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát KHÁCH HÀNG Tìm Liệt SẢN PHẨM GIỎ HÀNG QL.Sản phẩm ADMINKHÁCH HÀNG Đăng ký KHÁCH HÀNG QL.Khách hàng ADMIN Tạo đơn hàng ĐƠN HÀNG ADMIN (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (1 ) (2 ) (4 ) (3 ) (2 ) (11 ) (2 ) (11 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (11 ) (2 ) (11 ) (2 ) (10 ) (2 ) (11 ) (11 ) (2 ) QL. Đơn hàng GHI CHÚ: (1). u cầu tìm kiếm. (7). Thơng tin khách hàng mua sản phẩm. (2). Kết quả. (8). Hồ sơ khách hàng đăng ký. (3). u cầu liệt kê. (9). Quyết định đăng ký. (4). Thơng tin sản phẩm. (10). Thơng tin đơn đặt hàng. (5). Đưa sản phẩm vào giỏ. (11). u cầu. (6). Thơng tin sản phẩm chọn mua. [...]... cài đặt các ch ơng trình riêng biệt, người sử dụng ch cần thơng qua một trình duyệt web bình thường cũng có thể thực hiện các ch c năng để giao d ch với cơng ty để mua bán sản phẩm một c ch nhanh ch ng tiện lợi nhất Mặc dù đã cố gắng hồn thiện ứng dụng nhưng do thời gian khả năng có hạn nên báo cáo ứng dụng vẫn ch a được hồn ch nh tối đa Trong thời gian sau này sẽ cố gắng hồn thiện tốt hơn Cuối... Engine Web Browser Yêu cầu Kết xuất HTTP Service Web Server Servlet tạm Trang JSP 5 Demo ứng dụng Phần demo này gồm hai phần ch nh: - Phần 1: Hoạt động kh ch hàng - Phần 2: Hoạt động của nhà quản trò Phần 1: Hoạt động của kh ch hàng Các ch c năng được thực thi ở mảng này là: 1 Xem các thông tin giới thiệu về công ty các công trình mà SEEN đã đang thực hiện 2 Gửi thông tin cần trao đổi đến công. .. thiệu về công nghệ JSP(Java Server Pages) - JSP là một công nghệ lập trình Web phía máy ch của Java, là bước chuyển tiếp tiếp theo của Servlet trong ứng dụng Java - JSP viết mã Java tương tự servlet nhưng cho phép trộn lẫn các thẻ đònh dạng HTML với mã Java - Trình diễn d ch JSP sẽ ch u tr ch nhiệm kết hợp mã Java thẻ HTML để tạo ra servlet xử lý các yêu cầu mà trình kh ch gửi đến Cơ ch hoạt động... dụng: Gần như đã thể hiện được đầy đủ các yêu cầu đặt ra cho ứng dụng.Đảm bảo cho người sử dụng có thể dạo web site mua hàng thông qua việc tạo đơn hàng trên mạng - Đối với nhà quản trò: Hỗ trợ các ch c năng quản lý cơ bản cho nhà quản trò như: Xem, xóa cập nhật dữ liệu - Do ứng dụng được xây dựng bằng công cụ JSP nên có thể ch y trên nhiều hệ điều hành b) Những điểm ch a làm được hướng phát triển...Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết quản lý sản phẩm (DFD) Nhập mới (1 ) Xóa (4) (5) (9) (9) (4) SẢN PHẨM ADMIN (2) (6) (3) ADMIN (8) (7) (7) (2) (8) Hiệu ch nh Liệt GHI CH : (1) Quyết định nhập (2) u cầu liệt (3) Kết quả (4) Danh s ch xóa (5) Hồ sơ sản phẩm (6) Thơng tin sản phẩm (7) Dữ liệu hiệu ch nh .(8) Dữ liệu sau hiệu ch nh (9) Nội dung sau khi xóa Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết quản lý... tin cần trao đổi đến công ty 3 Tìm kiếm, xem danh mục sản phẩm thương mại 4 Xem thông tin chi tiết về sản phẩm trong danh mục 5 Đưa sản phẩm ch n mua vào giỏ hàng 6 Xác nhận việc mua hàng 7 Nếu là kh ch hàng cũ thì kiểm tra tài khoản quyền đăng nhập trước khi tạo đơn hàng 8 Nếu là kh ch hàng mới thì đăng ký thông tin trước khi tạo đơn hàng 9 Tạo đơn đặt hàng 10 Kh ch hàng có thể xem thông tin về... - Ch a hiển thò được tiếng Việt từ việc truy xuất cơ sở dữ liệu Để ứng dụng được hoàn thiện hơn cần phải xây dựng thêm các ch c năng để hỗ trợ nhà quản trò xử lý đơn hàng tự động ch ng hạn: - Thanh toán điện tử -Thống kê, quản lý kho hàng, doanh thu - Xử lý hóa đơn tự động - Xây dựng hệ thống gởi mail tự động Kết luận Ứng dụng là một điển hình của việc phát triển một mơ hình cơ sở dữ liệu Client /Server. .. quản trò Các ch c năng được thực thi ở mảng này là: 1 Quản lý thông tin kh ch hàng mua sản phẩm: Xem, xóa 2 Quản lý sản phẩm: Xem, thêm, xóa, sửa 3 Quản lý đơn đặt hàng: Xem, xóa 4 Quản lý thông tin về kinh nghiệm công trình của SEEN: Xem, thêm, xóa, sửa 5 Quản lý thông tin trao đổi, phản hồi của kh ch hàng: Xem, xóa 6 Quản lý d ch vụ hỏi đáp FAQs: Xem, thêm, xóa, sửa 6.TỔNG KẾT- ĐÁNH GIÁ HƯỚNG PHÁT... Diachi_giao, NgayDH, Shipping ) ……… DDH_CHITIET( Ma_DDH, Ma_sp, Soluong) KHACHHANG( Ma_KH, Ten_KH, Username, Password, Quyen_login, Email, Diachi, Dienthoai, Fax ) LIENHE( Ma_lh, Ten_lh, Email_lh, Diachi_lh, Noidung_lh ) LOAI_CT( Maloai_CT, Tenloai_CT ) CONGTRINH( Ma_CT, Maloai_CT, Ten_CT, Anh_CT, Investor, Giatri, Nam, ……… Congnghe, Phamvi ) FAQ( Question_id, Questions, Answers ) 4 Giới thiệu về công. .. dòng dữ liệu chi tiết quản lý đơn hàng (DFD) (1 ) ADMIN Liệt (3) (5) (2) GHI CH : (1) u cầu liệt (2) Danh s ch xóa (3) Kết quả (1) (4) ĐƠN HÀNG (2) Xóa (5) (4) Thơng tin đơn hàng (5) Nội dung sau khi xóa Mô hình quan hệ thực thể dữ liệu Mô hình tổ ch c dữ liệu Từ mơ hình quan hệ dữ liệu ta xây dựng được mơ hình tổ ch c dữ liệu như sau: LOAI_SP( Maloai, Tenloai ) SANPHAM( Ma_sp, Maloai, Ten_sp, . ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY SEEN(Union. thực hiện : Nguyễn Văn Lợi Lớp : Tin Học 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC B CH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Báo Cáo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH,

Hình ảnh liên quan

Có hai hình thức thương mại điện tử: - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

hai.

hình thức thương mại điện tử: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Mô hình hoạt động B2B – Business to Business - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

h.

ình hoạt động B2B – Business to Business Xem tại trang 4 của tài liệu.
3. Các mô hình của chương trình - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

3..

Các mô hình của chương trình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mô hình hoạt động của khách hàng - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

h.

ình hoạt động của khách hàng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mô hình quan hệ thực thể dữ liệu - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

h.

ình quan hệ thực thể dữ liệu Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mô hình tổ chức dữ liệu - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

h.

ình tổ chức dữ liệu Xem tại trang 13 của tài liệu.