0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

30 830 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 08:34

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ---------- CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH Giáo viên hướng dẫn : GV. HÀ KIM THỦY Sinh viên thực tập : LÊ THỊ THÙY TRANG Lớp : C8NH14 Niên khóa : 2008-2011 TP. Hồ Chí Minh – 2011 LỜI CẢM ƠN    Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy, cô giáo khoa Tài Chính Ngân Hàng thuộc Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Thành Phố Hồ Chí Minh, những người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức mới trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặt biệt là giáo viên hướng dẫn Hà Kim Thủy, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Sự hướng dẫn về mặ t lý thuyết cũng như thực hành đã giúp em củng cố và biết cách ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã tạo điều kiện cho em thực tập tại ngân hàng. Đặt biệt là các anh chị trong bộ phận Tín dụng _Cá Nhân đã tận tình giúp đỡ, và chỉ bảo em trong thời gian học tập tại đơn vị. Trong quá trình viết bài, chắc chắn không tránh khỏi thiếu xót, khuyết điểm. Vì vậy kính mong sự hướng dẫn, đóng góp ý kiến của các thầy cô. Một lần nữa em xin chúc quý thầy cô và toàn thể các anh chị trong sacombank chi nhánh Bình Thạnh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Sinh viên Lê Thị Thùy Trang NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Tp. HCM, ngày tháng năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Tp. HCM, ngày tháng năm 2011 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục những từ viết tắt Danh mục các bảng sử dụng Danh mục các đồ thị, đồ Nhận xét của đơn vị thực tập Nhậi xét của giáo viên hướng dẫn PHẦN I/. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượ ng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của báo cáo thực tập PHẦN II/. NỘI DUNG Chương 1. Cơ sở lí luận về tín dụngrủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng 1.1. Tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm rủi ro 1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh c ủa Ngân hàng thương mại. 1.2.3. Rủi ro tín dụng Chương 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh 2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển ngân hàng sacombank CN Bình Thạnh 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. đồ tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 2.1.3. Quy trình tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 2.2. Thực trạng, nguyên nhân của rủi ro tín dụng tại Sacombank – CN Bình Thạnh 2.2.1. Tình hình nguồn vốn huy động và sử dụng vốn huy động 2.2.1.1 Huy động vốn 2.2.1.2. Tình hình sử dụng v ốn huy động của ngân hàng 2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng 2.2.2.1. Tình hình tăng trưởng dư nợ qua các năm 2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn 2.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ngân hàng 2.2.3.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 2.2.3.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay 2.3. Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụngngân hàng sacombank hiện nay áp dụng Chương 3. Kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Bình Thạnh 3.1. Nhận xét về công tác quản lí rủi ro tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Nhược điểm 3.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Sacombank - CN Bình Thạnh trong những năm năm 2012 3.3. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank - CN Bình Thạnh 3.4. Kiến nghị 3.4.1.Kiến nghị đối với Chính Phủ, Bộ, Ngành có liên quan 3.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 3.4.3.Kiến nghị đối với Sacombank PHẦN III/. KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo I/. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong đời sống kinh tế hàng ngày, rủi ro luôn luôn tiềm ẩn, nó được coi là những bất trắc, những biến cố không có lợi, nằm ngoài sự mong đợi của con người. Rủi ro nhiều khi mang lại những hậu quả không lường. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng luôn có thể gặp nhiều loại rủi ro nhưng rủi ro điển hình nhất mà Ngân hàng phải luôn đối mặt là rủi ro tín dụng- Rủi ro khách hàng không trả được nợ. Rủi ro này không chỉ gây tác động xấu tới ngân hàng mà ở mức độ trầm trọng hơn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng và xã hội. Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Bình Thạnh nhận thức được tầm quan trọng củ a vấn đề này cùng với sự đồng ý của cô giáo hướng dẫn, em đã tìm hiểu và quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh” làm báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu:  Nghiên cứu về các sản phẩm tín dụng tại Sacombank  Nghiên cứu về quy trình tín dụng  Nguyên cứu rủi ro tín dụ ng trong hoạt động ngân hàng  Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng trong ngân hàngmột số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro để từ đó đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, thông qua việc tập trung phân tích một số chỉ tiêu như: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng.  Đề ra các giải pháp trong quản lý rủi ro tín dụng 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh Phạm vi nghiên cứu:  Tìm hiểu về hoạt động Ngân hàng sacombank tại chi nhánh Bình Thạnh.  Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín - chi nhánh Bình Thạnh qua 2 năm 2008 -2009, đồng thời đưa ra một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh 4. Phương pháp nghiên cứu:  Phỏng vấn, tham khảo ý kiến của các cán bộ công nhân viên tại ngân hàng  Nghiên cứu tại bàn, thu thập số liệu trên trangweb và những bản tin, báo cáo thường niên c ủa sacombank, hoặc Nguồn thông tin từ bên ngoài, qua các tạp chí, báo cáo ngành và internet  Tổng hợp số liệu và so sánh qua các năm, phân tích và rút ra nhận xét những yếu tố đã phân tích qua bảng biểu, đồ thị. 5. Kết cấu của báo cáo thực tập: Đề tài được kết cấu thành các phần chương như sau: PHẦN MỞ ĐẦU - giới thiệu lí do chọn đề tài, mục đích, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc đề tài. PHẦN NỘI DUNG- bao gồm 3 chương Chương 1. Cơ sở lí luận về tín dụngrủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng Chương 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh Bình Thạnh Chương 3. Kiến nghị biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Bình Thạnh PHẦN KẾT LUẬN - một số vấn đề rút ra sau quá trình nghiên cứu và những điểm mới của đề tài II/. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNGRỦI RO TÍN DUNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1. Tín dụng ngân hàng 1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng Tín dụngmột quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền cam kết hoàn trả theo điều kiện đã thoả thuận. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với các tổ chức kinh tế và cá nhân thể hiện dưới hình thức nhận tiền gửi của khách hàng, cho khách hàng vay, tài trợ thuê mua, bảo hành hay chiết khấu 1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân Tín dụng là điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên và liên tục. Trong một thời điểm trong nền kinh tế luôn tồn tại hai nhóm doanh nghiệp: * 1 nhóm “tạm thời thừa vốn” và muốn sử dụng số vốn nhàn rỗi này để kiếm lời trong một thờ i gian nhất định * 1 nhóm “ tạm thời thiếu vốn” và muốn tìm kiếm nguồn vốn nhàn rỗi khác để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tín dụng huy động tập trung vốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bất kì một quốc gia nào muốn phát triển nền kinh tế cũng phải có một nguồn vốn đầu tư lớn để đổi mới công nghệ, tăng năng suấ t lao động, giảm giá thành sản phẩm, chiến thắng trong cạnh tranh. Tín dụng góp phần nâng cao mức sống của dân cư người có thu nhập thấp được có nhà ở, phương tiện đi lại, đt . bởi họ sử dụng theo phương thức tín dụng cho vay trả góp. Là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước: Nhà nước thông qua hoạt động của các ngân hàng Thương Mại chủ yếu là ho ạt động tín dụng để điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm rủi ro Rủi ro là sự bất trắc không mong đợi , gây ra thiệt hại và có thể đo lường được . Như vậy , trong hoạt động kinh tế nói chung và trong hoạt động Ngân hàng nói riêng thì vấn đề rủi ro là không thể tránh khỏi. Vì thế , các nhà quản Trị Kinh Doanh không thể loại bỏ được rủi rochỉ có thể phát hiện kịp thời để có những biện pháp chủ động xử lý. Trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, các nhà quản trị phải biết nhận biết và dự đoán trước các rủi ro để sớm đưa ra các giải pháp phòng ngừa chống đỡ tác hại của nó. 1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Có rất nhiều loại rủi ro. Sau đây là rủi ro chủ yếu trong hoạt động của NHTM. * Rủi ro tín d ụng: Tín dụng là hoạt động chủ yếu của NHTM. Nguồn thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng thu nghiệp vụ ngân hàng và đem lại phần lớn lợi nhuận cho Ngân hàng. * Rủi ro lãi suất: Đây là loại rủi ro mang tính xã hội, nó ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức kinh tế , các cá nhân trong nền kinh tế quốc dân. * Rủi ro nguồn vốn: - Rủi ro do thừa vốn: Như ta biết, nguồn vốn hoạt động chủ yếu của NHTM là nguồn vốn huy động. Để huy động được vốn Ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền. Nếu số vốn này bị ứ đọng, không thể cho vay hoặc đầu tư vào các loại tài sản có thể sinh lời trong khi ngân hàng vẫn phải trả lãi cho số vốn đã huy động thì có nghĩa là các thiệt hại củ a ngân hàng đang diễn ra. - Rủi ro do thiếu vốn: Loại rủi ro này xảy ra khi Ngân hàng không đáp ứng được các nhu cầu cho vay và đầu tư, thậm chí không đủ vốn để thanh toán cho người gửi tiền khi đến hạn. * Rủi ro trong thanh toán: Một ngân hàng hoạt động bình thường phải đảm bảo được khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán tức là đáp ứng được các nhu cầu thanh toán hiện tại, đột xuất khi có vấn đề nảy sinh và đáp ứng được khả năng thanh toán trong tương lai. Khi ngân hàng thiếu khả năng thanh toán, nếu không được giải quyết một cách kịp thời có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi ngân hàng thừa khả năng thanh toán sẽ dẫn đến ứ đọng vốn, làm giảm khả năng sinh lời, thu nhập của ngân hàng giảm. * Rủi ro mất khả năng thanh toán; Đây là loại rủi ro đặ c trưng của NHTM liên quan đến sự sống còn của
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH,

Hình ảnh liên quan

2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Thạnh  - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

2.1..

Khái quát về quá trình hình thành và phát triển ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Thạnh Xem tại trang 13 của tài liệu.
2.2.1. Tình hình nguồn vốn huy động và sử dụng vốn huy động 2.2.1.1 Huy động vốn  - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

2.2.1..

Tình hình nguồn vốn huy động và sử dụng vốn huy động 2.2.1.1 Huy động vốn Xem tại trang 17 của tài liệu.
Trong tình hình cạnh tranh về lãi suất và thị trường có nhiều kênh thu hút vốn (cổ phiếu, trái phiếu) như hiện nay thì việc huy động vốn gặp nhiều  khó khăn, nhưng qua bảng số liệu trên cho thấy khă năng huy động vốn  của ngân hàng sacombank vẫn giữđược t - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

rong.

tình hình cạnh tranh về lãi suất và thị trường có nhiều kênh thu hút vốn (cổ phiếu, trái phiếu) như hiện nay thì việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, nhưng qua bảng số liệu trên cho thấy khă năng huy động vốn của ngân hàng sacombank vẫn giữđược t Xem tại trang 18 của tài liệu.
(Nguồn Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2010 của Ngân hàng sacombak_ chi nhánh Bình thạnh)  - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

gu.

ồn Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2010 của Ngân hàng sacombak_ chi nhánh Bình thạnh) Xem tại trang 18 của tài liệu.
cũng làm ột phần lí do giúp cho tình hình huy động vốn của sacombank cn bt có xu hướng tăng - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

c.

ũng làm ột phần lí do giúp cho tình hình huy động vốn của sacombank cn bt có xu hướng tăng Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng doanh số cho vay theo loại tiền - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

Bảng doanh.

số cho vay theo loại tiền Xem tại trang 20 của tài liệu.
Qua bảng trên ta có thể thấy rằng hình thức cho vay bằng đồng việt năm chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay năm 2008 cho vay bằng đồ ng  việt namm là 237 tỷ trog dư nợ cho vay là 276 tỷ và đến 2010 thì mức cho  vay đã tăng lên 284 tỷđồng so với tổn - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

ua.

bảng trên ta có thể thấy rằng hình thức cho vay bằng đồng việt năm chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay năm 2008 cho vay bằng đồ ng việt namm là 237 tỷ trog dư nợ cho vay là 276 tỷ và đến 2010 thì mức cho vay đã tăng lên 284 tỷđồng so với tổn Xem tại trang 20 của tài liệu.
2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

2.2.2.2..

Tình hình nợ quá hạn Xem tại trang 21 của tài liệu.
2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

2.2.2.2..

Tình hình nợ quá hạn Xem tại trang 21 của tài liệu.
Đồ thị tình hình nợ quá hạn - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

th.

ị tình hình nợ quá hạn Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan