0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN

36 222 0
  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019  2020 CHUẨN KTKN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 13:56

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2020 Tiết 1: Hoạt động tập thể -TiÕt 2: Tốn LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức - Tính tổng số, vận dụng số tính chất để tính tổng số cách thuận tiện Kĩ : II DNG DY HC: + Bảng phụ kẻ sẵn bảng số tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: + Gọi HS lên bảng làm tập hướng dẫn thêm tiết trước tập nhà số HS khác +GV nhận xét ghi điểm cho HS Dạy mới: GV giới thiệu * Hướng dẫn HS luyện tập: Bài 1(phần b): H: Bài tập u cầu ? H: Khi đặt tính để thực tính tổng nhiều số hạng phải ý ? - GV chia lớp thành nhóm, cho HS thi làm tiếp sức - GV nhận xét, tuyên dương Bài 2:(dòng 1, 2) H: Nêu yêu cầu tập? * GV hướng dẫn: Để tính thuận tiện ta áp dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng - GV chữa cho HS - GV nhận xét ghi điểm cho HS Bài 4a: GV gọi HS đọc đề H: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? - Gọi HS lên bảng làm bài, cho lớp làm vào - GV thu chấm số bài, nhận xét, sửa Củng cố – dặn dò: Hoạt động học sinh - 2hs lên bảng - Lớp theo dõi nhận xét + HS trả lời - Đặt tính tính tổng số - Đặt số cho chữ số hàng thẳng cột với - HS làm nối tiếp bảng - Cả lớp làm vào - HS nêu - Cả lớp làm vào - 1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm toán - HS lên bảng giải, lớp giải vào - HS lắng nghe Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 + GV nhận xét học + Hướng dẫn HS làm luyện thêm TiÕt 3: Tập đọc NếU CHúNG MìNH Có PHéP Lạ I MC TIấU: Kin thc - Bớc đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên Kĩ : - Hiểu ND: Nhng ớc mơ ngộ nghĩnh đáng yêu bạn nhỏ bộc lộ khát khao giới tốt đẹp (trả lời đợc CH1, 2, 4; thuộc 1, khổ thơ bài) - HS giỏi thuộc đọc diễn cảm đợc thơ; trả lời đợc CH3 II Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ tập đọc /76, SGK - Bảng phụ chép sẵn khổ thơ khổ thơ III Các hoạt động dạy - häc: Hoạt động giáo viên 1.KiĨm tra bµi cũ: - GV gọi HS lên bảng đọc phân vai vở: vơng quốc Tơng Lai trả lời câu hỏi theo nội dung H : Nếu đợc sống vơng quốc Tơng Lai em làm gì? * GV nhận xét ghi điểm cho HS Dạy mới: GV giới thiệu bài: *Hoạt động 1: Luyện đọc + Gọi 1HS đọc toàn phần giải +Yêu cầu HS đọc nối tiếp khổ thơ * GV ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - GV ghi từ khó lên bảng, hớng dẫn HS luyện phát âm - Hớng dẫn HS đọc - Cho HS đọc nối tiếp lần - Cho HS ®äc theo nhãm 2, Hoạt động học sinh - Màn 1: HS đọc - Màn 2: HS đọc - HS trả lời - 1HS đọc, lớp đọc thầm - HS đọc nối tiếp đoạn - HS luyện phát âm - HS theo dõi - Đọc nối tiếp nh lần - Luyện đọc nhóm - Đại diện số nhóm đọc, lớp nhËn xÐt Giáo án lớp - Tuần - Cho HS thi đọc nhóm - GV nhận xét, tuyên dơng * GV đọc mẫu toàn Chú ý giọng đọc Hoạt động 2: Tìm hiểu - Yêu cầu HS đọc thầm thơ trả lời câu hỏi H: Câu thơ đợc lặp lại nhiều lần bài? H: Việc lặp lại nhiều lần câu thơ nói lên điều gì? H: Mỗi khổ thơ nói lên điều gì? H: bạn nhỏ mong ớc điều qua khổ thơ? + Gọi HS nhắc lại ớc mơ H: Em hiểu câu thơ: mÃi mÃi không mùa đông ý nói gì? (Dành cho HS giỏi) H: Câu thơ: Hoá trái bom thành trái ngon có nghĩa mong ớc điều gì? (Dành cho HS giỏi) H: Em thích ớc mơ bạn thơ? Vì sao? H: Bài thơ nói lên điều gì? Hoạt động 3: Đọc diễn cảm học thuộc lòng +Yêu cầu HS đọc nối tiếp khổ thơ để tìm giọng đọc hay +Yêu cầu HS luyện đọc thuộc theo nhóm + Tổ chức cho HS thi đọc thuộc 1, khổ thơ + Bình chọn HS đọc hay Năm học: 2019 - 2020 - Theo dâi - HS đọc thầm thơ trả lời câu hỏi + câu thơ: Nếu có phép lạ đợc lặp lại đầu khổ thơ lần trớc hết - HS suy nghĩ trả lời + khổ thơ nói lên điều ớc bạn nhỏ Khổ 1: Ước mau lớn Khổ 2: Ước trở thành ngời lớn để làm việc Khổ 3: Ước mơ không giá rét Khổ 4: ớc không chiến tranh - HS nhắc lại ý khổ thơ + Ước không mùa đông giá lạnh, thời tiết lúc dễ chịu, không thiên tai gây bÃo lụt, hay tai hoạ đe doạ ngời - Các bạn ớc chiến tranh, ngời sống hoà bình - HS tự phát biểu Nội dung: Bài thơ nói ớc mơ bạn nhỏ muốn có phép lạ giới tốt đẹp - HS đọc nối tiếp, c¶ líp theo Giáo án lớp - Tuần thuộc * GV nhận xét ghi điểm cho HS Củng cố, dặn dò: * GV nhận xÐt tiÕt häc TiÕt 4: Năm học: 2019 - 2020 dõi tìm cách đọc hay - Luyện đọc theo nhóm bàn - HS thi đọc diễn cảm - lớp nhận xét bình chọn - HS trả lời - HS lắng nghe thực Khoa học Bạn cảm thấy bị bệnh? I Mục tiêu: Kin thc - Nêu đợc số biểu thể bị bệnh.: hắt ,sổ mũi , chán ăn , mệt mỏi , đau bụng , nôn , sôt Kĩ : - biết nói với cha mẹ ngời lớn ngời cảm thấy khó chịu không bình thờng phân biệt đợc lúc thể khõe mạnh lúc thề bị bệnh II- Đồ dùng: -Hình trang 32,33 SGK III- Các hoạt động dạy học Hot ng ca giỏo viờn Bài cũ: - HÃy nêu nguyên nhân gây bệnh đờng tiêu hoá? Em phòng tránh nh nào? Bài mới: Giới thiệu: - Bài Bạn cảm thấy bị bệnh? Hoạt động 1:Quan sát hình SGK kể chuyện - Hs làm việc nhóm,xếp hình SGK thành câu chuyện - HÃy kể tên số bệnh em đà mắc? - Khi bị bệnh em thấy nào? - nhận thấy thể có dấu hiệu không bình thờng em nên làm gì? Tại sao? Hoạt động học sinh - XÕp h×nh kĨ chuyện nhóm Đại diện nhóm kể lần lợt - Kể - Nêu - nêu - Các nhóm thảo luận đa tình sắm vai nh:bị đau bụng, bị nhức đầu, bị khó chịu buồn nônCác nhóm thống nhóm lời thoại, cách Giỏo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 *Kết luận: diễn Yêu cầu hs đọc mục Bạn cần biết - Các nhóm trình bày Hoạt động 2:Trò chơi Mẹ ơi! Con - ý kiến nhóm khác nội dung, sốt cách ứng xử tình - Cho nhóm thảo luận để sắm vai tình thân bị bệnh Nhận xét chung Củng cố: - Khi em cảm thấy không khoẻ em nên làm việc trớc tiên? Dặn dò: - Chuẩn bị sau, nhận xét tiết học -Tiết 5: Quyền trẻ em Chủ đề 5: ý kiến em quan trọng cần đợc ngời tôn trọng I Mục tiêu Kiến thức: - HS hiểu đợc trẻ emcó quyền có ý kiến riêng ý kiến cần đợc ngời tôn trọng - HS cần biết ý kiến đợc ngời tôn trọng phải ý kiến chân thực, thẳng thắn, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế gia đình nhà trờng xà hội Thái độ : - HS có thái độ mạnh dạn, tự tin vaò thân Có thái độ thẳng thắn, thành thật nói lên ý kiến Kĩ : - HS biết cách nói tha gửi nói lên ý kiến với ngời lớn tuổi - HS biết cách diễn đạt ý nghĩ, đề nghị Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến ngời khác II Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị phiếu làm hoa dân chủ cành làm hoa - Một nhóm HS ®ãng tiĨu phÈm : “ Mét bi tèi ë gia đình bạn Lan III Hoạt động dạy – häc Hoạt động giáo viên Giíi thiƯu bµi Hoạt động học sinh Giáo án lớp - Tun - Cho lớp hát : Chào ngời bạn đến - GV giới thiệu viết lên bảng chủ đề : ý kiến em quan trọng Hoạt động : Trò chơi phóng viên - Trẻ em có quyền đợc nói lên ý kiến không ? - GV giới thiệu trò chơi phóng viên vấn việc học tập vui chơi em - Tôi phóng viên báoTNTP, xin bạn vui lòng cho biết ý kiến bạn dự định bạn mùa hè ? - Tôi phóng viên báoTNTP, xin bạn vui lòng cho biết ý kiến bạn trờng bạn ? - Tôi phóng viên báoTNTP, bạn có ý kiến hoạt động Đội TNTP HCM lớp bạn, trờng bạn ? GV tóm tắt: Qua trò chơi cho thấy ý kiến em hay, rõ ràng em có đủ hiểu biết thông minh để bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến thân tập thể Hoạt động : Trò chơi hái hoa dân chủ - GV tổ chức cho HS hái hoa dân chủ - GV gọi HS xung phong lên hái hoa nêu ý kiến nội dung đợc hỏi (VD) Em muốn đợc tham gia vào đội văn nghệ nhà trờng, em nói lên mong muốn nh ? - lớp em bị cô giáo hiểu lầm em chép bạn Em nói với cô Nm hc: 2019 - 2020 Cả lớp hát - HS lắng nghe - HS nối tiếp trả lời ( trẻ em có quyền đợc nói lên ý kiến riêng ) - HS làm phóng viên vấn bạn lớp -HS nối tiếp trả lời : + Mình muốn đợc du lịch + Mình muốn đợc quê thăm ông bà + Mình muốn học vẽ mùa hè - HS nèi tiÕp tr¶ lêi - HS tr¶ lêi - HS lắng nghe - HS tham gia trò trơi hái hoa dân chủ - Em gặp cô giáo nêu nguyện vọng, mong muốn - Em găp cô giáo giải thích rõ cho cô giáo hiểu Giáo án lớp - Tuần gi¸o nh thÕ nµo ? - Em muèn trêng em cã sù thay ®ỉi vỊ viƯc lµm vƯ sinh hµng ngµy cđa líp em, em đề nghi nh với Ban Giám hiệu nhà trờng ? GV nhận xét kết luận : ý kiến em muốn đợc tôn trọng, đợc ngời lớn chấp nhận cần phải chân thực, thẳng thắn, phù hợp với điều kiện khả thực tế gia đình ,xà hội Hoạt ®éng 3: TiĨu phÈm - Cho HS diƠn tiĨu phÈm : Một buổi tối gia đình bạn Lan - YC HS theo dõi thảo luận - Em nghĩ ý kiến Mẹ Lan cđa bè Lan vỊ viƯc häc cđa Lan? - Lan ®· cã ý kiÕn gióp ®ì gia ®×nh nh thÕ ? Cách giải bạn Lan có phù hợp với thực tế không ? - Nếu trờng hợp Lan, em có cách giải nh ? - GV tóm tắt ý kiến cđa HS GV kÕt ln : * TrỴ em cã quyền có ý kiến riêng, quan điểm riêng, đợc quyền phát triển quan điểm riêng * Trẻ em có quyền đợc bày tỏ ý kiến, nguyện vọng vấn đề có liên quan trẻ IV Củng cố Dặn dò - GV hệ thống lại nội dung học - Cho lớp hát : Chào ngời bạn đến Nm hc: 2019 - 2020 - HS nêu - Cả lớp nhËn xÐt, tham gia ®ãng gãp ý kiÕn - HS lắng nghe ghi nhớ - HS lên thể tiểu phẩm (Nhân vật có: Bố, mẹ Lan Lan ) - Cả lớp xem thảo luận nội dung - HS trả lời - Lan đà có ý kiến giúp đỡ gia đình: Lan học buổi buổi giúp mẹ bánh, đồng thời Lan thức khuya để học - HS nối tiếp trả lời HS lắng nghe - Cả lớp cïng h¸t Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2020 TiÕt 1: Toán TÌM SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ I MỤC TIÊU: Kiến thức - HS biết cách tìm hai số biết tổng hiệu ca hai s ú Kĩ : - Bc đầu biết giải tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Có ý thức tự giác học tập II §å dïng: B¶ng phơ III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ + Gọi HS lên bảng làm luyện thêm tiết trước kiểm tra số nhà HS khác * GV nhận xét ghi điểm cho HS Dạy mới: GV giới thiệu Hoạt động 1:Hướng dẫn tìm hai số biết tổng hiệu hai số a Giới thiệu tốn - GV giới thiệu tốn ví dụ SGK - Gọi HS đọc toán H: Bài toán cho biết ? H: Bài tốn hỏi ? * GV nêu: Vì tốn cho biết tổng cho biết hiệu hai số Yêu cầu tìm hai số nên dạng tốn gọi tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số b.Hướng dẫn vẽ sơ đồ toán - GV vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn số bé bảng -Yêu cầu HS lên bảng biểu diễn tổng hiệu hai số sơ đồ Tóm tắt : ? Số lớn 10 70 Số bé ? Hoạt động học sinh - em lên làm, lớp theo dõi nhận xét bạn bảng - HS đọc - Bài toán cho biết tổng hai số 70, hiệu hai số 10 - Bài toán yêu cầu tìm hai số - HS theo dõi - HS lên bảng thực yêu cầu, lớp vẽ nháp Giáo án lớp - Tuần c Hướng dẫn HS giải toán: Cách 1: + GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ toán suy nghĩ cách tìm hai lần số bé + GV dùng phấn màu gạch chéo phần số lớn so với số bé nêu vấn đề: Nếu bớt phần số lớn so với số bé số lớn so với số bé? + GV: Lúc sơ đồ ta cịn lại hai đoạn thẳng biểu diễn số đoạn thẳng lần số bé, ta lại lần số bé H: Phần số lớn so với số bé số? H: Khi bớt phần số lớn so với số bé tổng chúng thay đổi nào? H: Tổng bao nhiêu? GV: Tổng lại hai lần số bé, ta có hai lần số bé bao nhiêu? H: Hãy tìm số bé? Số lớn? Năm học: 2019 - 2020 HS quan sát trả lời: + Nếu bớt phần số lớn so với số bé số lớn số bé + HS lắng nghe + Là hiệu hai số + Tổng chúng giảm phần số lớn so với số bé + Tổng là: 70 – 10 = 60 + Hai lần số bé là: 70 – 10 = 60 + Số bé 60 : = 30 + Số lớn 30 + 10 = 40 - Một HS lên bảng giải, lớp thực + Yêu cầu HS trình bày giải toán + Yêu cầu HS đọc lại lời giải đúng, sau nêu vào giấy nháp cách tìm số bé * GV viết cách tìm số bé lên bảng yêu cầu - HS đọc thầm lời giải nêu: Số bé = (Tổng – Hiệu) : HS ghi nhớ * Số bé = (Tổng – Hiệu) : Cách 2: -Yêu cầu HS suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn - HS nêu cách tìm hai lần số lớn -Yêu cầu HS trình bày giải -Yêu cầu HS đọc lại giải đúng, sau nêu HS lên bảng giải, lớp nháp + Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 cách tìm số lớn * GV viết cách tìm số lớn lên bảng yêu cầu + Số lớn là: 80 : = 40 + Số bé là: 40 – 10 = 30 HS ghi nhớ * Số lớn =( Tổng + Hiệu ) : * GV kết luận cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số +Vài HS nêu lại *Hoạt động 2: Luyện tập - thực hành Bài 1: + GV yêu cầu HS đọc đề toán H: Bài tốn cho biết gì? Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 H: Bài tốn hỏi gì? H: Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Vì em biết điều đó? + GV u cầu HS làm nêu cách giải Tóm tắt ? tuổi Tuổi bố 38 tuổi 58 tuổi Tuổi ? tuổi - 1HS đọc, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi tìm cách giải - GV nhận xét, sửa - Nhận xét làm bảng - HS lên bảng làm, em làm cách - HS đọc toán trả lời Bài 2: - HS giải bảng, lớp giải vào + Gọi HS đọc yêu cầu H: Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - Gọi HS lên bảng làm bài, cho lớp làm - - Nhận xét Thu chấm số bài, nhận xét - GV chữa cho HS Tóm tắt ?em Trai : Gái : - HS giải theo hai cách em 28 em ? em - HS nêu Củng cố, dặn dị + u cầu HS nêu cách tìm hai số biết - HS lắng nghe tổng hiệu hai số đó? -Tiết 2: Tập đọc ĐÔI GIàY BA TA MàU XANH I.Mục TIấU: Kin thc - Bớc đầu biết đọc diến cảm đoạn (giọng kể chậm rÃi, nhẹ nhàng, hợp với nội dung hồi tởng) Kĩ : - Hiểu ND: Chị phụ trách quan tâm đến ớc mơ cậu bé Lái, làm cho cậu xúc động vui sớng đến lớp với đôi giày đợc thởng (trả lời đợc CH SGK) II §å dïng d¹y - häc: Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - GV vẽ góc nhọn AOB, góc tù MON, góc bẹt COD M A O Góc nhọn B O N góc tù góc bẹt D -Yêu cầu HS nêu nhận xét - Chốt ý ghi tên góc, kết hợp giảng: + Góc bẹt góc vng + Góc nhọn bé góc vng + Góc tù lớn góc vng bé góc bẹt Mỗi góc có đỉnh hai cạnh - HS xếp theo thứ tự góc từ bé đến lớn - GV dùng ê ke hướng dẫn HS đo kiểm tra góc HĐ2 : Luyện tập - Thực hành Bài 1: -Yêu cầu HS làm miệng - Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu - GV vẽ hình lên bảng - HS quan sát trả lời - Yêu cầu học sinh dùng ê-ke để kiểm tra góc Q I M C A O N P V B C G D O E Y U Bài 2: (chọn ý thứ nhất) - Yêu cầu HS đọc đề làm dòng - Gọi em lên bảng sửa X K H - em nêu, mời bạn nhận xét - Lắng nghe - Cá nhân nêu: Góc nhọn < góc vng < góc tù < góc bẹt - Mỗi cá nhân quan sát, dùng ê ke để đo góc -Vài HS nêu, bạn nhận xét - Các góc nhọn là: MAN, UDV - Các góc vng là: ICK - Các góc tù là: PBQ, GOH - Các góc bẹt là: XEY Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Chấm bảng yêu cầu HS sửa theo A đáp án sau : - Từng cá nhân thực - Theo dõi sửa sai - em lên bảng B C - Hình tam giác ABC có ba góc nhọn 4.Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra chấm số HS - Giáo viên nhận xét tiết học TiÕt 2: TiÕt 3: Tiết 4: - Lắng nghe - Nghe ghi nhà ThÓ dục Đồng chí Khải dạy -Âm nhạc Đồng chí Nhàn dạy -Tập làm văn LUYệN TậP PHáT TRIểN CÂU CHUYệN I.Mục TIấU Kin thc - Viết đợc câu mở đầu cho đoạn văn 1, 3, (ở tiết TLV tuần 7) - (BT1); nhận biết đợc cách xếp theo trình tự thời gian đoạn văn tác dụng câu mở đầu đoạn văn (BT2) Kể lại đợc câu chuyện đà học có việc đợc xếp theo trình tự thời gian (BT3) Kĩ : - HS có ý thức dùng từ hay, viết ngữ pháp tả II.Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ cốt truyện: Vào nghề - Giấy khổ to, bút III.Các hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh ổn định: Hát Bài cũ: Kiểm tra HS - Lần lợt HS lên bảng kể Lớp theo * Kể lại câu chuyện từ đề bài: dõi, nhận xét Trong giấc mơ, em đợc bà - HS nhắc lại tiên cho ba ®iỊu íc Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - GV nhËn xét cho điểm HS - Lắng nghe, nhắc lại tên 3.Bài mới: GV giới thiệu -Ghi ®Ị bµi *Híng dÉn HS lµm bµi tËp: - GV treo tranh minh hoạ :Vào nghề Bức tranh minh hoạ cho H: Bức tranh minh hoạ cho truyện :vào nghề truyện gì?HÃy kể tóm tắt nội -HS kể tóm tắt câu chuyện ớc dung câu chuyện ? mơ đẹp cô bé Va-li-a Bài tập 1: (Dành cho HS giỏi) - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - Phát phiếu cho HS Yêu cầu HS - HS thảo luận làm bài-Nhóm thảo luận cặp đôi viết câu làm xong dán kết (GV gọi nhóm mở đầu cho đoạn có HS giỏi trình bày) - Yêu cầu HS nhËn xÐt * GV kÕt luËn chung vÒ câu mở đoạn hay Đoạn 1: - Tết Nô-en năm ấy, cô bé Va-li-a 11 tuổi đợc bố mẹ ®a -Më ®i xem xiÕc /TÕt Êy , Va-li-a tròn 11 tuổi , bố mẹ cho đầu em xem xiếc Đoạn - Rồi hôm, rạp hát thông báo cần tuyển diễn viên Va-Mở li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề / Một hôm, tình cờ đầu Va-li-a đọc thông báo tuyển diễn viên xiÕc Em mõng quýnh, xin bè mÑ cho ghi tên học Đoạn - Thế từ hôm ®ã, ngµy ngµy Va-li-a ®Õn lµm viƯc -Më chng ngựa / Từ đó, hôm Va-li-a làm đầu việc chuồng ngựa Đoạn Thế đến ngày Va-li-a trở thành diễn viên thực -Mở thụ./Chẳng Va-li-a trở thành diễn viên, đợc diễn đầu sân khấu lại vang lên, Bài - Gọi HS đọc yêu cầu -1 HS đọc yêu cầu đề -Yêu cầu HS đọc toàn truyện -1 HS đọc toàn truyện thảo luận thảo luận cặp đôi, trả lời câu nhóm trả lời câu hỏi hỏi + Các đoạn văn đợc xếp theo + Các đoạn văn đợc xếp trình tự thời gian (sự việc xảy theo trình tự nào? trớc kể trớc, việc xảy sau kể sau) Giỏo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 + Các câu mở đoạn giúp nối + Các câu mở đoạn đóng vai đoạn văn trớc với đoạn văn sau trò việc thể cụm từ thời gian trình tự ấy? Bài -1 HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu - Em kĨ c©u chun: H: Em chän c©u chuyện đà + Dế Mèn bênh vực kẻ yếu học để kể? + Lời ớc dới trăng -HS kể em khác lắng nghe, - Yêu cầu HS kĨ chun nhËn xÐt, bỉ sung cho b¹n nhãm - Gäi HS tham gia thi kĨ -5 ®Õn 10 HS tham gia kĨ chun chun.HS cha kĨ chun b¹n kể trình tự thời gian cha -Nhận xét cho điểm HS -1 HS trả lời 3.Củng cố - Dặn dò -H: Phát triển câu chuyện theo -HS lắng nghe trình tự thời gian nghĩa nào? - GV nhËn xÐt tiÕt häc TiÕt 1: Thứ sáu ngày thỏng 11 nm 2012 Toán Hai đờng thẳng vuông góc I Mục tiêu: Kin thc - Có biểu tợng hai đờng thẳng vuông góc với Kĩ : - Biết đợc hai đờng thẳng vuông góc với tạo góc vuông - Biết dùng ê ke để kiểm tra vẽ hai đờng thẳng vuông góc II.Chuẩn bị: Eke, thớc thẳng III.Các hoạt động d¹y häc: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.KiĨm tra bµi cị - GV gäi HS lên bảng yêu cầu HS -3 HS lên bảng làm bài, HS dới lớp làm tập tiết trớc theo dõi để nhận xét làm -GV chữa bài, nhận xét cho bạn điểm HS 2.Bài míi: Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 a.Giíi thiƯu bµi: -HS nghe - GV ghi tựa b.Giới thiệu hai đờng thẳng vuông -Nhiều HS nhắc lại góc - GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên -HS thực theo dõi A B bảng giới thiệu C -GV yêu cầu HS thực nêu đặc điểm góc hình chữ nhật -GV thực vừa nêu thầy kéo dài hai cạnh Kiểm tra cũ DC hình chữ nhật ABCD ta đợc hai đờng thẳng vuông góc với điểm C -Vậy điểm C có góc ? -GV yêu cầu HS thực dùng eke để kiểm tra -Đó góc ? -HÃy quan sát xem vật dụng có thực tế cã gãc vu«ng -GV híng dÉn HS vÏ -Dïng eke để vẽ -GV vừa nêu -GV cho HS nhắc lại c.Luyện tập, thực hành : * Bài - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu làm ? - GV yêu cầu lớp kiểm tra - HS thực - Yêu cầu HS nêu cách thực - HS làm phần lại - GV nhận xét sửa sai Bài - GV yêu cầu HS đọc đề - GV yêu cầu HS lên bảng thực - GV chữa cho điểm HS D -Đều có góc vuông -Có góc -HS thực dùng eke thực đo -Đều góc vuông -Các song cửa sổ, -1 HS đọc đề -Dùng eke để kiểm tra hai đờng thẳng vuông góc với +Hai đờng thẳng HI KI vuông góc với +Hai đờng thẳng PM MQ không vuông góc với -HS đọc đề -HS lắng nghe thc hiƯn Giáo án lớp - Tuần Bµi - Yêu cầu HS đọc đề - HS lên bảng thực - GV nhận xét sửa sai Bài - Yêu cầu HS đọc đề - HS lên b¶ng thùc hiƯn - GV nhËn xÐt sưa sai 3.Cđng cố- Dặn dò: - GV tổng kết học Nm học: 2019 - 2020 - HS ®äc ®Ị - HS lắng nghe thc - HS đọc đề - HS lắng nghe thc - HS lắng nghe vµ vỊ nhµ thc hiƯn TiÕt 2: LuyÖn từ câu DấU NGOặC KéP I Mục TIấU Kin thc - Nắm đợc tác dụng dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép (ND ghi nhớ) Kĩ : - Vận dụng hiểu biết ®Ĩ dïng dÊu ngc kÐp viÕt (mơc III) - Có ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy- học: + GV: Bảng phụ viết sẵn BT1 + HS : Vở tập, SGK III Đồ dùng dạy - học Hot ng ca giỏo viờn Bài cũ: Cách viết tên ngời, tên địa lí nớc H: Gọi HS viết tên ngời; tên địa lí nớc ngoài? H: Nêu ghi nhớ bài? * Nhận xét ghi điểm cho HS 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đề HĐ1: Nhận xét- Rút ghi nhí * Gäi häc sinh ®äc vÝ dơ sách H Những từ ngữ câu đợc đặt dÊu ngc kÐp? Hoạt động học sinh - HS lên bảng, lớp thực nhận xét làm bạn - HS nhắc lại - Nhắc lại đề - em đọc, lớp theo dõi * Từ ngữ : ngời lính lệnh quốc dân mặt trận, đầy tớ trung thành nh©n d©n” Giáo án lớp - Tuần Nm hc: 2019 - 2020 * Câu : Tôi cã mét sù ham muèn, ham muèn tét bËc, lµ làm H: Những từ ngữ câu lời cho nớc ta hoàn toàn độc ai? lập, dân ta đợc hoàn toàn tự do, H Nêu tác dụng dấu ngoặc đồng bào có cơm ăn, áo kép? mặc, đợc học hành * Chốt ý: - Lời Bác Hồ - Dấu ngoặc kép dùng để đánh - HS trả lời dấu chỗ trÝch dÉn lêi nãi trùc tiÕp cđa nh©n vËt: + Một từ hay cụm từ - Dấu ngoặc kép đợc dùng độc + Một câu trọn vẹn hay đoạn văn lËp lêi dÉn trùc tiÕp chØ lµ H Khi dấu ngoặc kép đợc dùng từ hay cụm từ độc lập, dấu ngoặc kép đ- - Dấu ngoặc kép đợc dùng phối ợc dùng phối hợp víi dÊu hai chÊm? hỵp víi dÊu hai chÊm lời dẫn - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ trực tiếp câu trọn vẹn Bài : hay đoạn văn - Yêu cầu HS đọc đề H Từ lầu ? H Tắc kè hoa có xây đợc lầu theo - Từng cá nhân lần lợt lấy VD nghĩa không? - nhà tầng cao, to, H Từ lầu khổ thơ đợc dùng với sang trọng, đẹp - Tắc kè xây nghĩa ? Dấu ngoặc kép tổ - tổ tắc kè nhỏ bé, trờng hợp đợc dùng để làm gì? lầu theo nghĩa Dấu ngoặc kép trờng hợp ngời dùng để làm gì? đợc dùng để đánh dấu từ lầu - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK từ đợc dùng với ý nghĩa đặc HĐ2: Luyện tập biệt - Yêu cầu HS đọc đề 1, Thực nêu yêu cầu Cả lớp làm vào -2-3 HS đọc - Gọi em lần lợt lên bảng sửa Bài - HS đọc đề, nêu yêu cầu * GV chốt lời giải : đề Em đà làm để giúp đỡ - Từng cá nhân làm mẹ? Em đà nhiều lần giúp đỡ mẹ - Theo dõi bạn sửa Em quét nhà rửa bát đĩa Đôi em giặt khăn mặt. Bài : Đề cô giáo Giỏo ỏn lp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 c©u văn bạn HS dạng - HS làm vào đối thoại trực tiếp, viết xuống dòng, đặt sau dấu - HS lên bảng làm, lớp làm vào gạch đầu dòng nhận xét bảng Bài : Đáp án : a Cả bầy ong xây tổ Con tiết kiệm vôi sữa b. gọi đào trờng thọ, gọi trờng thọ, đổi tên - Một số học sinh nộp đoản thọ - Thu số chấm Nhận xét - em đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe, ghi nhận làm HS 4.Củng cố, dặn dò - Gọi em đọc lại - Nhận xét tiết häc -Tiết 3: Tập làm văn LUYệN TậP PHáT TRIểN CÂU CHUYệN I.Mục TIấU Kin thc - Nắm đợc trình tự thời gian để kể lại nội dung trích đoạn kịch vơng quốc tơng lai (bài tập đọc - tuần 7) - BT1 Kĩ : - Bớc đầu nắm đợc cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với gợi ý cụ thể cña GV (BT2, BT3) - Cã ý thøc dïng tõ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh II.Đồ dùng dạy-học: - GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ - HS: Đọc trớc III.Các hoạt động dạy - häc: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.ổn định: Hát 2.Bài cũ: + Gọi HS lên bảng kể câu - HS nối tiếp kể chuyện mà em thích * Nhận xét-ghi điểm 3.Bài míi: Giáo án lớp - Tuần Híng dÉn HS làm tập Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu H: Câu chuyện Trong công xởng xanh lời thoại trực tiếp hay lời kể? + Gọi HS kể lời thoại Tin tin em bé thø nhÊt Năm học: 2019 - 2020 - HS ®äc yêu cầu - Câu chuyện Trong công xởng xanh lời thoại trực tiếp nhân vật -Một hôm Tin tin Mi tin đến thăm công xởng xanh Hai bạn thấy em bé mang cỗ máy có đôi cánh xanh Tin-tin ngạc nhiên hỏi: -Cậu làm với đôi cánh xanh ấy? Em bé trả lời: -Mình dùng vào việc sáng chế trái đất + HS nối tiếp đọc cách Cả lớp đọc thầm - Quan sát tranh, em bàn kể, sửa chữa cho -Treo bảng phụ viết sẵn chuyển lời thoại thành lời kể -Treo tranh minh hoạ truyện Vơng Quốc Tơng Lai Yêu cầu HS kể chuyện nhóm theo trình tự thêi gian -Tỉ chøc thi kĨ tõng mµn.NhËn xÐt cho điểm HS Bài Cho HS đọc yêu cầu + Dán tờ phiếu lên bảng so sánh đoạn đoạn - GV nêu nhận xét chốt lại lời giải - Tổ chức 3-5 em thi kể - Có thể kể đoạn trớc đợc - Từ ngữ nối đoạn với đoạn thay ®ỉi Theo c¸ch kĨ - Theo c¸ch kĨ Mở đầu đoạn 1: Trớc hết hai bạn rủ đến thăm công xởng xanh Mở đầu đoạn 1: Mi-tin đến Mở đầu đoạn 2: Rời công xởng xanh khu vờn kỳ diệu Tin-tin Mi-tin đến khu vờn kỳ Mở đầu đoạn 2: Trong Mi-tin diệu đến khu vờn kỳ diệu Tin-tin 4.Củng cố - Dặn dò: đến thăm công xởng xanh + Yêu cầu HS nhắc lại khác hai cách kể chuyện: theo trình tự thời gian theo trình tự không gian Tiết 4: Mĩ thuật Đồng chí Trang dạy Tiết 5: Nếp sống lich văn minh THÂN THIỆN VỚI HÀNG XÓM Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 I Mục tiêu: Kiến thức Học sinh nhận thấy nên thân thiện, quan tâm, giúp đỡ việc vừa sức khơng phiền với hàng xóm láng giềng Học sinh có kĩ : - Biết bày tỏ thân thiện, quan tâm, giúp đỡ việc vừa sức - Chủ động thăm hỏi, động viên hàng xóm ốm đau có chuyện khơng vui - Khơng làm phiền hàng xóm nghỉ trưa, đêm khuya hay nhà có khách - Khơng tự tiện sử dụng đồ đạc nhà hàng xóm Nếu mượn đồ, nên giữ gìn cẩn thận trả hẹn Kĩ : Hc sinh ch ng thc hành vi thể thân thiện với xóm giềng II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ sách HS.Video clip có nội dung học (nếu có) - Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giới thiệu Bước : GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức liên quan đến cách ứng xử vớ hàng xóm láng giềng Bước 2: GV giới thiệu học, ghi tên “Thân thiện với hàng xóm” Hoạt động 2: Nhận xét hành vi Bước : GV tổ chức cho HS thực phần Đọc truyện, SHS trang 15, 16 Bước : HS trình bày kết GV kết luận theo câu hỏi gợi ý sau : - Vì bố Thủy Tiên phải dắt xe máy đầu ngõ nổ máy ? (SHS tr.16) - Qua câu chuyện trên, em hiểu điều ? Bước : GV hướng dẫn HS rút ý lời khuyên, SHS trang 17 Bước : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế HS Hoạt động 3: Nhận xét hành vi Bước 1: GV tổ chức cho HS thực tập Bước : HS trình bày kết GV kết luận nội dung theo tranh : GV mở rộng số hành vi ứng xử làm Hoạt động học sinh (Vì bố sợ em bé nhà Hương giật thức giấc.) (Trong cách cư xử hàng ngày, cần để ý để không làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm Khơng làm phiền hàng xóm thể tình làng nghĩa xóm.) a) Nam mở nhạc to người ngủ trưa > gây ồn ảnh hưởng Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 phiền đến nhà hàng xóm : đến - Mở nhạc to vào nghỉ trưa, đêm khuya nhà hàng xóm Như làm phiền hay nhà hàng xóm có khách hàng xóm - Sang nhà hàng xóm chơi khuya b) Huy bấm chuông hay gõ cửa - Để xe đạp, xe máy lối đi, làm ảnh sang nhà hàng xóm > Huy có ý thức hưởng đến đường lối lại nhà hàng tơn xóm trọng chủ nhà Bước : Hướng dẫn học sinh củng cố ý a) Tình : Trung khơng nên tự lời khuyên, SHS trang 17 tiện sử dụng đồ đạc nhà hàng Bước : GV liên hệ nội dung lời khuyên với xóm > hàng xóm khơng vui khơng thực tế HS muốn đón tiếp Hoạt động : Trao đổi, thực hành b) Tình : Ngọc biết quan Bước : GV tổ chức cho HS thực tâm, giúp đỡ bạn hàng xóm bạn tập 2, SHS trang 17 gặp khó khăn > Ngọc biết quan tâm, GV kết luận theo tình : giúp đỡ hàng xóm việc vừa GV mở rộng : sức - Khi đường, gặp cô bác hàng xóm, cần làm gì? - Khi nhà hàng xóm ốm đau có chuyện khơng vui, nên làm gì? - Nếu có việc, cần phải mượn đồ nhà hàng (Chào hỏi lễ phép) xóm, nên ý điều gì? Bước : Hướng dẫn học sinh rút 1, ý (Nên thăm hỏi, động viên) lời khuyên, SHS trang 17 Bước : GV liên hệ nội dung lời khuyên với (Giữ gìn cẩn thận trả hẹn) thực tế HS Hoạt động : Trao đổi, thực hành Bước : GV tổ chức cho HS thực tập Bước : HS trình bày kết GV kết luận, khen ngợi HS có nhiều việc làm thể thân thiện với xóm giềng Hoạt động : Tổng kết - GV yêu cầu HS nhắc lại toàn nội dung Chuẩn bị “Nói chuyện với thầy giáo” Giáo án lớp - Tuần Tiết 5: Nm hc: 2019 - 2020 Hoạt động tập thể Tổng kết tuần I Mục tiêu: - Kiểm điểm hoạt động nề nếp tuần - Đề phơng hớng tuần - Phát động phong trào thi đua làm trờng lớp - GD HS có ý thức luôn thực tốt nội quy cđa trêng líp - Híng dÉn häc sinh tËp hát, múa chủ đề nhà trờng II Lên lớp : 1.Ôn định tổ chức - HS hát đồng thanh, vài HS hát cá nhân Nội dung sinh hoạt A Nhận xét tình hình học tập lớp * Lớp trởng điều khiển sinh hoạt: - Các tổ trởng báo cáo hoạt động tổ tn võa qua vỊ viƯc thùc hiƯn nỊ nÕp việc chuẩn bị trớc đến lớp tổ viên tổ dựa vào sổ theo dâi chung cđa tỉ - Líp trëng tỉng hỵp chung lớp xếp loại cho tổ * GV nhËn xÐt chung : - NhËn xÐt vÒ ý thøc häc tËp ë líp, ë nhµ cđa HS B Sinh hoạt văn nghệ , đọc làm theo báo Đội: - Quản ca điều khiển lớp hát thi hát theo chủ đề - Các tổ hát theo tổ cá nhân, nhóm tự chọn - Lớp phó học tập đọc báo Đội cho lớp nghe, chọn nội dung phù hợp học tập gơng tốt điển hình Phơng hớng tuần sau: - Củng cố nỊ nÕp häc tËp - Thùc hiƯn tèt néi qui trờng lớp - Đảm bảo vệ sinh cá nhân vệ sinh chung - Thi đua học tốt, chuẩn bị đầy đủ trớc đến lớp c Tổ chức cho học sinh sinh hoạt văn hóa văn nghê t¹i líp Giáo án lớp - Tuần TiÕt 4: Năm học: 2019 - 2020 KĨ chun KĨ chun ®· nghe, ®· ®äc I.MơC TI£U: Kiến thức - Dựa vào gợi ý(SGK) biết chọn kể lại đợc câu chuyện( mẩu chuyện, đoạn chuyện)đà nghe, đà đọc nói ớc mơ đẹp ớc mơ viễn vong, phi lí - Hiểu câu chuyện nêu đợc néi dung chÝnh cđa trun - BiÕt phèi hỵp víi cử chỉ, nét mặt, điệu bộ, - Biết đánh giá lời kể bạn II.CHUẩN Bị : - Tranh minh họa lời ớc dới trăng III.CáC HOạT ĐộNG DAY – HäC: Hoạt động giáo viên 1.KiĨm tra bµi cị - Gäi HS tiÕp nèi kĨ tõng đoạn câu chuyện Lời ớc dới trăng -1 HS kể toàn câu chuyện - Hỏi HS ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét cho điểm 2.Dạy häc bµi míi * Giíi thiƯu bµi : Ghi tùa +Theo em ớc mơ đẹp ? +Những ớc mơ nh bị copi viển vong, phi lí ? -Chúng ta có ớc mơ cho riêng Những câu chuyện em đà đọc đợc nghe kể ớc mơ cao đẹp, chắp cánh cho ngời bay xa, vơn tới sống hạnh phúc nhng có ớc mơ viển vông, phi lí chẳng mang kết tiết kể chuyện hôm em kể cho nghe câu chuyện nội dung Hot ng học sinh -4 HS thùc hiƯn -1 HS kĨ toàn câu chuyện - HS thực nêu -Nhiều HS nhắc lại +Ước mơ đẹp ớc mơ sống, ngời, chinh phục tự nhiên +Những ớc mơ thể lòng tham, ích kỉ, hẹp hòi, nghĩ đến thân -Lắng nghe Giỏo ỏn lớp - Tuần b) Híng dÉn kĨ chun * GV cho HS thực tìm hiểu đề - Gọi HS đọc đề - GV phân tích đề gạch dới từ : đợc nghe, đợc đọc, ớc mơ đẹp, ớc mơ viển vông, phi lí -Yêu cầu HS giới thiệu truyện, tên truyện có nội dung - Yêu cầu HS đọc phần gợi ý + Những câu chuyện kể ớc mơ có loại ? Lấy ví dụ ? + Khi kể chuyện cần lu ý đến phần nào? + Câu chuyện em định kể có tên ? Em muốn kể ớc mơ ? * KĨ chun nhãm - Nhãm thùc hiƯn kĨ dựa vào lời gợi ý: - Yêu cầu HS kĨ chun theo cỈp * KĨ tríc líp - Tỉ chøc cho HS kĨ tríc líp, trao ®ỉi ®èi thoại nhân vật, chi tiết ý nghĩa truyện theo câu hỏi đà hớng dẫn tiết trớc - Gọi HS nhận xét kể bạn - GV nhận xét cho điểm em kể tốt -GV nhận xÐt Năm học: 2019 - 2020 -2 HS ®äc -HS thùc hiƯn giíi thiƯu trun cđa m×nh -3 HS nối tiếp đọc + Có loại : ớc mơ đẹp ớc mơ viển vông, phi lí -Truyện thể ớc mơ đẹp nh: Đôi giày ba ta màu xanh, Bông hoa cúc trắng, Cô bé bán diêm -Truyện thể ớc mơ viển vông, phi lí nh : Ba điều ớc, Vua Mi-dát thích vàng, Ông lÃo đánh cá cá vàng +Tên câu chun, néi dung c©u chun, ý nghÜa c©u chun -HS nêu +Em kể câu chuyện Cô bé bán diêm Truyện kể ớc mơ có đợc sống no đủ, hạnh phúc cô bé mồ côi mẹ téi nghiƯp +Em kĨ chun vỊ lßng tham cđa vua Mi-dát đà khiến ông ta rớc họa vào thân - HS thùc hiƯn kĨ cho nghe - HS thùc hiƯn - KĨ tríc líp - HS líp nhËn xÐt lêi kĨ cđa b¹n Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 *B×nh chän :+ Bạn có câu chuyện hay ? + Bạn kể chuyện hấp dẫn ? *Tuyên dơng - Lắng nghe vỊ nhµ thùc hiƯn 3.Cđng cè: - GV nhËn xÐt tiết học 4.Dặn dò: -Về nhà kể lại câu chuyện cho ngêi th©n nghe ... giúp mẹ bánh, đồng thời Lan thức khuya để học - HS nối tiếp trả lời HS lắng nghe - Cả lớp hát Giỏo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2020 TiÕt... HọC CHđ ỸU Hoạt động giáo viên Bµi cị: Hoạt động học sinh Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - HS thuËt lại diễn biến trận đánh sông Bạch Đằng - Ngô Quyền xng vơng vào năm nào, kinh đô đóng... dung Chuẩn bị “Nói chuyện với thầy cô giáo? ?? Giáo án lớp - Tuần TiÕt 5: Nm hc: 2019 - 2020 Hoạt động tập thể Tổng kết tuần I Mục tiêu: - Kiểm điểm hoạt động nề nếp tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 8 NĂM 2019 2020 CHUẨN KTKN,