0

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020

21 227 0
  • GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019  2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 08:08

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020.GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020 Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Tiết 5: Năm học: 2019 - 2020 Thứ hai ngày 23 tháng năm 2019 CHÀO CỜ Âm nhạc GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Toán LUYỆN TẬP Tiết 11: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết quy tắc cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số Kĩ năng: - Biết cách cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bảng phụ, SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - 2HS thực Bài mới: ( 30p) Bài 1: Chuyển hỗn số sau thành phân số -2 Hs tự làm ý đầu nêu cách chuyển đổi Bài 2: - Chia nhóm - Nhận xét Bài 3: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực phép tính - Học sinh đọc nêu yêu cầu - Học sinh làm cá nhân 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Xem Ôn Tập phép cộng phép trừ hai phân số Tiết 5: Hoạt động học sinh 1 1 ×5 ; + Bài 1: 3 49 × + 13 = = ; = 5 9 × + 75 12 × 10 + 120 = = = ; 12 = 8 10 10 - HS làm nháp, trình bày kết 9 a) 〉 ; b) 〈3 10 10 10 10 c) 〉2 ; d) = 10 10 10 - HS làm 1 + 17 = =2 a) + = + = 3 6 11 56 − 33 23 = b) − = − = 7 21 21 21 × = = 14 c) × = × 4 1×1 1 7 × 14 = d) ÷ = × = 1× 9 Tập đọc LÒNG DÂN Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nội dung: Ca ngợi dì Năm dũng cảm,mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng Kĩ năng: - Biết văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Trả lời câu hỏi 1,2,3 Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - Tranh Sgk, bảng phụ viết sẵn kịch, hướng dẫn HS luyện đọc III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - HS học thuộc lòng “Sắc màu em yêu” - HS đọc trả lời câu hỏi Bài mới: ( 30p) Giới thiệu Luyện đọc: - GV đọc diễn cảm Chú ý tình huống, phân biệt tên nhân vật Chia đoạn: Lời Dì Năm…( chồng tui, thằng con) …Chồng chị à…rục rịch tao bắn 3.phần lại - GV kết hợp sửa sai, giải nghĩa từ Tìm hiểu bài: + Chú cán gặp nguy hiểm? + Dì Năm nghĩ cách để cứu cán bộ? + Chi tiết đoạn kịch làm cho em thích thú nhất? Vì sao? Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - Hướng dẫn cách đọc phân vai: HS đọc theo vai ( Dì 5; An; Cán bộ; Lính; Cai) - HS thứ làm người hướng dẫn chuyện đọc phần đầu 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Chuẩn bị tiết Hoạt động học sinh - HS đọc phần giới thiệu nhân vật, cảnh trí thời gian - HS quan sát tranh nhân vật - HS nối tiếp đọc đoạn - HS đọc - HS đọc hiểu thêm giải - Đọc theo nhóm – thi đọc - – HS đọc đoạn kịch + Chú bị bọn giặc rượt bắt đuổi, chạy vào nhà Dì Năm + Dì vội đưa cho áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra; bảo ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm chồng Dì - HS đọc phân vai -Thứ ba ngày 24 tháng năm 2019 Toán LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 12: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - HS nắm đượccách chuyển : + Phân số thành phân số thập phân + Hỗ số thành phân số + Số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo Kĩ năng: - HS biết cách chuyển : + Phân số thành phân số thập phân + Hỗ số thành phân số + Số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bảng nhóm III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - HS lªn b¶ng Bài mới: ( 30p) Bài 1: Chuyển phân số sau thành phân số thập phân - Học sinh làm cá nhân nêu cách làm Bài 2: Chuyển hỗn số sau thành phân số - HS tự làm(2 hỗn số đầu) Bài 3: - Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên hướng dẫn - Học sinh làm cá nhân Bài 4: Viết số đo độ dài theo mẫu - Học sinh làm cá nhân Hoạt động học sinh a) + b) − 4 14 14 : 11 11 × 44 = = = = * ; 70 70 : 10 25 25 × 100 75 75 : 25 23 23 × 46 = = = = ; 300 300 : 100 500 500 × 1000 42 23 = ; = ; 4 5 m; 3m = m; 9dm = m 10 10 10 25 kg ;25 g = kg b) 1g= kg g = 1000 1000 1000 c) phút= ; 6phút= giờ= 60 60 10 12 12phút= giờ= 60 3 + 2m 3dm = 2m + m=2 m 10 10 37 37 m=4 m + 4m 37cm = 4m+ 100 100 53 53 m =1 m +1m 53cm = 1m + 100 100 a) 1dm = 3m 27cm = 300cm + 27cm = 327cm 3m 27cm = 30dm + 2dm + 7cm = 7 = 32 dm 10 10 27 27 m=3 m 3m 27dm = 3m + 100 100 32dm + Bài 5: GV hướng dẫn 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Tập đọc LÒNG DÂN (tiếp) Tiết 6: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Đọc ngữ điệu câu kể, hỏi, cảm,khiến; biết ngắt giọng, thay đổi giọng phù hợp tính cách nhân vật tình đoạn kịch Kĩ năng: - Nội dung: Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán - HS trả lời câu hỏi 1,2,3 Thái độ - HS yêu thích môn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - Tranh SGK, bảng phụ viết sẵn dàn ý kịch - Một vài đồ dùng HS đóng kịch ( Khăn rằn(dì năm) áo bà ba (cán bộ) gậy (thay cho súng cai + lính) III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - HS phân vai đọc diễn cảm “ Lòng dân” Bài mới: ( 30p) Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS đọc tìm hiểu bài: Luyện đọc - Đoạn 1: …cai cản lại - Đoạn 2:…chưa thấy - Đoạn 3: lại - GV đọc diễn cảm toàn bài: phân biệt giọng nhân vật Tìm hiểu bài: + An làm cho bọn giặc mừng hụt nào? + Những chi tiết cho ta thấy Dì Năm ứng xử thơng minh? + Vì kịch đặt tên Lịng Dân? Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - HS nhắc kại nội dung kịch Tiết 3: Hoạt động học sinh -3 HS giỏi nối tiếp đọc kịch - HS quan sát tranh - 3, tốp HS đọc nối tiếp - HS luyện đọc theo cặp - Thi đọc - Khi bọn giặc hỏi An: Ơng có phải tía mày khơng? An trả lời khơng phải tía làm chúng hí hửng tưởng An sợ nên nói sợ thật Khơng ngờ, An thơng minh, làm chúng tẽn tò: Cháu kêu ba, khơng phải tía - Dì vờ hỏi cán để lấy giấy tờ chỗ nào, nói tên, tuổi chồng, để cán biết mà nói theo - Vì kịch thể lịng người dân với CM, người dân tin yêu CM sẵn sàng xả thân bảo vệ cán CM Lòng dân chỗ dựa vững CM ⇒HS đóng vai: HS đóng vai nhân vật, thể nhân vật - Luyện đọc diễn cảm -Kể chuyện Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Kể câu chuyện( chứng kiến, tham gia biết qua truyền hình, phim ảnh hay nghe, đọc ) người có1 việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước Kĩ năng: - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể bạn Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - GV + HS : tranh ảnh nội dung thể lòng yêu quê hương đất nước - Bảng lớp ghi vắn tắt gợi ý cách kể chuyện III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 15p) - HS kể lại chuyện nghe, đọc anh hùng dân tộc, danh nhân Bài mới: ( 25p) a.Giới thiệu: GV nêu MĐYC b Hướng dẫn HS hiểu y/c đề bài: - GV gạch từ quan trọng: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - GV nhắc HS: truyện đọc mà truyện nghe thấy báo, đài, tivi, phim,… c Gợi ý kể chuyện: - GV gợi ý ghi bảng + Kể câu có mở đầu, diễn biến, kết thúc + Giới thiệu người có việc làm tốt: Người ai? Có lời nói hành động đẹp? + Em nghĩ lời nói hành động người ấy? d HS thực hành kể chuyện: * Kể theo cặp: - GV đến nhóm nghe kể góp ý,uốn nắn, hướng dẫn * Thi kể chuyện trước lớp: 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Chuẩn bị tiết Hoạt động học sinh - HS đọc đề - HS phân tích đề - HS tiếp nối đọc gợi ý SGK - HS giới thiệu chuyên đề chọn - HS viết nháp dàan ý chọn - HS nhìn vào dàn ý kể nghe câu chuyện nhân vật câu chuyện - HS đọc tiếp nối trước lớp - Sau tự nói nhân vật câu chuyện, ý nghĩa - HS bình chọn câu chuyện phù hợp với nội dung tiết học Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN Tiết 5: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Kiến thức: - Xếp TN cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp(BT1); nắm số thành ngữ,tục ngữ nói phẩm chất tốt đẹp người VN(BT2);hiểu nghĩa từ đồng bào Kĩ năng: - Tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ vừa tìm (TB3) Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bút dạ: BT 1; Bảng nhóm - Từ điển III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) Bài mới( 30p) a Giới thiệu: nêu MĐYC b Hướng dẫn HS làm tập: + Tiểu thương: người buôn bán nhỏ a) Công nhân: Thợ điện, khí b) Nơng dân: thợ cấy, thợ cày c) Doanh nhân: tiểu thương, chủ tiệm d) Quân nhân: đại quý, trung sĩ đ) Trí thức: Giáo viên, bác sĩ g) Học sinh: HS tiểu học, trung học Bài tập 2: + Chịu thương chịu khó: phẩm chất người Việt Nam cần cù chăm chỉ, chịu gian khổ, khó khăn + Dám nghĩ, dám làm: mạnh dạn, táo bạo, có nhiều sáng kiến dám thực sáng kiến + Muôn người một: đồn kết thống ý chí hành động + Trọng nghĩa khinh tài: coi thường đạo lí tình cảm, coi nhẹ tiền bạc (tài = tiền) + Uống nước nhớ nguồn: Biết ơn người đem lại điều tốt cho Bài tập 3: (Người Việt Nam gọi đồng bào điều sinh từ trăm trứng mẹ Âu Cơ ) Gợi ý: Đồn Đồng mơn Đồng chí Đồng thời Đồng bọn Đồng hương Đồng diễn Đồng Đồng hành Đồng hao Đồng đội Đồng khoá Hoạt động học sinh - HS đọc lại đoạn văn miêu tả cho BT viết hoàn chỉnh + HS trao đổi với bạn, phiếu học tập phát + Đại diện nhóm trình bày kết + Cả lớp sửa tập - Hs đọc y/c tập - HS làm cá nhân, trao đổi bạn - HS trình bày - HS thi đua HTL thành ngữ tục ngữ - đọc tập - Cả lớp đọc “Con Rồng cháu tiên” - Trả lời câu hỏi 3a - HS viết từ 5, từ bắt đầu tiếng Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Đồng cảm Đồng khởi Đồng ca Đồng loã Đồng dạng Đồng loạt Năm học: 2019 - 2020 đồng (có nghĩa cùng) - Cả lớp đồng hát - HS toàn trường mặc đồng phục 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Thứ tư ngày 25 tháng năm 2019 Toán LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 13: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: + Cộng, trừ phân số, hỗn số + Chuyển số đo có tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo Kĩ năng: + Giải tốn tìm số biết giá trị phân số số Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bảng nhóm III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh b) − Kiểm tra: ( 5p) - Học sinh lên bảng chữa Bài mới: ( 30p) Bài 1: Tính a) + 4 Bài 2: Tính - Học sinh làm cá nhân 25 − 16 = a) − = 40 40 11 44 − 30 14 − = = = b) − = 10 10 40 40 20 4+3−5 = = c) + − = 6 - 2HS bảng/lớp làm nháp 70 + 81 151 + = = 10 90 90 40 + 42 82 41 = = b) + = 48 48 24 3 + + 14 = = = c) + + 10 10 10 a) - Nêu miệng kết C Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu tră lời - HS làm theo mẫu SGK - 7m 3dm = 7m + 3 m= m 10 10 Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Bài 4: Viết số đô độ dài theo mẫu Năm học: 2019 - 2020 9 8dm 9cm = 8dm + dm = dm 10 10 5 12cm 5mm = 12cm + cm = 12 cm 10 10 Giải: Bài 5: - Học sinh đọc - Tóm tắt làm quãng đường AB dài là: 10 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Chuẩn bị tiết luyện tập chung 12 : = (km) Quãng đường AB dài là: x 10 = 40 ( km) ĐS: 40 km -Thể dục GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY -Tiếng anh GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY( tiết) -Thứ năm ngày 26 tháng năm 2019 Toán LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 14: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nhân, chia phân số Kĩ năng: - Chuyển số đo có tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo Thái độ - HS u thích học tốn II Nhiệm vụ học tập học sinh Bảng nhóm III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra: ( 5p) - HS làm bảng lớp Bài mới( 30p) Bài 1: Tính - Chia nhóm - Nhận xét, nêu đáp án Bài 2: Tìm x: - Học sinh làm cá nhân nêu cách thực Hoạt động học sinh - Đổi 9m 5dm; 8dm 9cm 28 17 153 b) × = × = 45 5 20 5 c) : = × = = 5 35 1 6 18 d) : = : = × = = 5 20 10 5 a) x + = x= − x= 8 b) x − = c) x × = d) x : = 10 11 x= + x= × x= : 10 11 a) × = Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Bài 3: GV cho HS tự làm mẫu (SGK) Năm học: 2019 - 2020 42 21 x= = x= x= 10 22 11 75 75 1m75cm = 1m + m = 1m m 100 100 36 36 m = 5m m - 5m36cm = 5m + 100 100 8 8m8cm = 8m + m = 8m m 100 100 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học -Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA Tiết 6: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp(BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ Kĩ năng: - Dựa theo ý khổ thơ bái Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa (BT3) Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - VBT TV 5/SGK, bút tờ phiếu khổ to cho BT III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra: ( 5p) GV kiểm tra 2, HS làm tập 3, kiến thức trước 2.Bài mới: ( 30p) a Giới thiệu: Gv nêu MĐYC tiết học + Bài tập 1: GV nêu y/c BT - GV phát tờ phiếu khổ to, bút - (ĐA: đeo, xách, vác, khiêng, kẹp.) + Bài tập 2: - GV giải nghĩa từ + Cội: ( gốc) câu tục ngữ rụng cội + Làm người phải nhớ quê hương Cáo chết năm cịn quay đầu núi + Ơng tơi nước ngồi nước sống gia đình tơi Ơng bảo: “ rụng cội, ơng muốn chết nơi quê cha đất tổ” + Đi đâu vài ngày, bố nhớ nhà muốn Bố thường bảo: “ Trâu bảy năm nhớ Hoạt động học sinh - Cả lớp đọc thầm BT quan sát, làm vào BT -2 HS lên bảng trình bày kết - 2HS đọc lại phần điền từ + HS chọn ý nghĩa câu + HS giải thích lại ý câu + Thảo luận + HS học thuộc lòng câu + HS giỏi đặt câu Kế hoạch dạy học lớp – Tuần chuồng, người nhớ tổ ấm gia đình phải” + Bài tập 3: - GV nhắc HS sắc màu vật có thơ vật khơng có bài; (từ đồng nghĩa) + GV, HS nhận xét bình chọn văn hay * Mẫu: Trong sắc màu, em thích màu đỏ màu luống rẫy, gây ấn tượng Màu đỏ màu máu đỏ hồng tim Màu đỏ tươi cờ tổ quốc, màu đỏ thắm khăn quàng đội viên Đó màu đỏ ói mặt trờisắp lặn, màu đỏ rực bếp lửa, màu đỏ au đơi má nhúng phính em bé khoẻ mạnh, xinh đẹp 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 - HS đọc y/c BT chọn khổ thơ “Sắc màu em yêu” để viết thành đoạn văn - HS phát biểu dự định chọn khổ thơ -2 HS giỏi làm mẫu - HS làm vào BT - HS nối tiếp đọc -Tiếng anh GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tiết 5: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Tìm dấu hiệu báo mưa đến, TN tả tiếng mưavà hạt mưa, tả cối , vật, bầu trời Mưa rào; từ nắm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn miêu tả - Lập dàn ý văn miêu tả mưa Kĩ năng: - Giúp hs cảm nhận vẻ đẹp mơi trường xung quanh có ý thức BVMT Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh -VBT 5/SGK - Những ghi chép HS sau quan sát mưa - Bút dạ, 2, tờ giấy to để HS lập dàn ý chi tiết cho văn tả cảnh mưa làm mẫu lớp phân tích III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - GV kiểm tra BT Hoạt động học sinh Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Bài mới: ( 30p) Giới thiệu: GV nêu YCCĐ Bài 1: - HS đọc nội dung tập - Cả lớp theo dõi SGK - Cả lớp đọc thầm (trao đổi bạn trả lời câu hỏi) - HS phát biểu ý kiến 4ý - GV – HS nhận xét * Câu a: Những dấu hiệu báo mưa đến Năm học: 2019 - 2020 - Mây: Nặng, đặt xịt, lõm ngõm đầy trời; tản nắm nhỏ tan dần đến đen xám xịt - Gió: Thổi giật, đổi mát lạnh, nhuốm nước; mưa xuống, gió mạnh, điên đảo cành - Tiếng mưa: Lúc đầu: lẹt đẹt…lẹt đẹt, lách cách Về sau: Mưa ù xuống, rào rào, sầm sập, đồm độp, đập bùng bùng vào lòng chuối; giọt giành đổ ồ - Hạt mưa: Những giọt nước lăn xuống máy phên nứa tuôn ào; mưa xiên xuống, lao vào bụi cây, hạt mưa giọt ngã, giọt bay, toả bụi nước trắng xoá - Trong mưa: Lá đào, na, sói vẫy tay, rung rẫy Con gà sống ướt lướt thướt ngạt ngưỡng tìm chỗ trú Cuối mưa vòm trời tối thẫm vang * Câu b: Những từ ngữ tả tiếng mưa hạt lên hồi ục ục ì ầm tiếng mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sấm mưa đầu mùa mưa - Sau trận mưa: Trời rạng dần Chim chào mào hót râm ran Phía đơng mảng trời vắt * Câu c: Những từ ngữ tả cối, vật, Mặt trời ló ra, chói lọi vịm bầu trời sau trận mưa bưởi lấp lánh - Tác giả quan sát mưa tinh tế tất giác quan Quan sát mưa từ lúc có dấu hiệu báo mưa đến mưa tạnh, Tác giả nhìn thấy, nghe thấy, ngưởi cảm thấy biến đổi cảnh vật, âm thanh, khơng khí, tiếng mưa…Nhờ khả quan sát tinh tế, cách dùng từ ngữ miêu tả sát độc đáo, tác giả viết văn miêu tả mưa rào đầu mùa chân *Câu d: Tác giả quan sát mưa thật, thú vị giác quan nào? ⇒Bằng mắt ( thị giác) nên thấy đa mây biến đổi trước mưa; thấy mưa rơi, đổi thay cối, Kế hoạch dạy học lớp – Tuần + Bài 2: - GV kiểm tra chuẩm bị HS - GV, HS nhận xét dàn ý tốt 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - HS nhà hoàn chỉnh văn tả cảnh mưa( chuyển thành văn hoàn chỉnh) Năm học: 2019 - 2020 vật, bầu trời, cảnh tượng xung quanh mưa tuôn, lúc mưa ngớt ⇒Bằng tai ( thính giác) nên nghe thấy tiếng gió thổi, biến đổi mưa, tiếng sấm, tiếng hót chào mào ⇒Bằng cảm giác da (xúc giác) nên cảm thấy mát lạnh gió nhuốm nước máy lạnh trước mưa ⇒Bằng mũi (khứu giác) nên biết mùi nòng ngai ngái, xa lạ man mác trận mưa đầu mùa - 2HS đọc y/c tập - HS đọc nối tiếp trình bày Thứ sáu ngày 27 tháng năm 2019 Tốn ƠN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Tiết 15: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Học sinh biết cách làm BT dạng tìm số biết tổng( hiệu) tỉ số số Kĩ năng: - Làm BT dạng tìm số biết tổng( hiệu) tỉ số số Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh -Bảng phụ ghi nội dung liên quan III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra cũ ( 5p) Tìm x: 4 - HS thực a) x + = b) x : = 5 2.Dạy mới: ( 30p) Giải Hoạt động 1: Ôn tập giải toán tổng – tỉ Tổng số phần nhau: - GV yêu cầu HS đọc toán + = 11 (phần) - GV treo bảng phụ tóm tắt cách giải Số bé là: tốn tổng – tỉ, em giải nào? 121 : 11 x = 55 - GV giải với HS Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 Số lớn là: 121 - 55 = 66 ĐS: số bé: 55; số lớn:66 Bài giải Hiệu số phần nhau: Hoạt động 2: Ơn tập giải tốn hiệu - tỉ – = (phần) - GV yêu cầu HS đọc toán Số bé là: - Bài tốn thuộc dạng gì? 192 : x = 288 - Ở dạng tốn tìm hai số biết hiệu tỉ, em Số lớn là: 288 + 192 = 480 giải nào? Đáp số: số bé 288, số lớn: 480 - GV treo bảng phụ tóm tắt cách giải - HS đọc đề bài, lớp đọc thầm tóan dạng hiệu- tỉ - Tìm hai số biết tổng tỉ hai - GV giải với HS số Tóm tắt ? - Tìm hai số biết hiệu tỉ hai số 192 Số bé: ĐS: a) Số thứ là: 35 Số thứ hai là: 45 Số lớn: b) Số thứ là: 99 ? Số thứ hai là: 44 - HS đọc đề bài, lớp đọc thầm - 1HS giải bảng lớp, lớp làm vào - Em có cách khác? Bài giải Hiệu số phần là: Họat động 3: Thực hành – = ( phần) Bài 1: Số l nước mắm loại II là: - GV yêu cầu HS đọc đề 12 : = (l) - GV: câu a toán thuộc dạng gì? Số l nước mắm loại I là: - GV: câu b tóan thuộc dạng gì? × = 18 (l) - G V yêu cầu HS tự kiểm tra làm ĐS: Loại I: 18l; Loại II: 6l - HS làm vào Giải Nửa chu vi là: 120: = 60 (m) Bài 2: a) Số phần là: - GV yêu cầu HS tự đọc đề + = 12 (phần) - GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ Chiều rộng là: 60 : 12 × = 25 (m) Bài 4: Chiều dài là: 60 – 25 = 35 (m) b) Diện tích vườn hoa là: 25 × 35 = 875 (m2) Diện tích lối là: 875 : 25 = 35 (m2) ĐS: a) cr: 25m; cd: 35m 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Chuẩn bị tiết sau b) 35 m2 Chính tả THƯ GỬI CÁC HỌC SINH Tiết 3: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Viết CT, trình bày hình thức đoạn văn xi Kĩ năng: - Chép vần tiếng dịng thơ vào mơ hình cấu tạo vần BT2; biết cách đặt dấu âm Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh −VBTV −Bảng kẻ sẵn cấu tạo mơ hình III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: ( 5p) - HS chép vần tiếng dòng thơ cho vào mơ hình Bài mới: ( 30p) a Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC tiết học b Hướng dẫn HS nhớ viết: - GV nhắc lại điểm dễ sai, chữ cần viết hoa - GV yêu cầu HS soát lại - GV nhận xét c Hướng dẫn HS làm tập tả: + Bài 2: Tiếng Âm đệm Em Yêu Màu tím Hoa Cà Hoa sim o o Vần Âm e a i a a a i Âm cí m u u m - Vài đọc thuộc lòng đoạn thơ cần nhớ - Cả lớp theo dõi sửa - HS viết tả( nhớ viết) - HS soát lại - Từng cặp trao đổi sửa - 2HSy đọc yêu cầu BT - Cả lớp theo dõi SGK - HS tiếp nối lên bảng điền vần đánh dấu vào mơ hình cấu tạo mẫu (SGK) - HS sửa tập vào m * Kết luận: Dấu đặt âm ( dấu nặng đặt dấu khác trên) - HSK-G nhắc lại qui tắc đánh dấu Kế hoạch dạy học lớp – Tuần 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 tiếng -Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tiết 6: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nắm ý đoạn văn chọn đoạn hịan chỉnh BT1 Kĩ năng: - Dựa vào dán ý tả mưa viết đoạn văn tả chi tiết , hình ảnh hợp lý (BT2) Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - BT tiếng việt - Bản phụ viết nội dung đoạn văn tả cảnh mưa ( BT1) - Dàn ý văn miêu tả mưa III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) - GV kiểm tra nhận xét dàn ý văn miêu tả mưa 2:3 HS Bài mới: ( 30p) a Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu Bài tập 1: - GV nhắc lại HS ý yêu cầu đề tả quang cảnh sau mưa - GV chốt lại bảng phụ viết nội dung đoạn văn Đoạn 1: Giới thiệu mưa rào ạt tạnh Đoạn 2: Ánh nắng vật sau mưa Đoạn 3: Cây cối sau mưa Đoạn 4: Đường phố người sau mưa - Chú ý dưa nội dung Bài tập 2: - GV: Dựa vào em chuyển thành đoạn văn hoàn chỉnh 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Chuẩn bị văn miêu tả trường học Hoạt động học sinh - Một học sinh đọc nội dung BT đọc là…cả lớp theo dõi SGK - Cả lớp đọc lại đoạn văn để xác định nội dung đoạn - Phát biểu ý kiến - HS hoàn chỉnh 1, đoạn cách viết thêm vào chỗ có dấu (…) - HS làm vào BT - HS tiếp nối đọc làm - HS đọc Y/c bT - Cả lớp làm - HS đọc nối tiếp đoạn văn viết Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 -Sinh hoạt tập thể TỔNG KẾT TUẦN Tiết 6: I.Mục tiêu 1- HS biết ưu điểm, hạn chế mặt tuần 2- Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân II.Nội dung Đnh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, - Duy trì SS lớp tốt - Nề nếp lớp tương đối ổn định * Học tập: - Có học làm trước đến lớp chưa - Một số em có ý thức học tập tương đối tốt - Một số em chưa học cũ, ngồi học làm việc riêng * Hoạt động khác - Thực tốt vệ sinh lớp hàng ngày Kế hoạch tuần : - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp quy định , thực tốt ATGT - Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng học - Chuẩn bị chu đáo trước đến lớp - Duy trì nề nếp học tập sinh hoạt lớp - Khắc phục tình trạng quên sách đồ dùng học tập HS - Thực VS lớp Địa lí KH HU Tit 3: I.Mc tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nêu số đặc khí hậu VN - Nhận biết ảnh hưởng khí hậu tới đời sống sản xuất nhân dân ta,ảnh hưởng tích cực: Cây cối xanh tốt, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực : thiên tai, lũ lụt, hạn hán…… Kĩ năng: Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc – Nam đồ, lược đồ - Nhận xét bảng số liệu khí hậu mức độ đơn giản Thái độ - HS yêu thích môn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - Bản đồ địa lý tự nhiên VN - Bản đồ khí hậu VN - Quả địa cầu - Tranh ảnh số hậu lũ lụt hạn hán III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra: ( 5p) + Nêu đặc điểm địa hình - HS quan sát địa cầu hình , đọc nội nước ta? dung SHS Bài mới: ( 25p) Thảo luận: a)Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa TG gió mùa thổi Hướng gió * Hoạt động 1: (nhóm) Tháng Bước 1: Tháng + Chỉ vị trí nước VN địa cầu - Đại diện nhóm trả lời cho biết nước ta nằm giới khí hậu - 2HSK-G trình bày kết nào? Ở đới khí hậu đo, nước ta có khí hậu nóng hay Nóng Nhiệt đớilạnh? + Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta ? + Hoàn thành bảng sau: Vị trí Khí hậu nhiệt đới gió Chú ý tháng 1: Đại diện cho gió mùa mùa đơng Bắc Tây Nam Đông Nam Bước 2: - Gọi HS lên bảng -hướng gió - Gần2biển Mưa nhiều Trong vùng có gió Gió mưa tháng 1,7 bảng đồ khí hậu thay đổi mùa 3: theo mùa Bước - GV+ HS thảo luận điền chữ vào mũi tên qua lược đồ sau Kết luận: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa; nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa b Khí hậu miền có khác * Hoạt động 2: (cặp đôi) - Dựa vào bảng số liệu đọc sách giáo khoa, Hãy tìm khác khí hậu miềm Bắc miền Nam - Chỉ dãy núi Bạch Mã Trên đồ + Về chênh lệch nhiệt độ tháng tháng - HS làm việc cá nhân + Về khí hậu + Chỉ hình 1, miền khí hậu có mùa - HS trình bày hết Kế hoạch dạy học lớp – Tuần đơng lạnh khí hậu nóng quanh năm Bước 2: - Kết luận: Khí hậu nước ta có thay đổi khác miền Bắc miền Nam có mùa đơng lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với màu mưa mùa khô rõ rệt c) Ảnh hưởng khí hậu: * Hoạt đơng 3: (cả lớp) - GV yêu cầu HS 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 - Nêu ảnh hưởng khí hậu tới đời sống sản xuất nhân dân ta - HS nêu + Khí hậu nước ta thuận lợi cho cối phát triển quanh năm + Khí hậu nước ta gây số khó khăn , cụ thể là: có năm mưa ích gây hạn hán, bão có sức tàn phá lớn… Khoa học CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ BÉ ĐỀU KHOẺ Tiết 5: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nêu việc nên làm không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai Kĩ năng: - Đảm nhận trách nhiệm thân với mẹ em bé - Cảm thông, chia sẻ có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai Thái độ - HS u thích mơn học II Nhiệm vụ học tập học sinh - Hình 12, 13 SGK III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên Kiểm tra: ( 5p) Bài mới: ( 25p) - Giới thiệu Hoạt động 1: Làm việc với SGK Bước 1: Giao nhiệm vụ hướng dẫn Câu hỏi: phụ nữ có thai nên khơng nên làm gì? Tại sao? Bước 2: Bước 3: * GV kết luận: Phụ nữ có thai cần - Ăn uống đủ chất, đủ lượng - Không dùng chất kích thích thuốc lá, thuốc lào, rượu, ma tuý - Nghỉ ngơi nhiều hơn, tinh thần thoải mái - Tránh lao động nặng, tránh tiếp xúc với chất độc hoá học thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, Hoạt động học sinh - HS làm việc theo cặp - Quan sát H 1, 2, 3, trả lời câu hỏi - Làm việc theo cặp - Làm theo hướng dẫn GV - Làm việc lớp - HSTB trình bày theo cặp HS nối nội dung hình Hình Nội dung Nên Các nhóm thức ăn có lợi cho sức khoẻ người mẹ thai nhi Một số thứ không tốt gây hại cho s X c khoẻ ngư ời Khôn g nên X Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Đi khám định kỳ tháng/ lần - Tiêm vắc- xin phòng bệnh uống thuốc cần theo dẫn bác sĩ mẹ thai nhi Hoạt động 2: Thảo luận lớp Bước 1: GV yêu cầu Hình Nội dung Người chồng gắp thức ăn cho vợ Người phụ nữ có thai làm việc nhẹ 7ho Người chồng quạt cho vợ gà gái học khoe điểm 10 ăn, ngườ i chồn g gánh nước Người phụ nữ có thai khám thai sở y tế Người phụ nữ có thai gánh lúa tiếp xúc thuốc hố học thuốc trừ sâu, diệt cỏ X X - HS quan sát hình trang 13 nêu nội dung hình.(HSK) - HS lớp thảo luận Kết luận: - Chuẩn bị cho em bé chào đời trách nhiệm người gia đình đặc biệt bố Bước 2: - Chăm sóc sức khoẻ người mẹ - Người gia đình cần làm để thể trước thời kỳ mang thai quan tâm, chăm sóc người giúp thai nhi khoẻ mạnh, giảm phụ nữ có thai? nguy hiểm xảy sinh Hoạt động 3: - Thảo luận lớp: câu hỏi trang Bước 1: 13/SGK + Khi gặp phụ nữ có thai xách nước - Thực hành đóng vai theo chủ đề “ có chuyến tơ mà khơng cịn chổ ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai ngồi, bạn làm để giúp đỡ? - HS trình viễn trước lớp, rút học Bước 2: Nhóm cách ứng xử phụ nữ có thai Bước 3: Trình diễn - Cả lớp theo dõi nhận xét 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Khoa học TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN DẬY THÌ Tiết 6: I.Mục tiêu: - Sau học , học sinh có khả năng: Kiến thức: - Nêu giai đoạn phát triển người từ lúc sinh đến tuổi dậy Kĩ năng: - Nêu số thay đổi sinh học mối quan hệ xã hội tuổi dậy Thái độ - HS u thích mơn học Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 II Nhiệm vụ học tập học sinh - Thơng tin hình 14, 15 SGK - HS sưu tầm ảnh chung thân lúc nhỏ ảnh trẻ em lứa tuổi khác III Tổ chức dạy học lớp Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra cũ: ( 5p) - HS trả lời 2.Bài mới: ( 25p) Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Thảo luận lớp * Mục tiêu: HS nêu tuổi đặc điểm em bé ảnh sưu tầm + Em bé tuổi biết làm gì? * Hoạt động 2: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng?” * Mục tiêu: HS nêu số đặc điểm chung trẻ em giai đoạn tuổi, – 6; – 10 tuổi Bước 1: GV phổ biến cách chơi luật chơi - Mọi thành viên nhóm điều đọc thơng tin khung chữ tìm xem thơng tin xem thơng tin ứng với lứa tuổi nêu S/ 14 - Nhóm làm xong trước thắng Bước 2: Làm nhóm Bước 3: làm việc lớp GV ghi rõ nhóm làm xong trước nhóm làm xong sau * Hoạt động 3: * Mục tiêu: Hs nêu đặc điểm tầm quan trọng tuổi dậy đời người Bước 2: + Tại nói tuổi dậy có tầm quan trọng đặc biệt đời người? 3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p) - Gv nhận xét tiết học Hoạt động học sinh - Cần làm để mẹ em bé điều khoẻ? - HS giới thiệu ảnh hồi nhỏ ảnh trẻ em khác sưu tầm Gợi ý: Đây ảnh em bé tôi, em tuổi em nói nhận người thân, biết hát, múa - Em bé tuổi khơng cất bút bổ cẩn thận em lấy vẽ lung tung vào đấy… - Một HS viết đáp án vào bảng Bạn khác lắc chuông báo hiệu xong - HS làm theo hướng dẫn * Chuẩn bị: nhóm - Bảng con, phấn - Một chng nhỏ Đáp án: 1- b; 2- a; 3-c - HS đọc thông tin S/ 15 trả lời câu hỏi - HS trả lời câu hỏi Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân - GV kết luận: Tuổi dậy có tầm quan trọng đặc biệt đời người, thời kỳ có thay đổi nhiều - Cơ thể phát triển nhanh chiều cao cân nặng - Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, gái xuất kinh nguyệt, trai có tượng xuất tinh - Biến đổi tình cảm, suy nghĩ - Kế hoạch dạy học lớp – Tuần Năm học: 2019 - 2020 ... giờ= 60 3 + 2m 3dm = 2m + m=2 m 10 10 37 37 m=4 m + 4m 37 cm = 4m+ 100 100 53 53 m =1 m +1m 53 cm = 1m + 100 100 a) 1dm = 3m 27cm = 30 0cm + 27cm = 32 7cm 3m 27cm = 30 dm + 2dm + 7cm = 7 = 32 dm 10... × = 25 (m) Bài 4: Chiều dài là: 60 – 25 = 35 (m) b) Diện tích vườn hoa là: 25 × 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối là: 8 75 : 25 = 35 (m2) ĐS: a) cr: 25m; cd: 35 m 3. Định hướng học tập tiếp theo( 5p) Kế... 11 × 44 = = = = * ; 70 70 : 10 25 25 × 100 75 75 : 25 23 23 × 46 = = = = ; 30 0 30 0 : 100 50 0 50 0 × 1000 42 23 = ; = ; 4 5 m; 3m = m; 9dm = m 10 10 10 25 kg ; 25 g = kg b) 1g= kg g = 1000 1000
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3 NĂM 2019 2020,