0

SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8

22 96 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2020, 07:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT THẠCH THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: LÊ THỊ HƯƠNG Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS THÀNH VINH SKKN thuộc lĩnh mực (mơn): NGỮ VĂN THANH HỐ NĂM 2018 MỤC LỤC TÊN MỤC LỤC Phần I : MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phần II : NỘI DUNG 1.Cơ sở lý luận chung đoạn văn 2.Thực trạng viết đoạn văn học sinh Lớp a Thực trạng b Kết thực trạng Giải pháp giải vấn đề 3.1 Hướng dẫn học sinh nắm yếu tố tạo lập đoạn văn 3.2 Rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh 3.3 Một số lưu ý cho giáo viên tổ chức tạo lập đoạn văn Hiệu đạt Phần III : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Phần IV: XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ, LỜI CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI VIẾT TRANG 1 2 2 3 5 13 15 16 16 17 18 PHẦN I MỞ ĐẦU Lí viết đề tài Làm văn chiếm vị trí quan trọng mơn Ngữ Văn bậc Trung học sở Nó thể rõ qua thời lượng: Số tiết thực hành bố trí nhiều, chưa kể phần thực hành bố trí xen kẽ tiết tìm hiểu lí thuyết Điều cho thấy Bộ Giáo dục Đào tạo trọng đến vấn đề rèn luyện kĩ cho học sinh Chính coi trọng thực hành nên Chương trình Ngữ Văn nhấn mạnh : Trọng tâm việc rèn luyện kĩ Ngữ văn cho học sinh làm cho học sinh có kĩ nghe, đọc, nói, viết Tiếng Việt thành thạo theo kiểu văn có kĩ sơ giản phân tích tác phẩm văn học, bước đầu có lực cảm nhận bình giá văn học Chương trình Tập làm văn đặt trọng tâm thực hành : xây dựng qua thực hành, thực hành nhận biết thực hành làm văn Ngoài việc luyện kĩ nghe, đọc, nói, chương trình cịn trọng đến kĩ viết Như biết : Rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh vấn đề quan trọng cần thiết việc tạo lập văn Từ đó, giúp học sinh hình thành ý thức nhân cách trình độ học vấn cho em cịn ngồi ghế nhà trường trưởng thành Qua việc rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh, ta rèn cho học sinh ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương, quý trọng gia đình, bạn bè, có lịng nhân ái, vị tha, tinh thần tơn trọng lẽ phải, cơng bằng, lịng căm ghét xấu, ác từ rèn cho em tính tự lập, có tư sáng tạo, bước đầu có lực cảm thụ giá trị chân, thiện, mĩ nghệ thuật Biết vận dụng lực thực hành lực sử dụng Tiếng Việt công cụ để tư duy, giao tiếp Đồng chí cố vấn Phạm văn Đồng viết: “ Sau từ đến câu, nhiều câu thành đoạn văn, nhiều đoạn văn thành bài, sách Tất phải dạy, phải học, phải tập, nhằm diễn tả thành cơng điều suy nghĩ ” Dạng tập viết đoạn văn dạng tập tương đối khó khăn với giáo viên học sinh Đối với giáo viên thường chịu áp lực thời gian, viết đoạn văn đòi hỏi thời gian nhiều, công sức đầu tư lớn Với học sinh, em thường ngại viết em học sinh có học lực trung bình yếu Kĩ viết chưa thành thạo, thục Khả diễn đạt đoạn văn mắc nhiều lỗi từ ngữ, ngữ pháp, mức độ liên kết…Mặt khác giai đoạn nay, có nhiều phương tiện đại, học sinh cần đoạn văn, văn cần nhấp chuột vào Google Downloads có nên em ngại học, ngại viết dẫn đến kỹ viết kém, chất lượng môn chưa cao, học sinh dần khơng cịn đam mê mơn Ngữ Văn Chính lẽ tơi mạnh dạn nghiên cứu vấn đề Một số biện pháp rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh lớp 8, với mong muốn góp phần nhỏ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học tạo đoạn văn cho học sinh nói riêng chất lượng mơn Ngữ Văn nói chung Mục đích nghiên cứu Trong phạm vi đề tài để làm rõ thực trạng viết đoạn văn học sinh lớp 8, qua đề xuất số biện pháp rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh nhằm đồng nghiệp nâng cao chất lượng nâng cao hiệu học tập môn Ngữ Văn nói chung viết đoạn văn học sinh nói riêng Đối tượng nghiên cứu Với sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh lớp 8” này, trọng nghiên cứu, tổng kết vấn đề sau: - Các yếu tố tạo lập đoạn văn - Một số lưu ý cho giáo viên trình hướng dẫn HS tạo lập đoạn văn - Một số biện pháp rèn luyện kỹ viết đoạn văn cho học sinh lớp Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lí thuyết - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp phân tích, chứng minh - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực nghiệm PHẦN II : NỘI DUNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐOẠN VĂN Năm 1914 Tiếng Nga ánh sáng khoa học A.M.Petskovkj nói đến tồn đơn vị ngữ pháp lớn câu nằm hai chỗ lùi đầu dịng đoạn văn Sau nhiều nhà khoa học nghiên cứu vấn đề gọi đơn vị lớn câu nhiều cách diễn đạt khác nhau: Theo ông Hà Thúc Loan“ Đoạn diễn đạt tương đối trọn vẹn ý tạo thành nhiều câu liên kết Trong văn đoạn nhận biết chỗ thụt đầu dòng dấu chấm xuống dòng”( “Tiếng Việt thực hành”, 1996, ĐHSPTP HCM), theo tác giả Nguyễn Minh Thuyết: “ Đoạn văn sở để tổ chức văn bản, thường số câu gắn với sở chủ đề phận, phát triển chủ đề theo định hướng giao tiếp chung văn bản” Như vậy, cách hiểu có chỗ khác tất thống hai điểm: Thứ nhất: Mỗi đoạn văn “diễn đạt nội dung định” “ diễn đạt tương đối trọn vẹn ý” Thứ hai: Mỗi đoạn văn có cấu trúc định nhận diện hình thức: mở đầu chỗ thụt đầu dịng kết thúc dấu chấm xuống dòng Ở bậc học THCS, học sinh tiếp nhận kiến thức đoạn văn ngắn gọn, cụ thể là: Đoạn văn đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, chữ viết hoa lùi đầu dòng , kết thúc dấu chấm xuống dòng thường biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh Đoạn văn thường nhiều câu tạo thành Đoạn văn thường có câu chủ đề Từ ngữ chủ đề từ ngữ lặp lại nhiều lần nhằm trì đối tượng biểu đạt Câu chủ đề mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn thường đủ hai thành phần đứng đầu cuối đoạn văn Các câu đoạn văn có nhiệm vụ triển khai làm sáng tỏ chủ đề đoạn văn phép diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích Khi học sinh nắm vững kiến thức đoạn văn, nắm vững thao tác tạo lập đoạn văn, em dễ triển khai luận điểm để làm rõ vấn đề đặt văn; lập luận chặt chẽ, thuyết phục hơn; chất lượng viết nâng cao Từ đó, em viết đoạn văn, văn không mà tiến tới biết viết văn hay, rèn luyện kĩ viết cho đồng thời đánh thức, khơi dậy lòng bạn đọc đồng cảm với vấn đề viết 2.THỰC TRẠNG VIẾT ĐOẠN VĂN CỦA HỌC SINH LỚP a Thực trạng * Về phía người dạy: - Ưu điểm: + Nhiều giáo viên có quan tâm đầu tư mức vào việc rèn luyện kĩ viết đoạn văn + Ở số hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, nội dung rèn kĩ viết cho học sinh đưa bàn luận, góp ý, xây dựng giải pháp, hiệu cho trình thực hành tạo lập đoạn văn, văn hồn chỉnh chương trình Ngữ Văn THCS - Tồn tại: + Lối dạy truyền thống đọc chép, truyền thụ chiều tồn phận không nhỏ giáo viên dẫn đến việc rèn luyện kĩ viết đoạn văn học sinh không trọng, có hình thức, áp đặt, máy móc + Trong dạy, giáo viên chưa truyền lửa đam mê cho học sinh Chưa làm cho học sinh thích học lựa chọn mơn học để ơn thi học sinh giỏi Một số thầy bi quan, bng xi trước thực trạng khó khăn dạy học Ngữ Văn + Một số giáo viên chưa có đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy lực sáng tạo học sinh Bài dạy nghiêng hình thành kiến thức lí thuyết, chưa dành thời gian phù hợp cho học sinh thực hành, rèn luyện kĩ viết đoạn văn học sinh + Một số giáo viên chưa thật có trách nhiệm khâu kiểm tra, đánh giá học sinh Hoạt động kiểm tra đánh giá giáo viên nặng kiến thức Nhiều thầy chưa có biện pháp cầm tay việc để sửa bài, rút kinh nghiệm việc viết đoạn văn, văn cho em Nhận xét giáo viên trình chấm chữa kiểm tra học sinh cịn chung chung, chưa cụ thể, chưa rõ ràng Ví dụ: * Về phía học sinh - Ưu điểm: + Đa số học sinh nắm phương pháp viết đoạn văn, biết cách tạo lập đoạn văn theo lối diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích theo u cầu đề + Một số em nắm vững hình thức trình bày đoạn văn, văn - Tồn tại: + Vốn sống, vốn hiểu biết học sinh hạn chế + Thiếu quan tâm phụ huynh Định hướng thân gia đình học sinh khơng theo môn Khoa học Xã hội + Tài liệu tham khảo môn Ngữ văn nhiều, song chất lượng lại không cao, gây nhiễu, ảnh hưởng đến kĩ viết em + Ý thức tự học chưa cao, ngại viết, ngại suy nghĩ + Vẫn cịn tình trạng học sinh chưa xác định quy định viết đoạn văn mặt hình thức( chữ đầu đoạn khơng lùi vào trong, không viết hoa chữ đầu tiên, trí văn khơng tách đoạn, tách phần) Ví dụ 1: Đoạn văn khơng quy định hình thức Thế Lữ nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ Mới Bài thơ “Nhớ rừng” ông sáng tác năm 1934, in tập “ Mấy vần thơ” xuất năm 1935 Đây thơ góp phần mở đường cho thắng lợi phong trào Thơ Mới ( Đoạn văn làm HS Nguyễn Văn Chung, lớp 8B trường THCS Thành Vinh - phần mở cho đề bài: Giới thiệu tác giả Thế Lữ ) + Nhiều học sinh viết đoạn văn theo kết cấu diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích em chưa hiểu phương pháp lập luận, chưa phân biệt khác mô hình, cấu trúc đoạn văn + Việc diễn đạt ý đoạn văn khơng học sinh cịn rời rạc, lủng củng, thiếu liên kết mặt nội dung lẫn hình thức Ví dụ 2: đoạn văn dàn trải khơng xác định mơ hình, thiếu liên kết chủ đề, logic Huế thành phố sinh viên Huế có nhiều trường Đại học, Cao đẳng Thành phố có sơng Hương hiền hịa, thơ mộng, có núi Ngự Bình uy nghi , trầm mặc Lăng tẩm nhiều nên thu hút khách thập phương Em yêu thích thành phố ( Đoạn văn học sinh Trương Thị Chiến – Lớp 8B trường THCS Thành Vinh đề bài: Giới thiệu danh lam, thắng cảnh) b Kết thực trạng Trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này, tiến hành khảo sát chất lượng viết học sinh lớp năm học( 2016-2017), thu kết sau: Đề bài: Cảm nhận vẻ đẹp tranh làng quê thơ “Quê hương”( Tế Hanh) Điểm Giỏi Khá TB Yếu- Kém Sĩ số SL % SL % SL % SL % Lớp 8A 34 2,9 20,7 18 52,9 23,5 8B 35 2.9 17,1 19 54,3 25,7 Kết khảo sát cho thấy, với đề văn trên, em chưa có khả tạo đoạn văn hay theo yêu cầu nội dung hình thức dẫn đến chất lượng làm thấp GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3.1.Hướng dẫn học sinh nắm yếu tố tạo lập đoạn văn a Từ ngữ chủ đề, câu chủ đề đoạn văn - Từ ngữ chủ đề: Là từ ngữ dùng làm đề mục từ ngữ lặp lại nhiều lần thường từ, đại từ, từ đồng nghĩa nhằm trì đối tượng biểu đạt đoạn văn - Câu chủ đề: cịn gọi ý chính, câu then chốt, câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần câu, đứng đầu, cuối số trường hợp câu chủ đề đứng đoạn văn Câu chủ đề có chức nêu chủ đề, đề tài mà đoạn văn biểu đạt b Cách lập luận đoạn văn cấu trúc đoạn Lập luận cách xếp lí lẽ cách có hệ thống để trình bày nhằm chứng minh cho kết luận số vấn đề Khi triển khai đoạn văn ta vận dụng cách: Diễn dịch, qui nạp, song hành, móc xích…Ở đối tượng học sinh lớp 8, hướng dẫn cho em số cách lập luận phổ biến diễn dịch, qui nạp, song hành cịn cách cịn lại tơi hướng dẫn qua cho em hiểu vận dụng cần thiết, ôn thi đối tượng học sinh giỏi tập trung rèn viết * Trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch Là cách lập luận từ ý lớn, ý khái quát, đến ý nhỏ, ý phận Đoạn văn có phần: - Phần mở đoạn ( Câu chủ đề đứng đầu đoạn) - Phần phát triển đoạn: câu triển khai ý phụ để làm rõ ý câu chủ đề Ví dụ: Trần Đăng Khoa biết yêu thương Em thương bác đẩy xe bò “ mồ hôi ướt lưng, căng sợi dây thừng” chở vôi cát xây trường học, mời bác nhà mình…Em thương thầy giáo hôm trời mưa đường trơn bị ngã, dân làng đắp lại đường ( Theo Xuân Diệu) * Trình bày theo cách qui nạp: Qui nạp cách trình bày từ ý nhỏ, ý cụ thể, đến ý lớn, ý khái quát( cách trình bày ngược lại với diễn dịch) Đoạn văn có cấu trúc hai phần: - Phần phát triển đoạn: Chứa ý phụ, ý cụ thể triển khai đứng trước - Phần kết đoạn: câu chủ đề đứng cuối đoạn Ví dụ: Làng xóm ta xưa lam lũ quanh năm mà quanh năm đói rách làng xóm ta ngày bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ăn tập thể Đâu đâu có trường học, nhà giữ trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân kho hợp tác xã, nhà xã viên…Đời sống vật chất ngày ấm no, đời sống tinh thần ngày tiến ( Hồ Chí Minh) * Trình bày theo cách song hành Đây đoạn văn có câu triển khai nội dung song song nhau, không nội dung bao trùm lên nội dung Lối xếp câu sóng đơi, câu có chứa ý ngang nhau, bổ sung phối hợp với để biểu đạt ý chung, ý khái quát Ở chương trình lớp 8, phần văn Thuyết minh, đặc biệt giới thiệu tác giả, tác phẩm thường vận dụng cách lập luận Ví dụ: Nguyên Hồng ( 1918- 1982) tên khai sinh Nguyễn Nguyên Hồng, q Nam Định Ngịi bút ơng hướng người khổ gần gũi mà ông yêu thương thắm thiết Nguyên Hồng sáng tác nhiều lĩnh vực: tiểu thuyết, kí, thơ Ơng nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học Nghệ thuật ( 1996) ( Đoạn văn làm học sinh Nguyễn Quỳnh Chi- Lớp 8A trường THCS Thành Vinh) * Trình bày theo cách móc xích Là đoạn văn có ý gối đầu đan xen nhau, thể việc lặp lại số từ ngữ có câu trước vào câu sau Đoạn móc xích có khơng có câu chủ đề Ví dụ: Đọc thơ Nguyễn Trãi, nhiều người khó mà biết có thơ Nguyễn Trãi khơng Đúng thơ Nguyễn Trãi khơng phải dễ hiểu Lại có chữ hiểu đúng, câu hiểu mà tồn khơng hiểu Khơng hiểu thơ viết lúc đời chìm Nguyễn Trãi Cùng thơ viết năm 1420 ý nghĩa, viết năm 1430 ý nghĩa lại khác hẳn ( Theo Hồi Thanh) * Trình bày theo kết cấu Tổng – phân – hợp.( kết hợp diễn dịch qui nạp) Cấu trúc dạng sau: - Phần mở đoạn: Nêu ý chính, khái quát - Phần phát triển: Các câu chứa ý phụ - Phần kết đoạn: Tổng hợp, khẳng định lại vấn đề Ví dụ: Thế đấy, biển thay đổi màu tùy theo sắc mây trời Trời xanh thắm, biển thắm xanh, dâng lên cao, nịch Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu sương Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề Trời ầm ầm, biển đục ngầu, giận dữ… Như người lúc buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng ( Vũ Tú Nam) c Liên kết câu liên kết đoạn văn Thực tế, kiến thức liên kết câu liên kết đoạn văn văn em học từ lớp phát triển, mở rộng chương trình lớp với khái niệm cách thực hành, luyện tập cụ thể Trong phạm vi nghiên cứu đề tài Sáng kiến kinh nghiệm xin đề cập đến hai phương diện liên kết câu liên kết đoạn văn cần rèn luyện cho học sinh - Liên kết nội dung: + Liên kết chủ đề: Các câu đoạn, đoạn văn phải liên kết với nhằm hướng đến chủ đề chung đoạn, văn + Liên kết lo gic: Các câu đoạn văn đoạn văn phải xếp theo trình tự hợp lí, logic - Liên kết hình thức: Sử dụng phép liên kết từ ngữ có tác dụng liên kết câu văn, đoạn văn với phép liên kết thường gặp là: phép thế, phép lặp, phép nối, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng… 3.2 Rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh a Rèn kĩ viết đoạn văn theo chủ đề * Các chủ đề thường gặp trình viết đoạn văn Ở lớp 8, học sinh học ba kiểu văn cụ thể là: Tự sự, Thuyết minh, Nghị luận Căn vào ba kiểu xác định chủ đề thường gặp tạo lập đoạn văn cho học sinh là: phân tích, cảm nhận số phận/ đời/ vẻ đẹp nhân vật; Giới thiệu danh thắng/ đồ dùng học tập/ thể loại văn học/ tác giả/ tác phẩm; suy nghĩ vấn đề đặt học tập/ lẽ sống/ ước mơ tuổi trẻ… * Các bước rèn luyện kĩ viết đoạn văn theo chủ đề Bước 1: Xác định chủ đề cần viết đoạn văn Bước 2: Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, câu văn … hướng đến làm rõ chủ đề đoạn văn( ý sử dụng lặp lại, từ đồng nghĩa) Bước 3: Dự kiến câu văn mang chủ đề đoạn văn: đứng đầu, đứng giữa, đứng cuối, tự rút chủ đề Bước 4: Tiến hành viết đoạn văn theo chủ đề - Giáo viên cho học sinh tự lựa chọn chủ đề giao nhiệm vụ chủ đề Ví dụ: Viết đoạn văn khoảng 20 dịng trình bày suy nghĩ em vai trị phương pháp tự học - Học sinh xác định từ ngữ, câu văn nhằm làm rõ chủ đề trên: Tự học tự chiếm lĩnh tri thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm rõ chất vấn đề, ghi nhớ lâu kiến thức, tiến học tập… - Học sinh xác định vị trí câu chủ đề( luận điểm) Ví dụ: Tự học có vai trò quan trọng người Tự học giúp ta lĩnh hội tri thức cách chủ động, toàn diện, hứng thú Tự học giúp ta nhớ lâu, vận dụng kiến thức học cách hữu ích sống Không tự học cịn giúp ta trở nên động, sáng tạo, khơng ỷ lại, khơng phụ thuộc vào người khác Từ đó, người học biết bổ sung kiến thức thiếu Phải khẳng định rằng, tự học đường ngắn để hoàn thiện thân biến ước mơ thành thực ( Một đoạn văn làm em: Lương Thị Lâm – 8A trường THCS Thành Vinh) b Rèn luyện kĩ viết đoạn văn theo số mơ hình cấu trúc thường gặp * Rèn kĩ viết đoạn văn theo cách diễn dịch Mơ hình đoạn văn: 10 Câu văn mang luận điểm Luận Luận Luận * Rèn kĩ viết đoạn văn theo cách quy nạp Mơ hình: Luận Luận Luận Luận cứ… Luận … Câu văn mang luận điểm * Rèn kĩ viết đoạn văn theo cách song hành - Mơ hình: Câu Câu Câu Ví dụ: Nam Cao ( 1915- 1951) quê Hà Nam Là nhà văn thực xuất sắc giai đoạn 1930- 1945 với tác phẩm chuyên viết người nơng dân nghèo khổ người trí thức sống mòn mỏi, bế tắc xã hội cũ Tác phẩm ơng thể tình cảm nhân đạo sâu sắc (Đoạn văn làm học sinh Nguyễn Thị Duyên- Lớp 8B trường THCS Thành Vinh) * Rèn kĩ viết đoạn văn theo kết cấu móc xích - Mơ hình: Câu 1-2 Câu 3- 4… 11 Ví dụ: Tiết kiệm vấn đề cần quan tâm, cân nhắc kỹ lưỡng Tiết kiệm bủn xỉn, xem đồng tiền trống, gặp việc đáng làm không làm, gặp việc đáng tiêu không tiêu Tiết kiệm ép đội, cán nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc Trái lại tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất để cao mức sống đội, cán nhân dân Nói theo khoa học tiết kiệm tích cực khơng phải tiêu cực ( Hồ Chí Minh) Các câu đoạn xoay quanh đức tính tiết kiệm, từ “tiết kiệm”được lặp lại câu Móc xích nối câu với để làm bật ý nghĩa chủ đề * Rèn kĩ viết đoạn văn theo kết cấu Tổng – phân – hợp Là đoạn văn phối hợp diễn dịch với quy nạp Câu chủ đề nằm đầu đoạn cuối đoạn Câu mở đầu nêu ý khái quát bậc 1, câu sau triển khai cụ thể cho ý khái quát câu Câu kết mang ý nghĩa khái qt bậc 2, có tính mở rộng, nâng cao Các thao tác đoạn văn theo cấu trúc nhận xét, giảỉ thích, phân tích…, sau đưa nhận định chủ đề, tổng hợp, khẳng định, nâng cao vấn đề Mơ hình: Câu chủ đề( luận điểm) Bậc Luận Luận Luận Luận … Câu chủ đề( luận điểm) Bậc Ví dụ : Tiếng Việt giàu đẹp Chúng ta cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, khơng cảm nhận đẹp hình ảnh, màu sắc tranh dệt nên ngôn ngữ dân tộc mà thưởng thức nhạc điệu hài hòa, phong phú, gợi cảm Tiếng Việt 12 Nhiều người nước ngồi cho tiếng nói người Việt Nam nghe tiếng chim hót Vốn từ phong phú, đa dạng, giàu hình ảnh giúp nói, viết cụ thể, xác Vì phải biết tơn trọng, u q tiếng nói ông cha để lại ( Phạm Văn Đồng) c Rèn luyện kĩ viết đoạn văn có sử dụng liên kết * Rèn luyện kĩ viết đoạn văn có liên kết nội dung - Liên kết chủ đề: + Vấn đề đặt đoạn văn gì? + Các câu đoạn có hướng tới làm rõ vấn đề, chủ đề đoạn văn không? Giáo viên cho học sinh nhận diện đoạn văn“ Sự giàu đẹp Tiếng Việt” cố thủ tướng Phạm Văn Đồng - Vấn đề đặt đoạn văn Tiếng Việt thứ tiếng giàu đẹp - Các câu đoạn văn hướng tới làm rõ chủ đề đoạn + Tiếng Việt đẹp màu sắc, ngôn ngữ + Tiếng Việt đẹp nhạc điệu, hài hòa, phong phú, gợi cảm + Tiếng Việt giàu vốn từ phong phú, đa dạng, giàu hình ảnh - Liên kết logic + Học sinh xác định câu đoạn có xếp theo trình tự hợp lí khơng? Gv tổ chức cho học sinh nhận diện đoạn văn xếp theo trình tự hợp lí Ở đoạn văn“ Sự giàu đẹp Tiếng Việt”(Phạm Văn Đồng) xếp hợp lí đoạn văn viết theo cách diễn dịch Câu chủ đề đứng đầu đoạn, câu triển khai, làm rõ nội dung câu chủ đề nhằm hướng tới vấn đề “ Sự giàu đẹp Tiếng Việt” + Khi khơng trình bày theo trình tự hợp lí đoạn văn nào? Từ giáo viên hướng dẫn để học sinh nhận diện khơng trình bày theo trình tự hợp lí, đoạn văn trở nên lộn xộn, lủng củng, tối nghĩa Ví dụ: Thói quen, niềm vui hăng say học hỏi yếu tố quan trọng giúp ta học tập thật tốt(1) Học tập quyền lợi nghĩa vụ người(2) Muốn hoàn thành tốt nghĩa vụ cần đặt mục tiêu cho thân mình(3) Chúng ta biết để đến thành cơng có nhiều đường khác nhau, đường quan trọng học hành(4) Mục tiêu sở để cố gắng học tập thật tốt(5) Sự cố gắng nỗ lực học tập thể từ việc nhỏ xem lại bài, học lớp, làm tập nhà đầy đủ…(6) Những việc làm nhỏ thường xuyên đem lại cho thói quen, niềm vui, hăng say học hỏi để ta học tập tốt(7) 13 (Đoạn văn làm học sinh Lại Sỹ Duy- lớp 8B trường THCS Thành Vinh) Như đoạn văn tất câu văn nói đến chủ đề: Tầm quan trọng học hành Nhưng đọc ta có cảm giác đoạn văn lủng củng, khơng ý, rời rạc Đó đoạn văn mắc lỗi lo gic, xếp khơng theo trình tự hợp lí Câu (4) câu khái quát cần đứng vị trí đầu câu, câu (1) câu (7) nói ý cần nối tiếp nhau… Giáo viên yêu cầu học sinh sửa lại đoạn văn trên, đoạn văn sửa lại sau: Chúng ta biết để đến thành cơng có nhiều đường khác nhau, đường quan trọng học tập(1) Học tập quyền lợi nghĩa vụ người(2) Muốn hoàn thành tốt nghĩa vụ cần đặt mục tiêu cho thân mình(3) Mục tiêu sở để cố gắng học tập thật tốt (4) Sự cố gắng nỗ lực học tập thể từ việc nhỏ xem lại bài, học lớp, làm tập nhà đầy đủ…(5).Những việc làm nhỏ thường xuyên đem lại cho thói quen, niềm vui, cần cù học hỏi…(6) Sự cần cù học hỏi yếu tố quan trọng giúp ta học tập thật tốt(7) Đoạn văn sau sửa liên kết mạch lạc nội dung hình thức mà cịn trình bày theo kiểu móc xính, tạo nên nét đặc sắc riêng cho đoạn văn * Rèn luyện kĩ viết đoạn văn có liên kết hình thức( Sử dụng phép liên kết) Khi tạo lập đoạn, thường sử dụng số phép liên kết sau: - Phép lặp: Lặp câu đứng sau từ ngữ có câu trước - Phép thế: Sử dụng câu đứng sau từ ngữ có tác dụng thay từ ngữ có câu trước - Phép liên tưởng: sử dụng câu đứng sau từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa, trường liên tưởng với từ ngữ có câu trước - Phép nối: Sử dụng câu đứng sau từ ngữ biểu thị quan hệ với câu đứng trước Ví dụ: Thế Lữ nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ Mới Ông sáng tác thơ “ Nhớ rừng” vào năm 1934, in tập “ Mấy vần thơ” ( Xuất 1935) Đây thơ góp phần mở đường cho thắng lợi phong trào Thơ Mới ( Đoạn văn làm học sinh Nguyễn Thị Lan Anh- lớp 8B trường THCS Thành Vinh) Gv: Em phép liên kết nêu tác dụng phép liên kết có đoạn văn?( Ở đoạn văn học sinh biết dùng phép để tạo liên kết: Thế Lữ = Ông, Bài thơ Nhớ rừng= Đây) GV nhận xét: Như đoạn văn có sử dụng phép liên kết tránh lỗi diễn đạt Ở đoạn văn dùng phép nên đoạn văn không bị lặp từ ngữ 14 3.3 Một số lưu ý cho giáo viên tổ chức tạo lập đoạn văn - Đoạn văn phải đảm bảo nội dung hình thức Học sinh hiểu bài, nắm kiến thức chưa viết tốt đoạn văn không trang bị hình thức đoạn văn Vậy nên từ luyện viết đoạn văn tiết kết hợp cho học sinh ôn lại kiến thức liên quan đoạn văn mà em học lớp nhằm ôn lại kiến thức đoạn văn, thơng qua tơi cho học sinh nắm lại kiến thức tạo lập đoạn văn : + Về nội dung, đoạn văn ý hồn chỉnh mức độ logic ngữ nghĩa, nắm bắt cách tương đối dễ dàng + Về hình thức, đoạn văn ln ln hồn chỉnh Sự hồn chỉnh thể điểm sau: Một đoạn văn chữ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng - Phải kiểm tra học sinh thường xuyên để tạo thói quen đến mức thành thạo kể lý thuyết lẫn thực hành gặp dạng đề lớp Cho học sinh nhắc lại cách trình bày đoạn văn mà em biết (Đoạn diễn dịch, đoạn quy nạp), sau giáo viên cung cấp thêm số cách khác đoạn so sánh, đoạn tương phản, đoạn nhân quả, đoạn móc xích Từ học sinh hiểu đoạn văn khác với văn điểm nào, tránh lan man thiếu trọng tâm Nếu viết đoạn văn rèn khả vận dụng kiến thức Tiếng Việt, Tập làm văn, đoạn văn hoàn thành lớp khó, đoạn văn rèn khả vận dụng kiến thức văn học, hoàn thành nhà lại khó khăn Sở dĩ tơi có suy nghĩ xét mặt khách quan, tâm lí học sinh cấp THCS cịn ham chơi, thiếu tính tự giác học nhà Đặc biệt em học sinh trung bình, yếu, kém, thường nhanh quên chí kiến thức vừa học quên Ít quan tâm đến kết kiểm tra Còn xét mặt chủ quan, đoạn văn rèn kĩ kiến thức Tiếng Việt, Tập làm văn gần có khn mẫu Đoạn văn có kiến thức Văn học lại gần khơng khn mẫu, xét mặt nội dung, khơng có nội dung cụ thể bề mặt ngơn từ mà cịn có giá trị nghệ thuật bên ngơn từ, khơng phải học sinh có cảm nhận Địi hỏi giáo viên khơng hướng dẫn cụ thể mà phải nhìn nhận, đánh giá làm học sinh cách khách quan, áp đặt, học sinh tùy tiện cảm nhận, lại không quên phát huy khiếu cá nhân em, tránh trường hợp em viết đoạn phân tích, cảm nhận khổ thơ, đoạn truyện lại viết tác phẩm Hoặc gạch đầu dòng, đơn phương nội dung đoạn thơ, đoạn truyện với tác phẩm chứa Quan sát đề văn, ta thấy chủ yếu thuộc văn Đây kiến thức quan trọng thường gặp lại kiểm tra tiết kiểm tra tổng hợp cuối học kì Tất hai yếu tố lớn tạo nên khó việc tiến hành rèn kĩ viết đoạn cho học sinh Nếu giáo viên hướng dẫn sơ qua cho học sinh nhà viết, cho 15 học sinh viết lớp chưa hồn thành hết u cầu học sinh nhà hoàn thành đoạn văn nhà, kết cho thấy tập không cao Làm để học sinh nhà có làm bài, viết theo yêu cầu tập có sáng tạo, tránh chép văn mẫu? - Kiểm tra soạn, tập nhà học sinh Để tháo gỡ khó khăn trên, giúp học sinh có hướng dẫn, thực hành uốn nắn, giáo viên bỏ qua bước hướng dẫn nhà, mà tập trung cho bước hướng dẫn học nhà cho học sinh với hệ thống câu hỏi, phương thức thiết kế phù hợp, tạo thói quen học nhà cho học sinh Xuất phát từ đặc điểm tình chung xuất phát từ đặc điểm riêng trường vùng xã, chất lượng học tập thấp, thực bước hướng dẫn học sinh làm tập cách sau: Nếu giáo viên giao tập mà khơng kiểm tra coi khơng có tác dụng Biết nên, thân tơi bỏ thời gian soạn câu hỏi chu đáo khâu kiểm tra làm học sinh kĩ nhiêu Việc kiểm tra làm nhà học sinh học sinh thỏa thuận từ đầu năm, tơi thu học sinh dạy văn để nhà chấm, lấy điểm vào cột điểm miệng Hoặc kiểm tra cũ, học sinh phải trình làm tập, soạn Trên sở tơi xem học sinh sử dụng phần gợi ý đến đâu, sáng tạo thêm ý nào, diễn đạt có linh hoạt khơng hay bị gị bó máy móc Nhận xét điểm ưu hạn chế cụ thể cho em, khích lệ ý sáng tạo, khả diễn đạt em cố gắng Các bước hướng dẫn học sinh làm nhà bước tiến trình cho đề khác Nhưng nội dung kiến thức đề không giống với đề khác nên soạn câu hỏi dựa vào chủ đề, thể loại văn để đặt câu hỏi gợi ý mang tính tích hợp khác - Dặn dò, cách hướng dẫn nhà sau học Phần hướng dẫn nhà giáo viên thường dặn học sinh cách chung chung: “Về nhà học bài, làm tập sách giáo khoa chuẩn bị mới” thường dành thời gian hướng dẫn nhà từ đến phút để cung cấp câu hỏi gợi ý yêu cầu học sinh ghi chép cụ thể Sau nhiều lần cung cấp câu hỏi gợi ý cho học sinh thế, trao đổi với học sinh trung bình, học sinh yếu: Khi có câu hỏi gợi ý cô, cảm giác làm tập viết đoạn văn em ? Vậy từ em rút kinh nghiệm để viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu? Như nghĩ việc đưa câu hỏi gợi ý cho học sinh không giúp em hoàn thành tốt đoạn văn cụ thể mà cịn tạo cho em thói quen trước viết đoạn văn, văn phải biết xây dựng ý, lập dàn ý cho đoạn HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 16 Qua thời gian dài kiên trì hướng dẫn cho học sinh, nhận kết khả quan Trước hết thái độ học tập, em thích làm tập tạo đoạn văn Mỗi lần thu chấm bài, học sinh háo hức chờ đợi lúc cô trả lại vở, em đọc lời nhận xét, lại đề nghị cô đề thêm để nhà làm Tôi thấy ấm lòng Qua phiếu khảo sát cuối năm học em dần tạo đoạn văn đúng, dù chưa thật hay có cảm xúc, biết vận dụng yêu cầu nội dung hình thức, thật tín hiệu đáng mừng Cụ thể với tổng số 69 học sinh khối 8( năm học 2017- 2018) có : - 48 em biết tạo đoạn văn theo yêu cầu ( tỉ lệ: 69,6 %) - 21 em hồn chỉnh mặt hình thức nội dung thiếu liên kết, ý phụ cịn trình bày lộn xộn (tỉ lệ 30,4 %) Kỹ viết em có tiến Đọc số đoạn viết em, tơi biết kiên trì có kết Sau số đoạn văn em Đoạn 1: Hãy giải thích bao bì ni-lơng lại sử dụng rộng rãi Túi ni-lông thứ sử dụng rộng rãi gia đình Sự tiện lợi việc sử dụng bao bì ni-lơng vật dụng rẻ tiền, dùng lần nhiều lần Màu sắc, hình dáng mẫu mã phong phú, đa dạng đẹp mắt, dễ tìm kiếm, dễ mua Bất đâu, chợ, người bán hàng chuẩn bị sẵn sàng hàng xấp túi ni-lông để đựng đồ cho khách mà khơng lấy tiền Bao bì ni-lơng đơn giản để sản xuất tái chế với kinh phí khơng đáng kể ( Đoạn văn làm học sinh Lê Văn Giáp- lớp 8A trường THCS Thành Vinh) Đoạn 2: Vì vẽ cuối lại xem kiệt tác Chi tiết thường xuân cụ Bơ-men vẽ xứng đáng kiệt tác nghệ thuật hội họa Cảm hứng tác phẩm xuất phát từ lòng nhân đạo, tình yêu thương người cách chân thành, sâu sắc, thấu hiểu người trải giàu lòng vị tha trước nỗi bất hạnh tuyệt vọng cô gái trẻ Người họa sĩ già, yếu dồn tất sức lực, tài lương tâm để vẽ tranh lên tường vào đem mưa gió, lạnh giá Bức tranh hồn thành, sinh mệnh trẻ cứu rỗi lúc cụ Bơ-men âm thầm, nhẹ nhàng Không biết tác phẩm khơng trưng bày triển lãm, lại họa sĩ vơ danh…nhưng với Xiu Giơn-xi xứng đáng kiệt tác Kiệt tác tình yêu thương, hi sinh người lao động nghèo khổ ( Đoạn văn làm HS Lại Thị Ngọc Mai lớp 8B trường THCS Thành Vinh) Đoạn Đoạn văn mở Thuyết minh loài hoa em yêu 17 Bun-ga-ri vương quốc hoa hồng Hà Lan xứ sở hoa Tuy-lip Người Nhật lại chọn hoa Anh đào làm quốc hoa Cũng hoa, lá, cỏ bao loài thảo mộc khác, loài hoa mang sứ mệnh đất nước, chuyển tải hồn dân tộc Chính lẽ hoa sen trở thành quốc hoa đất nước Việt Nam thân yêu ( Đoạn văn làm HS Nguyễn Thị Quỳnh Chi lớp 8A trường THCS Thành Vinh) Sau áp dụng số kinh nghiệm nêu học sinh khối 8, ( năm học : 2017-2018) tiến hành khảo sát học sinh Kết cụ thể sau: Đề bài: Cảm nhận vẻ đẹp tranh làng quê thơ “Quê hương”( Tế Hanh) Điểm Giỏi Khá TB Yếu Sĩ số SL % SL % SL % SL % Lớp 8A 34 11,8 26,5 18 52,9 8,8 8B 35 14,3 20 18 51,4 14,3 Kết khảo sát cho thấy, chất lượng làm lên đáng kể, đa số học sinh nắm cách viết đoạn văn chặt chẽ, mạch lạc nội dung hình thức Vì với đề văn trên, em tạo đoạn văn đúng, hay với yêu cầu đề dẫn đến chất lượng làm nâng cao Như áp dụng kinh nghiệm trên, chất lượng dạy học Ngữ văn trường THCS Thành Vinh có chuyển biến tích cực Tơi mạnh dạn trình bày kinh nghiệm bạn đồng nghiêp, học sinh, mong góp phần nhỏ vào cơng đổi dạy học môn Ngữ văn PHẦN III : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Xuất phát từ thực tế học sinh trường THCS Thành Vinh cịn số hạn chế viết văn nên tơi định chọn đề tài Một số biện pháp rèn luyện kĩ viết đoạn văn cho học sinh lớp để nghiên cứu áp dụng Trong trình nghiên cứu áp dụng tơi rút số kĩ năng, kinh nghiệm bước đầu thấy hiệu việc áp dụng kinh nghiệm, kĩ Mặc dù kinh nghiệm, kĩ đưa cịn mang tính chủ quan tin tưởng chờ đợi hữu ích sáng kiến Qua thời gian vận dụng kinh nghiệm vào thực tế dạy học, thân rút số vấn đề sau: a Đối với học sinh Để cho học sinh có thói quen làm tập nhà từ đầu năm giáo viên phải yêu cầu học sinh: - Có đầy đủ loại vở, soạn văn, làm tập Tiếng Việt, viết đoạn văn riêng, giáo viên thuận lợi việc thu soạn, tập, hay đoạn văn để chấm, không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị học sinh 18 - Ln có ý thức tự giác việc thực hành viết đoạn văn Trao đổi, nhận xét đoạn văn bạn, sửa văn - Sưu tầm đoạn văn hay bạn, sách báo… để làm tư liệu cho b Với giáo viên - Phải coi trọng vấn đề rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh - Dành thời gian thích đáng việc hướng dẫn nhà cho học sinh - Đầu tư hệ thống câu hỏi thích hợp, giúp học sinh xây dựng khung, sườn, tìm ý cho đoạn văn - Tăng cường khâu kiểm tra, kịp thời động viên, khích lệ em cho dù cố gắng em mức độ nhỏ - Khơng riêng học sinh mà giáo viên cần có ý thức sưu tầm đoạn văn hay, độc dáo liên quan đến đề Đây nguồn tư liệu quý, tài sản vô giáo viên tâm huyết với nghề mơ ước - Điều cốt yếu giáo viên đừng để tắt lửa đam mê, nhiệt huyết việc rèn luyện học sinh viết đoạn văn KIẾN NGHỊ Để việc ứng dụng phương pháp đổi cách thuận lợi có hiệu cao, thân tơi có số đề xuất cơng tác quản lí trường, tổ chun mơn sau: - Tổ chức, lên kế hoạch cụ thể để hướng dẫn giáo viên tích cực đổi PPDH Chuẩn bị tốt điều kiện sở vật chất, điều kiện, phương tiện phục vụ công tác đổi PPDH - Đánh giá lực, trình độ giáo viên trường để động viên, khen thưởng kịp thời giáo viên biết đổi PPDH tích cực, hiệu - Thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cốt cán đổi PPDH Thao giảng, nhận xét rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn Trên kinh nghiệm thân trình giảng dạy trường THCS Rất mong góp ý lãnh đạo cấp bạn đồng nghiệp để đề tài đầy đủ hoàn thiện XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20tháng 03 năm2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác 19 LÊ THỊ HƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Sách giáo khoa Ngữ văn 8, ( Tập 1,2 - NXBGD – 2003) Sách giáo viên Ngữ văn 8, ( Tập 1, - NXBGD – 2003) Dạy học Ngữ văn 6,7,8,9 theo hướng tích hợp GS.TS Lê A chủ biên.( nhà xuất ĐHSP Hà Nội ) Tiếng Việt thực hành ( ĐHSP Huế - 1997) Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ môn Ngữ Văn tập 2( NXBGD -2010) DANH MỤC 21 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH XẾP LOẠI Họ tên tác giả: Lê Thị Hương Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Thành Vinh- Thạch Thành- Thanh Hóa TT Tên đề tài SKKN Hướng dẫn học sinh Chữa lỗi dùng từ Tiếng Việt Hướng dẫn học sinh nâng cao kĩ viết qua tiết trả Tập làm văn lớp Hướng dẫn học sinh nâng cao kĩ viết qua tiết trả Tập làm văn lớp Giúp dạy học tốt học thơ trữ tình Hiện đại Việt Nam Ngữ Văn lớp Một số Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp chữa lỗi dùng từ địa phương Một số Biện pháp hướng dẫn học sinh lớp chữa lỗi dùng từ địa phương Các cấp Kết đánh giá xếp đánh giá loại xếp loại Ngành GD B cấp huyện Ngành GD A cấp huyện Năm học đánh giá xếp loại 20042005 20072008 Ngành GD cấp tỉnh B 20072008 Ngành GD cấp huyện B 20092010 Ngành GD cấp huyện A 20122013 Ngành GD cấp tỉnh B 20122013 22 ... trạng viết đoạn văn học sinh lớp 8, qua đề xuất số biện pháp rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh nhằm đồng nghiệp nâng cao chất lượng nâng cao hiệu học tập môn Ngữ Văn nói chung viết đoạn văn học sinh. .. trái nghĩa, liên tưởng… 3.2 Rèn kĩ viết đoạn văn cho học sinh a Rèn kĩ viết đoạn văn theo chủ đề * Các chủ đề thường gặp trình viết đoạn văn Ở lớp 8, học sinh học ba kiểu văn cụ thể là: Tự sự, Thuyết... trình hướng dẫn HS tạo lập đoạn văn - Một số biện pháp rèn luyện kỹ viết đoạn văn cho học sinh lớp Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 8 ,

Từ khóa liên quan