0

SKKN hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPT

22 64 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2020, 14:51

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC BẰNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT Người thực hiện: Đỗ Thị Hoa Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Lịch sử THANH HÓA NĂM 2019 MỤC LỤC Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Điểm đề tài Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng đề tài 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.2.3 Điều tra cụ thể 2.3 Giải Pháp thực 2.3.1 Quy trình xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức 2.3.2 Yêu cầu giáo viên học sinh 2.3.3 Một số giải pháp thực tế việc hệ thống kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử lớp 12 trường THPT 2.4 Kết đạt 16 2.4.1 Trước áp dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào dạy học mơn 16 Lịch sử 2.4.2 Khi áp dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào dạy học môn Lịch sử 16 Kết kiến nghị 17 3.1 Kết 17 3.2 Kiến nghị 17 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Lịch sử diễn khứ Nhiệm vụ sử học khôi phục lại trung thực, khách quan tranh khứ, từ rút học khứ, vận dụng vào sống dự đoán tương lai Do đó, hồn tồn khơng phải môn học yêu cầu người học ghi nhớ biết kiện, tượng hay nhân vật lịch sử mà điều quan trọng người học cần phải biết kiện – hiểu kiện – nhớ kiện, sở có phân tích, tư lơgic, biết khái qt đánh giá kiện cách xác Trong trình dạy học lịch sử, người thầy khơng áp đặt ý kiến chủ quan mà học sinh có kết luận, đánh giá nhận định hướng dẫn, tư vấn tổ chức người thầy Trong việc khôi phục lại tranh khứ cách chân thực sinh động đồ dùng trực quan sinh động đóng vai trị quan trọng Ngồi ra, để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tư độc lập học sinh việc chiếm lĩnh tri thức việc hệ thống hóa kiến thức lịch sử sơ đồ phương pháp phù hợp với đặc trưng môn Với việc đổi dạy học theo hướng “lấy học sinh làm trung tâm – áp đặt kiến thức chiều từ giáo viên” việc phát huy lực tối đa người học vấn đề quan trọng cần thiết Tuy nhiên, thực tế giảng dạy số trường phổ thơng nói chung trường THPT Tống Duy Tân – nơi giảng dạy – nói riêng, nhiều năm học sinh tiếp thu kiến thức lịch sử cách thụ động, lực tự học học sinh hạn chế Học sinh chủ yếu học biết đó, chưa có liên hệ bài, chưa có liên hệ kiến thức với nên chưa phát huy tư logic, tư hệ thống Do đó, tâm lý chung em ngại học, chí “sợ” mơn học Với mong muốn nâng cao chất lượng hình thành tư lơgic, tư hệ thống q trình dạy học lịch sử, mạnh dạn chọn đề tài: “Hệ thống hóa kiến thức sơ đồ dạy học Lịch sử lớp 12 trường THPT” Đây đề tài tơi áp dụng q trình dạy học trường THPT Tống Duy Tân nhiều năm qua nhận phản hồi, thu kết tốt từ phía học sinh Tuy vậy, đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận quan tâm góp ý bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện 1.2 Mục đích đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau: - Dạy cho học sinh “học cách học”, từ giúp học sinh biết kiện – hiểu kiện – nhớ kiện, sở có phân tích, tư logic, biết khái quát, đánh giá rút chất kiện cách xác Hơn nữa, học sinh đánh giá kiện, tượng mối quan hệ với - Từ việc nắm vững kiến thức giúp em biết vận dụng linh hoạt vào việc giải tập, câu hỏi lịch sử Việc giải tập trắc nghiệm lịch sử theo mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) trở nên dễ dàng hiệu - Việc hệ thống hóa kiến thức sơ đồ Lịch sử tạo cho em tính chủ động, tích cực, sáng tạo việc chiếm lĩnh tri thức, từ em tâm lý hứng thú học Lịch sử Với kinh nghiệm mình, tơi mong muốn góp phần nâng cao hiệu việc dạy học môn Lịch sử trường THPT Tống Duy Tân nói riêng dạy học mơn Lịch sử trường THPT nói chung 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài xoay quanh việc nghiên cứu giảng dạy học tập với “Hệ thống kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử lớp 12 THPT” Đối tượng nghiên cứu mà áp dụng khuôn khổ đề tài lớp 12A, 12C, 12E – đối tượng chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia, lớp phân công giảng dạy phổ biến cho bạn bè đồng nghiệp áp dụng với cấp học đặc biệt đối tượng lớp 12 trường THPT Tống Duy Tân Trên thực tế, việc hệ thống hóa kiến thức sơ đồ Lịch sử áp dụng tất cấp học, học phù hợp mang lại hiệu ứng tốt 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: để hiểu bài, nắm bắt kiến thức bản, hiểu rõ chất kiện, đồng thời vẽ sơ đồ tư điều quan trọng phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tài liệu kiến thức sách giáo khoa tài liệu tham khảo có liên quan - Phương pháp điều tra, thu thập thông tin: sở tiết học, tính hiệu tiết học việc học sinh hứng thú tiếp thu nào, làm đạt kết sao… để đánh giá tính hiệu quả, tính thực tiễn đề tài Sử dụng câu hỏi điều tra đáp ứng đầy đủ yêu cầu việc đánh giá khả lĩnh hội kiến thức học sinh việc giảng dạy môn lịch sử lớp 12, để khắc phục nhược điểm phương pháp kiểm tra đánh giá cần phối hợp phương pháp đại Tăng cường kiểm tra đánh giá kết học sinh học để từ có điều chỉnh hợp lí - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: điều tra tính hiệu đề tài thơng qua phiếu học tập, thông qua kết học tập học sinh lớp, kỳ năm học 1.5 Điểm đề Việc sử dụng sơ đồ dạy học lịch sử nói chung dạy học trường THPT nói riêng áp dụng Tuy nhiên, việc hệ thống hóa kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử trường THPT cho đối tượng lớp 12 chuẩn bị thi THPT Quốc gia hình thức trắc nghiệm cịn chưa phổ biến, chưa hệ thống trường THPT Tống Duy Tân Bởi vậy, chọn đề tài mong muốn mang đến kinh nghiệm hữu ích nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh khối 12 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sơ lí luận Lịch sử kiện, tượng, diễn khứ nên học sinh không trực tiếp quan sát Bởi vậy, việc học tập, tiếp thu kiến thức môn lịch sử khó học sinh Để cho kiến thức lịch sử trở nên sống động, dễ nhớ, dễ hiểu, việc giáo viên cần kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học kết hợp với phương tiện dạy học trực quan sinh động việc sử dụng phương pháp hệ thống hố kiến thức qua sơ đồ có ý nghĩa quan trọng em học sinh : Thứ nhất, giúp học sinh hệ thống kiến thức trọng tâm mục bài, chương, chuyên đề sau học xong Học sinh tiếp thu kiến thức theo hiểu biết khơng phải học thuộc lịng nhớ kiến thức cách máy móc, thiếu khoa học Thứ hai, giúp em không nhớ lâu mà nhớ sâu kiến thức lịch sử cách khoa học Thứ ba, giúp em phát triển khả quan sát, khả tư duy, trí tưởng tượng Thứ tư, giúp em rèn luyện phát triển khả nói, khả trình bày, khả diễn đạt kiện lịch sử Thứ năm, việc hệ thống hóa kiến thức sơ đồ thay cho khối lượng lớn kiến thức từ ngữ, giúp em phát triển tư để học tập tốt hơn, làm tập lịch sử tốt đặc biệt làm câu hỏi trắc nghiệm Với tất ý nghĩa trên, việc hệ thống hoá kiến thức qua sơ đồ dạy học lịch sử (đặc biệt lịch sử lớp 12) cần thiết, góp phần to lớn việc nâng cao chất lượng môn hiệu ôn tập học sinh, đặc biệt vô hữu ích thiết thực giúp em giải câu hỏi trắc nghiệm cách tốt 2.2 Thực trạng đề tài 2.2.1 Thuận lợi - Về phía nhà trường: nhà trường quan tâm hỗ trợ cho giáo viên có điều kiện thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh thông qua phương tiện dạy học như: ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dồ dùng trực quan, sử dụng phương pháp giải vấn đề, thuyết trình… - Về phía giáo viên: Giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học, hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm, hỗ trợ kiến thức cho nhau, thông qua hoạt động học sinh yếu giáo viên kèm cặp hướng dẫn cụ thể Trong trình giảng dạy, giáo viên kết hợp khai thác triệt để đồ dùng phương tiện dạy học tranh ảnh, đồ, sơ đồ, mơ hình, ứng dụng cơng nghệ thơng tin… - Về phía học sinh: Đa số học sinh xuất phát từ gia đình nơng nên ngoan chịu khó học tập Các em tham gia tích cực việc thảo luận nhóm đưa hiệu cao q trình lĩnh hội kiến thức 2.2.2 Khó khăn Nhà trường quan tâm xong sở vật chất nhà trường thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu việc đổi chất lượng giáo dục Đa số học sinh nơng, kinh tế gia đình cịn khó khăn nên việc quan tâm đến chất lượng giáo dục nhiều gia đình chưa cao Học sinh chưa có tinh thần học tập, số em làm việc riêng học nên tiếp thu chậm, tiếp thu máy móc, chủ yếu học thuộc lịng Bên cạnh đó, số em ln có tư tưởng coi lịch sử môn phụ, thi làm để chống điểm liệt nên không cần thiết, không cần quan tâm đến việc học 2.2.3 Điều tra cụ thể Trong trình vừa giảng dạy vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập mơn học sinh vừa tiến hành rút kinh nghiệm qua tiết dạy.Việc điều tra thực thông qua kiểm tra 15 phút, kiểm tra chất lượng đầu năm … Qua điều tra, đa số học sinh làm chưa tốt, chưa biết vận dụng liên hệ kiến thức các chương, chưa nắm rõ kiện lịch sử qua giai đoạn hay lẫn lộn kiện với kiện khác Từ chất lượng mơn lịch sử chưa cao cịn nhiều điểm trung bình 2.3 Giải Pháp thực 2.3.1 Quy trình xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Hệ thống hóa kiến thức sơ đồ dạy học Lịch sử trường THPT thực theo bước sau: - Bước 1: Xác định nhiệm vụ học tập: Để học sinh xác định hoạt động học tập thân, giáo viên phải kết hợp phương pháp sư phạm khác tác động vào giác quan người học để tạo động cơ, nhu cầu muốn giải vấn đề mà giáo viên đưa việc hệ thống hóa kiến thức đạt hiệu cao - Bước 2: Phân tích, xác định nội dung kiến thức cần hệ thống hóa: Để thực bước này, giáo viên cần định hướng cho học sinh câu hỏi gợi ý, hướng dẫn học sinh đọc SGK, quan sát, phân tích tài liệu tham khảo, tranh ảnh video Từ gợi ý này, học sinh xác định nội dung kiến thức trọng tâm cần hệ thống hóa - Bước 3: Xác định nội dung kiến chọn làm kiến thức chốt Mỗi kiến thức chốt đỉnh sơ đồ Có thể gộp kiến thức chốt tính chất, thể loại ý nghĩa nội dung vào chung đỉnh Mã hóa kiến thức chốt Có thể sử dụng kí hiệu dễ hiểu để mã hóa kiến thức chốt, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ sơ đồ trở nên đơn giản, dễ hiểu - Bước 4: Thiết lập mối quan hệ nhánh sơ đồ: Sau xác định kiến thức chốt, cần xác định mối liên hệ phụ thuộc nội dung đỉnh với nhau, cách nối đỉnh mũi tên hay đoạn thẳng, cho phản ánh logic phát triển nội dung để hình thành cung sơ đồ - Bước 5: Hồn thiện sơ đồ hệ thống hóa kiến thức: Sau xác định mối quan hệ nội dung kiến thức, học sinh phải trình bày mối quan hệ nội dung kiến thức hệ thống hóa việc hồn thiện sơ đồ theo trật tự logic định Tuy nhiên, sử dụng sơ đồ để hệ thống hóa kiến thức cần đảm bảo số yêu cầu sau: - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải thực mục tiêu học - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải đảm bảo tính khoa học, xác, logic mang tính sư phạm cao - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải đảm bảo liên hệ chặt chẽ nội dung kiến thức - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải bao quát nội dung kiến thức cần hệ thống SGK theo bài, chương, giai đoạn lịch sử - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải dễ hiểu, khơng q phức tạp, phù hợp với trình độ học sinh 2.3.2 Yêu cầu giáo viên học sinh - Đối với giáo viên Cần chuẩn bị tốt tất đồ dung dạy học trước lên lớp giáo án (hoặc giáo án điện tử), đồ, lược đồ, tranh ảnh, sơ đồ hệ thống hóa kiến thức tùy thuộc vào đặc trưng khác nhau… Cần kết hợp nhuần nhuyễn bước, khâu lên lớp, phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn Giáo viên cần đưa hệ thống câu hỏi rõ ràng, phát huy lực sáng tạo học sinh Hệ thống câu hỏi phải thể đầy đủ mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vậ dụng cao) Giáo viên phải có dẫn dắt, phát huy khả tư sáng tạo em học sinh Giáo viên cần biết cách tạo khơng khí lớp học vui vẻ, thoải mái tạo điều kiện để em tham gia vào hoạt động học, phát huy khả tự học để chiếm lĩnh kiến thức, tránh việc tiếp thu kiến thức cách máy móc, thụ động Khi học sinh trả lời giáo viên phải nhận xét câu trả lời học sinh, thiếu cho học sinh khác bổ sung giáo viên trình bày cụ thể Nội dung học phải thật ngắn gọn cô đọng phải đảm bảo nội dung bản, cần nhấn mạnh ý - Đối với học sinh Học sinh cần phải học chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp, phải đọc trước sách giáo khoa, chuẩn bị tất câu hỏi SGK phần học Trong học phải ý nghe giáo viên giảng bài, tích cực, chủ động việc chiếm lĩnh kiến thức, khơng tiếp thu cách thụ động, máy móc Học sinh có tinh thần tự giác học tập, biết tìm tịi, sáng tạo, phân tích, đánh giá kiện so sánh kiện với kiện khác Học sinh phải biết sử dụng đồ, lược đồ trình bày diễn biến khởi nghĩa giai đoạn lịch sử 2.3.3 Một số giải pháp thực tế việc hệ thống kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử lớp 12 trường THPT * Sử dụng sơ đồ việc tóm tắt kiến thức học (dạy học nêu vấn đề) Để tạo hứng thú cho học sinh tiết học lịch sử việc dạy học nêu vấn đề quan trọng Sau dẫn dắt vào học theo cách khác tùy thuộc vào cụ thể (như tung số hình ảnh, đặt câu hỏi nêu vấn đề, đoạn băng video ngắn… sau yêu cầu học sinh nêu lên nội dung vấn đề cần giải quyết), giáo viên sử dụng sơ đồ để nêu lên nhiệm vụ trọng tâm cần giải Việc sử dụng sơ đồ đầu giúp học sinh xác định rõ nội dung kiến thức trọng tâm, xâu chuỗi kết nối kiến thức, hệ thống lại trình tiếp thu học Việc sử dụng sơ đồ từ đầu học phương pháp dạy học nêu vấn đề, đòi hỏi học sinh có tập trung nắm rõ mục tiêu học Sơ đồ nêu nêu từ đầu học giáo viên để góc bảng bên phải, trình tiếp thu lĩnh hội kiến thức, học sinh nắm vững kiến thức cách hệ thống khoa học Trong trình giảng dạy, giáo viên tổ chức hoạt động học học sinh để em chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức Điều không góp phần nâng cao hiệu cho học lớp mà cịn giúp em ơn tập tốt nhà Từ vận dụng kiến thức vào làm tập trắc nghiệm cách dễ dàng hiệu Ví dụ 1: Khi dạy 12 – Lịch sử lớp 12: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1919 – 1925), yêu cầu mặt kiến thức học sinh phải nắm sách tăng cường khai thác Việt Nam thực dân Pháp chương trình khai thác thuộc địa lần thức hai ngành, thấy chuyển biến mặt kinh tế tác động đến xã hội, từ rút mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam lúc mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp bọn phản động tay sai Trình bày hoạt động tiêu biểu, tính chất đặc điểm phong trào yêu nước thời kì Hoạt động yêu nước lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919 - 1925 tác động cách mạng Việt Nam Để học sinh nắm rõ yêu cầu nội dung bài, tơi đưa sơ đồ hệ thống hóa kiến thức cần nắm sau: Chương I VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 Bài 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 NỘI DUNG BÀI HỌC Những chuyển biến VN C/s khai thác thuộc địa lần Chuyển biến KT,XH Phong trào dtdc 1919-1925 Hoạt động Của PBC, PCT… Hoạt động TS, TTS, CN Hoạt động NAQ Việc đưa sơ đồ hệ thống hóa kiến thức từ đầu để góc bảng giúp em định hướng tập trung vào mục tiêu kiến thức học Ví dụ 2: Khi học 13 – Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930, để học sinh nắm nhiệm vụ học tập từ đầu học, có lối tư mạch lạc, rõ ràng, tơi đưa sơ đồ sau: Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 Hội VNCMTN tổ chức cách mạng Tân Việt CM dảng VN Quốc dân đảng PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ (1925 – 1930) tổ chức cộng sản ĐCSVN đời Hội nghị thành lập ĐCSVN ĐDCSĐ An Nam CSĐ ĐDCS liên đoàn Hoàn cảnh Nội dung Ý nghĩa 10 Từ sơ đồ này, học sinh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung làm rõ học, đồng thời có phân tích, đánh giá thấy mối liên hệ kiện lịch sử * Sử dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức sau học xong học - Hệ thống hóa kiến thức theo học cụ thể Việc hệ thống hoá kiến thức lịch sử theo sơ đồ sau học xong vô quan trọng đặc biệt học sinh khối 12 – đối tượng chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia hình trắc nghiệm Sau học xong, thay bắt học sinh phải nhớ lượng kiến thức lớn, giáo viên cho học sinh hệ thống hóa sơ đồ Với phương pháp giúp học sinh hệ thống lượng kiến thức trọng tâm mục, bài, biết cách khái quát hệ thống lại kiến thức Từ đó, giúp em hạn chế tình trạng nhầm lẫn kiến thức bài, chương Mặt khác, qua cịn giúp em phát huy tính tư logic vấn đề, phân tích kiện, hiểu rõ chất vấn đề, vận dụng vào giải câu hỏi trắc nghiệm cách dễ dàng hiệu Đồng thời, giúp em hứng thú học tập mơn lịch sử, khơng cịn cảm giác khó chịu lượng kiến thức phải nhớ cách máy móc trước Khi hệ thống hóa kiến thức theo bài, em phát huy tối đa khả sáng tạo, tư duy, phân tích sở định hướng giáo viên Tùy vào cụ thể, mục cụ thể mà em xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức cách phù hợp Tuy nhiên, với phương pháp này, giáo viên phải lưu ý với học sinh sử dụng ghi q trình học, tuyệt đối khơng sử dụng kiểm tra thi đề khơng u cầu Ví dụ 1: Ở 1: Hội nghị I-an-ta hình thành trật tự giới sau chiến tranh (1945-1949), mục II: Sự thành lập tổ chức Liên Hợp quốc, để học sinh nắm rõ tổ chức này, giáo viên yêu cầu học sinh hệ thống hóa sơ đồ sau: 11 TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC Hoàn cảnh - Từ 25 tháng đến 26 tháng Mục đích - Duy trì hịa bình an ninh Ngun tắc hoạt động - Tơn trọng Vai trị - Là diễn đàn quốc tế vủa năm 1945, 50 nước họp Xan Phranxisco Mỹ - Ngày 24 tháng 10 năm 1945 Hiến chương thức có hiệu lực giới -Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc gia… quyền bình đẳng quốc gia và… - Tơn trọng độc lập trị và… - Giải tranh chấp … - Không can thiệp nội bộ… - Chung sống hịa bình… hợp tác,vừa đấu tranh nhằm… - Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực… - Giải tranh chấp quốc gia, khu vực… Sơ đồ kiến thức tổ chức Liên Hợp Quốc Qua sơ đồ giáo viên trình bày thêm quan chuyên môn Liên Hợp Quốc Đó điểm trọng tâm phần tổ chức Liên Hợp Quốc Giáo viên cho học sinh xem sơ đồ sau học sinh thảo luận tự rút kết luận vai trò Liên Hợp Quốc giới Ví dụ 2: Khi học 12 – Lịch sử Việt Nam, mục 3: Những chuyển biến kinh tế giai cấp xã hội Việt Nam, để học sinh thấy rõ chuyển biến xã hội tác động sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp, đồng thời hiểu rõ tính chất xã hội Việt Nam lúc giờ, giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức sơ đồ sau: 12 Sơ đồ thay đổi cấu xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ Với sơ đồ này, học sinh hiểu rõ tính chất xã hội Việt Nam – xã hội thuộc địa nửa phong kiến, thấy giai cấp cũ còn, xuất thêm giai cấp xã hội Từ đây, học sinh phân tích để rút mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp phản động tay sai Cuối để củng cố học sử dụng sơ đồ để khắc sâu kiến thức cho học sinh, để học sinh thấy rõ hậu sách bóc lột thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Chính sách khai thác thực dân Pháp Kinh tế Lạc hậu Phụ thuộc kinh tế Pháp Chính trị Quyền lực nằm tay thực dân Pháp Xã hội Mâu thuẫn giai cấp xã hội ngày gay gắt Sơ đồ kiến thức hậu sách bóc lột Pháp 13 Ví dụ 3: Trong ơn tập chương ơn giai đoạn lịch sử việc sử dụng sơ đồ cần thiết, có dùng sơ đồ học sinh củng cố kiến thức bản, giúp học sinh hiểu cách sâu sắc có hệ thống Bài 11: Tổng kết lịch sử giới đại từ năm 1945 đến năm 2000, phần tổng hợp kiến thức lịch sử giới đại lớp 12 Giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh xác định kiện lịch sử bản, sau lập bảng hệ thống kiến thức học qua Về kiến thức yêu cầu học sinh phải nắm số nội dung sau: - Các tổ chức: Liên Hợp Quốc, ASEAN, Liên Minh Châu Âu (EU) - Các đấu tranh giành độc lập: Lào, Campuchia, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ La Tinh… - Sự phát triển kinh tế Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản - Quan hệ quốc tế sau chiến tranh giới lần thứ hai - Cách mạng khoa học công nghệ xu tồn cầu hóa Để học sinh có nhìn tổng quan vấn đề lịch sử giới học, chuyên đề lịch sử giới từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức sau đây: Sơ đồ vấn đề chủ yếu Lịch sử giới từ sau chiến tranh giới thứ hai 1945 14 Với sơ đồ này, học sinh dễ dàng nhớ nội dung mà học khoa học không theo kiểu học thuộc lịng, nhớ máy móc Đồng thời, qua học sinh thấy mối quan hệ kiện phần lịch sử giới, vận dụng để giải tập cách hiệu Từng chuyên đề học sinh tự hệ thống hóa lại vấn đề bản, vận dụng vào làm tập trắc nghiệm - Hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề Lịch sử diễn ra, chuỗi kiện, tượng…có mối quan hệ chặt chẽ với Vì vậy, học Lịch sử, cần đặt mối tương quan, bối cảnh khơng thể tách biệt rạch ròi Các vấn đề lịch sử thường có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, chí cịn ngun nhân hệ Bởi vậy, để học sinh có nhìn tổng thể, khách quan lịch sử, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm kiến thức theo chủ đề Việc nắm kiến thức theo chủ đề quan trọng, khơng giúp học sinh có hiểu biết kiến thức chương trình, sách giáo khoa mà em cần đạt mà giúp học sinh tổng kết, hệ thống hóa kiến thức, củng cố, thực hành, rút quy luật học lịch sử, em tự nghiên cứu, đào sâu kiến thức học Ngoài ra, hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề cịn giúp học sinh hiểu, lý giải, xâu chuỗi kiến thức, tìm mối quan hệ, tác động, ảnh hưởng nội dung, kiện lịch sử, tăng cường khả vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề khác học tập thực tiễn Hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học đa dạng, giúp học sinh phát huy lực sáng tạo học tập lịch sử, trở thành “người đóng vai lịch sử” để khám phá kiến thức lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào tình học tập thực tiễn sống Ví dụ 1: Khi dạy xong chủ đề 3: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945 – 2000), sở học sinh nắm kiến thức liên quan đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á Ấn Độ, Châu Phi Mĩ Latinh, để học sinh có nhìn tổng quan nhắc nhớ học sni kiến thức học, giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề Học sinh nhớ lại vận dụng kiến thức để xây dựng sơ đồ, từ có nhìn hệ thống kiến thức chủ đề Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh Đông Bắc Á Những biến đổi khu vực Trung Quốc Đông Nam Á Ấn Độ Biến đổi Triều Tiên Những biến đổi lớn khu vực Lào Campuchia Liên kết khu vực (1967 -2000 Châu Phi Mĩ Latinh Ấn Độ Châu Phi Mĩ Latinh Sơ đồ kiến thức chủ đề: nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ năm 1945 đến năm 2000 Từ sơ đồ này, học sinh tự hệ thống kiến thức tâm chủ đề, sau triển khai vấn đề cụ thể Việc ôn tập học sinh trở nên dễ dàng, có tính hệ thống tư lơ-gic Khi nắm hệ thống kiến thức, việc giải câu hỏi, tập trở nên hiệu Ví dụ 2: Khơng lịch sử giới, phần Lịch sử Việt Nam định hướng từ đầu việc chia thành chủ đề (tương ứng với giai đoạn lịch sử) để học sinh xâu chuỗi nắm bắt kiến thức cách dễ dàng hiệu Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 chia thành thời kì sau: Từ năm 1919 đến năm 1930: Phong trào dân tộc dân chủ Từ năm 1930 đến năm 1945: Đảng lãnh đạo vận động giải phóng dân tộc (Qua ba phong trào cách mạng) Từ năm 1945 đến năm 1954: Đảng lãnh đạo vừa kháng chiến vừa kiến quốc, bảo vệ phát huy thành cách mạng tháng Tám năm 1945 Từ năm 1954 đến năm 1975: Đảng lãnh đạo đất nước thực đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Từ năm 1975 đến năm 2000: Cả nước lên CNXH công đổi 16 đất nước Đối với thời kì lịch sử 1930 – 1945, tơi hướng dẫn cho học sinh hệ thống hóa kiến thức sau: Đảng lãnh đạo vận động giải phóng dân tộc (1930 – 1945) Phong trào cách mạng 1930 1931 Hồn cảnh, lí bùng nổ Nét phong trào Điểm phong trào Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Ý nghĩa lịch sử, học KN Hồn cảnh, lí bùng nổ Chủ trương, đường lối đấu tranh Ý nghĩa LS học KN Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945 Những kiện Lịch sử giới tác động đến VN Chủ trương, đường lối đấu tranh Đảng Công tác chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa Từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức thời kì 1930 – 1945 – Phần Lịch sử Việt Nam Với sơ đồ hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề này, học sinh nắm vấn đề lịch sử thời kỳ 1930 – 1945 Từ sơ đồ này, tiếp tục hướng dẫn học sinh phát triển thành nhánh nhỏ, nội dung cụ thể phong trào Do đó, việc ơn bài, ghi nhớ kiến thức trở nên dễn dàng Từ đó, phát triển khả phân tích, đánh giá, tư lô-gic cho em 17 2.4 Kết đạt 2.4.1 Trước áp dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào dạy học môn Lịch sử - Rất nhiều học sinh có tâm lý ngại học mơn Lịch sử, chủ yếu học với tâm lý đối phó cho thi cử, hứng thú với môn khơng có Nhiều em nói đến học Lịch sử nghĩ đến việc học thuộc, nhớ máy móc không quan tâm đến việc hiểu tư lô-gic môn - Kết kiểm tra, đánh giá chưa cao thi trắc nghiệm Điểm số yếu, thi trắc nghiệm chiếm 50% số học sinh Đây nỗi trăn trở lớn giáo viên giao đứng lớp 2.4.2 Khi áp dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào dạy học mơn Lịch sử * Kết chung: - Tôi sử dụng kinh nghiệm vào tiết dạy lịch sử, đặc biệt học sinh khối 12 – đối tượng chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia đạt kết khả quan Việc sử dụng sơ đồ phù hợp dạy học nêu vấn đề, việc củng cố kiến thức hệ thống kiến thức chương thời kì lịch sử phù hợp với đặc trưng môn Học sinh nắm vững kiến thức bản, ghi nhớ kiện, tượng lịch sử mà quan trọng học sinh hiểu lịch sử nắm chất kiện, giúp học sinh tổng hợp, phân tích, so sánh để tìm giống khác chất kiện - Việc sử dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức dạy học lịch sử khiến cho hầu hết em phải động não, phải suy nghĩ phải tự tập trung làm việc để lĩnh hội kiến thức Mỗi em có cách tư duy, cách hiểu, cách lập luận vấn đề khác Từ tư độc lập đó, em nhớ lâu kiến thức, hiểu rõ chất vấn đề, việc ôn tập em trở nên dễ dàng hơn, hiệu - Trong năm học 2018 - 2019, tích cực sử dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức học lịch sử phù hợp, đặc biệt ba thao giảng Kết bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao, học sinh học tập sôi - Đây đề tài giới hạn nghiên cứu khối lớp 12 Trên thực tế, ngồi khối 12, tơi tích cực sử dụng khai thác sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào giảng dạy lớp lớp giao giảng dạy khối 10, khối 11 q trình ơn thi học sinh giỏi, ơn thi THPT quốc gia Theo thông tin phản hồi cho thấy em thích thú, nắm nhanh, hiệu quả, làm tốt thi trắc nghiệm * Kết cụ thể - Năm học 2018 - 2019, phân công giảng dạy lớp 12 (trên tổng số lớp), với tổng số học sinh 118 học sinh, có lớp Ban KHTN lớp Ban Kết đạt sau: 18 Lớp 12A 12C 12E Tổng số Sĩ số 37 40 41 118 Giỏi SL % Khá SL % Trung bình SL % 20 15 14 49 10 17 20 47 22 54,1 37,5 34,1 41,5 27,0 42,5 48,8 39,9 18,9 20,0 17,1 18,6 Yếu SL % 0 0 0 0 - Kết thi khảo sát chất lượng khối 12 (theo hình thức trắc nghiệm) so với lần thi khảo sát khối 12 năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018 có chuyển biến khả quan: Số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên chiếm tỉ lệ cao (trên 90%, có 13 em học sinh đạt từ điểm 8.5 trở lên) - Giờ học lịch sử trở nên sơi nổi, tất em có tâm lí làm việc, chuẩn bị tham gia xây dựng hăng say KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Từ việc sử dụng sơ đồ hệ thống hóa dạy học Lịch sử nói chung dạy học mơn Lịch sử lớp 12 nói riêng trường THPT Tống Duy Tân, thân đúc rút số kinh nghiệm sau: Thứ nhất, giáo viên ln ln phải có ý thức tự học nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích cực đổi phương pháp dạy học, sử dụng phương pháp phương tiện dạy học phù hợp với đặc trưng môn Thứ hai, giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng, tham khảo tài liệu thống liên quan đến học, khai thác từ trang mạng internet… để thiết kế dạy phù hợp, hấp dẫn, thu hút ý học sinh Trong trình dạy học, giáo viên cần ý phát huy khả tự học, tự tìm tịi sáng tạo, phát huy khả tư độc lập sở trường em Thứ ba, sử dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức dạy học Lịch sử, giáo viên phải hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho học sinh việc chuẩn bị kỹ nhà, giáo viên phải có kiểm tra, đánh giá, tuyên dương nhóm, em làm tốt, có sáng tạo; giúp đỡ em học yếu, kém, động viên dẫn em để khuyến khích phát huy niềm u thích mơn em Thứ tư, sử dụng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức vào nội dung, học, giai đoạn, chuyên đề lịch sử phải phù hợp, đảm bảo nguyên tắc vừa sức, tránh tình trạng ôm đồm, sử dụng cách bừa bãi, phức tạp gây rối học, gây nhàm chán cho học sinh 3.2 Kiến nghị Về phía phụ huynh học sinh: Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc học 19 tập nhà em, tạo điều kiện để em tích cực chuẩn bị, làm tập thực yêu cầu giáo viên Về phía trường: Hỗ trợ tạo điều kiện sở vật chất cho giáo viên việc áp dụng phương pháp vào thực tiễn dạy học Về phía ngành: Hỗ trợ thêm phương tiện thiết bị nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy học giáo viên Trên kinh nghiệm đúc kết qua thực tế giảng dạy trường THPT Tống Duy Tân Đề tài áp dụng thu số kết định song khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tơi mong nhận xét góp ý từ phía thầy để đề tài trở nên hồn chỉnh khoa học Thanh Hóa, ngày 18 tháng 05 năm XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Đỗ Thị Hoa 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Lịch sử 12 – Bộ Giáo dục đào tạo - Nhà xuất Giáo dục Sách giáo viên - Bộ Giáo dục đào tạo - Nhà xuất Giáo dục Phan Ngọc Liên – Nguyễn Xuân Trường – Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ – Lịch sử 12 – Nhà xuất giáo dục Đỗ Ngọc Đạt - Tiếp cận đại hoạt động dạy học trường THPT NXB ĐH QG Hà Nội, 1997 Trần Kiều (chủ biên) - Đổi phương pháp dạy học trường THPT Tài liệu tham khảo cho giáo viên Viện KHGD, Hà Nội 1997 Áp dụng dạy học tích cực cho mơn lịch sử - TLTK dùng cho giảng viên SP, GV THPT NXB ĐHSP Hà Nội, 2003 Phan Ngọc Liên (chủ biên) - Trịnh Đình Tùng - Nguyễn Thị Cơi Phương pháp dạy học lịch sử - NXB ĐHSP Hà Nội 2002 Nguyễn Minh Sơn – Đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm – nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo viên - Phòng GD&ĐT tình Bắc Giang Nguyễn Thị Cơi - Một vài suy nghĩ biện pháp đổi việc kiểm tra, đánh giá kết học tập lịch sư học sinh trường THPT - Trường ĐHSP Hà Nội 2006 21 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Đỗ Thị Hoa Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Tống Duy Tân TT Tên đề tài SKKN Sử dụng phương pháp lập bảng dạy học số lịch sử lớp 11 chương trình chuẩn Tạo hứng thú cho học sinh giảng dạy lịch sử thông qua kể Kết Cấp đánh giá xếp đánh Năm học loại giá xếp đánh giá (Ngành GD cấp loại xếp loại huyện/tỉnh; Tỉnh ) (A, B, C) Ngành GD cấp B 2008-2009 tỉnh Ngành tỉnh GD cấp C 2010-2011 Ngành GD cấp tỉnh C 2013-2014 Ngành tỉnh C 2015-2016 B 2016-2017 chuyện nhân vật lịch sử Sử dụng thơ văn để tạo hứng thú cho học sinh dạy học Lịch sử lớp 12 Một số biện pháp nhằm nâng cao tính tự quản học sinh lớp chủ nhiệm 12C trường THPT Tống Duy Tân Sử dụng sơ đồ tư nhằm nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Tống Duy Tân GD cấp Ngành GD cấp tỉnh ... tư lơgic, tư hệ thống q trình dạy học lịch sử, tơi mạnh dạn chọn đề tài: ? ?Hệ thống hóa kiến thức sơ đồ dạy học Lịch sử lớp 12 trường THPT? ?? Đây đề tài áp dụng trình dạy học trường THPT Tống Duy... nhiên, sử dụng sơ đồ để hệ thống hóa kiến thức cần đảm bảo số yêu cầu sau: - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải thực mục tiêu học - Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức phải đảm bảo tính khoa học, xác,... xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức Hệ thống hóa kiến thức sơ đồ dạy học Lịch sử trường THPT thực theo bước sau: - Bước 1: Xác định nhiệm vụ học tập: Để học sinh xác định hoạt động học tập thân,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPT ,

Từ khóa liên quan