0

SKKN nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1

18 53 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:32

Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp 1 PHẦN MỞ ĐÇu 1.1 Lý chọn đề tài: Trong môn khoa học kỹ thuật, tốn học giữ vị trí bật Nó có tác dụng lớn kỹ thuật, với sản xuất chiến đấu Nó mơn thể thao trí tuệ, giúp nhiều việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp học tập, phương pháp giải vấn đề, giúp rèn luyện trí thơng minh sáng tạo Nó giúp rèn luyện nhiều đức tính q báu khác như: Cần cù nhẫn nại, tự lực cánh sinh, ý chí vượt khó, u thích xác, ham chuộng chân lý Để đáp ứng yêu cầu mà xã hội đặt ra, Giáo dục đào tạo phải có cải tiến, điều chỉnh, phải thay đổi nội dung chương trình, đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp Phương pháp giáo dục Tiểu học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp Một nói riêng Đối với mơn Tốn lớp Một, mơn học có vị trí tảng, gốc, điểm xuất phát mơn khoa học Mơn Tốn mở đường cho em vào giới kỳ diệu toán học, giúp em biết vận dụng kiến thức học vào sống ngày cách thực tế Qua thực tế giảng dạy nhiều năm tơi nhận thấy học sinh nhiều khiếm khuyết giải tốn Đặc biệt giải tốn có lời văn Xuất phát từ lí trên, với kinh nghiệm rút trình dạy học lớp Một nhiều năm Tôi xin mạnh dạn đưa ý tưởng nghiên cứu vấn đề “Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp ” Nhằm phát thực Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp trạng, tìm hiểu ngun nhân đề xuất số biện pháp để nâng cao hiệu việc giải tốn có lời văn lớp Một nói riêng dạy Tốn nói chung * Những điểm đề tài: Qua trình nghiên cứu học sinh lớp 1, nên sáng kiến có điểm sau: - Học sinh lớp Một bước đầu biết giải tốn có lời văn - Dạy học theo phương pháp dạy học mơ hình VNEN (nhóm) đặt tên: Ví dụ: Nhóm Vàng Anh, nhóm Thỏ Nâu, nhóm Sơn Ca, nhóm Họa My… - Việc đánh giá học sinh theo TT 30 giáo viên dễ dàng áp dụng để đánh giá học sinh bậc Tiểu học 1.2 Phạm vi áp dụng sáng kiến Sáng kiến áp dụng để áp dụng giảng dạy cho tất trường Tiểu học lớp nói riêng lớp 2, 3, 4, nói chung phân mơn Tốn Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp PhÇn néi dung 2.1 Thực trạng nội dung cần nghiên cứu 2.1.1 Thực trạng việc gải tốn có lời văn học sinh lớp Một nói chung Trong mạch kiến thức tốn chương trình tốn Tiểu học mạch kiến thức “Giải tốn có lời văn” mạch kiến thức khó khăn học sinh, khó khăn học sinh lớp Một Bởi lớp Một: Vốn từ, vốn hiểu biết, khả đọc hiểu, khả tư lơgic em hạn chế Một nét bật nói chung học sinh biết cách tự học, thảo luận nhóm một cách tích cực Nhiều với tốn có lời văn em đặt tính phép tính khơng thể trả lời lý giải em lại có phép tính Thực tế cho thấy, em thực lúng túng giải tốn có lời văn Một số em chưa biết tóm tắt tốn, chưa biết phân tích đề tốn để tìm đường lối giải, chưa biết tổng hợp để trình bày giải, diễn đạt vụng về, thiếu lơgic Ngơn ngữ tốn học hạn chế, kỹ tính tốn, trình bày thiếu xác, thiếu khoa học, chưa có biện pháp, phương pháp học tốn giải tốn cách máy móc nặng rập khn, bắt chước 2.1.2 Thực trạng việc giải tốn có lời văn lớp Một năm 2013 – 2014 Qua giảng dạy lớp, khảo sát lớp 1A Trường Tiểu học (Năm học 2013-2014) Đề bài: (Bài tập SGK Toán trang 155) Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Lớp 1A trồng 35 cây,lớp 2A trồng 50 Hỏi hai lớp trồng tất cây? Số học sinh Điểm Lỗi học sinh khảo sát - 10 7-8 đạt/Tổng số 7/22 7/22 5-6 3/22 Dưới 5/22 Trình bày bẩn, câu lời giải chưa chuẩn Chỉ làm phép tính, đáp số đúng, Tỉ lệ % 31,8% 31,8% 13,3% sai tên đơn vị, sai câu lời giải Không biết làm 22,7% Qua tìm hiểu tơi rút số nguyên nhân sau: * Về phía học sinh a/ Ưu điểm - Phần lớn học sinh biết làm tốn có lời văn Kết tốn - Học sinh ham học, có hứng thú học tập mơn Tốn nói chung “Giải tốn có lời văn” nói riêng - Học sinh bước đầu biết vận dụng tốn có lời văn vào thực tế b/Hạn chế - Trình bày làm chưa đẹp - Một số học sinh chưa biết cách đặt câu lời giải phù hợp - Một số học sinh khơng hiểu nội dung tốn có lời văn dẫn đến không làm * Về đồ dùng dạy học : Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Tư học sinh lớp Một tư cụ thể, để học sinh học tốt “Giải tốn có lời văn” q trình giảng dạy cần đồ dùng thiết bị dạy học để minh hoạ Trong năm qua, trường tiểu học cung cấp nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học cho khối lớp thống kê theo danh mục số lượng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy “Giải toán có lời văn” * Về giáo viên Vẫn số giáo viên chuyển đổi phương pháp giảng dạy lúng túng, chưa phát huy tính tích cực chủ động học sinh, phương pháp dạy học truyền thống ăn sâu vào tư vào lề lối dạy học hàng ngày Một số giáo viên dạy theo cách thơng báo kiến thức sẵn có, dạy theo phương pháp thuyết trình có kết hợp với đàm thoại, thực chất "thầy truyền thụ, trò tiếp nhận ghi nhớ" Một số giáo viên ngại đầu tư làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy, ngại tóm tắt sơ đồ hình vẽ đoạn thẳng, sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp việc giúp học sinh tìm đường lối giải giải tốn khó hiểu * Những sai lầm khó khăn thường gặp giáo viên học sinh dạy học mạch kiến thức: “Nâng cao giải toán có lời văn” lớp Một Về mặt nhận thức giáo viên coi việc dạy cho học sinh “Giải tốn có lời văn” cho học sinh lớp Một đơn giản, dễ dàng nên chưa tìm tòi nghiên cứu để có phương pháp giảng dạy có hiệu Vốn từ, vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tế học sinh lớp Một hạn chế, nên giảng dạy cho học sinh lớp Một giáo viên diễn đạt với lớp Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp trên, làm học sinh lớp Một khó hiểu, khơng thể tiếp thu kiến thức không đạt kết tốt việc giải tốn có lời văn Khả phối hợp, kết hợp với nhiều phương pháp để dạy mạch kiến thức: “Giải tốn có lời văn” lớp Một thiếu linh hoạt Giáo viên lúng túng tạo tình sư phạm để nêu vấn đề Chưa khuyến khích động viên giúp đỡ cách hợp lý nhóm đối tượng học sinh trình học Khả kiên trì học sinh lớp Một q trình học nói chung học “Giải tốn có lời văn” nói riêng chưa cao Vì từ lí tơi định tìm biện pháp, giải pháp tối ưu để giải tốt tốn có lời văn lóp Một, tơi xin mạnh dạn đưa số giải pháp sau: 2.2 Các giải pháp: 2.2.1 Nắm bắt nội dung chương trình Để dạy tốt mơn Tốn lớp Một nói chung, "Giải tốn có lời văn" nói riêng, điều giáo viên phải nắm thật nội dung chương trình, sách giáo khoa.Trong chương trình tốn lớp Một, giai đoạn đầu học sinh học chữ nên chưa thể dạy "Bài toán có lời văn" Mặc dù đến tận tuần 23, học sinh thức học cách giải "Bài tốn có lời văn" song có ý ngầm chuẩn bị từ xa cho việc làm từ "Phép cộng phạm vi (Luyện tập) " tuần Bắt đầu từ tuần tuần 35 hầu hết tiết dạy phép cộng, trừ phạm vi (không quá) 10 có tập thuộc dạng "Nhìn tranh nêu phép tính" học sinh làm quen với việc: Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp - Xem tranh vẽ - Nêu toán lời - Nêu câu trả lời - Điền phép tính thích hợp (với tình tranh) Ví dụ: Sau xem tranh vẽ trang 46 (SGK), học sinh tập nêu lời: "Có bóng trắng bóng xanh Hỏi có tất bóng?" tập nêu miệng câu trả lời: "có tất bóng", sau viết vào dãy năm trống để có phép tính: + = 2.2.2 Dạy "Giải tốn có lời văn" lớp Một Quy trình "Giải tốn có lời văn" thông thường qua bước: - Đọc tìm hiểu đề - Tìm đường lối giải tốn - Trình bày giải - Kiểm tra lại giải a) Đọc tìm hiểu đề tốn Muốn học sinh hiểu giải tốn điều quan trọng phải giúp em đọc hiểu nội dung toán Giáo viên cần tổ chức cho em đọc kỹ đề toán, hiểu rõ số từ khoá quan trọng "thêm, và, tất cả, " "bớt, bay đi, ăn mất, lại " (có thể kết hợp quan sát tranh vẽ để hỗ trợ) Để học sinh dễ hiểu đề bài, giáo viên cần gạch chân từ ngữ đề Một số giáo viên gạch chân nhiều từ ngữ, Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp gạch chân từ chưa sát với nội dung cần tóm tắt Khi gạch chân nên dùng phấn màu khác cho dễ nhìn Trong giai đoạn đầu, giáo viên nên giúp học sinh tóm tắt đề tốn cách đàm thoại "Bài tốn cho gì? Hỏi gì?" dựa vào câu trả lời học sinh để viết tóm tắt, sau cho học sinh dựa vào tóm tắt để nêu lại đề toán Đây cách tốt để giúp học sinh ngầm phân tích đề tốn Nếu học sinh gặp khó khăn đọc đề tốn giáo viên nên cho em nhìn tranh trả lời câu hỏi Ví dụ : Bài trang 118, giáo viên hỏi: - Em thấy ao có vịt? (Dưới ao có vịt) - Trên bờ có vịt? (Trên bờ có vịt) - Đàn vịt có tất con? (Có tất con) Trong trường hợp khơng có tranh sách giáo khoa giáo viên gắn mẫu vật (gà, vịt, ) lên bảng từ để thay cho tranh; dùng tóm tắt lời sơ đồ đoạn thẳng để hỗ trợ học sinh đọc đề tốn Thơng thường có cách tóm tắt đề tốn: - Tóm tắt lời: Ví dụ 1: Lan : Vy : Cả hai bạn có: quyển? - Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng: Ví dụ 2: Bài trang 123 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp A cm B cm C ? cm - Tóm tắt sơ đồ mẫu vật: Ví dụ 3: Có : Thêm : Có tất : thỏ? Với cách tóm tắt làm cho học sinh dễ hiểu dễ sử dụng Với cách viết thẳng theo cột như: 14 26 12 33 quyển? quả? Kiểu tóm tắt gần gũi với cách đặt tính dọc nên có tác dụng gợi ý cho học sinh lựa chọn phép tính giải Giai đoạn đầu nói chung tốn nên tóm tắt cho học sinh dựa vào tóm tắt nêu đề toán Cần lưu ý dạy giải toán trình khơng nên vội vàng u cầu em phải đọc thơng thạo đề tốn, viết câu lời giải, phép tính đáp số để có chuẩn mực từ tuần 23, 24 Chúng 10 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp ta cần bình tĩnh rèn cho học sinh bước, đến cuối năm (tuần 33, 34, 35) trẻ đọc giải toán đạt yêu cầu b) Tìm đường lối giải tốn Sau giúp học sinh tìm hiểu đề tốn để xác định rõ cho phải tìm Chẳng hạn: Nhà An có gà,mẹ mua thêm gà.Hỏi nhà An có tất gà? - Bài tốn cho gì? (Nhà An có gà) - Còn cho nữa? (Mẹ mua thêm gà) - Bài tốn hỏi gì? (Nhà An có tất gà?) Giáo viên nêu tiếp: "Muốn biết nhà An có tất gà em làm tính gì? (tính cộng) Mấy cộng mấy? (5 + 4) ; + mấy? (5 + = 9); hoặc: "Muốn biết nhà An có tất gà em tính nào? (5 + = 9); hoặc: "Nhà An có tất gà ?" (9) Em tính để ? (5 + = 9) Tới giáo viên gợi ý để học sinh nêu tiếp "9 gà", nên ta viết "con gà" vào dấu ngoặc đơn: + = (con gà) Sau học sinh xác định phép tính, nhiều việc hướng dẫn học sinh đặt câu lời giải khó việc chọn phép tính tính đáp số Với học sinh lớp Một, lần làm quen với cách giải loại toán nên em lúng túng.Có thể dùng cách sau: Cách 1: Dựa vào câu hỏi toán bỏ bớt từ đầu (Hỏi) cuối (mấy gà ?)để có câu lời giải:"Nhà An có tất cả:" thêm từ "là" để có câu lời giải:Nhà An có tất là: 11 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Cách 2: Đưa từ "con gà" cuối câu hỏi lên đầu thay cho từ "Hỏi" thêm từ Số (ở đầu câu), cuối câu để có: "Số gà nhà An có tất là:" Cách 3: Dựa vào dòng cuối tóm tắt, coi "từ khoá" câu lời giải thêm thắt chút Ví dụ: Từ dòng cuối tóm tắt: "Có tất cả: gà ? " Học sinh viết câu lời giải: "Nhà An có tất cả:" Cách 4: Giáo viên nêu miệng câu hỏi: "Hỏi nhà An có tất gà?" để học sinh trả lời miệng: "Nhà An có tất gà" chèn phép tính vào để có bước giải (gồm câu lời giải phép tính): Nhà An có tất cả: + = (con gà) Cách 5: Sau học sinh tính xong: + = (con gà), giáo viên vào hỏi: "9 gà số gà nhà ai?" (là số gà nhà An có tất cả) Từ câu trả lời học sinh ta giúp em chỉnh sửa thành câu lời giải: "Số gà nhà An có tất là" v.v Ở giáo viên cần tạo điều kiện cho em tự nêu nhiều câu lời giải khác nhau, sau bàn bạc để chọn câu thích hợp Khơng nên bắt buộc học sinh nhất phải viết theo kiểu c) Trình bày giải Có thể coi việc trình bày giải trình bày sản phẩm tư Thực tế em học sinh lớp trình bày giải hạn chế, kể học sinh giỏi Cần rèn cho học sinh nề nếp thói quen trình bày giải 12 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp cách xác, khoa học, đẹp dù giấy nháp, bảng lớp, bảng hay vở, giấy kiểm tra Cần trình bày giải tốn có lời văn sau: Bài giải Nhà An có tất là: + = ( gà ) Đáp số : gà Nếu lời giải ghi: "Số gà nhà An là:" phép tính ghi: “5 + = (con)” (Lời giải có sẵn danh từ "gà") Giáo viên cần hiểu rõ lý từ "con gà" lại đặt dấu ngoặc đơn? Đúng + (5 + = 9) + gà Do đó, viết:"5 + = gà"là sai.Nói cách khác,nếu muốn kết gà ta phải viết sau đúng: "5 gà + gà = gà" Song cách viết phép tính với đơn vị đầy đủ phiền phức dài dòng, gây khó khăn tốn nhiều thời gian học sinh lớp 1.Ngoài học sinh hay viết thiếu sai sau: gà + = gà + gà = gà gà + gà = Về mặt tốn học ta phải dừng lại 9, nghĩa viết + = thơi Song đơn vị đóng vai trò quan trọng phép tính giải nên phải tìm cách để đưa chúng vào phép tính Do đó, ta ghi thêm đơn vị "con gà" dấu ngoặc đơn để thích cho số Có thể hiểu 13 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp chữ "con gà” viết dấu ngoặc đơn có ràng buộc mặt ngữ nghĩa với số 9, khơng có ràng buộc chặt chẽ toán học với số Như cách viết + = (con gà) cách viết phù hợp d) Kiểm tra lại giải Học sinh Tiểu học, đặc biệt học sinh lớp Một thường có thói quen làm xong không hay xem, kiểm tra lại làm Giáo viên cần giúp học sinh xây dựng thói quen học tập Cần kiểm tra lời giải, phép tính, đáp số tìm cách giải câu trả lời khác 2.2.3 Biện pháp khắc sâu loại “Bài tốn có lời văn" Ngồi việc dạy cho học sinh hiểu giải tốt "Bài tốn có lời văn" giáo viên cần giúp em hiểu chắc, hiểu sâu loại toán Ở bài, tiết "Giải tốn có lời văn" giáo viên cần phát huy tư duy, trí tuệ, phát huy tính tích cực chủ động học sinh việc hướng cho học sinh tự tóm tắt đề tốn, tự đặt đề tốn theo kiện cho, tự đặt đề tốn theo tóm tắt cho trước, giải tốn từ tóm tắt, nhìn tranh vẽ, sơ đồ viết tiếp nội dung đề toán vào chỗ chấm ( ), đặt câu hỏi cho toán Ví dụ 1: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có tốn, giải tốn đó: Bài tốn: Dưới ao có vịt, có thêm vịt chạy xuống Hỏi ? Ví dụ 2: Giải tốn theo tóm tắt sau: Có : hình tròn Tơ màu : hình tròn 14 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Khơng tơ màu : hình tròn? 2.2.4 Một số phương pháp thường sử dụng dạy: "Giải tốn có lời văn" lớp Một a) Phương pháp trực quan: Khi dạy “Giải tốn có lời văn” cho học sinh lớp Một thường sử dụng phương pháp trực quan giúp học sinh tìm hiểu đề bài, tóm tắt đề tốn thơng qua việc sử dụng tranh ảnh, vật mẫu, sơ đồ … giúp học sinh dễ hiểu đề Từ tìm đường lối giải cách thuận lợi Đặc biệt sách giáo khoa Tốn Một có hai loại tranh vẽ giúp học sinh “Giải tốn có lời văn” là: Một loại gợi phép cộng, loại gợi phép trừ Như cần nhìn vào tranh vẽ học sinh định cách giải toán Trong trường hợp bắt buộc giáo viên phải sử dụng tranh vẽ phương pháp trực quan b) Phương pháp hỏi đáp (đàm thoại): Sử dụng hướng dẫn học sinh tìm hiểu, phân tích đề bài, tìm đường lối giải, chữa làm học sinh c) Phương pháp dạy học phát giải vấn đề Với mục đích giúp em khắc sâu kiến thức “Giải tốn có lời văn” q trình giảng dạy giáo viên nên áp dụng phương pháp dạy học Ở dạng tốn “thêm, bớt” giáo viên biến tấu để có tốn có vấn đề Chẳng hạn toán “bớt” trở thành toán tìm số hạng, tốn “thêm” trở thành tốn tìm số trừ 15 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Giáo viên tạo tình có vấn đề cách cho sẵn lời giải, học sinh tự đặt phép tính cho sẵn phép tính học sinh đặt câu lời giải Cho hình vẽ học sinh đặt lời tốn giải Với tình khó phối hợp với phương pháp khác để giúp học sinh thuận lợi cho việc làm như: Phương pháp thảo luận nhóm phương pháp phổ biến trường Tiểu học 16 Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp phÇn kÕt ln 3.1.Ý nghĩa đề tài Qua thời gian nghiên cứu khơng dài tơi thấy tạo khơng khí chan hòa u thích học giải tốn có lời văn lớp Một Mỗi giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa “Nâng cao giải tốn có lời văn lớp 1” Để xác định tiết học phải dạy cho học sinh gì, dạy nào? - Đối với học sinh tiểu học đặc biệt học sinh lớp Một, cần coi trọng sử dụng trực quan giảng dạy nói chung dạy “Nâng cao giải tốn có lời văn lớp Một” nói riêng, nhiên khơng mà lạm dụng trực quan trực quan cách hình thức - Dạy “Giải tốn có lời văn” cho học sinh lớp Một khơng thể nóng vội mà phải bình tĩnh, nhẹ nhàng, tỷ mỉ, cương để hình thành cho em phương pháp tư học tập Đó tư khoa học, tư sáng tạo, tư lơ Rèn cho em đức tính chịu khó cẩn thận “Giải tốn có lời văn”ở lớp Một - Vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Số em biết giải toán tăng lên rõ rệt 17 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Như với thời gian nghiên cứu nhận thấy biện pháp mà đưa thu kết thật khả quan Thiết nghĩ giáo viên thực biện pháp cách thường xuyên lớp Một chắn chất lượng giải tốn có lời văn em nâng lên rõ rệt 3.2 Ý kiến kiến nghị 18 ... từ đầu (Hỏi) cuối (mấy gà ?)để có câu lời giải: "Nhà An có tất cả:" thêm từ "là" để có câu lời giải: Nhà An có tất là: 11 Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp Cách 2: Đưa từ "con gà" cuối... (Bài tập SGK Toán trang 15 5) Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp Lớp 1A trồng 35 cây ,lớp 2A trồng 50 Hỏi hai lớp trồng tất cây? Số học sinh Điểm Lỗi học sinh khảo sát - 10 7-8 đạt/Tổng... sinh lớp Một giáo viên diễn đạt với lớp Nâng cao chất lượng giải tốn có lời văn lớp trên, làm học sinh lớp Một khó hiểu, khơng thể tiếp thu kiến thức không đạt kết tốt việc giải tốn có lời văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 ,

Từ khóa liên quan