0

TỶ lệ hạ HUYẾT áp tư THẾ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 và các yếu tố LIÊN QUAN

94 54 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2020, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VĂN THỊ THU HIỀN TỶ LỆ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VĂN THỊ THU HIỀN TỶ LỆ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Chuyên ngành : NỘI KHOA Mã số : 60720140 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VŨ BÍCH NGA PGS.TS LÊ ĐÌNH TÙNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình từ thầy giáo, bạn đồng nghiệp người thân gia đình Cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Bích Nga, PGS.TS Lê Đình Tùng giảng viên trường đại học Y Hà Nội Là người thầy, người hướng dẫn khoa học, không trực tiếp hướng dẫn tơi q trình làm luận văn mà dạy dỗ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể bác sĩ, điều dưỡng, bạn học viên: Đơn vị Nội tiết - Hô hấp, khoa khám bệnh bệnh viện Đại học Y Hà Nội ln giúp đỡ, góp ý tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu, phòng đào tạo Sau Đai học, thầy trường Đại học Y Hà Nội nói chung thầy Bộ mơn Nội nói riêng tạo điều kiện nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Hội đồng khoa học chấm đề cương thầy cô Hội đồng chấm luận văn dành thời gian đóng góp, bảo cho tơi ý kiến q báu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, bạn đồng nghiệp bên cạnh giúp đỡ, cổ vũ, động viên suốt thời gian qua Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Văn Thị Thu Hiền LỜI CAM ĐOAN Tôi Văn Thị Thu Hiền, học viên bác sĩ nội trú học khóa 42, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nội Khoa, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Vũ Bích Nga, thầy PGS.TS Lê Đình Tùng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Văn Thị Thu Hiền CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân DCCT : The Diabetes Control and Complications ĐTĐ : Đái tháo đường EDIC : Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications HA : Huyết áp HATT : Huyết áp tâm thu HATTr : Huyết áp tâm trương HDL-C : Cholesterol tỷ trọng cao HHATT : Hạ huyết áp tư IDF : International Diabetes Federation LDL-C : Cholesterol tỷ trọng thấp RLCH : Rối loạn chuyển hóa RLLP : Rối loạn lipid CT : Cholesterol TG : Triglycerid TKTC : Thần kinh tự chủ TKTCTM : Thần kinh tự chủ tim mạch YTNC : Yếu tố nguy MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Dịch tễ học ĐTĐ 1.1.4 Bệnh nguyên bệnh sinh ĐTĐ type 1.1.5 Chẩn đoán xác định ĐTĐ type 1.1.6 Biến chứng ĐTĐ type 1.2 BỆNH THẦN KINH TỰ CHỦ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ .10 1.2.1 Khái niệm10 1.2.2 Dịch tễ 11 1.2.3 Bệnh sinh12 1.2.4 Biểu lâm sàng 1.2.5 Chẩn đoán 13 19 1.2.6 Các yếu tố nguy 22 1.3 HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ 23 1.3.1 Khái niệm23 1.3.2 Cơ chế bệnh sinh 24 1.3.3 Cơ chế hạ huyết áp tư bệnh nhân ĐTĐ type 1.3.4 Triệu chứng lâm sàng 25 26 1.3.5 Những yếu tố liên quan đến HHATT bệnh nhân ĐTĐ type 1.3.6 Chẩn đoán hạ huyết áp tư bệnh nhân ĐTĐ type 1.3.7 Điều trị 26 26 27 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 27 1.4.1 Trên giới 27 1.4.2 Tại Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .29 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 29 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 30 2.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 30 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 2.3.1 Cỡ mẫu nghiên cứu 31 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.3.3 Đánh giá triệu chứng lâm sàng 33 2.3.4 Tiến hành đo huyết áp tư trắc nghiệm Ewing 33 2.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 40 2.5 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 40 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .41 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 41 3.1.1 Đặc điểm tuổi, giới, triệu chứng lâm sàng, BMI nhóm nghiên cứu 41 3.1.2 Đặc điểm thời gian mắc bệnh nhóm nghiên cứu 43 3.1.3 Kiểm soát glucose, lipid máu nhóm nghiên cứu 44 3.2 TỈ LỆ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ 46 3.2.1 Kết nghiệm pháp đo huyết áp tư 46 3.2.2 Kết trắc nghiệm Ewing 46 3.2.3 Tỷ lệ biến chứng TKTCTM bệnh nhân ĐTĐ type theo kết nghiên cứu 47 3.3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN CHỨNG HẠ HATT VỚI CÁC YTNC 48 3.3.1 Mối liên quan hạ huyết áp tư với tuổi 48 3.3.2 Mối liên quan hạ huyết áp tư với tình trạng béo phì 49 3.3.3 Mối liên quan hạ huyết áp tư với thời gian mắc bệnh 50 3.3.4 Liên quan hạ huyết áp tư với triệu chứng lâm sàng 51 3.3.5 Mối liên quan hạ huyết áp tư với mức độ kiểm soát đường huyết 51 3.3.6 Mối liên quan hạ huyết áp tư với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid 52 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 53 4.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 53 4.1.1 Đặc điểm tuổi nhóm BN nghiên cứu 53 4.1.2 Đặc điểm giới nhóm BN nghiên cứu 53 4.1.3 Đặc điểm BMI nhóm nghiên cứu 54 4.1.4 Đặc điểm thời gian mắc bệnh nhóm BN nghiên cứu 55 4.1.5 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 55 4.1.6 Đặc điểm kiểm soát đường máu nhóm nghiên cứu 56 4.1.7 Đặc điểm loạn lipid máu nhóm nghiên cứu 57 4.2 ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ 58 4.3 ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ CÁC NGHIỆM PHÁP TRONG TRẮC NGHIỆM EWING 59 4.3.1 Kết nghiệm pháp bóp tay lực kế (Handgrip) 59 4.3.2 Kết nghiệm pháp hít thở sâu 60 4.3.3 Kết nghiệm pháp Valsaval 61 4.3.4 Kết nghiệm pháp đứng 61 4.4 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ 62 4.4.1 Liên quan hạ HATT kết nghiệm pháp khác trắc nghiêm EWING 62 4.4.2 Liên quan hạ HATT tuổi 63 4.4.3 Liên quan HHATT tình trạng thừa cân, béo phì 4.4.4 Liên quan hạ HATT thời gian mắc bệnh 64 4.4.5 Liên quan HHATT triệu chứng lâm sàng 65 64 4.4.6 Liên quan hạ HATT mức độ kiểm soát đường máu 65 4.4.7 Liên quan HHATT rối loạn lipid máu 66 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 2.2: Bảng 2.3 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Tỷ lệ mắc ĐTĐ (%) chuẩn hóa theo tuổi (20-79) vùng xếp theo thứ tự Tóm tắt trắc nghiệm Ewing 21 Phân loại BMI người châu Á trưởng thành 32 Đánh giá kiểm soát đường máu theo tiêu chuẩn hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA 2018) 32 Đánh giá mức RLCH lipid máu theo Hội tim mạch Việt Nam 2008 32 Đặc điểm tuổi bệnh nhân nghiên cứu 41 Đặc điểm giới bệnh nhân nghiên cứu 42 Phân loại BMI nhóm bệnh nhân nghiên cứu 42 Đặc điểm BMI nhóm BN nghiên cứu 42 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 42 Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh .43 Đặc điểm HbA1c nhóm nghiên cứu 44 Kết nghiệm pháp đo HATT 46 Kết trắc nghiệm Ewing .45 Tỷ lệ biến chứng thần kinh tự chủ tim mach 47 Liên quan hạ huyết áp tư với tuổi .48 Liên quan hạ huyết áp tư với tình trạng thừa cân, béo phì 49 Liên quan hạ huyết áp tư với thời gian mắc bệnh .50 Liên quan hạ huyết áp tư với triệu chứng lâm sàng 51 Liên quan hạ huyết áp tư với HbA1c 51 Liên quan hạ huyết áp tư với rối loạn chuyển hóa lipid .52 Kết biến chứng HHATT nghiên cứu 59 Kết biến chứng thần kinh tự chủ tim mạch nghiên cứu .63 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Biến chứng mạn tính ĐTĐ type Hình 1.2 Điều trị hạ huyết áp tư .27 Sơ đồ 2.1 Các bước nghiên cứu .39 Biểu đồ 3.1 Tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid .45 Biểu đồ 3.2 Liên quan hạ huyết áp tư cân nặng .49 Biểu đồ 3.3 Liên quan hạ huyết áp tư với thời gian mắc bệnh .50 70 tìm biến chứng bệnh nhân ĐTĐ type phát hiện, nên lặp lại hàng năm bệnh nhân kiểm soát đường máu có nhiều yếu tố nguy dù có triệu chứng hay khơng Điều có tầm quan trọng định để xác định số trường hợp có nguy cao với đột tử nguyên nhân tim mạch Đo huyết áp tư thăm dò đơn giản thực sở y tế Ngoài nghiệm pháp khác trắc nghiệm Ewing thăm dò đơn giản, khơng xâm nhập có giá trị cao chẩn đốn biến chứng thần kinh tự động tim mạch nên phổ biến rộng rãi PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã bệnh nhân: I HÀNH CHÍNH Họ tên:……………………………………… Tuổi: …… Giới:…… Nghề nghiệp:…………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Điện thoại:…………………………………………… Ngày khám/ ngày vào viện:……………………………… Ngày làm nghiên cứu:…………………………………… II TIỀN SỬ Bệnh tật mắc:…………………………… Thời gian phát đái tháo đường (số năm):……… Thuốc dùng: Thuốc điều trị rối loại mỡ máu: Có / Khơng Các thuốc khác: …………………………… Nhóm Hoạt chất Alcohol Chẹn beta Propranolol Chẹn alpha Terazocin Thuốc chống trầm cảm Thuốc ức chế thu hồi serotonin có chọn lọc Trazodone Thuốc ức chế monoamine oxidase (IMAO) Thuốc chống trầm cảm vòng Thuốc điều trị Parkinson Levodopa, pramipexole, ropinirole Thuốc chống loạn thần Olanzapine, risperidone Thuốc lợi tiểu Hydrochlorothiazide, furosemide Thuốc giãn Tizanidine Thuốc giảm đau gây nghiện Morphine Thuốc ức chế Sildenafil, tadalafil phosphodiesterase Thuốc ngủ, an thần Thuốc giãn mạch Temazepam Hydralazine, nitroglycerin, chẹn kênh calci III KHÁM LÂM SÀNG Toàn thân:  Chiều cao (m):………………  Cân nặng (kg):…………………  BMI (kg/m2):……………………  Mạch: …………………………  Huyết áp: ……………………… Khám phận  Tim mạch: …………………………………………………  Hô hấp: ………………………………………………………  Thận:……………………………………………  Thần kinh:  Mắt: …………………………………………………… IV CẬN LÂM SÀNG Công thức máu  Hồng cầu (T/L):…………………………………  Hb (mg/l):…………………………………  Bạch cầu (G/L):…………………………………  Bạch cầu trung tính (%): ……………………………………  Tiểu cầu (G/L): ……………………………………… Sinh hóa máu:  Glucose máu lúc đói (mmol/l): …………………………  Ure (mmol/l): …………………………  Creatinin (mcmol/l): …………………………  Cholesterol toàn phần (mmol/l): …………………………  Triglycerid (mmol/l): …………………………  HDL-C (mmol/l): …………………………  LDL-C (mmol/l): …………………………  Điện giải đồ: …………………………  GOT (U/L): …………………………  GPT (U/L): ………………………… KẾT QUẢ NGHIỆM PHÁP V Đo huyết áp tư Chỉ số HATT HATTr Nhịp tim Đánh giá Nằm Đứng Hiệu số Nghiệm pháp Handgrip Chỉ số HATT HATTr Nhịp tim Đánh giá Trước làm nghiệm pháp Trong làm nghiệm pháp Hiệu số Nghiệm pháp NP thở sâu Các nghiệm pháp khác R-R R-R RR max/ RR Bình Đánh max min thường giá NP đứng NP valsaval TÀI LIỆU THAM KHẢO Guariguata, L., et al, Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035 Diabetes research and clinical practice, 2014: p 137-149 Báo cáo Hội nghị tổng kết hoạt động dự án phòng chống đái tháo đường quốc gia năm 2012 triển khai kế hoạch năm 2013 Bệnh viện nội tiết Trung ương, 2013 Verrotti, A., et al, Autonomic neuropathy in diabetes mellitus Front Endocrinol (Lausanne) Front Endocrinol (Lausanne), 2014: p 205 Yoshinari, M., et al, Orthostatic hypertension in patients with type diabetes Diabetes Care 24.10, 2001: p 1783-1786 Hoàng Thị Bích, n., Tình hình hạ huyết áp tư đứng bệnh nhân đái tháo đường điều trị khoa nội tiết bệnh viện Bạch Mai Luân văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa, 2004 Nguyễn Khoa Diệu Vân (2012), Đái tháo đường, Bệnh học nội khoa tập 2, NXB Y học Hà Nội, tr.322-326 American Diabetes Association Classification and diagnosis of diabetes Diabetes Care 40.Supplement (2017): S62 Whiting, David R., et al IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030 Diabetes research and clinical practice 94.3 (2011): 311-321 Zhao Y, Jiang Z, Guo C New hope for type diabetics: Targeting insulin resistance through the immune modulation of stem cells Autoimmun Rev 2011;11:137-142 10 Wild S, Roglic G, Green A et al Global prevalence of diabetes: estimate for the year 2000 and projections for 2030 Diabetes Care 2004;127(5):1047-1053 11 Diamond J Medicine: diabetes in India Nature 2011;469:478-479 12 Yang W, Lu J, Weng J et al Prevalence of diabetes among men and women in China N Engl J Med 2010;362:1090-1101 13 Weigensberg MJ, Goran MI Type diabetes in children and dolescents Lancet 2009;373:1743-1744 14 Siddiqui, Anees A., et al Diabetes: Mechanism, pathophysiology and management-A review International Journal of Drug Development and Research 5.2 (2013) 15 Stumvoll M., et al Type diabetes: principles of pathogenesis and therapy Lancet (2005) 365: 1333-46 16 Reaven GM Role of insulin resistance in human disease Diabetes (1988) 37: 1595-607 17 Kahn SE., et al Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type diabetes Nature (2006) 444: 840-46 18 Burcelin R., et al Pancreatic alpha-cell dysfunction in diabetes Diabetes Metab (2008) 34 (suppl 2): S49-S55 19 Robertson RP., et al Glucosetoxicity in beta-cells: type diabetes, good radicals gone bad, and the glutathione connection Diabetes (2003) 52: 581-87 20 Hull RL, et al Islet amyloid: a critical entity in the pathogenesis of type diabetes J ClinEndocrinolMetab (2004) 89: 3629-43 21 Marchetti P., et al The beta-cell in human type diabetes AdvExp Med Biol (2010) 654: 501-14 22 American Diabetes Association "2 Classification and diagnosis of diabetes." Diabetes Care 40.Supplement (2017): S11-S24 23 Mailloux., et al UpToDate Dialysis in diabetic nephropathy."UpToDate (2007) 24 Aristides Veves., et al Diabetic Neuropathy: Clinical Management (Clinical Diabetes), Second Edition New York: Humana Press (2007) S188-98 25 Gispen WH., et al Cognition and synaptic plasticity in diabetes mellitus Trends in Neurosciences: S542-49 26 Kobayashi S., et al Autophagy and mitophagy in diabetic cardiomyopathy Biochim Biophys Acta (2014): S148-43 27 Erectile Dysfunction by Diabetes doctor.ac doctor.ac (2016) 28 Mealey., et al Periodontal disease and diabetes A two-way street Journal of the American Dental Association (2006) S26 - 31 29 Lakschevitz., et al Diabetes and periodontal diseases: interplay and links Current diabetes reviews (2011) S433-39 30 Ahmed MS., et al 2008) Respiratory infections in diabetes: Reviewing the risks and challenges Journal of Respiratory Diseases (2008) 31 Connie C.W., et al Lung Involvement in Diabetes Does it matter? Diabetes Care American Diabetes Association (2013) 32 Lin, Elizabeth H B., et al Depression and Advanced Complications of Diabetes A prospective cohort study Diabetes Care 33 (2): S264-69 33 Spallone V, Ziegler D, Freeman R, et al Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management Diabetes Metab Res Rev 2011;27(7):639-653 34 Low PA, Benrud-Larson LM, Sletten DM, et al Autonomic symptoms and diabetic neuropathy: a population-based study Diabetes Care 2004;27(12):2942-2947 35 Low PA, Benrud-Larson LM, Sletten DM, et al Autonomic symptoms and diabetic neuropathy: a population-based study Diabetes Care 2004;27(12):2942-2947 36 Dimitropoulos G, Tahrani AA, Stevens MJ Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus World J Diabetes 2014;5(1):17-39 37 Pop-Busui R, Braffett BH, Zinman B, et al Cardiovascular autonomic neuropathy and cardiovascular outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) study Diabetes Care 2017;40(1):94-100 38 Dimova R, Tankova T, Guergueltcheva V, et al Risk factors for autonomic and somatic nerve dysfunction in different stages of glucose tolerance J Diabetes Complications 2017;31(3):537-543 39 Pfeifer MA, Weinberg CR, Cook DL, et al Autonomic neural dysfunction in recently diagnosed diabetic subjects Diabetes Care 1984;7(5):447-453 40 Ziegler D Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy: prognosis, diagnosis and treatment Diabetes Metab Rev 1994;10(4):339-383 41 Giacco F, Brownlee M Oxidative stress and diabetic complications Circ Res 2010;107(9):1058-1070 42 Pop-Busui R, Low PA, Waberski BH, et al Effects of prior intensive insulin therapy on cardiac autonomic nervous system function in type diabetes mellitus: the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications study (DCCT/EDIC) Circulation 2009;119(22):2886-2893 43 The effect of intensive diabetes therapy on measures of autonomic nervous system function in the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Diabetologia 1998;41(4):416-423 No authors listed 44 Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, et al Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association Diabetes Care 2005;28(4):956-962 45 Witte DR, Tesfaye S, Chaturvedi N, et al Risk factors for cardiac autonomic neuropathy in type diabetes mellitus Diabetologia 2005;48(1):164-171 46 Chung JO, Park SY, Cho DH, Chung DJ, Chung MY Anemia, bilirubin, and cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type diabetes Medicine (Baltimore) 2017;96(15):e6586 47 Kempler P, Tesfaye S, Chaturvedi N, et al Autonomic neuropathy is associated with increased cardiovascular risk factors: the EURODIAB IDDM complications study Diabet Med 2002;19(11):900-909 48 Ko SH, Park SA, Cho JH, et al Progression of cardiovascular autonomic dysfunction in patients with type diabetes: a 7-year followup study Diabetes Care 2008;31(9):1832-1836 49 Huang CC, Lee JJ, Lin TK, et al Diabetic retinopathy is strongly predictive of cardiovascular autonomic neuropathy in type diabetes J Diabetes Res 2016;2016:6090749 50 Pop-Busui R, Evans GW, Gerstein HC, et al Effects of cardiac autonomic dysfunction on mortality risk in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) trial Diabetes Care 2010;33(7):1578-1584 51 Tannus LR, Drummond KR, Clemente EL, da Matta MF, Gomes MB Predictors of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type diabetes Front Endocrinol (Lausanne) 2014;5:191 52 Charles M, Fleischer J, Witte DR, et al Impact of early detection and treatment of diabetes on the 6-year prevalence of cardiac autonomic neuropathy in people with screen-detected diabetes: ADDITION-Denmark, a cluster-randomised study Diabetologia 2013;56(1):101-108 53 Dimitropoulos G, Tahrani AA, Stevens MJ Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus World J Diabetes 2014 Feb 15;5(1):17-39 54 Vinik AI, Ziegler D Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy Circulation 2007 Jan 23;115(3):387-97 55 Ziegler D, Gries FA, Spüler M, Lessmann F The epidemiology of diabetic neuropathy Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy Multicenter Study Group J Diabetes Complications 1992 JanMar;6(1):49-57 56 Vinik AI, Erbas T, Casellini CM Diabetic cardiac autonomic neuropathy, inflammation and cardiovascular disease J Diabetes Investig 2013 Jan;4(1):4-18 57 Balcioglu AS, Müderrisoglu H Diabetes and cardiac autonomic neuropathy: Clinical manifestations, cardiovascular consequences, diagnosis and treatment Diabetes Care 2010 Feb;33(2):434-41 58 Diabetes Control and Complications Trial Research Group The effect of intensive diabetes therapy on measures of autonomic nervous system function in the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Diabetologia 1998 Apr;41(4):416-23 59 Verrotti, A., et al., Autonomic neuropathy in diabetes mellitus Front Endocrinol (Lausanne), 2014 5: p 205 60 John E., at al Disorder of the autonomic Nevous System Harrison’s Princriples of Internal Medicine V Interntonal Edition (1992): S2372 - 2376 61 Rorge H., at al Diabetic Neuropathy Text book of endocrinology (1992): S1301 -1305 62 Lahrmann, H., et al EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension European journal of neurology 13.9 (2006): S930-936 63 Dimitropoulos,G., A.A Tarhrani, and M.J Stevents (2014), Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus World J Diabetes, 5(1): 17-39 64 D J Ewing, I W Campbell, and B F Clarke Assessment of cardiovascular effects in diabetic autonomic neuropathy and prognostic implications Annals of Internal Medicine, vol 92, no 2, Part 2, pp 308311, 1980 65 L Bernardi, V Spallone, M Stevens et al Methods of investigation for cardiac autonomic dysfunction in human research studies Diabetes/Metabolism Research and Reviews, vol 27, no 7, pp 654-664, 2011 66 E Borowik, W Grabowicz, T Grycewicz, and A Lubiński.Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type diabetes mellitus Polski Merkuriusz Lekarski, vol 39, no 233, pp 277-280, 2015 67 A J M Boulton, A I Vinik, J C Arezzo et al Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association Diabetes Care, vol 28, no 4, pp 956-962, 2005 68 Vinik AI, Erbas T, Casellini CM Diabetic cardiac autonomic neuropathy, inflammation and cardiovascular disease J Diabetes Investig 2013;4(1):4-18 69 Vinik AI, Freeman R, Erbas T Diabetic autonomic neuropathy Semin Neurol 2003;23(4):365-372 70 Hillis G, Woodward M, Rodgers A, et al Resting heart rate and the risk of death and cardiovascular complications in patients with type diabetes mellitus Diabetologia 2012;55(5):1283-1290 71 Vinik AI, Ziegler D Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy Circulation 2007;115(3):387-397 72 Veglio M, Chinaglia A, Cavallo-Perin P QT interval, cardiovascular risk factors and risk of death in diabetes J Endocrinol Invest 2004;27(2):175-181 73 Hayat SA, Patel B, Khattar RS, Malik RA Diabetic cardiomyopathy: mechanisms, diagnosis and treatment Clin Sci 2004;107(6):539-557 74 Soedamah-Muthu SS, Chaturvedi N, Witte DR, et al Relationship between risk factors and mortality in type diabetic patients in Europe: the EURODIAB Prospective Complications Study (PCS) Diabetes Care 2008;31(7):1360-1366 75 Tahrani AA, Dubb K, Raymond NT, et al Cardiac autonomic neuropathy predicts renal function decline in patients with type diabetes: a cohort study Diabetologia 2014;57(6):1249-1256 76 Oakley I, Emond L Diabetic cardiac autonomic neuropathy and anesthetic management: review of the literature AANA J 2011;79(6):473-479 77 Dimitropoulos G, Tahrani AA, Stevens MJ Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus World J Diabetes 2014;5(1):17-39 78 Vinik AL, Erbas T Recognizing and treating diabetic autonomic neuropothy Cleve Clin J Med 2001;68(11):P-92844.doi:10.3949/ccjm.68.11.928 79 Gibbons, C H., Schmidt, P., Biaggioni, I., Frazier-Mills, C., Freeman, R., Isaacson, S., & Mehdirad, A (2017) The recommendations of a consensus panel for the screening, diagnosis, and treatment of neurogenic orthostatic hypotension and associated supine hypertension Journal of neurology, 264(8), 1567-1582 80 Wu, J S., Lu, F H., Yang, Y C., & Chang, C J (1999) Postural hypotension and postural dizziness in patients with non-insulindependent diabetes Archives of internal medicine, 159(12), 1350-1356 81 Spallone, V., Morganti, R., Fedele, T., D’Amato, C., & Maiello, M R (2009) Reappraisal of the diagnostic role of orthostatic hypotension in diabetes Clinical Autonomic Research, 19(1), 58 82 Calvet, J H., Duplin, J., & Deslypere, J P (2012) Screening of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with diabetes by quick and simple assessment of sudomotor function J Diabetes Metab, 3(192), 83 Refaie, W (2014) Assessment of cardiac autonomic neuropathy in long standing type diabetic women The Egyptian Heart Journal, 66(1), 63-69 84 Zoppini, G., Cacciatori, V., Raimondo, D., Gemma, M., Trombetta, M., Dauriz, M., & Bergamini, C (2015) Prevalence of cardiovascular autonomic neuropathy in a cohort of patients with newly diagnosed type diabetes: the Verona Newly Diagnosed Type Diabetes Study (VNDS) Diabetes care, 38(8), 1487-1493 85 Pathak, A., Gupta, S., Kumar, S., & Agrawal, S (2017) Evaluation of cardiovascular autonomic nervous functions in diabetics: Study in a rural teaching hospital Journal of the Practice of Cardiovascular Sciences, 3(3), 150 86 Shalash, M M., Megallaa, M H., Rohoma, K H., & Omar, M Z (2018) Study of the prevalence of cardiovascular autonomic neuropathy in Egyptian people with type diabetes mellitus Kasr Al Ainy Medical Journal, 24(3), 136 87 Sumeet, T., & Ekta, K (2019) Cardiovascular autonomic dysfunction in patients of orthostatic hypotension Indian Journal of Applied Research, 9(3) 88 Lê Trúc Thủy (2004), Nhận xét rối loạn thần kinh tự chủ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường type khoa nội tiết bệnh viện Bạch Mai Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp 89 Hoàng Trung Vinh (2004), Nghiên cứu biến thiên nhịp tim huyết áp liên quan đến thần kinh tự chủ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường type Tạp chí y học Việt Nam, số 12:26-32 90 Trần Thị Kim Thư (2015), Nghiên cứu biến chứng thần kinh tự chủ tim mạch trắc nghiệm Ewing bệnh nhân đái tháo đường type Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp 91 Hsu WC et al BMI cut points to identify at-risk Asian Americans for type diabetes screening Diabetes Care 2015 Jan;38(1):150-8 92 Wildman RP et al Appropriate body mass index and waist circumference cutoffs for categorization of overweight and central adiposity among Chinese adults American Journal of Clinical Nutrition 2004; 80:1129 93 Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies Lancet 2004; 363:157-63.) 94 Mansour AA, Odea AH Predictors of cardiovascular autonomic neuropathy in diabetic patients: a cross-sectional study from Basrah Res Endocrinol 2013; 2013:1-8 95 Eze C, Onwuekwe I, Ogunniyi A The frequency and pattern of cardiac autonomic neuropathy (CAN) in type DM patients in a diabetic clinic in Enugu south-east Nigeria Niger J Med 2013; 22:24-31 96 Tahrani AA, Dubb K, Raymond NT, Begum S, Altaf QA, Sadiqi H et al Cardiac autonomic neuropathy predicts renal function decline in patients with type diabetes: a cohort study Diabetologia 2014; 57:1249-1256 97 Nguyễn Thế Thành (1995), Góp phần nghiên cứu phát biến chứng thần kinh tự chủ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường điều kiện Việt Nam Luận văn tiến sĩ y học, Trường địa học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 98 Nguyễn Thị Nhạn (2003), Nghiên cứu biến chứng thần kinh tự động tim mạch trắc nghiệm Ewing bệnh nhân đái tháo đường Luận án tiến sĩ y học, trường đại học y Huế 99 M Vasheghani, Vasheghani, M., Sarvghadi, F., & Beyranvand, M R (2019) The association between cardiac autonomic neuropathy and diabetes control Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy, 12, 581 100 Ashok K Bhuyan Bhuyan, A K., Baro, A., Sarma, D., & Choudhury, B (2019) A study of cardiac autonomic neuropathy in patients with type diabetes mellitus: A Northeast India experience Indian journal of endocrinology and metabolism, 23(2), 246 101 BA Cristian, Cristian, B A., & Remus, P A (2018) Diabetic neuropathy prevalence and its associated risk factors in two representative groups of type and type diabetes mellitus patients from Bihor county Maedica, 13(3), 229 102 Đỗ Trung Quân (2007), Sinh bệnh học đái tháo đường, ĐTĐ điều trị, Nhà xuất Y học Hà Nội 7-17,75-88 103 Tạ Văn Bình (2007) Những nguyên lý tảng Bệnh đái tháo đường, tăng glucose máu Nhà xuất Y học 104 Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Quang Bảy, Trần Đức Thọ, Tạ Văn Bình (2003), Nghiên cứu dịch tễ học ĐTĐ giảm dung nạp glucose máu khu vực Hà Nội, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ Hội nội tiết ĐTĐ Việt Nam, Nhà xuất Y học, 19-24 105 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương (2014) Kết hoạt động điều tra lập đồ dịch tễ học bệnh ĐTĐ toàn quốc năm 2012 xây dựng công cụ đánh giá mức độ nguy mắc bệnh ĐTĐ dành cho người Việt Nam Kỷ yếu hội nghị khoa học nội tiết chuyển hóa toàn quốc lần thứ VIII, 23 106 World Health Organization Dept of Noncommunicable Disease Surveillance Part 1, Diagnosis and classification of diabetes mellitus Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications: report of a WHO consultation.Geneva: World Health Organization (1999) 106 Hội tim mạch Việt Nam (2018) Điều trị rối loạn lipid máu số nhóm bệnh nhân Khuyến cáo điều trin rối loạn lipid máu ... hợp vơ quan trọng Do tiến hành nghiên cứu: Tỷ lệ hạ huyết áp tư bệnh nhân đái tháo đường type yếu tố liên quan với mục tiêu: Xác định tỷ lệ hạ huyết áp tư bệnh nhân đái tháo đường type 2 Đánh... béo phì 49 Liên quan hạ huyết áp tư với thời gian mắc bệnh .50 Liên quan hạ huyết áp tư với triệu chứng lâm sàng 51 Liên quan hạ huyết áp tư với HbA1c 51 Liên quan hạ huyết áp tư với rối loạn... Biểu lâm sàng 1 .2. 5 Chẩn đoán 13 19 1 .2. 6 Các yếu tố nguy 22 1.3 HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ 23 1.3.1 Khái niệm23 1.3 .2 Cơ chế bệnh sinh 24 1.3.3 Cơ chế hạ huyết áp tư bệnh nhân ĐTĐ type 1.3.4 Triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỶ lệ hạ HUYẾT áp tư THẾ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 và các yếu tố LIÊN QUAN ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm