0

Biện pháp thi công cáp dự ứng lực của nhà thầu Obayashi

26 45,195 6
  • Biện pháp thi công cáp dự ứng lực của nhà thầu Obayashi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2020, 14:45

Method statement Post tension - OBAYASHI VIETNAM CORPORATION OBAYASHI VIETNAM CORPORATION AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT WORK METHOD STATEMENT for POST TENSIONING SYSTEM Project Director PM Deputy PM Site Manager OBAYASHI VIET NAM CORPORATION HANOI BRANCH OFFICE JUL - 2014 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Contents GENERAL/ TỔNG QUAN 1.1 1.2 Scope/ Phạm vi công việc Alteration/ Thay đổi OUTLINE OF PROJECT/ THÔNG TIN DỰ ÁN .2 2.1 2.2 2.3 2.4 Project outline/ Thông tin dự án Post Tensioning work outline/ Tổng quan hệ thống dự ứng lực Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công Schedule/ Tiến độ thi công SPECIFICATION OF MATERIAL AND QUALITY OF MATERIAL .4 3.1 Specification of Materials/ Tiêu chuẩn vật liệu 3.2 General PT material requirements/ Yêu cầu chung vật liệu .4 3.2.1 Strand/ Cáp dự ứng lực 3.2.2 Sheathings/ Ống ghen 3.2.3 Anchorages/ Đầu neo 3.2.4 Design data for friction, elongation calculation/ Dữ liệu tính tốn mát ma sát, độ giãn dài .7 3.2.5 Handling and storage of materials/ Sử dụng bảo quản vật tư .7 METHOD OF THE WORK/ BIỆN PHÁP THI CÔNG .8 4.1 PT procedure/ Qui trình thực 4.2 Installation tendon .8 4.2.1 Post Tensioning slabs construction/ Đối với thi công sàn dự ứng lực 4.2.2 For Post Tensioning beams construction/ Đối với thi công dầm dự ứng lực 10 4.2.3 Guidelines for Tendon Installation/ Chỉ dẫn lắp đặt đường cáp 10 4.3 Stressing/ Căng kéo 12 4.3.1 Preparation for stressing/ Chuẩn bị căng kéo .12 4.3.2 Stressing of Multiplane Tendons/ Căng kéo đầu neo tròn 12 4.3.3 Stressing of Flat Tendons/ Căng kéo đầu neo dẹt 14 4.4 Cutting of Strands/ Cắt cáp 16 4.5 Patching of Recesses/ Trát hốc neo 16 4.6 Grouting/ Bơm vữa 17 4.6.1 Preparation for grouting/ Chuẩn bị bơm vữa .17 4.6.2 Proposed grout mix/ Hỗn hợp vữa đề xuất .17 4.6.3 Tests for grouting/ Kiểm tra hỗn hợp vữa 17 4.6.3.1 Fluidity test/ Độ chảy .17 4.6.3.2 Compressive strength test / Kiểm tra cường độ nén 18 4.6.4 Grouting of tendon/ Bơm vữa đường cáp 19 4.6.5 Precautions to be taken during grouting/ Phòng ngừa q trình bơm vữa .19 QUALITY CONTROL AND INSPECTION/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU 20 5.1 Quality Control for material and equipment/ Quản lý chất lượng vật tư thiết bị 20 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 5.2 Quality Control and inspection for site activites/ Quản lý chất lượng nghiệm thu công tác thi công 20 SAFETY CONTROL PLAN 22 6.1 6.2 General Safety requirement .22 Post-tensioning requirements/ Các yêu cầu an toàn hệ thống Dự ứng lực 22 APPENDIX .23 7.1 Appendix 1: Utracon Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công .23 7.2 Appendix 2: Attached master schedule / Tiến độ thi công tổng thể .23 7.3 Appendix 3: Detail of hydraulic jack/ Chi tiết hệ thống thủy lực 23 7.4 Appendix : Summary of stressing pressure for jacks/ Tổng hợp áp lực căng kéo loại kích 23 7.5 Appendix : Interpretation of stressing reports and sample of stressing report / Báo cáo mẫu xử lý kết căng kéo 23 7.6 Appendix : Checklist for Post tensioning works/ Các hạng mục cần kiểm tra 23 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION GENERAL/ TỔNG QUAN 1.1 Scope/ Phạm vi công việc This method statement has been developed to provide guidance for all personnel involved in the project in using DSI-UPS systems which covers the installation, stressing and grouting operations of Post Tensioning (PT) work Biện pháp thi công này xây dựng nhằm mục đích đưa các dẫn cho các bên liên quan dự án sử dụng hệ thống dự ứng lực UPS-DSI, bao gồm các công tác lắp đặt, căng kéo và bơm vữa 1.2 Alteration/ Thay đổi This Construction Method and Quality Control Planning may be subject to change or alter due to it's revision and consideration that may arise In this case, OBAYASHI has full duty to instruct to all those involved personnel of this job to follow strictly and wholly all the requirements in concern Biện pháp thi công này và Quy trình quản lý chất lượng thay đổi theo lần phát hành và nội dung chỉnh sửa Trong trường hợp đó, OBAYASHI có trách nhiệm thơng báo tới các bên liên quan để thực hiện các yêu cầu đặt OUTLINE OF PROJECT/ THƠNG TIN DỰ ÁN 2.1 Project outline/ Thơng tin dự án - Name of the project : AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Tên dự án : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEONMALL LONG BIÊN - Location: LONG BIEN WARD, LONG BIEN DISTRICT, HANOI CITY Địa điểm: Phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Client: AEONMALL HIMLAM Co., LTD Chủ đầu tư: AEONMALL HIMLAM Co., LTD - Designer: OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Thiết kế: CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION - Contractor: OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Nhà thầu chính: CƠNG TY OBAYASHI VIỆT NAM - PT Sub-contractor: UTRACON VIETNAM CO., LTD Nhà thầu dự ứng lực: CÔNG TY TNHH UTRACON VIỆT NAM - Construction period: From 08-April-2014 to 30-September-2015 Thời gian thi công: Từ 08 tháng năm 2014 đến 30 tháng năm 2015 - Site Area/ Diện tích cơng trường: 96,000 m2 - Building Area/ Diện tích xây dựng: 55,514.36 m2 - Total Floor Area/ Tổng diện tích sàn : 115,177.92 m2 2.2 Post Tensioning work outline/ Tổng quan hệ thống dự ứng lực  UPS Flat Anchorage System is developed by Utracon Group of Companies; while DSI Post Tensioning System for Multiplane Anchorage is developed and maintain by DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, (DSI) Hệ thống neo dẹt UPS phát triển tập đoàn Utracon; Còn hệ thống neo tròn dự ứng lực phát triển và trì hãng DYWIDAG, (DSI)  The systems used are the DYWIDAG Post-Tensioning Systems for Multiplane Anchorages (MA) tendon and UPS Systems for Flat Anchorage (FA), incorporating strand of 0.6“ (15.2mm) diameter in the design of post tensioning structures Hệ thống cáp dự ứng lực sử dụng tổ hợp cáp hệ thống dự ứng lực căng sau UPS DSI cho neo tròn neo dẹt có đường kính 0.6” (15.2mm) tính toán thiết kế kết cấu căng sau Table 2.1 – PT Quantity Summary/ Tổng hợp vật liệu No Item/ Description Unit Strand 15.2mm / Cáp 15.2mm Ton Duct/ Ống ghen Anchorage/ Đầu neo Nos 8122 Wedge/ nêm Nos 16,650 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT M Quantity Remarks 398 97,131 Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 2.3 Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công Appendix 1: Utracon PT Organization charts Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức thi công hạng mục Dự ứng lực 2.4 Schedule/ Tiến độ thi công Apendix 2: Attached master schedule Phụ lục 2: Tiến độ thi công tổng thể SPECIFICATION OF MATERIAL AND QUALITY OF MATERIAL TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU 3.1 Specification of Materials/ Tiêu chuẩn vật liệu PT material in AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT shall follow standards and specification as follows: Vật tư sử dụng dự án TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEONMALL LONG BIÊN tuân theo tiêu chuẩn sau: - BS 5896:1980 Specification for high tensile steel wire and strand for the prestressing of concrete Tiêu chuẩn BS 5896:1980 Tiêu chuẩn cáp cường độ cao bê tông dự ứng lực - BS 8110:1997 Structural use of concrete - code of practice for design and construction Tiêu chuẩn BS 8110:1997 Tiêu chuẩn thiết kế và thi công cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - TCVN 5308:1991 General – Safety Requirement TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng 3.2 General PT material requirements/ Yêu cầu chung vật liệu 3.2.1 Strand/ Cáp dự ứng lực Strands / Loại tao cáp Nominal Diameter / Đường kính danh định Nominal Area / Tiết diện danh định Nominal weight / Khối lượng danh định Tensile strength / Cường độ chịu kéo AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT 0.60” 15.2mm 139mm² 1.1kg/m 1860N/mm² Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Modulus of elasticity / Mođun đàn hồi Min breaking load of strand / Lực kéo đứt nhỏ 195kN/mm² 259kN 3.2.2 Sheathings/ Ống ghen  The sheathings for bonded tendons shall be spirally wound galvanized steel tubing made from galvanized steel strips of 0.3 thicknesses Ống gen đường cáp dính bám là ống thép mạ kẽm cuộn xoắn ốc làm từ các dải thép mạ kẽm với chiều dày 0.3mm  The sheathings shall be mortar tight to prevent entrance of cement grout during concreting and shall be corrugated for better bonding Ống gen phải quấn chặt để chống xâm nhập vữa xi măng vào cáp quá trình đổ bê tơng và tạo nếp gấp để tăng khả dính bám bê tơng  The sheathings shall be sufficiently strong to retain shapes and to resist damages during construction Các ống gen phải đủ vững đế trì hình dạng và chống lại hư hỏng quá trình thi cơng  The round sheathings with various outer diameters from 55mm to 135mm have been widely used in DSI Multiplane anchorage systems Ống gen tròn với đường kính từ 50mm đến 135mm sử dụng rộng rãi hệ thống neo đa diện DSI Dimension of corrugated round duct/ Bảng kích thước ống ghen tròn AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Number of Strand in Duct/ Số tao cáp ống ghen 12 Duct/ Ống ghen O.D/ I.D/ Đường Đường kính kính ngồi (mm) (mm) 65 70 80 85 Dimension of corrugated flat duct/ Bảng kích thước ống ghen dẹt Duct/ Ống ghen Number of Strand in Duct/ Số tao cáp ống ghen 3~4 Height (Hexternal)/ Chiều cao H (phủ bì) (mm) 25 25 25 Width (Wexternal)/ Chiều rộng W (phủ bì) (mm) 57 77 92 Duct/ Ống ghen Height (Hinternal)/ Chiều cao H (thông thủy) (mm) 23 23 23 Width (Winternal)/ Chiều rộng W (thông thủy) (mm) 55 75 90 3.2.3 Anchorages/ Đầu neo  The types of anchorage used are Flat Anchorage (FA), Multiplane Anchorage (MA), Plate Anchorage and Bond Head (Dead End) Anchorage The various types of anchorage are available to serve the different requirement of the AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION projects The purpose of the anchorage is transferring the tendon force to the concrete structure after the strands are stressed Các kiểu đầu neo dùng là neo dẹt (FA) và neo tròn (MA), cút nối, neo, đầu neo chết Các kiểu đầu neo khác có đủ khả đáp ứng yêu cầu các dự án khác Mục đích đầu neo là truyền lực căng các đường cáp tới kết cấu bê tông sau chúng kéo Multiplane Anchorage Flat Anchorage Neo tròn Neo dẹt 3.2.4 Design data for friction, elongation calculation/ Dữ liệu tính tốn mát ma sát, độ giãn dài Friction of coefficient, u Hệ số ma sát, u Wobble factor k / hệ số chệch hướng k Draw in of wedge/ độ tụt nêm Stressing anchorage / Đầu kéo Loss in jack / mát kích : 0.2 or as per the consultant’s recommendation 0.2 theo dẫn tư vấn : 0.0017/m : 6mm : Type FA, MA Neo dẹt, neo tròn : Varies from ~ 2.0% Thay đổi từ 0~2.0% 3.2.5 Handling and storage of materials/ Sử dụng bảo quản vật tư  The pre-stressing strands shall be free of grease and corrosion enhancing materials Các tao cáp dự ứng lực không tiếp xúc với dầu mỡ và các vật liệu ăn mòn  No flame cutting of strands is allowed AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Các hình thức cắt tao cáp lửa không chấp nhận  Care should be taken in the handling of strands in order to avoid mechanical damage to the strands Cẩn thận đề phòng hư hỏng học vận chuyển và sử dụng cáp  Strands should be raised above ground to avoid contamination Cáp nên cách ly khỏi mặt đất để tránh nhiễm bẩn  Webbing slings shall be used for loading and unloading in order to avoid mechanical damage to the strand coils Sử dụng dây đai an toàn lúc chất và dỡ vật liệu để tránh các hư hỏng học cuộn cáp  All Post Tensioning components must be handled and stored such that any contamination, mechanically damage or corrosion can be avoided Toàn các cấu kiện hệ thống dự ứng lực phải quản lý và bảo quản để tránh bị lấm bẩn, hư hỏng học ăn mòn METHOD OF THE WORK/ BIỆN PHÁP THI CÔNG 4.1 PT procedure/ Qui trình thực  Post Tensioning tendons shall be installed in accordance with the “Approved Drawings issued for Construction” Các bó dự ứng lực lắp đặt theo vẽ thi công phát hành và phê duyệt  See the next page (PT work flow chart) Xem biểu đồ trang sau: Trình tự thực hiện công tác Dự ứng lực (DWL) 4.2 Installation tendon 4.2.1 Post Tensioning slabs construction/ Đối với thi công sàn dự ứng lực  Install bottom slab reinforcement when the slab formwork is ready Lắp đặt cốt thép lớp sau hoàn thiện công tác ván khuôn  Provide sufficient cover to the bottom slab reinforcement AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION PT procedure for PT Beam and Slab/ Qui trình thực cho cáp dầm sàn AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 4.2.2 For Post Tensioning beams construction/ Đối với thi công dầm dự ứng lực  Install bottom and side reinforcements and links No capping links shall be installed at this stage Lắp đặt cốt thép lớp dưới, thép thành bên và thép đai Cốt thép đai chụp mũ dầm không lắp đặt giai đoạn  Install tendons in accordance with the shop drawings Lắp đặt đường cáp theo vẽ thi công  Install top reinforcements and capping links of the beam Lắp đặt cốt thép lớp và các đai chụp mũ dầm 4.2.3 Guidelines for Tendon Installation/ Chỉ dẫn lắp đặt đường cáp  Tendon alignment shall take precedent over reinforcement Vị trí các đường cáp dự ứng lực chiếm vị trí ưu tiên so với thép thường  All dimensions measured shall be based on the formwork level Therefore, an accurate formwork is necessary Tất các kích thước vào cao độ ván khn Vì vậy, xác ván khuôn là cần thiết  The tolerances of formwork shall be 5mm or in accordance with the specifications Dung sai ván khuôn là  5mm tuân theo thuyết minh kỹ thuật  Tendon anchorages are fixed to the end formwork by support bars to avoid any displacement during concreting Đầu neo cố định vào thành ván khuôn các cốt thép tăng cường để chống xê dịch quá trình đổ bê tơng  Tendon anchorages must be orientated perpendicularly to the cable axis with the grout vent at the top Đầu neo phải lắp theo phương vng góc với trục đường cáp kèm ống bơm vữa đỉnh  If the side formwork is to be erected earlier, the main contractor has to arrange for holes to be provided at the formwork for each anchorage to accommodate protruding strands AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Nếu ván khuôn thành lắp dựng sớm công tác lắp đặt cáp, nhà thầu phải bố trí lỗ chừa ván khn vị trí đầu neo để thuận lợi cho đầu nhô cáp  Tolerances for vertical tendon profiles are 10mm for high and low points Độ dung sai theo phương đứng là 10mm cho điểm cao và thấp đường cáp  Tolerances for horizontal tendon profiles are 50mm (to avoid small M&E openings / pipes or other obstructions) Specialist designer shall be consulted for tolerances more than 50mm Dung sai theo phương ngang là  50mm (Trong trường hợp cần tránh các lỗ mở thiết bị điện/máy các vật cản khác) Đối với dung sai lớn  50mm cần phải hỏi ý kiến thiết kế  Handle ducts with care and no stepping on ducts Ống gen phải vận chuyển cận thận và không bị gãy gấp  Tendon support bars and bar-chairs are placed at 1m interval and secured with binding wire to avoid movement during concreting Các thép tăng cường và thép đỡ lắp cách 1m và cố định thép buộc để tránh xê dịch quá trình đổ bê tông  Duct joints are sealed with tape Các mối nối ống gen phải bịt kín băng keo  Check visually on the ducts’ straightness and necessary adjustment before concreting Kiểm tra mắt ngắn ống gen và điều chỉnh cần thiết trước đổ bê tông  Grout hoses must be protected from being embedded or removed during concreting Ống bơm vữa phải bảo vệ để tránh bị gập dịch chuyển quá trình đổ bê tơng AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 4.3 Stressing/ Căng kéo  Stressing shall not commence unless the main contractor has confirmed the concrete of the slab / beam has achieved the minimum cube strength at transfer Refer to general notes of the project Quá trình căng kéo bắt đầu có xác nhận nhà thầu cường độ bê tơng dầm/sàn đạt tới cường độ cho phép 4.3.1  Preparation for stressing/ Chuẩn bị căng kéo Removal of the side formwork and anchorage recess former (polyfoam) Tháo dỡ ván khuôn thành và xốp đệm đầu neo  Placing of wedge plates and wedges This operation must be carried out after concreting so that the anchorages are not fouled by grout Lắp đặt đầu neo và nêm Thao tác này phải thực hiện sau đổ bê tông, để tránh đầu neo không bị lấm bẩn vữa xi măng  Ensure the protruding strands length is sufficient for stressing Phải đảm bảo chiều dài cáp thò ngoài bê tông đủ cho quá trình căng kéo  The theoretical elongation calculations must be approved by the consultant before stressing Tính toán độ giãn dài lý thuyết phải phê duyệt nhà thầu trước căng kéo  The number of stressing end on tendon will follow approved PT shop drawing Số đầu kéo đường cáp tuân theo vẽ thi công phê duyệt 4.3.2 Stressing of Multiplane Tendons/ Căng kéo đầu neo tròn AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION One end stressing/ Đường cáp đầu kéo  The multistrand jack shall be secured and hoisted to the anchorage’s level by chain blocks or crane Kích thuỷ lực cố định và kéo lên cao độ đầu neo pa lăng cẩu  All strands shall be inserted through the jack’s guide pipes for time stressing Tất các tao cáp luồn qua ống dẫn thân kích để kéo đồng loạt  Connect cables to electrical equipment Connect the hydraulic hoses to the pumps and jack Cung cấp điện cho các thiết bị Kết nối kích với bơm thuỷ lực  At the beginning of stressing the strands are locked in the jack pulling head  Tại thời điểm ban đầu quá trình căng kéo, các tao cáp khoá đầu kéo kích The pressure readings and the measured elongation are recorded in the stressing report  Áp lực căng kéo đọc và độ giãn dài đo ghi chép vào báo cáo quá trình căng kéo Stress initially to 10 Mpa to remove slack in the strands  Kéo với áp lực 10Mpa để triệt tiêu độ chùng cáp Proceed stressing and record the strands’ elongation for every incremental of 10MPa pressure  Thực hiện căng kéo và ghi chép độ giãn dài 10MPa áp lực When the jack has reached the end of its stroke or the designed force has been attained, the pressure in the jack is released and the strands will locked uniformly by the wedges in the wedge plate Theoryticaly, the designed force for each type of tendons are as below: Table 1: strand (kN) strand (kN) strand (kN) strand (kN) strand (kN) strand (kN) strand (kN) strand (kN) 10 strand (kN) 11 strand (kN) 12 strand (kN) =2*25 9*0.75 =3*25 9*0.75 =4*25 9*0.75 =5*25 9*0.75 =6*25 9*0.75 =8*25 9*0.75 777 971.25 1165.5 =11*25 9*0.75 2136.7 =12*25 9*0.75 582.75 =9*25 9*0.75 1748.2 =10*25 9*0.75 388.5 =7*25 9*0.75 1359.7 1554 1942.5 2331 Khi kích kết thúc hành trình lực kéo thiết kế đạt được, áp lực kích giảm xuống và các tao cáp bị khoá đồng thời nêm và đầu neo Theo lý thuyết tính toán, lực kéo thiết kế cho loại đường cáp sau: AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Bảng 1: tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) tao cáp (kN) 10 tao cáp (kN) 11 tao cáp (kN) 12 tao cáp (kN) =2*25 9*0.75 =3*25 9*0.75 =4*25 9*0.75 =5*25 9*0.75 =6*25 9*0.75 =8*25 9*0.75 777 971.25 1165.5 =11*25 9*0.75 2136.7 =12*25 9*0.75 582.75 =9*25 9*0.75 1748.2 =10*25 9*0.75 388.5 =7*25 9*0.75 1359.7 1554 1942.5 2331 Note for Table / Ghi cho Bảng 1: 259 kN : breaking load of strand / Lực kéo đứt nhỏ cáp 75% : factor by jacking force after jack and anchor friction losses/ Hệ số kể đến hao hụt sau trừ mát ma sát neo và kích  The jack piston returns Piston jack trở lại vị trí xuất phát  Stressing is continued in as many stages as are necessary to attain the required forces Quá trình căng kéo lặp lại nhiều lần cần thiết để đạt lực kéo yêu cầu Two end stressing/ Đường cáp đầu kéo:  After completion of the first end stressing, shift the jack and pump to the 2nd end of the tendon  Sau kết thúc căng kéo đầu neo thứ , di chuyển kích và bơm đến đầu neo thứ đường cáp Install the jack and continue to complete the stressing and record elongation from 10Mpa to final pressure to the record form (in table 1) Lắp đặt kích và tiếp tục căng kéo, ghi chép độ dãn dài từ 10Mpa đến áp lực cuối (theo bảng 1) 4.3.3 Stressing of Flat Tendons/ Căng kéo đầu neo dẹt One end stressing/ Căng kéo đầu:  The jack shall be carried by hand to the stressing anchorage  Kích lắp vào đầu neo tay Connect jack to hydraulic pump with hydraulic hoses  Kết nối kích với bơm thuỷ lực dây ô Strand shall be inserted to the jack for stressing one by one AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Luồn cáp vào kích để kéo tao  25% of the stressing force shall be applied to the tendon to remove slack in the strands (in table 1)  Kéo đường cáp với 25% lực kéo yêu cầu để triệt tiêu độ chùng cáp (theo bảng 1) Spray mark shall be made to the strands Đánh dấu điểm dừng cáp  Proceed with the stressing to the full force  Tiến hành căng kéo lực kéo yêu cầu (theo bảng 1) Measure the distance of the spray mark to the wedge plate This will reflect the strand’s elongation from 25% to 100% force (in table 1) ( assume X mm ) Đo khoảng cách điểm đánh dấu tới đầu neo Nó phản ánh độ giãn dài cáp từ 25% đến 100% lực kéo (theo bảng 1) ( Giả sử X mm)  The total elongation (from 0% to 100% force) shall be calculated by extrapolation of the value X Tổng độ giãn dài (Từ 0% đến 100%) tính phép ngoại suy giá trị X Total Strand’s Elongation/ tổng độ giãn dài = X x 100 75  Compare the full elongation (actual elongation) against the theoretical value For more detail, please refer to Apendix So sánh tổng độ giãn dài thực tế với lý thuyết Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phụ lục Two end stressing/ Căng kéo hai đầu:  Stress first stressing end to 25% of the stressing force (in table 1) Căng kéo đầu thứ đến 25% lực kéo(theo bảng 1)  Spray mark shall be made to the strand  Đánh dấu điểm dừng cáp Shift the jack and pump to the second end of the tendon Chuyển kích và bơm đến đầu kéo thứ  Stress second stressing end to 25% of the stressing force (in table 1) AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Căng kéo đầu thứ đến 25% lực kéo (theo bảng 1)  Spray mark shall be force to the strand Đánh dấu điểm dừng cáp bên đầu kéo thứ  Proceed with the stressing to the full force at second end Tiến hành kéo đầu thứ đến lực kéo cuối  Measure the distance of the spray mark to the wedge plate This will reflect the strand’s elongation from 25% to 100% force (in table 1) (assume X2 mm) Đo khoảng cách điểm đánh dấu tới đầu neo Nó phản ánh độ giãn dài cáp từ 25% đến 100% lực kéo (theo bảng 1) (Giả sử X2 mm)  Shift the jack and pump to the 1st end of the tendon Chuyển kích và bơm đến đầu kéo thứ  Install the jack and continue to complete the stressing and record elongation from 25% to final pressure to the record form (in table 1) (assume X1 mm) Lắt đặt kích và kéo đến áp lực cuối Đo độ dãn dài cáp từ 25% lực đến áp lực cuối (theo bảng 1) (Giả sử X1 mm)  The total elongation (from 0% to 100% force) shall be calculated by extrapolation of the value X Tổng độ giãn dài (từ 0% đến 100% lực) tính phép ngoại suy giá trị X Total Strand’s Elongation/ tổng độ giãn dài = (X1+X2) x 100 75  Compare the full elongation (actual elongation) against the theoretical value For more detail, please refer to Apendix So sánh tổng độ giãn dài thực tế với lý thuyết Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phụ lục 4.4 Cutting of Strands/ Cắt cáp  Cut the protruding strands (Stressing length) to a minimum of 10mm from the wedge plate Cutting of strand shall not commence unless the consultant has approved the stressing result AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Cắt đầu cáp thừa nhô ngoài sau căng kéo Chiều dài cáp nhô không nhỏ 10mm tính từ hốc neo Cơng tác cắt cáp tiến hanh có chấp thuận Tư vấn giám sát kết căng kéo 4.5 Patching of Recesses/ Trát hốc neo  Remove any sand and debris from the anchorage recess Làm cát và mảnh vụn bê tông hốc neo  Mix approved cementitious material with water (i.e cement motar with cement: sand = 1:1) Trộn hỗn hợp chất kết dính chấp thuận (như là xi măng motar với xi măng: cát = 1:1)  Patch the anchorage recess with non shrink grout or approved cementitious material using trowel until it is fully filled Trát hốc neo với chất kết dính chấp thuận bàn xoa kín 4.6 Grouting/ Bơm vữa Preparation for grouting/ Chuẩn bị bơm vữa 4.6.1 Preparation for grouting/ Chuẩn bị bơm vữa  Tendons shall be blown with compressed air to ensure no blockage to the tendons Các đường cáp thổi khí để chắn khơng có tắc nghẽn ống gen 4.6.2 Proposed grout mix/ Hỗn hợp vữa đề xuất  Cement in standard 50kg package (Ordinary Portland Cement) Xi măng Portland tiêu chuẩn: 50kg/ bao  Water = 0.42 x 50kg = 21 kg = 21 liters Nước = 0.42x50kg = 21 kg = 21 lít  Admixture = 0.4% weight of cement (50 kg) = 200gm Phụ gia = 0.4% khối lượng ximăng (50 kg) = 200 g  Mixing sequence = water – additive – cement AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Trình tự trộn  = nước - phụ gia – xi măng Min mixing time = 3-5 Thời gian trộn tối thiểu 4.6.3 = 3-4 Tests for grouting/ Kiểm tra hỗn hợp vữa  Fluidity/ Độ chảy  Compressive strength/ Cường độ nén 4.6.3.1 Fluidity test/ Độ chảy  Fluidity test will be executed by means of a flow cone Việc kiểm tra độ chảy thực hiện phễu đo độ chảy  Flow time is measured with a stop watch Thời gian chảy tính đồng hồ bấm giây  It is the measurement of time for liter grout takes to completely flow out of the cone Chi chép thời gian cần thiết để lít vữa chảy hoàn toàn qua phễu  It is carried out immediate after mixing Việc kiểm tra độ chảy thực hiện sau trộn vữa  The flow time should be between 10 to 25 seconds Thời gian chảy phải nằm khoảng 10-25 giây 60 ± 280 ± 10 Ø 152 ± Ø 10 ± 0.1 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 4.6.3.2 Compressive strength test / Kiểm tra cường độ nén  test cubes of 100 x 100 x 100 mm shall be prepared per grouting session mẫu lập phương 100x100x100mm chuẩn bị cho lần bơm vữa  After 24 hours, remove cubes from mould and store in the water storage tank Sau 24h, tháo bỏ khuôn mẫu thử và bảo dưỡng bể nước  Average compressive strength of cubes shall be tested at and 28 days Kiểm tra cường độ nén mẫu cho loại: ngày tuổi và mẫu thử 28 ngày tuổi  According to BS8110 specification, average compressive strength of cubes shall be: (Minimum requirement strength at 28 days: fcu = 27 MPa) Theo tiêu chuẩn BS8110, cường độ nén trung bình mẫu là: (Yêu cầu tối thiểu cường độ mẫu lập phương 28 ngày là 27MPa) days : minimum of 19 MPa 28 days : minimum of 27 MPa 4.6.4 Grouting of tendon/ Bơm vữa đường cáp  Mix the grout as per approved grout mix Trộn hỗn hợp vữa phê duyệt  Inject grout from the tendon’s inlet hose  Bơm vữa vào từ vòi bơm vữa đường cáp When grout flows out at the intermediate vents, lock these vents in the direction of the grout flow  Khi thấy vữa chảy ngoài vòi trung gian, đóng vòi này theo phương dòng vữa chảy Lock the outlet hose when the grout flows out has the same consistency as the grout being pumped in  Đóng vòi thấy vữa chảy ngoài có độ sệt giống vữa bơm vào Continue pumping to build up pressure Lock the inlet hose when a pressure of 3~5 bar is achieved  Tiếp tục bơm để tăng áp lực Khoá vòi vào Áp lực đạt 3~5 bar Repeat the above steps to the next tendon AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Lặp lại các bước cho đường cáp 4.6.5 Precautions to be taken during grouting/ Phòng ngừa trình bơm vữa  Pressure should be duly controlled so as not to cause segregation of grout Áp lực phải điều khiển xác để tránh tình trạng phân tách vữa  Excessive mixing (especially at high temperatures) can stiffen the grout in the mixing drum Trộn quá nhiều vữa (đặc biệt nhiệt độ cao) làm đơng cứng vữa có thùng trộn  In case of interruption (more than 45 minutes) the grout shall be flushed out of the tendon using water and compressed air Trong trường hợp bị ngắt quãng (nhiều 45 phút), hỗn hợp vữa bị thổi khỏi ống gen nước và máy nén khí QUALITY CONTROL AND INSPECTION/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU 5.1 Quality Control for material and equipment/ Quản lý chất lượng vật tư thiết bị 5.2 Quality Control and inspection for site activites/ Quản lý chất lượng nghiệm thu công tác thi công - Workers and foremen of PT work shall be instructed through meeting to know all requirements of this Construction Method and Quality Control Planning AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION Công nhân giám sát phải hướng dẫn qua họp để hiểu tồn u cầu biện pháp thi cơng qui trình đảm bảo chất lượng - For each stage of work, checking shall be carried out by Utracon and OVC engineers in charge Đối với hạng mục công việc, biện pháp kiểm tra cần tiến hành Utracon kỹ sư OVC phụ trách - Absolutely compliant with the specifications and design during construction Tuyệt đối tuân thủ các quy trình kỹ thuật, hồ sơ thiết kế quá trình thi cơng Quality Control Flow chart/ Qui trình kiểm sốt chất lượng AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION SAFETY CONTROL PLAN 6.1 General Safety requirement - Compliance with labour safety regulations is required (train the employers, furnish protection, check equipment, PPE for workers, ) Register and safety pledge by fulfilling form No OVC-GSS-09 – Worker Safety Pledge and No OVC-GSS-10 – Report for New Entry Worker on Site Tuân theo nội qui an toàn lao động ( hướng dẫn đào tạo người lao động, trang bị đồ bảo hộ lao động, kiểm tra thiết bị thi công ) Đăng ký và ký cam kết an toàn lao động theo form mẫu Obayashi - All machinery at site must have validated calibration Tất các máy móc thiết bị phải còn giá trị thời hạn kiểm định - All staffs and workers must follow AEON LONG BIEN SHOPPING CENTER site OVC General and Safety Regulations Tất kỹ sư, giám sát và công nhân phải tuân thủ nội quy an toàn lao động công trường thi công dự án Trung tâm thương mại AEONMALL Long Biên - All workers must wear helmets, safety shoes and laminated vest Workers working at height and elevated position must wear safety belt Tất công nhân phải đội mũ bảo hộ, giày bảo hộ, mặc áo phản quang Tại vị trí làm việc cao phải đeo dây đai an toàn 6.2 Post-tensioning requirements/ Các yêu cầu an toàn hệ thống Dự ứng lực - To train and disseminate the construction method and the safety regulations for the workers regularly and before commencement of the above-mentioned work Tổ chức học và phổ biến công nghệ thi công và nội qui an toàn lao động định kỳ cho người công nhân và trước triển khai các hạng mục thi công - During stressing tendon, safety signal board shall be arranged.All kinds of form work material shall be arranged in order and in safe places Trong quá trình thi cơng căng kéo cáp phải có bảng báo hiệu quá trình căng kéo tiến hành AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION - No one should be allowed standing behind jack during stressing process Tuyệt đối không đứng sau kích suốt quá trình căng kéo - Surplus grout, admixture and other chemical substances shall be cleared and gathered in the stock pile or at the specified location to prevent surrounding water from pollution Không để vữa, phụ gia, hóa chất khác làm nhiễm dòng nước, dùng thừa phải thu dọn vào kho tập kết nơi qui định APPENDIX 7.1 Appendix 1: Utracon Organization Charts/ Sơ đồ tổ chức thi công 7.2 Appendix 2: Attached master schedule / Tiến độ thi công tổng thể 7.3 Appendix 3: Detail of hydraulic jack/ Chi tiết hệ thống thủy lực 7.4 Appendix : Summary of stressing pressure for jacks/ Tổng hợp áp lực căng kéo loại kích 7.5 Appendix : Interpretation of stressing reports and sample of stressing report / Báo cáo mẫu xử lý kết căng kéo 7.6 Appendix : Checklist for Post tensioning works/ Các hạng mục cần kiểm tra AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System ... 7.6 Appendix : Checklist for Post tensioning works/ Các hạng mục cần kiểm tra 23 AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM... căng kéo 7.6 Appendix : Checklist for Post tensioning works/ Các hạng mục cần kiểm tra AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System ... sàn AEONMALL LONG BIEN SHOPPING CENTER PROJECT Work Method Statement – Post Tensioning System OBAYASHI VIETNAM CORPORATION 4.2.2 For Post Tensioning beams construction/ Đối với thi công dầm dự ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công cáp dự ứng lực của nhà thầu Obayashi,

Mục lục

Xem thêm