0

Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang

92 676 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2020, 12:57

GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………… …1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP I Khái niệm, đặc điểm, vai trò nơng nghiệp hệ thống nông nghiệp Khái niệm 2 Đặc điểm hệ thống nông nghiệp Đặc điểm hệ thống nông nghiệp Vai trò nông nghiệp kinh tế quốc dân Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam .9 II Công tác lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp .12 Nghiên cứu hội đầu tư .12 Nghiên cứu tiền khả thi 12 Nghiên cứu khả thi 13 III Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp 14 Đặc điểm vốn có ngành nông nghiệp 14 Do điều kiện thiên nhiên 15 Nhà nước nhận thức người dân 15 CHƯƠNG 2:VẬN DỤNG CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN TRÊN ĐỂ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI LỢN RỪNG 16 I Phát hội đầu tư 16 Lựa chọn 16 Mục tiêu dự án nuôi lợn rừng 19 Giời thiệu mơ hình 21 Nguồn vốn .25 Lợi nhuận kỳ vọng 26 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân II Nghiên cứu môi trường vĩ mơ có ảnh hưởng đến dự án 27 Môi trường kinh tế vĩ môi .27 Môi trường Chính trị, luật pháp 33 Mơi trường văn hóa- xã hội 34 Môi trường tự nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên khai thác cho việc thực dự án 35 Quy hoạch kế hoạch phát triển dự án đầu tư 37 III Nghiên cứu thị trường .42 Phân tích tổng thể trạng cung – cầu thịt lợn rừng thị trường 42 Phân tích dự báo cung – cầu thịt lợn rừng 45 Khả cạnh tranh dự án trang trại lợn rừng .52 Biện pháp quảng cáo tiếp thị sản phẩm 53 IV Phân tích kỹ thuật 55 Mô tả sản phẩm .55 Hình thức đầu tư 55 Xác định công suất dự án: 56 Lựa chọn công nghệ kỹ thuật cho dự án .56 Nguyên vật liệu đầu vào 61 Cơ sở hạ tầng 65 Địa điểm thực dự án .67 Giải pháp xây dựng cơng trình dự án 67 Đánh giá tác động môi trường dự án .69 10.Lịch trình thực dự án .69 11 Tài dự án 70 V Nghiên cứu tài 74 Dự tính tổng mức vốn đầu tư 74 Dự tính nguồn vốn huy động cho dự án năm đầu: .75 Dự tính doanh thu,chi phí, lợi nhuận dòng tiền dự án .75 Xác định tỷ suất dự án 79 Các tiêu phản ánh hiệu tài 79 GVHD: ThS Hồng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Đánh giá độ an tồn mặt tài 79 VI Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội 80 Chương III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 82 Ngành nộng nghiệp: 83 Chăn nuôi lợn rừng .84 Kiến nghị phát triển ngành chăn nuôi 85 Kiến nghị ngành nông nghiệp: .89 Tài liệu tham khảo: .90 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân LỜI MỞ ĐẦU Bước sang kỷ 21, đất nước ta đứng trước thách thức vận hội Nhờ đường lối đắn Đảng Nhà nước, bước đường cơng nghiệp hố đại hố đất nước, Việt Nam chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện ngành chăn ni ngày có vị trí quan trọng sản xuất Nơng nghiệp, đặc biệt chăn nuôi lợn coi ngành quan trọng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam Con lợn giúp người nông dân, từ nguồn thức ăn sẵn có, tạo thu nhập tiền để trang trải chi phí gia đình, nghề truyền thống sản xuất 70% tổng sản lượng thịt năm Từ đó, Đảng Nhà Nước Việt Nam đưa bước hoàn thiện chủ trương, sách nhằm phát triển nghành chăn ni phạ m vi nước Điều khuyến khích bước đưa nghành chăn nuôi lợn phát triển lên tầm cao mới, phải kể đến chăn nuôi giống lợn mang lại lợi nhuận cao để phục vụ nhu cầu ăn uống ngày cao cấp người Tuy nhiên, thực trạng chăn ni truyển thống tồn nhiều dấu hỏi cho ngành chăn nuôi Việt Nam cơng phát triển Đó chăn ni phân tán, quy mô nhỏ, suất thấp, tiêu thụ bị động, hàng hóa chất lượng cao ít, giá thành cao, dẫn đến cạnh tranh thấp, xuất Đặc biệt nghiên cứu, khảo sát xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xã Nơng nghiệp truyền thống, có hệ thống giao thơng tương đối hoàn chỉnh Đây điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành chăn nuôi lợn Hiện nay, xã Quang Thịnh tồn nhiều loại hình chăn nuôi lợn khác nhau, với mức độ đầu tư khác giống, chất lượng chuồng trại, thức ăn, chế độ chăm sóc dinh dưỡng nhìn chung hiệu chưa cao Căn vào thực trạng trên, nghành chăn ni lợn Việt Nam nói chung, chăn ni xã Quang Thịnh nói riêng cần phải có bước chuyển đổi mục tiêu chiến lược phù hợp với yêu cầu thời đại phát triển mới, phải tăng chất lẫn lượng sản phẩm Trước thực trạng chúng tơi đầu tư GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xây dựng “Dự án xây dựng mơ hình trang trại chăn nuôi lợn rừng xã Quang Thịnh-huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang” Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo có đủ giống tốt, phục vụ nhu cầu nâng chất lượng đàn lợn giống đàn lợn thịt khu vực, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, chủ động Quản lý dự án đầu tư tự túc nguồn thực phẩm nâng cao đời sống người dân cho xuất trao đổi hàng hoá CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP I Khái niệm, đặc điểm, vai trò nông nghiệp hệ thống nông nghiệp Khái niệm Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất, phận cấu thành kinh tế quốc dân Trong q trình sản xuất nơng nghiệp, người không tạo sản phẩm vật chất, phục vụ nhu cầu xã hội mà thực sản xuất tái sản xuất quan hệ xã hội người Những quan hệ tạo thành sở kinh tế cho toàn quan hệ tư tưởng, tinh thần nông nghiệp nông thôn, tạo nên sở kinh tế cho phát triển nông nghiệp Hệ thống kinh tế nông nghiệp tổng thể quan hệ sản xuất nông nghiệp, biểu hình thức sở hữu tư liệu sẩn xuất, hình thức tiêu dùng sản phẩm sản xuất với hình thức tổ chức sản xuất, trao đổi, phân phối chế quản lý tương ứng Nhà nước tồn nơng nghiệp Nói cách khác, hệ thống kinh tế nơng nghiệp tổng thể quan hệ kinh tế nông nghiệp Đặc điểm hệ thống nông nghiệp 2.1 Đặc điểm chung 2.1.1 Sản xuất nơng nghiệp có tính vùng Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt Đặc điểm GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cho thấy, đâu có đất lao động tiền hành sản xuất nông nghiệp nhưng, vùng, quốc gia có điều kiện đất đai thời tiết, khí hậu khác nên nơng nghiệp mang tính chất khu vực rõ rệt Đặc điểm đòi hỏi q trình tổ chức đạo sản xuất nông nghiệp cần phải ý vấn đề kinh tế - kỹ thuật sau: - Tiến hành điều tra nguồn tài nguyên nông – lâm – thủy sản phạm vi nước tính vùng để quy hoạch bố trí sản xuất trồng, vật ni cho phù hợp - Việc xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, sở vật chất kỹ thuật phả phù hợp với đặc điểm yêu cầu sản xuất nông nghiệp vùng - Hệ thống sách kinh tế phù hợp với điều kiện vùng, khu vực định 2.1.2 Ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay thé Đất đai điều kiện cần thiết cho tất ngành sản xuất, nội dung kinh tế lại khác Trong nơng nghiệp, ruộng đất bị giới hạn mặt diện tích, người khơng thể tăng thêm theo ý muốn chủ quan, sức sản xuất ruộng đất chưa giới hạn Chính thế, trình sử dụng phải biết quý trọng đất, sử dụng tiết kiệm, hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp sang xây dwgj bản, cải tạo bồi dưỡng đất làm cho ruộng đất ngày màu mỡ, sản xuất nhiều đơn vị sản phẩm đơn vị diện tích với chi phí thấp 2.1.3 Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi Đối tượng sản xuất nông nghiệp thể sống – trồng vật nuôi Các loại trồng vật nuôi phát triển theo quy luật sinh học định Chúng nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh, thay đổi điều kiện thời tiết, khí hậu có tác động trực tiếp đến phát triển diệt vong Cây trồng vật nuôi tư liệu sản xuất đặc biệt, sản xuất thân nông nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân cách sử dụng trực tiếp sản phẩm thu chu trình sản xuất trước làm tư liệu sản xuất cho chu trình sản xuất sau Để chất lượng giống trồng vật ni tốt hươn, đòi hỏi phải thường xuyên chọn lọc giống có nhập giống tốt phù hợp với điều kiện địa phương 2.1.4 Sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ cao Đó nét đặc thù điển hình sản xuất nơng nghiệp q trình sản xuất nơng nghiệp q trình tái sản xuất kinh tế gắn bó chạc chẽ với q trình tái sản xuất tự nhiên, thời gian hoạt động thời gian sản xuất xen kẽ vào nhau, song lại không hồn tồn trùng hợp nhau, sinh tính thời vụ cao nơng nghiệp Tính thời vụ nơng nghiệp vĩnh cửu khơng thể xóa bỏ được, q trình sản xuất tìm cách hạn chế Hơn nữa, biến thiên điều kiện thời tiết, khí hậu, loại trồng có thích ứng định với điều kiện đó, dẫn tới tính mùa vụ khác 2.2 Đặc điểm riêng nông nghiệp nước ta 2.2.1 Nơng nghiệp nước ta từ tình trạng lạch hậu, tiến lên xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Đặc điểm cho thấy xuất phát điểm nông nghiệp nước ta chuyển lên xây dựng, phát triển nơng nghiệp sản xuất hàng hóa thấp so với nước khu vực giới Cơ sở vật chất nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nơng thơn yếu kém, lao động nơng chiếm tỷ trọng lớn tuẩn lao động xã hội, suất lao động thấp Để đưa kinh tế nông nghiệp nước ta phát triển trình độ sản xuất hàng hóa cao, cần thiết phải bổ sung hồn thiện chiến lược phát triển nơng nghiệp nông thôn, khẩn trương xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn phù hợp; bổ sung hồn thiện đổi hệ thống sách kinh tế nơng nghiệp nhằm tiếp tục giải phóng sức sản xuất, GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển hàng hóa; tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán khoa học – kỹ thuật, đội ngũ cán quản lý kinh tế quản trị kinh doanh nông nghiệp nông thôn 2.2.2 Nền nông nghiệp nước ta nông nghiệp nhiệt đới, có pha trộn tính chất ơn đới, miền bắc trải rộng vùng lớn, phức tạp: trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển Đặc điểm đem lại cho nông nghiệp nhiều thuận lợi bản, đồng thời có khó khăn lớn q trình phát triển sản xuất nơng nghiệp Thời tiết, khí hậu nước ta có thuận lợi Đó năm có lượng mưa bình qn tương đối lớn, đảm bảo nguồn nước phong phú, nguồn lượng mặt trời dồi dào, tập đồn trồng vật ni đa dạng Bên cạnh thuận lợi trên, nước ta có nhiều khó khăn mưa nhiều tập trung vào tháng năm gây lũ lụt, ngập úng, nắng nhiều thường gây khô hạn, thiếu nước cho người vật ni sử dụng, khí hậu ẩm ướt, dịch bệnh dễ phát sinh lây lan Để nông nghiệp phát triển bền vững, nước ta cần phát huy thuận lợi hạn chế khó khăn điều kiện khắc nghiệt gây Đặc điểm hệ thống nông nghiệp 3.1 Là hệ thống kinh tế nơng nghiệp mang tính hỗn hợp với nhiều hình thức sở hữu đa dạng: sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể tư nhân sở hữu hỗn hợp - Sở hữu nhà nước: Đây loại hình sở hữu tạo nòng cố cho tồn hệ thống kinh tế nơng nghiệp, có vai trò dẫn dắt định hướng phát triển tồn ngành nơng nghiệp Vài trò nòng cốt chủ đạo kinh tế nhà nước thể số lượng hay tỷ trọng cao doanh nghiệp nhà nước, mà hiệu hoạt động, vai trò đầu tàu lơi kéo, liên kết bô phận kinh tế khác phát triển đạt hiệu cao GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Sở hữu tập thể: Là phận hợp thành chế độ sở hữu, có quan hệ mật thiết với loại hình sở hữu khác Kinh tế tập thể tồn phát triển lâu dài nông nghiệp tất yếu khách quan nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển hợp tác, liên kết với kinh tế nhà nước để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh - Sở hữu cá thể tư nhân: Là loại hình sở hữu thiếu hệ thống kinh tế nông nghiệp nhiều thành phần Trong nông nghiệp nước ta, sở hữu cá thể tư nhân tồn phát triển mức độ qua thời kỳ lịch sử Trong thời kỳ đổi mới, sở hữu cá thể tư nhân nông nghiệp khuyến khích phát triển - Sở hữu liên kết: loại hình sở hữu phổ biến phát triển đa dạnh với phát triển sản xuất hàng hóa nơng nghiệp dựa trình độ phát triển ngày cao lực lượng sản xuất Hình thức biểu sở hữu liên kết phong phú như: + Liên kết đồng sở hữu + Liên kết dựa tảng sở hữu nhà nước + Sở hữu công ty cổ phần nông nghiệp + Sở hữu cơng ty theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty + Sở hữu liên kết theo mô hình tập đồn kinh tế 3.2 Tương ứng với hình thức sở hữu nói hình thành phát triển theo nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng động Các doanh nghiệp nông nghiệp 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có tỷ lệ cổ phần nhà nước cao thấp khác nhau, hợp tác xã hình thức kinh tế hợp tác đa dạng nông dân tổ chức đoàn kết sản xuất, câu lạc sản xuất, hội nghề hội nuôi ong, hội nuôi cá, doanh nghiệp tư nhân gồm kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại Các hình thức liên kết liên doanh tự nguyện tổ chức thực tùy thuộc trình độ đạt GVHD: ThS Hồng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân lực lượng sản xuất thời kì địa phương định Trong hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng nơng hộ cá trang trại nông, lâm, thủy sản xác định đơn vị kinh tế tự chủ, đơn vị sở hệ thống kinh tế nông nghiệp nhiều thành phần 3.3 Tất chủ thể kinh tế hệ thống tự kinh doanh theo pháp luật, có quyền bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi trước pháp luật Hệ thống pháp luật Nhà nước gồm luật chủ yếu Luật doanh nghiệp, luật công ty, luật hợp tác xã… dần hồn thiện theo hướng khơng phân biệt đối xử với chủ thể kinh tế thuộc thành phần kinh tế khác hoạt động nông nghiệp Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế khác vừa cạnh tranh vừa liên kết hợp tác phát triển đạt trình độ xã hội hóa ngày cao 3.4 Về chế độ quản lý hệ thống kinh tế nông nghiệp Việc điều hành hoạt động kinh tế nông nghiệp hạn chế tối đa mệnh lệnh hành chính, đảm bảo vận hành nơng nghiệp chủ yếu theo nguyên tắc thị trường kết hợp với kế hoạch định hướng sách kinh tế vĩ mô Nhà nước Mọi yếu tố đầu vào sản xuất đầu sản phẩm nông nghiệp phải vào thị trường Như tương lai, nông nghiệp nông thôn nước ta ngày đầy đủ hệ thống thị trường thông suốt thống nhất, phát huy đầy đủ vai cho thúc đẩy nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ nhanh có hiệu Vai trò nơng nghiệp kinh tế quốc dân 4.1 Ngành nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất bản, giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế hầu hết nước, nước phát triển.Xã hội ngày phát triển, đời sống người ngày GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân + Nhân công quét dọn, cho ăn, chăm sóc: 3000đ/con/ngày x 210 ngày= 630.000đ (Tức 10 cần nhân công quét dọn với giá thành cơng nhật trung bình 30.000đ/ngày) + Nhân công bảo vệ đêm, ngày: 2500đ/con/ngày x 210 ngày = 525.000đ (Tức 10 cần nhân công bảo vệ với giá thành cơng nhật trung bình 25.000đ/ngày) + Kỹ thuật viên thú y: 1000đ/con/ngày x 210 ngày= 210.000đ (Tức lương kỹ thuật viên thú y trung bình 300.000đ/tháng, tính với mức kỹ thuật viên thú y chăm sóc 10 con) - Tiền thuốc thú y: 42.000đ/con/ngày/7 tháng tức 6.000đ/con/ngày, ước tính trung bình 200đ/con/ngày x 210 ngày= 42.000đ - Phí dự phòng: 105.000đ/con/7 tháng tức 15.000đ/con/tháng, ước tính 500đ/con/ngày x 210 ngày= 105.000đ - Khấu hao chuồng trại: 21.000đ/con/7 tháng tức 3.000đ/con/tháng, ước tính 100đ/con/ngày x 210 ngày= 21.000đ - Tiền nước sạch: 21.000đ/con/7 tháng tức 3.000đ/con/tháng, ước tính 100đ/con/ngày x 210 ngày= 21.000đ Như vậy, lợn rừng từ lúc sơ sinh đến khai thác phải tiêu tốn trung bình 2.118.900đ Hay nói cách khác ni lợn rừng tính trung bình tháng tiêu tốn 302.700đ Mỗi trang trại ni khoảng 10 tháng đầu phải chuẩn bị 21.189.000đ Cộng với số tiền nuôi tháng đầu cặp giống bố mẹ (đã trừ tháng tuổi lúc mua giống về) 1.513.500d/con/5 tháng x =3.027.000đ Vậy tổng cộng tối thiểu 12 tháng khởi nghiệp nuôi lợn rừng với từ cặp lợn rừng bố mẹ phải chuẩn bị 24.216.000đ, chưa kể đến yếu tố như: giá thức ăn xanh, giá cám gạo, cám ngô tăng; giá nhân công tăng; lợn bố mẹ không cho thụ thai lần đầu tháng tuổi; lợn bị rối loạn tiêu hóa, stress…khi thay đổi chỗ ở, yếu tố bất ngờ khác 75 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Vì vậy, người chăn nuôi phải cân nhắc thật kỹ, cân đối lại ví dụ chi phí bỏ phần lương cơng nhân chăm sóc, tiền thức ăn…để giảm thiểu chi phí Trên sở này, tính tốn số vốn lưu động cần thiết cho hoàn cảnh dự định quy mơ chăn ni - Tổng mức đầu tư theo yếu tố cấu thành: Năm I.Vốn cố định Chi phí thuê mặt 80.000 Chi phí xây dựng ( chuồng 63.314 trại, lưới B40,cọc bê tơng…) 3.Vốn dự phòng II.Vốn lưu động 1.Thuê nhân công 2.Mua giống Chi phí thức ăn,thuốc men Tổng mức đầu tư 10.000 20.000 173.31 Năm Năm Năm Năm 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 94.182 10.000 141.23 10.000 212.00 10.000 212.00 115.182 152.23 223.00 223.00 0 - Dự tính doanh thu năm đầu + Lứa xuất chuồng ( sau tháng chăn nuôi ) với lợn nái mẹ thu 48 để lại nái đực để làm giống, chúng 43 thành phẩm trung bình đạt tầm 15kg cho 70% thịt để bán, với đơn giá 200.000/kg Doanh thu thu : 90.300 VNĐ + Lứa thứ có 12 nái lợn đực để sinh sản cho khoảng 80 lợn để bán thêm nái đực làm giống để sinh sản Chi phí cho số lợn là: Thức ăn cho 100 lợn: 100 x 10.000 x 30 x = 120.000.000 VNĐ 76 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Doanh thu thu được: 80 x15 x0,7 x 200.000 = 168.000.000 VNĐ Sau năm thứ lợi nhuận thu được: 168.000.000+ 90.300.000 – 115.000.000 = 143.300.000 VNĐ Số tiền thu sau năm thứ 143.300.000 VNĐ Số tiền thu sau năm thứ hai 198.500.000 VNĐ Các năm thu lợi nhuận 290.000.000 VNĐ (Nguồn lợi nhuận chưa qua khoản giảm trừ thuế) - Dòng thu dự án 316.61 1.Doanh thu 0 173.314 0 115.182 2.Thu khác 3.Vốn đầu tư 4.Chi phí biến đổi 350.73 510.00 510.00 0 152.23 0 223.00 0 223.00 14.500 11.110 261.39 14.500 11.110 261.39 5.Khấu hao 6.Lãi vay 7.Thu nhập chịu thuế 14.500 11.110 175.58 14.500 11.110 172.89 8.Thuế 29.849 29.391 44436 44436 doanh nghiệp nông nghiệp) 9.Thu nhập sau thuế 145.73 143.49 216.95 216.95 4 10.Chi phí bổ sung TS 11.Dòng tiền sau thuế - 10.000 161.34 169.10 242.56 242.56 12.HSCK 13.PVCFi 173.314 0.9259 149.38 0.8573 144.97 0.7938 192.54 0.7350 178.28 173.314 7 thu nhập doanh nghiệp(áp dụng mức 17% với 77 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (chi phí biến đổi bao gồm chi phí thuê công nhân,mua giống,thuốc men thức ăn cho lợn rừng,chi phí trì hoạt động trang trại) Dựa vào bảng thấy rằng, sau năm hoạt động dự án thu thu nhập 491.882.000 VNĐ(tính theo giá trị tại), với thời gian hoàn vốn sau năm hoạt động (với điều kiện khấu hao 10 năm, lãi suất cho vay 8% thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 17%) Xác định tỷ suất dự án Tỷ suất dự án 8%/năm Các tiêu phản ánh hiệu tài - Giá trị thu nhập 491.882 triệu đồng - Tỷ suất hoàn vốn nội 82% - Thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu : 20.5 Như vậy, nguồn vốn đầu tư đảm bảo tiềm lực tài chủ đầu tư b An toàn khoản trả nợ Hàng năm nguồn trả nợ dự án lấy từ 50% lợi nhuận thuần, khấu hao lãi vay để trả nợ Nguồn nợ trả hàng năm lớn nợ gốc lãi phải trả hàng năm > lần, chứng tỏ dự án có khả trả nợ c An toàn cho tiêu hiệu Trong trường hợp rủi ro xảy ra,dựa vào việc phân tích rủi ro dự báo cho thấy : - Doanh thu giảm 5% 78 GVHD: ThS Hồng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Chi phí tăng 5% - Lãi suất vay tín dụng tăng 8% Trong trường hợp rủi ro, tiêu hiệu sau - NPv = 295129200 triệu - T = năm tháng - IRR = 53% Như trường hợp có rủi ro tiêu thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu VI Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội Dự án ngồi tính khả thi mặt tài chính, đem lại lợi nhuận cho chủ trang trại mà mang lại hiệu kinh tế xã hội to lớn Thỏa mãn nhu cầu thịt lợn rừng cho khu vực miền Bắc nói chung thị trường tiêu thụ lớn Hà Nội nói riêng Khi bữa cơm người dân ngày trở nên nhàm chán với thịt lợn, thịt gà công nghiệp…, tỉnh không giáp biển phải bỏ số tiền lớn muốn sử dụng hải sản, thịt lợn rừng trở thành ăn đảm bảo tiêu chí: ngon, lạ, giá phải Góp phần tạo cơng ăn việc làm cho người dân khu vực Bắc Giang Trung bình đầu tư 200 triệu vào tăng số lượng lợn chăn nuôi trang trại( khơng tính tới chi phí cho tài sản cố định) tăng thêm cơng nhân Gián tiếp tạo việc làm cho thương lái, dịch vụ vận chuyển (chuyển lợn rừng từ trang trại tới tỉnh khác) Góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thêm ngành nghề cho chăn nuôi khu vực có địa hình thích hợp tương tự Bắc Giang Đóng góp cho ngân sách địa phương : Hằng năm dự án đóng góp cho ngân sách địa phương khoản thông qua : - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.300.000 X10%=9.300.000 đồng/năm 79 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Tiền thuê đất 5.000.000 đồng/năm Bảo tồn giống lợn rừng cách lại tạo, khơng để giống lợn có nhiều ưu điểm rơi vào tình trạng tuyệt chủng Ứng dụng công nghệ tiến chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn ni Góp phần tạo mơi trường đầu tư hấp dẫn cho tỉnh, mở nghề thu hút vốn đầu tư 80 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Chương III: Kết luận kiến nghị giải pháp  Ý nghĩa kinh tế - xã hội dự án Trong năm gần mơ hình trang trại đàn lợn nước ta phát triển mạnh số lượng chất lượng, góp phần tích cực giải nhu cầu thực phẩm tiêu dùng nước phần xuất khẩu, ngồi tận dụng số phân lợn cho trồng nông nghiệp Hoạt động dự án ổn định với quy trình chăn ni thay đổi, chủ đầu tư khơng phải lo nghĩ nhiều chiến lược cạnh tranh, người lao động gia đình có thu nhập ổn định mà khơng u cầu có trình độ cao dự án góp phần giảm bớt thất nghiệp cho địa phương, đồng thời tạo thu nhập, phù hợp với điều kiện lao động địa phương, khai thác có hiệu tiềm mạnh tỉnh miền núi đất đai, khí hậu, lao động tạo bước đột phá chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp nơng thơn, thúc q trình CNH - HĐH nơng nghiệp nơng thơn, ngo dự án đóng vai trò hình mẫu để cá nhân, đơn vị khác có hình thức đầu tư thích hợp nhân rộng mơ hình khơng chăn ni lợn thịt mà lĩnh vực khác  Kết luận Con lợn vốn hệ sinh thái bền vững tư ngàn đời nước ta, chăn nuôi lợn cung cấp 78% lượng thịt cho dân ta Cả nước có khoảng 22 triệu đấu lợn, đứng thứ hai sau Trung Quốc (số liệu năm 2003) Như phát triển chăn nuôi lợn mạnh chung nước mà mạnh riêng vùng Lợn có khả miễn dịch tốt thích nghi với điều kiện sống khác nhau, hộ chăn ni ưa thích Dự án chăn ni lợn mang lại hiệu kinh tế mà có ý nghĩa mặt xã hội, tạo bước chuyển biến tích cực cho người lao động địa phương, tạo tư mới, sản xuất mới, góp phần giải cơng ăn việc làm, 81 GVHD: ThS Hồng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nhân dân dân tộc vùng  Hạn chế, khó khăn cơng tác phát triển ngành nơng nghiệp nói chung phát triển chăn ni lợn rừng nói riêng: Ngành nộng nghiệp: Thứ nhất, chưa có thống việc xác định vị trí, vai trò ngành nơng nghiệp tổng thể kinh tế, thể qua đánh giá khác vai trò, vị trí sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, dẫn đến nhiều bất cập hoạch định thực thi sách phát triển nông nghiệp thời gian qua Thứ hai, quy hoạch phân bổ tài nguyên (đất đai, nguồn nước…) phục vụ phát triển nông nghiệp chưa hợp lý, chưa hướng tới thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nơng, lâm, thủy sản, đó: (i) Các quy hoạch đất, mặt nước cho sản xuất lúa gạo, công nghiệp ngắn ngày, dài ngày, chăn nuôi thủy sản… chưa rõ ràng, chưa đủ cụ thể để quản lý chặt chẽ theo yêu cầu sản xuất loại trồng, vật nuôi Tình trạng quy hoạch sản xuất nơng, lâm, thủy sản liên tục bị phá vỡ tạo hỗn loạn sản xuất, hao phí vốn đầu tư người nơng dân, gây khó khăn cho đời sống họ (ii) Quy hoạch đất để sản xuất nông, lâm, thủy sản lâu dài, đất chuyển sang làm kết cấu hạ tầng nông thôn tạo mặt để phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ, thương mại nông thôn chưa xác định Thứ ba, mức đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua không tương xứng với vai trò phát triển kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp đại Trong giai đoạn 2000-2010, tỷ trọng tổng vốn đầu tư xã hội cho ngành nông nghiệp giảm từ 13,8% GDP năm 2000 xuống 7,5% GDP vào năm 2005; 6,26% GDP vào năm 2010 82 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Vì vậy, sản xuất nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn vốn đầu tư phục vụ sản xuất hàng hóa Đây nguyên nhân làm cho kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp không đáp ứng yêu cầu trình CNH, HĐH chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp Thứ tư, sách bảo hộ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp phải điều chỉnh theo lộ trình cam kết Việt Nam với tổ chức quốc tế, làm tăng khó khăn cho nhiều ngành nơng nghiệp nơng dân: chi phí sản xuất tăng lên, sản phẩm làm khó cạnh tranh với hàng hóa nơng sản nước có điều kiện sản xuất tốt nhập vào Việt Nam Thứ năm, tổ chức sản xuất nơng, lâm, thủy sản phân tán, thể kết cấu hạ tầng vùng sản xuất tập trung chưa phát triển; quy mơ đất đai nhỏ bé; hợp tác xã (HTX) tổ chức kinh tế hợp tác chưa phát triển nhiều hoạt động dịch vụ; hoạt động doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nơng nghiệp yếu doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực chưa phát triển, tính liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp hạn chế Chăn nuôi lợn rừng - Trên thị trường xuất loại thịt heo rừng giả mà người tiêu dùng khó phân biệt, điều làm ảnh hưởng nhiều đến khả tiêu thụ sản phẩm - Khả sinh sản giống lợn rừng kém, khả tăng đàn chậm - Heo rừng lai dễ tích mỡ, khắc phục cách hạn chế thức ăn có chứa tinh bột thay chất xơ thân chuối, loại rau, trái Nhưng điều làm heo chậm lớn thời gian nuôi kéo dài - Phương thức chăn nuôi đại đa số hộ theo phương thức truyền thống, quảng canh lạc hậu, chưa áp dụng biện pháp kỹ thuật, chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn sẵn có địa phương 83 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân - Công tác giống chăn nuôi chưa quy hoạch quản lý thống nhất, giống vật nuôi hầu hết người dân tự tuyển chọn sản xuất theo kinh nghiệm nên chất lượng giống Việc lai cải tạo đưa giống vào sản xuất nhiều hạn chế - Do sản xuất giống chỗ không đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, việc nhập giống từ địa phương khác gây khó khăn lớn cho cơng tác thú y - kiểm soát, khống chế dịch bệnh - Chăn ni mang tính tự phát, quy mơ nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa thâm canh chất lượng cao Trong năm gần ngành chăn ni huyện có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá đem lại hiệu kinh tế cao cho số nông hộ Tuy nhiên phát triển chưa tương xứng với tiềm mạnh huyện  Một số ý kiến kiến nghị: 3.Kiến nghị phát triển ngành chăn ni 3.1 Cơ chế sách Thực theo số sách tỉnh như: Quyết định số: 2645 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng năm 2010 phê duyệt số định mức hỗ trợ thực chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2010-2012 -Tiếp tục hỗ trợ vacxin để tiêm phòng bệnh dịch nguy hiểm cho gia súc, gia cầm Đầu tư xây dựng sở an toàn dịch bệnh cho vùng chăn ni lợn, bò tập trung theo quy hoạch -Huyện dự kiến bố trí xây dựng đến sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng/cơ sở (theo nguồn hỗ trợ tỉnh) -Chính sách đầu tư tín dụng: Các hộ đạt tiêu chí trang trại Ngân hàng NN& PTNT xem xét cho vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi 84 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà 3.2 Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Về kỹ thuật a Về giống  Giống lợn: - Tăng cường công tác quản lý nhà nước giống vật nuôi, đặc biệt sản xuất, kinh doanh giống lợn địa bàn huyện Quản lý chặt chẽ sở chăn nuôi lợn, đảm bảo đàn lợn tồn huyện có chất lượng tốt - Tuyên truyền, khuyến cáo, vận động hộ chăn nuôi lợn nái nên sử dụng phương pháp phối giống nhân tạo để nâng cao chất lượng giống nhằm hạn chế dịch bệnh; - Sản xuất giống chỗ, đáp ứng nhu cầu nhân dân giống lợn nái Móng Cái, giống lợn Mường Khương  Chăn nuôi gia cầm: Nâng cao chất lượng đàn gia cầm việc nhân nhanh giống gia cầm siêu trứng để nâng cao sản lượng trứng; nhập giống ni thương phẩm (giống ngoại) có suất cao để sinh sản, cung cấp giống gia cầm con, ni theo mơ hình cơng nghiệp tập chung Duy trì phát triển giống gà địa phương có chất lượng thịt thơm ngon gà Ri, gà Sacso, gà Lương phượng, giống gà đồng bào Mông chăn ni với quy mơ hộ gia đình vừa nhỏ, mơ hình gà thả vườn để nâng cao hiệu kinh tế thu nhập Khuyến khích phát triển đàn thủy cần (vịt, ngan, Ngỗng) để đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa chăn ni thị trường b Về thức ăn chăn nuôi: Đối với đàn lợn gia cầm, khuyến khích nơng dân sử dụng thức ăn cơng nghiệp để chăn nuôi, tăng cường nuôi thâm canh, áp dụng nhanh tiến khoa học kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng để quay vòng ni, rút 85 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân ngắn chu kỳ nuôi/lứa để đạt hiệu kinh tế cao Hướng dẫn hộ chăn nuôi sản xuất thức ăn chỗ cách tận dụng nguồn ngun liệu sẵn có địa phương; hình thành dịch vụ cung cấp thức ăn cho lợn c Về chuồng trại công tác thú y: Việc xây dựng chuồng trại đảm bảo kỹ thuật yếu tố quan trọng chăn nuôi; chuồng trại phải đảm bảo kín đáo vào mùa đơng thoáng mát vào mùa hè phải cách xa nơi người Đối với chăn nuôi lợn cần áp dụng hệ thống Biogas để tạo chất đốt chống ô nhiễm môi trường Các ngành cần tuyên truyền hướng dẫn nông dân xây dựng chuồng trại hợp lý, bảo đảm vệ sinh thú y Tăng cường cơng tác thú y đảm bảo an tồn dịch bệnh cho gia súc, gia cầm Hàng năm phải đạt tỷ lệ tiêm phòng định kỳ tối thiểu từ 90% tổng đàn trở lên Thực tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y Vận động nhân dân không vận chuyển, buôn bán sử dụng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm khơng rõ nguồn gốc đẻ phòng tránh dịch bệnh Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán kỹ thuật chăn nuôi thú y đủ số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ d Về cơng tác khuyến nơng: Ngồi việc tăng cường lớp dạy nghề, tập huấn khuyến nông chuyển giao KHKT hàng năm; cần hướng dẫn cho người chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung Thường xuyên cập nhật thông tin từ chuyên mục bạn nhà nông phát phương tiện thơng tin như: Đài truyền hình, phát thanh; Báo chí , tăng cường tuyên truyền in tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm Tăng cường truyền thông công tác giống thực sách đầu tư hỗ trợ có hiệu cho nơng dân để nhanh chóng cải tạo tầm vóc đàn trâu, bò địa phương, tăng tỷ lệ bò lai tỷ lệ nạc hóa đàn lợn 86 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà 3.3 Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Về quy hoạch: Quy hạch vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn; Tạo điều kiện quỹ đất để phát triển trang trại tập trung theo hướng đưa chăn nuôi cách xa nơi khu dân cư; diện tích đất quy hoạch khu chăn ni phải đủ lớn để xây dựng khép kín như: Khu sản xuất giống; khu nuôi thương phẩm; khu nuôi thử nghiệm; cơng trình phụ trợ; nơi sản xuất thức ăn bổ sung chỗ, xử lý chất thải vv Khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, HTX, liên hộ gia đình phát triển chăn ni theo hướng kinh tế trang trại, thành lập HTX -Định hướng số mơ hình kinh tế hộ, phù hợp lợi vùng: +Các xã ven đường Quốc lộ, phát triển chăn nuôi lợn chủ lực, quy hoạch phát triển theo mơ hình: lợn - gia cầm +Các xã nằm gần trung tâm huyện, phát triển chăn nuôi gia cầm chủ lực, quy hoạch phát triển theo mơ hình: Gia cầm - lợn Tập trung đạo mạnh việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm xã lớn, địa hình phức tạp, lại khó khăn Gia Phú, Thái Niên, Phú Nhuận, TT Phong Hải cách lồng ghép nhiều chương trình dự án để tăng nguồn thu nhập, giải ổn định đời sống nhân dân, tiến tới thoát nghèo, làm giầu xây dựng nông thôn 3.4 Về thị trường tiêu thụ sản phẩm Ngồi lò mổ chế biến thịt lợn có gia đình, huyện khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tạo điều kiện địa điểm để xây dựng lò giết mổ tập trung 87 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Trong giai đoạn 2015-2020, huyện bố trí xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cụm tiểu thủ công nghiệp xã Quang Thịnh 3.5 Về nguồn nhân lực Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho cán từ sở huyện, đội ngũ cán thú y viên, khuyến nông viên sở; đảm bảo hệ thống thú y, khuyến nông sở có trình độ từ Trung cấp trở lên Mở lớp tập huấn cho người chăn ni để có kiến thức chăn nuôi, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường Kiến nghị ngành nông nghiệp:  Các ngành cần đặc biệt trọng tới phát triển ngành nông nghiệp Tăng cường đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ tăng suất, tăng chất lượng sản phẩm nước: Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc,… thực Để sản phẩm nông sản Việt Nam cạnh tranh với nơng sản từ nước khác đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe để xuất  Xây dựng quy hoạch phát triển loại trồng, vật nuôi vùng Tránh đầu tư theo phong trào, chồng chéo đem lại hiệu thấp  Xây dựng thương hiệu cho loại nơng sản Việt Nam, tìm kiếm thị trường đầu ổn định cho doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập hiệp hội như: hiệp hội cà phê, hiệp hội xuất gạo,… 88 GVHD: ThS Hoàng Thị Thu Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Tài liệu tham khảo: PGS.TS Vũ Đình Thắng, Giáo trình kinh tế nông nghiệp, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Từ Quang Phương, PGS.TS Phạm Văn Hùng (2013), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội PGS.TS Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học KTQD, Hà Nội 89 ... Hà Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xây dựng Dự án xây dựng mơ hình trang trại chăn nuôi lợn rừng xã Quang Thịnh- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang Khi vào hoạt động, Dự án đảm bảo có đủ giống tốt, phục... xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xã Nông nghiệp truyền thống, có hệ thống giao thơng tương đối hồn chỉnh Đây điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành chăn nuôi lợn Hiện nay, xã. .. Lãi 200 triệu Mục tiêu Dự án xây dựng mơ hình chăn ni lợn rừng theo hình thức bán hoang dã nhằm mục tiêu: Về xã hội: Tận dụng lợi địa lý, khí hậu trung du miền núi Bắc Giang phù hợp với sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã quang thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm