0

báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

15 805 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2020, 09:08

báo cáo chính trị tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, gải pháp đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. ĐẢNG BỘ ……… CHI BỘ …………… * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………… , ngày …… tháng 02 năm 2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Trình Đại hội chi ………………., Nhiệm kỳ (2020 - 2022) Báo cáo Ban chi ủy Chi trình đại hội chi ………… Nhiệm kỳ (2020-2022) Đại hội Chi ……… nhiệm kỳ (2020-2022) tiến hành vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng đại hội đại biểu Đảng cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực nghị Đại hội chi nhiệm kỳ (2017 - 2020); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ (2020 - 2022); kiểm điểm lãnh đạo, đạo ban chi ủy nhiệm kỳ (2017 - 2020); bầu ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng xã lần thứ 29, Nhiệm kỳ (2020-2025) Ban chi ủy - Chi ………… nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình Đại hội Báo cáo trị với nội dung sau Phần thứ KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020 Nghị Đại hội chi ………… triển khai thực điều kiện có thuận lợi là: Đảng, Nhà nước địa phương tiếp tục có nhiều chủ trương, khuyến khích tạo điều kiện phát triển nơng nghiệp, nơng dân nông thôn, công tác an sinh xã hội quan tâm, sở hạ tầng kinh tế - xã hội thôn đầu tư đồng bộ, tình hình trị - xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng tích cực thực chủ trương đường lối đảng, sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương Tuy nhiên q trình thực nghị Đại hội gặp nhiều khó khăn thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các sản phẩm nông nghiệp không ổn định, giá vật tự, dịch vụ sản xuất tăng cao gây bất lợi cho nông dân… ảnh hưởng lớn đến việc thực tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Trước thuận lợi khó khăn thử thách, lãnh đạo, đạo trực tiếp Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chi nhân dân thôn ……… phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tích cực khai thác yếu tố thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện tiêu, nhiệm vụ mà nghị Đại hội chi Nhiệm kỳ (2017-2020) đề I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế: Xác định đơn vị phát triển kinh tế đa ngành nghề nông nghiệp, thủ công nghiệp thương mại dịch vụ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 10-10,5% Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40-45 triệu đồng năm, Nghị đại hội 40-45 triệu đồng/ năm Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét Nông nghiệp thủy sản 43,5%, công nghiệp, xây dựng 38,5%, thương nghiệp dịch vụ 18% (Đạt với tiêu Nghị đại hội) 1.1 Phát triển nông nghiệp: a Về trồng trọt: Năng suất lúa bình qn năm nhiệm kỳ thơn ln đạt từ 12-13 tấn/ha/năm Nhân dân thục tốt thời vụ gieo cấy cấu trà, giống lúa tiến có chất lượng suất cao đưa vào sản xuất Các loại trồng có giá trị kinh tế bước đưa vào vào sản xuất mang lại giá trị thu nhập cho gia đình Về rau màu vụ tập trung quy hoạch khu vực đồng cao diện tích vườn Với loại cây: Khoai lang, rau màu loại góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống Diện tích rau màu vụ hàng năm nhân dân đưa vào trồng từ 3- ha/năm *Về diện tích vụ đơng nguồn thu nhập hỗ trợ hộ gia đình chun sản xuất nơng nghiệp, tập trung đạo mở rộng diện tích vụ đơng, tăng vòng quay đất, diện tích vụ đơng thơn ln hộ gia đình đưa vào trồng diện tích vườn đảm bảo rau an tồn sinh hoạt b.Về chăn ni: Do tốc độ bước thị hóa ngày tăng, bên cạnh dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm ln tiềm ẩn Đặc biệt dịch tả lợn châu phi năm 2019 vừa qua sảy hhầu hết hộ chăn nuôi thôn, giá thức ăn gia súc, gia cầm tăng cao, nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập người chăn nuôi Trước tình hình cấp ủy chi bộ, ban phát triển thôn tập trung vào tuyên truyền vận động nhân dân tháo gỡ khó khăn bước vào ổn định Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, đảm bảo vệ sinh môi trường Tổng giá trị ngành chăn ni ước tính chiếm 20-25% giá trị ngành sản xuất nơng nghiệp, góp phần tăng giá trị ngành sản xuất nông nghiệp, tăng mức sống cải thiện thu nhập người dân 1.2 Phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp thương mại dịch vụ xây dựng a công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ - Xác định công nghiệp, thủ công nghiệp dịch vụ ngành có thu nhập số hộ có điều kiện Thơn có vai trò quan trọng hỗ trợ ngành sản xuất nông nghiệp phát triển tăng thu nhập cho nhân dân Chi tập trung lãnh đạo, đạo động viên khuyến khích nhân dân mua sắm thiết bị, phương tiện máy móc phục vụ sản xuất, mở rộng ngành nghề phụ, tham gia buôn bán, dịch vụ Những em đến tuổi chưa có việc làm thơn động viên em tham gia lao động khu công nghiệp năm qua lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp thương mại dịch vụ thôn ngày phát triển rõ nét mang lại hiệu thu nhập kinh tế cao Trong nhiệm kỳ qua tiêu lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ thơn hồn thành tiêu kế hoạch mà ủy ban nhân dân xã giao cho thôn b Về xây dựng bản: Chi xác định tập trung lãnh đạo, đạo huy động nguồn lực xây dựng cơng trình trọng tâm, trọng điểm phục vụ sinh hoạt phát triển sản xuất nhân dân Trong nhiệm kỳ qua chi tập trung đạo Đảng viên, nhân dân em xa q, góp cơng, góp sức ủng hộ tiền tài vật lực lập hoàn thiện sân nhà văn hóa Mặt khác tiếp nhận tăng cường giám sát chất lượng sửa chữa nhà văn hóa sân thể thao thôn nguồn hỗ trợ từ ngân sách xã hoàn thành năm 2019 Chỉ đạo ban phát triển thơn tổ chức huy động đóng góp nhân xây dựng khép kín đường bê tơng thơn xóm với tổng số … m dài đường giao thơng phục vụ thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp sinh hoạt cộng đồng Với tổng kinh phí huy động từ cơng nguồn vốn đóng góp nhân dân giá trị nên đến hàng … đồng Mặt khác khoản thu kinh phí từ đóng góp người dân thôn cấp ủy, chi định hướng kịp thời, cán thôn tập trung triển khai thực theo tinh thần quy chế dân chủ sở Các khoản thu quỹ văn hóa, làm thủy lợi nội đồng, kinh phí xây dựng đường bê tơng thu hiệu sử dung mục đích tổng hợp kinh tế công khai kịp thời theo kế hoạch hàng năm Đến số dư quỹ…………………………………… 1.3 Về công tác lãnh đạo, đạo quản lý đất đai môi trường Chi tập trung đạo bước khắc phục công tác quản lý sử dụng đất đai không mục đích Tích cực tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ đất nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch Trong nhiệm kỳ đạo tổ hòa giải kịp thời giải hiệu tranh chấp đất đai góp phần giữ gìn đồn kết thơn xóm Chủ đơng triển khai đạo tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thực tốt đề án thu gom xử lý phân loại rác thải Tham gia đóng góp phí thu gom xử lý rác đạt tỷ lệ 99,5% số hộ dân tham gia dảm bảo giữ gìn vệ sinh mơi trường thơn xóm Thực công tác lãnh đạo, đạo văn hóa xã hội a Về giáo dục đào tạo Chi tập trung lãnh đạo, đạo thực nghị Đảng ủy “Nâng cao chất lượng giáo dục” tất bậc học trường phổ thông công lập Những năm qua tỷ lệ học sinh giỏi cấp, học sinh tốt nghiệp bậc học Học sinh thi đỗ vào trường Đại học, cao đẳng ngày cao Tỷ lệ huy động trẻ vào bậc học mầm non đạt từ 80-85% Trong tỷ lệ trẻ huy động đến lớp tuổi đạt 100% Tỷ lệ vào lớp đạt 100% Học sinh hồn thành chương trình tiểu học hệ trung học sở đạt 100% Nghị đề 100% Học sinh tốt nghiệp trung học sở vào học trung học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp đạt 95% Nghị đề 90% Khơng có học sinh bỏ học b Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD,TT vệ sinh mơi trường - Chi triển khai đạo, ban vận động “Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” năm 2017 số hộ đạt gia đình văn hóa 88,8%, năm 2018 đạt 89% năm 2019 đạt 90,5%, tỷ lệ hộ nghèo đến thơn 1,44% Năm 2018 Ban vận động xây dụng làng văn hóa tổ chức đón nhận làng văn hóa giai đoạn (2016-2018) gắn với việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/1930-18/11/2018 Đội văn nghệ thôn trì hoạt động thường xuyên phục vụ hiệu lễ hội ngày lệ làng hàng năm Các câu lạc dưỡng sinh hội phụ nữ người cao tuổi đội bóng truyền nam nữ thơn trì hoat động hiệu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần nhân dân c Về công tác y tế, dân số gia đình trẻ em thực sách an sinh xã hội - Công tác y tế, dân số-KHHGĐ quan tâm thực thường xuyên Hàng năm chi có nghị lãnh đạo, đạo việc thực hiên công tác dân số-KHHGĐ triển khai đạt kết tốt Các chiến dịch truyền thông dân số-KHHGĐ lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản địa phương phát động đạt kết cao Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đại đạt vượt tiêu kế hoạch Số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ quản lý chặt chẽ, tỷ lệ trẻ em SDD giảm 9%; 100% trẻ em tuổi cấp thẻ BHTY khám chữa bệnh miễn phí Tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT đạt 92,5%, Nghị đề 90%, số trẻ em tuổi SDD giảm 9%, tỷ lệ hộ dùng nước đạt 100%, Nghị đề 100%, tỷ lệ hộ tham gia thu gom xử lý rác thải đạt 99,5% Nghị đề 100% - Công tác thông tin, tuyên truyền thực thường xuyên hệ thống loa thôn Các hoạt động tín ngưỡng tơn giáo quản lý theo quy định pháp luật, khơng có phát sinh vấn đề phức tạp liên quan đến tơn giáo, tín ngưỡng địa bàn thôn - Công tác người cao tuổi trú trọng quan tâm, hàng năm cấp ủy chi đạo kết hợp với UBND xã tổ chức mừng thọ cho cụ tuổi tròn 70-7580-85 90 tuổi trở lên dòng họ, xây dựng quỹ khuyến học để tặng thưởng cho cháu học sinh đạt thành tích cao học tập, từ cấp huyện trở lên cháu thi đỗ đại học, niên lên đường nhập ngũ Thường xuyên chăm lo tới đời sống thực tốt chế độ sách người có cơng Tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng sách nhân ngày Lễ Tết Thường xuyên hỗ trợ đối tượng có hồn cảnh khó khăn khơng may ốm đau, rủi ro bệnh tật Lãnh đạo, đạo cán thôn tuyên truyền sâu rộng nhân dân thực tốt Chỉ thị 15 Thành ủy, Quyết định 2347 UBND Thành phố thực tiết kiệm việc cưới, việc tang, lễ hội Đã đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đồng tình ủng hộ Về quốc phòng an ninh: Cấp ủy chi bám sát vào Nghị chuyên đề Đảng ủy lãnh đạo thực nhiệm vụ Quốc phòng cơng tác qn địa phương, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai thực hiện, trọng tâm tập trung lãnh đạo, đạo tuyên truyền động viên gia đình có em độ tuổi thực tốt nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ Đảm bảo hoàn thành 100% tiêu xã giao cho thôn Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bảo vệ công an viên, tuần tra bảo vệ tài sản hoa màu nhân dân, làm tốt cơng tác, nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động tổ hòa giải, hoạt động Ban tra nhân dân ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần ngăn ngừa hạn chế mức thấp vụ việc phát sinh từ thôn Công tác xây dựng Đảng hệ thống trị 4.1 Cơng tác giáo dục trị tư tưởng Bám sát lãnh đạo, đạo Đảng ủy, cấp ủy kịp thời quán triệt triển khai nghị Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy Đảng ủy xã, công tác trị, tư tưởng, thường xun thơng tin tình hình thời nước, quốc tế, triển khai thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tới cán bộ, đảng viên kỳ sinh hoạt chi hàng tháng, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân ổn định, tin tưởng vào chủ trương đường lối đảng, sách pháp luật Nhà nước, cán bộ, đảng viên chi có lập trường tư tưởng trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cơng tác, có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào lãnh đạo chi bộ, góp phần xây dựng chi ngày vững mạnh 4.2 Công tác cán xây dựng tổ chức chi Đã tập trung lãnh đạo, đạo thực tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên Kết phân loại, đánh giá, năm có 80-90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu nghị 90%), chi 02 năm liền (2017-2019) đạt tiêu chuẩn hồn thành tốt nhiệm vụ Cơng tác cán trọng, tập trung lãnh đạo, đạo xây dựng đội ngũ cán thôn, ban công tác Mặt trận chi đoàn thể vững mạnh, việc phân cơng người có đủ tiêu chuẩn, có tín nhiệm chi để giới thiệu ứng cử bầu vào chức danh chủ chốt thộn chi đồn thể bảo đảm vai trò lãnh đạo tồn diện chi bộ, góp phần nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi Công tác phát triển Đảng quan tâm trú trọng, tập trung tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng Trong nhiệm kỳ qua kết nạp 03 đồng chí quần chúng ưu tú vào Đảng, cử học lớp nhận thức Đảng 02 quần chúng Đề nghị tặng huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí, 40,45,50 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí 4.3 Cơng tác kiểm tra, giám sát Chi phân cơng 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát Chi Nội dung công tác kiểm tra giám sát chi xác định tập trung kiểm tra, giám sát việc thực đạo đức, lối sống người Đảng viên, thực nhiệm vụ người Đảng viên, thực Nghị Chi bộ, thực nhiệm vụ Chi phân công quy định điều Đảng viên không làm 4.4 Hoạt động Ban cơng tác MT đồn thể nhân dân Được chi tập trung lãnh đạo, đạo, tiếp tục đổi phương thức hoạt động, bám sát đạo Đảng ủy hướng dẫn khối dân vận Đảng ủy, triển khai kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ trị thơn, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết gắn bó đảng với nhân dân, trọng tổ chức triển khai nhân rộng thực mơ hình “dân vận khéo”, gắn với phong trào thi đua, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyền làm chủ nhân dân phát huy, xây dựng mối đoàn kết thống chi bộ, hệ thống trị niềm tin nhân dân đảng ngày củng cố II HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN Hạn chế khuyết điểm Phát triển kinh tế: Công tác lãnh đạo, đạo tổ chức triển khai thực vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch chưa đạt yêu cầu, chuyển đổi cấu trồng sản xuất hàng hoá tập trung có chuyển biến chưa phát huy hết tiềm lợi thôn, phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ có quy mơ nhỏ bé Thực phong trào TDĐK xây dựng đời sống văn hóa thơn hiệu đạt chưa cao, trì thực nội dung, hương ước làng văn hóa có việc hình thức, hoạt động văn hóa xã hội, văn nghệ, thể dục, thể thao đẩy mạnh chưa thục chất lượng, đời sống số phận nhân dân thơn gặp khó khăn Thực tiêu khám tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ UBND xã giao, năm gặp nhiều khó khăn, phong trào tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lãnh đạo, đạo chưa liệt, chất lượng hoạt động tổ bảo vệ thơn hoạt động nhiều hạn chế Cơng tác xây dựng Đảng, cán thôn, vận động nhân dân, công tác tư tưởng chưa theo sát diễn biến tình hình thực tiễn Việc đổi nội dung phương thức hoạt động tổ chức đoàn thể hệ thống trị chưa mạnh, chưa nhân rộng mơ hình, tỷ lệ tập hợp đồn viên, hội viên đạt chưa cao, thực chức giám sát phản biện xã hội lúng túng Thực Nghị TW4 (khóa XI), Nghị TW4 (khóa XII) gắn với thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị chưa có chiều sâu, việc cụ thể hóa thực chuẩn mực đạo đức nhiều hạn chế * Nguyên nhân hạn chế khuyết điểm: Có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan cơng tác lãnh đạo, đạo tổ chức thực nghị cấp ủy, chi chậm, số việc chưa kiên quyết, chưa sâu sát, thiếu liệt, lúng túng chưa thật chủ động sáng tạo, số đảng viên chưa thực gương mẫu, chưa tích cực tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần đấu tranh phê tự phê bình đảng, chi đoàn thể nhân dân chưa tập trung cao việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân thực nghị Đảng Bài học kinh nghiệm Một là: Phải nắm vững quan điểm, đường lối, triển khai kịp thời chủ trương, nghị Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy Đảng ủy, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể sat với tình hình thực tế thơn chương trình hành động, tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể có tính khả thi cao Hai là: Kế thừa phát huy học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, nắm vững tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng đảng then chốt, phát triển văn hóa tảng tinh thần vững xã hội Gắn kết đồng chương trình phát triển kinh tế với giải tốt vấn đề an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh trị trật tự an tồn xã hội Ba là: Tích cực đổi phương thức lãnh đạo, đạo toàn diện cấp ủy chi bộ; xây dựng thực nghiêm quy chế làm việc, tăng cường đoàn kết thống chi bộ, phát huy dân chủ sức mạnh đồn kết tồn dân, cơng tác lãnh đạo, đạo chi ủy, quản lý điều hành ban đại diện khu dân cư phải thực chủ động trách nhiệm, nhạy bén, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu để lãnh đạo, đạo tổ chức thực Phát huy nguồn nội lực tập trung phát triển kinh tế khai thác có hiệu tiềm năng, lợi thôn, coi trọng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển Bốn là: Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng chi đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi bộ; củng cố hệ thống trị thơn vững mạnh, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị sáng, lực, tinh thần trách nhiệm với công việc đảm nhận Giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo chi bộ, phát huy, nâng cao hiệu lực quản lý ban phát triển thôn, đề cao kỷ luật, kỷ cương xã hội Năm là: Nâng cao chất lượng hiệu cơng tác dân vận hệ thống trị, tăng cường lãnh đạo chi ủy chi ban công tác mặt trận chi hội đồn thể nhân dân xây dựng ban cơng tác mặt trận, chi đoàn thể vững mạnh, đẩy mạnh phát huy thực dân chủ, coi trọng hoạt động giám sát phản biện xã hội, tạo đồng thuận xã hội thực phong trào thi đua yêu nước, thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phong - An ninh, tham gia xây dựng chi bộ, đội ngũ cán thôn vững mạnh Phần thứ hai KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHI ỦY AN TRÌ (NHIỆM KỲ 2017-2020) Đại hội Chi …………., nhiệm kỳ (2017-2020) bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí Ngay sau Đại hội, Ban chi ủy chủ động xây dựng quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí chi ủy viên đồng thời xây dựng Chương trình cơng tác, tập trung tun truyền Nghị Đảng cấp xã lĩnh vực, tâm vượt qua khó khăn, thử thách Cấp ủy Chi tập trung triển khai, thực nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đổi phương thức lãnh đạo, đạo, tạo nên bước chuyển biến quan trọng phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường củng cố hệ thống trị; khơng ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần nhân dân * Ưu điểm: Hàng tháng sau giao ban nhận kế hoạch Đảng ủy, UBND Đồng chí bí thư chi chuẩn bị nội dung mời cấp ủy họp để kiểm điểm việc thực nhiệm vụ chi đồng chí cấp ủy, tổng hợp báo cáo tham mưu cho chi nghị chương trình cơng tác trọng tâm, lãnh đạo, tổ chức thực nhiệm vụ tháng sau Cấp ủy trì chế độ sinh hoạt đặn, sinh hoạt cấp ủy nêu cao tinh thần thẳng thắn, thực nghiêm túc công tác phê tự phê bình nội dung nhiệm vụ giai đoạn, ln nêu cao tinh thần đồn kết thống nhất, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, uốn nắn kịp thời với biểu sai trái, lệch lạc nội cấp ủy chi bộ, quan điểm đồng chí tiến bộ, Tập trung lãnh đạo, đạo, huy động nguồn lực, khai thác tiềm lợi thôn để đẩy mạnh chuển đổi cấu trồng SXNN, tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng phát triển sản xuất Trong lĩnh vực văn hoá - Xã hội tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá KDC” gắn với vận động TDĐK xây dựng Đô thị văn minh Trong lĩnh vực quốc phòng - An ninh: Tập trung lãnh đạo, đạo thực tốt nhiệm vụ quân địa phương, đăng ký NVQS khám tuyển sức khỏe gọi công dân nhập ngũ Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân: Tập trung lãnh đạo, đạo tồn diện mặt cơng tác, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát tư tưởng trị, đạo đức lối sống, đẩy mạnh thực thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức quán triệt triển khai thực Nghị Trung ương (Khố 11, khóa 12 Đảng), nâng cao chất lượng Đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban phát triển thơn cụ thể hố kịp thời Nghị chi * Hạn chế: Công tác lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ trị cấp ủy bộc lộ hạn chế, khuyết điểm là: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế việc lãnh đạo, đạo thực Nghị chưa thực liệt, chưa tạo bước đột phá lớn để khai thác tiềm lợi thôn Thực nhiệm vụ văn hoá - Xã hội giải vấn đề xã hội, hành vi vi phạm pháp luật, vệ sinh môi trường, thực nếp sống văn hóa, cơng tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán thôn vận động quần chúng việc quản lý Đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Trong cấp ủy có đồng chí lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm với cơng việc hạn chế, chưa tích cực tự học tập nghiên cứu nâng cao trình độ mặt, tác phong, lề lối làm việc chậm đổi mới, trách nhiệm với công việc giao chưa cao Phần thứ ba MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020-2022 I MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG Mục tiêu Phát huy toàn diện đồng tiềm lợi thế, khắc phục khó khăn huy động sử dụng hiệu nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế trồng SXNN gắn với thị trường Đầu tư xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, phát triển văn hóa thực tảng tinh thần xã hội Giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn thơn, tăng cường củng cố khối đại đồn kết tồn dân, phát triển kinh tế đơi với xây dựng đời sống văn hóa nhân dân nâng lên, đảm bảo môi trường phát triển bền vững Phấn đấu xây dựng thôn ……… “Sáng, xanh, sạch, đẹp” Phương hướng: - Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế trồng SXNN, mở rộng quy mơ vùng sản xuất hàng hóa tạp trung, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng phát triển bền vững, khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững - Chú trọng triển khai toàn diện nhiệm vụ văn hóa xã hội, thực có hiệu cơng tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực tốt 10 chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, dân số KHHGĐ, công tác vệ sinh môi trường, phong trào VHVN, thể dục, thể thao, thực tốt cơng tác, sách người có cơng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ yếu thôn - Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động hệ thống trị thơn, trọng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi sức chiến đấu đội ngũ cán đảng viên, chất lượng hoạt động Ban CTMT đoàn thể nhân dân, hiệu hoạt động tự quản xóm, thơn II MỘT CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU A Một số tiêu chủ yếu đến năm 2022 Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm (2020-2022) đạt 13-14%, đó: - Giá trị sản xuất Nơng nghiệp - Thủy sản tăng - 4%/ năm - Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng tăng 17 -19%/năm - Giá trị sản xuất Thương nghiệp - Dịch vụ tăng 18 - 20%/năm Cơ cấu kinh tế đến năm 2022 (theo giá trị sản xuất), nông nghiệp - thủy sản 38 - 40%, công nghiệp - thủ công nghiệp 43 - 45%, thương nghiệp - dịch vụ 16-18% 3- Cơ cấu nội ngành nông nghiệp đến năm 2022: trồng trọt 50-52%, chăn nuôi 25-27%, thủy sản 14 -16% dịch vụ nông nghiệp - 7% 4- Thu nhập bình quân đầu người 60-65 triệu đồng/người/năm 5- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân xuống 0,6%: 6- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 9% thể chiều cao, cân nặng 6% 7- Tỷ lệ hộ nghèo 0,5% 8- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2022 đạt 95% trở lên 9- Tỷ lệ số hộ dân dùng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100% 10- Tỷ lệ số hộ tham gia dịch vụ thu gom, xử lý rác thải đạt 100% 11- Chi đạt chi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12- Ban MTTQ, Các chi đồn thể trị đạt tiên tiến xuất sắc 13- Số Đảng viên kết nạp nhiệm kỳ: 02-03 Đảng viên 14- thôn đạt tiêu chuẩn thôn VH B Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Về phát triển kinh tế: 11 Chủ động nắm bắt thời cơ, động viên, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh - dịch vụ có hiệu quả; phát huy tối đa sử dụng có hiệu nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững, khai thác tiềm lợi thôn, tổ chức thực có hiệu chế, sách huyện xã, tập trung cao đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững * Trồng trọt Tiếp tục triển khai thực Nghị số 18NQ/ĐU Đảng ủy tái cấu cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng phát triển bền vững đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 Phấn đấu tăng giá trị sản xuất đơn vị diện tích, tăng diện tích vụ đơng diện tích rau màu xen vụ Chuyển đổi diện tích lúa hiệu sang trồng loại công nghiệp ngắn ngày đảm bảo môi trường sinh thái Động viên nhân dân cho doanh nghiệp thuê đất để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân - Trước mắt quy hoạch tập trung toàn khu vực đồng động viên nhân dân cho doanh nghiệp thuê Vận động nhân dân tích tụ ruộng đất diện tích cấy lúa hiệu vùng quy hoạch, dồn đổi diện tích thành ô lớn để chuyển sang nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch để mang lại hiệu kinh tế cao - Về thủy lợi nội đồng: Tập trung khơi thông hệ thống mương máng xứ đồng, trọng tâm lạo vét vệ sinh tuyến mương đảm bảo kịp thời thuận lợi cho việc điều tiết nước phục vụ sản xuất * chăn nuôi, thủy sản: Tập trung động viên nhân dân tích cực đầu tư nguồn vốn phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp áp dụng tốt biện pháp KHKT vào chăn nuôi theo hướng sản xuất gia trại Thực tốt cơng tác vệ sinh phòng dịch giữ vững địa bàn an tồn Mặt khác khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất chuyển đổi diện tích hiệu sang nuôi trồng thủy sản vùng quy hoạch để nâng cao thu nhập cải thiện đời sống * Về xây dựng Tập trung lãnh đạo, đạo tranh thủ quan tâm trên, kết hợp với vận động nhân dân đóng góp xây dựng cứng hóa tuyến trục đường giao thơng nội đồng phục vụ sản xuất nâng cấp sửa chữa đường xuống cấp Hồn thiện cơng trình phụ trợ khn viên nhà văn hóa, quy hoạch nghĩa trang hợp lý, khoa học, đảm bảo vệ sinh môi trường tiết kiệm đất Đồng thời tăng cường quản lý mặt đất canh tác, kiên xử lý trường hợp sử dụng đất nông nghiệp 12 * Về phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp thương mại – Dịch vụ xây dựng Động viên hộ gia đình mua sắm máy móc nơng cụ phục vụ sản xuất, hướng tới thành lập tổ hợp tác dịch vụ thôn, đạo, điều hành tổ Về thương mại dịch vụ, coi ngành kinh tế có nhiều lợi để tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo việc làm cho Nơng dân, động viên nhân dân tích cực mở rộng ngành nghề, tham gia kinh doanh tìm kiếm việc làm cơng ty xí nghiệp để nâng cao thu nhập Về lĩnh vực văn hóa - Xã hội: Tập trung đạo nâng cao chất lượng vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”, trì nâng cao chất lượng thực hương ước làng Văn hóa, triển khai thực tốt chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng Đẩy mạnh công tác truyền thơng, hướng dẫn vệ sinh an tồn thực phẩm, vệ sinh mơi trường, phòng chống dịch bệnh, cơng tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cân giới tính sinh, bạo lực học đường, quản lý chặt chẽ đối tượng độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt đối tượng có nguy sinh thứ trở lên Phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên mức 0,6% Triển khai biện pháp nâng cao chất lượng dân số Thực tốt công tác tham gia, quản lý, bảo vệ khu trun tâm văn hóa Đình, Chùa Tăng cường Quản lý chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo địa bàn theo quy định pháp luật Về quốc phòng - An ninh trật tự an toàn xã hội Tăng cường công tác tuyên truyền nghị Đảng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, pháp luật Nhà nước Luật nghĩa vụ quân Động viên công dân độ tuổi thơn tích cực tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, hoàn thành tiêu đăng ký nghĩa vụ quân cho nam cơng dân tuổi 17, khám tuyển sức khỏe hồn thành tiêu gọi công dân nhập ngũ hàng năm Thực tốt sách hậu phương quân đội Tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng tổ bảo vệ làm nòng cốt cơng tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mơ hình tự quản an ninh trật tự bảo đảm giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn thôn Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi * Tăng cường công tác xây dựng chi trị 13 Thực quán triệt sâu sắc Nghị Đại hội Đảng xã lần thứ XXIX, Nghị Đại hội Đảng cấp nghị XIII Đảng, sách pháp luật Nhà nước quy định địa phương cho toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân thôn Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu Trong đảng viên phải sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết, đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu chống phá cách mạng lực thù địch, phần tử cực đoan Thực nghiêm túc chế độ nói, viết, làm theo Nghị Đảng * Tiếp tục đổi kiện tồn máy tổ chức hệ thống trị nâng cao chất lượng đảng viên Không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi bộ, thực nghiêm túc nguyên tắc: Đảng thống lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán thôn Chủ động xây dựng đội ngũ cán hệ thống trị thơn có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có tinh thần đồn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, có phong cách làm việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, thực tốt cơng tác bảo vệ trị nội Tiếp tục nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo đảng viên thôn, đảng viên phải gương mẫu đầu tất lĩnh vực theo phương châm “Đảng viên trước làng nước theo sau”, không ngừng học tập để nâng cao trình độ mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình * Công tác kiểm tra, giám sát Tiếp tục thực nghiêm quy định Đảng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tập trung giám sát phẩm chất đạo đức, lối sống, thực nhiệm vụ chi phân công Đồn thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương đảng viên Phối hợp với quan cấp giải đơn, thư, khiếu nại, tố cáo công dân đảng viên chi * Tăng cường mối quan hệ gắn bó chi với nhân dân Tiếp tục triển khai thực tốt Nghị TW7 (khóa XI) “tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình mới” thị, nghị Đảng công tác dân vận; Quyết định số 217, 218 Bộ Chính trị “quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc 14 đồn thể trị xã hội”, “quy định việc Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền”, xây dựng nhân rộng mơ hình dân vận khéo; thực nghiêm túc pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn; thường xuyên nắm tình hình quần chúng, thực có hiệu phong trào thi đua yêu nước xã thôn phát động * Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ban phát triển thôn Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu hoạt động tự quản ban phát triển thôn lĩnh vực hoạt động, trách nhiệm trưởng thôn lãnh đạo, đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ tiêu kinh tế -xã hội địa phương giao hàng năm * Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động ban công tác Mặt trận, chi đoàn thể nhân dân Tăng cường đổi phương thức lãnh đạo chi với ban cơng tác Mặt trận, chi đồn thể thơn, quan tâm tạo điều kiện để đồn thể trị - Xã hội hoạt động hướng, pháp luật có hiệu phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đổi nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp vận động quần chúng, tích cực tham gia phong trào thi đua vai trò giám sát, phản biện xã hội theo quy định Chú trọng thực tốt công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đồn kết thơn Đại hội chi …………, nhiệm kỳ (2020-2022) diễn thời gian vừa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, trước thời vận hội mới, với thuận lợi, khó khăn đan xen Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên nhân dân thơn, phát huy thành tích kết đạt thời gian qua, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, nỗ lực phấn đấu tiếp tục xây dựng thơn An Trì phát triển tồn diện bền vững./ Nơi nhận: T.M CHI ỦY BÍ THƯ - BTV Đảng ủy; - Chi ủy chi ……… - Lưu./ ………………… 15 ... CỦA BAN CHI ỦY AN TRÌ (NHIỆM KỲ 2017 -2 020) Đại hội Chi …………., nhiệm kỳ (2017 -2 020) bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí Ngay sau Đại hội, Ban chi ủy chủ động xây dựng quy chế làm việc phân công nhiệm. .. năm 2022 Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm (202 0- 2022) đạt 1 3-1 4%, đó: - Giá trị sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản tăng - 4%/ năm - Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng tăng 17 -1 9%/năm... -1 9%/năm - Giá trị sản xuất Thương nghiệp - Dịch vụ tăng 18 - 20%/năm Cơ cấu kinh tế đến năm 2022 (theo giá trị sản xuất), nông nghiệp - thủy sản 38 - 40%, công nghiệp - thủ công nghiệp 43 - 45%,
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022,

Từ khóa liên quan