0

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 31 đến tuần 35 lớp 2

34 68 0
  • Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 31 đến tuần 35 lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 07:06

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 27 đến tuần 30 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung. TUẦN 31 Thứ  hai   ngày 14  tháng 04  năm 2014 Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được câu chuyện : Quả táo của Bác Hồ và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                          Quả táo của Bác Hồ   *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời đúng : a)  Sự việ trong câu chuyện xảy ra ở đâu ?           Trong một gia đình người Pháp          Trong một bữa tiệc tổ chứa tại Việt Nam       Trong một bữa tiệc ở tòa Thị chính của thủ đơ nước  Pháp b) Tiệc tan, mọi người ngạc nhiên về điều gì ?            Bác Hồ đi ra ngồi vườn          Bác Hồ đi ra, cầm trên tay một quả táo.            Bác Hồ khơng ra phòng lớn uống nước c) Khi các em thiếu nhi chạy tới bên Bác, Bác đã làm gì ?          Bác bế một bé gái nhỏ nhất và cho em quả táo         Bác bế một bé trai đứng gần và cho em quả táo         Bác bế một em bé lớn nhất và cho em quả táo d)  Mọi người cảm động nhận ra điều gì ở Bác Hồ ?          Đức tính giản dị của Bác         Lòng u nước, thương dân của Bác         Tình cảm u thương của Bác với các cháu thiếu nhi e)  Phần in đậm trong câu  “Bác cầm trên tay một quả táo  đỏ.” trả lời câu hỏi nào  ?            là gì ?                   làm gì ?                     thế nào ? G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 2 – chữa  H+G. Nhận xét         3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức   Tiết 31 :  BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH  (Tiết 2) I. Mục tiêu        ­  Kể được lợi ích của một số lồi vật quen thuộc đối với cuộc sống con người       ­  Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ lồi vật có ích         ­  u q và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ lồi vật có  ích ở nhà, ở trường và ở nơi cơng cộng         ­  Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia bảo vệ lồi lồi vật có ích.  ­ GDBVMT:    Tham gia và nhắc nhở mọi người bảo vệ lồi vật có ích là góp phần  bảo vệ sự cân bằng sinh thái, giữ gìn mơi trường, thân thiện với mơi trường và góp  phần BVMT tự nhiên.     II.  Tài liệu và phương tiện        ­ Tranh, ảnh, mẫu vật các các lồi vật có ích để chơi trò chơi đố vui       Đốn xem con gì     ­  Vở bài tập đạo đức lớp 2 III. Các hoạt động dạy học  Nội dung Cách thức tổ chức G: kiểm tra cả lớp  1.  Kiểm tra ( 5 phút ) G: nhận xét đánh giá Kiểm tra sách vở của H  2. Dạy bài mới ( 30 phút ) a) H biết cách ứng xử đúng với loài vật    Khi đi chơi vườn thú, em thấy một số  G: đưa ra yêu cầu  bạn nhỏ dùng gậy chọc hoặc ném đá  vào thú trong chuồng. Em sẽ chọn cách  H: thảo luận nhóm Đại diện từng nhóm trình bày kết quả  ứng xử nào đưới đây : thảo luận  a)Mặc các bạn khơng quan tâm  b) Đứng xem, hùa theo trò nghịch của  G: kết luận các bạn  c) Khun ngăn các bạn  d) Mách người lớn G: nêu tình huống  ­ H: thảo luận nhóm  b: H biết cách ứng xử phù hợp, biết  Các nhóm H lên đóng vai tham gia bảo vệ lồi vật có ích  Lớp nhận xét ­ Chơi đóng vai  G: kết luận     G: nêu u cầu  c)  H biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ  H tự liên hệ       G: kết luận * GDBVMT: Tham gia và nhắc nhở mọi  lồi vật có ích  Khen những H đã biết bảo vệ lồi vật  người bảo vệ lồi vật có ích là góp  có ích và nhắc nhở H trong lớp học tập  phần bào vệ sự cân bằng sinh thái, giữ  các bạn  gìn mơi trường, thân thiện với MT và  góp phần BVMT tự nhiên.     G nhận xét tiết học, sưu tầm các tranh  3. Củng cố , dặn dò  ( 5 phút ) lồi vật có ích Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính và giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị đo.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập G. Giới thiệu bài Bài 1: Đặt tính rồi tính  H. Nêu yêu cầu.  473 ­ 251        678 ­ 547         652 ­ 431          837 ­ 525 473 678 652 837 251             547               431            525 222 131 221 312 H. Tự làm bài Bài 2:  Tính: Bài 3:                        Bài giải                 Đội Hai trồng được số cây là:                        970 ­ 20 = 950 (cây)                                  Đáp số : 950 cây Bài 4: Viết số tiền thích hợp vào chỗ chấm :  H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 H. Nêu yêu cầu và làm bài.  H.  Đổi   chéo     kiểm   tra   ­  báo cáo kết quả G.  Nhận   xét,   sửa   chữa   trên  bảng a) Số tiền trong chú lợn (tiết kiệm" của Nga có tất cả là: b) Với số tiền đó, Nếu Nga mua một cái bút chì  hết 700 đồng thì Nga còn lại số tiền  là:  H. Nêu yêu cầu.  G. HD làm bài H. Tự làm bài H: NX ­ G đánh giá chốt kết  Bài 5:   Đố vui :                  quả đúng     Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  965 trừ đi số nào trong các số dưới đây được hiệu  lớn hơn 400 ? A. 605          B. 660         C. 565        D. 415         3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ   ba  ngày  15 tháng 04  năm 2014 Thể dục   Tiết 61: CHUYỀN CẦU ­ TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH" I.  Mục tiêu   ­  Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ     ­ Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập   Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng, vật đích và quả cầu, bảng gỗ tâng cầu III.   N   ội dung và phư  ơng pháp   Nội dung 1. Phần mở đầu    ­ GV nhận lớp, phổ biến nội dung,  u cầu giờ học: 1 phút   ­ Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,  đầu gối, hơng, vai: 1 ­ 2 phút, do cán  sự điều khiển   ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc trên địa hình tự nhiên: 90 ­ 100,   ­ Đi thường theo vòng tròn và hít  thở sâu: 1 phút   * Ơn một số động tác của bài thể  dục phát triển chung: mỗi động tác 2  x 8 nhịp 2.  Phần cơ bản    Chia tổ tập luyện: 2 tổ tập tâng cầu  bằng bảng nhỏ hay bằng tay, 2 tổ  còn lại chơi "Ném bóng trúng đích".  Cách thức tổ chức ­ GV nhận lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                       x      x           x         x       x      x       x          x         x       x      x                                                                     x           x         x       x      x                         x            GV nêu tên trò chơi, nhắc lại  cách chơi H. Từng tổ tự chơi Sau 8 ­ 10 phút đổi chỗ và nội dung  tập luyện:   ­ Ơn Chuyền cầu theo nhóm 2 ngư­ ời: 8 ­ 10 phút H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                         x x           x         x       x      x  3. Phần kết thúc  ­ Đi đều theo 2 ­ 4 hàng dọc và hát: 2  ­ GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2  phút ­ 3 phút ­ GV nhận xét giờ học, giao  ­ Một số động tác thả lỏng: 1 ­ 2  BTVN: 1phút phút * Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thứ  tư  ngày  16   tháng 04  năm 2014 Thể dục   Tiết 62: CHUYỀN CẦU ­ TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH" I.  Mục tiêu     ­  Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ     ­ Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập   Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng, vật đích và quả cầu, bảng gỗ tâng cầu III. N   ội dung và phư  ơng pháp   Nội dung 1.  Phần mở đầu    ­ GV nhận lớp, phổ biến nội dung,  u cầu giờ học: 1 phút   ­ Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,  đầu gối, hơng, vai: 1 ­ 2 phút, do cán  sự điều khiển   ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc trên địa hình tự nhiên: 90 ­ 100,   ­ Đi thường theo vòng tròn và hít  thở sâu: 1 phút   * Ơn một số động tác của bài thể  dục phát triển chung: mỗi động tác  2 x 8 nhịp Cách thức tổ chức ­ GV nhận lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                         x x           x         x       x      x       x          x         x       x      x                                                                     x           x         x       x      x  2.  Phần cơ bản    Chia tổ tập luyện: 2 tổ tập tâng  cầu bằng bảng nhỏ hay bằng tay, 2  tổ còn lại chơi "Ném bóng trúng  đích". Sau 8 ­ 10 phút đổi chỗ và nội  dung tập luyện:   ­ Ơn Chuyền cầu theo nhóm 2  người: 8 ­ 10 phút 3. Phần kết thúc  ­ Đi đều theo 2 ­ 4 hàng dọc và hát:  2 ­ 3 phút ­ Một số động tác thả lỏng: 1 ­ 2  phút                               x            GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách  chơi H. Từng tổ tự chơi H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                        x x           x         x       x      x    GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2  phút  GV nhận xét giờ học, giao  BTVN: 1phút Luyện chữ Bài 31 :  CHỮ HOA  Q I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 31 :  Chữ hoa  Q (kiểu 2)     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  31:                            Chữ hoa  Q    Từ ứng dụng:           Quê hương yêu dấu Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết  từng chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối  chữ đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H         Quân dân một lòng G. Quan sát giúp đỡ H yếu 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p)                         Ký duyệt của tổ chun mơn                   Ngày      tháng       năm 2014                                                            TUẦN 32 Thứ  hai   ngày 21  tháng  04  năm 2014 Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích yêu cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được câu chuyện : Ngọn đèn vĩnh cửu và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                           Ngọn đèn vĩnh cửu   *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời đúng : a)  Vì sao ngày nhỏ Ngơ Thì Sĩ khơng được đến trường ?           Vì bố mẹ khơng muốn Sĩ biết chữ          Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm       Vì nhà nghèo, Sĩ khơng có tiền đi học b) Khao khát học tập, Sĩ thường làm gì ?            Đứng xem các bạn học, ngày ngày mượn sách để chép           Ngày nào rỗi việc, mượn sách của bạn để đọc.            Ngày nào rỗi việc, tranh thủ học bài c) "Ngọn đèn vĩnh cửu" mà Sĩ nói đến là cái gì ?          Là ngọn đèn dầu         Là ơng trăng trên bầu trời         Là ánh sáng bếp lửa khi nấu cơm d)  Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?          Ngơ Thì Sĩ có rất nhiều bạn tốt         Ngơ Thì Sĩ bộc lộ tài năng từ rất sớm         Ngơ Thì Sĩ khao khát học tập, có chí vượt khó rất cao H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G. HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 2 – chữa  H+G. Nhận xét e)  Phần in đậm trong câu  “ Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng   mà học.” trả lời câu hỏi nào  ?            Vì sao ?                Để  làm gì ?               Khi nào ?         3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức   I. Mục tiêu Tiết 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG: GIA ĐÌNH ­ Học sinh biết u q ơng bà cha mẹ mình, biết vâng lời cha mẹ, anh chị ­ Biết kính trọng, lễ phép với ơng bà, cha mẹ ­ Học tập những bạn biết lễ phép II. Đồ dùng dạy học G: Tranh, ảnh. Phiếu BT          ­ H: Tranh, ảnh.  III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tiến hành 1. KTBC                  (3P)  G: Gọi 2 ­ 3H trả lời ­ Nêu những biện pháp góp phần tạo  G: Ghi nội dung chính lên bảng nên mơi trường trong lành H+G: Nhận xét 2. Bài mới                             2.1  Giới thiệu bài          1ph 2.2  Nội dung   33ph a) Kể về gia đình ­ Giới thiệu cho các bạn trong lớp  biết các thành viên trong gia đình của  mình là ai, làm gì?   tuổi? * Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia  đình gồm có ơng ­ bà ­ cha mẹ. Mọi  người trong gia đình đều phải u  thương, giúp đỡ nhau b) Quan sát, nhận xét tranh vẽ gia  đình  Em sẽ chào ơng, chào bà VD: Ơng (bà) vui                         khơng vui         Thấy em đang khóc                         đang chơi một mình 3. Củng cố ­ dặn dò        (3P) G: Giới thiệu ­ ghi tên bài   H: Lần lượt kể cho cả lớp nghe H: Cả lớp hát bài hát "Cả nhà thương  nhau" G: Kết luận H: Trưng bày tranh, ảnh đã sưu tầm được  nói về gia đình H: Vài em nêu G: Nhận xét G: Hướng dẫn học sinh đóng vai trong  một hồn cảnh Em đi học về, vào nhà nhìn thấy ơng bà,  đầu tiên em phải làm gì?  Thái độ của ơng (bà) như thế nào?  Em sẽ làm gì? H: Trình bày trước lớp G: Khen ngợi HS đã biết    G: Nhận xét chung giờ học H: Ơn lại bài ở nhà và chuẩn bị bài sau Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng đọc viết chữ số,  so sánh số tự nhiên.  ­ Củng cố kỹ năng tính và giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới G. Giới thiệu bài 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Viết tếp vào ơ trống cho thích hợp: H. Nêu u cầu.  H. Tự làm bài H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 Bài 2:                         897   987                 421   389 > <            ?  990 ­ 90   890        825 ­ 125   700 =                675 + 24   699       900 + 90 + 9   1000 Bài 3:  Các số 785, 867, 955, 1000, 699 viết theo  thứ tự: a) Từ bé đến lớn là:  b) Từ lớn đến bé là:                                            Bài 4:                Bài giải                Mẹ mua rau thơm hết số tiền là:                        500 + 400  = 900 (đồng)                                  Đáp số : 900 đồng H. Nêu yêu cầu và làm bài.  H.  Đổi   chéo     kiểm   tra   ­  báo cáo kết quả G.  Nhận   xét,   sửa   chữa   trên  bảng H. Nêu yêu cầu.  G. HD làm bài H. Tự làm bài H: NX ­ G đánh giá chốt kết  quả đúng 3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ   ba  ngày  22  tháng 04  năm 2014 Thể dục   Tiết 63: CHUYỀN CẦU ­ TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH" I.  Mục tiêu      ­ Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người   ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II.  Địa điểm, phương tiện   Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p)                        Ký duyệt của tổ chun mơn                   Ngày      tháng       năm 2014                                                           TUẦN 34 Thứ  hai   ngày   05  tháng  05  năm 2014 Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu    ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm,  dấu phẩy, giữa các cụm từ ­ Hiểu được câu chuyện : Bố cậu làm nghề gì ?  và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                           Bố cậu làm nghề gì ? *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Đánh dấu      vào      thích hợp : đúng hay sai ? G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét                                                                      ĐÚNG         SAI a) Bi và Tơm là hai cậu bé 6 tuổi.  b) Bố Tơm là giáo viên c) Bố Bi là bác sĩ trồng răng Bài 3 : Chọn câu trả lời đúng : a)  Bi thắc mắc với Tơm điều gì ?           Bố Tơm là giáo viên mà Tơm khơng biết đọc         Bố Tơm là giáo viên mà em Tơm khơng biết đọc       Bố Tơm trồng răng mà Tơm khơng có răng b)   Tơm thắc mắc với Bi điều gì ?          Bố Bi trồng răng mà Bi khơng có răng           Bố Bi trồng răng mà em của Bi khơng có răng.           Bố Bi là giáo viên mà em của Bi khơng biết đọc c) Theo em vì sao Tơm khơng biết đọc ?          Vì Tơm mới 5 tuổi         Vì Tơm khơng thích học         Vì bố Tơm khơng phải là giáo viên H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G. HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 2 – chữa  H+G. Nhận xét d) Theo em, vì sao em của Bi khơng có răng ?          Vì em còn rất nhỏ         Vì bố Bi khơng làm nghề trồng răng         Vì bố Bi khơng trồng răng cho em bé e)  Câu nào dưới đây  cấu tạo theo mẫu Ai làm gì  ?            Bố Bi là bác sĩ.                    Bố Bi trồng răng            Bố Tơm là giáo viên 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức   Tiết 34:   DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỀ: AN TỒN GIAO THƠNG Bài 1: An tồn và nguy hiểm  I. Mục tiêu   ­ Giúp học sinh nhận biết những hành động, tình huống nguy hiểm hay  an tồn: ở nhà, ở trường và khi đi trên đường   ­ Nhớ, kể lại các tình huống làm em bị đau, phân biệt được các hành vi  và tình huống an tồn và khơng an tồn   ­ Tránh những nơi nguy hiểm, hành động nguy hiểm ở nhà, trường và  trên đường đi. Chơi những trò chơi an tồn( ở những nơi an tồn) II. Đồ dùng dạy­học ­ GV: Tranh, ảnh thể hiện an tồn và khơng an tồn ­ H: Các tình huống làm em bị đau, phân biệt được các hành vi và tình  huống an tồn và khơng an tồn III. Các hoạt động dạy ­ học Nội dung Cách thức tiến hành 1. Ổn định tổ chức            3P    2.  Nội dung    33p)                         a.  Giới thiệu tình huống an  tồn và khơng an tồn                   ­ HS có khả năng nhận biết các  tình huống an tồn và khơng an  tồn G: Giới thiệu nội dung buổi HĐTT  H: Hát 1 bài hát tự chọn ­ KL: Sách ATGT lớp 2 trang  G: Nêu u cầu H: Quan sát tranh vẽ sách An tồn GT G: Nêu câu hỏi, HD học sinh chỉ ra trong  tình huống nào, đồ vật nào là nguy hiểm H: Trao đổi nhóm đơi, trình bày ý kiến ­ Tranh 1: Chơi búp bê là đúng ­ Tranh 2:Em cầm kéo cắt thủ cơng là  đúng, nhưng cầm kéo doạ bạn là sai ­ Tranh 3, 4.5.6.7: Thực hiện tơng tự H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ G: Ghi bảng theo 2 cột   An tồn      Khơng an tồn( nguy  hiểm)                               G: Kết luận H: Nhắc lại b.  Kể chuyện                                   ­ Nhớ, kể lại các tình huống làm  em bị đau ở nhà, trường hoặc đi  trên  đường G: Nêu yêu cầu,  H: Kể lại các tình huống làm em bị  đau, ở nhà, trường hoặc đi trên  đường ­ HS từng cặp kể cho nhau nghe  mình đã từng bị đau như thế nào? H: Lên thực hiện H+G: Nhận xét, bổ sung, khen th­ ưởng và liên hệ G: Nêu tên trò chơi, HD cách chơi c.  Trò chơi sắm vai                        ­ HS nhận thấy tầm quan trọng  của việc nắm tay người lớn để  đảm bảo an tồn khi đi trên hè phố  và khi qua đường ­ Khi đi bộ trên đường, các em  phải nắm tay người lớn, nếu tay  người lớn bận xách đồ em phải  nắm vào vạt áo người lớn 3. Củng cố ­ dặn dò       4P H: Chơi thử ­ Từng cắp HS lên thực hiện trò  chơi H+G: Nhận xét, đánh giá. Liên hệ G: Nhận xét chung tiết HĐTT H: Ơn lại bài và chuẩn bị ND tiết  HĐTT tuần sau Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng đọc viết chữ số,  so sánh số tự nhiên.  ­ Củng cố kỹ năng tính và giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới G. Giới thiệu bài 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1:  Đặt tính rồi tính  863 + 125       56 + 27       876 ­ 654         91 ­ 58 Bài 2:  Tìm x 52 ­ x = 37                      27 + x = 68       x  = 52 ­ 37                       x  = 68 ­ 27      x   = 15                              x  =  41 Bài 3:  Số ?  a) 212; 214 ; 216 ;   ;  ;    b) 547; 557 ; 567 ;   ;  ;    Bài 4:                    Bài giải      Chu vi hình tứ giác là :                     35 + 30 + 25 + 24  = 114 (cm)                                  Đáp số : 114 cm Bài 5:  Đố vui      3. Củng cố, dặn dò H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 H. Nêu yêu cầu và làm bài.  H.  Đổi   chéo     kiểm   tra   ­  báo cáo kết quả G.  Nhận   xét,   sửa   chữa   trên  bảng H. Nêu yêu cầu.  G. HD làm bài H. Tự làm bài H: NX ­ G đánh giá chốt kết  quả đúng G.   NX giờ học Thứ   ba  ngày 06  tháng  05  năm 2014 Thể dục   Tiết 67: CHUYỀN CẦU ­ TRỊ CHƠI …"CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI" I.  Mục tiêu ­ Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người   ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập   Phương tiện: Chuẩn bị còi và đủ số quả cầu cho từng HS III.  N   ội dung và ph  ương pháp lên lớp   Nội dung 1.  Phần mở đầu    ­ GV nhận lớp,  phổ biến nội dung,  u cầu giờ học: 1 phút  ­ Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu  gối, hơng: 1 ­ 2 phút.  * Ơn các động tác của bài thể dục phát  triển chung: mỗi động tác 2 x 8 nhịp Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát: 1phút   ­ Tâng cầu cá nhân   ­ Tâng cầu theo nhóm 2 người    2.  Phần cơ bản    * Tâng cầu: 3 ­ 5 phút   ­ Ơn tập Chuyền cầu theo nhóm hai  người: 4 ­ 5 phút   ­ Thi chuyền cầu theo nhóm hai ngư­ ời (trong từng tổ): 8 ­ 10 phút   GV cho từng tổ giãn cách, tập làm  quen 2 ­ 3 lần (theo lệnh thống nhất,  nhóm nào để rơi cầu phải dừng lại),  sau đó thi 3 lần để chọn đội vơ địch tổ.  Cách thức tiến hành ­ GV nhận lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                               x x           x         x       x      x  Chia tổ tập luyện, từng tổ thi dể chọn  đơi giỏi nhất, sau đó thi để chọn vơ  địch lớp H. Thực hiện 3. Phần kết thúc  ­ Đi đều và hát theo 2 ­ 4 hàng dọc: 2 ­  x          x         x       x      x       3 phút                                                    x ­ Một số động tác thả lỏng: 1 phút x           x         x       x      x  ­ GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2 phút ­ GV nhận xét giờ học, giao BTVN:  1phút Thứ   tư  ngày 07  tháng  05  năm 2014 Thể dục   Tiết 68: CHUYỀN CẦU ­ TRỊ CHƠI …"CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI" I.  Mục tiêu ­ Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập   Phương tiện: Chuẩn bị còi và đủ số quả cầu cho từng HS III.  N   ội dung và ph  ương pháp lên lớp   Nội dung 1.  Phần mở đầu    ­ GV nhận lớp,  phổ biến nội dung, u  cầu giờ học: 1 phút   * Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát: 1phút   ­ Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên  theo một hàng dọc: 90 ­ 100m   ­ Đi thường và hít thở sâu: 1 phút   ­ Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối,  hơng: 1 ­ 2 phút * Ơn các động tác tay, chân, lườn, bụng và  nhảy của bài thể dục phát triển chung:  mỗi động tác 2 x 8 nhịp 2.  Phần cơ bản    * Tâng cầu: 3 ­ 5 phút   ­ Chuyền cầu theo nhóm hai người: 4 ­ 5  phút   ­ Thi chuyền cầu theo nhóm hai người  (trong từng tổ): 8 ­ 10 phút   GV cho từng tổ giãn cách, tập làm quen 2  ­ 3 lần (theo lệnh thống nhất, nhóm nào  để rơi cầu phải dừng lại), sau đó thi 3 lần  để chọn đội vơ địch tổ.  3. Phần kết thúc  ­ Đi đều và hát theo 2 ­ 4 hàng dọc: 2 ­ 3  phút ­ Một số động tác thả lỏng: 1 phút * Trò chơi "Có chúng em" : 1 phút Cách thức tiến hành ­ GV nhận lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                        x x           x         x       x      x  Chia tổ tập luyện, từng tổ thi dể  chọn đơi giỏi nhất, sau đó thi để chọn  vơ địch lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                       x x           x         x       x      x  ­ GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2  phút ­ GV nhận xét giờ học, giao BTVN:  1phút Luyện chữ Bài 34 :  CHỮ HOA  E, Ê, G, H, I, K, L… I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 34 :  Chữ hoa  M, N (kiểu 2)     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  34:       Chữ hoa  E, Ê, G, H, I, K, L…                  M, N (kiểu 2)     2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                     Ký duyệt của tổ chuyên môn                                             Ngày      tháng       năm 2014            TUẦN 35 Thứ  hai   ngày   12  tháng 05   năm 2014 Luyện tiếng việt           I. Mục đích yêu cầu     ­ Giúp H trả lời câu hỏi.  LUYỆN TẬP TIẾT 1    II. Đồ dùng dạy học     III. Các hoạt động dạy học Nội dung 1. Kiểm tra bài cũ  (5phút) 2. Bài mới   (30phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Hướng dẫn làm bài tập Bài 1:   Viết dưới mỗi tấm  ảnh từ  ngữ  chỉ  nghề  nghiệp, công việc: a) Kĩ sư tin học (làm việc với máy tính) b) Bác sĩ (chữa bệnh cho mọi người) c)   (Lái ơ tơ) d)    (chở khách qua sông).  e)  . (lái máy bay) g) Tiếp viên hàng không (phục vụ khách trên máy  bay) h) Nhà thơ Xuân Quỳnh  ( ) i) Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( ) k)   (múa ba lê) Bài 2 : Viết 4 ­ 5 câu về  nghề  nghiệp của một   người   thân     gia   đình   em   (ơng,   bà,   bố,  mẹ,  )             Gợi ý: ­ Người thân của em làm nghề gì ? ­ Người thân của em làm việc dó như thế nào ? Cách thức tổ chức G. Nêu yc của tiết học H. Nêu yc  G. HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 2 – chữa  H+G. Nhận  xét   H. Nêu yc  G. HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 2 – chữa  H+G. Nhận  xét ­ Nghề đó có ích thế nào ? G. NX. giờ học 3. Củng cố ­ dặn dò  (5phút) Đạo đức   Tiết  35:   DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỀ: AN TỒN GIAO THƠNG Bài 4:     PHƯƠNG TIỆN  GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ  I. Mục tiêu      ­  Biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ ­ Phân biệt xe thơ sơ và xe cơ giới và biết tác dụng của các loại PTGT ­ Biết tên các loại xe thường thấy. Nhận biết được các tiếng động cơ và tiếng còi  của ơ tơ và xe máy để tránh nguy hiểm ­ Khơng đi bộ dưới lòng đường. Khơng chạy theo hoặc bám theo xe ơ tơ và xe máy đang đi II. Đồ dùng dạy­học    ­ GV: Tranh, ảnh về các PTGT đường bộ III. Các hoạt động dạy ­ học Nội dung Cách thức tiến hành G: Giới thiệu nội dung   1. Ổn định tổ chức            3P H: Hát 1 bài hát tự chọn    2.  Nội dung    33p)                                 a.  Nhận diện các phương tiện giao  G: Nêu u cầu H: Quan sát tranh vẽ các loại xe đi trên đường thơng ­ Các loại xe đi trên đường , có loại đi  nhanh, có loại đi chậm, có xe gây tiếng ồn  lớn, có loại xe khơng gây tiếng ồn KL: ­ Xe thơ sơ là các loại xe đạp, xích lơ,  xe bò, xe ngựa ­ Xe cơ giới là các loại xe: ơ tơ, xe máy,  ­ Xe thơ sơ đi chậm ít gây nguy hiểm. Xe cơ  giới đi nhanh dễ gây nguy hiểm ­ Khi đi trên đường, chúng ta càn phải chú ý  tới âm thanh của các loại xe (tiếng động cơ,  tiếng còi) để phòng tránh nguy hiểm b. Thực hành  G: Nêu câu hỏi, HS Thảo luận ­ Các PTGT xe cơ giới và xe thơ sơ có điểm gì  giống và khác nhau ? + Đi nhanh hay chậm? Khi đi phát ra tiếng động  lớn hay nhỏ ? Chở hàng ít hay nhiều ? Loại naog  dễ gây nguy hiểm hơn ? H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ G: Kết luận H: Nhắc lại G. Giới thiệu thêm một số loại xe được  ưu tiên G: Nêu u cầu đưa ra các tình huống  H. Thực hành ­ H: Lên thực hiện H+G: Nhận xét, bổ sung, khen thưởng và liên  hệ c.  Trò chơi                         KL: Lòng đường dành cho ơ tơ, xe  máy, xe đạp  đi lại các em khơng   được đi lại  hay đùa nghịch dưới  lòng đường dễ sảy ra tai nạn ­ Khi qua đường phải quan sát các loại ơ tơ,  xe máy đi trên đường và tránh từ xa để bảo  đảm an tồn 3. Củng cố ­ dặn dò       4P G: Nêu tên trò chơi, HD cách chơi H: Chơi thử  ­  HS lên thực hiện trò chơi H+G: Nhận xét, đánh giá. Liên hệ ­ Nếu em về q em thích đi ơ tơ, xe máy hay xe  đạp ? Vì sao ? ­ Có được chơi đùa hay đi lại dưới lòng đường  khơng ? Vì sao ? ­ Khi qua đường các em cần chú ý đến các loại  phương tiện Nào ?  ­ Khi tránh ơ tơ xe máy ta đợi xe đến gần mới  tránh hay phải tránh từ xa ? Vì sao ? H: Nhắc lại bài học G: Nhận xét chung tiết học.    Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính giá trị của biểu thức,  giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập G. Giới thiệu bài Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: H. Nêu yêu cầu.    Số lớn nhất trong các số 349 ; 394 ; 439 ; 493 là ;    A. 349         B. 394           C. 439          D. 493 H. Tự làm bài theo mẫu Bài 2:  Các số 465; 645 ; 456 ; 546 viết theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn là :  b) Từ lớn đến bé là :  Bài 3:   Viết số thích hợp vào ơ trống :      678 =           + 70 + 8                 4 x          = 36 50 ­          = 4                                        : 5 = 8              Bài 4:                    Bài giải             Tấm vải xanh dài là: H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 H. Nêu yêu cầu và làm bài.  H.  Đổi   chéo     kiểm   tra   ­  báo cáo kết quả G.  Nhận   xét,   sửa   chữa   trên  bảng                      76 ­ 18  = 58 (m)                                  Đáp số : 58 m Bài 5:    Đố vui:   Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là:       b) Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là:       c) Số lớn nhất có ba chữ số là:                       d) Số bé nhất có ba chữ số là:                         3. Củng cố, dặn dò.     H. Nêu yêu cầu.  G. HD làm bài H. Tự làm bài H: NX ­ G đánh giá chốt kết  quả đúng G.   NX giờ học Thứ  ba   ngày   13  tháng 05   năm 2014 Thể dục   Tiết 69:    CHUYỀN CẦU I.  Mục tiêu    ­ Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người   ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi ­ Nhắc lại được những nội dung chính đã học trong năm ­ Thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong năm II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập   Phương tiện: Chuẩn bị còi và đủ số quả cầu cho từng HS III. N   ội dung và ph  ương pháp   Nội dung 1.  Phần mở đầu    ­ GV nhận lớp,  phổ biến nội dung, u  cầu giờ học: 1 phút  ­ Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu  gối, hơng: 1 ­ 2 phút.  * Ôn các động tác của bài thể dục phát  triển chung: mỗi động tác 2 x 8 nhịp Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát: 1phút   ­ Tâng cầu cá nhân Cách thức tiến hành ­ GV nhận lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                               x x           x         x       x      x    ­ Tâng cầu theo nhóm 2 người    2.  Phần cơ bản    * Tâng cầu: 3 ­ 5 phút   ­ Ơn tập Chuyền cầu theo nhóm hai  người: 4 ­ 5 phút   ­ Thi chuyền cầu theo nhóm hai người  (trong từng tổ): 8 ­ 10 phút   GV cho từng tổ giãn cách, tập làm quen  2 ­ 3 lần (theo lệnh thống nhất, nhóm nào  để rơi cầu phải dừng lại), sau đó thi 3  lần để chọn đội vơ địch tổ.  3. Phần kết thúc  ­ Đi đều và hát theo 2 ­ 4 hàng dọc: 2 ­ 3  phút ­ Một số động tác thả lỏng: 1 phút Chia tổ tập luyện, từng tổ thi dể chọn  đơi giỏi nhất, sau đó thi để chọn vơ địch  lớp H. Thực hiện x          x         x       x      x                                                               x x           x         x       x      x  ­ GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2 phút ­ GV nhận xét giờ học, giao BTVN:  1phút Thứ  tư   ngày   14  tháng 05   năm 2014 Thể dục   Tiết 70:    TỔNG KẾT MÔN HỌC I.  Mục tiêu   Tổng kết môn học. Yêu cầu nhắc lại một cách hệ thống những kiến thức, kĩ năng  đã học, đánh giá được sự cố gắng, tiến bộ và 1 số hạn chế để H phát huy khắc  phục trong năm học tiếp theo II.  Đ   ịa điểm, phư  ơng tiện    Địa điểm: ở trong lớp   Phương tiện: Kẻ một bảng theo mẫu III. N   ội dung và ph  ương pháp    Nội dung 1.  Phần mở đầu  Cách thức tiến hành   ­ GV nhận lớp,  phổ biến nội dung, u  cầu giờ học: 1 phút ­  Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát: 1phút   ­ Trò chơi “diệt các con vật có hại”    ­ GV nhận lớp 2.  Phần cơ bản      ­ G + H hệ thốnglại các nội dung đã  học trong năm bằng hình thức nhớ lại G. Ghi  lên bảng  ­ Một số H lên bảng thực hành động tác  G. Đánh giá kết quả học tập và tinh  thần thái độ của H Trong năm đối với mơn thể dục ­ Nhắc nhở 1 số hạn chế cần khắc  phục trong năm học tới ­ Tun dương 1 số tổ, cá nhân ­ GV cùng HS hệ thống bài: 1 ­ 2  phút ­ GV dặn dò H tự ơn tập trong dịp hè  giữ vệ sinh  và bảo đảm trong tập  luyện 3. Phần kết thúc  ­ Đứng tại chỗ vỗ tay và hát ­ Trò chơi (do G tự chọn) Luyện chữ Bài 35 :  CHỮ HOA  O, Ơ, Ơ, P, Q, R, S… I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 35:  Chữ hoa  V (kiểu 2)     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới Cách thức tổ chức 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  35:  Chữ hoa  O, Ô, Ơ, P, Q, R, S…     2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                   Ký duyệt của tổ chun mơn               Ký duyệt của chun mơn                           Ngày      tháng       năm 2014            Ngày      tháng       năm 2014         ... 473 ­ 25 1        678 ­ 547         6 52 ­  431          837 ­  525 473 678 6 52 837 25 1             547               431            525 22 2 131 22 1 3 12 H. Tự làm bài Bài 2:   Tính: Bài 3:                        Bài giải ... II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.   Bài mới 2. 1  Giới thiệu 2. 2  Luyện tập G. Giới thiệu bài Bài 1: Đặt tính rồi tính  H. Nêu yêu cầu.  473 ­ 25 1        678 ­ 547         6 52 ­  431          837 ­  525 ... III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2.  Bài mới 2. 1  Giới thiệu bài ( 2p) 2. 2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  31:                            Chữ hoa  Q    Từ ứng dụng:           Quê hương yêu dấu Cách thức tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 31 đến tuần 35 lớp 2,

Từ khóa liên quan