0

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

25 60 0
  • Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 07:04

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Để nắm chi tiết nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo giáo án. TUẦN 19 Thứ hai  ngày  06 tháng  1  năm 2014                                              Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được  Bài thơ : Thỏ thẻ  và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :    Sự tích ngày Tết  *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Đánh dấu    vào      trước câu trả lời đúng : a) Vua phái sứ giả đi hỏi các vị thần điều gì ?          Các tính thh[ì gian         Vị thần nào già nhất          Vị thần nào hiểu biết nhất b) Ai gợi ý câu trả lời cho sứ giả ?            Thần Mặt Trời         Bà lão hái hoa đào         Thần Sơng, Thần Biển, Thần Núi c) Người đó nói thế nào ?          Mặt Trời có trước tất cả         Biển và Núi hiểu biết nhất          Hái hoa mỗi lần hoa đào nở để nhớ ngày con đi d) Từ gợi ý đó, vua nghĩ ra cách tính tuổi thế nào ?          Mỗi lần lễ hội được nghỉ một năm         Mỗi lần hoa đào nở tính là một tuổi         Cho thần dân nghỉ Tết hằng năm e) Câu nào dưới đây cấu tạo theo mẫu Ai thế nào ?          Bà lão hái hoa đào         Nhà vua rất sáng suốt         Mặt Trời là vị thần nhiều tuổi nhất 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét G. Nhận xét giờ học Đạo đức   Tiết 19:    TRẢ LẠI CỦA RƠI   (tiết1) I. Mục tiêu       ­ Biết: Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại của rơi cho người      ­ Biết: Trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, sẽ được mọi         người q trọng.       ­ Q trọng những người thật thà, khơng tham của rơi.          II.  Đồ dùng dạy học        ­ Tranh minh hoạ tình huống hoạt động tiết 1         ­  Đồ dùng hố trang đơn giản khi sắm vai, bài hát bà còng  III . Các hoạt động dạy học chủ yếu  Nội dung 1. Kiểm tra ( 5 phút )   2. Dạy bài mới ( 30 phút ) a. Thảo luận phân tích tình huống * Biết ra quyết định đúng khi nhặt  được của rơi    Cách thức tổ chức H. Trả lời  H + G: nhận xét khen G: nêu yêu cầu H quan sát tranh và cho biết  nội dung H: nêu nội dung tranh  G: giới thiệu tình huống  H: phán đốn các giải pháp có thể xảy ra  G: tóm tắt thành mấy giải pháp chính  H: thảo luận nhóm  Khi nhặt đươc của rơi cần tìm  Đại diện nhóm báo cáo  cách trả lại cho người mất . Điều  G: HD H so sánh kq các giải pháp  đó sẽ mang lại niềm vui cho họ và  G: kết luận  cho chính mình  b) Bày tỏ thái độ (13 phút ) H: làm việc cá nhân trên phiếu  Trao đổi kết quả bài làm với bạn  Các ý kiến a,c là đúng  G: lần lượt đọc từng ý kiến  c) củng cố lại nội dung bài học cho  Lớp trao đổi thảo luận­G kết luận  H  H: nghe hát bài bà còng  Bạn Tơm bạn Tép nhặt được của  G: kết hợp hỏi H  rơi trả lại người mất là thật thà  được mọi người u q Hướng dẫn thực hành ở nhà H: thảo luận  G: kết luận     Thực hiện trả lại của rơi khi nhặt được ­ Sưu tầm các truyện kể và làm gương  …nói về khơng tham của rơi Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau  thành Phép nhân (theo mẫu) : a) 4 + 4 + 4 = 12        b) 5+ 5+ 5 +5 = 20           4   3 = 12                      5   4 = 20            c) 8+8+8+8+ 8 = 40       d) 9+ 9 = 18           8   5 =  40                      9   2 = 18            Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các số  hạng bàng nhau rồi tính (theo mẫu) : a) 7   2 =7+ 7= 14      b) 3 5= 3+3+3+3+3= 15        7   2 =  14                    3 5= 15                     Bài 3: Dựa vào bài tập 2, viết theo mẫu :  a) Phép nhân 7   2= 14 có các thừa số là 7 và 2,  có tích là 14 b)  Phép nhân 3   5= 15 có các thừa số là 3 và 5,  có tích là 15 G. Giới thiệu bài H. Nêu u cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu yêu cầu và tự đặt tính vào  vở (cả lớp) H. Nêu yêu cầu và làm bài trong  vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng H:  Đọc  đề   toán  1  H  ­   G  phân  c) Phép nhân 8   3= 24 có các thừa số là 8 và 3,  có tích là 24 d) Phép nhân 9   4= 36 có các thừa số là 9 và 4,  có tích là 36.                  Bài 4:      Đố vui: Khoanh vào ba số có tổng là 12              3. Củng cố, dặn dò tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  quả đúng  G.   NX giờ học Thứ  ba  ngày  07  tháng  1  năm 2014                                              Thể dục  Tiết 37: TRỊ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ VÀ NHĨM BA NHĨM BẢY” I. Mục tiêu ­  Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hơng, đầu gối. Làm quen xoay  cánh tay, khớp vai ­ Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi, 3­5 chiếc khăn để tổ chức trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Giậm chân tại chỗ ­ Chạy nhẹ nhàng   Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  Yêu cầu giờ học H. Giậm chân tại chỗ đếm theo  nhịp ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc, chuyển đội hình vòng tròn  ngược chiều kim đồng hồ ­ Xoay cổ tay, vai, đầu gối, hơng  3. Phần cơ bản: ­ Trò chơi “ bịt mắt bắt dê” ­ Trò chơi “ nhóm bảy nhóm ba” G. Nêu tên trò chơi nhắc lại luật  chơi H. Chọn người đóng vai và điều  kiện chơi trò chơi  H. Thực hiện G. Nêu tên trò chơi H nhắc lại luật  chơi H. Chơi thử H. Chơi chính thức kết hợp vần  điệu G. Quan sát nhận xét H. Đi đều 2 hàng dọc và hát H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: Thứ  tư  ngày  08 tháng  1  năm 2014                       Thể dục  Tiết 38: TRỊ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ VÀ NHĨM BA NHĨM BẢY” I. Mục tiêu ­  Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hơng, đầu gối. Làm quen xoay  cánh tay, khớp vai ­ Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi, 3­5 chiếc khăn để tổ chức trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Giậm chân tại chỗ   Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  Yêu cầu giờ học H. Giậm chân tại chỗ đếm theo  ­ Chạy nhẹ nhàng nhịp ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc, chuyển đội hình vòng tròn  ngược chiều kim đồng hồ ­ Xoay cổ tay, vai, đầu gối, hơng  3. Phần cơ bản: ­ Trò chơi “ bịt mắt bắt dê” ­ Trò chơi “ nhóm bảy nhóm ba” G. Nêu tên trò chơi nhắc lại luật  chơi H. Chọn người đóng vai và điều  kiện chơi trò chơi  H. Thực hiện G. Nêu tên trò chơi H nhắc lại luật  chơi H. Chơi thử H. Chơi chính thức kết hợp vần  điệu G. Quan sát nhận xét H. Đi đều 2 hàng dọc và hát H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: Luyện chữ Bài 19 :  CHỮ HOA  P I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 19 :  Chữ hoa  P     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC Cách thức tổ chức 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  19:                            Chữ hoa  P G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu    Từ ứng dụng:           Phấn trắng viết bảng        Phong cảnh hùng vĩ 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                        Ký duyệt của tổ chun mơn                          Ngày        tháng 1 năm 2014                                              TUẦN 20 Thứ hai  ngày  13 tháng  1  năm 2014                                              Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được  Bài thơ : Thỏ thẻ  và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập G. Giới thiệu bài trực tiếp   Đọc truyện sau :     Hai ngọn gió  *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) 2.3 Bài tập: Đánh dấu    vào      trước câu trả lời đúng : a) Gió Bắc từ đâu đến ?          Từ Bắc Cực băng giá         Từ châu Phi nóng bức          Từ những cánh rừng nhiệt đới b) Gió Nam từ đâu đến ?         Từ Bắc Cực ấm áp         Từ Bắc Cực băng giá         Từ châu Phi nóng bức.          c) Gió Bắc, Gió Nam gắn bó với cơng việc thế nào ?          Gió Bắc thích châu Phi         Gió Nam thích Bắc Cực         Cả hai đều u cơng việc của mình d) Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa ?          rền vang – vang dội         giá băng – âm áp         hối hả ­ vội vã e) Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động ?          bay, trèo, ném         Băng giá , nóng bức, xốp         Ngọn gió, đỉnh núi, hơi thở 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét G. Nhận xét giờ học Đạo đức   Tiết 20:    TRẢ LẠI CỦA RƠI   (tiết2) I. Mục tiêu       ­ Biết: Khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại của rơi cho người      ­ Biết: Trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, sẽ được mọi         người q trọng.       ­ Q trọng những người thật thà, khơng tham của rơi.          II.  Đồ dùng dạy học        ­ Tranh minh hoạ tình huống hoạt động tiết 1         ­  Đồ dùng hố trang đơn giản khi sắm vai, bài hát bà còng  III . Các hoạt động dạy học chủ yếu  Nội dung Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài a) Học sinh thực hành cách ứng xử  phù hợp tình huống nhặt được của  rơi     b) Trình bày tư liệu  ­ củng cố lại nội dung bài học  cho H 3. Củng cố dặn dò G: nêu u cầu tiết học G. Chia nhóm, mỗi nhóm đóng vai  một tình huống G: Nêu 3 tình huống  H: Thảo luận chuẩn bị đóng vai ­ Các nhóm lên đóng vai.  H: thảo luận nhận xét  G: HD H so sánh kq các giải pháp  G: kết luận từng tình huống H: Lên trình bày, giới thiệu các tư  liệu đã sưu tầm được.  Lớp trao đổi thảo luận về từng  nội dung, cảm xúc.   G: Nhận xét đánh giá.  G: kết luận  chung.  G. Nhận xét giờ học Luyện toán LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới G. Giới thiệu bài 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm  8= 24        3   7= 21           3   9 = 27  10= 30      3   5= 15           3   1 = 3 3   6= 18       3   4 = 12          3   3 = 9 3   2 = 6        2   3 = 6                                           Bài 2:  Số ?                 7 21              10 H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu yêu cầu và tự đặt tính vào  vở (cả lớp) H. Nêu yêu cầu và làm bài trong  vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  30 Bài 3:               Bài giải    Số học sinh bốn nhóm như thế có tất cả là:                      3   4 = 12 (học sinh)                            Đáp số:      12 học sinh Bài 4:    Số ? a) 2, 4, 6, …, …, …             b) 9, 12, 15, …, …, …             c) 30, 27, 24, …, …, …             3. Củng cố, dặn dò cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng H:  Đọc  đề   tốn  1  H  ­   G  phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  quả đúng  G.   NX giờ học Thứ ba  ngày  14 tháng  1  năm 2014                                              Thể dục   Tiết 39: ĐỨNG KIỄNG GĨT HAI TAY CHỐNG HƠNG  “Dang ngang” Trò chơi : “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I. Mục tiêu ­  Biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hơng và dang ngang ­ Biết cách đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai  tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V) ­  Biết cách chơi và tham gia chơi được ­  Làm quen  với trò chơi “ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và  tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung   Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. u  cầu giờ học ­ Đúng vỗ tay hát H. Đứng vỗ tay và hát ­ Ơn bài thể dục phát triển chung ­ Ơn 1 số động tác của bài thể dục  phát triển chung ­ Xoay các khớp ­ Xoay cổ tay, vai, đầu gối, hơng ­ Trò chơi “ có chúng em” 3. Phần cơ bản: ­ Ơn đứng  hai chân rộng bằng  G. Làm mẫu vừa hơ theo nhịp cho H  vai tập theo (hai bàn chân thẳng hướng phía  H. Thực hiện trước) hai tay đưa ra trước­ sang  G. Quan sát uốn nắn cho H ngang ­ lên cao chếch chữ v ­ Về  TTCB H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi ­ Trò chơi “ chạy đổi chỗ, vỗ tay  H. Thực hiện kết hợp vần điệu “ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. Hai ba!” nhau” 4. Phần kết thúc: G. Quan sát giúp đỡ ­ Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng ­  Đứng vỗ tay và hát H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học Thứ tư  ngày  15 tháng  1  năm 2014                                              Thể dục   Tiết 40: ĐỨNG KIỄNG GĨT HAI TAY CHỐNG HƠNG  “Dang ngang” Trò chơi : “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I. Mục tiêu ­  Biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hơng và dang ngang ­ Biết cách đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai  tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V) ­  Biết cách chơi và tham gia chơi được ­  Làm quen  với trò chơi “ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. u cầu biết cách chơi và  tham gia được vào trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung   Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. Yêu  cầu giờ học ­ Đúng vỗ tay hát H. Đứng vỗ tay và hát ­ Ôn bài thể dục phát triển chung ­ Ôn 1 số động tác của bài thể dục  phát triển chung ­ Xoay các khớp ­ Xoay cổ tay, vai, đầu gối, hơng ­ Trò chơi “ có chúng em” 3. Phần cơ bản: ­ Ơn đứng  hai chân rộng bằng  G. Làm mẫu vừa hơ theo nhịp cho H  vai tập theo (hai bàn chân thẳng hướng phía  H. Thực hiện trước) hai tay đưa ra trước­ sang  G. Quan sát uốn nắn cho H ngang ­ lên cao chếch chữ v ­ Về  TTCB H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi ­ Trò chơi “ chạy đổi chỗ, vỗ tay  H. Thực hiện kết hợp vần điệu “ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. Hai ba!” nhau” G. Quan sát giúp đỡ ­ Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng ­  Đứng vỗ tay và hát H+G. Hệ thống bài học 4. Phần kết thúc: G. Nhận xét giờ học Luyện chữ Bài 20 :  CHỮ HOA  Q I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 20 :  Chữ hoa  Q     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  20 :                            Chữ hoa  Q    Từ ứng dụng:           Quả xoài ăn rất ngon         Quê hương tươi đẹp 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                       Ký duyệt của tổ chun mơn                          Ngày        tháng  1  năm 2014 TUẦN 21 Thứ hai  ngày  20  tháng  1  năm 2014                                              Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được câu truyện : Bộ lơng rực rỡ của chim Thiên Đường và chọn câu trả  lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                   Bộ lơng rực rỡ của chim Thiên Đường   *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập:  Chọn câu trả lời đúng : a) Chim Thiên Đường làm gì để đón mùa đơng  ?          Tha rác về lót tổ          Giúp Mai Hoa lót tổ          Kiếm lá sồi cho Sáo Đen b) Thiên Đường làm gì khi các bạn thích hoa lá nó kiếm được ?         Giúp các bạn tìm hoa lá đó         Vui vẻ tặng lại các bạn         Giúp các bạn làm tổ.          c) Thiên Đường làm gì khi thấy Mai Hoa ốm ?          Chỉ gài cụm cỏ kiếm được che gió cho bạn         Chỉ rứt lơng trên ngực mình, lót tổ cho bạn         Làm tất cả những việc trên cho bạn d) Các lồi chim làm gì khi tổ của Thiên Đường hỏng ?          Chỉ loan tin cho các bạn khác biết G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét         Chỉ cùng đến xem tổ của Thiên Đường         Giúp bạn sửa tổ, góp lơng dệt áo tặng bạn e) Phần in đậm trong câu “Bộ lơng nâu của nó xù lên, xơ  xác.” trả lời câu hỏi nào ?          Thế nào ?                        Làm gì ?                Là gì ?          3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức     Tiết 21:    BIẾT NĨI LỜI U CẦU ­ ĐỀ NGHỊ   (tiết 1) I.  Mục tiêu   ­  Biết một số u cầu, đề nghị lịch sự  ­  Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch  ­  Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn  giản, thường gặp hàng ngày ­  Mạnh dạn khi nói lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống  thường gặp hàng ngày.  II.  Đồ dùng dạy học  III. Các hoạt động dạy học chủ yếu  Nội dung 1. Kiểm tra 2. Bài mới 2.1 Giới thiệu bài a. Học sinh biết một số mẫu câu  đề nghị  và ý nghĩa của chúng    KL: b. Đánh giá hành vi  ­ Biết phân biệt các hành vi nên  làm và không nên làm khi muốn  u cầu người khác giúp đỡ Cách thức tổ chức G: nêu u cầu tiết học G. Treo tranh cho H quan sát biết nội  dung tranh vẽ G: gt nội dung tranh và hỏi  ?  Trong giờ học vẽ. Nam muốn  mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy  phán đốn xem Nam sẽ nói gì với  bạn Tâm.   H: Trao đổi ­ Trình bày trước lớp   G: kết luận G. Treo tranh u cầu cho biết ? Các bạn trong tranh đang làm gì ? Em có đồng tình với việc làm của  c. Bày tỏ thái độ bạn khơng vì sao H: thảo luận ­ Trình bày trước lớp  ­ Biết bày tỏ thái độ trước những  G: kết luận  chung.  hành vi việc làm trong các tình  huống cần đến sự giúp đỡ của  G. Giao phiếu học tập người khác H. Thảo luận ­ Trình bày kết quả G. KL 3. Củng cố dặn dò G. Nhận xét giờ học Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính nhẩm và giải tốn có lời văn. Tính độ dài đường gấp khúc II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 6= 30      5  9= 45     5 3 =        5 4 =         8= 40      5  5= 25     3 5 =        4 5 =         10= 50    5  1 = 5      5  2=        5 7 =         Bài 2:  Tính : a) 5 7 ­ 5 = 35 ­ 5      b) 5  9 ­ 20 = 45 ­ 20                  = 30                                = 25                 c) 5  6 ­ 8 = 30 ­ 8       b) 5  8 ­  12 = 40 ­ 12                   = 22                                  = 28              Bài 3:               Bài giải G. Giới thiệu bài H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu yêu cầu và tự đặt tính vào  vở (cả lớp) H. Nêu yêu cầu và làm bài trong  vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng    Số nước trong tám bình như thế là: H:  Đọc  đề   tốn  1  H  ­   G  phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  quả đúng                       5   8 = 40 (l)                            Đáp số:  40 l.  nước Bài 4:                  Bài giải        Độ dài đường gấp khúc ABCD là:                      6 + 5 + 8 = 19 (cm)                            Đáp số:  19cm 3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ ba  ngày  21 tháng  1  năm 2014                                              Thể dục   Tiết 41:  ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HƠNG Trò chơi “ nhảy ơ” I. Mục tiêu ­  Thực hiện được đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía  trước), hai tay đưa ra trước (sang ngang, len cao thẳng hướng) ­ Bước đầu thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơngvà  dang ngang ­ Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.  ­  Ơn một số động tác thể dục RLTTCB. Làm quen với trò chơi "nhảy ơ" II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  đường kẻ thẳng, kẻ ơ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên địa  hình tự nhiên ­ Đứng xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, vai    Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. u  cầu giờ học   x     x    x     x     x      x      x    x     x     x                   x    x     x     x     x     x G. Làm mẫu vừa hơ theo nhịp cho H  3. Phần cơ bản: ­ Ơn đứng  hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước)  ­ Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống  hơng ­ Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang  ngang ­ Thi một trong hai động tác trên xem tổ  nào có nhiều người đi đúng ­ Trò chơi “ nhảy ơ” tập theo H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H G. Làm mẫu H. Thực hiện  H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  “ nhảy ơ” G. Quan sát giúp đỡ ­ Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: Thứ  tư  ngày 22 tháng  1  năm 2014 Thể dục   Tiết 42:  ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HƠNG Trò chơi “ nhảy ơ” I. Mục tiêu ­  Thực hiện được đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía  trước), hai tay đưa ra trước (sang ngang, len cao thẳng hướng) ­ Bước đầu thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơngvà  dang ngang ­ Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.  ­  Ơn một số động tác thể dục RLTTCB. Làm quen với trò chơi "nhảy ơ" II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  đường kẻ thẳng, kẻ ơ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên địa  hình tự nhiên ­ Đứng xoay các khớp cổ chân, đầu gối,    Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. u  cầu giờ học   x     x    x     x     x      x      x    x     x     x                   x hơng, vai  3. Phần cơ bản: ­ Ơn đứng  hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước)  ­ Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống  hơng ­ Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang  ngang ­ Thi một trong hai động tác trên xem tổ  nào có nhiều người đi đúng ­ Trò chơi “ nhảy ơ”    x     x     x     x     x G. Làm mẫu vừa hơ theo nhịp cho H  tập theo H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H G. Làm mẫu H. Thực hiện  H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  “ nhảy ô” G. Quan sát giúp đỡ ­ Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: Luyện chữ Bài 21 :  CHỮ HOA  R I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 21 :  Chữ hoa  R     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu a) Luyện viết bài  21:                            Chữ hoa  R    Từ ứng dụng:           Rêu phong cổ kính         Ríu rít chim ca 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                       Ký duyệt của tổ chun mơn                          Ngày        tháng  1  năm 2014 TUẦN 22 Thứ hai  ngày  10  tháng  2  năm 2014    Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được câu truyện : Bộ lơng rực rỡ của chim Thiên Đường và chọn câu trả  lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung 1. KTBC  (5 phút) 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập Cách thức tổ chức  G. Kiểm tra G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc   Đọc truyện sau :                             Lớn nhất và nhỏ nhất   *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) 2.3 Bài tập:  Chọn câu trả lời đúng : a) Đà điểu châu Phi cao …         2,5m                   5m                        0,5m           b) Đà điểu châu Phi chạy với tốc độ  …         2,5km/giờ              5km/giờ               50km/giờ          c) Chim ruồi Cu­ba dài …          0,5cm             5cm                     50cm          d)  Chim ruồi Cu­ba nặng …         2g                         5g                              50g          e) Bao nhiêu trứng  chim ruồi mới nặng bằng 1 quả trứng đà  điểu ?          14 quả                             18 quả                   4000 quả g) Bộ phận in đậm trong câu  “Trứng chim ruồi là trứng bé  nhất.”  ?          Là gì ?                       Làm gì ?                Thế nào ? H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét G. Nhận xét giờ học Đạo đức                                         Tiết 22:    BIẾT NĨI LỜI U CẦU ­ ĐỀ NGHỊ   (Tiết 2) I.  Mục tiêu   ­  Biết một số u cầu, đề nghị lịch sự  ­  Bước đầu biết được ý nghĩa của việc sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch sự ­  Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường  gặp hàng ngày ­  Mạnh dạn khi nói lời u cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp  hàng ngày.  II.  Đồ dùng dạy học  III. Các hoạt động dạy học chủ yếu  Nội dung 1. Kiểm tra Cách thức tổ chức 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài a.  Liên hệ ­  H biết tự đánh giá việc sử dụng lời  u cầu đề nghị của bản thân KL: b. Đóng vai  ­ H thực hành nói lời u cầu đề nghị  lịch sự khi sự muốn nhờ người khác  giúp đỡ TH1: Em muốn được bố hoặc mẹ cho đi  chơi vào ngày chủ nhật TH2:Em muốn hỏi thăm chú cơng an  đường đi đến nhà một người quen KL:  c. Trò chơi : “văn minh lịch sự”   Thực hành nói lời đề nghị  KL chung: Biết nói lời u cầu đề nghị  phù hợp trong giao tiếp hàng ngày 3.  Củng cố dặn dò G: nêu u cầu tiết học ?  Những em nào đã biết nói lời u cầu  đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ.   H: Tự liên hệ  G:  khen những H đã biết thực hiện bài  học G. Nêu tình huống H: thảo luận đóng vai  ­ Trình bày trước lớp  G: kết luận  chung H. Nhắc lại  G. Phổ biến trò chơi H. thực hiện trò chơi G. Nhận xét, đánh giá H. ln phiên nhau làm chủ trò G. KL H. Nhắc lại G. Nhận xét giờ học Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính nhẩm và giải tốn có lời văn. Tính độ dài đường gấp khúc II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới G. Giới thiệu bài 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 4= 8      2  9= 18      2 5 = 10      2 1 =  2 8: 2 = 4     18: 2= 9       10: 2= 5         2: 2 = 1  3= 6      2 10= 20     2 8 = 16       2 7 = 14     6: 2 = 3     20: 2= 10     16: 2= 8         14: 2 = 7  6= 12       2  2 = 4           12: 2 = 6       4: 2 = 2     Bài 2:                    Bài giải        Số bơng hoa trong mỗi lọ có là: H. Nêu u cầu.                       20 : 2 = 10 (bơng hoa) cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng                            Đáp số: 10 bơng hoa.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu u cầu và tự đặt tính vào  vở (cả lớp) H. Nêu u cầu và làm bài trong  vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  Bài 3:  Nối phép chia với kết quả thích hợp:                14 : 2                        18 : 2    5            7            9                8                 6 H:  Đọc  đề   tốn  1  H  ­   G  phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ?    10 : 2                 16 : 2                    12 : 2             H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  Bài 4:   Đố vui: quả đúng                  3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ ba  ngày  11 tháng2  năm 2014                                              Thể dục  Tiết 43: ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HƠNG Trò chơi “ nhảy ơ” I. Mục tiêu ­  Biết cách  đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và dang  ngang ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ hai vạch thẳng để tập                   Các ơ để chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung   Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hơng ­  Đi đều theo 2­ 4 hàng dọc * Ơn một số động tác của bài TDPTC ­ Trò chơi : Diệt các con vật có hại G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. u  cầu giờ học   x     x    x     x     x      x      x    x     x     x               x 3. Phần cơ bản: ­  Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống  hơng ­ Đi  theo vạch kẻ thẳng  hai tay dang  ngang ­ Trò chơi “ nhảy ơ” 4. Phần kết thúc: ­ Đi đều theo 2 ­ 4 hàng dọc và hát ­ Một số động tác thả lỏng    x     x     x     x     x H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học Thứ  tư  ngày  12 tháng  2  năm 2014 Thể dục  Tiết 44: ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HƠNG Trò chơi “ nhảy ơ” I. Mục tiêu ­  Biết cách  đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và dang ngang ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ hai vạch thẳng để tập                   Các ơ để chơi trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung   Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hơng ­  Đi đều theo 2­ 4 hàng dọc * Ơn một số động tác của bài TDPTC ­ Trò chơi : Diệt các con vật có hại G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. u  cầu giờ học   x     x    x     x     x      x      x    x     x     x               x 3. Phần cơ bản: ­  Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống  hơng ­ Đi  theo vạch kẻ thẳng  hai tay dang  ngang ­ Trò chơi “ nhảy ơ”    x     x     x     x     x H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học                        Ký duyệt của tổ chuyên môn                          Ngày        tháng  2  năm 2014 4. Phần kết thúc: ­ Đi đều theo 2 ­ 4 hàng dọc và hát ­ Một số động tác thả lỏng ... 5 = 10      2 1 =  2 8: 2 = 4     18: 2=  9       10: 2=  5         2: 2 = 1  3= 6      2 10= 20      2 8 = 16       2 7 = 14     6: 2 = 3     20 : 2=  10     16: 2=  8         14: 2 = 7  6=  12       2 2 = 4          ... II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.   Bài mới G. Giới thiệu bài 2. 1  Giới thiệu 2. 2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 4= 8      2  9= 18      2 5 = 10      2. ..                       Ký duyệt của tổ chuyên môn                          Ngày        tháng  1  năm 20 14 TUẦN 22 Thứ hai  ngày  10  tháng  2  năm 20 14    Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu    
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2,

Từ khóa liên quan