0

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

26 100 0
  • Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2020, 07:01

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... TUẦN 23 Thứ  hai   ngày  17 tháng  2  năm 2014 Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được  Bài văn : Những chiếc khăn cho hươu cao cổ  và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                 Những chiếc khăn cho hươu cao cổ  *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời đúng : a)  Q hương của hươu cao cổ ở đâu ?          Ở xứ nóng châu Phi         Ở vùng đất có mùa đơng          Ở vườn bách thú thành phố b) Vì sao hươu bị viêm họng ?            Vì nơi ở mới q nóng          Vì nơi ở mới có mùa đơng, gió rét.           Vì vườn thú thành phố thiếu cây xanh c) Bi và các bạn đã làm gì để giúp hươu khỏi bệnh ?          Vuốt ve cổ hươu cho hươu ấm lên         Lấy vải các mùa đắp lên mình hươu          Lấy khăn của mình qng ấm cổ hươu d) Kết quả thế nào ?          Cổ hươu khơng dài nữa         Thời tiết mùa đơng ấm áp hơn         Hươu thấy cổ đỡ đau, mùa đơng khơng còn lạnh lẽo e) Từ in đậm trong câu nào dưới đây chỉ đặc điểm của sự  vật ?          Mùa đơng lạnh lẽo         Hươu cao cổ nằm ủ rũ         Các bạn nhỏ qng khăn cho hươu G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét G. Nhận xét giờ học 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) Đạo đức   Tiết 23:    LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (Tiết 1) I.  Mục tiêu            ­ Nêu được một số u cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại VD : Biết chào hỏi và tự giới thiệu ; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn ; nhấc và  đặt điện thoại nhẹ nhàng ­ Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại *Biết : lịch sự khi nhận và goi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.  II.  Đồ dùng dạy học        ­ Bộ đồ chơi điện thoại    ­ Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có) III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu  Nội dung 1.  Kiểm tra ( 5 phút ) Cách thức tổ chức G: Nêu tình huống Nói lời u cầu đề nghị H: Nói lời u cầu đề nghị ­ 2h/s G: N/x, đánh giá 2.  Dạy bài mới ( 30 phút ) H: Nêu y/c bài a. (Theo nội dung BT1 ­ 35) Lớp đọc thầm bài Khi gọi và nhận điện thoại, em cần có thái  G: Nêu y/c bài tập  H: Đọc thầm lại bài độ lịch sự, rõ ràng b.  Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại G: kết luận cách sắp xếp đúng (Theo nội dung BT2 ­ 36) G: nêu câu hỏi    + Hãy nêu những việc cần làm khi  gọi ?     + Lịch sự khi   thể hiện điều gì ? c.  Thảo luận nhóm H: thảo luận theo nhóm Khi gọi: cần chào hỏi lễ phép, nói rõ ràng,  H: Đại diện nhóm báo cáo kết quả ­  4h/s ngắn gọn, nhấc nhẹ nhàng khơng nói to,  trống khơng G: Kết luận, đưa đáp án đúng G: Nhận xét về giờ học    3. Củng cố , dặn dò   ( 5 phút )  H: Về nhà làm bài tập.  Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng phép nhân, phép chia, … II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới G. Giới thiệu bài 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm: 12: 3= 4     9: 3= 3     30: 3= 10      3  2= 6 15: 3= 5     3: 3 = 1    24: 3= 8        6: 3= 2 18: 3= 6     21:3= 7     27: 3= 9        6: 2= 3 Bài 2: Tính rồi viết số thích hợp vào ơ trống (theo  mẫu): Phép chia 24: 3= 8 15: 3= 5 27: 3= 9 30: 3= 10 Số bị chia 24 15 Số chia 3 Bài 3:                      Bài giải         Mỗi đoạn dây đó dài là:                    9 : 3 = 3 (dm)                            Đáp số: 3dm.        Bài 4:  Khoanh vào   số quả táo Thương H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu yêu cầu và tự đặt tính vào  vở (cả lớp) H. Nêu yêu cầu và làm bài trong  vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng H:  Đọc  đề   toán  1  H  ­   G  phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  quả đúng  G.   NX giờ học              3. Củng cố, dặn dò Thứ   ba  ngày  18  tháng 2  năm 2014 Thể dục   Tiết 45:  ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG  ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRỊ CHƠI “KẾT BẠN” I. Mục tiêu ­ Biết cách  đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng.  ­ Bước đầu biết cách thực hiện đi nhanh chuyển sang chạy ­  Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch CB xuất phát chạy,  đích III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, vai,  ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc  trên địa hình tự nhiên ­ Đi thường theo vòng tròn và hít thở  sâu * Ơn một số động tác tay, chân, lườn  bụng * Trò chơi 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai    Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội  dung. u cầu giờ học         x      x    x     x     x                 x    H. Thực hiện H. Thực hiện tay chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng  hai  tay dang ngang ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ kết bạn” G. Quan sát uốn nắn cho H 4. Phần kết thúc: ­ Một số động tác thả lỏng Trò chơi: “ Diệt các con vật có hại H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ Thứ  tư  ngày 19 tháng   2  năm 2014 Thể dục   Tiết 46:  ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG  ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRỊ CHƠI “KẾT BẠN” I. Mục tiêu ­ Biết cách  đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng.  ­ Bước đầu biết cách thực hiện đi nhanh chuyển sang chạy ­  Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch CB xuất phát chạy,  đích III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hơng,  vai,  ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên  địa hình tự nhiên ­ Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu * Ơn một số động tác tay, chân, lườn bụng * Trò chơi 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay  chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng  hai tay  Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  u cầu giờ học         x      x    x     x     x                 x    H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H dang ngang ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ kết bạn” H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ 4. Phần kết thúc: ­ Một số động tác thả lỏng Trò chơi: “ Diệt các con vật có hại H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học        Luyện chữ Bài 23 :  CHỮ HOA  T I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 23 :  Chữ hoa  T     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  23:                            Chữ hoa  T    Từ ứng dụng:           Trống trường giục giã         Thẳng tắp chân trời Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p)                        Ký duyệt của tổ chun mơn                   Ngày        tháng  2  năm 2014                                               Đã Kiểm tra                   TUẦN 24 Thứ  hai   ngày 24  tháng  2 năm 2014 Luyện tiếng việt   I. Mục đích u cầu     LUYỆN TẬP TIẾT 1 ­ Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ­ Hiểu được  Bài văn : Hổ, Cua và Sẻ  và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung 1. KTBC  (5 phút) 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :     Hổ, Cua và Sẻ  *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời đúng : a)  Hổ có thói quen gì ?          Kết bạn với các lồi vật bé nhỏ          Làm các con vật vui vẻ trước khi ăn thịt chúng          Đùa giỡn, làm loài vật bé nhỏ sợ trước khi ăn thịt  Cách thức tổ chức  G. Kiểm tra G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? chúng b) Hổ bắt Cua thi nhảy, Cua làm cách nào thắng Hổ ?         Quắp đi Hổ, Hổ đau, khơng nhảy được         Quắp đi Hổ, Hổ nhảy, cái đi ném Cua về phía  trước         Quắp đi Hổ, Hổ cong đi, khơng nhảy xa được.          c) Hổ thách Sẻ xơ đổ cây, Sẻ làm cách nào thắng Hổ ?           Chỉ nói khích, khiến Hổ tự xơ cây         Chỉ gõ mỏ, làm lá rụng, dọa Hổ         Làm tất cả những việc trên d) Câu chuyện muốn nói điều gì có ý nghĩa ?          Người bé nhỏ, thơng minh có thể thắng kẻ to lớn mà ngốc         Hổ khơng xơ đổ được cây         Hổ rất sợ Cua và Sẻ Bài 3. Nối từ ngữ thích hợp:  a) Để tạo câu Ai làm gì ?                                           1) nhanh trí, sáng ý           Cua                         2) là lồi vật bé nhỏ                                           3) quặp chặt đi Hổ b) Để tạo câu Ai thế nào ?                                           1) là lồi chim bé nhỏ            Sẻ                           2) nhanh trí, thơng minh                                          3) quệt mỏ vào thân cây lách cách G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét G. Nhận xét giờ học 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) Đạo đức   Tiết 24:    LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI  (Tiết 2) I.  Mục tiêu  ­ Nêu được một số u cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại VD : Biết chào hỏi và tự giới thiệu ; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn ; nhấc và  đặt điện thoại nhẹ nhàng ­ Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại *Biết : lịch sự khi nhận và goi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.  II.   Đồ dùng dạy học        ­ Bộ đồ chơi điện thoại       ­ Vở bài tập đạo đức III.  Các hoạt động dạy học   Nội dung 1. Kiểm tra ( 5 phút ) Gọi và nhận điện thoại 2.  Dạy bài mới ( 30 phút ) Cách thức tổ chức H: đóng vai ­ 2h/s Lớp nhận xét G: đánh giá 2.1  Giới thiệu bài:  2.2 Đóng vai  a.  H thực hành kĩ năng nhận và  gọi điện thoại trong một số tình  ­ Dù ở tình huống nào cũng phải  lịch sự 2.3   Xử lý tình huống (BT5 ­ 37) b. H biết lựa chọn cách ứng xử  phù hợp trong một số tình huống  nhận hộ điện thoại ­ Cần lịch sự  tơn trọng mình và  người khác 3. Củng cố, dặn dò  (5 phút)  G: nêu y/c bài học H: thảo luận theo cặp G: nêu tình huống ở SGK H: lên đóng vai ­ 2h/s Lớp nhận xét theo dõi, bổ sung G: đánh giá, kết luận H: thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm một  tình huống + Em sẽ làm gì trong những tình huống  sau: ­ Có người gọi cho mẹ khi mẹ vắng        nhà   ­   Có   người   gọi   cho   bố     bố   đang  bận ­  Em chơi ở nhà bạn, bạn vừa ra         ngồi thì có điện thoại gọi  H: các nhóm thảo luận­ đại diện báo cáo.  Lớp bổ sung, nhận xét ­ G: y/c liên hệ G: nhận xét giờ học H: về nhà thực hành.           Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng phép nhân, phép chia, … II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập G. Giới thiệu bài H. Nêu yêu cầu.  Bài 1: Tính nhẩm 16 : 4 = 4    32: 4 = 8      8 : 4 = 2         24: 4 = 6    36 : 4 = 9    28: 4 = 7     20 : 4 = 5       40: 4 = 10    Bài 2: Tính nhẩm 3   4= 12       2   3= 6      4  4 = 16     4   1= 4 12 : 3 = 4       6 : 2 = 3      16 : 4= 4         4: 4 = 1    12 : 4 = 3       6 : 3 = 2                             4 : 1 = 4    Bài 3:  Đánh dấu ( ) vào ơ trống dưới hình đã được  H.  Tự   làm     tính   trên  bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1  Nêu u cầu và tự đặt tính  vào vở (cả lớp) H.  Nêu u cầu và làm bài  trong vở  G. Theo dõi chấm điểm  H. Đổi chéo vở kiểm tra tơ màu   hình đó:  Bài 4:  Khoanh vào   số bơng hoa có trong mỗi  hình sau: Bài 5:               Bài giải         Số bàn ăn mười sáu người đó đã ngồi là:                      16 : 4 = 4 (bàn ăn)                            Đáp số:    4 bàn ăn 3. Củng cố, dặn dò  ­ báo cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên  bảng H: Đọc đề tốn 1 H  ­ G phân tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài  tốn hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa   bài  trên bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt  kết quả đúng  G.   NX giờ học Thứ   ba  ngày 25   tháng   2  năm 2014 Thể dục  Tiết 47:   ĐI KIỄNG GĨT, HAI TAY CHỐNG HƠNG ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY   I. Mục tiêu ­ Giữ được thăng bằng khi đi kiễng gót, hai tay chống hơng ­ Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy ­  Biết cách chơi và  tham gia chơi được vào trò chơi II. Địa điểm, phương tiện              Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch CB xuất phát chạy,  đích II. Địa điểm, phương tiện              Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch CB xuất phát chạy,  đích III. Nội dung và phương pháp Nội dung Cách thức tổ chức 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ  học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, vai,  ­ Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc trên địa hình tự nhiên ­ Đi thường theo vòng tròn và hít  thở sâu * Trò chơi: (tự chọn) 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai  tay chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng   hai tay dang ngang ­ Đi kiễng gót hai tay chống hơng ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ nhảy ơ” 4. Phần kết thúc: ­ Đi đều và hát ­ Một số động tác thả lỏng G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  u cầu giờ học         x      x    x     x     x                   x    H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học Luyện chữ Bài 24 :  CHỮ HOA  U, Ư I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 24:  Chữ hoa  U; Ư     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thông qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung Cách thức tổ chức 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  24:                            Chữ hoa  U ; Ư    Từ ứng dụng:           Uống nước nhớ nguồn         Ươm trồng cây non 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) G.  Nêu yêu cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                            Ký duyệt của tổ chuyên môn                   Ngày      tháng  2 năm 2014         TUẦN 25 Thứ  hai   ngày  03   tháng  03  năm 2014 Luyện tiếng việt   LUYỆN TẬP TIẾT 1 I. Mục đích u cầu     ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa  các cụm từ ­ Hiểu được câu truyện: Cuộc phiêu lưu của Giọt Nước tí hon và chọn câu trả  lời  đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức  1. KTBC  (5 phút) G. Kiểm tra 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                Cuộc phiêu lưu của Giọt Nước tí hon         *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập:  Chọn câu trả lời đúng: a)  Giọt Nước làm cách nào đi vào đất liền  ?          Trơi theo dòng nước sau Thuyền          Ngồi trên Thuyền, làm cho mình trở nên nhẹ tênh          Bám vào tia nẵng, bay lên khơng trung, ngồi trên mây b)  Đi đến đâu thì Giọt Nước nhớ mẹ ?         Đến nơi ơng Sấm ở         Đến cánh rừng líu lo chim hót         Đến nơi có bánh ngọt, hoa thơm.          c) Ơng Sấm giúp Giọt Nước làm gì ?           Trở lại mặt đất          Nhìn thấy mẹ          Tập nhảy d) Sau đó, ai giúp Giọt Nước về với mẹ ?          Chỉ có Suối.            Chỉ có Sơng.           Cả Suối và Sơng G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ? G. HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét e) Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ đặc điểm của sự  vật ?          bao la, óng ánh, dịu dàng, trầm bổng         Giọt Nước, Biển Xanh, Sơng, Suối         bám (vào), nhảy, gửi, hát 3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức   Tiết 25:    THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ II I.  Mục tiêu          Củng cố cho H kỹ năng về :             ­ Trả lại của rơi             ­ Biết nói lời u cầu đề nghị             ­ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.     II.  Tài liệu và phương tiện            ­ Phiếu thảo luận nhóm HĐ1 III.  Các hoạt động dạy học  Nội dung 1.  Kiểm tra ( 5 phút ) Nêu tên các bài đạo đức đã học ở học  kỳ II 2. Dạy bài mới ( 30 phút ) 2.1  Giới thiệu bài  (1 phút ) 2.2  Các hoạt động  a) Thảo luận nhóm       (8 phút ) Các tình huống:   +Khi nhặt được của rơi em cần làm  gì ?   +Tại sao phải nói lời u cầu đề nghị  lịch sự ?    + Lịch sự khi nhận và gọi điên thoại  thể hiện điều gì ? b) Đóng vai (12 phút )    Tình huống :  Em làm trực nhật lớp và nhặt được cái  bút của bạn nào đơ để qn trong ngăn  bàn .Em sẽ   Tình huống 2:  Giờ ra chơi em nhặt được tiền ở sân  trường . Em sẽ  Tình huống 3: Em biết bạn mình nhặt được của rơi  nhưng khơng chịu trả lại .Em sẽ  Liên hệ thực tế :  Kể lại những lần em nhặt được của  Cách thức tổ chức  H Trình bày trước lớp H ­G : Nhận xét đánh giá G: dẫn dắt bằng lời  G: Nêu tình huống, giao phiếu cho các  nhóm H: Thảo luận theo nhóm 4  Đại diện nhóm nêu ý kiến  H ­ G :Nhận xét, bổ sung, thống nhất ý  kiến đúng G: KL H: thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai Các nhốm lên đóng vai G: KL  G: Nêu yêu cầu  H: Tiếp nối kể trước lớp  H­G: Nhận xét, khen H làm được nhiều  việc tốt  rơi  G: Nêu KL chung, chốt lại nội dung bài.    3. Củng cố , dặn dò  ( 5 phút ) Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính nhẩm và giải tốn có lời văn. Tính độ dài đường gấp khúc II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào ơ trống: a)  SBC 12 16 20 24 28 32 36 40 SC 4   4   4   4    4   4   4   4   4 Thươn 10 g b) TS 5 5 TS 5 5 Tích 50 10 40 20 30 25 35 15 45 Bài 2:  Tính  (theo mẫu) : Mẫu:  3 4 : 2 = 12 : 2                               = 6                                   a) 4  6 : 3  = 24 : 3       b)  12: 4  5 = 3                     = 8                                  = 15                       c) 2  2  5 =  4  5                          = 20                                 Bài 3:                 Bài giải          Lớp đó có số bạn học làm hoa giấy là:                      4   5 = 20 (bạn)                            Đáp số:  20 bạn Bài 4:                  Bài giải G. Giới thiệu bài H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 H. Nêu yêu cầu và làm bài  trong vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi   chéo     kiểm   tra   ­  báo cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên  bảng H: Đọc đề tốn 1 H ­ G phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài  tốn hỏi gì ? H: Tự làm bài ­ chữa bài trên  bảng H H: NX ­ G đánh giá chốt kết  quả đúng          Số cây ăn quả mỗi hàng trồng được là:                       20 : 5 = 4 (cây)                            Đáp số:  4 cây 3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ  ba   ngày 04 tháng   3  năm 2014 Thể dục   Tiết 49: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY … I. Mục tiêu TRỊ CHƠI  “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”  ­ Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và  dang ngang ­ Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch để tập TDRLTTCB như bài 46 và kẻ  các ơ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ  học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, vai,  ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc trên địa hình tự nhiên ­ Đi thường theo vòng tròn và hít  thở sâu 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai  tay chống hông ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng     Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  Yêu cầu giờ học         x      x     x     x     x                                                 x   x      x    x     x     x                       H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ hai tay dang ngang ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ nhảy đúng, nhảy  nhanh” H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: ­ Đứng tại chỗ vỗ tay hát ­ Trò chơi “ GV chọn” Thứ  tư   ngày 05  tháng   3  năm 2014 Thể dục   Tiết 50: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY … TRỊ CHƠI  “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I. Mục tiêu  ­ Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và  dang ngang ­ Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi,  kẻ các vạch để tập TDRLTTCB như bài 46 và kẻ  các ơ cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ  học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, vai,  ­ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng  dọc trên địa hình tự nhiên ­ Đi thường theo vòng tròn và hít  thở sâu 3. Phần cơ bản:   Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung.  u cầu giờ học         x      x     x     x     x                                                 x   x      x    x     x     x                       H. Thực hiện ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai  tay chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng   hai tay dang ngang ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ nhảy đúng, nhảy  nhanh” H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học 4. Phần kết thúc: ­ Đứng tại chỗ vỗ tay hát ­ Trò chơi “ GV chọn” Luyện chữ Bài 25 :  CHỮ HOA  V I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 25 :  Chữ hoa  V     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  25:                            Chữ hoa  V Cách thức tổ chức G.  Nêu yêu cầu tiết học    Từ ứng dụng:           Việt Nam đất nước ta ơi         Vượt suối băng rừng G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p)                        Ký duyệt của tổ chun mơn                          Ngày        tháng  3  năm 2014 TUẦN 26 Thứ  hai   ngày 10 tháng    3   năm 2014 Luyện tiếng việt   I. Mục đích u cầu     LUYỆN TẬP TIẾT 1 ­ Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ­ Hiểu được câu truyện : Đánh thức dòng sơng và chọn câu trả lời đúng.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung 1. KTBC  (5 phút) 2. Bài mới     (30 phút) 2.1 Giới thiệu bài 2.2  Luyện tập   Đọc truyện sau :                              Đánh thức dòng sơng    *  Luyện đọc  a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + giải nghĩa từ  * Đọc từng câu  * Đọc từng đoạn 2.3 Bài tập:  Chọn câu trả lời đúng : a)  Mây dậy sớm làm gì  ?           Tắm nước dòng sơng Cách thức tổ chức  G. Kiểm tra G. Giới thiệu bài trực tiếp G. Đọc tồn bài, nêu u cầu đọc H. Đọc nối tiếp câu (nhiều  H) G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc H. Đọc nối tiếp đoạn G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,  nghỉ hơi H. Luyện đọc trong nhóm H. Thi đọc các nhóm H+G. Nhận xét H. Nêu yc bài H. Đọc thầm lại bài để TLCH ?          Đánh thức dòng sơng, rửa mặt          Vén màn sương bng trên sơng b)  Câu văn nào trong bài cho thấy Mây coi sơng như bạn ?         Mây đến sát bờ sơng         Mây chạy vội ra phía bờ sơng         Mây gọi: “Sơng ơi, dậy đi !”.          c) Những câu văn nào cho thấy dòng sơng bắt đầu tỉnh giấc ?           Chỉ có 2 câu: “Dòng sơng cựa mình. Mặt nước gợn  sóng lăn tăn          Chỉ có 2 câu: “Màn sương biến mất. Khn mặt dòng  sơng hiện ra ửng hồng, tươi rói”          Cả 4 câu đã nêu ở trên G .HD. học sinh H. Làm vào thực hành TV và  tốn tập 1 – chữa  H+G. Nhận xét d)  Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa  ?           mát lạnh – mát mẻ          mát lạnh – nóng bỏng          mát lạnh – dịu êm b)Phần in đậm trong câu  “Khn mặt dòng sơng hiện ra ửng  hồng, tươi rói.” trả lời cho câu hỏi nào ?          Như thế nào ?          Khi nào ?          Vì sao ?          3. Củng cố – dặn dò   (5phút) G. Nhận xét giờ học Đạo đức  Tiết 26:    LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC  (Tiết 1) I. Mục tiêu   ­ Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác ­ Biết cư sử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen *Biết được ý nghĩa của việc cư sử lịch sự khi đến nhà người khác II. Đồ dùng dạy học   III. Các hoạt động dạy học   Nội dung 1. Kiểm tra ( 5 phút )    Lịch sự khi gọi và nhận điện thoại 2. Dạy bài mới ( 30 phút ) 2.1 Giới thiệu bài :  a. Phân tích và thảo luận truyện:  Đến chơi nhà bạn ­ Đến gõ cửa và phải chào người  Cách thức tổ chức H: trả lời câu hỏi Lớp nhận xét G: đánh giá G: nêu y/c bài học G: kể chuyện + tranh minh hoạ  câu chuyện H: thảo luận theo câu hỏi lớp lớn ­ Dũng ngượng ngùng nhận lỗi + Mẹ bạn Tồn đã nhắc nhở điều gì ? + Sau khi được nhắc, Dũng có thái  độ cử chỉ như thế nào ? + Qua truyện em rút ra điều gì ? * Lịch sự khi đến nhà người khác.  Đến nhà người khác phải gõ cửa, lễ  G: kết luận H: thảo luận theo bài tập 2 phép G: chia bảng theo 2 cột b.  Làm việc theo nhóm H: đại diện báo cáo, băng giấy ghi  Bài tập 2 trang 39 N / việc nên làm   N/việc khơng làm các việc vào 2 cột ­ 4h/s Lớp nhận xét, bổ sung G: đánh giá H: làm bài tập 3 H: nêu ý kiến ­ 4h/s 2.2  Bày tỏ ý kiến Lớp bổ sung và nhận xét Đúng: a, b; sai: b, c G: đánh giá đưa đáp án đúng G: nhận xét giờ học  H: về nhà thực hành 3. Củng cố , dặn dò  ( 5 phút )  Luyện tốn LUYỆN TẬP TIẾT 1 I.  Mục tiêu  * Giúp H củng cố về : ­ Củng cố kỹ năng tính nhẩm và giải tốn có lời văn.  II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.  Bài mới 2.1  Giới thiệu 2.2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 10: 2 = 5      8: 4= 2       12: 4= 3        20: 5 = 4   5 2= 10      2 4= 8      3 4 = 12       4 5 = 20     Bài 2:  Viết số thích hợp vào ơ trống:   SBC 15 SC   5 3 G. Giới thiệu bài H. Nêu yêu cầu.  H. Tự làm bài tính trên bảng H­ G. Nhận xét ­ chữa bài 1 H. Nêu yêu cầu và làm bài trong  Thươn 3 g Bài 3:  Tìm x a) x : 3 = 4                          b) x : 5 = 3         x  = 4   3                            x  = 3   5         x  = 12                                 x  = 15 Bài 4:  Tìm y a) y    2 = 10                      b) x : 2 = 5            x  = 10 : 2                         x  = 5   2            x  =  5                               x  = 10 Bài 5:                  Bài g ải        Số bơng hoa có tất cả là:                      4    5 = 20 (bông hoa)                            Đáp số: 20 bông hoa vở  G. Theo dõi chấm điểm  H.  Đổi chéo vở  kiểm tra ­ báo  cáo kết quả G. Nhận xét, sửa chữa trên bảng H:  Đọc  đề   toán  1  H  ­   G  phân  tích đề tốn Bài tốn cho biết gì ? Bài tốn  hỏi gì ? H:   Tự   làm     ­   chữa     trên  bảng H H:   NX   ­   G   đánh   giá   chốt   kết  quả đúng       3. Củng cố, dặn dò G.   NX giờ học Thứ  ba   ngày 11 tháng    3   năm 2014 Thể dục Tiết 51: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY … TRỊ CHƠI  “NHẢY Ơ” I. Mục tiêu ­ Thực hiện đúng động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và dang  ngang ­ Thực hiện được đi kiễng gót, hai tay chống hơng ­ Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, hơng,   ­ Ơn các động tác chân tay lườn bụng  tồn thân, nhảy của bài TDPTC 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay  chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng  hai tay  dang ngang ­ Đi kiễng gót hai tay chống hơng ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ nhảy ơ” 4. Phần kết thúc: ­ Đi đều theo 2 đến 4 hàng dọc và hát ­ Một số động tác thả lỏng ­ Trò chơi :hồi tĩnh Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. Yêu  cầu giờ học         x      x     x     x     x                                                  x   x      x    x     x     x                       H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ    x     x    x     x    x  x                                               x    x      x     x      x   x    x H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học.  H. về ơn lại BTRLTTCB Thứ  tư  ngày  12  tháng 03  năm 2014 Thể dục Tiết 52: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY … TRỊ CHƠI  “NHẢY Ơ” I. Mục tiêu ­ Thực hiện đúng động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng và dang  ngang ­ Thực hiện được đi kiễng gót, hai tay chống hơng ­ Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II. Địa điểm, phương tiện             Địa điểm: Trên sân trường            Chuẩn bị 1 còi III. Nội dung và phương pháp Nội dung 1. Kiểm tra sân bãi 2. Phần mở đầu: ­ Phổ biến nội dung, u cầu giờ học ­ Xoay các khớp cổ chân, đầu gối,  hơng, hơng,   ­ Ơn các động tác chân tay lườn bụng  tồn thân, nhảy của bài TDPTC 3. Phần cơ bản: ­  Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay  chống hơng ­ Đi  thường theo vạch kẻ thẳng  hai tay  dang ngang ­ Đi kiễng gót hai tay chống hơng ­ Đi nhanh chuyển sang chạy ­ Trò chơi “ nhảy ơ” 4. Phần kết thúc: ­ Đi đều theo 2 đến 4 hàng dọc và hát ­ Một số động tác thả lỏng ­ Trò chơi :hồi tĩnh Cách thức tổ chức G. Nhận lớp, phổ biến nội dung. Yêu  cầu giờ học         x      x     x     x     x                                                  x   x      x    x     x     x                       H. Thực hiện H. Thực hiện G. Quan sát uốn nắn cho H H. Thực hiện  G. Nêu tên trò chơi H. Thực hiện  G. Quan sát giúp đỡ    x     x    x     x    x  x                                               x    x      x     x      x   x    x H. Thực hiện  H+G. Hệ thống bài học G. Nhận xét giờ học.  H. về ôn lại BTRLTTCB Luyện chữ Bài 26 :  CHỮ HOA  X I. Mục tiêu ­ Rèn  kỹ năng viết cho H bài 26 :  Chữ hoa  X     + Viết đúng đẹp các chữ thường      + Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ ­ Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định ­ thơng qua bài tập ứng dụng.  ­ Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em  lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp II. Đồ dùng dạy học                                     III. Các hoạt động dạy­ học Nội dung 1. KTBC 2. Bài mới 2.1  Giới thiệu bài ( 2p) 2.2  Hướng dẫn viết:  a) Luyện viết bài  26:                            Chữ hoa  X    Từ ứng dụng:           Xn về hoa đào nở         Xi chèo mát mái 2.3  Hướng dẫn viết vào vở ( 25p) 2.4  Chấm chữa bài ( 5p) 3. Củng cố ­  dặn dò ( 3p) Cách thức tổ chức G.  Nêu u cầu tiết học G. Cho H quan sát chữ  viết bài mẫu ­ Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng  chữ :  Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ  đúng quy định G.  Uốn nắn sửa sai cho H G. Quan sát giúp đỡ H yếu G.  Nêu y/c bài viết H.  Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết ­ Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách  trình bày sạch đẹp G. Thu chấm  vài bài ­ Nhận xét đánh giá ­ rút kinh nghiệm G. Nhận xét tiết học Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà Khen những H viết bài đúng, đẹp                       Ký duyệt của tổ chun mơn                          Ngày        tháng  3  năm 2014 ... II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.   Bài mới 2. 1  Giới thiệu 2. 2  Luyện tập Bài 1: Viết số thích hợp vào ơ trống: a)  SBC 12 16 20 24 28 32 36 40... III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tổ chức 1.  Kiểm tra 2.   Bài mới 2. 1  Giới thiệu 2. 2  Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 10: 2 = 5      8: 4= 2        12:  4= 3        20 : 5 = 4   5 2=  10      2. .. 2=  6 15: 3= 5     3: 3 = 1    24 : 3= 8        6: 3= 2 18: 3= 6     21 :3= 7     27 : 3= 9        6: 2=  3 Bài 2:  Tính rồi viết số thích hợp vào ơ trống (theo  mẫu): Phép chia 24 : 3= 8 15: 3= 5 27 : 3= 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2,