0

SKKN phát huy tính tích cực của học sinh qua giảng dạy chủ đề các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt vật lý lớp 11 TH

19 116 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 08:56

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Việc nghiên cứu phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh để nâng cao chất lượng dạy học vấn đề cấp thiết giáo viên nhà quản lý giáo dục Nó trở thành xu hướng trường phổ thông Trong dạy học vật lý, môn khoa học thực nghiệm nên việc vận dụng kiến thức môn học để giúp học sinh phát huy tính tích cực, động sáng tạo rèn luyện kỹ thực hành quan trọng Hiện nay, Bộ giáo dục đưa kiến thức lớp 10 lớp 11 vào thi THPT Quốc gia, em học sinh phải có kiến thức tổng quát, sâu sắc hệ thống kiến thức chương trình phổ thơng có điểm 9,điểm 10 Là giáo viên giảng dạy mơn Vật lý tơi ln tìm phương pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo em học sinh Trong thực tế với xu hướng thi trắc nghiện khách quan nên đa phần em học theo kiểu vận dụng công thức mà quên chất vấn đề, số chủ đề sách giáo khoa hành đưa công thức mà không chứng minh đưa chưa đầy đủ trường hợp Như chủ đề dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt vật lý 11 THPT Trên tinh qua thực tế giảng dạy thân, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: Phát huy tính tích cực học sinh qua giảng dạy chủ đề "các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt" vật lý lớp 11 THPT 1.2 Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng chất lượng giảng dạy chủ đề dụng cụ quang học kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn 1.3 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống kiến thức lý thuyết tập Kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu từ sách, báo, mạng internet kính lúp,kính hiển vi, kính thiên văn để giải vấn đề đặt đề tài - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực tế quan tâm, vận dụng kiến thức Vật lý trường THPT tĩnh Gia 2, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên, thăm dò học sinh để tìm hiểu tình hình học tập em lớp học - Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu sử dụng đề tài nghiên cứu dạy học Trường THPT Tĩnh Gia 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm - Kỹ vận dụng kiến thức thấu kính, hệ thấu kính, kỹ vẽ ảnh vật qua thấu kính, hệ thấu kính -1- - Xây dựng công thức cụ thể độ bội giác ngắm chừng bất kỳ, ngắm chừng cực cận, ngắm chừng cực viễn hay ngắm chừng vơ cực kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn Trình bày cách chi tiết lời giải tường minh cho toán cụ thể Trong tài liệu hành dừng lại đưa công thức ngắm chừng vô cực kính thiên văn kính hiển vi (cơng thức độ bội giác ngắm chừng vơ cực kính thiên văn chưa có chứng minh) Điều gây nhiều khó khăn cho thầy các em học sinh trình dạy học - Giúp em học sinh hiểu cách tường minh dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để sử dụng dụng cụ - Thông qua tập rèn luyện kỹ giải tập từ liên hệ thực tế -2- NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1.Góc trơng suất phân ly mắt: Góc mở hai tia từ mắt đến đỉnh chân vật (hình 1) gọi góc trơng vật Góc trơng bé mà mắt phân biệt hai B điểm sáng khác gọi suất phân ly  mắt Khi ảnh hai điểm sáng lên hai tế A bào thần kinh sát võng mạc (khi ảnh lên Hình tế bào mắt khơng thể phân biệt nữa) Năng suất phân ly trung bình mắt người   1' 3.10  rad 2.1.2 Độ bội giác dụng cụ quang học: Khi mắt nhìn vật trực tiếp với góc trơng lớn 0, nhờ dụng cụ đó, mắt quan sát ảnh vật góc trơng  độ bội giác (số phóng đại góc) định nghĩa là:  G 0 Nhưng người ta dùng dụng cụ bổ trợ cho mắt góc trơng vật bé, góc trơng ảnh bé nên để tiện tính tốn, người ta dùng công thức:  tan  G   tan  2.1.3 Kính lúp 2.1.3.1 Định nhgĩa Là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trơng việc quang sát vật nhỏ Nó có tác dụng làm tăng góc trơng ảnh cách tạo ảnh ảo, lớn vật nằm trông giới hạn nhìn rõ mắt + Cấu tạo: thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (cỡ vài cm) Hình Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta đặt vật khoảng từ quang tâm kính tới tiêu điểm ảnh ảo lớn vật điều chỉnh cho ảnh ảo nằm phạm vi nhìn thấy mắt Tùy theo vị trí ảnh điều chỉnh đâu mà có cách ngắm chừng điểm cực cận, điểm cực viễn vị trí -3- Thơng thường để mắt không bị mỏi (không phải điều tiết) nên ngắm chừng điểm cực viễn (với mắt bình thường ngắm vơ cực) 2.1.3.2 Độ bội giác kính lúp 2.1.3.2.1.Định nghĩa Độ bội giác G dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt tỉ số góc trơng ảnh  vật qua dụng cụ quang học với góc trơng trực tiếp  vật đặt vật điểm cực cận mắt (hình 3) Hình 2.1.3.2.2 Cơng thức G  tan   (vì góc   nhỏ)  tan  Đối với kính lúp góc trơng trực tiếp lấy góc trơng vật ngắm chừng điểm cực cận:  tan   AB AB  (1) OCC DC 2.1.3.2.2.1 ngắm chừng Giả sử ảnh điều chỉnh cách mắt khoảng d '  l hình (l khoảng từ kính đến mắt) góc trơng ảnh là: B'  B A' F d l d' A' B '  tan   (2) d' l F' Hình Từ (1) (2), ta xác định độ bội giác: G ĐC A' B ' DC k (3) AB d '  l d'  l Trong k số phóng đại ảnh qua thấu kính Từ cơng thức tổng qt suy độ bội giác trường hợp: 2.1.3.2.2.2 Khi ngắm chừng cực cận d  l  ĐC Thay vào (3) G = k 2.1.3.2.2.3 Khi ngắm chừng cực viễn: d ' ĐC d    OCV đó: GV  x d OVV 2.1.3.2.2.4 Khi ngắm chừng vô cực: ảnh A’B’ vơ cực (hình 5), AB F đó: AB AB Đ C Do d=f d '   nên tan   OF  f độ bội giác lúc này: G  f -4- Hình G có giá trị từ 2,5 đến 25 + Mắt điều tiết + Độ bội giác kính lúp khơng phụ thuộc vào vị trí đặt mắt Giá trị G�được ghi vành kính: X2,5; X5 2.1.3.2.2.5 Chú ý: - Với l khoảng cách từ mắt tới kính lúp thì: ≤ l < f  GC > GV; l = f  GC = GV; l > f  GC < GV 0,25 - Trên vành kính thường ghi giá trị G  f 0,25 Ví dụ: Ghi X10 G  f 10  f 0,025m 2,5cm b) Khi ngắm chừng điểm cực cận: OC C  ĐC  d '  l nên: GC  k C Tức độ bội giác số phóng đại ảnh 2.1.3.3 Bài tốn : Bài tốn Một ính lúp có độ tụ 8dp Nếu mắt có khoảng nhìn rõ ngắn ĐC =25cm dùng kính để soi vật nhỏ cho độ bội giác kính đặt sát mắt? Nhận xét : * Độ bội giác kính phụ thuộc vào cách ngắm Nhưng trước hết, để ngắm ảnh vật ảnh phải lên vùng nhìn thấy mắt * Như vậy, vật phải đặt trước kính cho xuất ảnh ảo, nghĩa cách kính khoảng nhỏ tiêu cự, ảnh lại không lên gần ĐC kể từ kính (tức kể từ mắt) Giải: Khi ngắm vật trực tiếp, khơng qua kính góc trơng xác định: tg  h DC (1) Khi ngắm qua kính (hình 6) góc trông  xác định: -5- h H tg   d d' ( 2) H Từ độ bội giác xác định : G D tg  C tg d h F (3) d’ Theo công thức thấu kính thì: 1  D  d d' F’ d Hình d d '  dD Để cho ảnh ảo nằm vùng nhìn thấy mắt thì: d ' DC  d (1  DC D) DC  DC d  DC D (4) Ngồi ra, ảnh ảo vật vật phải đặt phía tiêu điểm nên: d f  DC D (5) Kết hợp hai điều kiện này:  D D d  D C Kết hợp bất phương trình với (3), ta được: ĐC D G 1  ĐC D  G 3 Vậy độ bội giác nhận từ đến Bài 2: Một người dùng kính lúp có tiêu cự 2,5cm Mắt đặt tiêu điểm kính lúp quan sát vật nhỏ AB cao 0,3mm a/ Tính góc trơng ảnh AB nhìn qua kính lúp b/ Tính độ bội giác kính lúp, biết khoảng cực cận mắt Đ = 24cm c/ Năng suất phân li mắt   3.104 rad Tìm AB nhỏ mà mắt quan sát dược qua kính lúp ĐS: a/   0, 012rad ; b/ G = 9,6; c/ ABmin  f   7,5.104 cm  7,5 m Bài 3: Một học sinh cận thị có điểm Cc, Cv cách mắt 10cm 50cm Học sinh dùng kính lúp có độ tụ +10dp để quan sát vật nhỏ Mắt đặt sát kính a/ Phải đặt vật khoảng trước kính b/ Một học sinh khác, có mắt khơng bị tật, ngắm chừng kính lupc vơ cực Cho OCc= 25cm Tính G ĐS: a/ 5cm �d �9cm ; b/ G�  2,5 2.1.4 Kính hiển vi -6- 2.1.4.1 Định nghĩa: Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật nhỏ, với độ bội giác lớn lơn nhiều so với độ bội giác kính lúp 2.1.4.2 Cấu tạo: (Hình 7) - Vật kính O1: TKHT f1 ngắn (vài mm), dùng để tạo ảnh thật lớn vật cần quan sát - Thị kính O2: TKHT f2 ngắn (vài cm), dùng kính lúp để quan sát ảnh thật nói - O1, O2 đặt đồng trục, l  O1O2  const - Bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát Hình 2.1.4.3 Cách ngắm chừng : Trong thực tế ta thay đổi khoảng cách từ vật đến vật kính cách đưa ống kính lại gần hay xa vật 2.1.4.4 Độ bội giác : AB AB tg0 = OC  Đ C C 2.1.4.4.1 Ngắm chừng vị trí (Hình 8): A2 B2 tg = OA tg AB Đ Đ C C 2  G = tg  AB OA  K OA 2 Hình 2.1.4.4.2 Khi ngắm chừng cực cận A2  CC GC = K -7- 2.1.4.4.3 Ngắm chừng vơ cực (Hình 9) : G  K G2   ĐC f1 f Hình Cơng thức nói lên vật kính thị kính có tiêu cự bé kính cho độ bội giác lớn 2.1.4.5 Bài tập Bài tốn 1: Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f = 1cm, thị kính có tiêu cự f2 = cm vật kính thị kính cách l = 21 cm khơng đổi Mắt người quan sát không bị tật đặt sát kính có khoảng cực cận Đ = 20 cm a, Phải đặt vật khoảng trước kính để người quan sát nhìn thấy ảnh vật qua kính b, Tính số bội giác ngắm chừng vô cực Giải: + Cho biết : OCC = 20cm ;OCV = � ; f1 = 1cm, f2 = cm; l = 21cm, Yêu cầu : d1c �d �d1v ; G�  ? O O a Ta có sơ đồ tạo ảnh: AB d ; d ' A1B1 d ; d ' A2 B2 1 2 + Khi ngắm chừng cực cận : d 2' f 10 thay số d2 = cm ' d2  f2 53 nên d1' = cm d 2'  OCC  20cm � d  Mặt khác d1' + d2 = l Vậy d1v  d1' f1  1,06cm d1'  f -8- + Khi ngắm chừng vô : d 2' f d  OCv  �� d  ' thay số d2= f  4cm d2  f2 Mặt khác d1' + d2= l nên d1' = l  d  17cm d ' f � d1c  ' 1  1, 0625cm d1  f Vậy đặt vật khoảng : 1, 0600cm �d �1, 0625cm ' b Số bội giác ngắm chừng vô cực :  Đ 16.20 Với   l  f1  f  16cm G  f1 f thay số vào G�  1.4  80 Bài toán 2: Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=3mm, thị kính có tiêu cự f2=50mm Khoảng cách chúng L=135mm, khoảng cách từ vật đến vật kính đến d1=3,1mm a) Ảnh cuối cho kính cách mắt khoảng bao nhiêu? b) Vẽ hình c) Tìm số phóng đại ảnh qua kính Nhận xét: * Việc xác định vị trí ảnh cuối cho kính trường hợp xác định vị trí ảnh qua hệ hai thấu kính hội tụ quen thuộc * Bài tốn u cầu tính số phóng đại ảnh khơng phải độ bội giác nên ta sử dụng công thức k  k1k Giải: a) Ảnh A1B1 cho vật kính cách vật kính khoảng: d1 d1 f 93(mm) d1  f Khoảng cách từ ảnh A1B1 đến thị kính: B A O1 F1A2 d L  d1 135  93 42(mm) Khoảng cách từ ảnh A2B2 đến thị kính (và khoảng cách từ ảnh đến mắt): d f 42.50 d 2  2  262,5(mm) d  f 42  50 A1 O2 F2 B1 B2 Hình 10 b) Hình vẽ biểu diễn hình 10 c) Độ phóng đại ảnh cho kính: k  d1 d 2 187,5 d1 d Bài tốn 3:Tiêu cự vật kính thị kính kính hiển vi tương ứng f1=4mm f2=2,5mm Một vật nhỏ nằm cách tiêu điểm vật kính khoảng -9- a=0,2mm Tìm độ bội giác kính ngắm chừng vô cực chiều dài quang học kính khoảng cực cận mắt DC=25cm Nhận xét: * Độ bội giác thị kính ngắm chừng vơ cực hồn tồn xác định Vậy theo cơng thức tính độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vơ cực, ta cần xác định thêm số phóng đại ảnh qua vật kính * Vì ngắm vơ cực nên ảnh cho vật kính phải đặt vào tiêu điểm thị kính Như chiều dài quang học kính xác định theo hệ thức:  d1  f1 Giải: Áp dụng cơng thức thấu kính vật kính, ta có: 1   f1  a d1 f1  d1  f1 ( f1  a ) a (1) Từ tính số phóng đại ảnh qua vật kính: k1  d1 f  f1  a a (2) Độ bội giác thị kính ngắm chừng vô cực: G2  DC f2 Độ bội giác kính ngắm chừng vơ cực bằng: G k1G2  f1 DC 2000 af Độ dài quang học kính:  d1  f1 Kết hợp với (1), ta nhận được:  f12 8(cm) a 2.1.5.Kính thiên văn 2.1.5.1 Định nghĩa: Kính thiên văn dụng cụ bổ trợ cho mắt quan sát vật xa Kính thiên văn có hai loại: Kính chiết quang có phận thấu kính kính phản quang có phận gương cầu lõm 2.1.5.2 Cấu tạo: Kính thiên văn chiết quang có cấu tạo từ thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn, gọi vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự bé, gọi thị kính, có vai trò giống kính hiển vi Hai kính lắp đồng trục với khoảng cách chúng thay đổi (đặc điểm khác với kính hiển vi) - 10 - Hình 11 - Vật kính O1: TKHT, f1 - Thị kính O2: TKHT, f2 - O1, O2: đồng trục, l  O1O2 : thay đổi 2.1.5.3 Sự tạo ảnh qua kính thiên văn: Sơ đồ tạo ảnh O1 O2 AB (�) �� � A1 B1 �� � A2 B2 OCC � f1 O2 d1 (�) �� � d1'  f1 , d �� � d 2'  � OCV � Vật sáng xa, coi vơ cực, qua thị kính cho ảnh thật A 1B1 tiêu điểm thị kính (tiêu cự vật kính lớn ảnh thật lớn) Hình 12 Thị kính đóng vai trò làm kính lúp để quan sát ảnh (hình 12) Ảnh cuối A2B2 hệ phải điều chỉnh để nằm phạm vi nhìn thấy mắt (bằng cách thay đổi khoảng cách hai kính) Qua O1 : d1'  f1 Qua O2 : d l  d1' l  f1 Trong l khoảng thấu kính 2.1.5.4 Độ bội giác: 2.1.5.4.1.Khi ngắm chừng A1 B1 d f f tan  G    A1 B1 d l  f tan  f1 2.1.5.4.2 Ngắm chừng � (Hình 13): f F1  F2 nên l  f1  f  G  f - 11 - Hình 13 2.1.5.4.3 Ngắm chừng CC: A2 B2 AB f f tan  GC   Đ  2 k A1 B1 tan  A1 B1 Đ Đ f1 2.1.5.5 Bài toán Bài tốn 1: Một người có mắt bình thường quan sát Mặt trăng qua kính thiên văn Vật kính có tiêu cự f1=2m, thị kính có tiêu cự f2=5cm Người quan sát ảnh điểm cực cận với khoảng cách nhìn rõ gần DC=25cm Cần dịch chuyển thị kính khoảng để nhận ảnh mặt trăng đặt sau thị kính, cách thị kính khoảng l=25cm? Khi kích thước Mặt trăng kích thước góc =30’? Màn gắn cố định với ống chứa thị kính Nhận xét: * Ban đầu, quan sát ảnh điểm cực cân tức ảnh ảo, ảnh A 1B1 cho vật kính phải đặt khoảng tiêu cự thị kính Sau để nhận ảnh ảnh ảnh thật, muốn ảnh A 1B1 phải đặt khoảng tiêu cự thị kính Do thị kính phải di chuyển xa vật kính khoảng a * Như ta cần tính khoảng cách từ ảnh A1B1 đến thị kính hai trường hợp Khoảng di chuyển cần thiết thị kính hiệu hai khoảng cách Giải - 12 - Ảnh S1 Mặt trăng tạo tiêu diện vật kính Khi mắt quan sát ảnh S2 qua thị kính khoảng cách từ S2 đến thị kính DC Nên khoảng cách từ ảnh S1 đến thị kính xác định theo công thức: 1   f a1 DC (Do ảnh cho thị kính ảnh ảo) Từ tính được: a1  DC f 4,17(cm) DC  f Bây ta tìm khoảng cách a2 từ ảnh S đến thị kính quan sát ảnh màn: 1   a2 l f a2   lf 6,25(cm) l  f2 Như thị kính cần dịch chuyển khoảng: a a2  a1 2,08(cm)   h f2 h' a2 l Hình 14 Kích thước (góc trơng) ảnh S cho vật kính góc trơng Mặt trăng (hình 14), nên kích thước dài ảnh h f1 Kích thước dài ảnh (độ cao) h’ ảnh màn: h'  l l 25.25  h  f  6,98(cm) a2 a2 6,25 360 Bài tốn 2: Kính viễn vọng Galilê có cấu tạo hệ hai thấu kính đồng trục, vật kính thấu kính hội tụ kính thiên văn thơng thường, thị kính thấu kính phân kỳ để thu ảnh chiều với vật Một kính viễn vọng với vật kính có tiêu cự f1=45cm thị kính với tiêu cự có độ lớn f2=5cm Khi thay hai thấu kính hai thấu kính hội tụ có tiêu cực f3 f4 ảnh nhận có độ bội giác ngắm chừng vô cực không thay đổi Hãy xác định tiêu cự f3 f4 Nhận xét: Q trình tạo ảnh qua ống kính Galilê biểu diễn hình 15: Thiên thể cho ảnh A1B1 qua vật - 13 - 0 0   A1 B1 Hình 15 kính Đặt thị kính trước A1B1 A1B1 trở thành vật ảo thị kính Để quan sát ảnh A2B2 qua thị kính vơ cực điều chỉnh A1B1 trùng với tiêu điểm thị kính AB 1 Khi ta có góc trơng trực tiếp: tg  f , góc trơng ảnh qua kính: tg  A1 B1 Nên độ bội giác xác định theo cơng thức giống kính thiên f2 văn bình thường Ở khác ảnh chiều với vật Giải: Chiều dài ống kính Galilê là: l  f1  f (1) Độ bội giác bằng: G f1 f2 (2) Theo điều kiện tốn kính thiên văn có chiều dài l bằng: l  f3  f4 (3) Và độ bội giác không thay đổi nên: k f3 f4 (4) Kết hợp (1) (3); (2) (4), ta nhận được: f1  f  f  f ; f1 f  f2 f4 Từ suy ra: f3  f1  f f1 36(cm); f1  f f4  f1  f f 4(cm) f1  f 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - 14 - Đại đa số em học sinh học dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt gặp nhiều khó khăn như: vẽ ảnh vật qua thấu kính, hệ thấu kính, đặc biệt nghiên cứa kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn em khơng hiểu rõ chất vấn đề cách ngắm chừng, độ bội giác kính cách sử dụng kính Các em nắm công thức độ bội giác ngắm chừng vô cực mà không hiểu chất vấn đề, nên làm toán phần em vận dụng công thức ngắm chừng vô cực mà không quan tâm đến ứng dụng kính thực tế Đối với kính lúp sách giáo khoa đưa chứng minh công thức cách ngắm chừng cực cận, cực viễn mắt bình thường chưa đưa ngắm chừng độ bội giác người mắt có tật Nhìn chung phần học sinh tiếp thu vận dụng kiến thức dễ dàng Đối với kính hiển vi, kính thiên văn tài liệu đưa cấu tạo, ngắm chừng số bội giác ngắm chừng vơ cực, (kính thiên văn khơng chứng minh công thức) Khi dạy học phần giáo viên học sinh gặp nhiều khó khăn giáo viên phân phối chương trình nên khơng có thời gian lớp để mở rộng vấn đề đưa trường hợp cụ thể khơng có Đối với em học sinh hiểu cách máy móc cơng thức độ bội giác cách ngắm chừng vô cực, đa số em không hiểu rõ chất vấn đề đặc biệt ứng dụng cụ thể kính hiển vi, kính thiên văn nhà trường khơng có kính hiển vi, kính thiên văn để em quan sát, thực hành Với tốn sử dụng kính hiển vi, kính thiên văn đa phần học sinh khơng làm được,nếu có dừng lại áp dụng cơng thức tính độ bội giác đơn giản 2.3 Giải pháp thực Nội dung đề tài nghiên cứu nêu cụ thể chi tiết cấu tạo, cách vẽ ảnh vật, sơ đồ tạo ảnh vật, chứng minh công thức độ bội giác ngắm chừng bất kỳ, ngắm chừng cực cận, cực viễn hay vơ cực kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn - Giúp em học sinh hiểu vận dụng cách thành thạo dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt - Tác giả xây dựng toán sử dụng dụng cụ quang học cách cụ thể yêu cầu em giải cách chi tiết đến kết cuối (giống tập mà tác giải trình bày), khơng sử dụng kết từ tốn tổng quát Điều giúp em nắm vững kiến thức lí thuyết rèn luyện kỹ làm tốt 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường - 15 - Đề tài nghiên cứu giúp em học sinh hiểu rõ chất dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt sử dụng dụng cụ thực tế Qua việc giảng dạy, tác giả thấy em tự tin hứng thú với ứng dụng cụ thể kính lps, kính hiển vi, kính thiên văn Đặc biệt với việc qua việc vẽ anhrcuar vật qua hệ thấu kính, chứng minh cơng thức độ bội giác, tạo cho em niềm đam mê môn học Các em thấy vai trò, tác dụng môn học ứng dụng vào thực tế giúp em có hiểu biết đầy đủ, toàn diện chất vấn đề Tác giả tiến hành trao đổi, thảo luận với thầy cô tổ Vật lý để chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hồn thiện đề tài nghiên cứu Các thầy cô đồng nghiệp biểu dương cao đóng đề tài sử dụng việc giảng dạy cách có hiệu Với thân tác giả việc áp dụng đề tài nghiên cứu nói chung chủ đề nói riêng việc giảng dạy học sinh lớp 11 đặc biệt dạy em lớp mũi nhọn khối A KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Xây dựng sở lý thuyết, chứng minh công thức độ bội giác kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn cách rõ ràng, cụ thể - Trang bị cho em hệ thống kiến thức lí thuyết dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt vật lý 11 THPT Từ giúp em áp dụng giải tập cụ thể dạng chủ đề - Khơi dậy niềm đam mê môn học, khả vận dụng kiến thức môn học vào thực tế em học sinh việc giải vấn đề 3.2 Kiến nghị a) Đối với em học sinh + Phải có tinh thần học tập nghiêm túc, cầu tiến Luôn nêu cao tinh thần tự học rèn luyện + Có niềm đam mê mơn học, có niềm tin vào khoa học để vận dụng kiến thức vào thực tế b) Đối với giáo viên giảng dạy + Luôn nêu cao tinh thần tự học sáng tạo; không ngừng nghiên cứu tìm tòi phương pháp hữu ích việc truyền thụ tri thức cho em học sinh Các thầy cô phải người nhiệt huyết, tận tâm, hết lòng học trò thân u + Ngoài việc dạy lý thuyết cần phải ứng dụng kiến thức môn học vào sống c) Đối với nhà trường THPT Tĩnh Gia - 16 - + Ban giám hiệu nhà trường cần tạo điều kiện sở vật chất, thiết bị thí nghiệm cho mơn học, nhà trường mua sắm kính thiên văn, kính hiển vi để em thực hành dụng cụ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Vũ Tiến Ca Thanh hóa, ngày 20 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN thân viết, không chép nội dung người khác Người viết SKKN Trần Văn Đạt TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Vật Lý 11 , NXB Giáo dục Việt Nam, 2013 - 17 - Lương Duyên Bình – Vũ Quang - Nguyễn Xuân Chi – Bùi Quang Hân – Đoàn Duy Hinh: Bài tập Vật lý 11 – NXB Giáo dục, 2007 Vũ Thanh Khiết, Tuyển tập toán nâng cao, Vật lý 11, tập 2: Điện học – Quang hình học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013 Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Tài liệu chuyên Vật lý 11, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012 Nguyễn Đức Hiệp - Nguyễn Anh Thi: 200 tốn quang hình – NXB Đồng Lai, 1997 DANH MỤC - 18 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trần Văn Đạt Đơn vị công tác: , Trường THPT Tĩnh Gia TT Cấp đánh giá Kết xếp loại đánh giá (Ngành GD xếp loại cấp huyện/tỉnh; (A, B, Tỉnh ) C) Tên đề tài SKKN Tổ chức buổi học ngoại khố “dòng điện chất bán dẫn Ngành GD cấp ứng dụng linh kiên bán tỉnh dẫn” Lớp 11 THPT - 19 - B Năm học đánh giá xếp loại 2007- 2008 ... lí thuyết dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt vật lý 11 THPT Từ giúp em áp dụng giải tập cụ th dạng chủ đề - Khơi dậy niềm đam mê môn học, khả vận dụng kiến th c môn học vào th c tế em học sinh. .. thiên văn - Giúp em học sinh hiểu vận dụng cách th nh th o dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt - Tác giả xây dựng toán sử dụng dụng cụ quang học cách cụ th yêu cầu em giải cách chi tiết đến kết... khăn cho th y các em học sinh trình dạy học - Giúp em học sinh hiểu cách tường minh dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để sử dụng dụng cụ - Th ng qua tập rèn luyện kỹ giải tập từ liên hệ th c tế
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát huy tính tích cực của học sinh qua giảng dạy chủ đề các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt vật lý lớp 11 TH ,

Từ khóa liên quan