0

SKKN một vài chuẩn bị ban đầu để nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 12 các lớp đại trà trường THPT cầm bá th

20 109 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 08:52

MỤC LỤC NỘI DUNG Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Những giải pháp chủ yếu nghiên cứu 2.3.1 Xác định lại tầm quan trọng việc thành thạo kĩ Tin học cho học sinh 2.3.2 Tiến hành khảo sát chất lượng thực hành mơn 2.3.3 Chuẩn bị mơ hình lớp học 2.3.4 Thiết kế CSDL quản lí học sinh lớp 2.3.5 Thiết kế học phù hợp với nhiều đối tượng học sinh 2.3.6 Chuẩn bị tốt phòng thực hành, thiết bị dạy học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục TRANG 02 03 03 03 04 05 06 06 06 10 12 13 15 15 17 17 MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc sử dụng ứng dụng Cơ sở liệu phục vụ quản lí, truy cập, khai thác thơng tin từ quy mô nhỏ (trường học) tới lớn (Quốc gia) hay lớn (Thế giới) phổ biến, mang lại nhiều lợi ích kinh tế thuận tiện Hệ thống giảng, hướng dẫn học, đề thi, cho phép học sinh tra cứu, tự học trực tuyến Internet đa số tổ chức dạng sở liệu [6] Về mặt tri thức kĩ năng, môn Tin học nhà trường cần làm cho tất học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học nắm yếu tố Tin học, có khả ứng dụng công nghệ thông tin công cụ học tập hoạt động, nhanh chóng bước vào ngành nghề đòi hỏi sử dụng cơng nghệ [5] Do đó, với học sinh, việc thành thạo kĩ Tin học, đặc biệt kĩ khai thác sở liệu ngày trọng nhằm nâng cao hội học hỏi hội nhập với giới [6] Phần thực hành môn Tin học 12 mong muốn giúp học sinh hiểu tính ứng dụng CSDL biết cách thao tác để khai thác thông tin từ CSDL thực tế phục vụ cho công việc cá nhân Qua thời gian trực tiếp giảng dạy Tin học nói chung, mơn Tin học 12 nói riêng, tơi nhận thấy rằng: - Tỉ lệ học sinh có điện thoại thơng minh (Smartphone) cao Cứ khoảng em lại có em có Smartphone Khả sử dụng ứng dụng Smartphone em tốt, dừng kĩ sử dụng ứng dụng giải trí (Facebook, Zalo, Messenger, 360, ) Hơn Smartphone chức điện thoại thiết bị chủ yếu dành cho giải trí lướt web [6] - Ở lớp đại trà nhiều học sinh yếu kỹ thực hành máy vi tính Các em ngại ngần thực thao tác mà chủ yếu quan sát em khác (Hs – giỏi) nhóm thực hành nên thực hành kết không mong muốn Thậm chí có em khơng thực hành thao tác nào, có em quên bật/tắt máy tính, khơng biết sử dụng chuột, thao tác bàn phím chậm chạp, lóng ngóng Từ đó, em ngại thực hành cuối khơng hiểu học gì, học để làm Từ thực tế trên, tơi ln băn khoăn mong muốn tìm biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thực hành lớp đại trà Giúp em sau thực hành có kỹ đạt yêu cầu đề Quan trọng hơn, giúp em sau tốt nghiệp, có kĩ máy tính, kĩ sử dụng phần mềm ứng dụng để làm việc Có khả tự học, tự khai thác thông tin phục vụ cho công việc cá nhân Bên cạnh đó, trường tơi chưa có tài liệu nghiên cứu, sâu vấn đề này, đồng nghiệp nhà trường chưa có kinh nghiệm giải quyết, khắc phục Vì vậy, tơi mạnh dạn đưa "Một vài chuẩn bị ban dầu để nâng [5]- Mục tiêu nhiệm vụ môn Tin học - Bộ Giáo dục [6]- Tài liệu Internet cao chất lượng thực hành Tin học 12 lớp đại trà trường THPT Cầm Bá Thước" để đồng nghiệp tham khảo, góp ý nâng cao chất lượng thực hành mơn Tin học 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nhằm đánh giá lại chất lượng thực hành môn Tin học học sinh lớp 12 lớp đại trà; phương pháp quản lí, hướng dẫn học sinh thực hành - Tìm học sinh có thao tác thực hành tốt, học sinh kĩ thực hành yếu nguyên nhân tình trạng - Đưa giải pháp giúp học sinh có kĩ thực hành tốt cố gắng nữa; học sinh có kĩ thực hành yếu kém, học sinh ngại thực hành cố gắng hơn, mạnh dạn cuối để tất học sinh đạt yêu cầu giáo dục tiết học 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Tôi nghiên cứu ứng dụng lớp 12 đại trà trường THPT Cầm Bá Thước năm học 2015-2016, 2016-2017 2017-2018 Để tổng kết vấn đề: Vì lớp đại trà phận không nhỏ học sinh ngại thực hành, lên phòng thực hành ngồi im từ đầu buổi đến cuối buổi dù giáo viên hướng dẫn tận tình qua hệ thống máy chiếu Để từ đưa biện pháp hỗ trợ, động viên em thực hành từ nâng cao chất lượng thực hành lớp 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài là: a Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết - Một nghiên cứu kĩ lý thuyết nội dung chương trình Tin học 12; Nghiên cứu mục tiêu dạy, tiết dạy - Hai tìm tòi tài liệu, mở rộng kiến thức lý thuyết internet - Ba sưu tầm ứng dụng CSDL thực tế địa phương, quốc gia giới b Phương pháp điều tra khảo sát thực tế - Một tìm hiểu khả thực hành thực tế học sinh, điều kiện thực hành nhà học sinh qua phiếu khảo sát - Hai nghiên cứu khả tiếp thu học sinh lớp đại trà trường THPT Cầm Bá Thước để có cách trình bày giảng dạy thật dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh Tăng hứng thú học học sinh - Ba tiến hành làm kiểm tra kiến thức lớp giảng dạy - Bốn lưu kết thực hành buổi học sinh để trò rút kinh nghiệm c Phương pháp thống kê sử lí số liệu Từ việc điều tra khảo sát thực tế, lập phiếu thống kê số học sinh theo khả thực hành: Tốt, khá, trung bình, yếu d Phương pháp thu thập thông tin Thu thập ý kiến phản hồi từ học sinh đồng nghiệp, rút kinh nghiệm sửa chữa bổ sung, hoàn thiện Vấn đáp tìm hiểu giáo viên môn Tin học NỘI DUNG 2.1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC Tự học học tập suốt đời luận điểm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, nhân tố định tạo nên trí tuệ [7] Mơn Tin học giữ vai trò chủ đạo việc chuẩn bị cho học sinh khả tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức sáng tạo thời đại thơng tin, kết nối tồn cầu hóa; hỗ trợ đắc lực học sinh tự học tập nghiên cứu; tạo sở vững cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, triển khai phương thức giáo dục đại cho tất môn học [5] Những lực chung tất mơn học hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo Những lực chun mơn hình thành, phát triển chủ yếu thông qua số môn học, hoạt động giáo dục định: Năng lực ngơn ngữ, lực tính tốn, lực tìm hiểu tự nhiên xã hội, lực công nghệ, lực tin học, lực thẩm mỹ, lực thể chất [4] Như vậy, lực Tin học lực Công nghệ 10 lực cốt lõi cần hình thành phát triển cho học sinh phổ thông thời kỳ công nghiệp 4.0 Vì vậy, học sinh có kĩ thao tác tốt máy tính nói chung , kĩ thực hành tốt nội dung thực hành CSDL hệ QTCSDL Access nói riêng em có tiền đề tốt để làm việc sau Các em hoàn toàn tự tin, chủ động tự học, tự tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn Internet Để làm điều đó, giáo viên cần tâm niệm khơng có học sinh kém, em chưa cố gắng chưa dành nhiều thời gian dẫn Giáo viên phải khéo léo với học sinh cho vừa đảm bảo mục đích học để ý đến tâm lí em Tạo cho em tâm tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho thực hành Khuyến khích em có kĩ tốt chịu khó tìm hiểu thêm nội dung nâng cao, nhiệt tình hướng dẫn bạn yếu Động viên em chưa có kĩ tốt cố gắng thực hành để đạt mục tiêu học Bên cạnh đó, em sử dụng Smartphone nhiều, nên giáo viên cần tận dụng điều kiện tốt hướng dẫn em tìm hiểu thêm kiến thức học thông qua Internet, tạo tâm lí hào hứng cho em tìm hiểu học Có vậy, em có nhiều cố gắng đạt mục tiêu đặt Từ có kĩ Tin học để bước vào công việc sống sau [4]- Chương trình GD phổ thơng tổng thể thông qua ngày 27/7/2017 [5]- Mục tiêu nhiệm vụ môn Tin học - Bộ Giáo dục [7]- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Module 1: Đặc điểm tâm sinh lí học sinh THPT 2.2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SKKN: Trường THPT Cầm Bá Thước nằm địa bàn thị trấn Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa Trường đặt huyện thuộc 62 huyện nghèo đất nước Việt Nam (Theo nghị 30a/CP) Theo tình hình thực tế nay, lớp đại trà, bố mẹ em chủ yếu làm nơng lâm nghiệp, gia đình học sinh có máy vi tính Hầu em học sinh ham chơi chơi điện tử, em ngoan ngồi lên phòng thực hành trường có điều kiện tiếp xúc với máy vi tính Trên thực tế qua năm giảng dạy môn Tin học, thông qua học sinh, phụ huynh qua trao đổi với đồng nghiệp nhận thấy: học sinh yêu thích hứng thú với môn tin học Tuy nhiên chất lượng môn qua năm học chưa cao, đặc biệt kỹ thực hành máy tính hạn chế Nhiều học sinh chưa có thái độ tích cực thực hành để rèn kỹ *) Về phía nhà trường: - Nhà trường có phòng thực hành Chỉ có phòng thực hành với số lượng 20 máy dùng Phòng lại có nhiều máy bị cũ, hỏng *) Về phía giáo viên: - Tin học 12 học hệ Quản trị CSDL: HS chưa sử dụng hệ QTCSDL nên chưa hình dung cụ thể việc thực chức Giáo viên gặp nhiều khó khăn để giải thích tính ứng dụng chức trì tính quán, tổ chức điều khiển truy cập đồng thời - Trong thời gian tiết học, giáo viên khó hướng dẫn cụ thể kiểm sốt chi tiết trình thực hành học sinh - Giáo viên Tin học thường dạy nhiều lớp nên để nhớ hết đặc điểm, khả học sinh khó khăn *) Về phía học sinh: - Do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, nhiều em mơ màng nhìn ngắm khơng gian bên ngồi; nhiều em thích dùng Smartphone mở Facebook chat với bạn bè hay xem phim, nghe nhạc - Nhiều học sinh không hiểu rõ tầm quan trọng kĩ làm việcvới máy tính Tin học Cho biết sử dụng Smartphone, biết xem phim, nghe nhạc, lướt Web, "giỏi Tin học" - Sĩ số học sinh lớp đơng 40 hs/lớp, buộc em phải thay thực hành máy tính - Ngồi tiết thực hành lớp, em không rèn luyện thao tác nhà Vì sau thời gian khơng thực hành (nhiều tiết lí thuyết liên tục, hay nghỉ hè) em quên thao tác bật/tắt máy tính - Về thái độ học tập, em học sinh cuối cấp nên nhiều em có tư tưởng trọng môn học cho quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai [7] mơn lại em khơng học học chống đối, chí có tư tuởng ngại sử dụng máy tính để thực hành rèn luyện kỹ Có em khơng thực hành không quan sát bạn thực hành 2.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NGHIÊN CỨU: [7]- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Module 1: Đặc điểm tâm sinh lí học sinh THPT 2.3.1 Xác định lại tầm quan trọng việc thành thạo kĩ Tin học cho học sinh : Tin học phát triển ngày nhanh trở thành nhân tố vô quan trọng lĩnh vực Kĩ tin học kĩ yêu cầu công việc: a Trong giáo dục: - Học sinh biết sử dụng ứng dụng Tin học để học (bài giảng, video thí nghiệm, ), để thi (học sinh thi trắc nghiệm máy tính với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tổ chức dạng CSDL) - Giáo viên/giảng viên sử dụng máy tính hỗ trợ việc giảng dạy (soạn giáo án, soạn giảng, soạn đề thi, ) Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng máy chiếu để phát slide để giảng sinh động dễ tiếp thu cho học sinh - Với sinh viên hầu hết ngành đặc biệt kế tốn, kinh tế đòi hỏi kĩ Tin học để xử lí cơng việc học tập thông qua phần mềm Microsoft Office Trong suốt năm tháng học đại học, kĩ Tin học sinh viên sử dụng xuyên suốt trình làm báo cáo, tiểu luận, khóa luận, thuyết trình [6] b Trong công việc: - Hiện hầu hết doanh nghiệp yêu cầu ứng viên phải thành thạo kĩ tin học nói chung tin học văn phòng nói riêng - Nhân viên phải sử dụng thành thạo công việc như: hoạt động giao dịch giấy tờ, văn bản, hoạt động kế toán-kiểm toán, Các công việc gắn liền với sở liệu [6] c Trong đời sống: Các kĩ Tin học nên có: - Tìm kiếm nguồn tri thức phong phú Internet - Chia sẻ thông tin bổ ích, cảm nhận thân người giới - Kết nối liên lạc với người xung quanh thông qua mạng xã hội, ứng dụng gọi chát trực tiếp - Các vấn đề xử lý thông tin, văn bản, thuyết minh 2.3.2 Tiến hành khảo sát chất lượng thực hành môn: Đây biện pháp quan trọng cần thực bắt đầu năn học, tiền đề, sở cho biện pháp Công việc thực lại trình dạy-học giáo viên thấy cần thiết Kết đạt danh sách học sinh có khả thực hành khá-tốt học sinh chưa có nhiều kĩ thực hành Công việc tiến hành sau: [6]- Tài liệu Internet a Giáo viên lập phiếu khảo sát: Lập phát cho học sinh điền thông tin, sau thu lại để tập hợp thơng tin Phiếu khảo sát có dạng: Câu hỏi để xác định học sinh học nhóm kèm bạn nhà Câu hỏi 2, 3, có số điểm tương ứng 1, 4, điểm dùng để đánh giá cho điểm kĩ b Tập trung quan sát kĩ thực hành học sinh: Ở tiết thực hành đầu tiên, yêu cầu hướng dẫn học sinh tạo thư mục mang tên học sinh đó, kèm theo lớp ổ đĩa D: Ví dụ: Thư mục LuuDucAnh_12A1_CBT Và yêu cầu tiết thực hành, học sinh lưu nội dung thực hành cá nhân vào thư mục vừa tạo Quan sát từ 1-2 thực hành đầu năm, hoàn thiện danh sách danh sách học sinh có khả thực hành khá-tốt học sinh chưa có nhiều kĩ thực hành Sau bước trên, ta cho điểm số hóa khả thực hành ban đầu học sinh với số điểm đánh giá tối đa 10 Xếp loại sau: - khả thực hành tốt: >8 điểm - khả thực hành khá: từ 7-8 điểm - khả thực hành trung bình: từ đến điểm - khả thực hành yếu:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một vài chuẩn bị ban đầu để nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 12 các lớp đại trà trường THPT cầm bá th ,

Từ khóa liên quan