0

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy phần vẽ kỹ thuật cơ sở môn công nghệ 11

23 135 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 08:24

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY PHẦN VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ MÔN CÔNG NGHỆ 11 Người thực hiện: Nguyễn Anh Ngọc Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Cơng Nghệ - Cơng nghiệp THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC TT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1 3.2 Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề A Dạy Bài - Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thu ật B Dạy Bài - Hình chiếu vng góc Nội dung phương pháp chiếu góc thứ C Dạy Bài - Mặt cắt hình cắt 10 D Dạy Bài - Hình chiếu trục đo 12 E Dạy Bài - Hình chiếu phối cảnh 14 Hiệu SKKN hoạt động giáo dục, với 15 thân, đồng nghiệp nhà trường Đối với hoạt động giáo dục 15 Đối với thân 16 Đối với đồng nghiệp 16 Đối với nhà trường 16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 16 Kết luận 16 Kiến nghị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 - Lý chọn đề tài Chúng ta thấy rõ phát triển bậc cơng nghệ thơng tin Nhờ có công nghệ thông tin công cụ đa phương tiện máy tính phát triển theo văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, vide o Từ giáo viên xây dựng giảng sinh động, thu hút đ ược s ự tập trung người học Việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy giúp người học trở nên động, sáng tạo, chủ động h ơn việc tiếp thu kiến thức Nhờ đó, học khơng áp đặt, giáo điều, khơ cứng người học khắc sâu kiến thức lớp học Vậy làm để thực yếu tố Người giáo viên giảng dạy môn Công nghệ kỹ thuật công nghiệp cần trang bị cho b ản thân kiến thức tốt công nghệ thông tin Ng ười giáo viên c ần thành thạo thiết bị liên quan như: Máy chiếu, máy vi tính, Tivi thơng minh điều quan trọng cần trang bị kiến th ức, kỹ s d ụng phần mềm hỗ trợ phần mềm PowerPoint, AutoCad hay chí Photoshop Bản thân tơi giáo viên giảng dạy môn Công nghệ Tr ường THPT Triệu Sơn Tơi nhận thấy cần có hướng giải tốt giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở Đó lý l ựa ch ọn đ ề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu qu ả gi ảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở môn công nghệ 11” 1.2 - Mục đích nghiên cứu Qua nghiên cứu rút kinh nghiệm hy vọng đề tài tìm giải pháp nhằm phát huy tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy phần vẽ kỹ thuật tốt Ở phần vẽ kỹ thu ật c s m ặc dù em tiếp cận chương trình Cơng nghệ nh ưng Cơng ngh ệ lớp 11 lại có số kiến thức mẻ liên quan t ới ki ến th ức toán học như: Phép chiếu vng góc, phép chiếu song song phép chiếu xun tâm Đặc biệt với nhiều hình vẽ liên quan đến kỹ thuật lại tr ừu tượng khó hiểu, hình biểu diễn cần tư cao đầu óc ph ải t ưởng tượng tốt Yêu cầu người giáo viên phải dẫn dắt học sinh từ tư tr ừu tượng đến thực tế Ở việc áp dụng phương tiện dạy h ọc đ ại vào giảng quan trọng, định đến hình thành t kỹ thuật cho học sinh, tạo điều kiện cho việc lĩnh hội kiến th ức hình thành kỹ Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo h ọc sinh vi ệc tiếp thu kiến thức Với việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở Giúp cho học sinh hiểu nắm nhanh nh ất đ ồng th ời t ạo hứng thú cho học sinh học tập phần vẽ kỹ thu ật c s nói riêng mơn Cơng nghệ nói chung Vấn đề mà nghiên cứu, đưa làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm là: Ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu qu ả gi ảng dạy phần “Vẽ Kỹ Thuật Cơ Sở” Trong trình giảng dạy tơi th h ọc sinh khó hình dung tưởng tượng tr ừu tượng, việc tìm hi ểu hình chiếu biểu diễn vật thể vẽ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn Cụ thể thuận lợi em học sinh khối A, A1 hay kh ối D khối khác khơng thể hình dung Đây nh ững ki ến thức quan trọng để học sinh nắm vững kiến th ức ph ần c khí phần động đốt sau Khi giảng dạy phần vẽ kỹ thuật giáo viên cần dạy theo phương pháp dạy học để: + Học sinh hiểu tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹ thu ật + Học sinh nắm hình chiếu vng góc, hình chi ếu tr ục đo, hình chiếu phối cảnh, mặt cắt hình cắt + Học sinh phải hiểu để vận dụng kiến thức để vẽ hình biểu diễn 1.3 - Đối tượng nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm giúp học sinh lớp 11 Trường THPT Triệu sơn học môn Công Nghệ đạt kết cao, đồng th ời giúp h ọc sinh có hứng thú học tập, khơng xem nhẹ mơn mơn cơng nghệ mang tính thực tế cao, kiến thức gần gũi với sống, học sinh có th ể vận dụng vào sống sau h ọc Do đó, giáo viên giảng dạy môn công nghệ, nhận th ph ải khai thác tối đa môn học này, phải làm cho học sinh cảm thấy h ứng thú u thích mơn học Từ học sinh vận dụng kiến th ức học vào th ực t ế sống Những phần mềm nghiên cứu để áp dụng vào giảng: - Dùng phần mềm Auto CAD để thiết kế hình chiếu v ật thể - Dùng PowerPoint để thiết kế, tạo hoạt hình trình chi ếu giảng - Dụng phần mềm Photoshop để nâng cao tính thẩm mĩ hình vẽ vẽ kỹ thuật - Tạo ảnh động, hình ảnh màu để hình thành khái niệm t ừng tiêu chuẩn trình bày vẽ, phương pháp chiếu cách d ựng hình 1.4 - Phương pháp nghiên cứu Phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ Phương pháp trình bày trực quan Phương pháp dạy học nêu vấn đề NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 - Cơ sở lý luận Quan niệm giáo dục với mục tiêu giáo dục là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ”, hướng tới cơng “Cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước” Hiện trường học quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy đổi phương pháp dạy học, nhằm định hướng cho học sinh THPT lựa chọn nghề nghiệp tương lai Đặc biệt môn khoa học tự nhiên, có mơn Cơng nghệ bước đưa đồ dùng dạy học đại vào giảng dạy Phát huy tính tích cực học sinh, lấy học sinh trung tâm Vì việc thay đổi phương pháp giảng dạy nghiên cứu phương pháp giảng dạy để tiếp cận mang tính phù hợp với đối tượng học sinh vấn đề quan trọng Cơng nghệ mơn học mang tính thực tiễn cao học giáo viên khơng nên trình bày lý thuyết chiều mà cần nêu vấn đề, đặt câu hỏi, dụng hình ảnh sống động cho học sinh để vận dụng kiến thức kinh nghiệm thân tiếp thu từ cấp học dưới, từ thực tiễn để giải vấn đề đặt Người giáo viên ban đầu phải hình thành phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn Muốn đạt yêu cầu người giáo viên phải khơng ngừng học hỏi trao đổi dự với đồng nghịêp Đúc rút kinh nghiệm giảng dạy, lựa chọn phương pháp cho phù hợp với dạy lớp với đối tượng học sinh khác Phải kết hợp tốt lý thuyết thực hành, hướng dẫn thao tác chuẩn xác đảm bảo tiêu chuẩn góp phần hình thành kỹ cho học sinh 2.2 - Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Chúng ta biết Công nghệ môn học ứng dụng, nghiên c ứu vi ệc vận dụng nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu vật ch ất tinh thần người Trong phần vẽ kĩ thuật sở mơn Cơng Nghệ lớp 11 đòi hỏi trí tưởng tượng khơng gian, mơn học góp phần giúp học sinh hình thành tính động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa h ọc đ ịnh h ướng t ốt cho ngành nghề sau Phần vẽ kỹ thuật sở phần cung cấp cho học sinh nh ững kiến thức kĩ thuật cơng nghiệp, học sinh khó n ắm đ ược phương pháp vẽ hình chiếu, hình biểu diễn chi ti ết máy, m ột v ật thể hay máy khí hồn chỉnh Học sinh khó hình dung hình dạng vật th ể khơng gian, thấy đường nét bị che khuất vật thể Phức tạp em học sinh phải đọc vẽ kĩ thu ật đơn giản sở cho trình học tập phần gia cơng khí đ ộng c đốt điều quan trọng giáo dục học sinh lao động s ản xuất Thực tế đặc thù môn học nên việc giảng dạy môn Công nghệ lớp 11 phần vẽ kĩ thuật sở gặp nhi ều khó khăn Ph ần vẽ kĩ thuật phân bố giảng dạy vào đầu học kì m ột s ố kiến thức hình học khơng gian tốn học h ọc sinh m ới đ ược ti ếp cận, nên kết dạy học chưa cao Chính lẽ tơi viết đề tài với mong mu ốn đ ược đóng góp m ột phần vào việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, động sáng tạo Điều quan trọng thực nhiệm vụ cụ thể ứng dụng CNTT đổi nội dung, phương pháp dạy, học kiểm tra đánh giá Đồng thời tạo hứng thú cho em học tập môn coi khô khan, trừu tượng Nhằm thay đổi nhận thức em học sinh tiếp cận với môn khoa học kĩ thuật Hy vọng với đ ề tài này, khơng giúp ích cho thân mà giúp ích cho các bạn đ ồng nghi ệp em học sinh * Ưu điểm: Cách dạy cũ có ưu điểm đơn giản, khơng đòi hỏi trang thiết bị dạy học mức độ cao, giáo viên dễ thực * Hạn chế: Học sinh tiếp nhận kiến thức gần áp đặt, chưa thấy chất cụ thể Học sinh mơ hồ tìm hiểu hình biểu diễn Đối với giáo viên giảng phần thấy khó dạy cho học sinh hiểu Qua thực tế rút học từ giảng kết vận dụng kiến thức học sinh theo năm học Tôi thấy cần phải đổi phương pháp dạy học là: Ứng dụng CNTT giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở, giúp cho học sinh tiếp cận hình biểu diễn cách rõ ràng hình dung nhanh 2.3 - Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Từ việc dạy phần vẽ kỹ thuật sở nội dung khó đ ối v ới h ọc sinh, lẽ em cần tư tưởng tượng thật phong phú Thêm vào đó, thời lượng có hạn nên chương trình SGK trình bày v ắn t v ề thơng tin, chưa cụ thể hố thao tác, yêu cầu h ọc sinh t ưởng tượng vẽ hình mức độ cao Đối với phân phối chương trình mơn Cơng nghệ 11, Ch ương Vẽ kĩ thuật sở từ đến Khi trình bày ph ương pháp chiếu sử dụng mặt cắt hình cắt dựng hình, học sinh r ất khó tiếp thu vận dụng vào việc giải tập th ực hành r ất tr ừu tượng Tơi thấy cần phải đổi phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phần vẽ kĩ thuật c sở Nh ằm giúp em HS nắm vững kiến thức, biết cách lập trình bày vẽ kĩ thuật m ột cách khoa học, xác, tiết kiệm chi phí sản xuất nh ất, ng ười giáo viên cần tìm hiểu vận dụng phương pháp giảng d ạy phù h ợp, ch ọn cách làm hợp lý, hướng dẫn em suy nghĩ tìm lời giải để vận dụng việc vẽ hình chiếu cho kết đạt cao Trường THPT Triệu Sơn năm gần đầu tư trang thiết bị dạy học gắn máy chiếu, Tivi phòng học nên vi ệc ứng d ụng công nghệ thông tin thuận lợi Với việc vận dụng phương pháp dạy học với giáo án điện t sinh động có tác dụng lớn học tập kiến th ức khó, v ận d ụng vào việc vẽ kĩ thuật sở qua em thêm h ứng thú yêu thích môn học CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ CỦA NỘI DUNG ĐỀ TÀI A Dạy Bài - Tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật Ở giáo viên cần nhấn mạnh: Bản vẽ kỹ thuật phương tiện thông tin dùng lĩnh vực kỹ thuật trở thành “ngôn ngữ” chung dùng kỹ thuật Vì vậy, ph ải xây dựng theo quy tắc thống quy định tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật.[1] Bản vẽ kỹ thuật lập theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tiêu chuẩn quốc tế (ISO)[1] Sau dùng hình ảnh minh họa yêu cầu h ọc sinh c ần nh m ốt s ố quy định là: Để thực thành cơng vẽ kỹ thuật em c ần phải chuẩn bị yếu tố sau: * Vật liệu dụng cụ vẽ[4] - Vật liệu vẽ: + Giấy vẽ khổ A4 A0 thường: Dùng bút chì để vẽ lên kh ổ giấy (Gam giấy A4 kích thước khổ giấy A0) - Dụng cụ vẽ:[4] + Bút chì: Theo độ cứng lõi chì có bút chì cứng bút chì m ềm (HB, 2B, 3B ) + Ê ke.[4] (Các loại nét bút chì bút chì thường dùng) (Bộ thước Eke đo góc vng) + Compa sử dụng bút chì [4] Giáo viên chụp hình ảnh thao tác đo, điều chỉnh sử dụng compa giới thiệu cho học sinh quan sát + Thước tròn, thước Elip, [4] * Khổ giấy: Theo TCVN 7285: 2003, có khổ giấy chính:[1] A0: 1189 × 841mm; A1: 841 × 594mm; A2: 594 × 420mm A3: 420 × 297mm; A4: 297 × 210mm Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chia khổ giấy A0 thành khổ giấy khác cách dựng khung vẽ, khung tên tranh vẽ: Dùng hi ệu ứng cắt đôi tờ giấy A0 ta tờ giấy A1, cắt đôi tờ A1 ta t A2, c đôi tờ A2 ta tờ A3 tiếp tục cắt đôi tờ A3 ta tờ A4… Giáo viên yêu cầu học sinh nhớ làm quy định khung vẽ khung tên BVKT (trên giấy A4) đặt nằm ngang ho ặc đ ứng [2] - Khung vẽ: Là khung giới hạn vẽ, vẽ nét liền đậm [1] - Khung tên: Được đặt góc dưới, bên phải khung vẽ [1] - Nội dung khung tên:[1] Giáo viên nhắc cho học sinh: Khi điền thông tin vào khung tên cần đảm bảo tiêu chuẩn chữ viết số Tức phải đảm b ảo kỹ thuật * Tỉ lệ: Là tỉ số kích thước đo hình biểu diễn kích th ước tương ứng đo vật thể Theo TCVN 7286-2003, có loại tỉ lệ: [1] - Tỉ lệ phóng to: 2:1; 2,5:1; 4:1: 5:1; 10:1; 20:1 - Tỉ lệ nguyên hình: 1:1 - Tỉ lệ thu nhỏ: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20 * Nét vẽ: Giáo viên giới thiệu loại nét vẽ thường dùng vẽ kĩ thuật với đặc tính cụ thể loại nét vẽ [1] - Nét liền đậm: Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy Chiều rộng nét: S - Nét liền mảnh (S/3): Vẽ đường gióng, đường kích thước; đường gạch gạch mặt cắt 10 - Nét lượn sóng: Vẽ đường giới hạn hình chiếu, hình cắt - Nét gạch chấm mảnh: Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng - Nét đứt: Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất * Chữ số:[4] + Khổ chữ: chiều cao h + Kiểu chữ: Chữ đứng, chữ nghiêng * Ghi kích thước kí hiệu hình chiếu: Giáo viên dùng hình biểu diễn có ghi kích thước đầy đủ, biểu diễn giải thích rõ cho học sinh hiểu đồng thời quy ước chung [1] 11 B Dạy Bài - Hình chiếu vng góc Nội dung phương pháp chiếu góc thứ Giáo viên thiết kế mơ hình (hình vẽ), tạo hiệu ứng giúp học sinh hình dung thao tác “chiếu”vật thể từ hước chiếu.[2] Trong không gian lấy mặt phẳng vng góc v ới t ừng đơi m ột, đặt tên mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu m ặt phẳng hình chiếu cạnh, đặt vật thể không gian cho m ặt c vật thể song song với mặt phẳng hình chiếu.[1] Trường hợp vật thể có phần khuyết cần ph ải hi ểu rõ phần khuyết khối Để từ vẽ hình chi ếu vng góc đảm bảo vẽ phần thấy hay phần khuất c vật th ể [3] Sau tìm hiểu nội dung phương pháp này, giáo viên trình chi ếu số ví dụ cụ thể nhằm giúp học sinh khắc sâu kiến thức [1] 12 (Giá đỡ hình chiếu vng góc) (Gối cột hình chiếu vng góc) C Dạy Bài - Mặt cắt hình cắt Giáo viên yêu cầu học sinh nêu khái niệm theo SGK Sau vừa trình chiếu thao tác “cắt” vật thể, vừa diễn giảng cho học sinh dễ nhận biết bắt chước [1] + Ý nghĩa phương pháp Trong phương pháp hình chiếu vng góc, vật thể có nhiều lỗ rãnh ta phải dùng nét khuất để vẽ, hình biểu di ễn có nhiều nét khu ất khiến người đọc vẽ rối mắt, khó hình dung vật th ể Nếu s d ụng m ặt cắt hình cắt để biểu diễn bổ sung cho hình chiếu giúp hình dung vật thể cách xác dễ dàng [4] + Khái niệm Đặt vật thể không gian, dùng mặt phẳng tưởng tượng c vật thể làm hai phần, bỏ phần vật thể nằm mặt phẳng cắt ng ười quan sát Chiếu phần vật thể lại lên mặt phẳng hình chiếu t ương ứng Khi ta thu được: [2] 13 Mặt cắt: Là hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt [1] (Mặt cắt Cờ lê trong) (Hình biểu diễn mặt cắt chập mặt cắt rời) Hình cắt: Là hình biểu diễn phần vật thể nằm sau m ặt phẳng cắt - Hình cắt tồn bộ: Dùng mặt phẳng cắt toàn vật thể [2] 14 - Hình cắt nửa: Dùng mặt phẳng cắt phần vật thể [2] - Hình cắt cục bộ: Chỉ cắt phẩn cần nhìn thấy vật thể (phần rỗng vật thể) [1] D Dạy Bài - Hình chiếu trục đo 15 * Ý nghĩa phương pháp: Để dễ nhận biết hình dạng vật thể, vẽ kỹ thuật th ường dùng hình ba chiều hình chiếu trục đo để bổ sung cho hình chi ếu vng góc [1] Giáo viên yêu cầu học sinh nêu khái niệm theo SGK Sau vừa trình chiếu thao tác chiếu vật thể có gắn hệ trục tọa độ vng góc, vừa diễn giảng cho học sinh dễ nhận biết hiểu hình chiếu trục đo [2] Giáo viên kết luận: Sau chiếu lên mặt phẳng hình chiếu, hình biểu diễn ba chiều vật thể gọi hình chiếu tr ục đo, đ ược xây dựng phép chiếu song song [1] Lưu ý cho em học sinh biến dạng vật thể biểu diễn: - Hình chiếu trục đo vng góc đều: Hệ số biến dạng p = q = r = 1[1] Khi vẽ biểu diễn cần lưu ý hình chiếu hình tròn hình Elip[2] - Hình chiếu trục đo xiên góc cân: Hệ số biến dạng p = r = 1; q = 0,5[1] 16 (Hình chiếu trục đo xiên góc cân đệm) * Giáo viên dùng hiệu ứng số cách vẽ HCTĐ v ật th ể, yêu c ầu học sinh quan sát để làm theo[2] (Hình biểu diễn HCTĐ vng góc xiên góc cân) E Dạy Bài - Hình chiếu phối cảnh * Ý nghĩa phương pháp: Hình chiếu phối cảnh thường đặt bênh cạnh hình chiếu vng góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng để bi ểu diễn cơng trình có kích thước lớn nhà cửa, cầu đường, đê đ ập [1] Giáo viên yêu cầu học sinh nêu khái niệm theo SGK Sau vừa trình chiếu diễn giải ngắn gọn nhằm giúp học sinh hiểu hình chiếu hình chiếu phối cảnh điểm tụ hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ.[2] - Hình chiếu phối cảnh điểm tụ: Mặt tranh song song với mặt vật thể (Mặt tường phòng song song với mặt tranh) [1] - Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ: Mặt tranh không song song với mặt vật thể (Mặt tranh không song song với mặt nhà) [1] 17 * Giáo viên dùng phần mềm PowerPoint để trình chiếu, hướng dẫn yêu cầu học sinh thực theo đảm bảo bước để hồnh thành hình chiếu phối cảnh điểm tụ [1] Giáo viên trình chiếu số trường hợp cụ thể hình chiếu phối cảnh điểm tụ Cho học sinh thảo luận cách quan sát th ực t ế đ ối với vật thể hay nhà Giáo viên kết luận đặc điểm hình chiếu phối c ảnh: Là tạo cho người xem ấn tượng khoảng cách xa gần vật th ể gi ống quan sát thực tế [1] 18 2.4 - Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 2.4.1 - Đối với hoạt động giáo dục Qua việc ứng dụng CNTT vào giảng nhận thấy thân ln có sáng tạo, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào nhàm chán tiết dạy tranh vẽ cố định, ép học sinh phải tự tưởng tượng để đến kết cần Các em hiểu sâu sắc vấn đề, nắm rõ phương pháp, biết vận dụng kiến thức để thực hành, khơng cảm thấy trừu tượng tìm hiểu hình chiếu hình biểu diễn dạng hình chiếu vng góc Trong học em sôi tham gia trao đổi kiến thức, không nặng nề, phụ thuộc vào kiến thức giáo viên thuyết trình Học sinh hiểu lớp Bản thân giáo viên thấy sáng tạo việc sử dụng giáo cụ trực quan Biết tìm giải pháp để thực tốt, có chất lượng tiết dạy Cụ thể tiến hành khảo nghiệm năm học: 2017 - 2018 với lớp có khả nhận thức tốt khối 11 11B1 11B2 sau: Giao tập: Từ vật thể vẽ hình chiếu vng góc theo phương pháp chiếu góc thứ (Bài – Hình chiếu vng góc) Khảo nghiệm: - Lớp 11B1 dạy lớp không sử dụng máy chiếu mà sử dụng tranh vẽ, trình giảng dạy giáo viên phải dẫn dắt học sinh tìm hiểu phép chiếu vng góc, sau tiến hành chiếu vật thể, kết hợp giải thích nhiều cho học sinh Tuy nhiên học sinh cảm thấy chưa hiểu rõ - Lớp 11B2 dạy Tivi thông minh, kết hợp sử dụng phần mềm AutoCad PowerPoint để tạo hiệu ứng động, làm bật chiếu theo hướng chiếu ta thu hình chiếu Học sinh hình dung nhanh tưởng tượng phần đặc phần rỗng vật thể để từ biểu diễn hình chiếu chuẩn xác + Kết cụ thể sau: Điểm Điểm Điểm Điểm Lớp Sĩ số - 10 7-8 6-5 3-4 SL % SL % SL % SL % 19 11B1 11B2 41 41 10 14.6 24.4 25 27 61.0 65.9 10 24.4 9.7 0 0 Nhìn vào bảng kết ta thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng đem lại kết cao số lượng giỏi lớp 11B2 nhiều số lượng trung bình so với 11B1 11B1 khả nhận thức cao 11B2 2.4.2 - Đối với thân Nắm nội dung trọng tâm, phương pháp tổ chức học sử dụng giáo cụ trực quan Có nhiều kinh nghiệm việc sưu tầm, sử dụng giáo cụ trực quan, đặc biệt sưu tầm sử dụng phần mềm kỹ thuật 2.4.3 - Đối với đồng nghiệp Thông qua đề tài bạn đồng nghiệp học hỏi áp dụng vào việc giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở cách tốt 2.4.4 - Đối với nhà trường Đề tài góp phần nâng cao chất lượng tiết dạy mơn Cơng nghệ nói riêng, từ cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung KẾT LUÂN, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 3.1 - Kết luận Qua nhiều năm công tác giảng dạy môn Công nghệ Trường THPT Triệu Sơn IV Với niềm say mê nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc giao, nỗi trăn trở việc tiếp thu kiến thức học sinh phương pháp dạy học cũ nhận thấy cần phải cải tiến phương pháp giảng dạy, tìm hướng tiếp cận kiến thức cho học sinh hình thức dẫn dắt học sinh tiếp thu kiến thức Trên thực tế giảng dạy giáo viên cần có sáng tạo riêng cho để đạt kết mong muốn Học hỏi tìm tòi khơng sách mà bạn bè, đồng nghiệp có sáng tạo riêng cho Đặc biệt việc ứng dụng CNTT người giáo viên nâng cao trình độ vi tính, kỹ thao tác phần mềm điều quan trọng sử dụng nguồn tư liệu ảnh Internet linh hoạt Từ thân tơi khơng ngừng học tập nâng cao trình độ để ngày có thêm kinh nghiệm cho thân Có kế hoạch giảng dạy cụ thể tiết dạy, dạy Sử dụng dụng giáo cụ trực quan cho phù hợp với dạy Áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, trực quan vào lớp học Trên vài kinh nghiệm nhỏ thân triển khai áp dụng vào giảng dạy phần Vẽ kỹ thuật sở - Môn Công Nghệ lớp 11 Bản thân cố gắng nghiên cứu để tìm biện pháp tối ưu, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động dạy học theo chương trình hành 3.2 - Kiến nghị a Đối với người dạy người học Muốn đạt yêu cầu trên, cần có cố gắng phải từ hai phía thầy trò 20 * Đối với giáo viên: Cần phải đầu tư soạn giáo án cẩn thận, chu đáo từ nguồn tư liệu sẵn có SGK, tư liệu mạng Internet kiến thức kỹ kinh nghiệm thân Phải có hướng khai thác hợp lý, khoa học, phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh Đầu tư vào phần mềm hỗ trợ AutoCad để vẽ hình biểu diễn Khơng ngừng nâng cao trình độ vi tính ứng dụng CNTT Phải tích cực trau dồi kiến thức thay đổi phuơng pháp dạy học truyền thống sang dạy học tích cực Ln lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh * Đối với học sinh: Phải chuẩn bị thật kỹ theo yêu cầu giáo viên Phải đầu tư thời gian để trau dồi kiến thức qua tư liệu tham khảo Chủ động học, phát huy tính tích cực, sáng tạo tư hướng dẫn giáo viên b Ý kiến với cấp lãnh đạo đạo môn Khi dạy học môn Công nghệ 11, thân nhận thấy cơng việc khó khăn Bởi phụ thuộc vào nhiều yếu tố Trong có yếu tố quan trọng quan tâm đạo kịp thời chuyên môn thuộc ngành giáo dục Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ trường THPT, từ thực tế nêu xin kiến nghị với phận phụ trách chuyên môn số vấn đề sau: + Sở giáo dục đào tạo cần hỗ trợ cho nhà trường bổ sung loại sách tài liệu tham khảo, mơ hình, vật thật, hay thiết bị để giúp giáo viên thuận tiện việc phục vụ giảng dạy + Tổ chức nhiều đợt chuyên đề, tập huấn để bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tổ chức cho giáo viên thực tế để học hỏi rút kinh nghiệm + Tạo điều kiện có nhà học chuyên môn Công nghệ XÁC NHẬN CỦA Triệu Sơn, Tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ viết, khơng chép nội dung người khác Người viết NGUYỄN ANH NGỌC 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1], Sách giáo khoa Công nghệ 11- Nhà xuất giáo dục năm 2008 [2], Sách giáo viên Công nghệ 11- Nhà xuất giáo dục 2007 [3], Sách giới thiệu giáo án Công nghệ 11 - Nhà xuấn hà nội 2007 [4], Sưu tầm thêm mạng Internet 22 23 ... hướng giải tốt giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở Đó lý l ựa ch ọn đ ề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu qu ả gi ảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở môn công nghệ 11 1.2 - Mục đích nghiên... giải pháp nhằm phát huy tốt việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy phần vẽ kỹ thuật tốt Ở phần vẽ kỹ thu ật c s m ặc dù em tiếp cận chương trình Cơng nghệ nh ưng Cơng ngh ệ lớp 11 lại có... việc ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phần vẽ kỹ thuật sở Giúp cho học sinh hiểu nắm nhanh nh ất đ ồng th ời t ạo hứng thú cho học sinh học tập phần vẽ kỹ thu ật c s nói riêng mơn Cơng nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy phần vẽ kỹ thuật cơ sở môn công nghệ 11 ,

Từ khóa liên quan