0

SKKN một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 4

23 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 18:56

I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Môn Tiếng Việt trường phổ thơng có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh “Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết.”[1] Chúng ta biết rằng: “Những kinh nghiệm đời sống, thành tựu văn hố, khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước người đương thời phần lớn ghi lại chữ viết Nếu đọc người khơng thể tiếp thu văn minh loài người Biết đọc, người nhân khả tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây, người biết tìm hiểu, đánh giá sống, nhận thức mối quan hệ tự nhiên, xã hội”[1] Khi đọc tác phẩm văn chương, người không thức tỉnh nhận thức mà rung động tình cảm, nảy nở ước mơ tốt đẹp, khơi dậy lực hành động, sức mạnh sáng tạo bồi dưỡng tâm hồn “Đặc biệt thời đại bùng nổ thơng tin biết đọc ngày quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thơng tin Đọc học, học nữa, học mãi, đọc để tự học, học đời.” [1] Vì vậy, dạy đọc có ý nghĩa to lớn tiểu học Đọc trở thành đòi hỏi bản, người học Trước hết trẻ phải học đọc, sau trẻ phải đọc để học Đọc giúp trẻ em chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập Nó công cụ để học tập môn học khác Nó tạo hứng thú động học tập Nó tạo điều kiện để học sinh có khả tự học tinh thần học tập đời Đọc cách có ý thức tác động tích cực tới trình độ ngơn ngữ tư người đọc Nhiệm vụ dạy đọc hình thành lực đọc cho học sinh; Giáo dục lòng ham đọc sách, phương pháp làm việc với sách; Làm giàu kiến thức cho học sinh, phát triển ngôn ngữ tư duy, giáo dục tư tưởng, tình cảm, thị hiếu thẩm mĩ cho em Việc dạy đọc giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng em lòng yêu thiện đẹp, dạy cho em biết suy nghĩ cách lôgic biết tư có hình ảnh Như vậy, đọc có ý nghĩa to lớn bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển Phương pháp dạy học đóng vài trò quan trọng định đến hiệu việc dạy học tiểu học Dạy học có phương pháp phương pháp không truyền đạt kiến thức cho học sinh cách đầy đủ mà thêm vào đó, khơi gợi hứng thú, tinh thần tự giác chủ động cho học sinh Trái lại, việc dạy học sai phương pháp làm cho việc học trở thành việc nhồi nhét kiến thức, khiến cho học sinh ngày thụ động, đối phó, chí ảnh hưởng đến lối tư đạo đức em Đặc biệt bậc học tiểu học vấn đề nhà giáo dục xã hội đặc biệt quan tâm, đòi hỏi cơng tác đạo nhà quản lý giáo viên trường tiểu học phải có biện pháp quản lý, giảng dạy phù hợp, không ngừng đổi phương pháp dạy học (PPDH) nhằm hướng cho học sinh vào hoạt động học tập cách tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo.Vì thế, PPDH phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ là: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học, bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên Trong q trình dự giáo viên dạy Tập đọc lớp 4, thấy chất lượng đọc khả hiểu văn học sinh chưa cao, học sinh đọc diễn cảm tốt Một số giáo viên quan niệm dạy Tập đọc theo quy trình mà dạy, khơng có khó đặc biệt có quan điểm dạy phân mơn Tập đọc đổi Là người giáo viên lòng với kiến thức có trường học lượng kiến thức tiếp thu chun đề điều đáng tiếc Theo tôi, mặt phải nắm yêu cầu cấp học, lớp học Mặt khác, phải tiếp tục tìm tòi phương pháp, hình thức tổ chức cụ thể cho tiết học phân môn Sau tiết dạy, phải tự đúc rút kinh nghiệm để tìm hay mạnh dạn tổ chức hoạt động dạy- học theo quy trình hợp lý, linh hoạt có sáng tạo nhằm đổi phương pháp dạy- học đạt hiệu cao giảng dạy Vì vậy, tơi nghiên cứu tìm “Một số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4.” Mục đích nghiên cứu: - Giúp cho cho giáo viên đổi phương pháp dạy học Tập đọc lớp - Nâng cao chất lượng phân mơn Tập đọc nói riêng, mơn Tiếng Việt nói chung, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu kỹ phương pháp dạy học Tập đọc.Tìm giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp trường Tiểu học Ngư Lộc 2, huyện Hậu Lộc Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kết hợp phương pháp: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp phân tích, tổng hợp II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CƠ SỞ LÍ LUẬN “Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng lồi người” (LêNin) Ngơn ngữ tượng xã hội đặc biệt, tồn phát triển theo tồn tại, phát triển xã hội loài người Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu đặc biệt, phương tiện nhận thức giao tiếp hữu hiệu người Ngôn ngữ gắn chặt với tư “Ngôn ngữ thực trực tiếp tư duy”( Mark) Tư người phát triển thiếu ngôn ngữ, việc chiếm lĩnh ngôn ngữ tiền đề phát triển tư Nhờ có ngơn ngữ, người có phương tiện để nhận thức thể nhận thức mình, để giao tiếp hợp tác với nhau… Nói đến phát triển xã hội khơng thể khơng nói đến vai trò đặc biệt quan trọng ngơn ngữ Mục đích nghiên cứu ngơn ngữ nhà trường giúp học sinh sử dụng ngơn ngữ làm phương tiện sắc bén để giao tiếp Ngơn ngữ học nói chung, Tiếng Việt nói riêng có mối quan hệ mật thiết với phương pháp dạy học Phương pháp dạy học dựa sở văn học, lý thuyết văn học, q trình học sinh phân tích tác phẩm, chưa học kiến thức lý luận văn học mà khả đọc học sinh phát triển Việc đọc văn, thơ tiết Tập đọc xây dựng sở quy luật chung tác phẩm tác động đến người đọc “Đọc hoạt động người, dùng mắt để nhận biết kí hiệu chữ viết, dùng trí óc để tư lưu giữ nội dung mà đọc sử dụng máy phát âm phát âm nhằm truyền đạt đến người nghe Đối với người đọc phải đọc (chuẩn mặt âm, ngắt nghỉ chỗ, hệ thống văn bản, đọc giọng điệu), đọc có biêu cảm sử dụng ngữ điệu đọc (tiết tấu, cao độ, điều chỉnh âm lượng) Đọc thành tiếng tức hoạt động đọc sử dụng thị giác để tác động lên văn từ xuống dưới, từ trái qua phải, đồng thời sử dụng trí óc để phân tích, tư duy, ghi nhớ Sau sử dụng quan phát âm để phát thành tiếng nhằm mục đích hướng tới đối tượng nghe Đọc thầm tức hoạt động đọc sử dụng thị giác để tác động lên văn từ xuống dưới, từ trái qua phải, đồng thời sử dụng trí óc để phân tích, tư duy, ghi nhớ Đọc mang tính chất nghệ thuật thực chất việc đọc trình hình thành chế đọc Đọc hiểu đọc kết hợp với hình thành lực giải thích, phân tích, khái quát, biện luận sai logic, tức kết hợp với lực, tư biểu đạt Nó khái niệm bao chùm có nội dung quan trọng q trình dạy văn, khái niệm khoa học mức độ cao hoạt động học, đọc hiểu lực người đọc.” [1] Phát triển ngôn ngữ cho học sinh thực chất phát triển hoạt động lời nói Q trình phát triển lời nói gắn bó chặt chẽ với chế hoạt động lời nói sản sinh ngơn ngữ tiếp nhận ngơn ngữ Q trình hình thành lời nói học sinh gắn bó chặt chẽ với hoạt động tư Sự mạch lạc lời nói học sinh thực chất mạch lạc tư Việc tiếp thu ngơn ngữ có nhiều đặc điểm khác với việc tiếp thu kiến thức lĩnh vực khác Mặt khác, quan hệ phương pháp dạy học Tiếng Việt tâm lý học, đặc biệt tâm lý học lứa tuổi chặt chẽ, khơng có hiểu biết q trình tâm lý người nói chung, học sinh tiểu học nói riêng khơng thể dạy học tốt phát triển lời nói cho học sinh Lứa tuổi em tiểu học tuổi chơi mà học, học mà chơi Các quan thể chưa phát triển hoàn thiện nên mức độ tập trung ý chưa lâu, chưa bền, ngồi lâu tiết học khơng thay đổi hình thức tổ chức dạy học em không thấy thoải mái Bởi vậy, cần có biện pháp tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt để em có hội vừa học, vừa vận động thể Học phân môn Tập đọc, việc đọc cảm thụ hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau, gắn bó hỗ trợ đắc lực cho Cảm thụ tốt giúp cho việc đọc diễn cảm tốt Ngược lại việc đọc diễn cảm giúp cho cảm thụ văn thêm sâu sắc THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC TẬP ĐỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGƯ LỘC 2.1, Nội dung Sách giáo khoa Tiếng Việt Trong nội dung phân môn tập đọc lớp gồm có 62 tập đọc thuộc loại hình văn nghệ thuật, báo chí, khoa học, có 45 văn xi, kịch 17 thơ Sách giáo khoa có tập, tập gồm chủ điểm, chủ điểm học ba tuần Bám sát chủ điểm, nội dung tập đọc phản ánh nhiều lĩnh vực khác Phân môn Tập đọc cung cấp cho học sinh hiểu biết thiên nhiên, xã hội người; cung cấp vốn từ, tăng khả diễn đạt, trang bị số hiểu biết ban đầu tác phẩm văn học (như đề tài, cốt truyện, nhân vật…) góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh 2.2, Thực trạng việc dạy học giáo viên học sinh Xuất phát từ thể loại văn khác đòi hỏi người giáo viên cần có biện pháp dạy học ứng với kiểu bài, thể loại Để nâng cao chất lượng dạy thể loại văn tiến hành dự thể loại xem thực trạng dạy giáo viên vấn trò chuyện với học sinh: * Dự tiết dạy: Thể loại Thơ (Tiết 3): Truyện cổ nước ( Sách TV4 - Tập - Trang 19) - Người dạy : Nguyễn Thị Yến, dạy lớp 4C Ngày dạy: 12/ 9/ 2016 - Người dự giáo viên khối - Đơn vị trường tiểu học Ngư Lộc Sau đánh giá nhận xét cuả tổ chuyên môn: * Ưu điểm: - Giáo viên tổ chức hoạt động dạy- học theo đặc trưng môn học - Học sinh thuộc lòng thơ lớp - Giáo viên ý thay đổi hình thức dạy học để chống nhàm chán cho học sinh như: Tổ chức học nhóm, thi đọc nhóm, … * Nhược điểm: - GV phân nhóm khơng đồng trình độ, nhóm phần lớn học sinh tiếp thu nhanh đọc nhiều, nhóm phần lớn học sinh đọc chậm lại đọc - Học sinh đọc thầm cách hình thức Học sinh chăm đọc thuộc lòng khơng quan tâm đến việc luyện giọng đọc diễn cảm Quá trình đọc khổ thơ theo hình thức nối tiếp nhiều học sinh ngồi làm việc riêng - Phần đánh giá nhận xét học sinh rụt rè Chỉ có học sinh giỏi làm việc, học sinh trung bình, yếu khơng động não Điều ảnh hưởng lớn đến kĩ đọc hiểu em * Dự tiết dạy: Thể loại Văn xuôi Dự (tiết ):Bài: Một người trực ( Sách TV4- Tập -trang 36) - Người dạy Trần Thị Huyền , dạy 4A Ngày dạy: 27 / / 2016 - Người dự giáo viên khối - Đơn vị trường tiểu học Ngư Lộc Sau đánh giá nhận xét tổ chuyên môn: * Ưu điểm: - Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học theo quy trình phân mơn Tập đọc Phong cách sư phạm tương đối tốt - Học sinh luyện đọc nhiều, đọc to, rõ ràng - Phần tìm hiểu nội dung giáo viên sử dụng câu hỏi sách giáo khoa để khai thác, giáo viên nêu câu hỏi, học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét * Nhược điểm: - Học sinh phát âm số tiếng lẫn lộn: tr/ch, l/n, hỏi/ ngã - Hình thức tổ chức dạy học đơn điệu, học sinh dễ nhàm chán Học sinh chưa phát huy tính tích cực học tập - Đa số học sinh ngắt nghỉ chưa hợp lí, khả đọc diễn cảm học sinh chưa đảm bảo yêu cầu - Phần giải giáo viên cho học sinh đọc, hình thức máy móc, chắn học sinh khơng hiểu sâu nghĩa số từ * Dự tiết dạy: Thể loại Kịch Dự giờ: Bài: Ở Vương quốc Tương Lai ( TV - tập 1- trang 70) - Người dạy: Hoàng Thị Ân - dạy lớp 4B; - Ngày dạy : 18/ 10 / 2016 - Người dự cùng: giáo viên khối - Đơn vị trường tiểu học Ngư Lộc Sau đánh giá nhận xét tổ chuyên môn: * Ưu điểm: - Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học theo quy trình phân mơn Tập đọc Giáo viên quan tâm đến luyện phát âm cho học sinh - Học sinh luyện đọc nhiều, đọc tốc độ, biết nghỉ sau dấu phẩy, dấu chấm - Giáo viên sử dụng công nghệ thơng tin vào giảng nên học sinh có hứng thú học tập * Nhược điểm: - Khi đọc, học sinh chưa thể đặc trưng văn kịch, chưa phân biệt tên nhân vật lời nói nhân vật - Học sinh chưa thể ngữ điệu câu kể, câu hỏi, câu cảm - Việc hướng dẫn luyện đọc giáo viên hạn chế; giọng đọc giáo viên chưa tốt - Tuy có ứng dụng cơng nghệ thơng tin, xong việc sử dụng lúng túng hiệu chưa cao Do đó, qua q trình dự thăm lớp, thăm dò ý kiến giáo viên trò chuyện với học sinh nhận thấy : Một số học sinh phát âm sai ảnh hưởng phương ngữ Một số học sinh chưa đảm bảo tốc độ đọc Phần đọc diễn cảm học sinh đọc chưa đảm bảo yêu cầu Học sinh chưa chủ động tích cực hoạt động chiếm lĩnh kiến thức Khả hiểu nghĩa từ hạn chế, đọc phần giải nghĩa sách giáo khoa mà chưa hiểu nghĩa văn cảnh Giáo viên tổ chức học sinh tìm hiểu dựa vào câu hỏi SGK thêm câu hỏi phụ với hình thức giáo viên hỏi, học sinh đáp chưa trọng thực đến việc rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi, diễn đạt ý câu ngắn gọn, rõ ràng Giáo viên khơng nhận xét việc trao đổi học tập nhóm, dẫn đến kĩ nghe nói học sinh chưa tốt Tổ chức hoạt động tách rời Ví dụ: Hoạt động luyện đọc tập trung vào luyện đọc hay hoạt động tập trung tìm hiểu bài… Khi hướng dẫn học sinh phát âm giáo viên phát âm mẫu học sinh phát âm theo, chứng tỏ giáo viên chưa phát huy tính tích cực hoạt động học sinh Sử dụng đồ dùng dạy học đơn điệu chắn không đáp ứng nhu cầu đổi 2.3- Kết thực trạng: Ngồi việc dự giờ, tơi tiến hành điều tra kết học tập học sinh khối trường Tiểu học Ngư Lộc 2, nhận thấy: Đa số em dừng lại việc đọc to mức độ đọc lưu lốt số em chưa đạt yêu cầu, em đọc nhát gừng, đọc lặp từ, thêm từ, bớt từ… Mức độ đọc diễn cảm có em đạt Các em chưa thể rõ giọng đọc thể loại thơ, kịch… Đặc biệt số học sinh đọc diễn cảm Bảng -Thống kê chất lượng đọc học sinh khối (Tháng 10/2016): Lớp Sĩ số Chất lượng, mức độ đọc Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng Ngắt nghỉ dấu câu, 120 cụm từ rõ nghĩa, đọc tiếng từ Đảm bảo tốc độ đọc Hiểu nội dung văn Giọng đọc có biểu cảm ( đọc diễn cảm) Số lượng Tỷ lệ 84/120 78/120 70% 65% 80/120 65/120 15/120 66,6% 54,1% 12,5 % Như chất lượng đọc thực tế cho thấy thấp Đặc biệt kỹ đọc hiểu đọc diễn cảm Để khắc phục tình trạng này, tơi tìm số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 4, giúp cho giáo viên dạy tốt phân môn Tập đọc khối lớp nhân rộng toàn trường CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP * Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo viên Triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời văn bản, Chỉ thị ngành việc thực đổi phương pháp dạy học, giúp cho cán quản lý giáo viên lực lượng tham gia giáo dục phải có quan điểm đắn đổi phương pháp dạy học tiểu học nói chung đổi PPDH mơn Tiếng Việt nói riêng Xây dựng hoạt động nhằm nâng cao nhận thức việc đổi PPDH góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục, tránh tư tưởng ngại khó đổ lỗi cho điều kiện khách quan Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng dự thăm lớp giáo viên Tổ chức có hiệu đợt sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề cấp tổ cấp trường Tiếp tục phát động giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Trang bị kiến thức kỹ chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khả tự học học sinh * Giải pháp 2: Giúp giáo viên nắm vững nội dung, chương trình mục đích u cầu mơn học, tiết học Trong dạy học, để tổ chức hoạt động dạy học tốt phải xác định mục tiêu phân mơn đó, cụ thể Xác định rõ ràng, đắn tổ chức hoạt động tốt Để tổ chức hoạt động dạy – học phân mơn Tập đọc trước hết phải bố trí thời gian nghiên cứu hệ thống chủ điểm SGK Tiếng Việt (Tập 1, 2), nghiên cứu kĩ tiết học, phân bố tập đọc đơn vị học, phải xác định rõ thuộc thể loại văn (Văn xi, thơ, kịch) thuộc chủ đề gì? Như tạo nên số thuận lợi sau: Xác định rõ mục đích yêu cầu đó, xác định giọng đọc kiểu mức độ yêu cầu học sinh học xong đọc với giọng nào? Với học học sinh lớp thường phát âm sai tiếng cần hướng dẫn học sinh luyện đọc cho chuẩn Vì vậy, từ đầu năm học, buổi sinh hoạt chuyên môn, thực việc trao đổi với tổ chuyên môn nội dung sau: + Nắm bắt ý kiến đề xuất nội dung trao đổi giáo viên việc dạy học theo môn học vấn đề khó khăn vướng mắc, điều kiện cần thiết cần bổ sung + Định hướng đạo nội dung cần tập trung ý để nâng cao chất lượng dạy học cụ thể mơn, có phân mơn Tập đọc + Tổ chức hội thảo để giúp giáo viên xác định nội dung chương trình, mục đích u cầu mơn học, tiết học Ví dụ: Bài “Một người trực” dạy thuộc tiết thứ 7, tuần , chủ đề “ Măng mọc thẳng ”– Chủ đề thứ hai TV4 (tập I) học tiết Yêu cầu “học sinh đọc lưu lốt, trơi chảy tồn Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng Đọc phân biệt lời nhân vật, thể rõ trực, thẳng Tô Hiến Thành.” [2] Chú ý đọc từ ngữ mới, từ dễ sai ảnh hưởng phương ngữ như: Long Xưởng, triều Lý, tham tri sự, … SGV u cầu từ khác như: trực, di chiếu, gián nghị đại phu, ) giáo viên cần chắt lọc từ ngữ khó đọc theo đặc điểm địa phương lớp phụ trách, không thiết theo SGV, biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ câu dài Nhưng tới “Ở Vương quốc Tương Lai” ( Tiết 14 thuộc chủ đề: “Trên đôi cánh ước mơ” tuần học thứ 7) mức độ thể loại kịch yêu cầu học sinh mức độ cao là: “Biết đọc phân biệt tên nhân vật lời nói nhân vật; Đọc số từ mà học sinh lớp phụ trách hay phát âm sai như: giúp đỡ, tương lai, sáng chế Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cảm; Biết đọc kịch với giọng rõ ràng, hồn nhiên, thể tâm trạng háo hức, ngạc nhiên, thán phục Tin-tin Mi-tin; thái độ tự tin, tự hào em bé vương quốc Tương Lai Biết hợp tác, phân vai đọc kịch.” [3] + Nghiên cứu mục đích, yêu cầu dạy lựa chọn biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp với tiết dạy, lựa chọn đồ dùng phục vụ cho hoạt động tiết dạy * Giải pháp 3- Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị dạy 3.1- Chỉ đạo giáo viên lựa chọn đồ dùng dạy học Xác định tốt mục tiêu dạy để thực tốt việc tổ chức hoạt động dạy – học phải có phương tiện dạy – học Hơn nữa, để đáp ứng với nội dung, phương pháp đổi đồ dùng dạy- học khơng thể thiếu mơn học nào, phân mơn Tập đọc Chính thế, sau xác định mục tiêu bài dạy rồi, giáo viên phải xác định rõ hoạt động cụ thể cần sử dụng đồ dùng nào? Đồ dùng có sẵn? Đồ dùng sưu tầm được? đồ dùng cần tự làm? Giáo viên phải vạch rõ kế hoạch để chuẩn bị đồ dùng dạy- học có chất lượng Đồ dùng DH phải đa dạng như: Tranh ảnh (vẽ, chụp máy chiếu), vật thật, câu đố, phiếu học tập hát, câu ca dao Cần xác định rõ đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học sử dụng phần giới thiệu bài, phần giảng từ hay giải nghĩa từ khó hiểu Ví dụ: Bài “Nỗi dằn vặt An-đrây-ca ” (TV4- Tập 1) để giúp học sinh hiểu nghĩa từ “dằn vật ” Giáo viên nên sử dụng tranh SGK phóng to để giảng từ giúp học sinh thấy đau đớn, buồn khổ cách dai dẳng An-đrâyca….Ngoài việc sử tranh SGK sử dụng vào phần giới thiệu Hoặc “Trung thu độc lập” (TV4- Tập 1) để giúp học sinh hiểu nghĩa từ “trăng ngàn” giáo viên sử dụng công nghệ thông tin (chức PowerPoint) tạo hiệu ứng để HS thấy trăng chiếu vùng núi rừng thật đẹp, thật sáng gợi cho anh chiến sĩ nghĩ tới tương lai tươi sáng vào ngày mai 3.2 Hướng dẫn giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức dạy học Một tiết học thành công hay không phụ thuộc lớn vào cách thức tổ chức hoạt động dạy học Học sinh học tập tích cực hay khơng tùy thuộc vào hình thức tổ chức dạy học, việc đổi phương pháp dạy học Trong học, GV phải linh hoạt việc tổ chức hình thức dạy học, hình thức dạy học thiếu hầu hết tiết học học nhóm Học nhóm có nhiều phẩm chất lực khác nhau, đủ trình độ tạo điều kiện cho thành viên nhóm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, kèm cặp nhau, bổ sung cho để học sinh hoàn thiện Chính theo tơi phân mơn Tập đọc phân môn khác nên tổ chức phân nhóm đủ trình độ Còn muốn dành thời gian cho đối tượng, giáo viên cần phải phân nhóm trình độ - Cấu tạo nhóm + Nhóm (cặp): phân kiểu hiệu hai em trao đổi, làm việc nhiều lần học nhóm + Phân nhóm nhiều học sinh (Học sinh hai bàn tạo thành nhóm hay học sinh dãy tạo thành nhóm) + Phần nhóm số lượng người ứng với số lượng nhân vật số đoạn tập đọc, dùng hoạt động luyện đọc nhóm, luyện đọc lại - Cách phân nhóm: Cứ ba tuần (ứng với chủ đề), yêu cầu giáo viên thay đổi học sinh nhóm Các nhóm thay đổi nhóm trưởng, để học sinh có hội tiếp xúc, giao lưu với đối tượng, đồng thời học sinh có hội tốt làm nhóm trưởng Có đào tạo nguồn làm lớp trưởng tháng, đợt … Nhằm đạt mục tiêu đào tạo: “Phát triển người toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống đại” 3.3- Yêu cầu giọng đọc giáo viên Trước lên lớp, giáo viên phải đọc nhiều lần để đọc tốt hiểu thấu đáo nội dung đọc Giáo viên có giọng đọc tốt góp phần đáng kể việc rèn đọc cho học sinh nhiều Bởi vì, em ln ln lấy giọng đọc thầy cô giáo làm chuẩn Bởi vậy, giáo viên phải nghiên cứu nội dung, cách đọc tập đọc nhiều lần Tùy theo mà giáo viên đọc mẫu (hay học sinh giỏi) đọc hay đoạn, trước hết người giáo viên phải đọc đúng, phải đọc diễn cảm tốt văn, thơ Muốn giáo viên phải rèn luyện kỹ đọc cho cách nghiêm túc Luyện đọc diễn cảm cho đọc giáo viên xứng đáng đọc mẫu cho học sinh Hoặc lớp có học sinh đọc có biểu cảm tốt, giáo viên chuẩn bị trước hướng dẫn học sinh giọng đọc để em đọc thay giáo viên tiết học Ví dụ: Đọc bài: “Điều ước vua Mi-đát” (TV4 -Tập 1) giọng đọc khoan thai, đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tâm trạng thay đổi vua Mi- đát (từ phấn khởi, thỏa mãn chuyển sang hoảng hốt, khẩn cầu, hối hận) Đọc phân biệt lời nhân vật: + Lời xin, lời khẩn cầu vua Mi-đát: “Xin Thần tha tội cho tôi! Xin người lấy lại điều ước sống!” + Lời phán bảo oai vệ thần Đi-ô-ni-dốt: “Nhà đến sơng Pác-tơn, nhúng vào dòng nước, phép màu biến nhà rử lòng tham.”[3] Hay bài: “Vẽ sống an toàn”( TV4-T2) Đây tin nên giáo viên đọc với giọng thông báo tin vui, rõ ràng, rành mạch, tốc độ nhanh Nhấn giọng từ ngữ: nâng cao, đơng đảo, năm mươi nghìn, phong phú, tươi tắn, rõ ràng, hồn nhiên, sáng, sâu sắc, bất ngờ - GV đọc mẫu ( Hoặc học sinh giỏi đọc mẫu) trường hợp: + Đọc mẫu toàn để gây ý cho học sinh + Đọc mẫu âm, vần, tiếng khó + Đọc mẫu câu, đoạn giúp học sinh nhận xét, giải thích tìm cách đọc Qua việc đọc có biểu cảm giúp học sinh hứng thú học tập tự tin đọc * Giải pháp - Chỉ đạo giáo viên linh hoạt để rèn kỹ đọc cho học sinh Tập đọc 4.1- Đọc “Đọc tái mặt âm đọc cách xác, khơng có lỗi Đọc khơng đọc thừa, khơng sót âm, vần tiếng Đọc bao gồm: Phát âm, ngắt nghỉ chỗ” [1] * Cách thực hiện: - Trước lên lớp, GV phải dự kiến lỗi học sinh lớp dễ mắc Những tiếng, từ, câu khó để hướng dẫn học sinh luyện đọc Phần dự kiến phải dựa vào thực tế phát âm học sinh lớp: + Luyện đọc tiếng có âm đầu dễ lẫn l/n, tr/ch như: lo lắng, nói năng, làm lụng, nũng nịu, trẻo, chiêng trống,… + Đọc tiếng có chứa vần khó đọc như: vươn, chặt, lưu luyến, … + Đọc tiếng có ngã hỏi: quyến rũ, nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, … Phần luyện đọc phải kết hợp ln phần đọc cá nhân Ví dụ : Khi dạy bài: “Dế mèn bênh vực kẻ yếu” ( TV4 – T1) Cho học sinh đọc đoạn 2, gọi học sinh khác nhận xét: Phát bạn đọc sai “ nột, lức nở, noong” GV cho học sinh đọc sai đọc lại cho đúng: “mới lột, nức nở, non”, sau GV số em hay mắc lỗi phát âm sai phụ âm đầu l/n, vần on đọc lại - Ngoài việc luyện cho học sinh biết cách phát âm đúng, giáo viên phải trọng cách ngắt nghỉ nghỉ dấu chấm, ngắt chấm phẩy, dấu hai chấm, đặc biệt phải hướng dẫn học sinh ngắt cụm từ ngữ để tách ý Trong tiết dạy, giáo viên có nhiều hình thức để hướng dẫn học sinh, cần phải linh hoạt, tránh để học sinh nhàm chán Có thể tiết dùng hình thức ví dụ 1, tiết sau lại dùng hình thức ví dụ ví dụ 3,4 (dưới đây), tùy vào mức độ khó dễ câu văn vào trình độ học sinh để hướng dẫn: Ví dụ : Trong : “ Một người trực” ( TV4-T1) Học sinh đọc sau: “Còn gián nghị đại phu /Trần Trung Tá bận nhiều công việc /nên không tới thăm /Tô Hiến Thành được.”// GV đọc lại câu văn yêu cầu học sinh lắng nghe, phát chỗ cô giáo ngắt giọng: “Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá /do bận nhiều công việc /nên không tới thăm Tơ Hiến Thành được.//” Sau giáo viên u cầu em đọc lại câu văn Từ giúp học sinh phát cách đọc ngắt nghỉ Ví dụ : Khi đọc bài: “Những hạt thóc giống” ( TV4 – T1) Thực tế có học sinh ngắt câu văn sau: “ Vua lệnh phát cho người dân/ thúng thóc trồng giao hẹn: Ai thu được/ nhiều thóc truyền ngơi, khơng có thóc/ nộp bị trừng phạt.” GV giúp học sinh sửa lại cách treo bảng phụ chép câu văn ngắt sẵn sau: “Vua lệnh phát cho người dân thúng thóc trồng/ giao hẹn: Ai thu nhiều thóc nhất/ truyền ngơi, khơng có thóc nộp/ bị trừng phạt.” Sau yêu cầu học sinh đọc lại để so sánh hai cách đọc cách đọc Ví dụ 4: Đối với câu: “Anh mừng cho em vui tết Trung Thu đọc lập anh mong ước ngày mai đây, Tết Trung Thu tươi đẹp đến với em” ( Trung Thu độc lập – TV4- Tập 1) [4] GV treo bảng phụ viết sẵn câu văn, yêu cầu học sinh giỏi lên bảng đánh dấu chỗ ngắt nghỉ đọc để 10 bạn lớp nhận xét, thống cách đọc sau: “Anh mừng cho em vui tết Trung Thu độc lập / anh mong ước ngày mai / Tết Trung Thu tươi đẹp nữa/ đến với em.//” Đối với thơ GV hướng dẫn HS ngắt nghỉ cần với nhịp thơ Với thơ thơ tự GV hướng dẫn HS ý tới vần nhịp để ngắt nghỉ nhấn giọng Ví dụ 5: “Nếu có phép lạ Hố trái bom / thành trái ( Nếu có phép lạ - TV4 T1) [4] Với thơ lục bát, nhịp thơ phổ biến 2/4 4/4, tuỳ vào để ngắt cho phù hợp với âm điệu nhịp: Ví dụ 6: “Yêu nhiều/ nắng nỏ trời xanh Tre xanh/ khơng đứng khuất bóng râm Bão bùng/ thân bọc lấy thân Tay ơm, tay níu/ tre gần hơn//” ( Tre Việt Nam – TV –T1) [4] Như vậy, từ số biện pháp giúp học sinh có ý thức tìm hiểu giọng đọc, cách đọc tự tin đọc 4.2- Tốc độ đọc Đối với học sinh tiểu học, “đọc lưu lốt nói đến phẩm chất đọc mặt tốc độ, đọc không ê a, ngắc ngứ” [1] Tốc độ đọc thành tiếng lớp yêu cầu tối thiểu 120 tiếng / phút “Tốc độ đọc truyện kể phải nhanh đọc thơ trữ tình đọc thơ trữ tình cần thời gian để bộc lộ cảm xúc” [1] Khi đọc văn có nội dung miêu tả cơng việc dồn dập, khẩn trương phải đọc nhịp nhanh Cảm xúc phấn khởi, tự hào cần thể với tốc độ khơng q chậm Những văn xi trữ tình, chứa chan cảm xúc cần phải đọc chậm Những chỗ có dấu ba chấm văn mơ âm kéo dài giọng cần phải đọc kéo dài Nhiều đọc chậm mà phải kéo dài giọng đọc tiếng (còn gọi đọc ngân) câu văn, câu thơ ngân lên gây ý * Cách thực hiện: - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh làm chủ tốc độ đọc cách giao viên đọc để học sinh đọc theo tốc độ định Đơn vị để đọc nhanh cụm từ, câu, đoạn, Giáo viên điều chỉnh tốc độ đọc cách giữ nhịp đọc - Ngoài có biện pháp đọc tiếp nối lớp, đọc nhẩm có kiểm tra thầy, bạn để điều chỉnh tốc độ Giáo viên đo tốc độ đọc cách chọn sẵn có số tiếng cho trước dự tính đọc phút Định tốc độ phụ thuộc vào độ khó đọc - Giáo viên gây hứng thú cho học sinh trò chơi như: Thi đọc tiếp sức, đọc thơ truyền điện, thả thơ,… Kết thúc chơi giáo viên cho học sinh chọn tuyên dương nhóm đọc nhất, nhanh nhất, giỏi gợi ý rút kinh nghiệm cách đọc Em đọc chậm giáo viên giúp học sinh luyện thêm sau học luyện đọc buổi 4.3- Đọc hiểu 11 Để giúp học sinh hiểu văn Tập đọc phải ý rèn luyện khả đọc hiểu cho học sinh Có hiểu nội dung văn có cách đọc đúng, đọc diễn cảm Việc luyện đọc hiểu thường thực bước đọc thầm Hiệu đọc thầm đo khả thông hiểu nội dung văn đọc Do đó, dạy đọc thầm dạy đọc có ý thức, đọc hiểu: kết đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa từ, cụm từ, câu, đoạn, bài, tức toàn đọc Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu đọc, việc hiểu nghĩa từ Việc chọn từ để giải nghĩa phụ thuộc nhiều vào đối tượng học sinh Giáo viên phải có hiểu biết từ địa phương có vốn từ mẹ đẻ vùng dạy học để chọn từ giải nghĩa cho thích hợp, đồng thời phải chuẩn bị để sẵn sàng giải đáp cho học sinh từ mà em yêu cầu * Cách thực hiện: - Trong trình lên lớp, giáo viên phải kết hợp chặt chẽ việc tìm hiểu với luyện đọc Giáo viên cho học sinh đọc đến đâu tìm hiểu đến đó, khơng tách rời hai khâu tìm hiểu rèn đọc Ví dụ: Khi dạy bài: “Ơng Trạng thả diều” (TV4-T1) Sau cho học sinh đọc đoạn 1, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi sách giáo khoa Từ học sinh hiểu nội dung đoạn ca ngợi tư chất thông minh Nguyễn Hiền qua chi tiết “ Chú học đến đâu hiểu đến có trí nhớ lạ thường.” Giáo viên yêu cầu lớp đọc thầm tồn bài, thảo luận cặp đơi để giải thích bé Nguyễn Hiền gọi “ ông Trạng thả diều”? HS đọc, thảo luận tìm câu trả lời :Vì ơng đỗ Trạng Ngun tuổi 13, bé ham thích chơi diều - Kết hợp đọc thành tiếng với đọc thầm nhiều lần xuyên suốt tiết dạy để học sinh hieeru nội dung đọc Khi đọc thầm giáo viên phải giao nhiệm vụ để kiểm tra kỹ đọc hiểu học sinh + Đọc thầm lần 1: Đọc thầm kết hợp đọc nối tiếp đoạn + Đọc thầm lần : Đọc thầm kết hợp bạn đọc to + Đọc thầm lần 3: Khi giáo viên đọc diễn cảm + Đọc thầm lần : Kết hợp với đọc thành tiếng tìm hiểu + Đọc thầm lần : Kết hợp với đọc diễn cảm Việc đọc thầm kết hợp với việc đọc cá nhân thành tiếng luyện nhiều lần, kết hợp nhuần nhuyễn tiết học Tập đọc giúp học sinh nắm nội dung văn từ có cách đọc Khi học sinh đọc cá nhân toàn khổ thơ, đoạn văn giáo viên nhắc lớp đọc thầm theo - GV giúp học sinh hiểu nghĩa từ, cụm từ, câu, đoạn,…để học sinh hiểu nội dung đọc Sử dụng đồ dùng dạy cách hiệu để giúp học sinh hiểu nghĩa từ, cụm từ Ví dụ: Sử dụng công nghệ thông tin “Điều ước vua Mi-Đát”: Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa từ “khủng khiếp” hình ảnh kết hợp với lời gợi ý giáo viên GV trình chiếu hình ảnh nhà vua Mi- Đát ngồi trước bàn ăn, tạo hiệu ứng để đồ ăn chuyển sang màu vàng lấp lánh vua đụng tay vào, giúp học sinh hiểu nhà vua Mi- Đát xin điều ước khủng 12 khiếp (Có nghĩa hoảng sợ mức độ cao – GV cho học sinh quan sát thái độ hoảng sợ nhà vua) Qua tranh sinh động giáo viên trình chiếu giúp học sinh khơng hiểu từ ngữ mà giúp học sinh rõ tham lam nhà vua Rõ ràng học sinh phải động não nói lời mình, thơng qua đó, giáo dục em ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người - Ngoài để giúp học sinh đọc hiểu tốt, GV phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi, bổ sung thêm nội dung câu hỏi sách giáo khoa cho phù hợp với học để học sinh nêu nội dung, nghệ thuật, cách đọc, giọng đọc Ví dụ: Khi học : “Tuổi ngựa” ( TV – T1) có câu thơ: “Gió xanh miền Trung du Gió hồng vùng đất đỏ Gió đen hút đại ngàn…” [4] GV hướng dẫn học sinh tìm phát từ “xanh”, “hồng” “đen”, tác giả sử dụng khơng phải tính từ mà trở thành động từ nói lên tác dụng, hoạt động gió Đó giá trị biện pháp nghệ thuật Từ giúp học sinh thấy vẻ đẹp ngơn từ, vẻ đẹp cách nói văn chương, hướng dẫn em phát tín hiệu nghệ thuật đánh giá giá trị chúng việc biểu đạt nội dung Như vậy, tất cách thực nhằm giúp cho học sinh hiểu nội dung, nghệ thuật văn để có cách đọc vươn tới mức độ cao đọc diễn cảm 4.4- Đọc diễn cảm Đọc diễn cảm yêu cầu đặt đọc câu văn yếu tố ngôn ngữ nghệ thuật Đó việc đọc thể kỹ làm chủ ngữ điệu, chỗ ngừng, nghỉ, cường độ… để biểu đạt ý nghĩa tình cảm mà tác giả gửi gắm đọc Đồng thời thể thông hiểu, cảm thụ người 13 đọc tác phẩm Đọc diễn cảm thể lực đọc trình độ cao thực sở đọc đọc lưu loát Cách tiến hành: - Nội dung đọc quy định ngữ điệu nên giáo viên không áp đặt sẵn giọng đọc mà cần khuyến khích học sinh tự tìm hiểu nêu cách đọc đọc sở hiểu từ, hiểu nghĩa Giáo viên người lắng nghe, sửa cách đọc cho học sinh GV khuyến khích, động viên học sinh cố gắng đọc diễn cảm nhiều hình thức khác để tạo hứng thú cho em Ví dụ: Khi dạy bài: “Trong quán ăn Ba cá bống” ( TV4 – T1) GV yêu cầu học sinh đọc nối tiếp tự phát giọng đọc toàn giọng nhân vật sau : + Toàn bài: Giọng nhanh, bất ngờ, hấp dẫn + Lời người dẫn chuyện: Chậm rãi (phần đầu), nhanh hơn, bất ngờ, li kỳ (phần sau) + Lời Bu-ra-ti-nô:thét, dọa nạt + Lời lão Ba-ra-ba: Lúc đầu hùng hổ, sau ấp úng, khiếp đảm + Lời lão A-li-xa: chậm rãi, ranh mãnh [3] Như để hướng dẫn học sinh luyện đọc giọng nhân vật, giáo viên phải giúp em tìm hiểu tốt để nắm đặc điểm, tính cách nhân vật.Từ luyện cho em có giọng đọc tốt, phù hợp với nhân vật, thay đổi đan xen cách đọc để tạo khơng khí sinh động hào hứng cho học - Đọc diễn cảm có sở hiểu thấu đáo đọc Đọc diễn cảm yêu cầu đọc với nội dung văn giọng vui, buồn, giận dữ, trang nghiêm… với kiểu câu, thể loại, đọc có cảm xúc cao, biết nhấn giọng từ ngữ biểu cảm, gợi tả, phân biệt lời nhân vật, lời tác giả "Đọc diễn cảm, người đọc phải làm chủ chỗ ngắt giọng làm chủ tốc độ đọc, làm chủ cường độ ngữ điệu”[1] Vậy tập đọc giáo viên cần quan tâm hướng dẫn học sinh phát chỗ ngắt giọng, nhấn giọng, phát ý đồ nghệ thuật cách tự em tìm tòi, khám phá tranh luận Ví dụ : Trong bài: “Dòng sơng mặc áo” ( TV – T2)[5] Học sinh cảm nhận vẻ đẹp hình ảnh, nghệ thuật dùng từ mà tác giả tạo nên bất ngờ dòng sơng mặc áo hoa ướp hương bưởi, “làm ngẩn ngơ” lòng người qua cách thể hiện: “Sáng / thơm đến ngẩn ngơ Dòng sơng mặc / áo hoa Ngước lên / gặp la đà Ngàn hoa bưởi nở nhoà áo …//” [6] Hay bài: Bài “Chợ Tết” (TV – T2) Các em ngắt nhịp nhấn giọng sau: “Sương trắng / rỏ đầu cành giọt sữa Tia nắng tía / nháy hồi ruộng lúa Núi uốn / áo the xanh Đồi thoa son nằm ánh bình minh…”[6] 14 Với cách đọc thế, học sinh cảm nhận được“dưới ánh hồng bình minh” vật trở nên long lanh, tráng lệ Từ giọt sương, tia nắng đến núi đồi tất cựa quậy, náo nức sáng bừng lên Cảnh“Chợ Tết” thêm đẹp Đọc diễn cảm thể cách đọc kiểu câu chia theo mục đích nói Mỗi kiểu câu chia theo mục đích nói có ngữ điệu riêng, hạ giọng cuối câu kể, lên giọng câu hỏi, nhấn giọng từ cảm xúc câu cảm Ví dụ: Chao ! Cảnh nghèo đói gặm nát người đau khổ thành xấu xí biết nhường nào! ( Người ăn xin – TV T1) Đây câu cảm thán, em đọc lời than, nhấn giọng từ “Ôi chao!” “gặm nát!” thể ngậm ngùi, xót thương tác giả ông lão ăn xin Như vậy, để luyện đọc diễn cảm, GV cần làm công việc sau: - Cho HS làm quen với toàn tác phẩm, xác định giọng đọc chung - GV tổ chức cho HS đàm thoại, nhận thể loại văn bản, hiểu ý đồ tác giả, thảo luận với HS để xác định giọng điệu chung - HS phân tích xác định giọng đọc đoạn - HS tập luyện để thể giọng đọc câu, đoạn, nhân vật - Ngoài ra, cuối tập đọc GV cần hỏi học sinh: + Em đọc đoạn văn (hoặc khổ thơ) mà em thích nói lên lí lại thích đoạn văn, khổ thơ + Em đọc diễn cảm văn ( thơ ) + Hoặc tổ chức hình thức thi đọc diễn cảm, đọc phân vai, đóng kịch… Giáo viên người lắng nghe, sửa cách đọc học sinh, ln kích thích, động viên học sinh cố gắng đọc diễn cảm * Giải pháp Phát huy tính tích cực học sinh tổ chức hoạt động dạy học Tổ chức hoạt động dạy- học yếu tố định thành bại trình dạy- học Theo tôi, tổ chức hoạt động dạy- học tốt trước hết phải chủ động phân bố thời gian tiết dạy phân rõ hoạt động cụ thể thiết kế dạy, tránh tình trạng dạy theo qn tính, hoạt động q nhiều thời gian, hoạt động khác thời gian Đồng thời phải linh hoạt việc sử dụng thời gian tiết dạy Nếu hoạt động luyện mà học sinh phạm lỗi theo tơi nên chuyển bố trí bớt 1-2 phút hoạt động cho hoạt động tìm hiểu Tổ chức hoạt động dạy- học theo thiết kế học lập chưa thay đổi số tình sư phạm khơng thiết phải tiến hành y rắp thiết kế vạch Chẳng hạn tiết “ Người ăn xin ” thiết kế GV dự kiến luyện đọc từ khó “ơng lão, lọm khọm” (Do ảnh hưởng phương ngữ nên hay phát âm sai tiếng lão, lọm) trình tổ chức dạy- học, em khơng phát âm sai từ giáo viên khơng nên dừng lại luyện đọc từ mà học sinh lại phát 15 âm sai “ khản đặc” (Lẫn an/ang) giáo viên ghi từ lên bảng luyện đọc cho em Như đòi hỏi tài sư phạm giáo viên vốn kiến thức ngữ âm học, ngôn ngữ học giáo viên phải để hướng dẫn cho học sinh phát âm, phải rõ vị trí phận phát âm Hướng dẫn học sinh cách mở miệng, lưỡi đặt vị trí nào? Đặc biệt phát âm, giáo viên phải đứng vị trí trước lớp, để học sinh nhìn phát âm… Nếu lớp có nhiều học sinh phát âm chuẩn có từ luyện đọc gọi học sinh phát âm mẫu để lớp lắng nghe, quan sát, học tập Đặc biệt cho học sinh đọc nối tiếp đoạn theo nên chọn học sinh yếu, trung bình đọc học sinh giỏi cô giáo phát chữa lỗi nhằm phát huy lực tất đối tượng học sinh Tránh trường hợp học sinh phát âm sai, giáo viên lại luyện phát âm lỗi sai cho học sinh phát âm Về thao tác giải nghĩa từ theo tơi ngồi từ giải SGK, giáo viên cần dự đoán trước số từ ngữ học sinh hỏi thêm đốn trước số từ ngữ cần giải thích tùy theo nội dung học Ví dụ: Trong “ Kéo co” phần giải giải nghĩa từ: “Giáp”, số từ ngữ khó hiểu như: “thượng võ”, “keo” Giáo viên phải dự kiến ý giải nghĩa ý kiến học sinh đưa Trong trình tổ chức hoạt động dạy- học tiết dạy Tập đọc cần có câu chuyển tiếp từ hoạt động sang hoạt động khác, nhằm thu hút ham học hỏi học sinh, tránh tách bạch hoạt dộng tiết dạy, tạo nên khô khan, tẻ nhạt Ví dụ: Trong “Ơng Trạng thả diều” nên tiến hành giúp học sinh hiểu từ: “Trạng” phần giới thiệu để học sinh hiểu “Trạng” tức Trạng nguyên, người đỗ đầu kì thi cao thời xưa, điều giúp học sinh hiểu gây ấn tượng từ đầu vào đọc Trong hoạt động tìm hiểu nên kết hợp với luyện đọc Đặc biệt ý, để thực đổi phương pháp dạy- học việc sử dụng đồ dùng dạy – học, theo phải biết lựa chọn thời điểm để sử dụng, sử dụng triệt để Đặc biệt học sinh tiểu học, tư trực quan chiếm ưu việc giúp học sinh hiểu nghĩa từ tốt sử dụng đồ dùng dạy học, tất nhiên dùng nhiều biện pháp khác Trong trình tổ chức hoạt động dạy- học, giáo viên phải tạo không khí lớp học thoải mái, vui vẻ từ đầu kết thúc tiết học, tránh gây khơng khí nặng nề, gây áp lực cho học sinh Trong học sinh khoanh tay nghe giảng tiết học thất bại, giáo viên phải khéo léo tổ chức làm việc với SGK, đồ dùng dạy học, lắng nghe bạn đọc để nối tiếp, nhận xét bạn đọc, trả lời câu hỏi Học nhóm, học thơng qua trò chơi, học qua phiếu… Mời học sinh tự đánh giá, đánh giá bạn đọc, giáo viên quan tâm mặt mạnh học sinh để khen kịp thời, lúc, tránh chê học sinh trước lớp * Giải pháp Chỉ đạo dạy thực nghiệm dạy đại trà Chỉ đạo giáo viên khối thực biện pháp để tiến hành dạy thực nghiệm tiến tới dạy đại trà 16 6.1- Mục đích dạy thực nghiệm: Tôi tiến hành thực nghiệm nhằm mục đích kiểm nghiệm biện pháp qua thực tiễn giảng dạy, trình thực nghiệm trình áp dụng việc tổ chức hoạt động dạy- học linh hoạt, sáng tạo tiết dạy Tập đọc lớp Từ rút kinh nghiệm vận dụng việc dạy học phân môn Tập đọc khối lớp 4,5 6.2- Xây dựng kế hoạch học - Tổ chức cho tổ chuyên môn lập kế hoạch học trước dạy thực nghiệm + Xác định rõ mục đích yêu cầu dạy + Chuẩn bị chu đáo phương tiện, đồ dùng phục vụ tiết dạy + Xác định lỗi phát âm phương ngữ, tiếng khó, câu khó (Đó thường tiếng khó, chỗ ngắt giọng biểu cảm câu dài) + Giọng điệu chung nào? Đoạn cần nhấn mạnh, cần đọc diễn cảm, cần bộc lộ cảm xúc gì? Bài cần đọc thời gian bao lâu? (Xác định tốc độ) + Trong kế hoạch học cần đặt tình sư phạm xảy ra, phải ý đến đối tượng nhằm tích cực hố việc học tập học sinh quan tâm đối tượng học sinh có kỹ đọc diễn cảm cảm thụ tốt văn - Tuỳ vào nội dung bài, kế hoạch học cần vạch trò chơi phục vụ cho việc học tiết tập đọc đó, để gây hứng thú cho học sinh, đồng thời giúp học sinh thư giãn thông qua trò chơi, học sinh nắm kiến thức hay củng cố kiến thức học… Chính thế, cần có dự kiến cụ thể trò chơi xếp phần giới thiệu bài, hay trước phần tìm hiểu hay củng cố, dặn dò - Thảo luận thống kế hoạch học: Bài: “Điều ước vua Mi-Đát” 6.3- Dạy thực nghiệm rút kinh nghiệm a) Tiến hành dạy mẫu theo kế hoạch học thiết kế - Lớp thực nghiệm: Lớp 4B; Phân cơng GV dạy: Hồng Thị Ân - Bài dạy thực nghiệm bài: “Điều ước vua Mi-Đát ” (Theo thần thoại Hi-Lạp TV4 - Tập I- Trang 90); Ngày dạy: 02 / 11/ 2016 - Tiến hành dạy để đạo điểm, thể giáo án thiết kế: Chuẩn bị chu đáo thiết bị dạy học, hỗ trợ giáo viên dạy thực nghiệm - Tất cán quản lý giáo viên tham gia dự b) Rút kinh nghiệm dạy thực nghiệm - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm tổ chuyên môn: Sau vận dụng giải pháp thực tiết dạy Tập đọc nêu trên, đạo tổ chuyên môn dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm, tổ chuyên môn kết luận: + Ở phần giới thiệu GV tiến hành cho học sinh quan sát tranh SGK (Sử dụng máy chiếu chụp hình ảnh SGK), yêu cầu học sinh quan sát tranh, trả lời câu hỏi từ GV đặt vấn đề giúp em vào học cách nhẹ nhàng + Giáo viên tổ chức hoạt động dạy – học theo kế hoạch vạch sẵn khơng dập khn máy móc mà linh hoạt dạy + Các hoạt động tổ chức diễn cách nhẹ nhàng, kỹ rèn đọc lồng ghép vào nhau, hỗ trợ cho + Trong hoạt động, học sinh tự đọc, tự học sinh phát từ khó đọc, tự nêu cách đọc, thể giọng đọc Giáo viên người điều khiển, tổ chức 17 em học Chính thế, tiết học sơi nổi, học sinh thích học, tập trung hoàn toàn vào việc học, tự em chiếm lĩnh tri thức + Hoạt động “hướng dẫn luyện đọc” có kết hợp luyện đọc đoạn, luyện phát âm Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa số từ mới, giúp học sinh hiểu nghĩa từ khó GV không yêu cầu HS đọc từ giải SGK mà giáo viên cho HS phát từ khó giúp học sinh hiểu q trình học sinh luyện đọc đoạn: Bài đề cập tới từ khó hỏi để HS trả lời: điều ước, nhiên; từ lại chuyển sang hoạt động “Tìm hiểu bài” + Hoạt động tìm hiểu bài, tổ chức học sinh dựa vào hệ thống câu hỏi SGK bổ sung thêm ý nhằm giúp học sinh phát rõ minh bạch câu trả lời qua phiếu học tập, qua việc thảo luận theo nhóm bàn Sử dụng máy chiếu trình số hình ảnh nhà vua vẻ mặt “Khủng khiếp” nhà vua ngồi trước bàn ăn mà khơng thể ăn đồ vật vua đụng đến hóa thành vàng, giúp học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện + Hoạt động tiếp nối, tổ chức học sinh tham gia trò chơi: Chọn tiếng “ước” đứng đầu, đặt tên cho truyện theo nghĩa nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc học 6.4- Chỉ đạo dạy học đại trà - Giáo viên tự thiết kế kế hoạch học (giáo án) : Mỗi người tiết theo tinh thần đạo - Tổ chức phân công dự đến lớp - Sau tiết dự đánh giá, rút kinh nghiệm làm được, chưa làm để từ điều chỉnh uốn nắn kịp thời theo hướng đổi - Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy khối, tập trung sâu vào phân phân môn, từ phương pháp dạy học tới hình thức tổ chức dạy với kiểu loại văn cho phù hợp với đối tượng học sinh * Giải pháp Đảm bảo tốt điều kiện, sở vật chất phối kết hợp tổ chức nhà trường địa phương: 7.1.Đảm bảo tốt sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa: - Học sinh phải có đầy đủ sách giáo khoa điều kiện tối thiểu giúp em học tốt môn tập đọc - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương phải đảm bảo phòng học bàn ghế qui cách cho học sinh, phòng học đủ ánh sáng, bàn ghế phải đảm bảo để tạo điều kiện tốt cho học sinh học theo nhóm cách dễ dàng - Đầu tư trang thiết bị máy chiếu đa năng, máy vi tính giúp giáo viên sử dựng có hiệu loại đồ dùng phù hợp với tiết dạy, tiết dạy nhẹ nhàng hơn, sinh động nâng cao chất lượng hiệu tiết học 2- Làm tốt mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội, quan tâm gia đình: Thơng báo nhận xét kết học tập học sinh tới phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc, ln ln nắm bắt tình hình học tập nhà học sinh để có biện pháp phối kết hợp với gia đình bồi dưỡng học sinh 18 Cùng với Hội khuyến học thôn để nắm bắt tình hình gia đình em để tìm hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến em đọc yếu, chưa chăm học, từ giáo viên chủ nhiệm tìm giải pháp để giúp đỡ em Tìm lỗi sai học sinh để từ giáo viên có biện pháp khắc phục lỗi sai học sinh qua tiết dạy lớp 4/ HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trong khoảng thời gian không dài, với biện pháp đạo nêu trên, tơi thấy kÕt qu¶ thËt kh¶ quan, hiệu dạy đội ngũ giáo viên nâng lên rõ rệt Các tiết dạy giáo viên thực đổi Học sinh hứng thú học tập tích cực hơn, em mạnh dạn tự tin đọc Số em đọc chưa đạt yêu cầu khơng Số em đọc đúng, đọc diễn cảm hiểu văn tăng lên nhiều so với đầu năm Qua việc đánh giá từ tiết Tập đọc lớp, kết tập đọc khối trực tiếp đạo đạt sau: Bảng -Thống kê chất lượng đọc học sinh khối vào tháng 3/2017 Lớp Sĩ số Chất lượng, mức độ đọc Số lượng Tỷ lệ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng 118/120 98,3% 120 Ngắt nghỉ dấu câu, 107/120 89,1% cụm từ rõ nghĩa, đọc tiếng từ Đảm bảo tốc độ đọc 110/120 91,6% Hiểu nội dung văn 118/120 98,3% Giọng đọc có biểu cảm ( Đọc diễn cảm) 75/120 62,5 % Qua bảng tổng hợp chất lượng cho thấy chất lượng khối tăng lên rõ rệt so với thời điểm chưa triệt để thực giải pháp Điều chứng tỏ để cao chất lượng dạy- học phân môn Tập đọc lớp cần phải tổ chức hoạt động dạy- học linh hoạt, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn dạy- học Kết cho thấy, biện pháp mà tơi áp dụng phần có giá trị ứng dụng thực tế Để chất lượng đạt cao, giáo viên phải biết kết hợp biện pháp sử dụng có hiệu quả, có hệ thống kế hoạch vạch Từ kết thực nghiệm trên, tiếp tục đạo nhân rộng biện pháp phân môn Tập đọc lớp 4,5 thời gian để nâng cao chất lượng đọc toàn trường III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để nâng cao chất lượng dạy - học phân môn Tập đọc lớp 4, thân rút công tác đạo sau: - Nâng cao nhận thức đổi phương pháp dạy học cho giáo viên Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm tìm phương pháp dạy học có hiệu - Giáo viên phải coi trọng việc rèn kỹ đọc cho học sinh.Trong Tập đọc không biến Tập đọc thành tiết giảng văn mà ý rèn đọc cho học sinh, tạo cho em tính tự tin ý thức rèn đọc Coi trọng khâu đọc hiểu đọc diễn cảm Không cảm thụ hộ học sinh, không áp đặt cách đọc, giọng đọc mà em tự tìm hay, đẹp văn bản, tự em tìm cách đọc hay phù hợp với nội dung 19 - Muốn tổ chức hoạt động dạy học đạt kết cao giáo viên cần tổ chức linh hoạt hoạt động, tổ chức hoạt động lồng hoạt động Các hoạt động chuyển tiếp câu nhẹ nhàng hút tò mò học sinh Trong hoạt động phải có lựa chọn hình thức, biện pháp đa dạng để học sinh tiếp thu nhiều giác quan, đồng thời cần sử dụng đồ dùng dạy học: Tranh ảnh, vật thật, câu đố, hát, phiếu học tâp, trang thiết bị dạy học đại máy chiếu, đèn chiếu…Việc sử dụng đồ dùng dạy học phải linh hoạt, phù hợp mang tính hiệu - Hoạt động dạy học học sinh tập trung hướng vào người học, phát huy tính tích cực học sinh, học sinh tự tìm, phát từ khó, tự tập phát âm mẫu, học sinh tự nêu cách ngắt nghỉ đúng, tự luyện đọc … Giáo viên có nghệ thuật sư phạm để hướng dẫn cá nhân học sinh tự chiếm lĩnh tri thức - Một điều quan trọng phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình bài, mơn học, lập kế hoạch cụ thể cải tiến sáng tạo, lựa chọn thêm bớt câu hỏi phụ để học sinh nắm tốt hơn, thiết kế phiếu học tập …Dự đoán câu trả lời học sinh để lập nhiều phương án khác nhau, có định hướng cụ thể cho phương án - Trong tiết dạy giáo viên tổ chức trò chơi (chơi để học), trò chơi liên quan đến nội dung học,tổ chức lúc, mục đích hào hứng, khơng thiết phải chơi thư giãn tiết học - Thật đáng tiếc bỏ qua việc tạo khơng khí thi đua việc tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận Sau hoạt động, cuối tiết học, tổ chức học sinh tự bình xét cá nhân, nhóm đọc tốt (tìm hiểu tốt, thắng trò chơi…) Học sinh tự đánh giá thân, nhận xét bạn, vừa thể công bằng, công khai, kích thích ham học tập em Kiến nghị: + Phòng GD& ĐT nên tổ chức thường xuyên hội thảo chuyên đề sâu vào phân môn + Các cụm trường: Tổ chức chuyên đề để tạo điều kiện cho giáo viên thực hành dạy học hỏi, nâng cao tay nghề Trên giải pháp thân trình đạo nhằm nâng cao chất lượng phân mơn Tập đọc lớp Tôi mong nhận đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn chỉnh giải pháp mang tính khả thi Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN Hậu Lộc, ngày 10 tháng năm 2017 CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Phạm Thị Quyên 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học Tác giả: Lê Phương Nga – Đặng Kim Nga; Nhà xuất Giáo dục [2] Chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng Việt lớp Theo công văn hướng dẫn số 5842/BGD&ĐT ngày 01/9/2011 3.[3] Sách giáo viên Tiếng Việt Lớp - Tập - Nhà xuất Giáo dục Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết ( Chủ biên) 4.[4] Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp - Tập 1- Nhà xuất Giáo dục Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết ( Chủ biên) 5.[5] Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp - Tập - Nhà xuất Giáo dục Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết ( Chủ biên) 6.[6] Sách giáo viên Tiếng Việt Lớp - Tập - Nhà xuất Giáo dục Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết ( Chủ biên) 21 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Phạm Thị Quyên Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường Tiểu học Ngư Lộc 2- Hậu Lộc - Thanh Hóa Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) Năm học đánh giá xếp loại TT Tên đề tài SKKN Kinh nghiệm đạo công tác phổ cập giáo dục tiểu học Chỉ đạo đổi PP dạy học kiểu "Lý thuyết từ ngữ” lớp Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Sở GD&ĐT Loại A 2002 Sở GD&ĐT Loại B 2003 Phòng GD&ĐT Loại B 2004 Biện pháp đạo đổi PPDH kiểu “thực hành từ ngữ” Lớp Chỉ đạo công tác phổ cập GD tiểu học độ tuổi trường TH Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hóa Chỉ đạo đội ngũ GV dạy học với " Giáo án điện tử" Một số biện pháp bồi dưỡng HS lớp viết văn miêu tả Kinh nghiệm đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ Một số biện pháp đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào "quản lý dạy học” Sở GD&ĐT Loại B 2005 Sở GD&ĐT Loại A 2007 Sở GD&ĐT Loại B 2009 Sở GD&ĐT Loại C 2011 Sở GD&ĐT Loại C 2013 Sở GD&ĐT Loại C 2015 22 MỤC LỤC TÊN MỤC I II III NỘI DUNG TRANG Phần mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận Thực trạng việc dạy học Tập đọc trường Tiểu học Ngư Lộc II Các giải pháp sử dụng nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp * Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lí giáo viên * Giải pháp 2: Giúp giáo viên nắm vững nội dung chương trình mục đích u cầu mơn học, tiết học * Giải pháp 3: Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị dạy * Giải pháp 4: Chỉ đạo giáo viên linh hoạt để rèn kĩ đọc cho học sinh Tập đọc * Giải pháp 5: Phát huy tính tích cực học sinh tổ chức hoạt động dạy học * Giải pháp 6: Chỉ đạo dạy thực nghiệm dạy đại trà * Giải pháp7: Đảm bảo tốt sở vật chất phối hợp tổ chức nhà trường Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị 1 2 2 6 15 16 18 19 19 19 20 23 ... phương pháp dạy học Tập đọc. Tìm giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp trường Tiểu học Ngư Lộc 2, huyện Hậu Lộc Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kết hợp phương pháp: ... đọc thực tế cho thấy thấp Đặc biệt kỹ đọc hiểu đọc diễn cảm Để khắc phục tình trạng này, tơi tìm số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 4, giúp cho giáo viên... cho giáo viên dạy tốt phân môn Tập đọc khối lớp nhân rộng toàn trường CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP * Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 4 , , Lý do chọn đề tài:

Từ khóa liên quan