0

dethilaivan8

3 180 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Họ và tên: . Lớp: Trờng THCS Bạch Đằng Bài thi lại Ngữ văn 8 Thời gian: 90 Ngày kiểm tra: Ngày trả bài: Điểm Lời phê của thầy, cô giáo phần I: Trc nghim (2 im) Câu 1: (1 điểm): Đọc kĩ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất: 1. Trong những văn bản sau, văn bản nào là văn bản nhật dụng? A. Nớc Đại Việt ta C. Bàn luận về phép học B. Ôn dịch, thuốc lá D. Hịch tớng sĩ 2. Nớc Đại Việt ta là đoạn trích từ tác phẩm nào? A. Chiếu cầu hiền C. Chiếu dời đô B. Bản án chế độ thực dân Pháp D. Bình Ngô đại cáo 3. Câu thơ Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! là: A. Câu nghi vấn C. Câu cảm thán B. Câu trần thuật D. Câu cầu khiến 4. Từ quá trong câu thơ trên thuộc loại: A. Trợ từ C. Thán từ B. Tình thái từ D. Quan hệ từ Câu 2 (1 điểm): Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau: Từ ngữ địa phơng . . . má, ba, trái, bầy tui, là những từ ngữ chỉ đợc dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định ngỗng, trúng tủ, phao, . là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật phần II: T lun ( 8 im) Câu1(3 điểm): Chép thuộc phần dịch thơ bài Ngắm trăng - Hồ Chí Minh. Giới thiệu ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác của tập thơ Nhật kí trong tù. Câu 2 (5 điểm): Viết một bài văn thuyết minh ngắn giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở địa phơng em Đáp án đề thi lại ngữ văn 8 - 2009 Phn I: Trc nghim: 2 im Cõu 1: 1 điểm ( mỗi ý đúng đợc 0,25 điểm) 1. B 2. D 3. C 4. B Câu 2: 1 điểm (mỗi thông tin đúng đợc 0,25 điểm) là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phơng nhất định Biệt ngữ xã hội Từ tợng hình lom khom, ngất nghểu, lững thững . Phn II: T lun: 8 im Câu 1: (3 điểm) * Chép chính xác phần dịch thơ bài Ngắm trăng Hồ Chí Minh (1 điểm) Trong tù không rợu cũng không hoa Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ Ngời ngắm trăng soi ngoài cửa sổ Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ * Nêu đợc các ý cơ bản sau đây về hoàn cảnh sáng tác tập Nhật kí trong tù (2 điểm) - tháng 8 1942, Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam - Ngời bị chính quyền Tởng Giới Thạch bắt giam và bị giải đi các nhà lao thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) - Trong hơn một năm trời bị giam giữ (từ 8/1942 9/1943), Ngời đã viết tập Nhật kí trong tù gồm 133 bài thơ chữ Hán - Tập thơ đã thể hiện tâm hồn cao đẹp, ý chí, bản lĩnh cách mạng phi thờng và tài năng thơ xuất chúng của Bác Hồ vĩ đại Câu 2: (5 điểm) * Mở bài: (0,5 điểm) Giới thiệu sơ lợc về quê hơng và một danh lam thắng cảnh ở quê hơng. * Thân bài: (4 điểm) - Giới thiệu vị trí địa lí của danh lam thắng cảnh (1 điểm) - Lần lợt giới thiệu và mô tả từng phần của danh lam thắng cảnh theo một trình tự nhất định (có thể từ ngoài vào trong, từ phía trớc ra phía sau ) (2 điểm) - Nêu vai trò, ý nghĩa của danh lam thắng cảnh đối với đời sống con ngời ở địa ph- ơng, đối với môi trờng sinh thái, du lịch (1 điểm) * Kết bài: (0,5 điểm) Nêu nhận xét, đánh giá về danh lam thắng cảnh quê hơng
- Xem thêm -

Xem thêm: dethilaivan8, dethilaivan8,

Hình ảnh liên quan

Câu 2 (1 điểm): Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau: - dethilaivan8

u.

2 (1 điểm): Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.