Giáo Án kĩ thuật lớp 5 trọn bộ cả năm

20 151 0
Giáo Án kĩ thuật lớp 5 trọn bộ cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần Thứ năm ngày 22 tháng năm 2013 Kĩ Thuật: Bài: ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( t1 ) I/Mục tiêu: - HS biết cách đính khuy hai lỗ - HS thực thao tác kĩ thuật đính khuy hai lỗ - u thích mơn học, thích lao động, u thích sản phẩm làm II/ Các hoạt động dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học kĩ thuật GV, HS III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Ổn định: -Hát 2/ Bài cũ: -GV kiểm tra đồ dùng học tập -HS kiểm tra lại đồ dùng 3/Bài mới: a Giới thiệu bài: Nêu mục đích, GTB-ghi đề b Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu: - GV giới thiệu mẫu đặt câu hỏi - GV đưa mẫu đính khuy hai lỗ- hướng dẫn hs quan sát mẫu kết hợp H.1b/sgk đặt câu hỏi sgk +Về đường đính khuy + KHoảng cách khuy sản phẩm - GV tóm tắt lại nội dung sgk c.Hoạt động 2: Hướng dẫn hs thao tác kĩ thuật: - HD hs đọc mục 1, quan sát H.2/sgk TLCH - Yêu cầu hs quan sát uốn nắn hd nhanh - HS quan sát khuy đính sản phẩm - HS nhận xét khoảng cách khuy so sánh vị trí - HS đọc lướt nội dung sgk mục II sgk nêu tên bước quy trình đính khuy - Yêu cầu hs nêu cách chuẩn bị đính khuy, - Hs thực yêu cầu giáo viên HD hs đặt khuy vào điểm vạch dấu - HS quan sát - HD hs quan sát h.5 sgk nêu cách quấn -HS lớp thực hành theo hướng dẫn GV quanh chân khuy kết thúc đính khuy - GV làm lại , gọi 1-2 hs làm lại -HS nêu lại bước thực - Yêu cầu hs thực hành Củng cố: - Gv nêu lại nội dung học, yêu cầu học -HS láng nghe sinh nhắc lai bước thực Dặn dò: -Về nhà xem tập thực hành chuẩn bị tiết sau -Nhận xét tiết học Tuần Thứ năm ngày 29 tháng năm 2013 Kĩ thuật: Bài: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (T2) I/ Mục tiêu: - HS biết cách đính khuy hai lỗ - HS thực thao tác kĩ thuật đính khuy hai lỗ - Yêu thích mơn học, thích lao động, u thích sản phẩm làm II/ hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Ổn định: 2/ Bài cũ: - 1-2 hs nêu, lớp theo dõi nhận xét - GV kiểm tra hs nêu lại cách đính khuy hai lỗ - GV nhận xét-ghi điểm hs 3/Bài mới: a Giới thiệu bài: -Nêu mục đích, GTB-ghi đề bài.: - HS thực sản phẩm thời gian 30 phút Thực hành đính khuy hai lỗ tiết - GV theo dõi, nhắc nhở em lúng -HS ngồi theo làm theo nhóm để dễ trảo túng đổi -GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm theo - HS trình bày sản phẩm nhận xét sản nhóm phâme nhóm khác -GV kiểm tra kết thực hành tiết hs -HS đọc yêu cầu cần đạt * Yêu cầu hs đọc yêu cầu cần đạt sgk -HS nhận xét, chấm điểm cho nhóm bạn - Gv tổ chức cho hs nhận xét, chấm điểm cho nhóm - GV chốt lại nhận xét ghi điểm cho nhóm Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - HS nhà thực hành cho hoàn chỉnh - Chuẩn bị sau: Thêu dấu nhân TUẦN Thứ năm ngày tháng năm 2013 KỸ THUẬT : Bài: THÊU DẤU NHÂN ( Tieát ) I/ Mục tiêu: Sau học xong này,HS biết: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu mũi thêu dấu nhân quy trình , kỹ thuật -Rèn kỹ quan sát, phân tích ,thêu theo đùng kỹ thuật quy trình.Yêu thích sản phẩm vừa làm II/ Đồ dùng dạy – học: GV : Mẫu thêu HS: Vải, kim, chỉ, kéo, thước III/ Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động - Yêu cầu lớp trưng bày đồ - HS trưng bày đò dùng dùng Bài mới: Nghe a Giới thiệu GV giới thiệu trực tiếp nêu MĐ, YC cảu học Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Quan sát, nhân xét mẫu - HS quan sát so sánh đặc Giới thiệu mẫu dấu nhân điểm mẫu thêu dấu nhân với đặt câu hỏi đònh hướng quan mẫu thêu chữ V hai mặt sát để HS nêu nhận xét vải đặc điểm đường thêu dấu nhân mặt phải mặt trái đường thêu - Nêu: Các mũi thêu giống GV giới thiệu sản phẩm dấu nhân nói tiếp hai thêu mũi dấu nhân đường thẳng song song mặt đặt câu hỏi để HS nêu ứng pahỉ đường thêu Thêu dấu dụng thêu dấu nhân ? nhân ứng dụng để thêu Hoạt động 2: sản phẩm như: váy, áo, vỏ gối, khăn trải bàn,… HD thao tác kỹ thuật GV HD HS theo nôi dung mục II SGK/ 20 - Gọi HS lên bảng thực thao tác vạch dấu đường thêu - HD HS đọc mục 2a quan sát hình SGK để nêu cách bắt đầu thêu -Gv HD HS cách bắt đầu thêu -Lớp quan sát nhận xét -HS quan sát, đọc nội dung - HS quan sát dùng vải, kim bắt đầu làm theo - HS đọc nối tiếp, quan sát, - Gọi HS đọc nối tiếp mục nghe ghi nhớ nội dung 2b,2c quan sát hình 4a, 4b,4c, 4d /SGK để nêu cách thêu mũi thứ nhất, múi thứ hai ? GV lưu ý số điểm sau: -Nghe ghi nhớ nội dung + Các mũi thêu phiên thực hai đường - Nghe ghi nhớ nội dung thăng cách + Khoảng cách lên, xuống kim -Nghe ghi nhớ nội dung đường dấu thứ hai dài gấp đôi đường dấu thứ - Quan sát, nhận xét bạn thực + Sua lên kim rút từ từ, chặt vừa phải để mũi thêu không bò dúm - Yêu cầu HS lên bảng thêu Quan sát đọc nội dung sau mũi GV quan nêu cách kêt thúc sát, uốn nắn thao tác -Quan sát nhận xét bạn chưa thực - HD HS quan sát hình SGK nêu cách kết thúc đường thêu - Gọi HS lên bảng thực thao tác kết thúc đường thêu -HS nhắc lại cách theo dấu nhân  Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò -GV HD nhanh thao tác thêu dấu nhân ( Thêu 2, mũi thêu ) -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu dấu nhân nhận xét -Nhận xét học Tuyên dương HS tích cực Dặn HS chuẩn bò sau: Thực hành Tuần Thứ năm ngày 12 tháng năm 2013 Kỹ thuật: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết ) I/ Mục tiêu: Sau học xong này,HS biết: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu mũi thêu dấu nhân quy trình , kỹ thuật -Rèn kỹ quan sát, phân tích ,thêu theo đùng kỹ thuật quy trình.Yêu thích sản phẩm vừa làm II/ Đồ dùng dạy – học: -GV : Mẫu thêu -HS: Vải, kim, chỉ, kéo, thước III/ Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Khởi động - Yêu cầu lớp trưng bày đồ dùng - HS trưng bày đò dùng Hoạt động 2: Giới thiệu -Nghe GV giới thiệu trực tiếp nêu MĐ, YC cầu học Hoạt động lớp Hoạt động 3: Học sinh thực hành -HS nghe, quan sát so sánh đặc điểm mẫu thêu dấu nhân với mẫu thêu chữ V hai mặt vải -Gọi HS nhắc lại cách thêu dấu nhân ( Có thể yêu cầu HS thêu mũi thêu ) - Nghe ghi nhớ nội dung -GV nhận xét hệ thống lại cách thêu dấu nhân Có thể hướng dẫn nhanh số thao -HS đọc nội dung mục III/SGK tác điểm cấn lưu ý - HS thực hành theo cá nhân thêu mũi dấu nhân -Gọi HS nêu yêu cầu sản phẩm ? -Lớp quan sát nhận xét -Yêu cầu HS thực hành - HS quan sát Hoạt động 4: Đánh giả sản phẩm - Đọc nội dung SGK /23 - Ghi nhớ nội dung đánh giá sản phẩm bạn - Nghe ghi nhớ nội dung Nghe - GV đònh số em trưng bày sản phẩm - GV nêu cách đánh giá ( theo SGK /23) Yêu cầu HS nhắc lại cáh thêu dấu nhân nhận xét - Yêu cầu HS lên đánh giá sản phẩm bạn ? Nhận xét học Tuyên dương HS tích cực, hoàn thành sản phẩm sớm Dặn HS chuẩn bò sau: Thực hành -Tuần Thứ năm ngày 19 tháng năm 2013 KĨ THUẬT: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục đích, yêu cầu: HS cần phải - Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ nấu ăn ăn uống thông thường tronh gia đình - Biết giữ vệ sinh an tồn q trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống Biết chọn loại bếp nấu ăn tiết kiệm lượng Có thể sử dụng lượng mặt trời khí bioga để nấu ăn tiết kiệm lượng - Có ý thức bảo quản, giữ vệ sinh gia đình, sử dụng dụng cụ đun, nấu, ăn uống II/ Đồ dùng dạy – học: - Tranh số dụng cụ nấu ăn ăn uống thông thường - Một số loại phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy-học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - GV nhận xét thực hành thêu dấu nhân tiết trước - Kiểm tra chuẩn bò HS Bài mới: a Giới thiệu bài: GV giới thiệughi đầu b Nội dung:  Hoạt động 1: Xác đònh dụng cụ đun nấu, ăn uống thông thường thường gia đình: - Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi: + Em kể tên dụng cụ + Bếp ga, củi, than, chén, ly, nấu ăn gia đình em? chảo xoong… - GV ghi tên dụng cụ theo + HS nhắc lại theo nhóm nhóm (SGK) - GV nhận xét nhắc lại  Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dung, cách bảo quản số dụng cụ đun nấu, ăn uống gia đình: - GV tổ chức cho HS thảo luận - HS chia nhóm đọc mục nhóm theo yêu cầu 1, 2, 3, 4, Quan sát hình sgk, hình thành phiếu - Đại diện nhóm trình - GV nhận xét chốt lại bày, bổ sung - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk - hs đọc Tên dụng cụ Tác Loại dụng cụ loại dụng Bếp đun Sử dụng, bảo quản Dụng cụ nấu ăn Dụng cụ dùng để trình bày thức ăn, uống Dụng cụ cắt thái thực phẩm Các dụng cụ khác  Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập: - GV cho hs thi tiếp sức - HS tổ nối tiếp trả lời, hs nhóm lên TLCH cuối khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà xem bài, chuẩn bò baøi sau Tuần Thứ năm ngày 26 tháng năm 2013 KĨ THUẬT: CHUẨN BỊ NẤU ĂN I Mục đích, yêu cầu: HS cần phải - Nêu đựơc công việc chuẩn bò nấu ăn - Biết cách thực số công việc chuẩn bò nấu ăn - Có ý thức vận dụng kiến thức học để giúp đỡ gia đình II Chuẩn bò: - Tranh ảnh số loại thực phẩm thông thường - Một số rau xanh, củ, tươi - Dao thái, dao gọt - Phiếu đánh giá kết học tập III Các hoạt động d ạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài cũ: Gọi hs lên bảng nêu tác dụng nhóm dụng cụ nấu ăn - GV nhận xét việc học nhà hs Bài mới: a GTB: GV giới thiệu-ghi đề b Nội dung: * Hoạt động 1: Xác đònh số công việc chuẩn bò n ấu ăn: - Yêu cầu hs đọc nội dung sgk - HS thực yêu cầu nêu tên công việc cần chuẩn bò nấu ăn - GV nhận xét, tóm tắt nội dung * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực số công việc chuẩn bò nấu ăn - Tìm hiểu cách chọn thực phẩm - HS thảo luận cặp đôi trả + Yêu cầu hs đọc nội dung mục lời câu hỏi 1; quan sát H.1 sgk để trả lời câu hỏi + HS trả lời câu hỏi mục sgk - Mục đích, yêu cầu việc chọn thực phẩm cho bữa ăn - Cách chọn thực phẩm đảm bảo đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn + GV nhận xét tóm tắt - HS quan sát nhớ để thực nội dung (như sgk) hành cách lựa chọn thực + Hướng dẫn hs cách chọn phẩm thực phẩm thông thường rau, củ, cá, thòt… qua tranh - Tìm hiểu cách sơ chế thực - hs đọc, lớp theo dõi phẩm: nêu + Hướng dẫn hs đọc nội dung + Trước chế bi ến ta thường mục sgk bỏ phần không ăn + Nêu mhững công việc làm thường làm trước nấu ăn mhư rau muống, kho thòt + GV nhận xét chốt lại + HS dựa vào sgk để trả lời + Nêu mục đích việc sơ chế thực phẩm sgk ? + HS làm việc theo nhóm trả + Ở gia đình em thường sơ chế lời câu hỏi Đại diện trả rau cải trước lời nấu? + Sơ chế rau khác giông với sơ chế củ, quả? + S chế cá nào? + GV nhận xét tóm tắt theo nội dung sgk + GV hướng dẫn hs sơ chế rau đem lên lớp + Tóm tắt nội dung hoạt động Củng cố Dặn dò: - Yêu cầu hs trả lời số câu hỏi cuối - Nhận xét tiết học - Dặn dò nhà Tuần Thứ năm ngày tháng 10 năm 2013 Kĩ thuật: TCT 7: NẤU CƠM I/Mục tiêu: HS cần phải: -Biết cách nấu cơm -Nấu cơm -Có ý thức vận dụng kiến thức học để nấu cơm giúp gia đình Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng II/Đồ dùng dạy học: -Gạo tẻ -Nồi nấu cơm thường nồi cơm điện -Bếp ga du lịch -Dụng cụ đong gạo -Rá, chậu để vo gạo -Đũa dùng để nấu cơm -Xô chứa nước -Phiếu học tập: 1.Kể tên dụng cụ,nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm .: 2.Nêu công việc chuẩn bị nấu cơm cách thực hiện: 3.Trình bày cách nấu cơm .: 4.Theo em,muốn nấu cơm đạt yêu cầu(chín đều,dẻo), cần ý khâu nào? 5.nêu ưu,nhược điểm cách nấu cơm .: III/Các hoạt động dạy học: 10 Hoạt động dạy Hoạt động học Bài a.Giới thiệu bài:GV giới thiệu -ghi dề lên bảng b.Hoạt động 1:Tìm hiểu cách nấu cơm gia đình -GV hỏi c.Hoạt động 2:Tìm hiểu cách nấu cơm xoong, nồi bếp (gọi tắt nấu cơm bếp đun) Gv nhận xét hướng dẫn HS cách nấu cơm bếp đun 2.Củng cố: GV gọi HS nhắc lai cách nấu cơm bếp đun.Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng 3.Dặn dò: Hướng dẫn HS nhà giúp gia đình nấu cơm Chuẩn bị thực hành Tuần KỸ THUẬT HS theo dõi-đọc đề HS trả lời HS thảo luận nhóm-làm vào phiếu học tập Đại diện nhóm trình bày 3-5 HS nhắc lại Thứ tư ngày tháng 10 năm 2013 NẤU CƠM I/ Mục đích, yêu cầu: HS cần phải: -Biết cách nấu cơm -Có ý thức vận dụng kiến thức học để nấu cơm giúp gia đình -Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng II/ Đồ dùng dạy học: -gạo tẻ Nồi nấu cơm thường nồi cơm điện Bếp ga du lịch -Dụng cụ đong gạo Rá, chậu để vo gạo -Đũa dùng để nấu cơm Xô chứa nước -Phiếu học tập: 1.Kể tên dụng cụ, nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu cơm .: 2.Nêu công việc chuẩn bị nấu cơm cách thực hiện: 3.Trình bày cách nấu cơm .: 11 4.Theo em, muốn nấu cơm đạt yêu cầu (chín đều, dẻo), cần ý khâu nào? 5.Nêu ưu, nhược điểm cách nấu cơm .: 6.Nếu lựa chọn hai cách nấu cơm, em chọn cách giúp đỡ gia đình? sao? III/Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC d.hoạt động 3:Tìm hiểu cách nấu cơm nồi cơm điện: HS nhắc lại nội dung học T1 - Hướng dẫn HS đọc nội dung mục 2và quan sát H4(SGK) - Y/C Hs so sánh nguyên liệu dụng cụ chuẩn bị + giống nhau: phải chuẩn bị gạo,nước để nấu cơm bếp đun nồi cơm điện sạch,rá chậu để vo gạo + khác nhau: dụng cụ nấu nguồn cung cấp GV tóm tắt lại nội dung mục nhiệt nấu cơm e Hoạt động 4:Đánh giá kết học tập Gv nêu câu hỏi phần chuẩn bị Gv nêu nhận xét-kết luận Hs trả lời IV.Củng cố - dặn dò Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm lượng Gv nhận xét tiết học Về nhà chuẩn bị tiết học sau: luộc rau -Tuần Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013 KỸ THUẬT : LUOÄC RAU I Mục đích ,yêu cầu: HS cần phải: - Biết cách thực công việc chuẩn bị bước luộc rau - Luộc rau xanh, ngon - Bieát vận dụng kiến thức học đđể giúp đỡ gia đđình nấu ăn.Khi nấu cơm, luộc rau cần đun lửa vừa phải để tiết kiệm lượng Sử dụng bếp đun cách để tiết kiệm NL II Đồ duøng dạy học : - Rau muống ,rau cải, củ bắp cải , tươi ,non; nước - Nồi xoong cỡ vừa , đĩa để bày rau luộc Bếp dầu bếp ga du lịch Hai caùi rổ, chậu Đũa nấu Phiếu ghi kết học tập HS III Các hoạt động dạy học 12 Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu - nêu mục đđích học 2.Nội dung: a Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thực công việc chuẩn bị luộc rau -GV đđặt câu hỏi yêu cầu HS nêu công việc đđược thực luộc rau -Hướng dẫn HS quan sát H1 /SGK hỏi -HS quan sát H2 -Cụ thể hướng dẫn thêm số thao tác ngắt rau b.Hoạt động 2: Tìm hiểu cách luộc rau GV theo dõi nhận xét cách luộc rau HS tìm hiểu việc luộc rau gia đđình HS nêu nguyên liệu dụng cụ cần chuẩn bị đñể luộc rau -Đọc nội dung mục 1b /SGK - HS đđọc mục quan sát H3 /sgk ,nêu cách luộc rau +Nên cho nhiều nước luộc rau đđể rau chín xanh +Cho muối vào nước luộc đđể rau đậm xanh.Đun nước sôi cho rau vào.Đun to ñều lửa - HS trả lời - HS trả lời - HS khác nhận xét c Hoạt động Đánh giá kết học tập ? Em nêu caùc bước luộc rau? ? So saùnh caùch luộc rau gia đình em với cách luộc rau nêu ? - GV nhận xét kết luận IV Nhận xét -dặn dò GV nhận xét ý thức học tập HS HS giúp đỡ gia đình Chuẩn bò mới: Bày dọn bữa ăn gia đình Tuần 10 Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 KỸ THUẬT: BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I Mục đích, yêu cầu: Học sinh cần phải : -Biết cách trình bày , dọn bữa ăn gia đình 13 -Don bữa cơm gia đình -Có ý thức giúp đỡ gia đình, dọn trước sau bữa ăn Giáo dục học sinh u thích môn học II Đồ duøng dạy học: Tranh ảnh số kiểu dọn ăn mâm, bàn gia đình thành phố nông thôn III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Họat động học 1.Giới thiệu GV giới thiệu -ghi đầu Hs lắng nghe Nội dung a Hoạt động Tìm hiểu cách bày ăn dụng cụ ăn uống trước bữa ăn GV hướng dẫn hs quan sát hình 1- Đọc nội dung HS đọc nội dung mục 1a/SGK- HS trả lời câu nêu câu trả lời hỏi GV tóm tắt ý hs, minh hoạ mục đích GV gợi ý Hs xếp ăn, dụng cụ trước bữa ăn gia đình em Yêu cầu việc bày dọn bữa ăn GV tóm tắt nội dung hoạt động Dụng cụ ăn uống dụng cụ bày ăn phải b.Hoạt động 2.Tìm hiểu ccách thu dọn sau bữa khô ráo, vệ sinh ăn GV nêu câu hỏi GV nhận xét tóm tắt nhũng ý kiến hs vừa HS trả lời câu hỏi trình bày GV hướng dẫn hs thu dọn sau bữa ăn theo nội dung SGK c.Hoạt động Đánh giá kết học tập ? Em nêu tác dụng việc bày dọn ăn HS trả lời câu hỏi vào dụng cụ ăn uống trước bữa ăn ? Em kể tên công việc em cần giúp gia đình trước sau bữa ăn GV nhận xét Nhận xét -Dặn dò GV nhận xét ý kiến kết học tập hs HS ý theo dõi Động viên HS tham gia giúp đỡ gia đình công việc nội trợ Về nhà chuẩn bị Tuần 11 Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 KỸ THUẬT RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I Mục đích, yêu cầu: HS cần phải: -Nêu tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình 14 -Biết cách rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình - Có ý thức giúp đỡ gia đình II Đồ dùng dạy học : -Một số bát, đũa dụng cụ , nước rửa bát -Tranh ảnh minh hoạ theo nội dung SGK -Phiếu đánh giá kết học tập HS III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Bài mới: a Giới thiệu bài: Gv giới thiệu ghi đề HS lắng nghe đọc đề b.Hoạt động Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống Hướng dẫn HS dọc mục SGK- Quan sát HS đọc- lớp theo dõi quan sát tranh tranh ?.Nêu trình tự rửa bát sau bữa ăn ?.Bát đũa không rửa sau bữa ăn HS thực yêu cầu ? HS nhận xét ý kiến bạn Nhận xét tóm tắt nội dung hoạt động Hoạt động 2: Tìm hiểu cách rửa dụng nấu ăn ăn uống HDHS quan sát hình, đọc nội dung mục ?.So sánh cách rửa bát gia đình với rửa bát trình bày SGK HS so sánh GV nhận xét- HDHS bước rửa dụng cụ nấu ăn ăn uống theo nội dung SGK HDHS nhà rửa bát Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập ? Em cho biết phải rửa bát HS trả lời- HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến sau ăn xong cho bạn ? Ở gia đình em thường rửa bát sau bửa ăn GV nhận xét đánh giá kết học tập HS IV Nhận xét – Dặn dò: HS nêu lại cách rửa bát sau bữa ăn GV nhận xét ý thức học tập học sinh Động viên HS tham gia giúp đỡ gia đình sau bữa ăn Dặn dò học sinh nhà học bài- Chuẩn bị sau: Bài 14 -15 KĨ THUẬT Tuần 12 CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN I Mục đích u cầu: HS cần phải: - Biết chọn sản phẩm khâu thêu ưa thích - Vận dụng kiến thức học để làm sản phẩm u thích - u lao động u thích sản phẩm làm II Đồ dùng dạy học: - Một số sản phẩm khâu thêu học - Tranh ảnh học III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: - Gọi hs trả lời câu hỏi + Vì phải rửa bát sau ăn xong ? + GV nhận xét ghi điểm Bài mới: a.Giới thiệu GV giới thiệu ghi đề - Học sinh đoc đề b.Hoạt động 1.Ôn nội dung học chương - GV đặt câu hỏi: - HS trả lời câu hỏi - Nêu cách đính khuy lỗ, lỗ vải? - Vạch dấu điểm đính khuy vải - Đính khuy vào điểm vạch dấu Đo, cắt vải khâu thành sản phẩm Có thể đính khuy thêu trang trí - Nêu khác khoản cách lên kim - HS nêu xuống kim đường vạch dấu thêu dấu nhân ? - Em vận dụng kiến thức học để - HS chọn sản phẩm nhóm làm sản phẩm mà em ưa thích GV nhận xét- Tóm tắt nội dung học sinh vừa nêu c Hoạt động Học sinh thảo luận nhóm để chọn sản phẩm thực hành - GV nêu yêu cầu - Mỗi học sinh hoàn thành sản phẩm - GV chia nhóm - GV ghi bảng tên sản phẩm nhóm - Gv chọn kết luận hoạt động - Nhắc nhở HS nhà chuẩn bị tiết học sau Tuần 13 16 KỸ THUẬT CẮT , KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (tt) I Mục đích yêu cầu: HS cần phải: - Làm sản phẩm khâu thêu - Giáo dục học sinh u thích mơn học II.Đồ dùng dạy học: Một số sản phẩm khâu thêu học Tranh ảnh học III Các hoạt động dạy học 1/Kiểm tra cũ: Gọi hs trả lời câu hỏi Kiểm tra chuẩn bị hs GV nhận xét ghi điểm 2/Bài mới: a Giới thiệu GV giới thiệu ghi đề Học sinh đoc đề b Thực hành: HS tiếp tục thực hành làm sản phẩm tự chọn -GV theo dõi tiếp nhóm gơi ý nhóm đánh giá chéo sản phẩm với Các nhóm thực yêu cầu báo cáo kết đánh giá Giáo viên nhận xét, đánh giá kết thực hành nhóm 3/Nhận xét- dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: “ Tiếp tục thực hành cắt, khâu, thêu tự ” -Tuần 14 KỸ THUẬT CẮT , KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (tt) I Mục đích yêu cầu: HS cần phải: - Làm sản phẩm khâu thêu - Giáo dục học sinh u thích mơn học II.Đồ dùng dạy học: Một số sản phẩm khâu thêu học Tranh ảnh học III Các hoạt động dạy học 17 Kiểm tra cũ: Gọi hs trả lời câu hỏi Vì phải rửa bát sau ăn xong ? GV nhận xét ghi điểm Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV a Giới thiệu GV giới thiệu ghi đề Hoạt động 4: HS tiếp tục thực hành làm sản phẩm tự chọn -GV theo dõi tiếp nhóm gơi ý nhóm đánh giá chéo sản phẩm với Giáo viên nhận xét, đánh giá kết thực hành nhóm b.Nhận xét- dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: “ Lợi ích việc ni gà” HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh đọc đề Các nhóm thực yêu cầu báo cáo kết đánh giá Học sinh theo dõi Tuần 15 KỸ THUẬT LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I Mục đích, yêu cầu: HS cần phải: - Biết lợi ích việc nuôi gà - Nêu lợi ích việc nuôi gà - Có ý thức chăm sóc , bảo vệ vật nuôi II.Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa lợi ích việc nuôi gà… - Phiếu học tập : + Em kễ sản phẩm việc chăn nuôi gà + Nuội gà em lại lợi ích gì? + Nêu sản phẩm chế biến từ thịt gaø vaø trứng gaø Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 18 1.Bài a Giới thiệu : GV giới thiệu –ghi HS theo dõi- đđọc đề đề b Hoạt động 1:Tìm hiểu lợi ích việc nuôi gà: Thảo luận nhóm việc ni gà Đọc SGK , quan sát hình ảnh Nêu cách thực hoạt đđộng học liên hệ với thực tiễn nuôi gà Hướng dẫn HS tìm thông tin gia đình, địa phương GV nhận xét, bổ sung - Đại diện nhóm trình bày kết Các sản phẩm nuôi gà - Thịt gà, trứng gà HS theo dõi –ghi nhớ - Lông gà - Phân gà -Gà lớn nhanh có khả đẻ nhiều trứng / năm - Cung cấp thịt , trứng dùng đđể làm thực phẩm ngày Trong thịt gà, trứng gà có nhiều chất bổ, chất đđạm Từ thịt gà , trứng gà chế biến thành nhiều ăn Lợi ích khác -Cung cấp nguyên liệu cho việc nuôi công nghiệp chế biến thực phẩm gà -Đem lại nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu nhiều gia đđình nông thôn -Nuội gà tận dụng đđược nguồn thức ăn sẵn có thiên nhiên Hãy đánh dấu X vào câu trả lời đđúng Lợi ích việc nuôi gà là: - Cung cấp phân bón cho + Cung cấp thịt vaø trứng trồng trọt laøm thực phẩm a Hoạt động 2: Đánh giá kết + cung cấp chất bột đđường + Cung cấp nguyên liệu cho học tập 19 GV nêu số câu hỏi trắc nghiệm công nghiệp chế biến thực để đánh giá kết học tập phẩm + Đem lại nguồn thu nhập cho HS người chăn nuôi + Làm thức ăn cho vật ni +Làm cho môi trường xanh ,sạch, đẹp + Cung cấp phân bón cho trồng + Xuất HS làm –báo cáo kết làm tập GV nhận xét phiếu BT IV Nhận xét – dặn dò: Gv nhận xét tinh thần thái độ vaø kết học tập HS Về nhaø xem trước bài: Một số giống gà đđược nuôi nhiều nước ta 20 ... TUẦN Thứ năm ngày tháng năm 2013 KỸ THUẬT : Bài: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết ) I/ Mục tiêu: Sau học xong này,HS biết: -Bieát cách thêu dấu nhân -Thêu mũi thêu dấu nhân quy trình , kỹ thuật -Rèn kỹ... Tuần Thứ năm ngày 12 tháng năm 2013 Kỹ thuật: THÊU DẤU NHÂN ( Tiết ) I/ Mục tiêu: Sau học xong này,HS biết: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu mũi thêu dấu nhân quy trình , kỹ thuật -Rèn kỹ... bò sau: Thực hành -Tuần Thứ năm ngày 19 tháng năm 2013 KĨ THUẬT: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục đích, yêu cầu: HS cần

Ngày đăng: 13/10/2019, 20:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HOAẽT ẹONG CUA GIAO VIEN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan